NewFormat logo
Swedish Flag   UK Flag
Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt
    OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    

Startsida - NewFormat AB

Kent Åberg bild, low res

Kent Åberg, vd

Välkommen till NewFormat!


  Standarder får världen att fungera

  NewFormat gör digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
  återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.


  För alla verksamheter som uppskattar öppna standarder för verksamhetsnytta.


  Vi erbjuder tillämpningar och tjänster för dokumenthantering,
  tillgänglig webb och tillgänglig PDF, digital print, prepress, publicering,
  e-arkivering, automatisering av arbetsflöden, förpackningsdesign/-konstruktion,
  samt ögonspårning.


  Våra branschledande pluggins utökar och förbättrar basfunktionaliteten
  i dina favoritprogramvaror för layout, design och illustration, såsom
  Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
  - för effektivare, standardiserade och tidsbesparande arbets-/produktionsflöden.
Träffa PDF Association på

"World Standards Day 2021"
14 oktober 2021


World Standards Day 2021 - Poster
Vi träffar dig gärna här


PDF Association - PDF Days Online 2021 - Logo

Där PDF-experter möts
2021-09-27 -- 2021-10-25

PDF Days är årets populäraste och viktigaste PDF-evenemang.
Det är där PDF-industrin, institutioner och företagskunder möts
för att lära sig mer om vad PDF kan göra för dem.

Alla presentationer kan följas kostnadsfritt.

PDF Days Online 2021
Stoppa pressarna!


Twixl Publisher - Banner

och

Canvasflow Ltd - Logo

One Complete Solution
Unikt kampanjerbjudande t.o.m. 31 december 2021

En komplett lösning för att skapa, publicera och hantera
HTML5-baserat innehåll på mobila enheter

Stoppa pressarna!


Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDFPDF/UA Foundation - PDF Accessibility Checker (PAC) - Banner

PDF Accessibility Checker 2021

Kostnadsfri PDF Accessibility Checker
Testa om dina PDF-filer uppfyller PDF/UA-1 och WCAG 2.1
NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo

CommonLook PDF Validator

Kostnadsfri PDF Accessibility Checker Pluggin till Adobe Acrobat
Testa om dina PDF-filer uppfyller PDF/UA-1 och WCAG 2.1
axaio MadeToTag and Adobe InDesign - Banner

axaio MadeToTag for Adobe Indesign

Skapar enklare och snabbare tillgängliga PDF-dokument,
enligt ISO-standarden PDF/UA,
direkt inifrån Adobe InDesign

Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!

Sparar samtidigt i formatet PDF/A-2a för
långtidsarkivering av tillgängliga PDF-dokumentaxesWord - Logo med text

axesWord for MS Word

Konvertera MS Word dokument till tillgänglig PDF,
enligt ISO-standarden PDF/UA,
med endast 1 klick!

Sparar samtidigt i formatet PDF/A-2a för
långtidsarkivering av tillgängliga PDF-dokumentaxesPDF- Logo med text

axesPDF

Kontrollera och åtgärda med några klick
otillgängliga PDF-dokument för överensstämmelse med PDF/UA!

Stoppa pressarna!


Accessibility - Icon

Tillgänglig PDF


  Skarpa krav på tillgängliga digitala dokument

  Svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
  medför att även alla digitala dokument som publiceras på
  myndigheters webbsidor måste vara tillgängliga för alla.

  Ett digitalt eller elektroniskt media är tillgängligt när det är
  lätt att öppna, läsa, förstå och kan navigeras av alla,
  med eller utan funktionshinder.


Detta är tillgänglig PDF - PDF/UA


PDF/UA - Ikon

  Syftet med ett hinder-/barriärfritt PDF-dokument är att se till
  att alla användare, oavsett deras personliga begränsningar,
  har lika tillgång till innehållet utan hjälp av andra.

  Barriärfri tillgång till PDF-baserat innehåll utgår från universell design;
  d.v.s. tillgänglighet genom design.


  Filer som baseras på PDF-teknik måste uppfylla PDF/UA,
  ISO-standarden 14289-1 för
  "universellt tillgängliga PDF-dokument och PDF-formulär".


  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är de internationellt
  erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.

  Digitala dokument som tillhandahålls för nedladdning
  från myndigheters webbplatser omfattas även de av
  WCAG-rekommendationerna.


  Men, enbart WCAG:s rekommendationer är inte tillräckliga
  för att skapa ett universellt tillgängligt PDF-dokument.

  För tillgängliga PDF-dokument krävs dessutom,
  förutom att uppfylla WCAG:s rekommendationer,
  även överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA.

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.
  PDF/UA är ett nödvändigt komplement, inte ett alternativ, till WCAG:

  • WCAG rekommenderar enbart att all information
   på en webbplats måste vara tillgänglig för alla.

  • PDF/UA specificerar HUR man tekniskt skapar en tillgänglig PDF;
   hur semantiskt innehåll såsom textinnehåll, bilder,
   formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata,
   får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Det är både syntaktiska och semantiska krav som
  måste uppfyllas av en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när det
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer!

  Först då kan tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare,
  läsa upp PDF-dokuments innehåll på ett korrekt sätt.

  Det är således inte de tekniska hjälpmedlen,
  inte heller populära programvaror såsom
  MS Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Apple Keynote,..., etc,
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF,
  utan det är ISO-standarden PDF/UA-1 och
  tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna!


Så här skapar du tillgänglig PDF enligt PDF/UA!


PDF/UA - Ikon  Intressant?

  NewFormat hjälper dig gärna med tillgänglig PDF enligt PDF/UA.

  Vi erbjuder dig:

  • programvara som du behöver för att själv skapa tillgänglig PDF

  • kartläggning av webbplatsers/domäners dokumentresurser

  • tillgänglig PDF som tjänst på ditt uppdrag
Branschledande
programvaror, lösningar, tjänster och utbildning
för publicering och print


Utbildning


Öppna standarder - Öppna dokumentformat


ODF logo


PDF logo


Branschtillämpningar från ledande leverantörer

Adobe - Logo
Actino Software Logo


Aleyant Logo

axaio software - Logo

axes4 Logo

callas software Logo
Canvasflow Ltd - Company Logo NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

Creative Edge Software Logo


Four Pees Logo


Foxit Software Company - Logo

Global Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo

Indellient Partner Logo

InSoft Automation Logo

Laidback Solutions Logo
Microsoft Partner Network Logo

Monsido - Company Logo


NDS Partner Logo


PDF/UA Foundation - Logo

treeDiM - Logo
Twixl media - LogoStandarder får världen att fungera

Öppna standarder
Öppna dokumentformat

ODF logo    PDF logo

Lär dig mer om öppna standarder

Öppna standarder och ISO-standarder

OpenDocument Format (ODF)

och

Portable Document Format (PDF)

gör digital information tillgänglig för alla
Vilken tillämpning passar ditt
behov och verksamhet bäst?

Osäker på vilken PDF-standard
som passar din verksamhet bäst?

PDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo
PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logoNewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo