NewFormat logo

Swedish Flag             UK Flag    Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontakt        OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    Startsida - NewFormat AB

Kent Åberg bild, low res

Kent Åberg, vd

Välkommen till NewFormat!


  Standarder får världen att fungera

  NewFormat gör digital information permanent tillgänglig, sökbar,
  läsbar och återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

  Vi lämnar ingen fil i sticket.

  För alla verksamheter som uppskattar
  öppna standarder för verksamhetsnytta.


  Öppna standarder säkerställer att din digitala information är
  tillgänglig i framtiden för så många som möjligt då dagens
  IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte längre finns.

Öppna standarder säkerställer att din information är tillgänglig i framtiden för så många som möjligt, då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte finns längre - Bild

Öppna standarder säkerställer att din digitala information
är tillgänglig i framtiden


  NewFormat erbjuder tillämpningar och tjänster för
  dokumenthantering, tillgänglig PDF, preflight,
  digital print, prepress, digital publicering, e-arkivering,
  automatisering av arbetsflöden, förpackningsdesign/-konstruktion.


  Våra branschledande insticksprogram utökar och förbättrar
  basfunktionaliteten i dina favoritprogramvaror, såsom
  Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy®,
  QuarkXPress®, och MS Office / MS 365, för effektivare,
  standardiserade och tidsbesparande arbets-/produktionsflöden.
Öppna standarder

Öppna dokumentformat

ODF logo    PDF logo

OpenDocument Format (ODF)

och

Portable Document Format (PDF)

Accessibility - Icon

Tillgänglig PDF

Guide: Allt du behöver känna till för att framgångsrikt skapa
tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA!
Stoppa pressarna!

PDF Association - Logo


PDF Association - Well-Tagged PDF (WTPDF) - Bild

Ny kostnadsfri specifikation möjliggör
både digital återanvändning och digital tillgänglighet för PDF.

Branschtillämpningar och tjänster
för
dokumenthantering,
tillgänglig PDF,
preflight, digital print, prepress,
digital publicering, e-arkivering,
automatisering av arbetsflöden,
förpackningsdesign/-konstruktion.
Twixl media - Logo


Twixl Publisher - Banner

Publicering
för mobila enheter och web
för rikare upplevelserCanvasflow Ltd - Logo

Upplevelserikt responsivt innehåll
Skapa enkelt responsivt innehåll för alla enheter


Canvasflow - Logo

Molnbaserad HTML5-editor
för digital innehållsproduktion
på ett enklare sätt
Creative Edge Software - Logo

Förpackningsdesign - 3D-prototyperCreative Edge Software IC3D - Logo

Förpackningsdesign i 3D
skapa snabbt digitala 3D-prototyper
treeDiM - Company Logo


treeDiM Picador - 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS - Logo

2D/3D-strukturdesign för
kartongförpackningar och POStreeDiM PLMPack - Logo

Samarbetsplattform för
förpackningsdesign med stöd för
produktlivscykelhantering (PLM)
och optimering
Need Insights - Make the Right Decisions - Logo & Banner


Need Insights - Stop Guessing Start Eye Tracking - Logo & Banner

Mät effekten av
förpackningsdesign på
konsumenters beteenden
AbleDocs - Company Logo

AbleDocs produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"AbleDocs ADReader - Ikon

AbleDocs ADReader

Visar tillgänglig PDF på mobila enheter med små skärmar

Kostnadsfri inkluderande och barriärfri app för
Android och Apple iOS / iPadOS

Visa, läs och navigera i PDF/UA-kompatibla PDF-dokument

ADReader är "PDF/UA-klar"


AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan - Ikon

AbleDocs ADScan

Verksamhetsövergripande
tillgänglighetskontroll av
interna och externa webbplatsers
digitala dokument.

ADScan är "PDF/UA-klar"

AbleDocs, Digital Accessibility Services, Validate, ADScan WordPress - Ikon

AbleDocs ADScan for Wordpress

Tillgänglighetskontroll av
WordPress-baserade
webbplatsers
digitala dokument.

ADScan for WordPress
är "PDF/UA-klar"AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, ADStream - Ikon

AbleDocs ADStream

Automatiserad tillgänglighetsanpassning av
repetitiva PDF-transaktionsdokument,
som genereras av centrala affärssystem,
till tillgängliga och PDF/UA-kompatibla dokumentformat
utan att ändra den centrala infrastrukturen.

ADStream är "PDF/UA-klar"AbleDocs, Digital Accessibility Services, Create, Grackle Suite - Icon

AbleDocs Grackle Suite

Accessibility Checker för Google Workspace
Google Docs, Google Slides, Google Sheets

Grackle Suite för Google Workspace är "PDF/UA-klar"
PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF/ Accessibility Org
produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"PDF Accessibility Org, PAC - Logo

PDF Accessibility Checker (PAC 2024)
(kostnadsfri)

från PDF Accessibility Org

Kontroll av tillgänglig PDF
enligt ISO-standarder PDF/UA och WCAG

(Obs! PAC 2024 ersätter PAC 3 och PAC 2021)

PAC 2024 är "PDF/UA-klar"
axaio software - Logo

Teknik för redaktionella arbetsflöden

Pluggin-tillägg till
Adobe® InDesign®, Illustrator®,
InCopy® och QuarkXPress®)

Automatiserar generering av korrekta PDF-filer
för arbetsflöden inom
prepress, publicering, grafisk industri, e-arkivering,
samt genererar tillgängliga PDF-dokument

axaio software produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"axaio software MadeToPrint - Logo

axaio MadeToPrint

Optimering och standardisering
av utdata/export av PDF-filer
inifrån
Adobe InDesign, Illustrator,
InCopy och QuarkXPressaxaio software MadeForLayers - Logo

axaio MadeForLayers

Effektiv organisering/hantering
av lagervyer i dokument
skapade med
Adobe® InDesign, Illustrator
axaio software MadeToTag - Logo

axaio MadeToTag

Skapar tillgängliga
PDF-dokument
inifrån Adobe InDesign
enligt ISO-standarden PDF/UA

axaio MadeToTag är "PDF/UA-klar"
axes4 Company Logo

Tillgänglig PDF på ett enklare sätt

axes4 produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"axesWord - Logo med text

axesWord

Skapa tillgängliga PDF-dokument
av Word-dokument med 1-klick

axesWord är "PDF/UA-klar"axesPDF - Logo med text

axesPDF

Kontrollera och åtgärda
otillgängliga PDF-dokument för
överensstämmelse med PDF/UA

axesPDF är "PDF/UA-klar"axesCheck - Logo med text

axesCheck

Kontrollera
PDF-dokument för överensstämmelse med
PDF/UA och WCAG

(Kostnadsfri webb-baserad tjänst)

axesCheck är "PDF/UA-klar"
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Automatiserar generering av korrekta PDF-filer för arbetsflöden inom
prepress, publicering, grafisk industri och e-arkivering

callas software produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"callas software pdfGoHTML- Logo

En första snabb kontroll
av tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden PDF/UA

Pluggin till Adobe® Acrobat®
(kostnadsfri)

pdfGoHTML är "PDF/UA-klar"callas software pdfChip- Logo

Dynamisk konvertering
av stora mängder
HTML till PDF
inklusive PDF/A och PDF/X
för print, publicering
och e-arkivering
callas software pdfaPilot - Logo

Preflight/validering,
korrigering och konvertering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkivering

pdfaPilot är "PDF/UA-klar"callas software pdfToolbox- Logo

Preflight/validering,
korrigering, färghantering
och optimering av
PDF/X-filer för
prepress, print
och publicering

pdfToolbox är "PDF/UA-klar"callas software License Server - Logo

Dynamisk allokering av
moln-baserade
kapacitetstjänster
för callas software
programvara och teknik


callas software pdfDPartner - Logo

En första snabb visning av
Document Part Metadata (DPart)

Pluggin till Adobe® Acrobat®
(kostnadsfri)
NetCentric Technologies - CommonLook Products and Service - Logo

CommonLook
Lösningar för tillgänglig PDF

CommonLook produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo

PDF Accessibility Checker
(kostnadsfri)

CommonLook PDF Validator
är "PDF/UA-klar"
NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

Pluggin till MS Office.
Skapar tillgänglig PDF inifrån
Microsoft Word & PowerPoint

CommonLook Office
är "PDF/UA-klar"NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

Pluggin till Adobe Acrobat.
Skapa tillgänglig PDF
inifrån Adobe Acrobat

CommonLook PDF
är "PDF/UA-klar"NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

Monitorera kontinuerligt
PDF-filers tillgänglighetsstatus.
Undvik risk för legala påföljder

CommonLook Clarity
är "PDF/UA-klar"NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Generera tillgänglig PDF
ifrån databaser

CommonLook Dynamic
är "PDF/UA-klar"NetCentric Technologies - CommonLook Training - Logo

Användarutbildning

CommonLook Training
är "PDF/UA-klar"NetCentric Technologies - CommonLook Service - Logo

Tillgänglig PDF som tjänst

CommonLook Service
är "PDF/UA-klar"
NetCentric Technologies - CommonLook Campus 101 - Logo

Skapa tillgängligt
kursmaterial (PDF)
för högre utbildning

CommonLook Campus 101
är "PDF/UA-klar"
PDFix.net Company - Logo

Programvaror/verktyg och online-tjänster
som skapar tillgänglig PDF (PDF/UA)

PDFix.net produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"


PDFix.net, PDF desktop- och SDK serverprogramvaror


PDFix Desktop Lite icon with text - Icon

PDFix Desktop Lite
(kostnadsfri)

PDFix Desktop Lite
är "PDF/UA-klar"


PDFix Desktop Pro icon with text - Ikon

PDFix Desktop Pro

PDFix Desktop Pro
är "PDF/UA-klar"PDFix Desktop SDK icon with text - Ikon

PDFix SDK (Server-baserad)

PDFix SDK
är "PDF/UA-klar"


PDFix Web App
(PDFix SDK-baserad webbtjänst)

PDFix Web App
är "PDF/UA-klar"PDFix.io Company - Logo

PDFix.io
Kostnadsfria PDF online-tjänster

PDFix.io produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"


Tillgänglighet


PDFix.io

PDFix.io, Make PDF Accessible, Convert PDF to a Fully Compliant PDF/UA Online - Banner

Skapa tillgänglig PDF,
Konvertera befintlig PDF till
en helt kompatibel PDF/UA

Make PDF Accessible
är "PDF/UA-klar"PDFix.io

PDFix.io, Add Tags to PDF, Improve Accessibility in Existing PDF Online - Banner

Addera taggar till PDF,
Förbättra digital tillgänglighet
i befintlig PDF

Add Tags to PDF
är "PDF/UA-klar"PDFix.io

PDFix.io, Autofix, Automatically Fix Validation Errors Online - Banner

Autofix,
Åtgärda identifierade valideringsfel
automatiskt

Autofix
är "PDF/UA-klar"


Validering


PDFix.io

PDFix.io, Validate for PDF/UA Compliance Online - Banner

Validera för
taggad PDF och
överenstämmelse med
PDF/UA-1

Validare PDF/UA
är "PDF/UA-klar"


PDFix.io

PDFix.io, Arlington Model, Perform Grammar Check Online - Banner

Arlington PDF Model,
Grammatisk kontroll

Arlington PDF Model
är "PDF/UA-klar"Dataextraktion

PDFix.io

PDFix.io, Scrape PDF Data Online, Convert PDF to JSON Online - Banner

Skrapa/Extrahera PDF-data,
Skapa JSON från PDF

Scrape PDF Data
är "PDF/UA-klar"PDFix.io

PDFix.io, Get Document Information, Retrieve Detailed Information about PDF Online - Banner

Extrahera detaljerad
information om PDF-filen

Get Doc Info
är "PDF/UA-klar"Konvertering


PDFix.io

PDFix.io, Convert PDF to HTML, Create Responsive HTML Online - Banner

Konvertera PDF till
fast ("fixed") eller responsiv
HTML

Convert PDF to HTML
är "PDF/UA-klar"PDFix.io

PDFix.io, OCR / Optical Character Recognition, Convert scanned file into fyll searchable PDF Online - Banner

OCR,
Konvertera skannad fil
till fullt sökbar PDF

OCR
är "PDF/UA-klar"


Redigering

PDFix.io

PDFix.io, Embed Fonts Online - Banner

Bädda in teckensnitt
i befintlig PDF

Embed Fonts
är "PDF/UA-klar"PDFix.io

PDFix.io, Simplify Tagging Annotations Problem in PDF Online - Banner

Genomskinlighetsförenkling vid
kommentarstaggning
("Flatten Annotations")

Flatten Annotations
är "PDF/UA-klar"
PDFix.io

PDFix.io, Flatten FormX Objects Online - Banner

Genomskinlighetsförenkling av
Form XObjects till sidinnehåll
("Flatten Form XObjects")

Flatten Form XObjects
är "PDF/UA-klar"


PDFix Lösningar för organisationer/företag


PDFix.net, veraPDF, Arlington PDF Model Company - Logos

Lösningar för organisationer/företag:
Organisationsomfattande lösningar för att
skapa tillgänglig PDF i stora mängder

Organisationsomfattande lösning för att
skapa tillgänglig PDF
är "PDF/UA-klar"
Actino software Logo
Cloud- / Web-baserade lösningar för PDF- och HTML5-hantering

Actino software - Actino HTML5 Publisher - Ikon

Actino HTML5 Publisher


Actino software - Actino DPS - Ikon

Actino DPS
Document Processing Services

Actino software - Actino DRM - Ikon

Actino DRM
Document Rights Management
Adobe - Logo

AdobeAdobe Creative Cloud - Logo

Adobe Creative Cloud

Adobe Document Cloud - Logo

Adobe Document Cloud


Tillgänglig PDF:
Adobe Acrobat DC/Pro
erbjuder stöd för
PDF/UA programatisk
syntaxkontroll och fix
under menyn
"Verktyg/Tryckproduktion,
Preflight/PDF-standarder"
Foxit Software Company - Logo

PDF solutions for all your needs

Kompletta PDF- och eSign-lösningar
för stora grupper av användare

Foxit Software produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"Foxit PDF Editor - Ikon     med     Foxit eSign - Ikon

Foxit PDF Editor Suite for Teams
Foxit PDF Editor Suite Pro for Teams

Skapa, redigera och hantera PDF-dokument,
och signera var som helst med Foxit eSign.

Perfekt för stora samarbetande team
som kräver avancerade tjänster och
administratörer som behöver hantera många licenser.

Foxit PDF Editor Suite Pro är "PDF/UA-klar"Foxit PDF Reader - Ikon

Foxit PDF Reader

Branschens mest kraftfulla och kostnadsfria PDF-läsareLösning för
volymautomatisering

Foxit/LuraTech PDF Compressor - Ikon

Foxit PDF Compressor

Konvertering och komprimering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkivering

Automatisk taggning av
ostrukturerade dokument
för att skapa mer
tillgängliga PDF-filer

Foxit PDF Compressor
stöder taggning,
vilket är ett minimikrav
för "PDF/UA-klar"


Lösning för
volymautomatisering

Foxit/LuraTech Rendition Server - Ikon

Foxit
Document
Transformation Services

Centraliserad,
företagsövergripande,
Web Services plattform
för dokument och e-post
till PDF/A för e-arkivering

Foxit
Document
Transformation Services
är "PDFUA-klar"Foxit/LuraTech Mobile PDF - Ikon

Foxit/LuraTech Mobile PDF

Mobil/smartphone-skanning,
konvertering och komprimering
till PDF/A för e-arkivering
Aleyant Logo

Automatiserade webb-till-tryck arbetsflöden


Aleyant eDocBuilder - Ikon

Webb-till-tryck
Online-design & VDP


Aleyant Pressero - Ikon

Webb-till-tryck
ebutiker & ehandel


Aleyant PrintJobManager - Ikon

MIS/ERP Simplified


Aleyant tFlow - Ikon

Automatisering av
prepressarbetsflödenGlobal Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo

Automatiserad inspektion/kvalitetskontroll
vid förpackningsproduktionGlobal Vision Proofware - Logo

Automatiserad korrekturläsning av
text, pixel/grafik/tryck, Braille
InSoft Automation - Logo

Automatisera & OptimimeraInSoft Imp - Logo

Automatiserad layoutplanering och utskjutning
Laidback Solutions - Logo

The Automation HighwayFileTrain - Logo med text

Automatisering av arbetsflöden


Branschtillämpningar från ledande leverantörer


AbleDocs - Company Logo


Adobe - Logo


Actino Software Logo


Aleyant Logo

axaio software - Logo

axes4 Company Logo

callas software Logo
Canvasflow Ltd - Company Logo NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

Creative Edge Software Logo


Four Pees Logo


Foxit Software Company - Logo

Global Vision Inc. - Automated Proofreading Solutions - Logo
InSoft Automation Logo
Laidback Solutions Logo
Microsoft Partner Network Logo
Monsido - Company Logo


PDF/UA Foundation - Logo

PDFix.net Company - Logo
treeDiM - Logo
Twixl media - Logo

Utbildning
NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo