NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

Standarder får världen att fungera
Vi gör ODF och PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.
Öppna standarder och ISO-standarder

OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)

ODF logo     PDF logo

Gör digital information tillgänglig för alla
Stoppa pressarna!
Öppna standarder
säkerställer att din digitala information är
tillgänglig i framtiden
då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer
inte längre finns

Öppna standarder säkerställer att din information är tillgänglig i framtiden för så många som möjligt, då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte finns längre - Bild

Adobes medgrundare Chuck Geschke observerade
att en verksamhets dokument är viktigare
än den programvara som används för att skapa dem,
och att de måste överleva den datorplattform som de skapades på.

Tack vare PDF är det möjligt
Vid läsning av denna webbsida, vänligen observera:


 • OpenDocument Format (ODF) är ISO-standard sedan 2006

ODF logo

 • Portable Document Format (PDF) är ISO-standard sedan 2008

PDF logo
Regelverk är redan i kraft för införande av
öppna dokumentstandarder i offentligt sektor!

  Demokratin hotas av stängda och proprietära dokumentformat!
  Demokratiska länder anser att deras suveränitet och demokratiska rättigheter
  hotas av stängda och proprietära dokumentformat och vidtager därför åtgärder:

   "För att garantera medborgarnas fria tillgång till allmän information,
   är det nödvändigt att kodningen av data inte är knuten till en enda leverantör.

   Användningen av standarder och öppna format ger en garanti
   för denna fria åtkomst, om nödvändigt genom att skapa
   kompatibel fri programvara":

   The Register, 2002:


  Verksamhetsinformation är således alltför värdefull för att låsas in i
  IT-leverantörers stängda/leverantörslåsta dokumentformat.

  Världen runt införs nu öppna dokumentformat, ODF & PDF,
  för användning i kontorsdokument, i affärs-/verksamhetssystem,...
  i offentlig sektor och i privat industri.

  Öppna dokumentformat säkerställer även framgångsrik
  långtidsarkivering och bevarande av av digitala dokument.


OpenDocument (Format (ODF) - Införandestatus

Vikten av att byta till Opendocument Format (ODF)

(Illustration från Open Forum Europe)

Open Forum Europe informationsgrafik om vikten av att byta till Open Document Format (ODF) - BildVarning - Ikon

Varning!

Var medveten om inte alla tillämpningar, verktyg eller
dokument som hävdar att man följer en standard
överensstämmer med den faktiska standarden.

Verifiera alltid med erkända verktyg!


PDF Association - Logo

PDF Association
"The Meeting-Place of the PDF Industry"


Portable Document Format (PDF)
är världen runt etablerat som det
föredragna formatet för digitala dokument i slutform.


  Alltsedan sitt grundande 2006 främjar PDF Association förståelse, användning och
  implementering av internationella standarder baserade på PDF-teknik.

  Alltsedan Adobe överlät PDF-tekniken för ISO-standardisering
  vidareutvecklas PDF av PDF Association i samverkan med ISO
  i en helt öppen specifikation snarare än som en proprietär implementering.

  PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;
  företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och
  med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt
  användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.

  Som den ledande industri- och tekniska företrädaren för PDF-industrin,
  vet PDF Association mer om PDF och vad PDF kan leverera än någon annan.


  PDF Association är en unik påverkare av framtiden för smarta standarder:  PDF Association vs ISO/The International Organization for Standardization:

  "ISO: Internationella standarder erbjuder praktiska lösningar
  som vi alla kan stå bakom.
  Genom att använda internationella standarder blir du en del av lösningen":  PDF Association stöder temat för World Standards Day 2021:

Mission:

Att främja användning av elektroniska/digitala dokument baserade på
öppna standarder implementerade med PDF-teknik samt verka
för kunskapsspridning genom utbildning och erfarenhetsutbyte
med alla intressenter runt om i världen.PDF Association Member - Logo

NewFormat AB är medlem i PDF Association
PDF Association stöder myndigheter att förstå
Portable Document Format (PDF)

Från rekommendationer till förordningar,
PDF Association är här för att hjälpa till.

  PDF Association bedriver många aktiviteter
  enligt sitt uppdrag att främja användningen av
  ISO-standarder baserade på PDF-teknik runt om i världen.

  PDF-tekniken spelar en genomgripande roll i världens
  kommunikationsinfrastruktur.
  Med en unik och oöverträffad funktionalitet;
  ingen annan teknik kommer nära.
  Vi kommer inte gå tillbaka till enbart pappersbaserad information
  så det är sedan länge dags för myndigheter och företag att
  fokusera lite mer på detta allestädes närvarande format
  som aldrig försvinner.

  PDF Association bistår bland annat med information och resurser till
  myndigheter och tillsyns-/lagstiftare för att hjälpa dem att utveckla
  referensmaterial, riktlinjer, regler och lagar.
PDF Association - Logo


PDF Evenemang / Händelser / Kalender


Summering av 2021: Ur ett PDF-perspektiv

PDF under 2021 och vad som kommer under 2022


Summering av 2020: Ur ett PDF-perspektiv

2020 var året för rekordhögt intresse världen över för PDF


Kommande och tidigare händelser
PDF Association, Ikoner/Översikt över PDF-standarder: PDF, PDF/X, PDF/A, PDF/UA, PDF 2.0, PDF/R, PDF/VT, PDF/VCR - Bild


PDF Association Technical Resources
Portable Document Format (PDF)

PDF logo

PDF: de facto standarden för digitala dokumentformat

  Portable Document Format (vanligtvis kallat "PDF") är ett filformat
  som utvecklats i början av 1990-talet som ett sätt att dela
  digitala dokument, inklusive textformatering och bilder.

  PDF-tekniken utformades för att möjliggöra presentation av dokument
  oberoende av den programvara, operativsystem och
  hårdvara som använts för att skapa dokumenten.

  PDF-filer innehåller en fullständig beskrivning av ett fast-layout dokument,
  inklusive text, teckensnitt, grafik och annan information som behövs för att visa det.
  PDF-filer kan även innehålla ett brett utbud av annat innehåll, från hyperlänkar till
  metadata till logisk struktur till JavaScript och bifogade filer,
  som gör det möjligt för formatet att uppfylla en mängd olika
  funktionella och arbetsflödeskrav för digitala dokument.

  Idag är PDF det ledande och allestädes närvarande "digitala dokumentet",
  och biljoner nya PDF-dokument skapas varje år.
ISO-standarder baserade på PDF-teknik

PDF - ISO 32000 är i sig en standard- Bild

Figur: PDF - ISO 32000 är i sig en standard


PDF-substandarder för specifikt användande

PDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo
PDF Substandarder för speciellt bruk - PDF/A, PDF/X, PDF/UA - Bild

Figur: PDF-substandarder för specifikt användande
PDF/A, PDF/X, PDF/UA, PDF/E, PDF/VCR, PDF/VT,...


En översikt över PDF-standarder;
med fokus på de nyaste (15 september 2021)Kan en PDF samtidigt uppfylla PDF/A, PDF/X och PDF/UA?

PDF/A and PDF/UA Intersecting Standards - Illustration

PDF-standarder utesluter inte varandra (2018-03-15)


  Ett PDF-dokument kan samtidigt vara kompatibel med flera standarder,
  exempelvis både PDF/UA och PDF/A, både PDF/A och PDF/X,
  samt alla tre av PDF/UA och PDF/A och PDF/X.

  Praktiskt användningsfall: Långtidsarkivering av en tillgänglig PDF.
  En tillgänglig PDF skall alltid uppfylla PDF/UA.
  För långtidsarkivering av denna tillgängliga PDF
  krävs även att PDF-dokumentet uppfyller PDF/A-2a;
  således både PDF/UA och PDF/A-2a
  (en fil som endast uppfyller PDF/A-2b kan ej samtidigt uppfylla PDF/UA).

PDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo

ISO-standarder baserade på PDF-teknik - BildISO-standarder baserade på PDF-teknik under framtagande (30 mars 2020)

ISO logo

Ny informationssida ger samlad bild över alla kommande ISO-standarder
baserade på PDF-teknik som för närvarande är under framtagande.

Baserat på allmän information,
är denna sammanfattning ovärderlig för alla PDF-utvecklare
som vill hålla sig á jour med kommande förändringar i PDF-relaterade standarder.

Kommande ISO-standarder baserade på PDF-teknikPDF Association Flyers
Introduktion och översikt över PDF-baserade ISO-standarder
PDF Association - PDF/A - PDF/UA - NVDA Goes PDF/UA - PDF/VT


PDF Association - Flyer - Framsida - Bild

Främjande av
ISO-standarder
baserade på
PDF-teknik


PDF Association - PDF/A Flyer - Framsida - Bild

PDF/A - ISO 19005:
Standarder för
långtidsbevaring/arkivering
av digitala dokument
PDF Association - PDF/UA Flyer - Framsida - Bild

PDF/UA - ISO 14289-1:
Standarden för
universellt tillgängliga
PDF-dokument och formulär

PDF Association - NVDA Goes PDF/UA Flyer - Front Cover - Bild

NVDA skärmläsare stöder PDF/UA
PDF Association - PDF/VT Flyer - Framsida - Bild

PDF/VT - ISO 16612-2
PDF-standarden för
(personaliserat)
variabelt tryck
PDF Association - PDF 2.0 Interop Workshops 2017 Flyer - Framsida - Bild

PDF 2.0 - ISO 32000-2
Interop Workshops 2017
Förberedelser inför nästa
generation av PDF
Rekommenderad läsning om PDF-standarder
Kostnadsfri nedladdning

Klicka på bilderna nedan för nedladdning
eller beställ ett eget tryckt exemplar utan kostnad från

NewFormat AB

PDF Association - PDF/A in a Nutshell 2.0 Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/A - PDF för långtidsbevaring/arkivering
Från PDF/A-1 till PDF/A-3

PDF Association - PDF/UA in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/UA - Tillgängliga PDF-dokument

PDF Association - PDF/X in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/X - PDF för tryck

PDF för tillverkande industri / PDF in Manufacturing - Framsida - Bild

PDF för tillverkande industri
Framtiden är 3D-dokumentation

PDF är en förutsättning för tillverkning och teknisk kommunikation.
PDF-teknik stöder tillverkning över hela världen, förmedlar idéer,
planer, kommunikation, kontrakt, specifikationer, kontrakt ...
och naturligtvis 2D- och 3D-ritningar och stödjande innehåll i
komplexa arbetsflöden och verksamhetsövergripande processer.

PDF Association PDF Products and Services Guide 2019

PDF Association - PDF Products and Services Guide 2019 - Framsida - Bild

Produkter, lösningar och tjänster från
medlemsföretag i PDF Association

PDF Declarations

PDF Association - PDF Declarations - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  Understandarder till ISO-standarden PDF,
  såsom PDF/A, PDF/UA och PDF/X,
  inkluderar redan identifieringsmekanismer.

  I många fall vill dock användare av PDF-filer utnyttja
  3:e-partsstandarder eller andra PDF-profiler för att
  tillgodose specifika behov.

  Deklarationsmekanismen i PDF gör det möjligt för programvara
  att skapa, redigera, och deklarera, via en PDF-deklaration,
  att en PDF-fil överensstämmer med en 3:e-partsspecifikation
  eller -profil som kanske inte är relaterad till PDF-teknik.
  3:e-partsspecifikationen eller -profilen kan beskriva eller kräva
  egenskaper specifika för något eller allt innehåll i PDF-dokumentet.


  Användningsområden inkluderar,
  men är inte begränsade till specifikationer / profiler:

  • Mandategenskaper (t.ex. tillgänglighetsspecifikationer)

  • Mandatgrad av noggrannhet
   (t.ex. konstruktionsspecifikationer)

  • Sätt gränser för innehållstyper
   (t.ex. att alla bilder använder en specifik kodning)

  • Fastställ en redovisningsprincip om dokumentinnehåll
   (t.ex. när det gäller sekretessbestämmelser)

  • Profilera PDF för specifika ändamål
   (t.ex. för att arkivera e-post)

  Närvaron av en PDF-deklaration garanterar inte i sig
  att dokumentet överensstämmer med en
  3:e-partsspecifikation eller profil.
PDF logo

Fri PDF Peer-Review Service

Initiativ för samarbete mellan forskning och industri

Öppen inbjudan till akademiska forskningsinstitutioner


  För att hjälpa både akademiska forskare och branschforskare att uppnå
  högkvalitativa och noggranna PDF-orienterade forskningsresultat,
  erbjuder nu PDF Association en ny gratis peer-review-tjänst.

  Denna tjänst kommer att länka erkända experter i filformatet PDF med
  redaktörer, akademiska förläggare, konferensstyrkommittéer och
  forskare att tillhandahålla expertgranskning inför tryck/publicering av
  artiklar, vitböcker/white papers och presentationer när det gäller
  uttalanden relaterade till PDF-format och PDF-teknik.

  PDF-teknik i sig är naturligtvis inte en akademisk domän.
  Ändå publicerar varje år många universitet och forskningsorganisationer
  artiklar och presenterar forskningsarbeten från många olika ämnesområden
  med fokus på användandet inom dessa av PDF-formatet.

  Ämnen som sträcker sig från de mer uppenbara såsom programvaruteknik,
  it-säkerhet, tillgänglighet, datautvinning, arkivstudier, till kunskap om hur
  använda PDF-baserade information inom mer specialiserade områden
  såsom hälsoinformatik, medicin och utbildning.


  De flesta forskningspublikationer är inriktade på att publicera
  unika bidrag inom sin primära domän, dock kan i vissa fall,
  forskningen försvagas av brist på PDF-kunskap och expertis.
  Detta är förståeligt, särskilt när forskningen genomförs av akademiker
  utan egen djup erfarenhet av PDF och som själva inte är PDF-experter.

  Detta kan resultera i forskningsrapporter med brister såsom:

  • missförstånd om PDF-lexikala regler, syntax och funktioner;

  • hänvisning till föråldrade PDF-specifikationer;

  • förlita sig på felaktig information från tidigare publicerat arbete;

  • vara omedveten om specialiserade PDF-publikationer;

  • användning av gamla eller ofullständiga implementeringar;

  • begränsningar i utformningen och valet av PDF-baserad information, och

  • förväxling mellan PDF som filformatspecifikation
   och beteende hos specifika implementeringar.

  Som konsekvens får det som följd att slutsatser och
  framtida områden för forskning försvagas.
  Men det är just här som PDF-experter, medlemmar i PDF Association,
  kan "korspollinera" och hjälpa forskare att skapa bättre och
  mer relevanta forskningsresultat till nytta för alla.


  Ihoplänkning av forskning och industri
  - Många ömsesidiga fördelar för akademi och industri:
Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Rekommenderade webinarierIntroduktion till
PDF-baserade ISO-standarder (2018)PDF/Portable Document Format (2015)

Vad är PDF,
Vem äger PDF,
Varför är PDF viktigtIntroduktion till PDF (2015)PDF – vad är det till för?

En berättelse från PDFs tidiga dagar (2016)


PDF arbetsflöde (2016)
Introduktion till PDF/A för långtidsarkivering (2018)

(PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3)


PDF/A-3 som bevarandeformat (2015)PDF & Open Data (2018)
(inkl. interaktiva e-fakturor
baserade på PDF/A-3)Förklaring till varför PDF/A-2 och PDF/A-4 är bättre än PDF/A-1 (2021)veraPDF (2015)

PDF/A-validering
med stöd av PDF-industrin.
(OBS! Uttrycket "definitiv PDF/A-validerare"
används inte längre av detta projekt
av uppenbara skäl)


veraPDF (2018)

Omvärldsacceptans för veraPDF och
industrins behov av fler PDF-standarder

PDF-standarder för preflight (2014)
(PDF/X och andra standarder)3D PDF (2018)
möjligheter och framtid
som ISO-standardTillgänglighet till PDF-baserad
information i praktiken (2015):

Hur navigerar en blind person
i PDF-dokument och -formulär?


Introduktion to PDF/UA (2015)
"Tillgänglig PDF"

Taggning av sidinnehåll (2015)
(enligt PDF/UA-standarden)


PDF/UA Basics (2014)PDF/UA för designbyråer (2018)


PDF/UA Basics (2021)

Vad gör en taggad PDF till ett riktigt och
korrekt taggat PDF/UA-dokument


PDF 2.0 och framtiden
för tillgänglig PDF (PDF/UA) (2015)


PDFs utveckling / PDF 2.0 (2018)
(vad kommer i nästa generation av PDF)PDF/R
Framtidens bildfilformat
(2021)PDF/R introduktion (2020)PDF/R (2020)
Letar efter ett alternativ till TIFF?
Använd PDF/raster!OCR för PDF-filer - gamla nyheter? (2019)

PDF gör det möjligt att bädda in
OCR-resultat i skannade dokument
och därmed säkerställes att
de är fullt textsökbaraHur hjälpa AI att få ut mesta
möjliga från befintliga arkiv (2019)Introduktion till EPUB (2015)
(för PDF-utvecklare)
PDF logo

Portable Document Format (PDF)
grundläggande teknik för
digitala dokument med breda användningsområden


  PDF idag

  PDF utformades som en sidbaserad digital dokumentteknik
  för ett brett användningsområde, och är idag det globalt dominerande
  edigitala dokumentformatet inom många tillämpningsområden
  långt bortom att enbart korrekt förmedla sidinformation.

  PDF används idag i arbetsflöden inom publicering, tillverkning,
  finansiella tjänster, myndighetsutövning, redovisning,
  rättshantering personalhantering, logistik och inom oändligt
  många fler användningsområden och sammanhang,
  och på alla kontinenter.


  PDF bara fungerar!

  PDF är utvecklat för att passa in i arbetsflöden.
  Det är resultatet av formatets inbyggda unika funktionalitet
  att vara helt oberoende omgivningen,
  vilket varit helt avgörande för PDFs breda acceptans och framgång.

  Det beror på att PDF innehåller grundläggande idéer
  om vad som är viktigt inom kommunikation,
  idéer som ledde till innovationen av
  skrift, sedan papper, sedan PDF.

  Dessa idéer är så grundläggande att vi inte har riktiga ord för dem.
  Användare tänker på dokumentets innehåll, inte själva dokumentet.
  Fråga dem om PDF och de säger;
  "det är enkelt", "det ser likdant ut", "det är pålitligt", och så vidare.

  PDF bara fungerar och passar till ett brett utbud av ändamål,
  något som återspeglas i det breda utbudet av programvaror
  som skapar och använder PDF-filer.
  Sortimentet är eklektiskt;
  inte bara programvaror för servrar eller skrivbordstillämpningar,
  inte bara för tillgänglighet eller utskrift eller säkerhet,
  men väl för några, alla och inget av ovanstående.

  PDF är ett tillämpningsöverskridande medel för att
  hantera olika affärs-/verksamhetsprocesser och arbetsflöden;
  användning av digitala dokument för att lösa problem,
  minska kostnader, möjliggöra nya lösningar och andra möjligheter
  inom alla verksamheter och branscher.

  Med det gemensamma; de gör det alla med PDF.
Branschen driver taggad PDF framåt

  I PDF-dokument, som i HTML, är innehållssemantik
  uttryckt via taggar, därav "taggad PDF".

  Taggad PDF möjliggör semantiskt korrekt extrahering och
  återanvändning av text och kommentarer (noteringar) vilket
  möjliggör tillgänglighet, responsivitet och andra tillämpningar.

  Taggad PDF är en valfri funktion i PDF-filformatet
  och därmed är inte alla PDF-filer taggade.

  Men moderna verktyg som Apples kontorssvit lägger automatiskt till taggar
  vid export till PDF och Googles Chrome skapas nu även taggad PDF.
  Äldre verktyg kan kräva att ett uttryckligt alternativ är aktiverat vid export.

  Å ena sidan betyder det faktum att taggar är valfria att PDF är extremt
  flexibelt för att rymma alla typer av innehåll från varje tänkbar källa,
  även när den ursprungliga källan saknar semantik.

  Å andra sidan kräver taggar en kunnig dokumentförfattare
  och kapabel programvara för att uppnå bra resultat.

  Denna artikel ger en översikt över PDF-branschens
  aktiviteter relaterade till taggad PDF:


  Värdet av (korrekt) taggad PDF

  Strukturtaggad PDF erbjuder mycket mer än tillgänglighet
  för användare med funktionshinder.
  Alltifrån sökmotorer till mobila enheter kan nu erbjuda
  innehåll "tillgängligt för alla" tack vare återanvändning
  av sid-baserat innehåll.

  PDF var ursprungligen avsett att fungera som "digitalt papper";
  för en korrekt utförd sida oavsett använd programvara eller operativsystem.

  Sidor är dock inte bara för att läsa.
  Användare gillar att lägga till anteckningar, rita linjer och fylla i formulär
  och Adobe, initiativtagaren till PDF, bestämde sig för att tillgodose
  även denna användning.
  PDF införlivade snabbt nya funktioner utöver trohet mot sidan som bas
  - formatet började återspegla den interna möjligheten hos verkligt papper.

  Den första generationen av interaktiva PDF-funktioner bestod av
  anteckningar av olika slag. Vissa tillät användare att lägga till text,
  andra tillät användare att rita linjer och rutor på sidan.
  Ytterligare funktioner tillkom bortom sidparadigmen och gjorde
  det möjligt att lägga till hyperlänkar, ljud och filmer till PDF.

  Den andra generationen av interaktiv PDF införde möjligheten att
  distribuera PDF-innehåll utanför den sidbaserade världen.

  Taggad PDF ger möjlighet att effektivt distribuera ett dokument i
  slutlig form till en mobil enhet.
  På samma sätt som PDF-filer kan göras tillgängliga för användare som
  behöver ett tekniskt hjälpmedel / assistansteknik (AT) för att läsa innehållet.

  Ett av de främsta motiven för taggad PDF var att uppnå överensstämmelse
  med föreskrifter och regelverk som kräver att digitala dokument är
  tillgängliga även för användare med funktionshinder. Implementatörer kan
  därvid använda taggad PDF som en hävstång för att uppnå eller förbättra
  ett brett spektrum av slutanvändaraktiviteter.


  Guide om hur korrekt tagga en PDF-fil för tillgänglighet:


  Korrekt taggad PDF är en förutsättning för visning av PDF
  på mobila enheter / små skärmar:


  Nackdelarna med otaggat PDF-innehåll vs.
  fördelarna med korrekt taggat PDF-innehåll:

  Semantik och ordningsföljd:

  • Otaggat innehåll:
   Inga semantiska typer eller ordningsföljd;
   innehållets ordningsföljd används enbart för återgivningsändamål

  • Taggat innehåll:
   Semantisk typ och ordningsföljd bestäms,
   innehållet kan återanvändas i enlighet med detta

  Sökmotorer:

  • Otaggat innehåll:
   Sökmotorer kan inte tillförlitligt finna ord och fraser

  • Taggat innehåll:
   Sökmotorer kan tillförlitlig finna innehåll

  Anpassning av sidinnehåll (reflow):

  • Otaggat innehåll:
   Inga tillförlitliga sätt att återge sidinnehåll på mindre enheter

  • Taggat innehåll:
   Innehåller information som är nödvändig för
   anpassning av innehåll för mindre enheter

  Verkligt innehåll och artefakter:

  • Otaggat innehåll:
   "Verkligt innehåll" och "artefakter" kan inte åtskiljas

  • Taggat innehåll:
   Läsprogrammet kan välja att använda eller ignorera artefakter

  Kopiering och extraktion av innehåll:

  • Otaggat innehåll:
   Innehållskopiering och extraktion är opålitlig

  • Taggat innehåll:
   Innehållet kan extraheras med förtroende

  PDF/A överensstämmelsenivå a (conformance level a):

  • Otaggat innehåll:
   Ej kvalificerad för PDF/A överensstämmelsenivå a

  • Taggat innehåll:
   Kan överensstämma med PDF/A överensstämmelsenivå a

  Överensstämmelse med WCAG 2.0 eller U.S. Section 508:

  • Otaggat innehåll:
   Kan inte uppfylla WCAG 2.0 eller U.S. Section 508

  • Taggat innehåll:
   Kan uppfylla WCAG 2.0, U.S. Section 508 och andra tillgänglighetskrav

  Tillgänglighet:

  • Otaggat innehåll:
   Otillgänglig för funktionshindrade användare

  • Taggat innehåll:
   Tillgänglig för dem som använder
   "PDF-medveten" hjälpteknik / Assistive TechnologyPDF Association Industry Working Groups

(tidigare kända som "PDF Association Competence Centers")

  Det ursprungliga PDF/A Competence Center grundades 2006 med
  målet att skapa en gemensam tolkning av ISO 19005.

  2011 omformades PDF/A Competence Center till att bli en
  övergripande global branschförening, PDF Association,
  för alla standarder baserade på PDF-teknik,
  var och en med ett eget Competence Center:


  Dessa Competence Centers har därefter övergått till separata och fokuserade

  • Arbetsgrupper/Working Groups:


   • teknik (Technical Working Groups/TWGs)
   • Fokus på att utveckla eller underhålla tekniska specifikationer
    eller vägledning om tolkningen därav.
    Öppet för alla medlemmar i PDF Association.


   • tillämpning (Liaison Working Groups/LWGs)
   • Avgränsad till en specifik uppgift eller intresse för
    en viss vertikal tillämpning.
    LWG är öppna för icke-medlemmar som slutanvändare
    som inte annars skulle gå med i PDF Association.


   • marknadsföring (Marketing Working Groups/MWGs)
   • Fokus på slutanvändares medvetenhet om
    PDF-baserad teknik och utbildning.
    Öppet för alla medlemmar i PDF Association.


  Working Groups (WG) arbetar utifrån intresse utan ett specifikt uppdrag.
  De har nu utvidgats att inkludera en rad olika mål, bland annat:

  • Främja utbyte mellan utvecklare som fokuserar på olika sub-standarder

  • Översyn och policies för av industrin accepterade valideringsverktyg;
   såsom veraPDF

  • Forskning och utveckling av nya PDF-tillägg och användningsfall

  • Utveckling av industristandarder, bästa praxis,
   testsviter och andra typer av interoperabilitetsstöd

  • Utveckla informationsresurser för PDF-utvecklare och användare

  För PDF/X rekommenderas varmt att även följa:
PDF
Technical Working Group & Marketing Working Group

(tidigare känt som PDF Competence Center)

PDF Association PDF CC - Ikon

ISO 3200 internationell standard för
Portable Document Format (PDF).
PDF är allmänt erkänt som det mest
kompletta och robusta dokumentformatet.
Syftet med PDF

  Syftet med PDF är att göra det möjligt för
  användare att utbyta och visa alla typer av
  digitala dokument enkelt och tillförlitligt,
  oberoende av den miljö där de skapades
  eller miljön där de visas eller skrivs ut.
PDF är en plattform

  Plattformsteknik tillhandahåller infrastruktur för
  tillämpningar som slutanvändare faktiskt använder.

  Förutom att utgöra ett dokumentformat erbjuder PDF
  en stabil grund för många typer av användartillämpningar.

  Alla accepterar PDF.
  Ett dokument med fix-layout som är delbart och fristående
  och som möter grundläggande kundbehov.
PDF:s popularitet online / på webben

Det enda digitala dokumentformatet
  Verkliga fakta bekräftar,
  PDF fortsätter att dominera som digitalt dokumentformat:


  "Hur mycket längre tror du att vi ska använda PDF?"
  Slutanvändare känner att de verkligen kan förstå PDF;
  det fungerar exakt som du kan förvänta dig att digitalt papper ska fungera;
  enkelt, pålitligt och effektivt. Och det är så populärt!

  Google Trends visar tydligt att PDF är en teknik som
  inte bara är mycket mer relevant 2020 än den var 2004,
  antalet webbsökningar på "PDF" är nu en mycket högre andel,
  även om den totala sökvolymen på Google har ökat dramatiskt sedan dess.

  Intresset för PDF är ganska stabilt relativt webbsökningar i allmänhet.
  Jämfört med sökningar efter andra tekniker är det ganska anmärkningsvärt:


  Googles Trend-data visar tydligt att antalet sökningar efter PDF-dokument
  i förhållande till alla andra sökningar fortsätter att öka:


  PDF är allestädes närvarande och viktigt:
  PDF är grundläggande för all verksamhet.
  Alla som arbetar på ett kontor nuförtiden kan förväntas känna igen PDF.
  PDF är som "Coca-Cola" för digitala dokumentformat eftersom alla känner till det:
Varför PDF?

  PDF kännetecknas av:

  • Enkelhet

  • Portabilitet

  • Flexibilitet

  • Säkerhet

  • Autentiserbarhet

  • Semantik

  • Icke-proprietärt

  • Tillgänglighet

  • Återanvändbarhet
Vad är unikt med PDF?
Och varför PDF kommer att leva för evigt

  Portable Document Format (PDF) har en mängd olika
  attribut som tillsammans definierar ett format med en
  sådan flexibilitet och styrka att det kommer att utgöra det
  viktigaste "digitala dokument"-konceptet för evigt.
PDF: Dokumentformatet för allting
PDF dokumentformatet för allting - The Format Zoo - Bild
Hur PDF bidrager till ökat hållbarhet

  PDF har många fördelar.

  Med tanke på den globala klimatförändringen och bristen
  på råvaror blir hållbarhet och grön teknik allt viktigare.

  Hållbarhet är inte ett slagord; fler och fler verksamheter strävar
  efter CO₂-neutralitet, vilket uppskattas av kunderna.

  Samtidigt är PDF en av de grönaste kontorsteknikerna som någonsin uppfunnits.

  Formatet är särskilt relevant i samband med det ofta efterfrågade,
  men ändå ouppnådda papperslösa kontoret.

  Sedan introduktionen 1993 erbjuder PDF en stabil grund
  för att ersätta fysiskt papper enligt principen:
  generera digitala pappersdokument med PDF
  istället för att skriva ut pappersdokument.
PDF - Har vi passerat "PDF-toppen"?

  Den globala trenden.
  Även om kurvan plattas ut fortsätter antalet globala sökningar
  efter "pdf" att växa i popularitet, vilket tyder på att aptiten
  för det populära dokumentformatet är fortsatt hälsosam.

  Användare gör gärna bankärenden online, men deras webbsökningar
  efter PDF-baserade dokument fortsätter att öka.


  Hur får vi insikt i hur användarnas syn på dokument förändras utan
  att spendera olagliga summor på tvivelaktig marknadsundersökning?

  En allt mer intressant källa är Google Trends.
  Den här tjänsten samlar Googles sökdata för att producera ett värde
  som beskriver söktermens popularitet (relativt sig själv) över tid.
  (Trender: https://trends.google.com
  exempel: jämför användningen av dokumentformat: .pdf vs .html)

  När användare söker på #pdf# i en webbsökning indikerar det att
  de tänker på något som för dem är mer än vad en webbsida kan erbjuda.
3 sätt utvecklare kan imponera på chefen med PDFPDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP)
Open Web Platform - Logo

PDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP) (2015-09-25)
Sidans kraft
PDF Association - PDF handover - Icon

  Det är en fråga som väcker leverantörer av webbaserade lösningar överallt:
  Varför insisterar folk fortfarande på PDF-filer?
  Och varför fortsätter uppmärksamheten för PDF att öka?
PDF under 2016:
Ännu mer allomfattande, djupare och berikande

  Överbrygger både sida och webb, det finns fortfarande inget som PDF.

  Intresset för PDF fortsätter att öka.
  Det ledande portabla dokumentformatet fortsätter att gå från
  klarhet till klarhet, med ytterligare specifikationer, fler filer,
  fler användare, fler implementeringar och
  fler utvecklare världen över.

PDF Association PDF 2.0 - Logo

  PDF 2.0 (ISO 32000-2: 2020)
  PDF 2.0-standarden är nu släppt (december 2020)

  PDF 2.0 (ISO 32000-2: 2020) ersätter PDF 1.7 (ISO 32000-2: 2017)

  Inkluderar kritiska uppdateringar av normativa referenser och
  teckensamlingar som ligger till grund för all PDF-teknik.
  Alla PDF-utvecklare bör skaffa denna utgåva från ISO!

  Specifikationer för flera understandarder till PDF är baserade på PDF 2.0:
  - PDF/A-4, PDF/X-6, PDF/VT-3, PDF/R-1 och ECMAScript för PDF.


  PDF 2.0 (ISO 32000-2:202x)
  Uppdaterad draft för ISO-standarden PDF 2.0
  är nu publikt tillgänglig (17 mars 2020)

  Kommer ersätta ISO 32000-2:2017

  Draft-versionen av International Standard (DIS) för
  den senaste ISO 32000-2 (PDF 2.0) standarden
  är nu publikt tillgänglig från ISO.


  PDF 2.0 (ISO 32000-2)
  Specifikationen för PDF version 2.0 är nu klar (juli, 2017)

  PDF 2.0 är funktionsrikare och stöder utvecklare över hela världen att använda
  det portabla dokumentformatet PDF inom nya tillämpningsområden:


  PDF 2.0 exempel är nu tillgängliga (aug., 2017)

  De första exempelfilerna för PDF 2.0 är nu tillgängliga.
  Den här inledande uppsättningen av PDF 2.0 exempel är utförda
  för hand och är avsiktligt enkla i sin konstruktion för att tjäna som
  undervisningsexempel för att lära ut filstruktur och syntax för PDF 2.0.


  PDF 2.0: Den globala standarden för digitala dokument
  har vidareutvecklats (30 aug., 2017)

  PDF/Portable Document Format är kanske
  det vanligaste exemplet på en de facto-standard,
  så pass vanligt att Wikipedia listar PDF på sidan över
  "de facto standarder".
  Utöver Ethernet, 802.11, HTTP och CSS består den
  moderna programvarustacken av hundratals standarder.

  Sättet på vilket PDF exemplifierar det specifika värdet av
  standarder är nästan unikt, för värdet i PDF
  - anledningen till att PDF idag är den globala
  de facto-standarden för digitala dokument -
  är att PDF är en del av internationell standardisering.


  PDF 2.0 - Vad kommer det att innebära?

  Enkelt uttryckt:
  PDF 2.0 gör det lättare för utvecklare att skapa
  verktyg för att hantera digitala dokument
  med fler och bättre funktioner till en lägre kostnad.
  För organisationer som upphandlar PDF-teknik gör
  PDF 2.0 det lättare att kräva att leverantörer med
  högsta kvalitet levererar de mest tillgängliga och mest
  kapabla lösningarna baserade på PDF-teknik.  Så här fungerar UTF-8 i PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020)

  En kort introduktion:

  Textsträngar i PDF är avsedda för teckensträngar som kan presenteras
  för en människa, till exempel i ett grafiskt användargränssnitt eller
  i utdata från kommandoradsverktyg.


Relationen mellan strängtyper som de illustreras i
Bild/Figure 7 från ISO 32000-2:

PDF Association PDF 2.0 - Relationen mellan strängtyper som de illustreras i Bild/Figure 7 från ISO 32000-2 - Bild

  UTF-8 är en längdvarierande teckenkodning som
  används för elektronisk kommunikation.
  Namnet, definierat av Unicode-standarden, kommer från Unicode
  (eller Universal Coded Character Set) Transformation Format - 8-bitar.

  Eftersom moderna PDF-textsträngar stöder Unicode kan de tillförlitligt
  representera vilka tecken, symboler eller piktogram från vilket språk
  som helst eller symboluppsättning som stöds av Unicode.

  Till skillnad från när PDF 1.7 släpptes dominerar idag UTF-8 webben
  och har blivit de facto teckenkodningen för operativsystem och
  programmeringsspråk.


  PDF 2.0 fick stöd för UTF-8 redan 2017.
  När antagandet och användandet av PDF 2.0 ökar är det viktigt
  för alla användare att kunna lita på att deras PDF-teknikplattformar och
  investeringar korrekt stödjer presentationen av navigeringselement och
  interaktiva element som kan kodas som UTF-8.

  De flesta PDF-läsare förväntas därmed idag
  korrekt hantera UTF-8 textsträngar.


Testning av stöd för PDF UTF-8 i olika interaktiva PDF-läsare:

PDF Association PDF 2.0 - Så här fungerar strängtyper och UTF-8 i PDF 2.0 - Picture

Utdata från olika interaktiva PDF-visare visar olika nivåer av stöd för
PDF 2.0 UTF-8 för konturer, lager och dokumentinformation.

PDF-läsare som inte stöder UTF-8 visar vanligtvis "skräp"-tecken:
Decimalbytevärdena 239, 187 och 191 i PDFDocEncoding representerar
respektive i dieresis (ï), högerpekande dubbelvinkelcitattecken (»),
och inverterat frågetecken (¿).


  PDF-teknikplattformar och investeringar stödjer korrekt
  presentationen av navigeringselement och interaktiva element
  som kan kodas som UTF-8:  Gör PDF på rätt sätt
  PDF-branschens kunskap hjälper dig lösa "PDF-problem"

  Rapportering och lösning av identifierade fel och problem
  i alla PDF 2.0-relaterade standarder säkerställer att PDF
  ständigt förbättras som ett entydigt interoperabelt filformat
  med en tydlig och pålitlig uppträdandemodell och allmänt
  definierade och förväntade beteenden över implementeringar.

  Detta hjälper alla i PDF-ekosystemet,
  från PDF-utvecklare till slutanvändare.

  Oavsett om PDF är din kärnteknik eller nyckeln till en större lösning
  är denna information helt avgörande för att säkerställa interoperabilitet.

  En ovärderlig källa till utbildning och information inom ett brett spektrum
  av tekniska PDF-problem är den offentliga GitHub-platsen:

  Även om de lösta problemen uttrycks som markerade förändringar
  applicerade på den senaste PDF 2.0-specifikationen (ISO 32000-2:2020),
  är många korrigeringar även mycket relevanta för tidigare PDF-specifikationer.

  Detta beror på att PDF är ett bakåtkompatibelt format och en hel del
  av ordalydelsen har behållits eller är endast något anpassad från
  tidigare PDF-specifikationer.

  Klausulnumreringen har i stort sett varit oförändrad mellan
  PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008) och PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020).

  PDF-utvecklare kan därför lätt identifiera och mappa
  nya korrigeringar tillbaka till tidigare specifikationer
  relevanta för deras implementeringar.

PDF or EPUB - Logo
PDF eller EPUB
Ge användarna vad de vill ha,
och varför EPUB inte kan ersätta PDF

  EPUB kan inte ersätta PDF när det kommer till ett generellt
  digitalt dokumentformat som kan användas för publicering,
  och alla andra ändamål som PDF-dokument används till
  (formella dokument, journalföring, transaktionsdokument, etc.)

  • EPUB kan inte göra fix-layout och vara tillgängligt samtidigt.

  • EPUB kan inte hantera dokument som
   innehåller/kombinerar sidor från olika källor
   (Word, Excel, CAD-program, scanner, etc).

  • EPUB har ingen modell för färgstyrning,
   vilket inte sällan är mycket viktigt för förlag/publicister.

  • EPUB kan inte hantera applicerandet av tillgänglighets-
   strukturer till godtyckligt grafiskt innehåll, något som PDF kan.

  • EPUB saknar funktioner för säkerhet och digital signering;
   funktioner som helt naturligt är integrerade i PDF.

  Dessutom gäller för hantering/visning av publikationer
  att stödet för EPUB-specifikationen varierar mellan
  EPUB-läsare från olika leverantörer
  - användarna får därmed inte en konsekvent visning av
  innehållet, vilket i sig är helt oacceptabelt vid publicering.
Maskering av dokument

Maskering (redaction) är processen att ta bort innehåll från ett dokument.
Det finns olika sätt att utföra maskering i digitala dokument,
allt från borttagning av innehåll från ett original/källdokument
till utskrift och omskanning efter utförd maskering.
Potentiell "manipulation / deepfakes" av PDF
Hunter Bidens "e-post" och
potentiell manipulation av PDF (19 oktober, 2020)

Denna artikel är avsedd för journalister, forskare, advokater,
brottsbekämpare, utvecklare av tillämpningar och andra yrkesverksamma.

I likhet med den tidigare artikel om maskering av The Mueller Report PDF,
ger denna nya artikel kulturell inramning och teknisk bakgrund
med beaktande av de bevis som hittills lämnats av New York Post
angående Hunter Bidens påstådda e-postmeddelande från Ukraina.


  Under onsdagen den 14 oktober 2020 publicerade New York Post
  en artikel där de påstod sig ha en kopia av en hårddisk som tillhör
  Hunter Biden, son till USAs tidigare vice president och nuvarande
  demokratiska kandidat för president, Joe Biden.

  Vissa journalister rapporterar om detta PDF-dokument som om det
  representerar ett verkligt e-postmeddelande från Hunter Bidens dator;
  det kan vara så, men även inte vara så.

  Många ifrågasätter dock e-postmeddelandets ursprung.
  Frågan som bör ställas är: Vem har faktiskt skapat PDF-filen?


  PDF Association belyser här att detta fall kan ha andra förklaringar och att
  PDF-tekniken kan ha använts för att skapa ett manipulerat PDF-dokument;
  artikeln erbjuder intressant inblick för digitala kriminaltekniker i möjligheterna
  att manipulera dokument baserade på PDF-teknik.
PDF-maskering – AstraZeneca EU avtal (9 februari, 2021)
  Vad hände?

Maskerat avtal AstraZeneca - EU

AstraZeneca Redacted Document - Bild

Klicka på bilden

Efter korrekt redigering av textavsnitten på PDF-sidan
förbises PDF-bokmärkena som hänvisar till redigerat innehåll.
Den konfidentiella informationen togs bort från sidan enligt avsikt,
men avslöjades tyvärr i PDF-bokmärkena!

Hur du ser PDF-filer jämfört med hur en sökmotor ser PDF-filer (2019-08-01)PDF gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem

Att göra "informationshantering" till verklighet

  PDF, det portabla dokumentformatet,
  gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem.

  PDF är ett standardiserat och globalt brett accepterat
  portabelt dokumentformat som samtidigt erbjuder ett
  kraftfullt stöd till alla användare som vill frigöra sig från
  inlåsning till en viss specifik leverantör av ECM-/e-arkivsystem.
  Något som oftast inte uppskattas av dessa leverantörer,
  men väl av deras kunder och användare.

  Under de närmaste 5-10 åren,
  förväntas PDF bli det naturliga dokumentformatet för
  en ny era av smarta, sammankopplade dokument och
  informationshanteringssystem.
Välj endast ECM-/e-arkivsystem som
hanterar PDF-dokument korrekt

  Kräv att din leverantör av ECM-/e-arkivsystem
  detaljerat beskriver sitt stöd för PDF,
  eller riskera onödiga kostnader,
  ökade risker och missade möjligheter.

  Även om PDF representerar den största
  delen av innehållet i ECM-/e-arkivsystem
  kan majoriteten av dessa system inte
  hantera PDF-dokument korrekt;
  istället hanteras ofta de på samma vis som
  TIFF-bilder har hanterats de senaste 25 åren.

  Inte alla program kan skapa
  PDF-dokument enligt gällande ISO-standarder.
  Uteslut programvaror som är farliga för dina dokument.
  Använd endast ECM-/e-arkivprogramvara som förstår PDF.

  Använd bara programvara som säkert kan kan radera
  personligt identifierbar information (PII) och annat privat eller
  säkerhetsrelaterat innehåll vid delning av känsliga dokument
  med tredje part eller offentligt.

  OBS! För maskeringsverktyg (redaction tools):
  Säkerställ att programvaran hittar all information som behöver tas bort.
  Att enbart placera en svart ruta över känslig information tar inte
  bort någonting; dokumentet innehåller fortsatt känslig information.
PDF stöder arbete hemifrån och skola hemifrånPDF/A
Technical Working Group & Marketing Working Group

(tidigare känt som PDF/A Competence Center)

PDF Association PDF/A CC - Ikon

ISO 19005 (PDF/A)
för långtidsbevarande och arkivering av PDF-dokument.
Säkerställer att digitala dokument kan reproduceras i framtiden.
Syftet med PDF/A

  Syftet med PDF/A är ett filformat baserat på PDF som tillhandahåller
  en mekanism för att representera digitala dokument på ett sätt
  som bevarar sitt visuella utseende över tiden, oberoende av de verktyg
  och system som används för att skapa, lagra eller återgiva filerna.

  PDF/A tillåter ej externa beroenden och omständigheter;
  såsom tidsberoenden, Javascript, ...
  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):

   PDF/A-2b: "b" står för "basic" och betyder att PDF-filen
   måste vara en korrekt återgivning av originaldokumentet
   och kan i det formatet endast bestå av skannade sidor.

   PDF/A-2u: "u" står för text i unicode.
   Måste uppfylla "b"-varianten, korrekt återgivning av originaldokumentet,
   samt att texttypsnitt även måste inkluderas i unicode-format.

   PDF/A-2a: "a" står för accessible.
   Måste uppfylla "u"-varianten med textteckensnitt i unicode-format,
   samt även vara ett strukturerat dokument (taggat).
PDF/A-regler för dokumentbilagor:
  PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005)

Inga bilagor tillåtna.

PDF/A-1 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-1:
  Bilagor läggs till som ytterligare PDF/A sidor.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic.


  PDF/A-2 (ISO 19005-2:2011)

Bilagor i form av PDF/A är tillåtet.

PDF/A-2 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-2:
  Bilagor konverteras till PDF/A och inbäddas i dokumentet.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic, u - unicode.


  PDF/A-3 (ISO 19005-3:2012)

Bilagor i godtyckliga format - PDF/A och andra format - är tillåtet.

PDF/A-3 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-3:
  Bilagor som PDF/A och (dessutom) originalformat inbäddas i dokumentet.

  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic, u - unicode.


  Exempel på användningsfall där PDF/A/3 gör skillnad:

  • Systemoberoende arkivering av projektfiler med PDF/A-3


  • Smartare publicering med PDF/A-3u:
   RFC Editor / The Internet Standards Series  • Digitala fakturor som tillgänglig PDF med PDF/A-3, XML och PDF/UA:
   • Forum for Electronic Invoicing Germany (FeRD) broschyr:
    "Electronic Invoices – Practical Guidelines for Companies"

   • Denna broschyr presenterar regler och föreskrifter som gäller
    för både pappersfaktura och e-faktura och lyfter fram speciella
    bestämmelser som särskilt gäller e-fakturor inom områdena
    överföring, godkännande, korrigering och registerföring.


   • ZUGFeRD:
    The Format for Electronic Invoicing in the Public and Private Sector

   • ZUGFeRD är en typ av översättning av de europeiska rättsliga kraven
    (EU-direktiv 2014/55 / EU, europeisk standard 16931)
    och är inte applikationsprogramvara.
    Denna översättning eller strukturella beskrivning av en datamängd
    och tillhörande beroenden måste implementeras i programvaran
    som används av en verksamhet.

    ZUGFeRD är ett hybriddataformat som kombinerar och
    hanterar både strukturerad och icke-strukturerad data.

    ZUGFeRD består av en PDF-A/3 med en XML-baserad bilaga.
    Fakturamottagaren kan välja mellan att ta emot fakturan
    som en vanlig PDF eller låta datorsystem processa
    den inbäddade XML-koden.


    Skapa faktura med ZUGFeRD:
    Integrationen kan exempelvis göras via
    standardprogramvarusystem (dvs. ERP- eller EDI-system)
    eller så kan interna IT-avdelningar på egen hand integrera
    ZUGFeRD in i sina individuella programvaror.
    Många system för redovisning och ERP har redan stöd för ZUGFeRD.


    Genom att även utforma PDF-delen i enlighet med
    ISO-standarden PDF/UA för universellt tillgänglig PDF
    blir fakturan även ett tillgängligt PDF-dokument.
    Därmed kan tekniska hjälpmedel (t.ex. skärmläsare) korrekt
    återge fakturans innehåll för den mänskliga fakturamottagaren.


    De viktigaste styrkorna med ZUGFeRD är:

    • den mänskliga inriktningen med det pålitliga PDF-formatet
     för att enkelt och tillförlitligt kommunicera korrekt information.

    • EDI-information lagrad i PDF-filen
     för automatisk bearbetning av IT-system.

    Fördelar med ZUGFeRD:

    • Spara kostnader för utskrift, kuvert och porto

    • Inget behov av att kopiera, skanna, eller
     OCR-behandla fakturor (färre fel)

    • Godkännandeprocessen kan göras digitalt

    • Snabbare bearbetning = snabbare betalning?

    • Inget behov av att arkivera fakturor som pappersdokument

    • Olika IT-system behöver bara
     förstå ett enda format (val!)

    • Små och medelstora företag kan uppfylla kraven från
     stora företag utan tidigare överenskommelse

    • E-post med ZUGFeRD-bifogad fil kan
     identifieras, bearbetas och arkiveras automatiskt

    • Banker kan läsa ZUGFeRD-fakturor och
     bearbeta dem omedelbart

    Ytterligare information om ZUGFeRD från iText Software:


    Användningsfall - Generera stora volymer fakturor med callas pdfChip.
    Skapa en HTML-mall och omvandla den till ZUGFeRD-baserade fakturor:
PDF/A-4 (ISO 19005-4:2019) - den kommande standarden

  Kommer att vara PDF/A baserad på PDF 2.0 (ISO 32000-2:2017).
  Kommer att vara enklare,
  utan kvalifikations-/överensstämmelsenivåer ("no conformance levels").
Förklaring till varför PDF/A-2 och PDF/A-4
är bättre än PDF/A-1 (2021)
Vinnarpall: 1:a plats PDF/A-4, 2:a plats PDF/A-2, 3:e plats PDF/A-1 - Illustration


Tillämpning av PDF/A-standarden i Sverige

  Bindande regler gäller för alla svenska statliga myndigheter och organ
  som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

  För svenska myndigheter gäller vid digital arkivering av
  kontorsdokument och digitala handlingar att myndigheterna måste följa:

  Riksarkivets föreskrifter och regler:

  • RA-FS 2009:1 allmänna råd om elektroniska handlingar

  • RA-FS 2009:2 tekniska krav för elektroniska handlingar.

  För närvarade, 2016, föreskrives följande filformat för
  kontorsdokument och digitala dokument
  för långtidsbevarande: PDF/A-1.
PDF är här för att stanna - PDF kommer aldrig att försvinna

  PDF-teknik utgör en grundläggande funktion i världens kommunikationsinfrastruktur.
  Med en unik och oöverträffad funktionsuppsättning; ingen annan teknik kommer nära.

  Vi kommer inte att gå tillbaka till att enbart använda papper igen,
  så det är sedan länge dags för myndigheter och företag att fokusera på att
  ta fördel av det allestädes närvarande PDF-formatet på bästa sätt
  - ett format som aldrig kommer försvinna.

PDF/A och Enterprise Content Management system
kompletterar varandra perfekt!Med PDF/A blir arkivet ”Noah's Ark” för alla dokument
PDF dokumentformatet för allting - The Format Zoo - Bild

  Om bara dokument i originalformat
  (MS Word, MS Excel, PDF, HTML, TIFF, JPG, AFP och PCL, ...) lagras
  kommer arkivets förmåga att leverera användbart innehåll alltid ifrågasättas.

  Istället bör med varje originaldokument även ett PDF/A-dokument
  gå "ombord" för att säkerställa funktionalitet i en
  okänd miljö efter "översvämningen".
Minnesmärkning av online-transaktioner med PDF-dokument

Vad kan man göra när RDBMS-system misslyckas
med att bevara transaktioner?

  Genom att fånga den visuella representationen (i PDF/A!)
  vid den tidpunkt då transaktionen behandlas är det
  garanterat att de data som används för att skapa dokumentet är
  aktuella och giltiga och att en visuell representation av transaktionen
  matchar förväntningarna hos alla parter som är involverade i transaktionen.
Framtida generationers tillgång till tidigare generationers e-post
  Paketering av e-postarkiv med PDF (EA-PDF)

  Att arkivera e-post är inte enkelt eller uppenbart.
  Vanligtvis är lösningar leverantörsspecifika och e-postklienter krävs;
  inte en idealisk lösning för statiska poster.

  År 2019 tilldelades University of Illinois ett bidrag från
  Andrew W. Mellon Foundation för att utveckla konverteringsskriterier
  och krav för arkivering av e-post i PDF-behållare.

  EA-PDF Working Group, mas experter från myndigheter,
  akademi och industri, har publicerat en rapport baserad på
  höga funktionella krav för en idealiserad användning av PDF-teknik,
  ISO 32000 Portable Document Format, som en modell för paketering
  av e-post för arkivering eller andra ändamål.

  Dessa krav utgör ett ramverk inom vilket intressenter från
  arkiv, bibliotek, museum, digitalt bevarande och utvecklare kan
  samarbeta för att utveckla en tekniskt detaljerat specifikation
  och implementeringsreferensmodell.

  EA-PDF-konceptet integrerar EML- eller MBOX-baserat innehåll
  med PDF som packnings-, representations- och distributionsmodell
  för enskilda e-postmeddelanden upp till kompletta e-postlådor.


  EA-PDF Working Group:


  EA-PDF Working Group rapport:
  “A Specification for Using PDF to Package and Represent Email"


  Kommande generationers tillgång till och återgivning av äldre e-post?

  Arkiv över hela världen är fyllda med äldre handskrifter och anteckningar.
  Men hur hanteras digital korrespondens från senare tider?
  Hur ska myndigheter, universitet, företag och arkiv säkerställa att
  kommande generationer kan komma åt och återge e-post?


  E-post för evigheten (14 juli 2021)
PDF/A för e-postarkivering - E-post for evigheten - Illustration

  Digitala meddelanden innehåller ofta värdefull kunskap som måste sparas.

  Hittills finns det ingen given och överlägsen lösning.
  Av flera anledningar ser dock användandet av PDF/A-teknik
  för närvarande ut att vara den mest praktiska lösningen.

  Den goda nyheten är att e-postmeddelanden
  i sig är digitala och redan innehåller metadata.
  Detta gör det i grunden lättare att arkivera dem än
  pappersbaserad kinformation.

  I många fall finns det dock inga riktlinjer för verksamheter
  i detta avseende, så användarna bestämmer individuellt
  hur de ska hantera sina e-postmeddelanden.
  Som ett resultat finns det en hög risk att verksamhetsrelevant
  information går förlorad.

  E-post hanteras av olika specialiserade system som möjliggör skapande,
  transport, visning och lagring av dessa digitala meddelanden
  (livscykel: klient, server, relä, arkiveringssystem).

  För mer information om säker arkivering av e-postmeddelanden i PDF/A-format,
  måste man djupdyka i vad ett e-postmeddelande består av:
PDF/UA
Technical Working Group & Marketing Working Group

(tidigare känt som PDF/UA Competence Center)

PDF Association PDF/UA CC - Ikon

ISO 14289-1 (PDF/UA) för universellt tillgänglig PDF
specificerar användningen av ISO 32000-1
för att producera tillgängliga digitala dokument.

PDF/UA är av intresse för verksamheter som måste
följa föreskrifter som kräver tillgänglighet för alla
till digitalt dokumentinnehåll.


Tillgänglighet är en delmängd av återanvändning - PDF REUSE
Syftet med PDF/UA
PDF/UA - Ikon

  Ett digitalt eller elektroniskt media är tillgängligt när det är lätt att öppna,
  läsa förstå och kan navigeras av alla, med eller utan funktionshinder.

  Syftet med PDF/UA är att definiera en komplett uppsättning
  av krav för universellt tillgängliga PDF dokument.

  Snarare än att bara tillämpa universell tillgänglighet på PDF-filformatet
  definierar dessa kravspecifikationer även de kompatibilitetskrav
  som måste uppfyllas av assistansteknik och PDF-läsare.
PDF/UA definierar de tekniska kraven för universellt tillgänglig PDF

  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att
  PDF-dokument som skapas skall vara tillgängliga för alla i samhället.

  Standarden specificerar HUR relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt (taggat) PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En annan fördel är att sökmotorer lättare hittar
  information i dokument som är väl taggade.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  är lättare med väl taggade dokument.

  PDF/UA-2 - den kommande standarden
  Kommer att vara PDF/UA för PDF 2.0.Introduktion till PDF/UA
ISO-standarden för universell tillgänglighetPDF Association
"The Matterhorn Protocol"
PDF Association - Matterhorn Protocol - The Matterhorn Mountain - Picture

För att främja användadet av PDF/UA av
programvaruutvecklare och dokumenttestare utvecklade
PDF Association PDF/UA Competence Center Matterhorn-protokollet,
en lista över alla möjliga sätt att bryta mot PDF/UA-standarden


  "PDF/UA-klara" programvaror verifierar/bekräftar att PDF-filer
  uppfyller Matterhorn-protokollets uppsättning av kontrollpunkter.

  PDF/UA-överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.


  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 87 feltillstånd kan kontrolleras av med hjälp av programvara,

  • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  • 2 feltillstånd har inga specifika tester.

  • Vissa feltillstånd hänför sig till dokumentet,
   några till enskilda dokumentsidor.
   De flesta feltillstånden hänför sig dock till enskilda objekt
   såsom taggar, tabeller eller kommentarer och
   kräver vanligtvis mänskligt bedömning.

  De 47 kontrollerna som kan kräva mänsklig bedömning rör:

  • Bekräftar att dokumentets semantik
   som anges av taggarna är korrekta

  • Bekräftar att ordningen med semantiskt innehåll är logiskt

  • Bekräftar att eventuell roll-mapping är giltig

  • Flera kontroller som gäller lika med andra innehållsformer
   (färg, kontrast, metadata, alternativ text för bilder, språk)

  • Kontroller som gäller JavaScript,
   eller andra innehållsspecifika kontroller

  Rekommenderad läsning:


  PDF Association - Matterhorn Protocol v1.1 - Framsida - Bild
  • Matterhorn Protocol v1.1 - PDF/UA Conformance Testing Model (2021)

  • Matterhorn Protocol 1.1, som släpptes i april 2021,
   lägger till ett nytt feltillstånd och ger flera förtydliganden.
   PDF-filen är taggad för att återspegla nuvarande bästa praxis för
   taggning av PDF-dokument för tillgänglighet och återanvändning.

   Obs: Matterhorn Protocol 1.1 överensstämmer med ISO-standarderna
   PDF/UA-1 (ISO 14289-1) och till PDF/A-2a (ISO 19005-2),
   och erbjuds som en PDF/UA-fil ev referenskvalitet.
PDF Association Reference Suite, V1.1 (2020-09-17)

Tillgängliga PDF-dokument som uppfyller
ISO-standarden 14289-1 för universellt tillgänglig PDF - PDF/UA-1


  PDF Association Reference Suite V1.1 följer dessa rekommendationer:


  PDF/UA Reference Suite tjänar som referens för programvaruutvecklare
  och övriga intresserade av rekommenderade metoder för att skapa
  taggade och tillgängliga PDF-filer.

  Referenserna täcker in allt från publikationer till transaktionsutdrag
  och innehåller ett representativt tvärsnitt av olika dokumenttyper
  vilket återspeglar det stora användningsområdet för PDF-baserad teknik.

  Dokument som ingår i PDF/UA Reference Suite visar korrekt taggning
  för ett antal sofistikerade användningsfall, inklusive:

  • Innehåll som spänner över flera sidor

  • Komplexa tabellstrukturer

  • Interaktiva formulär

  • Länkar för strukturelement

  • Skannade dokument

  Förutom att uppfylla PDF/UA-1, uppfyller vissa ingående filer även
  ISO-standarden PDF/A-2 för arkivering/långtidslagring av PDF-dokument.

  Vissa filer visar dessutom att både PDF och PDF/UA-1
  stöder användningen av strukturelement för olika ändamål
  så länge dessa inte påverkar tolkning eller representation
  av dokumentets logiska struktur.

Tagged PDF Best Practice Guide: Syntax

PDF Association - Tagged PDF Best Practices Guide - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  Detta dokument är avsett för utvecklare som
  implementerar taggade PDF och PDF/UA-dokument.
  Andra (såsom innehållsskapare med teknisk kunskap
  om tillgänglighetsfunktionalitet i PDF kan även
  de dra nytta av denna guide.

  Guiden är till exempel avsedd att vara användbar för de som
  utför detaljerad tillgänglighetstestning av PDF-dokument och som
  behöver verifiera dessa gentemot överensstämmelse med PDF/UA,
  eller av PDF-dokument som hävdar att de är tillgängliga
  enligt någon annan specifikation.

  Guiden innehåller detaljerad vägledning
  för alla typer av strukturelement och attribut,
  samt ger vägledning för PDF 2.0.


  Rekommenderad läsning:
Användning av PDF/UA i checklistor för tillgänglighet (2018)Relationen mellan PDF/UA och WCAGAtt uppnå överensstämmelse med WCAG 2.x med PDF/UA

  Varför är PDF-teknikerna som de definierats i WCAG 2.x inte tillräckliga?

  Kreatörer och leverantörer av PDF-filer blir i många fall blir
  ombedda att leverera PDF-filer som överensstämmer med WCAG 2.x.
  För många är detta helt okänt territorium samtidigt som
  WCAG 2.x specifikationen är inte tillräcklig specifik när det gäller
  teknisk implementation av filformat baserad på PDF-teknik.
  Det skapar oklarheter och försvårar för utvecklare och användare.

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.

  AIIM-guiden, "Achieving WCAG 2.0 with PDF/UA",
  visar vad som krävs (i välkända PDF-filformat- och webbläsartermer) för att
  skapa, bearbeta och validera dokument och webbläsare som uppfyller PDF/UA
  och som uppfyller alla tillämpliga framgångskriterier för WGAC 2.0.


  AIIM-guiden återfinns här:

PDF Association - PDF Techniques Accessibility Summit 2018 - Logo
Stoppa pressarna! (September 2018)
PDF Association hjälper W3Cs Web Accessibility Initiative
att modernisera W3Cs PDF Techniques for Accessibility!U.S. Access Board bekräftar:
PDF/UA krävs för "modern" PDF-programvara (2019)

  Som bästa praxis för att medge tillgänglighet till innehåll
  på webbplatser och i digitala dokument anges
  WCAG för HTML/CSS/JavaScript-innehåll och video,
  och PDF/UA för digitala dokument.

  Nya U.S. Section 508 regler gäller för alla former av federal ICT i USA,
  oavsett filformat eller distributionsmetod.
  U.S. Section 508 gäller all ICT / alla former av digital kommunikation,
  såsom webbplatser, men även dokument, media, bloggar, sociala medier etc.,
  för all publik ICT, plus 9 kategorier gällandes icke-publika ICT-områden
  inklusive personalärenden, frågeformulär eller enkäter,
  mallar eller blanketter, utbildnings- eller träningsmaterial,
  webbaserade intranät.

  U.S. Section 508 definierar internationella tillgänglighetsstandarder:

  • WCAG för webbplatser och HTML-information, och

  • PDF/UA-1 för PDF-filer

  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.

  PDF/UA är förenlig med WCAG, men är långt mer tekniskt specifik,
  och ger en tydligare bekräftelse på att ett visst PDF-dokument
  uppfyller höga krav på tillgänglighet.


  Uppdaterade U.S. Section 508-regler kräver
  PDF/UA för PDF 1.7 dokument (2017).

  U.S. Access Board har utfärdat nya regler i sin uppdaterade
  utgåva av "U.S. Section 508” om tillgänglighetskrav.
  PDF/UA-1 stöd krävs för PDF-skapande program som producerar PDF 1.7 filer.


  U.S. Access Board bekräftar:
  PDF/UA krävs för PDF-programvara (2019)
U.S. American With Disabilities Act (ADA)
omfattar även kommersiellt webbinnehåll (2019)

  Den 7 oktober 2019 kommer att kommas ihåg i
  tillgänglighetskretsar under lång tid framöver.

  Från och med detta datum kommer webbplatser och mobilapplikationer
  i USA att utvärderas som "offentliga informations-/webbplatser" snarare
  än bara utgöra ett av många sätt där en konsument kan komma att
  möta en återförsäljares erbjudanden.

  Därmed är tillgänglighetskrav (och påföljder för bristande efterlevnad)
  som föreskrivs av American With Disabilities Act (ADA) även tillämpbara
  på kommersiella webbplatser.

  Det är nu inte längre enbart federala, statliga och lokala myndigheter
  och deras entreprenörer som är skyldiga att se till att deras
  digitala innehåll är tillgängligt för alla.

  ADA:s kraft kan nu utnyttjas för att framtvinga korrigerande
  tillgänglighetsåtgärder av praktiskt taget alla kommersiella
  organisationer som erbjuder en informations-/webbplats
  till allmänheten.


  Se även:
Tillämpning av PDF/UA-standarden i Sverige

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.

  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och

  • den svenska diskrimineringslagen.

  • den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service;
   baserad på EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  PDF/UA är tillämplig för svenska myndigheter och offentliga verksamheter
  för att leva upp till lagens stränga krav på att alla offentliga digitala dokument
  skall vara universellt tillgängliga för alla.


  Se även:
Tillgänglig PDF (PDF/UA)
för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.
  Att göra information lättillgänglig för alla medborgare är utan tvekan
  en stor del av e-förvaltning och eftersträvas av federala och
  statliga myndigheter samt distrikt, städer och kommuner.

  I allt högre grad erbjuds och vidarebefordras information endast i digital form,
  där det pålitliga och användarvänliga filformatet Portable Document Format (PDF)
  har etablerat sig över hela världen som det föredragna filformatet.

  För att säkerställa obegränsad tillgänglighet i alla avseenden,
  måste dock PDF-filer uppfylla vissa tillgänglighetskrav.
  Dessa definieras av ISO-standarden PDF/UA för tillgängliga PDF-dokument.

  PDF/UA säkerställer att även medborgare med kraftigt nedsatt syn,
  nedsatt förmåga att använda skriftligt språk eller med motoriska begränsningar,
  kan ta del av och interaktivt använda PDF-dokument utan utomståendes hjälp.

  Mer i denna blog-artikel:
Tjänster och verktyg för att skapa
tillgängliga PDF-dokument och -formulär
enligt ISO-standarden PDF/UA

Nästa generations PDF


Förväntningar på dokument över tid

  Människor har i årtusenden sparat sina tankar i olika media
  med idén om att bevara dessa (dokument) över tid.

  Användarnas förväntningar och krav på dokumenten har
  samtidigt förändrats kontinuerligt genom tiderna.
"PDF på vilken skärm som helst"
PDF på små skärmar / mobiltelefoner
(ä.k.s. "responsiv PDF"!)

PDF Association utvecklar branschstödd modell för
att lösa utmaningen "PDF på alla typer av skärmar"


  PDF på små skärmar / mobiltelefoner

  PDF använder en sidbeskrivningsmodell baserad på
  förutsättningarna för en fast layout och utvecklades
  under en tid där dokumenten uteslutandes visades
  på stationära bildskärmar eller skrevs ut.

  Tillkomsten under senare år av mycket mindre skärmar,
  och skärmar av många storlekar, innebar en mängd
  utmaningar, och möjligheter, för PDF-paradigmet.

  Mobila PDF-läsare inkluderar numera alltmer stöd för att
  anpassa dokument till olika skärmstorlekar ("reflow")
  och för det krävs korrekt taggad PDF.

  En korrekt taggad PDF, enligt PDF/UA-standarden,
  är därmed även en mobilvänlig PDF.

  Förutom att taggade dokument blir tillgängliga för användare
  av tekniska hjälpmedel, är tillgänglig PDF således även
  viktigt för användare av mobila enheter med små skärmar.


  Nästa generations PDF - Genererar HTML från PDF

  PDF Technical Working Group & Marketing Working Group,

  fokuserar på att utforska möjligheter och utmaningar i avancerad
  återanvändning av PDF-innehåll för generering av HTML-kod.


  När det gäller tryck är PDF idag standardformatet som används överallt.

  När det kommer till webb har HTML och CSS fått en liknande position.

  Men i vår snabbt föränderliga värld flyter tryck och webb mer och mer samman.

  Att då kunna använda ett format som kan förena det bästa i två världar,
  både tryck och webb, skulle innebära många fördelar tack vare
  styrkan i respektive teknik!

  PDF Association arbetar på ett sådant format för att utveckla tillägg till PDF.

  Teknik som sammanför tillförlitligheten och robustheten i PDF-tekniken
  med smidigheten, flexibiliteten och elegansen i HTML-tekniken;
  i syfte att ge bästa möjliga användarupplevelse på varje typ av
  enhet och användningsfall.

  Under kodnamnet "Nästa generations PDF" utökas nuvarande PDF-teknik
  med funktionalitet motsvarande vad som återfinns i dagens webbteknik.


  Obs! En "responsiv (dynamisk layout) webb-/HTML-sida" eller
  ett "responsivt PDF-dokument" innebär inte med automatik
  att webbsidan eller PDF-dokumentet är digitalt tillgängligt.

  Det krävs även att både webbsidan och PDF-dokumentet är väl taggade,
  samt att de uppfyller gällande digitala tillgänglighetstandarder,
  WCAG respektive PDF/UA.
  De måste helt enkelt även innehålla en intern teknisk beskrivning av
  innehållet så att tekniska hjälpmedel korrekt kan återge innehållet.


  PDF Association lanserade denna radikala utveckling av
  PDF-tekniken under PDF Days Europe 2017:

PDF Association - Deriving HTML from PDF - Text Banner

Generera HTML från PDF / Deriving HTML from PDF

PDF Association - Deriving HTML from PDF Guide - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  I vår moderna tid med små handhållna enheter,
  IoT och uppkopplade system, där utbyte och
  återanvändning av data är kritisk, är det rimligt
  att ifrågasätta den fortsatta relevansen och
  fördelarna med PDF-formatets kärnvärden.

  Särskilt sökmotorer, maskininlärning och system
  för artificiell intelligens fokuserar på tillgång till
  informationsinnehållet i dokument framför den
  visuella representation av innehållet.

  I andra fall önskar dokumentproducenter att leverera data
  i en form som är lämplig för automatisk bearbetning,
  samtidigt som man som användare använder en PDF-fil
  på ett traditionellt tillförlitligt ändamål.

  Slutanvändare vill även ha digitala dokument där innehållet
  smidigt anpassar sig för visning på olika små enheter.

  Denna guide beskriver den algoritm som producerar kompatibel
  HTML-kod från en taggad PDF, inklusive hur väl taggade PDF-dokument,
  med både traditionellt innehåll med fast layout och de semantiska
  strukturerna som utnyttjas av moderna enheter och programvara,
  kan tillförlitligt och konsekvent återanvändas som HTML för att stödja
  bättre användarupplevelser och förnya värde av PDF-formatet.
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Demonstrationswebbplats
Duallab Next-Generation Demo Web Site - Banner -Bild

  Prova konvertering från PDF till HTML med några klick
  utan att lämna din webbläsare.

  Introducerar konceptet för HTML och inbäddad CSS i ett PDF-dokument.


  Om "Demonstrationswebbplatsen för nästa generations PDF":
  Webbplatsen för nästa generations PDF är en demowebbplats för en ny teknik
  för att "Skapa HTML från taggad PDF" / "Derive HTML from Tagged PDF"
  på ett förutsägbart sätt.
  Tekniken, deriveringsalgoritmen, utvecklas av the PDF Association.

  "Taggade PDF-dokument" innehåller ytterligare osynliga lager med
  semantisk information om alla visuella element i dokumentet och används
  av deriveringsalgoritmen för att representera samma innehåll i HTML.


  Egenskaper/Funktionalitet
  • Omvandla taggad PDF till HTML med hjälp av deriveringsalgoritmen

  • Se den härledda HTML-koden bredvid din PDF för
   jämförelse och omedelbara justeringar

  • Inspektera det taggade strukturträdet i PDF-dokumentet

  • Hantera PDF-klasser och deras attribut

  • Hantera inbäddade filer associerade med strukturelement

  • Skapa och modifiera mappningen mellan PDF-taggar (så kallade "RoleMaps")

  • Redigera CSS för att justera HTML-presentationen.
   Bädda in resulterande CSS direkt i din källfil (PDF-dokument)
   för vidare återanvändning

  • Ladda ner den modifierade PDF-filen tillbaka till ditt lokala filsystem

  • Fullt stöd för specifikationerna för PDF 1.7 och PDF 2.0

PDF originalversion
utan inbäddad CSS
PDF/UA Flyer fullt uppslag, PDF originalversion utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


Motsvarande HTML-version
utan inbäddad CSS
PDF/UA Flyer - HTML-version av original PDF utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


PDF-version
med inbäddad CSS
PDF/UA Flyer fullt uppslag, PDF originalversion utan inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)


Motsvarande HTML-version
med inbäddad CSS
PDF/UA Flyer, HTML-version av PDF med utökad inbäddad CSS - Bild

(Klicka på bilden)
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Framtidens PDF baseras på väl taggad PDF


Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Adobe introducerar Liquid Mode för Acrobat Mobile (2020-09-23)

  Att konsumera innehåll på mobilen har länge varit en smärtsam upplevelse
  - särskilt om ett dokument är långt och ordrikt.

  Liquid Mode är ett visningsverktyg för att flöda PDF-innehåll och
  därigenom göra PDF-filer mer läsbara på mobila enheter.

  Liquid Mode för Acrobat Mobile ger en banbrytande läsupplevelse som
  möjliggör ett mycket enklare sätt att läsa dokument på mobila enheter.

  Liquid Mode omformaterar en statisk PDF till en mer
  dynamisk och anpassningsbar upplevelse.

  Liquid Mode bygger på rika egenskaperna i PDF,
  inklusive semantiken i taggad PDF.

  Med ett knapptryck omformaterar Liquid Mode automatiskt text, bilder,
  och tabeller för snabb navigering och konsumtion på små skärmar.

  Liquid Mode skapar samtidigt en intelligent kontur,
  hopfällbara och expanderbara sektioner och sökbar text
  för snabb navigering.

  Användare kan till och med skräddarsy teckenstorlek och avstånd mellan
  ord, tecken och rader för att passa deras specifika läsinställningar.
  Detta är särskilt användbart för dem som kanske upplever att
  texten är för liten eller ihopklämd, för tät eller rörig.

  Med flödesläge är det inte längre nödvändigt att
  klämma och zooma ("pinch and zoom").

  Ord kan storleksändras och flyttas om, bilder är klickbara och
  expanderbara, och tabeller är responsiva.


  Adobe lanserar PDF Extract API:
  PDF-extraktions- och dokumentgenererings-API:er
  för utvecklare (2021-06-22)

  PDF Extract API extraherar innehåll och data ur dina PDF-filer.

  Det har skapats otaliga PDF-filer under de senaste decennierna,
  med uppskattningsvis 2,5 biljoner PDF-filer som skapas varje år.
  Kan du föreställa dig mängden av kritisk data som finns
  lagrade i dessa PDF-filer?


  Förra året introducerade Adobe Liquid Mode, som använder Adobe Sensei,
  Adobes AI- och maskininlärningsplattform för att förstå strukturen i PDF-filer.

  Liquid Mode, förutom att vara ett visningsverktyg,
  hjälper i det nya API:et till med taggning och att lägga till struktur
  för innehåll som sparas i och extraheras ur PDF-filer.

  Med lanseringen av API:er för utvecklare på AWS Marketplace
  underlättas processer för att skapa PDF och extraktion av PDF-innehåll.


  Det nya Adobe PDF Extract API bygger på Liquid Mode.
  Det är ett moln-API som analyserar strukturen från både
  skannad och inbyggda PDF-filer och extraherar alla element
  i en PDF inklusive text, tabelldata och bilder, med förståelse för
  relativ positionering och läsordning över kolumner och sidbrytningar.

  Vad som särskiljer PDF Extract API är att det kan
  extrahera alla PDF-element, till skillnad från många andra
  extraktionstekniker som är begränsade till en viss typ,
  såsom tabeller.


  Dessutom, många leverantörer är knutna till specifika plattformar.
  Att hålla sig till principen att vara plattformsagnostisk och till skillnad
  från andra, erbjuder alla Adobes API:er, inklusive PDF Extract API,
  flexibiliteten att använda alla moderna programmeringsspråk eller plattformar.

  Organisationer kan använda PDF Extract API för att snabbt och exakt
  extrahera data för användning i maskininlärningsmodeller, analys,
  indexering eller lagring, för att automatisera nedströmsprocesser
  med hjälp av tekniker såsom Robotic Process Automation (RPA) och
  Natural Language Processing (NLP), samt återpublicera
  PDF-innehåll i olika medier.


  Adobe, som är en långvarig partner till och medlem av PDF Association,
  fortsätter att deltaga i utvecklingen av PDF och samverkar i arbetsgrupper
  såsom Next-Generation PDF TWG, PDF/UA TWG och PDF Reuse TWG.
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Google Chrome skapar automatiskt taggad PDF (29 juli 2020)

  Förhandsannonsering från Google:
  Med start i Chrome 85 kommer världens ledande webbläsare att
  automatiskt generera en taggad PDF när man använder alternativet "Spara som PDF".

  Obs! Även om taggad PDF är ett första steg och en förutsättning för tillgänglig PDF,
  säger annonseringen inget om i vilken utsträckning en PDF-fil som sparats med
  Chrome 85 kommer att överensstämma med PDF/UA-standarden.
PDF/UA från Google Docs kommer snart! (2016)Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Apple taggar PDF! (30 september 2019)

  Apple annonserar att version 8.2 av Apples svit av
  produktivitetstillämpningar; Pages, Keynote och Numbers,
  har stöd för att skapa taggade (och därmed tillgängliga och återanvändbara) PDF,
  och inte bara på MacOS, utan även på iOS/iPadOS.

  Obs! Även om Apple samtidigt ger några utmärkta råd om fullständig tillgänglighet
  för PDF eller för något annat format, krävs uppmärksamhet på att de olika kriterier
  som specificeras i W3C/WCAG 2.1 (allmänt) och ISO PDF/UA (PDF-specifikt) uppfylls.
Nästa generations PDF - "Responsiv PDF"!
Microsoft vs PDF/UA - 2016 och 2019PDF Forms
Technical Working Group & Marketing Working Group

PDF Forms Technical Working Group (TWG) har fokus på att
utveckla nuvarande PDF Forms-teknik genom införandet av
nya deklarativa modeller med integrerad semantik.
Syftet med PDF Forms TWG

  Syftet med PDF Forms TWG är att modernisera tekniken för PDF-formulär.

  Digitala PDF-formulär är viktiga.
  Alltsedan Adobe införde tillägg till den inbyggda tekniken för
  PDF-formulär för att få den till funktionell paritet med HTML
  har inte mycket förändrats sedan dess.

  Även om företag som DocuSign, Adobe, Dropbox och andra
  har skapat sina egna tillägg till PDF för att möjliggöra rika
  arbetsflöden är det absolut nödvändigt att dessa funktioner
  ingår i den grundläggande PDF-standarden.

  PDF Forms TWG utvärderar nu de formulärsteknologier
  som anges i ISO 32000 och formulerar en inriktning av
  vägen framåt till avancerade formulär i PDF.

  PDF Forms TWG har fokus på att förbättra hittillsvarande teknik
  för PDF-formulär genom införandet av nya deklarativa modeller
  med integrerad semantik.

  Denna funktionalitet kommer inte bara att anpassa PDF till
  funktionaliteten i moderna HTML-formulär, men även återupprätta
  PDF-teknikens ledarskap för hantering av formulär- och arbetsflöden.


  Gruppen arbetar i nära samarbete med

  för att säkerställa att även dessa gruppers arbete inkluderas.


  Specifika områden där PDF Forms TWG planerar att investera:

  • Ansluta formulär till koncept för "generering av HTML"

  • Ersätta beroende av JavaScript för vanliga begrepp
   (t.ex. validering och formatering)

  • Modernisering av formulärdatautbyte (t.ex. inget XML)

  Följ arbetet med den framtida tekniken för
Konvertering av ifyllningsbara/interaktiva PDF-formulär till PDF/A

  PDF/A förbjuder några av de funktioner som
  behövs för de flesta ifyllbara PDF-formulär.
  Detta gör det opraktiskt att ha ett ifyllbart PDF-formulär
  som samtidigt även överensstämmer med PDF/A.

  Det rekommenderade sättet att hantera detta är som följer:

  • skapa ifyllbara PDF-formulär som så mycket
   som möjligt följer PDF/A standarden

  • sänd ut formuläret för att fyllas i

  • väl ifyllt, sänd det igenom en PDF/A-konverteringsprocess
   (företrädesvis med callas pdfaPilot Desktop/Server eller CLI);
   detta sista steg kommer att utföra de smärre justeringar som
   behövs för att anpassa PDF-formuläret till kraven för PDF/A
   (t.ex. ta bort JavaScript, anpassa vissa egenskaper hos formulärfält
   och så vidare, men utan att förändra det visuella utseendet, och,
   viktigast av allt, utan att ta bort nyttoinformation/data som fylls i)PDF/raster - Logo
PDF/R (o.k.s. PDF/raster)

TWAIN Working Group och PDF Association annonserar PDF/R

Nästa generations format för digitala bilder
En ISO-standard baserad på PDF-teknik

PDF/R – den nya standarden ISO 23504-1:2020
för delning av rasterbilddata


  PDF/R: Framtidens bildfilformat (15 april 2021)

  PDF/R-formatet är uttryckligen utformat för att stödja
  moderna standardbaserade dokumentbildsarbetsflöden.

  PDF/R, ett ISO-standardiserat format för lagring,
  transportoch utbyte av skannade dokument
  som utnyttjar det omfattande stödet för PDF
  för visning, utskrift och bearbetning av filer.

  PDF/R ger PDF-portabilitet samtidigt som det erbjuder
  kärnfunktionaliten i TIFF, bitonal, gråskala och äkta färgbilder.


  PDF/R passar väl in i befintliga arbetsflöden och är kompatibel;
  såväl befintliga bibliotek eller nyutvecklade ramarverk kan
  användas för inbäddade system såsom firmware.

  PDF/R inkluderar stöd för kryptering och autentisering,
  och är lika omfattande som för PDF i sig.

  PDF/R kan användas av skanningtillämpningar,
  som ett fristående format eller som en del av ett TWAIN Direct initiativ.

  Detta enkla och mycket komprimerade format är perfekt för användning
  med IoT-teknik och hjälper till att optimera molntillämpningar med minimal
  integrationstid och ansträngning och utan dyra licenskostnader för bibliotek.


  Innan PDF/R fanns var alla dokumentskanningssystem baserade på
  bildformat istället för på dokumentformat.

  PDF/R ger fördelarna med PDF till alla bildprocesser,
  och tillåter även billiga skannrar att producera PDF-dokument
  komplett med metadata, kryptering och digitala signaturer,
  om så önskas, direkt från skannern.

  PDF/R-standarden är en utmärkt ersättning för
  de traditionella TIFF- och JPEG-bildformaten som stöds
  av traditionella skanningenheter och tillämpningar.
  PDF/R ger kompakta bilder av hög kvalitet från
  bildupptagningsenheter och ger effektiv och
  säker leverans av dokument över ett nätverk.


  PDF/raster - Portabelt och funktionsrikt (30 augusti , 2017)

  PDF/raster erbjuder portabilitet som PDF
  tillsammans med kärnfunktionaliteten i TIFF.

  PDF/R hjälper till att modernisera och säkra skannad bildöverföring,
  särskilt i en tid av moln-baserade och mobila affärs-/verksamhetsflöden.


  PDF/raster 1.0 dokumentation

  Detta dokument beskriver PDF/raster,
  en strikt delmängd av PDF-filformatet
  för lagring, transport och utbyte av
  flersidiga raster-bilddokument.


  TWAIN Direct med PDF/raster släppt

  The TWAIN Working Group, liaison member av PDF Association,
  har just annonserat att TWAIN Direct, nästa generations
  öppen källkod för bildfångst, nu är tillgänglig.

  TWAIN Direct stöder direkt nätverkskommunikation mellan
  stationära eller mobila applikationer och skanningenheter.


Twain Direct - PDF/raster - PicturePDF REUSE
Technical Working Group & Marketing Working Group

PDF REUSE Technical Working Group (TWG) har fokus på
återanvändning/återbruk av PDF och utforska de tekniker och metoder
som underlättar pålitlig återanvändning av dokumentinnehåll och semantik
på olika enheter och för bredast möjliga utbud av tillämpningar.
Syftet med PDF REUSE TWG

  Syftet med PDF REUSE TWG är att definiera en komplett uppsättning krav
  för "well-tagged PDF" (WTPDF) / "bra-taggad" PDF (BTPDF).

  Idag kan konsumenter av PDF-dokument välja från en mängd olika skärmar
  vilket medför stora utmaningar för författare av dokument med fast layout.

  Utöver användning på olika skärmar vill användarna alltmer att PDF-dokument
  även fungerar bra med tekniker som är mindre beroende av sidans layout,
  men mer om innehållet, inklusive sökmotorer, text-till-tal-lösningar,
  översättningsmotorer, 3D, video och andra funktioner som alltmer
  används för att ge en utökad upplevelse av digitalt dokumentinnehåll.

  Det inledande projektet som inspirerar PDF REUSE TWG är att utveckla och
  vidmakthålla en specifikation för"well-tagged" eller WTPDF, det vill säga,
  PDF-dokument som använder "Tagged PDF" (ISO 32000, 14.8) för att
  möjliggöra tillförlitlig återanvändning av dokumentinnehåll på olika
  enheter och programvara.

  Återanvändning i form av HTML är ett viktigt mål; som sådan kommer
  WTPDF att komplettera härledningsalgoritmen som anges i:


  Tillgänglig PDF är en delmängd av PDF-återanvändning som innehåller
  ytterligare krav utöver de som krävs för ett strikt återanvändningsändamål.
  För att säkerställa kontinuitet mellan dessa användningsområden kommer WTPDF
  att spegla motsvarande bestämmelser i PDF/UA-2 och verka i nära samarbete med:


  PDF REUSE är av intresse för organisationer som är intresserade av att
  deltaga i utveckling och publicering av denna nya underspecifikation
  till ISO-standarden 32000-2.
PDF/E
Technical Working Group & Marketing Working Group

(tidigare känt som PDF/E Competence Center)

PDF Association PDF/E CC - Ikon

ISO 24517 (PDF/E)
anger hur PDF skall användas för att skapa dokument
med tekniskt innehåll som vanligtvis genereras från CAD-filer.
Syftet med PDF/E

  PDF/E ("PDF Engineering") är baserat på PDF-format och
  specificerar hur PDF ska användas för att skapa dokument
  i tekniska arbetsflöden; inklusive 3D i PDF/E-kontext och
  arkivering av dokument med tekniskt innehåll.
En kontaktpunkt för fördelarna med PDF/E
inom nästan varje teknikområde.

  PDF/E Competence Center är en plattform för information och diskussion
  för experter inom 3D-teknik, arkitekter och byggspecialister,
  liksom utvecklare av PLM-tillämpningar.
  För alla ingenjörer som använder PDF-teknik som en
  integrerad del av sitt dagliga arbete.
Fördelar med PDF/E:

  Fördelar med PDF/E:

  • Minskar dramatiskt behov av dyr proprietär programvara.

  • Sänker kostnaden för lagring och informationsutbyte jämfört med papper.

  • Underlättar tillförlitligt informationsutbyte mellan
   olika tillämpningar och plattformar.

  • Leverantörsoberoende; PDF/E är utvecklat och
   upprätthålls av ISO kommittén för PDF/E.

  Obs! maj 2018
  Den kommande standarden PDF/E-2 blir istället PDF/A-4

  Tidigare planerades att den framtida standarden skulle bli
  PDF/E-2 baserad på PDF 2.0 för att tillhandahålla en
  arkiveringsmodell för tekniskt innehåll inklusive 3D.
  Industrin var dock mer intresserad av att göra den till
  en del av PDF/A istället för en ny standard PDF/E-2.
  ISO har därför stoppad utvecklingen av PDF/E-2 och gör standarden
  som del av PDF/A-4 ("överensstämmelsenivå" / "Conformance level” e).
PDF/VT
Technical Working Group & Marketing Working Group

(tidigare känt som PDF/VT Competence Center)

PDF Association PDF/VT CC - Ikon

ISO 16612-2 (PDF/VT)
är en ISO-standard för personaliserat tryck / variabeldata
Syftet med PDF/VT

  PDF/VT baseras på PDF-formater för stöd av variabeldatautskrift.

  PDF/VT är optimerat för de särskilda behov som
  finns i Variabla ("V") transaktions ("T") arbetsflöden.

  PDF/VT stöder effektivt variabeldatautskrift (VDP) genom att
  inkludera alla välkända fördelar med PDF-baserade
  arbetsflöden i flöden för personifierat tryck.
PDF/VT - Application Notes

  PDF/VT Application Notes är framtagen för att ge
  stöd åt utvecklare av arbetsflödesverktyg som är
  kompatibla med ISO-standarden PDF/VT samt
  demonstrerar egenskaperna i filformatet PDF/VT.


Ghent Workgroup - Logo

Ghent Workgroup (GWG)

Best Practices for
Publishing & Packaging Workflows
Detta är Ghent Workgroup

  Sammanför ett tvärsnitt av det internationella
  grafiska samfundets bästa hjärnor för att tillsammans
  arbeta för att utveckla bästa praxis till förmån för alla
  i världen som är verksamma inom grafisk industri.
Syftet med Ghent Workgroup

  Att skapa praktiska arbetsflödesprocesser för att
  enklare och snabbare utföra dagliga grafiska
  produktionsuppgifter och -processer för publicering,
  förpackning, storformat och industriellt tryck:

  • Skapa specificationer och rekommenderade metoder.

  • Utbilda yrkespersoner inom den grafiska branschen;
   transformera teknik till daglig praktisk användning.Fördelarna med Ghent Workgroup idag

PDF/X - logo

  Drivna av industritrender kan slutanvändarna formalisera
  införandet av PDF/X-standarder för datautbyte via GWG.

  ISO-standarden PDF/X definierar endast allmänna krav
  för ett tillförlitligt utbyte av prepressdata;
  standarden i sig anger inga kvalitetskrav.

  Dessa krav är olika för varje tryckprocess
  (arkmatad offset, webboffset, tidningstryck, flexo-tryck,
  screentryck, etc.) och marknadssegment (tidskrifter,
  tidningar, konstböcker etc.).

  Ghent Workgroup tog istället över uppgiften
  att definiera kvalitetskrav.


  De viktigaste PDF/X standarderna är för närvarande (2021):

  • PDF/X-1a

  • PDF/X-4

  • PDF/X-6 (baseras på PDF 2.0)

  Vilken PDF/X-standard skall du använda? (20 augusti 2020):
2018 - PDF fyller 25 år - Fira med Ghent Workgroup2021 - 20 år av stöd för transparens i PDF

Ghent Workgroup Guide -

(Bild ur Ghent Workgroup Guide: “Transparency Best Practices”)

Ghent Workgroup tekniska specifikationer

  GWG-specifikationer är nu erkända PDF-referenser
  för modern tryckeri- och förlagsindustri.

Ghent Workgroup -

  Skapandet av specifikationer för "PDF/X-Plus", preflight och
  best practices utgör kärnan i Ghent PDF Workgroups arbete.

  De innehåller dokumentation som förklarar de
  teoretiska aspekterna av specifikationerna och de
  inkluderar leveransbara referensimplementeringar.

  Med "PDF/X-Plus" avses specifikationer som är
  baserade på PDF/X, men som är mer restriktiva.
Exempel på typiska scenarion

  1. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  2. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF/X".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  3. Tryckeriets krav: "Ge oss en Ghent Workgroup PDF".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 Sheetfed CMYK"


  4. Tryckeriets krav: "Ge oss en PDF för en banner".

   Du kan leverera en PDF-fil enligt: "GWG 2015 large format PDF"

Bästa praxis / Allt du behöver veta


Kommersiellt tryck - IkonFörpackningar - Ikon

Skyltar och displayer - Ikon

   Bästa metoder för skyltar & displayer arbetsflöden

   Alltifrån fototryck,
   över hängande eller rullande banners,
   bil- och bussfoliering till enorma skyltar

   • Specifikationer för skyltar och displayer

   • Tillämpningsinställningar

   • Användarguide

   • Webinarier

   • White Papers - Förpackningar och etiketterDigital Print - Ikon
Ghent Workgroup Informationsgrafik och videoguider

Skapade av studenter för studenter

  Syftet med infografiken och videoguiderna är att fungera som
  enkel, hjälpsam och förtydligande representation av tekniska termer
  som ibland initialt kan vara något svåra att förstå.

Ghent Workgroup PDF Output Suite

An Easy Way to Test your PDF Workflow!

GwG Ghent Workgroup PDF Output Suite 5 - Logo

  Ghent Workgroup erbjuder en kvalitetsmärkning för
  leverantörsmedlemmar vars lösningar uppfyller
  The Ghent PDF Output Suite 5.

  Ghent PDF Output Suite skapades för alla som är
  verksamma inom grafisk industri för att avgöra om
  PDF-filer uppför sig som förväntat i arbetsflöden.

  Ghent PDF Output Suite hjälper till att avgöra om PDF-filer
  beter sig som förväntat och ger användaren möjlighet att
  snabbt och enkelt identifiera felen.

  PDF Output Suite innehåller testfiler för att identifiera
  kompatibilitetsproblem som kan dyka upp i ett
  PDF/X-4 (ISO 15930-7) kompatibelt arbetsflöde.

  Varje testfil är en liten PDF-fil som syftar till att testa en specifik PDF-funktion.
  Testfilerna kan exekveras en i taget, men oftare grupperas de ihop
  för att testa relaterad funktionalitet på en gång och samma gång.

  Dessa testkorrigeringar kan användas av slutanvändare av
  grafisk utrustning såväl som av utvecklare av PDF-tillämpningar.


  För att få kvalitetsmärkningen måste leverantören dels ha publicerat
  instruktioner för hur man med leverantörens lösning utför en lyckad
  utskrift av PDF-filerna som ingår i Ghent PDF Output Suite 5,
  dels ha sänt in bevis som påvisar den framgångsrika utskriften
  med leverantörens lösning.


callas pdfToolbox uppfyller Ghent PDF Output Suite 5

GwG Ghent Workgroup PDF Output Suite 5 - Compliance Logo callas pdfToolbox - Logo

  callas pdfToolbox uppfyller det kritiska testet för
  kvalitetsvisning av PDF/X-dokument och är helt
  kompatibel med Ghent PDF Output Suite 5:
  • Resultat av lyckad bearbetning med
   callas software pdfToolbox av Ghent Output Suite 5
   har verifierats av Process Control Subcommittee
   och bedömts vara helt kompatibel.


  När callas pdfToolbox används för granskning och godkännande av
  PDF/X-filer, visas PDF/X-filer korrekt enligt PDF/X-4-specifikationen.
  Således ser användaren exakt samma resultat i callas pdfToolbox
  som han/hon får med den tryckta produkten.

  Instruktioner för framgångsrik utskrift av
  Ghent PDF Output Suite 5 med callas pdfToolbox:
Processteg för förpackningar och etiketter / Processing Steps

PDF metadata / information för efterföljande
behandlingssteg i arbetsflöden

  Det är vanligt i förpackningsbranschen och andra segment av
  tryckbranschen att lägga till ytterligare objekt och metadata i en PDF;
  tilläggsinformation som inte kommer att användas för själva
  tryckningen av slutprodukten, men för att styra efterbehandlingen.

  Exempel är skärlinjer (eller stanslinjer) och lack, punktskrift,
  legend/bildförklaring ...

callas pdfToolbox - PDF Processing Steps Metadata - Bild

Affärs-/verksamhetsvärde skapas av
alltid tillgänglig verksamhetsinformation

Skydda den i framtidsbeständiga
öppna dokumentformat


ODF logo     PDF logo

Detaljinformation om

OpenDocument Format (ODF)

och

Portable Document Format (PDF)OpenDocument Format (ODF)


ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo
.odt .ott .ods .ots .odp .otp
ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo Text HTML Text
.odg .otg .odb .odf .odm .oth


Portable Document Format (PDF)


PDF - logo PDF/A - logo PDF/E - logo
PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo


Arkivering av 3D-dokument med PDF/A-3 och PDF/E-2, och 3D PDF

PDF/A - logo PDF/E - logo 3D PDF - logo

Rekommendationer för arkivering av 3D-dokument

Nästa steg?


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


PDF Association Member - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo