NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även tillgång till digital information i form av myndigheters PDF-dokument
  utgör digital offentlig service.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").
Varning - Ikon

Sverige som nation är bunden till
internationella regelverk för tillgänglighet för alla


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • EU:s webbtillgänglighetsdirektiv implementerat som
   svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner, direktiv och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som valts för en digitalt baserad tjänst (webb/HTML, PDF,...)
  måste den vara publicerad i en form så att den är tillgänglig för alla i samhället.

  Myndigheter har även i rollen som arbetsgivare ansvar för att den
  anställdes arbetsmaterial är tillgängligt och väl fungerande.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.

Varning - Ikon

Verksamhetsdokument / PDF-dokument,
som tyvärr ej är tillgängliga för alla!


  Svenska myndigheter publicerar varje år miljoner PDF-dokument på sina webbplatser.

  PDF-dokument upptar en stora andel av informationsmängden
  på myndigheternas webbplatser för offentlig digital service.


  Den 23 september 2020 skall alla webbplatser i offentlig sektor
  i hela EU uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet.

  Direktivet omfattar även PDF-dokument som publiceras på dessa webbplatser;
  dokument och presentationsbilder som måste publiceras i form av tillgänglig PDF.


  Vi har undersökt hundratals PDF-dokument, inkl. PDF-presentationsbilder,
  från fler än 60 myndigheter; alltifrån regeringskansliet till myndigheter med
  särskilt fokus på tillgänglighet för alla samt från externa intresseorganisationer.

  Hur ser situationen ut just nu för dessa myndigheter när det gäller tillgänglig PDF?

  Hur väl agerar dessa kärnaktörer när det gäller att på sina egna
  webbplatser publicera PDF-dokument och PDF-presentationsbilder
  som, enligt lag, måste vara tillgängliga för alla?

  Resultaten av undersökningen är mycket nedslående.
  Inte ett enda dokument, oavsett avsändare, är publicerat som tillgänglig PDF!
  Inte ens det kanske viktigaste dokumentet, den egna årsredovisningen,
  förmår dessa kärnmyndigheter att publicera som en tillgänglig PDF!

  I nuvarande utformning uppfyller inget av PDF-dokumenten
  ISO-standarden 14289, PDF/UA, för tillgänglig PDF.
  Dokumenten är därmed inte är tillgängliga för alla,
  och inte heller är de tillgängliga enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  Trots att direktivet sedan flera år är bindande för offentliga verksamheter!


  Vi visar gärna exempel på viktiga publika PDF-dokument/presentationsbilder
  som tyvärr inte är tillgängliga för alla, samt hur dessa dokument kan åtgärdas:
Varning - Ikon

  Varför inte enbart använda Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, ...
  för att skapa tillgänglig PDF?

  Det är inte tekniska hjälpmedel (inte heller populära programvaror såsom
  MS Office, Adobe Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Google Docs, Apple iWork,...)
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när det
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer!


  För närvarande är ovan nämnda programvaror, som används av många för att
  skapa och redigera PDF-dokument, inte tillräckligt "PDF/UA-klara";
  de brister i förmågan att korrekt exportera ett färdigt PDF-dokument enligt PDF/UA
  och de validerar inte tillräckligt bra för överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

  Den exporterade PDF-filen riskerar därmed att inte vara "tillgänglig PDF" och
  inte heller uppfylla tillgänglighetskrav enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv
  eller svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Bara för att man taggar en PDF-fil med Adobe Acrobat och att filen
  därefter klarar testen med Adobe Acrobat Accessibility Checker,
  kan PDF-filen fortfarande ha allvarliga tillgänglighetsfel,
  särskilt om filen innehåller tabeller eller andra komplexa strukturer.

  Så förvänta dig inte för mycket av dessa programvaror för närvarande.


  Detta förklarar även varför de flesta PDF-filer som skapas med enbart dessa
  programvaror inte uppfyller de tekniska kraven för tillgänglig PDF:


  Endast några få "PDF/UA-klara" programvaror erbjuder inbyggt stöd för att direkt
  skapa högkvalitativa PDF/UA-dokument eller åtminstone med mindre ansträngning:
Tillgänglig PDF
Enkelt att validera PDF-dokument för överensstämmelse med PDF/UA

PDF/UA - Icon

  PDF-dokument kan enkelt testas/verifieras mot hur väl de uppfyller
  ISO-standarden 14289, PDF/UA, för tillgänglig PDF.

  Verifiering av överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA,
  kräver alltid minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test, manuellt utfört av en människa.

  PDF-dokumentens syntaktiska överensstämmelse med PDF/UA
  kan kontrolleras med flera pålitliga testverktyg, exempelvis:


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.


  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF