NewFormat logo
Swedish Flag   UK Flag
Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontaktuppgifter
OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    

Startsida - NewFormat AB

Kent Åberg bild, low res
Kent Åberg, vd

Välkommen till NewFormat
Vi har dina lösningar för print, publicering, förpackningsdesign och e-arkivering.

NewFormat levererar produkter och tjänster för dokument- och datakonvertering;
för preflight, korrigering och anpassning av PDF-filer för prepress, grafisk produktion
och inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
för publicering av innehåll för rika användarupplevelser på
surfplattor, webbläsare och smarta telefoner;
för 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS;
och för 3D-visualisering vid förpackningsdesign.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

NewFormat erbjuder kostnadseffektiva IT-lösningar för dokumenthantering
baserade på implementerbara öppna standarder och öppna dokumentformat.

"Öppna standarder för verksamhetsnytta"
är vägen till kostnadseffektiva lösningar för våra kunders verksamhet.
Vi träffar dig gärna här


PDF Association PDF Days Europe 2017 - Next-Generation PDF Disclosure - Thumbnail - Logo
2017-05-15

Next-Generation PDF
"PDF på vilken skärm som helst"

PDF Association utvecklar branschstödd modell
för att lösa utmaningen "PDF på alla typer av skärmar".

När det gäller tryck är PDF idag standardformatet som används överallt.
När det kommer till webb har HTML och CSS fått en liknande position.
Men i vår föränderliga värld flyter tryck och webb mer och mer samman.

Att då kunna använda ett format som kan förena det bästa i två världar,
både tryck och webb, skulle innebära många fördelar
tack vare styrkan i respektive teknik.

PDF Association arbetar på ett sådant format för att utveckla tillägg till PDF.

Teknik som sammanför tillförlitligheten och robustheten i PDF-tekniken
med smidigheten, flexibiliteten och elegansen i HTML-tekniken;
i syfte att ge bästa möjliga användarupplevelse
på varje typ av enhet och användningsfall.

Under kodnamnet "Next-Generation PDF" utökas nuvarande PDF-teknik med
funktionalitet motsvarande vad som återfinns i dagens webbteknik.

PDF Association lanserar denna radikala utveckling av PDF-tekniken.
Läs mer om kommande annonsering som sker under
PDF Days Europe 2017.

Pressmeddelande: Projekt "Next-Generation PDF"


PDF Association PDF Days Europe 2017 - Thumbnail - Logo
2017-05-15--16(17)
PDF Association - PDF Days Europe 2017
Berlin, Germany
Agenda
Lär dig allt om PDF! En effektiv användning.
Optimal driftsättning. Praktiska tips och tricks.
Presentationer och workshops.
PDF för IT-chefer, utvecklare och användare.


Lösningar, tjänster och verktyg för din informations framtid


ODF logo    PDF logo

Öppna standarder
OpenDocument Format (ODF)
Portable Document Format (PDF)


Twixl Publisher - Logo
Publicering av innehåll
för rika användarupplevelser
på surfplattor, mobila enheter,
och moderna webb-läsare


Canvasflow Ltd - Logo
Molnbaserad HTML5-editor
för digital innehållsproduktion
på ett enklare sättCreative Edge Software IC3D - Logo
Förpackningsdesign/-simulering
med 3D-realtidsvisualiseringPicador - Strukturdesign för POS och kartongförpackningar - CAD och POS - Logo
2D/3D Strukturdesign för
POS och kartongförpackningar


Need Insights - Stop Guessing Start Eye Tracking - Logo & Banner
Mät effekten av
förpackningsdesign på
konsumenters beteendencallas software - Logo
Guide till lösningar från callas software
callas software pdfChip - Logo callas software pdfGoHTML - Logo callas software pdfaPilot - Logo callas software pdfToolbox - Logo

Gratis plug-in till Adobe® Acrobat®
callas software pdfGoHTML- Logo
Visar om PDF-filer är
korrekt strukturtaggade
Stöder ISO PDF/UA-standarden för
universellt tillgängliga PDF-dokumentcallas software pdfChip- Logo
HTML till PDF
inklusive PDF/A och PDF/X för
print, publicering och e-arkiveringcallas software pdfaPilot - Logo
Preflight/validering,
korrigering och konvertering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkivering


callas software pdfToolbox- Logo
Preflight/validering och korrigering,
färghantering och optimering av
PDF-filer för
prepress, print och publiceringaxaio software MadeToPrint - Logo
Utdatahantering.
Optimering och standardisering
av print och export av PDF-filer
skapade med
Adobe® InDesign®, Illustrator®,
InCopy® och QuarkXPress®)


axaio software MadeToTag - Logo
Upptaggning till tillgänglig PDF (PDF/UA)
av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®

axaio software MadeToCompare - Logo
Förändrings- och versionskontroll
av dokument skapade med
Adobe® InCopy®axaio software MadeForLayers - Logo
Effektiv organisering/hantering av
av lager i dokument skapade med
Adobe® InDesign®, Illustrator®axesPDF for Word - Ikon
Skapa tillgängliga PDF-dokument
av Word-dokument med 1-klickaxesPDF QuickFix - Ikon
Kontrollera och rätta
otillgängliga PDF-dokumentLuraTech PDF Compressor - Logo
Konvertering och komprimering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkiveringLuraTech Mobile PDF - Logo
LuraTech Mobile PDF
Mobil/smartphone-skanning,
konvertering och komprimering
till PDF/A för e-arkiveringCrawford Technologies - Logo
Avancerad utskriftshantering (AFP)
konvertering till PDF/A och PDF/UA

Actino software - Actino HTML5 Publisher - Ikon
Actino
PDF till HTML5 publicering

Actino software - Actino DPS - Icon
Actino DPS
Document Processing Services
Moln / Webb


InSoft Imp - Logo
Automatiserad layoutplannering

Global Vision Proofware - Logo
Automatiserad korrekturläsning av
text, pixel/grafik/tryck, BrailleAleyant tFlow - Logo
Automatisering av arbetsflöden
för tryck och publicering


FileTrain - Logo med text
Automatisering av arbetsflödenNDS ScannerVision - logo

Skanna - Analysera - Lagra

Automatisering av
dokument-/ärendehantering
och processer


Aivika Search - Logo
Webbaserad
informations-/dokumentsökning
och dokumentdistribution
Adobe Creative Cloud - Logo
Adobe Creative Cloud

Indellient ACI Orange - Logo

Inventering och analys av
befintliga kontorsdokument
som stöd inför migrering till
öppna dokumentformat


Sun serversystem - Bild
Sun/Oracle - System och programvaror


Klassrum - Bild
Utbildning & forskning
och
Offentlig/Privat samverkan (OPS)
för ökad IT-kompetens
NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2017 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Medlem - Logo     Företagarna - Logo     Stockholms Handelskammare - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo