NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Accessibility - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDF/UA - Ikon

PDF Association PDF/UA Reference Suite, V1.1

Exempel på tillgängliga PDF-dokument som uppfyller
ISO-standarden 14289-1 för universellt tillgänglig PDF - PDF/UA-1

Publicerade av medlemmar i PDF Association och av andra


  PDF Association Reference Suite V1.1 följer dessa rekommendationer:


  PDF/UA Reference Suite tjänar som referens för programvaruutvecklare
  och övriga intresserade av rekommenderade metoder för att skapa
  taggade och tillgängliga PDF-filer.


  Referenserna täcker in allt från publikationer till transaktionsutdrag
  och innehåller ett representativt tvärsnitt av olika dokumenttyper
  vilket återspeglar det stora användningsområdet för PDF-baserad teknik.


  PDF/UA Reference Suite består av 10st exempeldokument

  som visar korrekt taggning för ett antal sofistikerade användningsfall, inklusive:

  • Innehåll som spänner över flera sidor

  • Komplexa tabellstrukturer

  • Interaktiva formulär

  • Länkar för strukturelement

  • Skannade dokument


  Förutom att uppfylla


  uppfyller vissa filer i PDF/UA Reference Suite v1.1 även


  Vissa filer visar dessutom att både PDF och PDF/UA-1
  stöder användningen av strukturelement för olika ändamål
  så länge dessa inte påverkar tolkning eller representation
  av dokumentets logiska struktur.
PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Korrekt - PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - BannerPDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA kontroll - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon