NewFormat logo

Swedish Flag             UK Flag    Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt        OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    Startsida - NewFormat AB

Kent Åberg bild, low res

Kent Åberg, vd

Välkommen till NewFormat!


  Standarder får världen att fungera

  NewFormat gör digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
  återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

  Vi lämnar ingen fil i sticket.

  För alla verksamheter som uppskattar öppna standarder för verksamhetsnytta.


  Öppna standarder säkerställer att din digitala information är
  tillgänglig i framtiden för så många som möjligt då dagens
  IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte längre finns.

Öppna standarder säkerställer att din information är tillgänglig i framtiden för så många som möjligt, då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte finns längre - Bild

Öppna standarder säkerställer att din digitala information är tillgänglig i framtiden


  NewFormat erbjuder tillämpningar och tjänster för dokumenthantering,
  tillgänglig webb och tillgänglig PDF, digital print, prepress, publicering,
  e-arkivering, automatisering av arbetsflöden, förpackningsdesign/-konstruktion.

  Våra branschledande pluggins utökar och förbättrar basfunktionaliteten
  i dina favoritprogramvaror för layout, design och illustration, såsom
  Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
  - för effektivare, standardiserade och tidsbesparande arbets-/produktionsflöden.
Öppna standarder

Öppna dokumentformat

ODF logo    PDF logo

OpenDocument Format (ODF)

och

Portable Document Format (PDF)

Accessibility - Icon

Tillgänglig PDF

Guide: Så här skapar du tillgängliga PDF-dokument
PDF 30 Years Celebration - Logo

PDF fyller 30 år - Grattis!
"30 år av förändring, 30 år av PDF"

Portable Document Format (PDF)
världens dominerande elektroniska dokumentformat,
firar 30-årsdag den 15 juni 2023.

PDF är det globalt accepterade sättet att dela digitala dokument.
Världen skulle helt enkelt inte fungera utan PDF.
Vi träffar dig gärna här


PDF Association, PDF Week Fall 2023, San Francisco, USA, 16--20 oktober 2023, Logo

Där PDF-experter möts
San Francisco, 16--20 oktober 2023

PDF Week är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

17 oktober 2023
Ett speciellt evenemang under PDF Week är öppet för alla:
Symposium on Advancing PDF's Imaging Model

PDF Week Fall 2023, San Francisco
Stoppa pressarna!

PDF Association - Logo

Specifikationen för den senaste PDF-standarden
ISO 32000-2 (PDF 2.0)

(Kapitel 14 fokuserar på
Dokumentutbyte (Document Interchange),
Tillgänglig PDF (ISO 14289-2 / PDF/UA-2))

Ladda ned utan kostnad idag!
Stoppa pressarna!
PDF Association PDF Cheat Sheets / PDF Snabbreferensguider
för utvecklare av programvaror och lösningar
baserade på PDF-teknik

PDF Association, PDF 2.0 / ISO 32000-2 Cheat Sheets / Snabbreferensguider, Översikt - Bild

Ladda ned utan kostnad idag!

Stoppa pressarna!


Twixl Publisher - Banner

och

Canvasflow Ltd - Logo

Kunderbjudande - One Complete Solution

En komplett lösning för att skapa, publicera och hantera
HTML5-baserat innehåll på mobila enheter
Stoppa pressarna!


2D-/3D-lösningar för förpackningsdesign/-konstruktion


Creative Edge Software IC3D - Logo

iC3D Suite

Förpackningsdesign med 3D-realtidsvisualiseringtreeDiM Picador - Logo

TreeDiM Picador

2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POSStoppa pressarna!


axaio software - Logo

Teknik för redaktionella arbetsflöden

Pluggin-tillägg till
Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® och QuarkXPress®)

Automatiserar generering av korrekta PDF-filer för
arbetsflöden inom prepress, publicering, och grafisk industri
samt skapar tillgängliga PDF-dokument

axaio software MadeToPrint - Logoaxaio software MadeForLayers - Logo
axaio software MadeToTag - Logo

(Klicka på valfri ikon för mer detaljerad produktinformation)Stoppa pressarna!


callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

callas software löser PDF-problem
och gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för
prepress, print, publicering, dokumenthantering och arkivering

callas software pdfaPilot - Logocallas software pdfToolbox - Logocallas software pdfChip - Logo
callas software pdfGoHTML - Logocallas software License Server - Logocallas software pdfDPartner - Logo

(Klicka på valfri ikon för mer detaljerad produktinformation)Stoppa pressarna!


Aleyant Logo

Automatiserade lösningar för webb-till-tryck


Aleyant eDocBuilder - Ikon     Aleyant Pressero - Ikon

Aleyant PrintJobManager - Ikon     Aleyant tFlow - Ikon

(Klicka på valfri ikon för mer detaljerad produktinformation)Stoppa pressarna!


Foxit Software Company - Logo

PDF solutions for all your needs


Foxit PDF Editor - Ikon Foxit eSign - Ikon

Foxit PDF Editor Suite for Teams
Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams
med
Foxit eSign


Foxit PDF Reader - Icon

Foxit PDF Reader


Foxit PDF Compressor - Ikon

Foxit PDF Compressor


Foxit<br>Document Transformation Services - Ikon

Foxit Document Transformation Services


Foxit Mobile PDF - Ikon

Foxit Mobile PDF


(Klicka på valfri ikon för detaljerad produktinformation)


Stoppa pressarna!


Accessibility - Icon

Tillgänglig PDF


  Skarpa krav på tillgängliga digitala dokument

  Svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
  medför att även alla digitala dokument som publiceras på
  myndigheters webbsidor måste vara tillgängliga för alla.

  Ett digitalt eller elektroniskt media är tillgängligt när det är
  lätt att öppna, läsa, förstå och kan navigeras av alla,
  med eller utan funktionshinder.En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplatsPDF/UA - Ikon

  Syftet med ett hinder-/barriärfritt PDF-dokument är att se till
  att alla användare, oavsett deras personliga begränsningar,
  har lika tillgång till innehållet utan hjälp av andra.

  Barriärfri tillgång till PDF-baserat innehåll utgår från
  universell design; d.v.s. tillgänglighet genom design.


  Filer som baseras på PDF-teknik måste uppfylla PDF/UA,
  ISO-standarden 14289-1 för
  "universellt tillgängliga PDF-dokument och PDF-formulär".


  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är de internationellt
  erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.

  Digitala dokument som tillhandahålls för nedladdning
  från myndigheters webbplatser omfattas även de av
  WCAG-rekommendationerna.


  Men, enbart WCAG:s rekommendationer är inte tillräckliga
  för att skapa ett universellt tillgängligt PDF-dokument.

  För tillgängliga PDF-dokument krävs dessutom,
  förutom att uppfylla WCAG:s rekommendationer,
  även överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA.

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.
  PDF/UA är ett nödvändigt komplement, inte ett alternativ, till WCAG:

  • WCAG rekommenderar enbart att all information
   på en webbplats måste vara tillgänglig för alla.

  • PDF/UA specificerar HUR man tekniskt skapar en tillgänglig PDF;
   hur semantiskt innehåll såsom textinnehåll, bilder,
   formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata,
   får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Det är både syntaktiska och semantiska krav som
  måste uppfyllas av en tillgänglig PDF.

  Först då kan tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare,
  läsa upp PDF-dokuments innehåll på ett korrekt sätt.

  Det är således inte de tekniska hjälpmedlen,
  inte heller populära programvaror såsom MS Office,
  Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Google Docs, Apple iWork,...
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när det
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA-1 med riktlinjer och
  tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna!


  En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
  tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats.


Så här skapar du tillgängliga PDF-dokument enligt PDF/UA!


PDF/UA - Ikon

  För dig som på egen hand vill skapa tillgänglig PDF enligt
  ISO-standarden PDF/UA eller som hellre önskar anlita extern
  hjälp för att snabbare och enklare få det utfört som en tjänst:


  Omfattande guide:
  Lär dig mer genom att ta del av våra öppna informationsresurser
  (ingen kostnad) om hur du skapar tillgängliga PDF-dokument:


  Intressant?

  NewFormat hjälper dig gärna med tillgänglig PDF enligt PDF/UA.

  Vi erbjuder dig:

  • programvara som du behöver för att själv skapa tillgänglig PDF

  • kartläggning av webbplatsers/domäners dokumentresurser

  • tillgänglig PDF som tjänst på ditt uppdrag


Oumbärliga programvaruverktyg för att
framgångsrikt skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA!


Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDFAbleDocs ADReader - Ikon

AbleDocs ADReader

Visar tillgänglig PDF på mobila enheter med små skärmar

ADReader är "PDF/UA-klar" och kostnadsfri

Visa, läs och navigera i PDF/UA-kompatibla PDF-filer

Inkluderande och barriärfri app för
Android- och iOS / iPadOS
PDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner

PDF Accessibility Checker 2021

Kostnadsfri PDF Accessibility Checker

Kontrollerar om dina PDF-filer uppfyller PDF/UA-1 och WCAG 2.1
axaio MadeToTag and Adobe InDesign - Banner

axaio MadeToTag for Adobe Indesign

Pluggin till Adobe InDesign

Skapar enklare och snabbare tillgängliga PDF-dokument,
enligt ISO-standarden PDF/UA,
direkt inifrån Adobe InDesign

Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!

Sparar samtidigt även i formatet PDF/A-2a för
långtidsarkivering av tillgängliga PDF-dokument

Oumbärligt hjälpmedel för omfattande och komplexa dokument
såsom årsredovisningar, börsprospekt,...axesWord - Logo med text

axesWord for MS Word

Konverterar MS Word dokument till tillgänglig PDF,
enligt ISO-standarden PDF/UA,
med endast 1 klick!

Sparar samtidigt även i formatet PDF/A-2a för
långtidsarkivering av tillgängliga PDF-dokumentaxesPDF - Logo med text

axesPDF

Kontrollerar och åtgärdar med några klick
otillgängliga PDF-dokument för överensstämmelse med PDF/UA!

Tillgänglighetsproblem identifieras enkelt och
de flesta av dem åtgärdas direkt med ett enda klick.


axesCheck - Logo with text

axesCheck

Kostnadsfri webb-baserad tjänst

Kontrollerar om PDF-dokument överensstämmer
med PDF/UA-1 och WCAG 2.1 AA!

Tillgänglighetsproblem identifieras enkelt med ett klick.


callas software pdfGoHTML - Logo

callas pdfGoHTML

Kostnadsfri pluggin till Adobe® Acrobat®

Visar om PDF-filer är korrekt strukturtaggade

Fullt stöd för ISO PDF/UA-standarden för
universellt tillgängliga PDF-dokument

NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo

CommonLook PDF Validator

Kostnadsfri PDF Accessibility Checker Pluggin till Adobe Acrobat

Kontrollerar om dina PDF-filer uppfyller PDF/UA-1 och WCAG 2.1
NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

CommonLook PDF

Pluggin till Adobe Acrobat Professional och Standard

Åtgärdar befintliga PDF-filer så att de blir tillgängliga för alla
NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

CommonLook Office

Skapa tillgänglig PDF inifrån MS Word och MS PowerPoint

Viktig styrinformation för att skapa tillgänglig PDF
läggs till innan PDF-export

Tillgänglighetsformatering av komplexa tabeller


Branschtillämpningar från ledande leverantörer


AbleDocs - Company Logo


Actino Software Logo


Adobe - Logo


Aleyant Logo

axaio software - Logo

axes4 Company Logo

callas software Logo
Canvasflow Ltd - Company Logo NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

Creative Edge Software Logo


Four Pees Logo


Foxit Software Company - Logo

Global Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo
InSoft Automation Logo
Laidback Solutions Logo
Microsoft Partner Network Logo
Monsido - Company Logo


NDS Partner Logo


PDF/UA Foundation - Logo

treeDiM - Logo
Twixl media - LogoBranschledande
programvaror, lösningar, tjänster och utbildning
för publicering och print


Utbildning
NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo