NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA - Icon

Tillgänglig PDF som tjänst - PDF/UA-tjänster

Enligt ISO-standarden 14289 (PDF/UA),
universellt tillgänglig PDF
Tillgänglig PDF som tjänst

Inom budget och tidsramar

  Tillgänglig PDF som tjänst är för dig som inte själv har möjlighet
  att skapa tillgängliga PDF-filer, men ändå vill att verksamhetens
  PDF dokument skall uppfylla gällande tillgänglighetsregelverk och
  -standarder.

  Våra tjänster kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga dokument
  med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en tillgänglighetsrapport
  baserad på de funna resultaten.

  Rapporten utvisar då tillgänglighetsstatus för PDF-dokumenten över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.

  Rapporten kan sedan användas som underlag för tillgänglighetsarbetet;
  såsom en handlingsplan, allokering av tid för åtgärder och resurser, etc.


  Att använda gällande standarder är det enda sättet att underlätta
  arbetet med att publicera PDF dokument som är tillgänglig för alla.

  Enklaste sättet att kontrollera om dina PDF dokument är 100% tillgängliga
  är att anlita NewFormat att utföra en optimerings-/tillgänglighetsanalys för
  önskad tillgänglighetsstandard.


  Vi kan validera/producera dokument i enlighet med följande standarder:

  • Struktur

   • ISO 32000-1 och ISO 32000-2 (PDF)


  • Tillgänglighet

   • ISO 14289-1 (PDF/UA-1), ISO 14289-2 (PDF/UA-2)

   • W3C/WCAG 2.x (AA),

   • U.S. Section 508 och U.S. HHS.

  Exempel på tjänster:

  • Validering och korrigering:
   Validering, åtgärdande/korrigering av felaktigheter som
   förhindrar överensstämmelse med PDF/UA.

  • Kvalitetsanalys:
   Verifiering av överensstämmmelse med PDF/UA
   baserat på kontrollpunkterna i Matterhorn-protokollet.

  • Resurskartläggning / resursskanning:
   Kartläggning och kontinuerlig monitorering av en verksamhets
   dokumentresurser med avseende på tillgänglighet.

  • Tillgänglighetsrapport
   Indata/underlag för årlig obligatorisk tillgänglighetsrapport
   enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  • Tillgänglig PDF från databassystem:
   Skalbar högvolymproduktion av tillgängliga
   PDF-dokument från databassystem.

  • Utbildning:
   Utbildning i PDF-tillgänglighet och användande av PDF/UA-programvara.

  • Coachning:
   Interaktiva tjänster online för att hjälpa till i lärandet av
   hur man gör PDF-dokument tillgängliga.  Intressant?
  Tillgänglighetsrapport

  Enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service skall en offentlig myndighet
  på sin webbplats tillhandahålla en tillgänglighetsrapport över tillgängligheten
  för sina webbplatser (inklusive PDF-dokument) och mobiltillämpningar.

  Rapporten måste bland annat innehålla en innehållsförklaring om de delar av
  innehållet som är otillgängligt och en länk för att kommentera brister.

  Tillgänglighetsrapporten måste publiceras allra senast när
  webbplatsens krav måste vara uppfyllda.


  Intressant?
  Tillgänglig PDF som tjänst - Våra experter skapar tillgänglig PDF åt dig.

   1. Förse oss med de PDF-dokument,
    eller till och med källfiler för MS Office Word/PowerPoint, Adobe InDesign,
    som önskas verifierade och åtgärdade för att uppnå överensstämmelse
    med önskad tillgänglighetsstandard.
   2. Detta kan vara en URL-lista över era webbplats(er)/domän(er);
    alternativt placera dokumenten i en Dropbox-folder.


   3. Vi översänder en fast offert för konvertering till tillgänglig PDF
    enligt överensstämmelse med vald standard.


   4. Efter godkännande av vår offert,
    utför vi åtgärdsarbetet i överensstämmelse med vald standard och
    returnerar det fullständigt tillgängliga och kompatibla PDF-dokumentet.
   5. Leveranstid för enstaka dokument:
    Beroende av hur komplext dokumentet är samt antalet sidor.
    Enklare dokument: Oftast inom 1-2 arbetsdagar.
    Komplexare dokument: Oftast inom 5-10 arbetsdagar.


   6. På begäran kan vi även tillhandahålla en omfattande rapport över
    vilka åtgärder som utförts på respektive PDF-dokument för att nå
    överensstämmelse med vald standard.

  Intressant?
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

PDF/UA Foundation, PAC PDF/UA Check, Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA, Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon