NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.
axes4 - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo

axes4 / axesPDF
Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt

Lösningar och tjänster för att skapa tillgänglig PDF (PDF/UA)

Vi gör PDF-dokument tillgängliga för alla
för en tillgängligare och bättre värld
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
axesPDF

axesPDF - Logo med text

Professionellt verktyg för att
kontrollera och åtgärda otillgängliga PDF-dokument
för överensstämmelse med PDF/UA
Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon

axesPDF videodemonstrationer

Videodemonstrationer av axesPDF - Popup-fönsterOnline-demonstration

Boka online-demonstration av axesPDF

  Beställningsnummer och prisinformation

  axesPDF programvara erbjuds som förbetald årlig prenumeration.

  1-årig eller 2-årig prenumeration med en av 3 licenstyper:

  • En-användarlicens - En användare av axesPDF

  • Team-licens/Fleranvändarlicens - Flera samtidiga användare av axesPDF

  • Flat-licens/Volymlicens - Samtliga användare av axesPDF;
   det överlägset billigaste sättet att förse många användare med axesPDF

  Prisexempel:

  1st axesPDF, 1år prenumeration, Team-licens, 5.490kr, exkl. moms
  (volymrabatt erbjuds!)


  Intressant?
Tjänster

axes4 Services - Document Tagging - Text banner     axes4 Services - Word Templating - Text banner
(Klicka på önskad tjänst ovan för detaljerad information)
axesPDF utbildning

axesPDF - Instruktörsledd utbildning

Produkter


axesPDF - Logo med textDownload - Icon

Klicka här för att prova axesPDF utan kostnad

  Ladda ned den nuvarande versionen av axesPDF och utvärdera
  ditt dokument med avseende på överensstämmelse med PDF/UA.
  Testa alla tidsbesparande åtgärdsfunktioner.

  Testläge (utan aktivering): Ingen aktivering behövs.
  Utan aktivering fungerar axlarPDF i testläge.
  Enda begränsning: I testläge är det inte möjligt att spara filen som du har redigerat.

  Utan aktivering kan du använda axesPDF som en avancerad
  PDF/UA-kontroll för djupgående utvärdering av PDF-tillgänglighet.

  För att kunna spara filen som du editerat kan du begära en personlig
  15-dagars utvärderingslicens utan kostad av axesPDF.axesPDF®
det professionella verktyget för att skapa tillgänglig PDF enligt
ISO-standarden PDF/UA-1 (ISO 14289-1), WCAG 2.1 och U.S. Section 508

  axesPDF är ditt tidsbesparande verktyg för att kontrollera
  och åtgärda PDF-dokument och skapa tillgänglig PDF.

  Tillgänglighetsproblem identifieras enkelt och
  de flesta av dem åtgärdas direkt med ett enda klick.

  axesPDF installeras some en fristående Windows-tillämpning:

axes4 axesPDF kontrollpanel - Picture

Klicka på bilden
axesPDF kontrollpanel


  Vanliga program för ordbehandling, desktop publishing och
  PDF-redigering stöder inte arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.
  axesPDF fyller denna lucka.

  axesPDF passar för att åtgärda alla PDF-filer (och arbetsflöden)
  med avseende på tillgänglighet - speciellt för att kontrollera och åtgärda
  PDF-dokument som skapats med Adobe Indesign eller Acrobat.

  Oavsett om det gäller en tillgänglig PDF som ska publiceras med
  Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word är axesPDF® rätt verktyg
  för att verifiera överensstämmelse med PDF/UA-standarden.


  Viktigt.
  Förutsättningen för att arbeta med axesPDF är att
  ditt PDF-dokument redan har en taggstruktur.
  Om detta inte är fallet måste du först skapa en PDF med taggar
  - antingen genom att konvertera källdokumentet eller
  därefter med en PDF-redigerare.
  axesPDF - åtgärdar otillgängliga PDF-dokument
  så att de blir tillgänglig PDF (PDF/UA)

  axesPDF hjälper dokumentskapare att åtgärda PDF-dokument
  så att de blir fullt kompatibla med PDF/UA.

  Med axesPDF kontrolleras PDF-dokumentet efter att
  det skapats i Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word.

  axesPDF kontrollerar PDF-dokumentets överensstämmelse med PDF/UA.
  Felaktigheter identifieras och åtgärdas därefter enkelt i axesPDF
  - i de flesta fall bara med ett klick.

axes4 axesPDF, förhandsgranskning av taggträd, strukturerad taggträdsvy, PDF Association: PDF/UA-1 Ref Suite 1 Folder - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar
  Egenskaper och funktionalitet

  axesPDF® är en vertygslåda full med verktyg
  för att professionellt kvalitetssäkra tillgänglig PDF.
  Alla ingående funktioner hjälper till att förkorta tiden
  för kontroll och korrigering i arbetsflödet.

  axesPDF i korthet

  • Verktyg för kontroll och åtgärd i ett steg

  • Professionell version av:

   PDF Accessibility Checker (PAC)


  • Automatiserad PDF/UA-kontroll

  • Interaktiv rapport över alla identifierade PDF/UA-felaktigheter
   och hur man åtgärdar dem

  • En mängd snabbknappar finns för att med 1-klick åtgärda felen
   (i hela dokumentet)

  • Åtgärda PDF/UA-fel - i många fall med hjälp av 1-klicksknappar

  • Avancerad korrigering av egenskaper & attribut för taggning
   (för ett element eller flera element)

  • Förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering (Skärmläsare-Preview)

  • Tydlig expertvy för specifika diagnoser:
   Logisk struktur / Dokumentvisning / Egenskaper / Rollmappning

  • Skapa nästlade bokmärken baserade på rubriktaggar

  • Redigera dokumentegenskaper

  • Förbered PDF-filer för korrekt strukturmärkning (taggning)

  Användargränssnitt och knappar - översikt

  1-klicksknappar - knappar för att snabbt åtgärda felaktigheter med 1-klick:

  • Markera alla icke-märkta element i dokumentet som artefakter med ett klick

  • Åtgärda saknade blanksteg (mellan ord) - på innehållsnivå

  • Lägg till ID till varje anteckningstagg

  • Lägg till länkbeskrivningar

  • Lägg till PDF/UA-identifierare

  Fullständig PDF/UA-kontroll - automatiserad & manuell/visuell utvärdering

  Vissa PDF/UA-krav kan kontrolleras automatiskt av en maskin.
  Men det finns också krav som måste kontrolleras manuellt.

  Därför är båda metoderna nödvändiga:
  en automatiserad PDF/UA-kontroll och ytterligare en manuell/visuell utvärdering av PDF.

  • Alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter
  • I axesPDF® ingår en automatiserad PDF/UA-kontroll (Checker-fliken).
   Den täcker alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter i Matterhorn-protokollet.


  • Verktyg för manuell/visuell kontroll och utvärdering
  • För manuell/visuell utvärdering - vilket är en viktig del vid PDF/UA-kontroll -
   finns det två kompletterande verktyg i axesPDF®:

   • Meny: Förhandsvisning (Ribbon Tab: Preview):
    • en förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering
     (till exempel: utvärdering av semantiken)

   • Meny: Logiskt strukturträd (Ribbon Tab: Logical Structure Tree):
    • en expertvy av den logiska dokumentstrukturen för en
     specifik diagnos och kontroll av den logiska ordningen i
     kombination med en parallell dokumentvy

  Interaktiv rapport över identifierade PDF/UA-problem med åtgärdsförslag

  Feldiagnos utförs enkelt: Klickbara problem i tillgänglighetsrapporten leder
  direkt till motsvarande lägen i dokumentvyn och i det logiska strukturträdet.

  Genom att använda F1-tangenten fås praktiska råd
  om hur ett specifikt PDF/UA-problem åtgärdas.


  PDF/UA-problem åtgärdas i många fall med hjälp av 1-klicksknappar

  Hur användbar är en detaljerad tillgänglighetsrapport om åtgärderna
  för att korrigera tillgänglighetsfelen är mycket tidskrävande eller
  komplicerade att utföra - åtminstone för en genomsnittlig användare?

  I dessa fall erbjuder axesPDF® en mängd 1-klicksknappar,
  exempelvis för att:

  • Lägg till PDF/UA-identifierare

  • Återställ zoom

  • Ställ in "Contents key of Link annotations"

  • Ställ in flikordning (Tab Order)

  Om det inte går att åtgärda problemet med 1-klick,
  finns en åtgärdspanel i axesPDF®,
  för att åtgärda problemet - som till exempel:

  • Lägg till bokmärken

  • Skapa destinationer

  • Åtgärda roller

  • Infoga blanktecken

  • Ta bort språkangivelser

  • Ändra namn på strukturmärke (tagg)  Fördelar

  • Användargränssnittet är optimerat för att underlätta användningen

  • Man kan åtgärda PDF/UA-problem som andra verktyg inte kan åtgärda

  • Man kan åtgärda PDF/UA-problem med 1-klick
   som man med andra verktyg måste fixa manuellt ett efter ett

  • Man sparar mycket tid under kvalitetssäkringsarbetet

  • Utvärderingen och analysen förenklas  Systemkrav

   axesPDF installeras some en fristående Windows-tillämpning.

   Stödda operativsystem:

   • Windows 8.1 Service Pack 1 (SP1)

   • Windows 10

   Ytterligare krav:

   • .NET Framework 4.6.2axesPDF
Så här enkelt skapas en tillgänglig PDF-fil enligt PDF/UA-standarden

  1. Öppna PDF-filen

  2. Klicka på Refresh-knappen under Checker-fliken.
  3. axesPDF Refresh Button - Bild

   Då visas en rapportlista med en statussymbol för respektive PDF/UA-kontrollpunkt.


  4. Stega uppifrån och ned i den listan, från en kryss- eller varningsmarkering till nästa,
   och åtgärda tillgänglighetsproblemet genom att välja tillhörande verktyg.
   Klicka på triangeln vid behov för att se mer information.

  5. axesPDF Checker Content - Bild

   axesPDF Checker Path Object Not Tagged -Bild


  6. Efter varje utförd åtgärd gå tillbaks till Checker-fliken och klicka Refresh-knappen.
   Nu skall kryss- eller varningssymbolen ha ändrats till en klarmarkering.

  7. När alla PDF/UA-kontrollpunkter visar klarmarkeringar gå till Preview-fliken för
   förhandsgranskning, klicka på knappen Refresh och kontrollera din PDF visuellt.

  8. Om allt ser bra ut är PDF-filen nu en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.

  Intressant?
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.axes4 - Tillgänglig PDF (PDF/UA) på ett enklare sätt - Logo
axes4 Partner