NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-lösningar från callas software GmbH.
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för preflight/validering, optimering och
korrigering av PDF-filer för prepress, tryckproduktion,
förpackningsproduktion, digital publicering och tillgänglig PDF

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobatcallas software pdfToolbox - Logo

callas pdfToolbox
Den mest kraftfulla allround-programvaran för
preflight/validering, optimering och korrigering av PDF-filer för
prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion,
digital publicering och tillgänglig PDF


callas pdfToolbox stöder ISO-standarden PDF 2.0!
  Vem har nytta av callas pdfToolbox ?

  • Tekniker och tryckspecialister

  • Ledande tryck- och förpackningskonsulter

  • Experter för färghantering och processkontroll

  • Pressoperatörer och pressansvariga

  • Kvalitetssäkringsansvariga

  • Prepresshandledare och -tekniker

  • Varumärkesansvaruga & varumärkesägare

  • Skapare av innehåll och media

  • Alla som hanterar färgkvalitet

  • Leverantörer av bläck, papper och förpackningar

  • Skolor och verksamheter som utbildar i
   professionella färdigheter inom:
   preflight, validering, optimering,
   korrigering av PDF-filer inom prepress, tryckproduktion,
   förpackningsproduktion, digital publicering och tillgänglig PDF  Visa vägen framåt i kvalitet och effektivitet med callas pdfToolbox.
  Dina kunder kommer att märka skillnaden!

  Här är förklaringen till att callas pdfToolbox gör skillnad för din verksamhet:

  • Kvalitetskontroll:
   Robusta preflight-funktioner säkerställer
   att dina PDF-filer är utskriftsklara,
   vilket minskar kostsamma fel och ökar kundnöjdheten.

  • Automatisering av arbetsflöden:
   Effektiviserar repetitiva uppgifter såsom
   preflighting och färgkonvertering,
   vilket ökar produktiviteten och leder till kortare omloppstider.

  • Mångsidighet:
   Stöd för ett brett utbud av PDF-standarder
   och anpassningsbara profiler,
   för att klara olika projektbehov.

  • Kostnadseffektivitet:
   Minimerar fel och slöseri med insatsresurser och tid,
   vilket innebär besparingar av material- och arbetskostnader.

  • Integration:
   Integrerar sömlöst med standardprogramvara inom branschen,
   vilket underlättar samverkan med partners och kunder.

  • Efterlevnad:
   Uppfyller alla viktiga PDF-standarder,
   såsom ISO PDF/X och GWG-specificationerna,
   vilket garanterar högkvalitativa resultat.

  • Framtidssäker:
   Regelbundna uppdateringar håller dig i framkant av tekniken.GWG 2022 Specifications - Banner
GwG Ghent Workgroup PDF Output Suite 5 - Compliance Logo callas pdfToolbox - Logo


  callas pdfToolbox idag

  callas pdfToolbox har etablerat en position som den mest
  omfattande och effektiva tekniken för hantering av PDF-filer
  inför utskrift/tryck och relaterade tillämpningsområden.

  pdfToolbox har vuxit från en tillämpning för
  preflight och kontroll av PDF-filers utskriftsbarhet
  till en komplett pre-press plattform som erbjuder
  den grafiska industrin allt de behöver,
  från kontroller och korrigeringar,
  PDF-konvertering och förberedelser inför tryckning
  till regelbaserade, dynamiska processplaner som
  dynamiskt anpassar filerna efter
  förändringar i utskriftsprocessen.


  callas pdfToolbox är en pålitlig, beprövad och erkänd teknik.
  callas pdfToolbox används av såväl små företag,
  som stora förlag och tryckerier samt globala OEM-kunder
  som integrerar tekniken i sina egna produkter;
  bland dessa märks:
  Adobe Systems Inc., Aleyant, CVISION Technologies,
  Dataline, Durst Group, Dynamicsoft,
  EFI, Foxit, HP, Kodak, Konica Minolta, Krause,
  Mitsubishi, Pixartprinting, Quark Software Inc.,
  Rochester Software Associates, Sofha, Xerox.


  Vid beställning av callas pdfToolbox från New Format AB
  får du allra senaste utgåvan av callas pdfToolbox direkt
  ifrån utvecklingsavdelningen på callas software GmbH.
  Som produktionsklar programvara eller för integrering
  i egna lösningar, och till ett mycket förmånligare pris.
  callas pdfToolbox
  - programvara för konvertering av dokument till PDF-standarder

  callas pdfToolbox automatiserar och standardiserar
  processen för filleverans och mottagning.

  callas pdfToolbox används inom prepress, print, förpackning,
  digital publicering och dokumenthantering,
  för dynamisk teknisk förhandskontroll (preflight),
  korrigering, färghantering och optimering av PDF-filer.

  I automatiserade arbetsflöden är callas pdfToolbox
  oumbärlig för kvalitetskontroll och korrigering av PDF-filer,
  för konvertering av PostScript-, bild- och kontorsdokument till PDF,
  samt för utskjutning, delning och sammanslagning av PDF-filer
  och mycket mer.

  callas pdfToolbox är standardprogramvaran vid krav på stöd av
  automatisering via hot folders och integration via kommandorad
  (se callas pdfToolbox CLI) i produktionsflöden, verksamhetssystem,
  eller webb-till-print-lösningar.
  callas pdfToolbox branschlösningar

  Pålitlig plattform för automatisering och prestanda för alla branscher.


  Lösningar för förlagsverksamhet (Publishers)

   Produktion av förlagsprodukter är en starkt
   konkurrensutsatt verksamhet med snäva tidsramar
   och höga kundförväntningar.
   Inkommande material i form av PDF-filer kommer från många
   olika källor - från annonsörer, byråer, designavdelningar, etc.

   Hur garanteras att publikationer produceras enligt de allra
   högsta kvalitetsnormerna under sådana förhållanden?
   Med callas pdfToolbox utgör inte längre den traditionellt
   långa produktionskedjan för förlagsprodukter ett hinder
   för slutresultatets tillförlitlighet.


  Lösningar för tryckerier

   Tryckerier under ständig press att hantera fler och
   fler PDF-filer och allt kortare leveranstider.
   Inkommande PDF-filer som inte är anpassade till
   tryckeriets produktionssystem utgör då ett potentiellt
   hinder för en effektiv produktion och ett godkänt slutresultat.

   callas pdfToolbox används just för att undvika sådana fel,
   för att spara tid och pengar, och för att bibehålla
   sunda kundrelationer.

   Med callas pdfToolbox anpassas inkommande
   PDF-material snabbt, via interaktiv visuell inspektion och
   automatisk korrigering av felaktiga PDF-filer till önskad
   produktionsprocess för att garantera en godkänd slutprodukt.

   PDF-filer korrigeras med avseende på transparens och färg
   för att slutresultatet från praktiskt taget alla RIP-system skall
   bli det förväntade, vilket minimerar behovet av att skaffa annan
   ersättningsutrustning vartefter PDF-tekniken utvecklas.
  Preflight med callas pdfToolbox
  för en problemfri produktion

callas software - Preflight med callas pdfToolbox för en problemfri produktion - Bild

Typiska problem i inkommande tryckunderlag / PDF-filer


  Vad callas pdfToolbox kan göra

  callas pdfToolbox kontrollerar och korrigerar dokument
  enligt gällande branschstandarder, inklusive ISO-standarder
  baserade på PDF-teknik, såsom
  PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/X-6,
  PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/A-4, PDF/UA-1, PDF/VT-1,
  med flera, samt marknads-/segmentsunika specifikationer från
  Ghent Workgroup.

callas software pdfToolbox Switchboard Standards - Bild


  callas pdfToolbox konverterar kontorsdokument skapade med
  Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio, Project,
  Apache OpenOffice, Pages (Mac OS X), PostScript och
  EPS, PNG, JPG och TIFF-bilder till tryck-/publiceringsfärdiga PDF-filer.

callas software pdfToolbox Switchboard Documents - Bild


  callas pdfToolbox används för automatisering av arbetsflöden,
  kommandoradsstyrning, och dynamisk preflighting för att
  undvika produktionsfel, identifiera och åtgärda problem,
  påvisa skillnader i olika versioner av PDF-filer,
  utskjutning (t.ex. vid produktion av häften),
  hantering av upprepade arbetsmoment,
  dela uppslag i enskilda sidor, och mycket mer...

  Oavsett storlek på produktionsmiljön klarar callas pdfToolbox
  de mest krävande produktionskraven samtidigt som
  callas pdfToolbox är lätt att installera och använda.


  Alla lösningar från callas software används närhelst PDF-filer
  behöver anpassas i stor skala och vid höga krav på:

  • automatiserade och standardiserade produktionsprocesser

  • kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet

  • att dokument garanterat följer gällande standard

  • ökad produktivitet

  • eliminering av fel


  Guide till lösningar från callas software,
  typiska användningsområden,
  praktiska övningsexempel och tutorials:

  • kontroll och korrigering av PDF-dokument / Preflight

  • förberedande av dokument inför arkivering

  • skapa dynamiska arbetsflöden med hjälp av variabler

  callas pdfToolbox är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC
  (de använder faktiskt samma robusta PDF preflight-teknik),
  men erbjuder dessutom stöd för server-baserad automatisering
  och batch-bearbetning av PDF-filer.

callas pdfToolbox
omvandlar utskriftsklara PDF-filer till
lättviktiga PDF-sidor för publicering av
mobila magasin och tidskrifter


callas software pdfToolbox - PDF för mobil publisering av tidskrifter/magasin - Bild

  Fler och fler tidskrifter görs tillgängliga på
  surfplattor eller andra mobila plattformar.
  Följaktligen finns det många nya appar där
  prenumeranter har tillgång till flera
  hundra publikationer, såsom AppleNews +,
  Keep In Mind, Readly och många fler.

  Prenumeranten använder respektive app
  för att visa tidskriftssidorna, men i många fall är
  det interna formatet faktiskt PDF.

  I detta blogginlägg tittar vi på vad som behövs för att
  konvertera en utskriftsklar PDF till lättviktiga
  PDF-sidor anpassade för mobil publicering.
PDF-validering med callas pdfToolbox


Vanlig fråga: Vad är det som valideras med callas pdfToolbox ?


Tumregeln är:
En PDF-validerare (callas pdfToolbox) kontrollerar de aspekter
som särskilt regleras i PDF-standarden.


Användning av callas pdfToolbox i praktiken:

Användningsexempel: Preflight, validering, korrigering och konvertering
callas pdfToolbox webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Webinarier/Videodemonstrationer av callas pdfToolbox - Popup-fönster


Quick Speed Mini-Webinarier med callas pdfToolbox - Popup-fönster


Best Practices med callas pdfToolbox
Videoinspelningar från Support / Support Vaults

Säsong 1 - Popup-fönster

Säsong 2 - Popup-fönster


Hands-on Tutorials with callas pdfToolbox

callas pdfToolbox - Praktiska övningar - Tutorials
Datablad/Manualer
callas pdfToolbox Desktop, Server, Dispatcher, CLI, och SDK
callas pdfToolbox utbildning

callas pdfToolbox - Instruktörsledd utbildning


  callas pdfToolbox utbildning på egen hand

  Denna PDF-baserade utbildning på egen hand hjälper användare
  att fullt ut förstå och utnyttja kraften i callas pdfToolbox.

  Utbildningsmaterialet är inriktat på att skapa profiler och
  innehåller övningar med lösningar och förklaringar.

  Ladda bara ned följande PDF-utbildningsmanual,
  öppna den i en PDF-läsare och du är igång:
callas pdfToolbox@School

Classroom - Bild

callas pdfToolbox för utbildningsinstitutioner
"Allt-i-ett"-lösning för studentutbildning i klassrumsmiljö


Prisinformation

  callas pdfToolbox programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
  Licensen är per desktop/laptop och obegränsat antal dokument, eller
  per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.

  För 5st eller fler licenser erbjuds volymrabatt!

  Obs! Attraktiva priser vid byte från Enfocus PitStop till callas pdfToolbox.
Referenser/Kundinstallationer
callas pdfToolbox Desktop, Server, Dispatcher, CLI och SDK


 • Globala OEM-kunder

 • Integrerar teknik baserad på callas pdfToolbox i sina egna produkter;
  bland dessa märks:
  Adobe Systems Inc., Aleyant, CVISION Technologies,
  Dataline, Durst Group, Dynamicsoft, EFI, Foxit, HP,
  Kodak, Konica Minolta, Krause, Mitsubishi, Pixartprinting,
  Quark Software Inc., Rochester Software Associates, Sofha, Xerox, ... • 2022: Riksdagsförvaltningen, Enheten Riksdagstryck • 2021: Durst Group, Durst Workflow

  • Prepress Digital i samarbete med callas software.
   En revolutionerande allt-i-ett-lösning, som stöder alla steg i
   pre-press och produktionsprocessen i en enda tillämpning.


 • 2019: Beuth Verlag

  • Beuth Verlag litar på callas software för kvalitetssäkring av PDF/A-filer.
   callas pdfToolbox och callas pdfaPilot säkerställer att DIN-standarderna som
   publiceras av Beuth Verlag överensstämmer med ISO-standarderna och
   därmed är lämpliga för långtidsarkivering.

   Samtidigt har en hög grad av automatisering av arbetsflödet införts
   vilket avsevärt minskat mängden manuellt arbete som krävs.
   Beuth Verlag, ett dotterbolag till DIN, det tyska institutet för standardisering,
   och distribuerar nationella och internationella standarder samt utvecklar
   specialiserade publikationer för industrier, vetenskaplig forskning, handel,
   tjänstesektorn, akademiska studier och hantverk.

   För mer information, vänligen se:

   eller kontakta NewFormat.


 • 2018: Dynamicsoft integrerar callas pdfToolbox i Wsc Printer

  • Dynamicsoft, ett italienskt mjukvaruhus specialiserat på e-businesslösningar
   för grafisk industri integrerar callas pdfToolbox-teknik i Wsc Printer,
   en MIS/ERP print och webb-till-print plattform,
   för automatiserad preflight, optimering och korrigering av PDF-filer.
   Med den här nya integrationen av callas pdfToolbox i Wsc Printer sparar kunder
   tid och resurser varje dag, tack vare automatisering av manuella uppgifter.


 • 2018: Quark / QuarkXPress 2018

  • Quark väljer callas pdfToolbox-teknik för sin nya PDF-motor i QuarkXPress 2018
   (tillgänglig 16 maj 2018).
   QuarkXPress 2018 kan, tack vare den inbyggda pdfToolbox-tekniken,
   skapa en enda PDF-fil som samtidigt överensstämmer med

   • PDF/X-4, ISO-standard för utbyte av utskrivbara PDF-filer,

   • PDF/A-2, ISO-standard för långtidsarkivering av PDF-filer, och

   • PDF/UA-1, ISO-standard för universell tillgänglighet till PDF-filer
    ("Tillgänglig PDF").


 • 2017: Spennare, Nacka • 2017: Big Image Systems, Täby • 2015: Forsman & Bodenfors Inhouse AB, Göteborg • 2015: CS Labels, Willenhall/Wolverhampton, UK

  • Matning av två Xeikon Cheetah (30 m/min tryckpressar)
   Kompletterande tekniklösningar:
   callas pdfChip, Laidback Solution FileTrain,
   ColorLogic ZePrA Colour Management Server,
   ColorLogic ReProfiler Digital Colour Engine.


 • 2015: Kodak integrerar callas pdfToolbox i sin
  arbetsflödesprodukt KODAK Prinergy Workflow 7

  • KODAK PRINERGY Workflow innehåller intelligent programvara för
   pre-presshantering av tryckunderlag och förpackningstryck.
   Programvaran automatiserar och övervakar utskriftshantering
   och arbetsflöden av PDF-filer.
   Med callas pdfToolbox-profiler utökas programvarans
   befintliga funktioner för validering och korrigering med
   funktioner för att möjliggöra bättre kvalitetskontroll
   och mindre manuellt arbete för användaren.

   Programvaran automatiserar tillhörande utskriftsprocesser,
   vilket ökar effektiviten och både minskar det manuella arbetet
   och de finansiella kostnaderna.
   Den nya versionen av programvaran automatiserar alla viktiga utskriftsfunktioner,
   där callas pdfToolbox utgör en viktigt programvara vid kvalitetskontroll och förberedelser.


 • 2015: QuarkXPress 2015 använder callas pdfToolbox för att certifiera PDF/X-4 filer

  • QuarkXPress 2015 levereras med utökat stöd för en bättre, snabbare och
   modernare PDF-hantering med hjälp av callas software.
   QuarkXPress 2015 kommer att stödja dokumentproduktion i PDF/X-4-format som i
   sin tur verifieras av den i QuarkXPress inbyggda programvaran callas pdfToolbox.
   Detta innebär att PDF/X-4-filer som exporteras från QuarkXPress 2015 kommer
   att vara certifierade med samma teknik som används i Adobe Acrobat


 • 2014: Pim Print, Nederländerna


   Självbetjäningslösning för automatisering och preflight av prepressprocesser,
   komplett och integrerad automationslösning för certifiering av PDF-filer;
   Använder callas pdfToolbox Server för att validera och korrigera
   inkommande PDF-filer, Datablad (engelska, pdf)


 • 2013: Finlands Nationalbibliotek,
  Digitaliserings- och konserveringstjänsten, Mikkelä, Finland

   Gråskalekonvertering av PDF-filer med callas pdfToolbox CLI


 • 2013: Meganews Magazines, Sverige

  • Validering och korrigering av PDF-baserade tidskrifter och tidningsmagasin
   med callas pdfToolbox Server som del i on-demand-utskrift


 • 2013: Penthion Media Technologies, Nederländerna

  • Självbetjäningslösning för hel publiceringsprocess,
   komplett och integrerad automationslösning för certifiering av PDF-filer;
   Använder callas pdfToolbox Server för att validera och
   korrigera inkommande PDF-filer - Datablad (engelska, pdf)


 • 2013: Showpad, Belgien

  • Försäljnings- och presentationsprogramvara för surfplattor
   körs på molnbaserad online-plattform;
   Använder callas pdfToolbox CLI för PDF-publicering,
   Datablad (engelska, pdf)


 • 2011: SOAR Printing, Nya Zeeland

  • Webb-till-tryck portal baserad på callas pdfToolbox Server
   för prepress och tryckeritjänster;
   Automatiskt system för kvalitetskontroll,
   Datablad (engelska, pdf)


 • 2009: FE Burman, London, England

  • Webb-till-tryck portal baserad på callas pdfToolbox
   för prepress och tryckeritjänster;
   Automatiskt system för kvalitetskontroll,
   Datablad (engelska, pdf)
Produkter

callas software pdfToolbox - Logo

callas pdfToolbox
PDF-lösningar för prepress, print/tryckeri och publiceringNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova callas pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK utan kostnad

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


Översikt


callas pdfToolbox Desktop Switchboard


callas software pdfToolbox Switchboard - Bild


  callas pdfToolbox Desktop - PDF-produktionsprogramvara

  callas pdfToolbox Desktop är marknadens mest lättanvända och samtidigt
  kraftfullaste programvaran för dynamisk PDF-preflight och -korrigering.

  callas pdfToolbox Desktop installeras fristående eller
  som plug-in till Adobe® Acrobat®:

  • När pdfToolbox Desktop installeras som ett fristående program,
   ersätter det helt och hållet det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat; i sådana fall finns det ingen
   anledning att också köpa / installera Adobe Acrobat.

  • När pdfToolbox Desktop installeras som en plugin till Adobe Acrobat,
   utökas och förbättras väsentligt det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat.


  Lätt att använda

  • Kontrollpanel (Switchboard) för fördefinierade åtgärder

  • Visualizer för visuell inspektion av PDF-dokument

  Ändå kraftfullt

  • Profiler för mer kundanpassade åtgärder

  • Variabler för att göra profiler dynamiska

  • Processplaner för hantering av bearbetningslogik


  Ingen uppgift är för svår för callas pdfToolbox.
  Problemfiler kan enkelt korrigeras under preflight-körning eller
  åtgärdas med ett enda knapptryck i kontrollpanelen.

  Exempel:

  • förenkla transparens/genomskinlighet
   ("flatten transparency"),

  • konvertera teckensnitt till vektorkonturer,

  • inför trim- och utfallsmarkeringar
   för att matcha utskriftsmarkeringar,

  • konvertera office-dokument och även av
   PostScript-filer direkt till PDF,

  • jämför olika versioner av PDF-filer,

  • visualisera färgmättnad och täckningsgrad,…
callas software pdfToolbox Preflight Certificate - Bildcallas pdfToolbox
PDF-lösningar för prepress, förlag, tryckerier

callas pdfToolbox kan beställas i olika utföranden
för att möta specifika behov och krav på automatisering
callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo

  callas pdfToolbox produktfamilj producerar fullt PDF-kompatibla filer
  och är samtidigt marknadens mest kraftfulla programvara
  för validering och korrigering av PDF-filer:


  • callas pdfToolbox Desktop
  • För personligt och interaktivt användande
   på desktop (macOS / Windows).

   Interaktiv desktop-tillämpning för preflight,
   korrigering och anpassning av PDF-filer för
   prepress, tryckning, digital publicering och tillgänglig PDF.

   Stöder alla upptänkliga behov av att kunna bearbeta
   PDF-filer tack vare en utökad uppsättning funktioner
   för att möta en mångfald av utmaningar.

   Körs som fristående program eller som
   tilläggsprogramvara ("plug-in") för Adobe® Acrobat®.

   Åtgärda en fil i taget eller, i batch-mod,
   en hel mapp med PDF-filer.

   Via kontrollpanelen Switchboard utförs vald
   åtgärd på alla filer i indatafoldern;
   filerna flyttas automatiskt till önskad utdatafolder
   baserat på resultatet av åtgärden.
   Sparar massor av tid vid behov av att samtidigt
   bearbeta och åtgärda flera dokument;
   för automatisering via bevakade mappar i arbetsflöden
   rekommenderas pdfToolbox Server och CLI.


  • callas pdfToolbox Server & CLI
  • Helt anpassningsbara serverlösningar som
   möjliggör automatisering av arbetsflöden via
   bevakade mappar (hot folders) eller för integration i
   befintliga system genom ett kommandoradsgränssnitt.

   • callas pdfToolbox Server
   • För automatisering med callas pdfToolbox och integration
    av callas pdfToolbox i ett befintligt arbetsflöde.

    Hot folder-baserad och effektiv preflight/kontroll,
    korrigering och perfekt färgkonvertering av PDF-filer.
    Inkluderar en licens av callas pdfToolbox Desktop
    för konfigurations- och teständamål.

    Kan integreras i webbportaler eller automatiserade arbetsflöden.
    Direkt integration med Enfocus FullSwitch och PowerSwitch
    genom medföljande tillämpningskonfigurationer.


   • callas pdfToolbox CLI-baserad
    (kommandoradsbaserat användargränssnitt)
   • För automatisering av PDF processer.

    Snabbaste sättet för utvecklare att använda
    callas PDF-baserade tekniker i kundanpassade lösningar.
    Snabb, robust integration av PDF-preflight och
    bearbetning i alla miljöer som stöds.
    Fulländat stöd för PDF-preflight, korrigering,
    färghantering och sidutskjutning i
    kundanpassade arbetsflöden och lösningar.


  • callas pdfToolbox SDK
  • Programbibliotek/Software Development Kit (SDK)
   för utvecklare med behov av att utveckla kundanpassade
   lösningar för PDF-optimering, -validering och -korrigering.

   Underlättar alla typer av inbyggnadstillämpningar
   som måste redigera PDF-filer.

   Möjliggör utveckling av "state-of-the-art" lösningar för
   kontroll och korrigering av PDF-filer.

   Inkluderar en licens av callas pdfToolbox Desktop
   för konfigurations- och teständamål.Mer om "Vad callas pdfToolbox kan göra"

  "Kan-göra-saker"

  • Preflight

  • Inbäddning av teckensnitt

  • Skissning av text

  • Jämföra PDF-filer

  • Tillägg av stämpel

  • Placering av (dynamiska) streckkoder

  • Utskjutning

  • Konvertering av RGB

  • Förenkling av transparens/genomskinlighet

  • Konvertering till bild

  • Konvertering från/till PostScript

  • Ändring av sidstorlek

  • Rotera sidor

  • Borttagning av dekorfärger

  • Åtgärda dekorfärgsnam

  • Åtgärda vit övertryckning (eller svart)

  • Skapa rik svart

  • Jämföra PDF-versioner

  • Omarrangera sidor

  • Tillägg av skrivmärken

  • Beskärning av vita områden och dolt innehåll

  • Användning av DeviceLink profiler

  • Konvertering till multi-kanal PDF

  • Konvertering av kontorsdokument till PDF

  • Nedsampling av bilder

  • Borttagning av lager

  • Uppdelning av PDF-filer

  • Visning av överskottsfärg

  • Tillägg av utfallsmarkeringar

  • Skissning av sidmarkeringar

  • Tillägg av vita marginaler

  • Skapa egna kontroller med Javascript

  • Villkorsstyrd bearbetning med Javascript

  • Tillägg av vit underfärg

  • Inställning av sidmarkeringar baserat på sidinnehåll

  • Tillägg av lacklager

  • Tillägg av öljetter

  • Uppdelning av objekt i mindre delar

  • .

  • .


Automation

  Processplaner
  • pdfToolbox har fullt stöd för hantering av processplaner.

  • Processplaner medger en utökad och
   mer flexibel nivå av automatisering:

   • Med processplaner definieras ett antal
    behandlingssteg som en PDF-fil skall genomgå.

   • Varje steg kan utgöras av en preflight-profil,
    en enda preflight-kontroll eller korrigering,
    eller en viss åtgärd, t.ex. att skapa bilder,
    skapa ett häfte, exportera som PostScript-fil,…).

   • Processplaner tillåter generering av preflight-rapporter
    som baseras på resultatet av varje steg, eller hopp mellan
    olika steg beroende av behandlingsresultatet i ett tidigare steg.
callas software pdfToolbox - Automatisering - Processplan grafisk editor - Bild

  • Exempel på användningsfall::

   • Optimera QR-koder för ePapper/ePapers

Optimera QR-koder för ePapper/ePapers - Bild

Pappersbaserat tryckmedia vs digitalt ePapper/ePapers media


    Digitaliseringen har revolutionerat vårt sätt
    att konsumera information.
    Det som brukade skrivas ut på papper är
    för det mesta nu även tillgängligt i digital form.
    Publicister/förlag har helt anpassat sig till den
    digitala tidsåldern och utökat sin räckvidd
    bortom det traditionella tryckta formatet.

    De flesta dagstidningar och tidskrifter erbjuder
    idag digitala versioner av sina publikationer.
    Dessa digitala repliker, kända som ePapers,
    är statiska representationer av tryckta utgåvor och
    delas vanligtvis som nedladdningsbara PDF-filer.
    Detta gör att läsarna enkelt kan komma åt innehållet
    på en enhet som de föredrar att använda.


    QR-koder (Quick Response Codes) är ett viktigt
    verktyg som överbryggar klyftan mellan
    tryckt papper och den digitala världen:

NewFormat AB QR Code, https://www.newformat.se - QR Code

Exempel:
QR-kod / webbadress ( https://www.newformat.se )
som leder till hemsidan för NewFormat AB


    QR-koder har kapacitet att lagra ett brett utbud av data
    och ge omedelbar tillgång till den kodade informationen
    som vanligtvis nås via en smartphone-kamera.

    Idag är QR-koder allestädes närvarande och tidningar
    och tidskrifter använder dem för att ge läsarna snabb
    och enkel åtkomst till ytterligare digitalt innehåll.

    Detta fungerar mycket bra i en tryckt publikation där
    QR-koderna enkelt kan skannas med en mobil enhet.
    Men i en digital e-tidning utgör de snarare ett hinder
    för användarupplevelsen, eftersom åtkomst till
    QR-kodinnehåll i digitala format som ePapper
    inte fungerar lika enkelt.

    Kanske har du upplevt detta tidigare:
    Du läser en artikel på din smartphone och stöter på
    en QR-kod som ger extra information om ämnet.

    Det knepiga är att du inte kan skanna QR-koden
    direkt med din smartphones kamera.
    Visst, det finns sätt att komma till QR-kodens innehåll,
    men dessa metoder är ofta inte särskilt användarvänliga.
    I värsta fall kanske du bara ger upp och går därmed
    miste om värdefullt innehåll.

    Helst skulle du vilja ha klickbara länkar i ePapper,
    som ger dig omedelbar tillgång till QR-kodens innehåll
    med ett enkelt tryck.

    Men för att uppnå detta ställs publicisten inför ett problem:
    ePapper härstammar normalt från den tryckta PDF-filen,
    där måladresserna redan är kodade inom QR-koderna.
    Du skulle behöva extrahera dessa webbadresser för
    var och en individuell QR-kod för att generera
    motsvarande länkkommentarer.

    För att förbättra användarupplevelsen,
    är det viktigt att optimera QR-koder för ePapper.


    callas pdfToolbox hjälper dig att förenkla och
    automatisera ditt PDF-skapande och övervinner
    även denna QR-kodutmaning.

    Så här bestämmer du QR-kodvärden och
    placerar ikoner + länk för URL:
    Lösningen är en callas pdfToolbox Process Plan
    som identifierar alla QR-koder i ett dokument,
    avkodar deras webbadresser, och integrerar
    en klickbar ikon ovanpå varje QR-kod med
    webbadressen som den kodades i QR-koden bakom;
    på så sätt kan läsarna av ePapper enkelt komma åt
    kompletterande digitalt innehåll med bara ett klick.

callas software pdfToolbox Processplan, Optimera QR-koder för ePapper/ePapers - Bild

Processplan:
Bestäm QR-kodvärden och
placera ikoner + länk för URL


    Bilden nedan illustrerar resultatet:
    Varje QR-kod i ett dokument överlagras
    med en "klicka-här"-ikon som du väljer och
    en länkkommentar med QR-kodens URL-måladress.
    När du klickar på ikonen öppnas den länkade webbplatsen.

callas software pdfToolbox Processplan, Optimera QR-koder för ePapper/ePapers - Bild

Resultatet efter bearbetning enligt Processplan:
Bestämning av QR-kodvärden och
placering av ikoner + länk för URLNedladdning - Ikon

  Smidig, automatiserad utskjutning

  Med utskjutning avses placering av sidorna på ett tryckark
  så att de efter arkets tryckning och falsning (vikning)
  kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.

  • callas pdfToolbox kan enkelt skala, anpassa, flytta,
   sträcka ut, rotera och vända sidor och sidinnehåll.

  • callas pdfToolbox skjuter ut allt från enkla häften
   till fullfjädrade broschyrer och böcker, såväl som
   N-up utskjutningar, enstaka utskjutningar samt
   upprepade utskjutningar för digitaltryck.
callas software pdfToolbox Switchboard Arrange - Bild

  Adobe-teknik används för
  förenkling av transparens / plattning av bitmapp
  • Att hantera PDF-dokument som använder transparens
   när arbetsflödet eller utmatningsenheter inte direkt
   stöder detta kan vara riktigt svårt.

   • callas pdfToolbox hanterar utan besvär
    plattning av bitmappar samtidigt som
    text, bilder och grafik bevaras så mycket
    som möjligt och utan att dokumentets
    huvudsyfte ändras.

   • Och du kan lita på att resultatet blir korrekt
    eftersom pdfToolbox använder Adobes egna och
    väl beprövade teknik för plattning av bitmappar.

  Fjärrkonfiguration och övervakning
  • Varje pdfToolbox Server levereras med
   en licens för pdfToolbox Desktop.

  • pdfToolbox Desktop kan anslutas till alla
   pdfToolbox-servrar i nätverket;
   all konfigurering och övervakning av
   pdfToolbox-servrarna hanteras bekvämt
   över nätet från en nätansluten dator
   på ditt skrivbord.

  Okomplicerad integrering i önskad
  Web2print- eller MIS-miljö
  • callas pdfToolbox Server stöder naturligtvis hot folders.

  • callas pdfToolbox har även stöd för att integreras via
   kommandorad (CLI) eller via ett SDK som är idealiskt
   för inbäddning av den senaste PDF-tekniken i eget
   web2print- och/eller administrativt system.

  callas pdfToolbox multiserverproduktivitet via Dispatcher
  • callas pdfToolbox begränsar sig inte ens till enbart ett system.
   pdfToolbox kan köras på flera serversystem i samverkan.

  • Genom att konfigureras för automatisk lastbalansering används
   en pdfToolbox server som en central resurs ("Dispatcher")
   som i sin tur fördelar arbetet över nätverket till andra
   system/satellitsystem som därefter utför
   den begärda bearbetningen.

  • Lastbalanseringen ger hög bearbetningsprestanda
   i kombination med enkel installation och underhåll.
callas software callas pdfToolbox Server Switchboard - Bild

callas software callas pdfToolbox Dispatcher - Bild

   • Stöd för lastbalansering samt konfigurering
    vid "fail-over"-situationer

   • Bearbetning av jobb sker enligt
    konceptet "dispatcher-satellit".

   • Dispatcher
    - en server som inte behandlar filer själv,
    utan istället matas med uppdrag/filer för
    bearbetning via jobbmappar och sänder
    filerna vidare till satellitsystem för att få
    dem behandlade.

   • Satellit
    - är i grunden en vanlig server för bearbetning av filer.

   • pdfToolbox Dispatcher kan anslutas mot så många
    satelliter som det behövs för att säkerställa att
    bearbetningen inte stannar även om
    någon av satelliterna stängs av.

   • Fail-over
    - bearbetningen stannar inte även om
    någon av satelliterna är stängs av.

   • Vid behov av dynamisk allokering av
    moln-baserade kapacitetstjänster,
    se callas License Server.


  Automatisering av arbetsflöden
  • callas pdfToolbox integreras sömlöst med
   FileTrain för automatisering av arbetsflöden.


PDF Processing Steps Metadata
Processteg för förpackningar och etiketter

Standardiserad PDF metadatainformation
för behandlingssteg efter tryck i arbetsflöden


  PDF Processing Steps Metadata

  callas pdfToolbox stöder interaktiv såväl som
  profildriven validering, modifiering och preflight av
  PDF Processing Steps Metadata.

callas pdfToolbox - PDF Processing Steps Metadata - Bild

  Processing Steps - konceptet.

  Processing Steps är en specifikation som ursprungligen
  utvecklades av Ghent Workgroup för att associera
  metadatainformation som ej rör själva tryckningen
  i efterföljande behandlingssteg (såsom skärning, prägling,
  lackning, konvertering, Braille, ...) med ett PDF-dokument.

  PDF-filer i förpackningsarbetsflöden innehåller vanligtvis
  designen som skall tryckas och tillkommande information
  som inte skall tryckas, men som ändå är avgörande för
  hur den tryckta förpackningen skall behandlas vidare.

  Ett utmärkt exempel är information om den
  skärning och vikning som behövs för att efter
  tryckningen skära en kartong till dess slutliga
  format och vika den till ett upprest 3D-objekt.

  Ghent Workgroup Gent identifierade för flera år sedan
  hur bristen på standardisering i hur dessa "behandlingssteg"
  angavs i PDF-dokument utgjorde ett hinder för acceptansen
  av PDF som standardformat i förpackningsarbetsflöden.
  PDF Processing Steps - Användningsfall.

  Lager kan nu ha både vanliga metadata och metadata
  för behandlingssteg (processing steps metadata)
  relaterade till dem.

  PDF Processing Steps metadatastandarden spelar en viktig roll
  för förpacknings-, etikett- och storformatspecifik design och produktion.

  PDF Processing Steps möjliggör för förpackningsproduktutvecklare
  och designers att ange "post-print-workflow"-komponenter i en
  PDF-fil på ett språkoberoende och leverantörsneutralt sätt.

  PDF Processing Steps anger hur information om efterbehandlingsmoment
  i ett arbetsflöde (t ex skärning, vikning) kan lagras i en PDF-fil på ett
  standardiserat sätt, en väsentlig förbättring jämfört med dagens
  leverantörsspecifika arrangemang.

  Standardiseringen är baserad på ISO-standarden 19593-1,
  Del 1: Processteg för förpackningar och etiketter) som definierar
  användningen av PDF för att associera processteg och innehållsdata.


  Med hjälp av standarden PDF Processing Steps,
  förbättras väsentligt möjligheten att standardisera
  automatisering av efterföljande behandlingssteg
  vid förpackningsproduktion.

  Standarden standardiserar metadata för vyer/lager
  för att möjliggöra interoperabilitet mellan enheter/maskiner för
  utbyte av data för efterföljande behandlingssteg i arbetsflödet.
  Dessutom definierar den regler för objekt i olika lager och
  beroenden mellan lager.

  Detta skapar möjligheten att lägga till standardiserade termer för
  varje lager för att underlätta identifiering av respektive lager i
  efterföljande behandlingssteg i arbetsflödet.

  Denna typ av information har ofta tidigare definierats som
  tekniska dekorfärger i en PDF-fil. I brist på standardisering
  har olika användare använt egna/olika namn, vilket försvårat
  automatisering av arbetsflöden.


  Processing steps metadata är främst intressant för
  förpackningar eftersom, utöver tryckobjekten, en hel del
  ytterligare information definieras i en PDF för förpackning.
  Detta möjliggör en språkoberoende identifiering av dessa objekt.

  Detta görs genom att gruppera sidobjekt i lager
  (tekniskt: tillval i form av innehållsgrupper / Content Groups, OCG)
  och addera metadata till dessa lager för att identifiera dem
  som information för efterföljande processteg i
  arbetsflödet / processing steps.

  Med ISO 19593-1 kan arbetsflöden för förpackningsproduktion
  betydligt förbättras för att inkludera specifikationer för skärningslinjer,
  lackering, prägling, tillägg av braille och mer genom att använda
  standardiserade, språkoberoende metadata tillsammans med
  PDFs OCG-funktion.

  Tillsammans med OCG, medger denna information för
  efterföljande behandlingssteg att olika kreatörer,
  användare eller arbetsflödesoperatörer kan välja
  specifika element, till exempel för att verifiera
  skärmärken, kontrollera färger eller andra överväganden.

  Metadata kan nu användas för selektiv visning
  av elementen för validering.
  En marknadsförare är intresserad av andra element
  än en prepress-specialist.

  För utdatavalidering trycks även utskriftsskärningslinjer,
  braille, etc., medans för CTP (Computer To Plate) utdata
  utelämnas de automatiskt.

  Dessutom kan efterföljande system
  (t ex för utskjutning, prägling, blindskrift)
  som stöder denna standard, kan hämta den
  relevanta informationen för dessa systems
  behandlingssteg direkt i PDF data.


  Typiska användningsfall:

  • metadata-identifierande behandlingssteg;

  • avgränsningar av interaktion mellan
   grafiska objekt i PDF som är del av visst
   behandlingssteg och andra grafiska objekt i PDF

  • avgränsningar av grafiska objekt i PDF i visst behandlingssteg

  • Enkel identifiering av data som motsvarar
   'strukturella' avslutningssteg, såsom:

   • utfall, skärning, veckning, borrning, prägling,
    vikning, foliering, stämpling, vikning, limning,
    perforering, stansning, häftning, lackning

  • Braille/blindskrift i ett dokument

  • informationspaneler

  • indikationer på fysiska dimensioner

  • indikationer på avsedda
   positioner för grafiska element

  • tryckt vit färg, till exempel på
   transparenta eller metalliska ytor

  • tryckt färg/-lack
  PDF Processing Steps i callas pdfToolbox.

  PDF Processing Steps Metadata - funktioner som stöds i allas pdfToolbox:

  • Inställning / Setting

  • Kontroll / Checking

  • Justering / Adjusting

  • Rapportering / Reporting

  Inställning - I pdfToolbox fylls metadata för processing steps i
  för varje lager via pdfToolbox Layer Explorer-panelen.

callas pdfToolbox - PDF Processing Steps Metadata - Layer Explorer - Bild


  Kontroll - Egenskaper (Properties) som kan användas för kontroll:

  • "Processing Steps metadata förekomst"

  • "Processing Steps metadata använder kundanpassade värden"

  • "Processing Steps metadata används för mer än ett lager"

  • "Processing Steps"

   • Förekomst av specificerad Processing Steps,
    e.g. “Struktur:Cutting”

   • Kan kombineras med andra kontroller
    (e.g. färg på streckkod, text eller bild på Cutting …)

  Justering - Justering av Processing Steps:

   Konfigurerbara Fixups:

   • "Addera Processing Steps lagermetadata” till lager

   • “Modifiera lagernamn för Processing Steps metadata”

   • “Placera objekt på Processing Steps lager”

   • Plus: Relevant lager relaterat till Fixups
    kan använda Processing Step metadata
    istället för lagernamn, ex.vis “Radera lager":
callas pdfToolbox - Processing Steps - 'Processing Steps metadata' - Justering - Radera lager - Bild


  Rapportering - Processing Steps metadata
  listas närhelst lagerdetaljer rapporteras

callas software pdfToolbox - Processing Steps Profile - 'Processing Steps metadata' - Bild

  PDF Processing Steps Metadata information för
  efterföljande behandlingssteg i arbetsflöden,
  och dess interaktiva utvärdering,
  är också tillgänglig via lagerhanteringen i
  axaio MadeForLayers and axaio MadeToPrint
  för Adobe InDesign och Adobe Illustrator.


callas software pdfToolbox - Logo
callas software pdfToolbox DeviceLink Add-on Server | CLI | SDK - Text Logo

callas pdfToolbox DeviceLink Add-on
för callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server | CLI | SDK

Konvertering via medlevererade DeviceLink-profilercallas pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation

callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK
Popup-fönster med detaljinformationcallas pdfToolbox Desktop vs Server - Jämförelse av funktionalitet

Översikt av funktionalitet som stöds av
callas pdfToolbox Desktop respektive pdfToolbox Server.

Vid köp av pdfToolbox Server ingår alltid en licens för
pdfToolbox Desktop utan kostnad.


Klicka på bilden för detaljinformation.

callas software pdfToolbox v10 - Desktop vs Server - Jämförelse av funktionalitet - Bild
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner