NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

Monitorerar kontinuerligt PDF-filers tillgänglighetsstatus
Undvik risk för legala påföljder
CommonLook Clarity monitorerar kontinuerligt PDF-filers
tillgänglighetsstatus på nätverk (domäner) för att säkerställa att
filerna uppfyller gällande standarder för tillgängliga dokument.

CommonLook Clarity hanterar dokumenttillgänglighet
- från författande till distribution

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Dokument-utvecklingsfaser - Cirkel - Bild

Monitorerar kontinuerligt PDF-filers tillgänglighetsstatus,
upptäcker områden där det finns risk för bristande överensstämmelse
med gällande standarder för tillgängliga dokument,
- undviker risk för framtida rättsliga åtgärder.
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity Product Box - LogoCommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara

Boka online-demonstration av CommonLook Clarity

CommonLook användarutbildning


Produkter


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - LogoDownload - Ikon

Kontakta mig för demonstration av CommonLook Clarity

  CommonLook Clarity monitorerar kontinuerligt PDF-dokuments tillgänglighetsstatus

  Med stora mängder PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer är det en utmanande uppgift för många organisationer att ha
  kontinuerlig kontroll på att alla dokumenten uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder.

  CommonLook Clarity testar och verifierar kontinuerligt organisationers värdefulla PDF-resurser.

  CommonLook Clarity hjälper till att hantera tillgängliga dokument
  - från innehållsskapande till distribution.


  Hanterar förtroendefullt överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder

  CommonLook Clarity kompletterar andra tillgänglighetslösningar som skannar
  HTML/CSS-innehåll för att uppfylla ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1,
  U.S. ADA Title III, U.S. Section 508, eller U.S. HHS,
  eller andra tillgänglighetsstandarder.

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Accessibility Standards - ISO/PDF/UA, W3C/WCAG 2.0/2.1, US Section 508, US HHS - Picture

  Hur uppfyller man tillgänglighetsstandarder?

  • Mät och spåra tillgänglighetsstatus för PDF-filer

  • Monitorera efterlevnadsnivån för allt digitalt PDF-innehåll

  • Åtgärda icke-tillgängliga dokument enligt prioritetsordning

  • Använd ett fullt konfigurerbart verktyg för att uppfylla
   olika standarders specifika testkrav

  Följ PDF-filer genom hela livscykeln

  CommonLook Clarity tillhandahåller verktyg för att synliggöra dokuments
  tillgänglighetsstatus, från författande till distribution, för yrkespersoner som
  ansvarar för regelefterlevnad, validering, korrigering och kommunikation.

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Dokumentutvecklingsfaser - Bild
  • Proaktiv monitorering av tillgänglighetsprojekts framsteg

  • Allokering av resurser för att optimera överensstämmelse med standarder

  • Identifiering av dokument som verifierats med
   CommonLook PDF och CommonLook Office.

  Handlingsinriktad rapportering

  Commonlook Clarity synliggör hur väl dokument uppfyller gällande
  tillgänglighetsstandarder och ger underlag för smartare och snabbare beslut.
  Utvärdera valfri PDF-fil, identifiera och korrigera problem för att göra den tillgänglig.

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Domain Compliance Report - Picture

Tillgänglighetsrapport för domän


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel visar rapporterade funktioner - Bild

Kontrollpanel


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel visar utökad statusrapport - Bild

Statusrapport


  Hur man undviker man bristande efterlevnad av tillgänglighetsmål?

  • Identifiera områden med risk för bristande överensstämmelse,
   för att undvika möjliga rättsliga påföljder

  • Stöd kontinuerlig utvärdering och påvisning av överensstämmelse

  • Följ kontinuerligt status för tillgänglighetprojekt
   för att kunna vidtaga åtgärder snabbare

  • Spåra tillgängliga filer över tid via unik tillgänglighets-/historikrapport
NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Kontrollpanel - Detaljerad tillgänglighetsrapport - Bild

Tillgänglighetsrapport


  Hantera tillgänglighetsarbetet på dit sätt - Programvara som en tjänst (SaaS)

  Välj den tjänsteplan som matchar dina behov och fungerar bäst för din miljö.

  (CommonLook Clarity programvaran är också tillgänglig för installation
  på lokal/egen server i de fall kunddokument måste hållas strikt internt).

NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Köp som en molnbaserad prenumerationstjänst - Ikon

Köp som en molnbaserad prenumerationstjänst

  Dra fördel av obegränsad tillgång till CommonLook Clarity för en årlig avgift.
  Undvik egna investeringar av hårdvara och underhållskostnader
  - CommonLook driftar molntjänsten.NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Köp som en flexibel prenumerationstjänst - Ikon

Köp som en flexibel prenumerationstjänst

  Få samma tillgänglighetsrapporter, regelbundet,
  samtidigt som du sparar tid och pengar.
  - CommonLook driftar molntjänsten och monitoreringen till ett mycket överkomligt pris.


  Systemkrav

  Installation på egen server:

  • Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista eller XP

  • Adobe Acrobat 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (Acrobat X),
   11.0 (Acrobat XI), eller Acrobat DC - Standard eller Professional

  CommonLook programvaror

  Vi erbjuder även CommonLooks branschledande programvaror för
  tillgänglighetstestning och korrigering av tillgänglighetshinder.

NetCentric Technologies - CommonLook - All Tools and Services Logos Banner - Banner

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner