NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.
axaio software - Company Logo

Teknik för redaktionella arbetsflöden

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
axaio MadeToTag - Logo

axaio MadeToTag
skapar enklare och snabbare tillgängliga PDF-dokument
direkt inifrån Adobe InDesign

Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!
axaio - intelligent effektivitet

axaio software pluggins utökar och förbättrar inbyggd basfunktionalitet i
Adobe® InDesign®, InCopy®, Illustrator® och QuarkXPress®.

axaio software MadeToPrint - Logo axaio software MadeForLayers - Logo
axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av myndigheter, publicister/förlag,
  reklambyråer, mediatjänstebyråer, prepress-tjänsteleverantörer,
  grafisk industri, förpackningsindustri, försäkringsbolag, branschföreningar,
  banker och finansiella verksamheter, utbildnings-/forskningsinstitutioner,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom vjoon K4,
  WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System,
  och med arbetsflödesautomatiseringsplattformar såsom
  Laidback Solutions FileTrain och Enfocus Switch.

  axaio software fokuserar även på stöd för ISO-standarden PDF/UA
  för universellt tillgängliga PDF-dokument och PDF-formulär;
  en standard som kommer att få en mycket stor betydelse framöver.


  Intressant?

  • Kontakta NewFormat,
   om programvaror från axaio software som
   utökar och förbättrar den inbyggda basfunktionaliteten i
   Adobe InDesign, Illustrator, InCopy Illustrator och QuarkXPress
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
axaio software MadeToTag - Logo

axaio MadeToTag
Skapar snabbt och enkelt tillgängliga PDF-dokument inifrån Adobe InDesign

Adobe InDesign - Logo   +axaio MadeToTag - Logo

  axaio MadeToTag är en pluggin till Adobe InDesign för att snabbt
  skapa tillgängliga PDF-dokument inifrån Adobe InDesign enligt
  ISO-standarden PDF/UA för universellt tillgänglig PDF.


Adobe InDesign med axaio MadeToTag skapar PDF/UA - Bild

Inget behov av efterbearbetning i Adobe Acrobat!axaio MadeToTag webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar Ikon
Videodemonstrationer av MadeToTag - Popup-fönster

MadeToTag - Tutorials

Boka online-demonstration av MadeToTag


Podcasts

  CHAX Chat Podcast Episode 5
  - Accessibility Unraveled by Dax Castro och Chad Chelius:

  • axaio MadeToTag fyller hål i Adobe InDesign
  • - Chad Chelius:
   "axaio MadeToTag hjälper oss att skapa tillgängliga tabeller
   direkt inifrån Adobe InDesign, så väl som en mängd andra
   fantastiska funktioner för att utöka vår förmåga att skapa
   tillgängliga PDF-dokument inifrån Adobe InDesign."

   "Jag tror inte att jag kan leva utan MadeToTag.
   Jag använder MadeToTag hela tiden.
   Och MadeToTag hjälper mig verkligen att minska tiden
   som jag spenderar på att åtgärda filer."
axaio MadeToTag utbildning

Snabbutbildning/online webinarier i
axaio MadeToTag för Adobe InDesign


axaio MadeToTag och Adobe InDesign Webinar Series - Banner

"Skapa barriärfria och universellt tillgängliga PDF-dokument,
enligt ISO-standarden PDF/UA, enklare och snabbare inifrån
Adobe InDesign med axaio MadeToTag"

Utan behov av manuell efterjustering av PDF-dokumentet med Adobe Acrobat!
Beställningsnummer och prisinformation

axaio MadeToTag programvara erbjuds som licensköp.


Prisexempel:
1st axaio MadeToTag för Adobe InDesign, 6.590kr, exkl. moms
(för 5st eller fler licenser erbjuds volymrabatt!)

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.

Kontakta NewFormat för offert på axaio MadeToTag för Adobe InDesign
axaio MadeToTag - Datablad/Broschyrer/Manualeraxaio MadeToTag referenserTaggad PDF - En förutsättning för tillgängliga PDF-dokument

  Ett korrekt taggat PDF-dokument är en viktig förutsättning
  för att göra PDF-innehållet tillgängligt för alla.

  Taggade PDF-dokument gör även att tekniska hjälpmedel,
  såsom skärmläsare eller läsprogram, för användare med synskada eller
  inlärningssvårigheter kan återge innehållet på ett korrekt sätt
  - och därmed ge användaren en rik läsupplevelse.


  En tillgänglig PDF är också en mobilvänlig PDF.
  Mobila PDF-läsare inkluderar alltmer stöd för att anpassa dokument (reflow)
  till olika skärmstorlekar och för det krävs korrekt taggad PDF.

  Förutom att taggade dokument blir tillgängliga för användare av
  tekniska hjälpmedel, är tillgänglig PDF således även viktigt för
  användare av mobila enheter med små skärmar.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

(Klicka på bilden)

Visar ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar
(visas med callas pdfGoHTML)


  PDF-taggar är dessutom en effektiv metod för att förbättra sökmotoroptimering (SEO).

  Taggarna i PDF-filen följer samma koncept som vid användande av taggar i HTML-kod.

  Korrekt använda taggar gör att en webbplats rankas högre i sökmotorer;
  detsamma gäller vid sökning på PDF-dokument.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  sker enklare när PDF-dokument är korrekt taggade.


  Vem har anledning att bry sig?

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för hinderfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till även digital information
  (se bl.a. EU:s Webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet
  till digital offentlig service, svensk diskrimineringslag, ..., tyska BGG, BITV och
  EU-mandat 376) föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt
  digitalt innehåll - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  Även mediatjänsteleverantörer, reklam-/kommunikationsbyråer, banker,
  försäkringsbolag, representanter för organisationer och institutioner samt
  studenter och lärare vid universitet och högskolor anser alltmer att det är deras
  skyldighet att ha sina skriftliga dokument tillgängliga som "tillgänglig PDF"
  - Ingenting är enklare än att göra det med axaio MadeToTag inifrån Adobe InDesign.

  axaio MadeToTag är det ledande verktyget för att enkelt, snabbt och tillförlitligt
  i Adobe InDesign tagga dokumentinnehåll så att det blir tillgängligt för alla.
Produkter


axaio MadeToTag - LogoNedladdning - Ikon

Klicka här för att prova axaio MadeToTag utan kostnad i 30 dagar
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).axaio MadeToTag
Skapa PDF-dokument som är tillgängliga för alla
inifrån Adobe® InDesign®

  Varför axaio MadeToTag?

  Adobe InDesign rankas av många som den branschledande programvaran för
  siddesign och layout och för export av PDF-filer för tryck och digitala medier.

  Adobe InDesign kan skapa tabeller, fotnoter, slutnoter, innehållsförteckning,
  hyperlänkar och taggar inför export av ett dokument som tillgänglig PDF.


  Adobe Indesign exporterar standard PDF som utdata:

Adobe InDesign kan skapa PDF - Bild

  Men till följd av brister i Adobe InDesign exporterar inte InDesign alltid
  korrekta PDF-filer som helt och fullt ut uppfyller PDF/UA-standarden:

Adobe InDesign enbart, exporterar inte PDF-filer som uppfyller PDF/UA-standarden - Bild
callas pdfaPilot - Validering av överensstämmelse med PDF/UA-standarden - Ej ok - Bild

Validering av överensstämmelse med PDF/UA-standarden (med callas pdfaPilot):
"Dokumentet uppfyller inte kraven i PDF/UA-standarden!"

  Av denna anledning är det värt att titta på axaio MadeToTag som
  exporterar tillgänglig PDF inifrån Adobe InDesign mycket bättre.


  Det är där och då som axaio MadeToTag gör skillnad!

  Med axaio MadeToTag exporteras, inifrån Adobe InDesign,
  PDF-dokument som är tillgängliga för alla enligt ISO-standarden PDF/UA.

Adobe InDesign med axaio MadeToTag exporterar PDF/UA - Bild

  axaio MadeToTag är en pluggin till Adobe® InDesign® för att enkelt och snabbt
  strukturmärka InDesign-dokument för export som tillgänglig PDF-dokument
  enligt ISO-standarden PDF/UA ("universellt tillgänglig PDF"),
  som innehåller alla viktiga kriterier för tillgängliga PDF-filer,
  och i PDF/A-2a formatet för långtidsarkivering.

  PDF-filer som skapas med MadeToTag är även kompatibla med kraven i
  Web Content Accessibility Guidelines (W3C/WCAG) som transformerats
  till regler för tillgängliga PDF-filer.


  axaio MadeToTag är ett oumbärligt hjälpmedel för att exportera
  tillgängliga PDF-dokument utifrån omfattande och komplexa
  Adobe InDesign dokument, såsom årsredovisningar, börsprospekt,...


  axaio MadeToTag åtgärdar många av bristerna med Adobe InDesign
  och tillför följande utökade förmågor:

  • Väsentligt kraftfullare stöd för att tagga komplexa tabeller;
   inklusive definition av omfång och radrubriker i tabeller

  • Skapa länkar i fotnoter

  • Leta upp vanliga problem som faux-listor,
   tomma stycken och figurer utan alternativ text

  • Lokalisera text med otillräcklig kontrast

  • Ställa in språket för vald text

  • PDF-optimering

  • ..., och mycket mer

  Filer som exporteras från Adobe InDesign med axaio MadeToTag är
  omedelbart PDF/UA-kompatibel utan ytterligare ingrepp efter export.  axaio MadeToTag kompletterar och utökar
  Adobe InDesigns inbyggda funktionalitet

  MadeToTag definierar innehåll och semantisk struktur i ett
  InDesign-dokumentet med hjälp av märktaggar.

  PDF-filer återger inte bara utseendet på sidor i ett dokument.
  De kan även definiera semantisk struktur för sidornas innehåll
  genom så kallade "taggar".
  MadeToTag använder dessa taggar/strukturmärkord (även kallade märkord)
  för att definiera innehåll och semantisk struktur i Adobe InDesign dokument.

PAC3 - Strukturtaggsträd - Bild

(Klicka på bilden)

Visning av internt strukturtaggsträd i en taggad PDF-fil
(visas med PDF Accessibility Checker (PAC))


  Innehåll som har organiserats i artiklar kan enkelt exporteras som taggad PDF.
  Förutom att organisera innehållet i artiklar måste då även strukturmärkord
  för stycke- och teckenformat anges och alternativa texter läggas till
  för bilder och bokmärken.

  MadeToTag kompletterar och utökar kraftfullt Adobe InDesigns inbyggda
  stöd för att strukturera innehåll och skapa taggade PDF-dokument.
  MadeToTag använder Adobe InDesigns inbyggda "Artikel"-panel på ett
  smartare sätt för att mycket snabbare och mer tillförlitligt göra dokument
  tillgängliga för alla.

  MadeToTags intuitiva användargränssnitt underlättar arbetet.
  Istället för att utföra uppmärkningar som tradiga manuella
  "dra och släppa"-aktiviteter struktureras Adobe InDesign-filer i
  axaio MadeToTag enkelt via genvägar (shortcuts).

callas pdfGoHTML - Strukturtaggsträd - Bild

(Klicka på bilden)

Visar internt strukturtaggsträd i en taggad PDF-fil
(visas med callas pdfGoHTML)


  Manuell efterkontroll med Adobe Acrobat kan hoppas över,
  taggningen behöver inte längre verifieras med Adobe Acrobat!
  Detta leder till stora tidsbesparingar samt förbättrad och mer tillförlitlig
  navigering i dokumentet med tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare.


  När axaio MadeToTag visar sin styrka:

  Vissa funktioner såsom komplexa tabeller (multi-kolumner och multi-rader),
  förankrade ramar, stöd för bildtext, blockcitat & index, slutnoter & fotnoter,
  eller automatiskt genererade innehållsförteckningar,
  även för hela Adobe InDesign böcker,
  är endast möjliga att utföra med axaio MadeToTag.  axaio MadeToTag ökar produktiviteten dramatiskt

  Det är möjligt att exportera till en taggad PDF-fil med InDesigns inbyggda funktioner,
  men det är väldigt bökigt, omständigt, tar en massa tid, och man ger lätt upp.

  För InDesign-baserade dokument som måste underhållas och uppdateras regelbundet,
  såsom datablad, broschyrer, årsrapporter, broschyr, formulär, tidtabeller, ...,
  rekommenderas att tillgänglighetsarbetet istället utförs i InDesign kompletterat med
  axaio MadeToTag pluggin, snarare än att det utförs i den slutliga exporterade PDF-filen.

  Med MadeToTag får alla som måste leverera tillgängliga PDF-filer ett praktiskt och
  effektivt verktyg som omvandlar en komplex utmaning till några enkla handgrepp.

  Med MadeToTag ökar produktiviteten dramatiskt för användare som från InDesign-
  dokument skapar universellt tillgängliga PDF-filer (enligt PDF/UA-standarden).

  Tidskrävande problem med PDF-exportfunktionen i Adobe InDesign löses i
  bakgrunden av MadeToTag - utan några ansträngningar från användaren.

  MadeToTag sparar en enorm mängd tid, hjälper till att undvika fel,
  eliminerar behovet av tradig manuel efterbearbetning i Adobe Acrobat,
  och levererar högkvalitativa resultat.

axaio MadeToTag Makes PDF/UA Compliant Output - Picture
callas pdfaPilot - Validation of PDF/UA - OK - Picture

Validering av överensstämmelse med PDF/UA-standarden (med callas pdfaPilot):
"Dokumentet uppfyller kraven i PDF/UA-standarden!"


  MadeToTag har en egen exportmekanism för taggade PDF där flera extra
  bearbetningssteg utförs som inte finns tillgängliga i Adobe InDesign.

  Dessutom åtgärdas ett antal kritiska buggar i InDesign som är avgörande
  för generering av ett tillgängligt PDF-dokument.  Egenskaper och funktionalitet:

  Intuitiva visuella verktyg och tangentbordskortkommandon för att:

  • Definiera dokuments formatmallar genom
   uppmärkning med strukturmärkord (taggar).

  • Strukturera innehåll baserat på artiklar.

  • Praktisk förhandsgranskning och kontroll av strukturmärkord
   (färgmarkerade för att öka tydligheten).

  • Korrekt taggning av listor, tabeller, länkar,
   innehållsförteckningar och formulärfält.

  • Förhandsgranskning för snabb och intuitiv kontroll
   av strukturmärkningens kvalitet.

  • Tillägg av alternativ text för bilder,
   grafiska beskrivningar och dokumentmetadata.

  • Markering av språk som används i dokumentet
   för ökad språkhantering.

  • Lätt och enkel upptaggning av
   komplexa tabeller med rader och kolumner.

  • Tillförlitlig bearbetning av taggar i förankrade ramar,
   t.ex. titlar och listor.

  • Färglagda exporttaggar underlättar vid förhandsvisningskontroller.

  • Åtgärdsfunktioner för vanliga problem;
   felaktigt definierade listor, tomma stycken etc.

  • Kontrollera om otillräcklig färgkontrast föreligger i dokument.

  • Bekväm hantering av interaktiva formulärfält.

  • Förhandsvisning av taggning med callas pdfGoHTML
   för enkel och snabb kvailtetskontroll.

  • Kontroll av språkinställningar för styckeformat,
   teckenformat och lokala formateringar.

  • Kontroll av dokumentmetadata.

  • Optimering av 'förankrade ramar' för export av taggad PDF

  • Export av kompletta "Adobe InDesign books" som taggad PDF

  • Pålitligt och intuitivt användargränssnittet för flödesorienterat arbete.

  • Tangentbordskortkommandon för snabbast möjliga hantering.

  • Export av optimerade strukturmärkta PDF-dokument med
   hjälp av samma teknik som används i callas pdfToolbox.

  • Optimering av formulärfält.

  • Export till taggad PDF baserad på ISO-standarder:

   • PDF/UA (tillgänglig PDF) och

   • PDF/A-2a (långtidsarkivering av tillgänglig PDF)  Produktfördelar:

  • Utökar funktionaliteten i Adobe InDesign CS6 till CC2022.

  • Exakt, snabb och enkel generering av taggade pDF enligt PDF/UA.
   Mycket lättare att skapa PDF-filer från Adobe InDesign
   som är tillgängliga för alla.

  • Beaktar PDF/UA-relevanta dokumentelement
   för generering av tillgänglig PDF.

  • Skapar tillgängliga PDF-dokument i endast 7 korta steg.

  • Tillförlitliga resultat tack vare inbyggda kontroller.

  • Tillförlitlig och omfattande strukturering och märkning av olika innehållstyper;
   såsom rubriker, text, listor, etc.

  • Tillförlitlig och omfattande uppmärkning av innehåll på kort tid.

  • Problemindikator identifierar och åtgärdar automatiskt problem
   som ofta uppstår i Adobe InDesign såsom felaktigt placerade bindestreck,
   felaktigt placerade tvingande radbyten eller felaktigt formaterade listor.

  • Lokaliserar bilder som saknar alternativ text,
   vilket krävs för att skapa tillgängliga PDF-filer.
   Saknade alternativa texter kan läggas till på några sekunder.

  • Framhävande av strukturmärkord via färgmärkning
   förhindrar att innehåll missas att märkas upp.

  • Förhandsgranskning av dokumentstruktur underlättar taggningsarbetet.

  • Optimerat och intuitivt användargränssnitt förkortar arbetstiden för taggning.

  • Obs! Ingen efterjustering med Adobe Acrobat behövs.

  • Förberedd för nuvarande och framtida myndighetskrav;
   inbyggt stöd för att redan nu vidtaga åtgärder för att möta framtida
   myndighetskrav och officiella regler om att alla dokument,
   inklusive PDF-dokument, måste vara tillgängliga för alla:

   • Optimalt stöd för att möta juridiska krav på tillgänglighet till
    informationsteknik för personer med funktionsnedsättning
    (såsom svensk diskrimineringslag, tyska BGG, BITV och EU-mandat 376
    föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
    - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form för alla).

  • Korrekt taggade PDF-dokument förbättrar sökmotoroptimering.

  Systemkrav:

  • Adobe® InDesign® CS6 - CC2022.

  • För macOS och Windows.

  • Fullt stöd för Apple Mac/iMac M1 (ARM chip-teknik).

  • MadeToTag erbjuds med svenskt, danskt, engelskt, franskt,
   holländskt, portugisiskt och spanskt användargränssnitt.axaio MadeToTag 7-stegsguide

Praktisk handledning/användarguide i 7 steg
visar hur du enkelt taggar
PDF-dokument med MadeToTag inifrån Adobe Indesign.

  MadeToTag användargränssnitt utgörs av en lättföljd 7-stegsguide
  som säkert, intuitivt och logiskt vägleder dig genom de nödvändiga
  åtgärder som du behöver vidtaga för att generera ett digitalt tillgängligt
  PDF-dokument enligt PDF/UA-standarden.

  7-stegsguiden säkerställer att du inte missar att utföra någon viktig åtgärd!
axaio MadeToTag
7 korta steg gör PDF-dokument tillgängliga för alla!

Adobe InDesign med axaio MadeToTag exporterar PDF/UA - Bild

  axaio MadeToTag taggar InDesign-filer på ett användarvänligt,
  logiskt uppbyggt och intuitivt sätt. En mycket praktisk lista med
  kortkommandon ingår vilket underlättar en snabb och enkel uppmärkning.
  Med den inbyggda problemindikatorn undviks feltaggningar.
  Förhandsvisning av redan taggade artiklar, eller ännu ej taggade artiklar,
  ger en bättre överblick och ökar operatörens produktivitet.

  Grafiskt användargränssnitt vägleder användaren steg-för-steg
  igenom de moment som behövs för att skapa en universellt
  tillgänglig PDF (enligt PDF/UA standarden).
  Konceptet ger en bättre överblick över de nödvändiga åtgärderna
  och medför en högre nivå av kontroll och säkerhet.

  axaio MadeToTag gör det enkelt att specificera avsedd läsordning för innehållet
  vilket i sin tur dramatiskt förbättrar läsarens upplevelse av innehållet.

  Ger stöd och visuell återkoppling vid utförande av taggningen
  för semantik, läsordning, alternativ text för bilder och grafik,
  språkinställningar, avancerad tabelltaggning och metadata.

  Exportera direkt till PDF/UA-1 format eller PDF/UA-1 & PDF/A-2a-format.
  Sparar tid för taggning samtidigt som tillförlitlighet och effektivitet ökar.
  Vid val av fallet PDF/UA-1 & PDF/A-2a som exportfil (Steg 7 nedan),
  kommer den exporterade filen vara en "PDF/UA-1 + PDF/A-2a" fil,
  PDF/A-2a filen är då även PDF/UA-kompatibel.

  I 7 korta steg skapas taggade PDF-dokument med
  axaio MadeToTag inifrån Adobe InDesign:

  • Steg 1. Definiera och granska styckeformatstaggar för export.

  • Steg 2. Strukturera innehåll i artiklar och granska läsordning.

  • Steg 3. Granska och redigera med avseende på alternativ text.

  • Steg 4. Granska och redigera med avseende på metadata.

  • Steg 5. Granska och ange språk.

  • Steg 6. Ange taggar för tabellstrukturer.

  • Steg 7. Skapa/exportera taggat dokument som
   universellt tillgänglig PDF och/eller för långtidsarkivering.


  Adobe InDesign med MadeToTag:
  Tagga PDF-filer i 7 korta steg - Detaljerad steg-för-steg-guide - Popup-fönster

axaio software MadeToTag Control Center Taggning i 7 steg - Bild

(Klicka på bilden)


  Efter att det taggade PDF-dokumentet exporterats från axaio MadeToTag (Steg 7)
  rekommenderas varmt att PDF-dokumentets strukturmärkning granskas samt
  att PDF-dokumentet testas gentemot PDF/UA-standarden med:Alternativ i Steg 1 - Val av PDF Export Tag - Bildtext, blockcitat & index

axaio MadeToTag - Valbart alternativ: PDF Export Tag - Bildtext, blockcitat & index - Bild

Valbara alternativ: PDF Export Tag - Bildtext, blockcitat & index

  Fler alternativ vid val av PDF Export Tag för att märka upp den
  semantiska strukturen i ett PDF-dokument ännu mer exakt.

  I en korrekt taggad PDF måste speciella textelement,
  såsom bildtext, blockcitat och index, vara specifikt markerade som sådana.

  PDF/UA-standarden (för universellt tillgänglig PDF) medger även
  möjligheten att använda dessa specifika taggar för att märka upp den
  semantiska strukturen i PDF-filen så exakt som möjligt.

  Men Adobe InDesign har endast stöd för grundläggande taggar
  (såsom rubrik eller enkel text).
  De särskilda elementen, i detta fall bildtext, blockcitat och index,
  saknar motsvarande taggar i InDesign.

  Utökningen av valbara exporttaggar i MadeToTag utökar
  möjligheten till tillgänglig åtkomst till PDF-innehåll ännu mer.


  Följande extra exporttaggar tilldelas med MadeToTag, inifrån InDesign, och
  ingår därmed i en exporterad tillgänglig PDF från MadeToTag:

  • Bildtext
  • Bildtext eller kortfattad text som beskriver siffror, tabeller eller listoraxaio MadeToTag - Bildtexttaggning - PDF/UA - Bild

Bildtext eller kortfattad text som beskriver en figuraxaio MadeToTag - Texttaggning listtopp - PDF/UA - Bild

Text på toppen av en listaaxaio MadeToTag - Texttaggning tabelltopp - PDF/UA - Bild

Text på toppen av en tabellaxaio MadeToTag - Texttaggning tabellbotten - PDF/UA - Bild

Text i botten av en tabell  • Blockcitat

   Skiljer ett textblock från resten av texten och markerar den som citat

axaio MadeToTag - Blockcitat-taggning - PDF/UA - Bild

  • Index
axaio MadeToTag - Index-taggning - PDF/UA - Bild
Alternativ i Steg 1 - Reducera strukturmärkningen till fördefinierade typer

  Detta alternativ i Steg 1 i MadeToTag steg-för-steg-guide gör så att taggarna
  i PDF-filen inte längre är namngivna utifrån de användardefinierade styckeformaten
  (och sedan mappade till P, H1 etc. med hjälp av rollkartan).
  Istället används helt de fördefinierade typerna, dvs P, H1 och så vidare.
Steg 6 - Taggning of tabellstrukturer och komplexa tabeller

(Klicka på bilderna nedan)


  För att underlätta navigering i tabeller,
  och därmed en logiskt tillgänglig representation av tabellinnehållet,
  tillåter MadeToTag en differentierad tilldelning av taggar
  som används för tabellstrukturen.

  Detta gäller främst definitionen av rubrikceller,
  dvs kolumn- eller radrubriker, jämfört med normala celler.

För att öka den visuella tydligheten,
är dessa markerade med hjälp av en färgmarkering:

axaio MadeToTag, Tablellstruktur, normala rubrikceller förstärkta med bakgundsfärger - Bild  Ett annat alternativ för tabellredigering är valet av
  smarta rubriker ("Smart Header"), för att individuellt
  bestämma vilka celler som ska markeras som rubriker.

  Med utgångspunkt från en vald tabellcell,
  kan komplexa cell-associationer definieras på detta sätt
  för att göra även relaterat och omfattande tabellinnehåll
  korrekt läsbart för bland annat skärmläsare.

Även i detta fall förstärks synligheten för användaren av de
tidigare definierade associationerna med färgad bakgrundsmarkering:

axaio MadeToTag, Tablellstruktur, komplexa rubrikceller förstärkta med bakgundsfärger - Bild  Typiskt användningsfall där Adobe Indesign misslyckas
  är taggning av komplexa tabeller
  (tabeller med flera kolumnrubriker och flera radrubriker).


axaio MadeToTag - Komplext PDF-document, Otaggad komplex tabell, Flera kolumnrubriker och flera radrubriker - Bild

  Det är inte möjligt att tagga tabellen ovan i Adobe InDesign.
  I teorin går den att tagga med Adobe Acrobat,
  men det skulle åtminstone ta många, många timmar.

  Med axaio MadeToTag pluggin till Adobe InDesign
  tog det bara några minuter att korrekt tagga samma tabell,
  vilket framgår av nedanstående bilder:

axaio MadeToTag, Korrekt taggad komplex tabell i PDF document, Rubriker som spänner över flera kolumner och flera rader - Bild 1

Innehållscell (grön) länkad till både tillhörande
radrubrik (gul) och kolumnrubrik (gul).


axaio MadeToTag, Korrekt taggad komplex tabell i PDF document, Rubriker som spänner över flera kolumner och flera rader - Bild 2

Kolumn med innehållsceller (blå) länkade till både tillhörande kolumnrubrik (grön)
och övergripande kolumnrubrik som spänner över flera kolumner (gul).
Alternativ i Steg 6 - Stöd för layout-tabell

  Detta alternativ i tabellfunktionen i Steg 6 i MadeToTag steg-för-steg-guide
  stöder "Layouttabeller".

  En tabell kan definieras som enbart layouttabell,
  därmed undvikes att layout-tabellen felaktigt taggas som en riktig datatabell.

  Layout-tabeller används ibland av designers endast för designändamål.
  MadeToTag ser till att layout-tabellen kommer att taggas korrekt,
  dvs inte som en datatabell, så att PDF/UA-kompatibilitet garanteras.
Alternativ i Steg 7 - Förankrade ramar (Anchored Frames)

Klicka på bilden

axaio MadeToTag - Förankrade ramar / Anchored Frames - Adobe InDesign vs axaio MadeToTag - BildAlternativ i Steg 7 - Stöd för PDF-arkivformat - PDF/A-2a

  axaio MadeToTag utvecklades för att stödja arbetsflöden där taggade
  och tillgängliga PDF-dokument måste skapas från Adobe InDesign.
  Krav på märkning och strukturering gäller även för arbetsflöden
  där långtidsarkivering av PDF-dokument är viktigt.


  Med MadeToTag kan användaren vid PDF-export välja mellan:

  • PDF/UA-1 (tillgänglig PDF-fil) eller

  • PDF/UA-1 & PDF/A-2a (långtidsarkivering av tillgänglig PDF).
PDF/A and PDF/UA Intersecting Standards - Ikon

  Vid val av fallet PDF/UA-1 & PDF/A-2a som exportfil, kommer den
  exporterade filen vara en "PDF/UA-1 + PDF/A-2a"-fil.
Alternativ i Steg 7 - Korrekt taggning av innehållsförteckning (TOC)

Klicka på bilden

axaio MadeToTag - Table of Contents - Adobe InDesign vs axaio MadeToTag - Picture

  Under PDF-export taggar MadeToTag innehållsförteckningen i ett dokument korrekt.

  Adobe InDesign (CS6, CC2019,...) i sig definierar styckeformat
  för innehållsförteckningen i ett dokument vid PDF-export,
  men infogar (tyvärr) felaktiga taggar i taggträdet.

  MadeToTag korrigerar denna felaktighet i taggträdet och
  exporterar en innehållsförteckning som är korrekt taggad.
Alternativ i Steg 7 - Korrekta slutnoter och fotnoter

Klicka på bilden

axaio MadeToTag - Slutnoter och fotnoter - Adobe InDesign vs axaio MadeToTag - Bild

  Adobe InDesign CC 2019 stöder fotnoter i tabeller,
  men för slutnoter exponerar InDesign felaktiga taggar.
  MadeToTag exporterar korrekta slutnoter och fotnoter.


  MadeToTag stöder fotnotslänkning.
  När du läser en text som innehåller fotnoter kan det vara
  svårt att hitta motsvarande fotnot i slutet av texten
  - speciellt om du använder en hög zoomfaktor.

  MadeToTag förenklar denna uppgift genom att länka fotnotreferensen
  med fotnoten och vice-versa - se Steg 7 i steg-för-steg-guiden.
  När du klickar på den länkade fotnotreferensen i texten kommer
  MadeToTag automatiskt att hoppa till motsvarande fotnot i sidfoten och
  tillbaka till rätt position i texten. Tidskrävande letande efter fotnoter
  undvikes och du kan omedelbart läsa vidare i texten.
Alternativ i Steg 7

Stöd för MathML-baserade matematiska formler och ekvationer
i taggad PDF som uppfyller ISO-standarden PDF/UA

  MadeToTag ger ett betydande funktionell tillskott för att bättre
  möta efterfrågan på tillgängliga PDF-dokument och stöder nu
  matematiska ekvationer och uttryck i taggade PDF/UA-filer.

axaio MadeToTag - MathML Formula: ato2 Plus bto2 Equals cto2 - Bild

(Klicka på bilden)


  axaio software har arbetat mycket med hur på bästa vis hantera
  matematiska uttryck i programvaran axaio MadeToTag.

  Många användare behöver exportera InDesign-dokument som
  innehåller en mängd ekvationer och andra matematiska uttryck
  som tillgängliga PDF-dokument.

  Samtidigt innehåller PDF/UA-standardinstruktionerna ännu inga
  konkreta specifikationer för hur denna typ av innehåll ska taggas eller
  anges i en PDF-fil för att säkerställa universell tillgänglighet.

  Efter intensiv forskning och diskussioner med kunder från olika sektorer,
  såsom vetenskapsindustrin, skolor och utbildningssystem, samt
  publiceringsbranschen, har axaio software kommit till slutsatsen
  att det inte bara kan finnas en riktig metod:
  hur matematiskt innehåll konsumeras varierar i sätt och intensitet,
  beroende på läsarens sammanhang och bakgrund,
  dvs av den som slutligen konsumerar det matematiska innehållet.

  Följaktligen bör de metoder som används för att utföra en tillgänglig
  implementering av matematiska uttryck i taggad PDF
  även erbjuda olika varianter.


  movemen MathTools tar MathML till Adobe InDesign

  En första variant för stöd av MathML (Mathematical MarkUp Language)
  i axaio MadeToTag har utvecklats i ett strategiskt samarbete med den
  tyska tillverkaren movemen GmbH. movemen är utvecklaren av MathTools,
  en pluggin för Adobe InDesign / InDesign Server.

  MathML är ett märkspråk som beskriver strukturen för en
  matematisk ekvation för att bättre förstå dess semantik.

  MathTools tillhandahåller ett typografiskt korrekt sätt att skapa och formatera
  matematiska uttryck, såsom ekvationer, direkt i Adobe InDesign.
  Ekvationerna visas som text och kan redigeras direkt med
  textformateringsverktygen i InDesign.
  Omvägen att använda inbäddade bilder med matematiska uttryck
  eller objekt kan således undvikas.

axaio MadeToTag - movemen MathTools kontrollpanel, exampel matematiskt uttryck, Bild

  Stöd för MathML i axaio MadeToTag:

  Användare av MadeToTag kan nu i Steg 7 välja att placera MathML som en
  kommentar över det matematiska uttrycket (formler, ekvationer, bråk ...)
  för att skapa ett tillgängligt PDF/UA-dokumentet.

  Det enda kravet för att dra nytta av denna nya MadeToTag-funktion är
  att du arbetar med ekvationer som tidigare definierats i InDesign
  med MathTools-tillägget från movemen.
  Vidare måste MathTools vara licensierad i "Enterprise"-versionen.

axaio MadeToTag - Stöf för movemen MathTools, exampel matematiskt uttryck, Bild

  För att kunna använda den här funktionen i MadeToTag måste du
  kryssmarkera "Skapa MathML-noteringar" under
  Steg 7 "Skapa strukturmärkt PDF-dokument".

  Kommentaren placeras sedan automatiskt över alla formler som
  finns i dokumentet och innehåller motsvarande MathML av formeln:

axaio MadeToTag - Steg 7 Alternativ: Skapa MathML-anteckningar - Bild

Alternativ: Skapa MathML-noteringar

  I motsats till ekvationer som inbäddats som bilder eller objekt är
  ekvationens semantiska struktur dessutom tillgänglig som MathML
  och kan därmed få bättre stöd av tekniska hjälpmedel.

  Som redan nämnts har axaio software satt som mål att i närtid
  ytterligare implementera fler varianter för att representera
  matematiska uttryck i taggade PDF/UA-dokument.
Alternativval i Steg 7 - Optimerade formulärfält
axaio MadeToTag - Alternativ: Optimera formulärfält - Bild

Valbart alternativ: Optimera formulärfält

 • MadeToTag stöder redigering av formulärfält
  - utökar funktionaliteten i MadeToTag för att att skapa tillgängliga dokument.

 • Formulärfält som skapats i Adobe Acrobat kan återanvändas av MadeToTag.

 • Med MadeToTag-funktionen "Optimera formulärfält " kan olika
  formulärfältsegenskaper, som en gång definierats i Adobe Acrobat,
  återanvändas med MadeToTag.

 • MadeToTag gör det möjligt att välja en PDF som formulärmall, inklusive
  formulärfälts egenskaper, såsom typsnitt, färg, valideringsskript,
  interaktiva data..., som överförs och ingår i den exporterade PDF-filen.
  Dessa mallar kan sedan återanvändas igen i framtida projekt
  genom att ange dem i MadeToTag-panelen.


 • Brister i Adobe InDesign vid redigering av formulärfält åtgärdas av MadeToTag.
  Adobe Acrobat har bättre stöd för utformning av formulärfält än Adobe InDesign
  vilket hittills medfört att varje exporterad fil från Adobe InDesign först måste
  redigeras i Adobe Acrobat.

 • Problem med formulär i Adobe InDesign:

  • begränsad kontroll över formulärfält
   • mycket få alternativ för att ange formulärfältsutseende (t ex typsnitt)

   • intelligens (JavaScript, beräkningar, valideringsscript för indata, etc.)

  • att skapa avancerade formulär inifrån InDesign är praktiskt taget omöjligt
   • kräver tradig manuell efterbearbetning i Adobe Acrobat

   • varje förändring kräver samma manuella procedur om och om igen

   • mycket felbenäget arbetsmoment

   • kvalitetssäkringen är mycket tidskrävande

  • diverse buggar i InDesign
   • t.ex. vid användning av fält förankrade i textramar eller i tabellceller


 • Skapa formulär i Adobe InDesign med axaio MadeToTag
 • Utförs direkt från MadeToTag inuti InDesign med full kontroll över formulärfält:

  • textformatering (typsnitt, färg)

  • max anmälda tecken

  • formatering av datum, postnummer, telefonnummer, etc.

  • intelligens (JavaScript, beräkningar, valideringsscript för indata, etc.)

  • och mer...

  Utförandeprincip:

  • Fas 1 - Inställning (utförs en gång per formulärfält)
   • skapa formulär i InDesign

   • exportera till interaktiv PDF

   • justera PDF-formuläret i Acrobat enligt önskemål
    (ex.vis för att lägga till beräkning, validering, formatering,...)

   • konfigurera/spara den förbättrade PDF-filen som en mall för
    MadeToTag i din mallfolder

  • Fas 2 - Resterande åtgärder utförs i InDesign
   • redigera formulär i InDesign enligt eget tycke

   • exportera till PDF från MadeToTag,
    med hjälp av ovan nämnda förbättrade mall

   • kontaktmekanismen mellan InDesign och det förbättrade
    PDF-formuläret är namnen på formulärfälten

  Fördel:

  Tidskrävande och repetitiva arbetsmoment i Adobe Acrobat elimineras därmed.
  Redigering av dokument och formulärfält med MadeToTag
  utförs enklare och snabbare och därmed effektivare.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


axaio software - Gold Partner - Logo
axaio software Gold Partner