NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Standarder får världen att fungera

Öppna standarder och ISO-standarder
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)

ODF logo     PDF logo

Gör digital information tillgänglig för alla
Öppna standarder
säkerställer att din information är
tillgänglig i framtiden för så många som möjligt
då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte längre finns

Öppna standarder säkerställer att din information är tillgänglig i framtiden - då dagens IT-teknik, IT-produkter och IT-leverantörer inte finns längre - Bild

Adobes medgrundare Chuck Geschke observerade
att en organisations dokument är viktigare
än den programvara som används för att skapa dem,
och de måste överleva den datorplattform som de skapades på.

Tack vare PDF är det möjligt
Vid läsning av denna webbsida, vänligen observera:

Regelverk är redan i kraft för införande av
öppna dokumentstandarder i offentligt sektor!

  Demokratin hotas av stängda och proprietära dokumentformat!
  Demokratiska länder anser att deras suveränitet och demokratiska rättigheter
  hotas av stängda och proprietära dokumentformat och vidtager därför åtgärder:

   "För att garantera medborgarnas fria tillgång till allmän information,
   är det nödvändigt att kodningen av data inte är knuten till en enda leverantör.
   Användningen av standarder och öppna format ger en garanti för denna fria åtkomst,
   om nödvändigt genom att skapa kompatibel fri programvara":

   The Register, 2002:

   "Microsoft Peruvian Open-Source Nightmare - The FUD isn't working"


  Verksamhetsinformation är således alltför värdefull för att låsas in i
  IT-leverantörers stängda/leverantörslåsta dokumentformat.

  Världen runt införs nu öppna dokumentformat - ODF & PDF - för användning i
  kontorsdokument, i affärs-/verksamhetssystem,... i offentlig sektor och i privat industri.

  Öppna dokumentformat säkerställer även framgångsrik
  långtidsarkivering och bevarande av av digitala dokument.


OpenDocument (Format (ODF) - Införandestatus

Vikten av att byta till Opendocument Format (ODF)

(Illustration från Open Forum Europe)

Open Forum Europe informationsillustration om vikten av att byta till Open Document Format (ODF) - BildVarning - Ikon

Varning!

Var medveten om inte alla tillämpningar, verktyg eller
dokument som hävdar att man följer en standard
överensstämmer med den faktiska standarden.

Verifiera alltid med erkända verktyg!


PDF Association - Logo

PDF Association
"The Meeting-Place of the PDF Industry"

Sedan sitt grundande 2006 främjar PDF Association användning och
implementering av internationella standarder baserade på PDF-teknik.

Alltsedan Adobe överlät PDF-tekniken för ISO-standardisering
vidareutvecklas PDF av PDF Association i samverkan med ISO
i en helt öppen specifikation snarare än som en proprietär implementering.

PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;
företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och
med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt
användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.
Mission:

Att främja användning av elektroniska dokument baserade på
öppna standarder implementerade med PDF-teknik samt verka
för kunskapsspridning genom utbildning och erfarenhetsutbyte
med alla intressenter runt om i världen.
PDF Association stöder myndigheter att förstå
Portable Document Format (PDF)

Från rekommendationer till förordningar,
PDF Association är här för att hjälpa till.

  PDF Association bedriver många aktiviteter
  enligt sitt uppdrag att främja användningen av
  ISO-standarder baserade på PDF-teknik runt om i världen.

  PDF-tekniken spelar en genomgripande roll i världens
  kommunikationsinfrastruktur.
  Med en unik och oöverträffad funktionalitet;
  ingen annan teknik kommer nära.
  Vi kommer inte gå tillbaka till enbart pappersbaserad information
  så det är sedan länge dags för myndigheter och företag att
  fokusera lite mer på detta allestädes närvarande format
  som aldrig försvinner.

  PDF Association bistår bland annat med information och resurser till
  myndigheter och tillsyns-/lagstiftare för att hjälpa dem att utveckla
  referensmaterial, riktlinjer, regler och lagar.

  PDF Association stöder myndigheter att förstå PDF
PDF Association - Logo


PDF Evenemang / Händelser / Kalender

Kommande och tidigare händelser


Stoppa pressarna - 2019-06-17

Nästa generations PDF!
Portable Document Format (PDF)

De facto standarden för digitala dokumentformatPDF logo

PDF: de facto standarden för digitala dokumentformat

  Portable Document Format (vanligtvis kallat "PDF")
  är ett filformat som utvecklats i början av 1990-talet som ett sätt att dela
  digitala dokument, inklusive textformatering och bilder.

  PDF-tekniken utformades för att möjliggöra presentation av dokument
  oberoende av den programvara, operativsystem och
  hårdvara som använts för att skapa dokumenten.

  PDF-filer innehåller en fullständig beskrivning av ett fast-layout dokument,
  inklusive text, teckensnitt, grafik och annan information som behövs för att visa det.
  PDF-filer kan även innehålla ett brett utbud av annat innehåll, från hyperlänkar till
  metadata till logisk struktur till JavaScript och bifogade filer,
  som gör det möjligt för formatet att uppfylla en mängd olika
  funktionella och arbetsflödeskrav för elektroniska dokument.

  Idag är PDF det ledande och allestädes närvarande "elektroniska dokumentet",
  och biljoner nya PDF-dokument skapas varje år.

  PDF: de facto standarden för digitala dokumentformatISO-standarder baserade på PDF-teknik

PDF - ISO 32000 är i sig en standard- Bild

Figur: PDF - ISO 32000 är i sig en standard


PDF-substandarder för specifikt användande

PDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo
PDF Substandarder för speciellt bruk - PDF/A, PDF/X, PDF/UA - Bild

Figur: PDF-substandarder för specifikt användande
PDF/A, PDF/X, PDF/UA, PDF/E, PDF/VT,...

Blogg: En översikt över PDF-standarder


Kan en PDF samtidigt uppfylla PDF/A, PDF/X och PDF/UA?

PDF-standarder utesluter inte varandra

Ett PDF-dokument kan samtidigt vara kompatibel med flera standarder,
exempelvis både PDF/UA och PDF/A, både PDF/A och PDF/X,
samt alla tre av PDF/UA och PDF/A och PDF/X.

callas pdfaPilot och pdfToolbox löser uppgiften

PDF/A and PDF/UA Intersecting Standards - IllustrationPDF- logo PDF/A- logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo

ISO-standarder baserade på PDF-teknik - Bild


PDF Association Flyers
Introduktion och översikt över PDF-baserade ISO-standarder
PDF Association - PDF/A - PDF/UA - NVDA Goes PDF/UA - PDF/VT

PDF Association - Flyer - Framsida - Bild

Främjande av
ISO-standarder
baserade på
PDF-teknik


PDF Association - PDF/A Flyer - Framsida - Bild

PDF/A - ISO 19005:
Standarder för
långtidsbevaring/arkivering
av digitala dokument
PDF Association - PDF/UA Flyer - Framsida - Bild

PDF/UA - ISO 14289-1:
Standarden för
universellt tillgängliga
PDF-dokument och formulär

PDF Association - NVDA Goes PDF/UA Flyer - Front Cover - Bild

NVDA skärmläsare stöder PDF/UA
PDF Association - PDF/VT Flyer - Framsida - Bild

PDF/VT - ISO 16612-2
PDF-standarden för
(personaliserat)
variabelt tryck
PDF Association - PDF 2.0 Interop Workshops 2017 Flyer - Framsida - Bild

PDF 2.0 - ISO 32000-2
Interop Workshops 2017
Förberedelser inför nästa
generation av PDF
Rekommenderad läsning om PDF-standarder
Kostnadsfri nedladdning

Klicka på bilderna nedan för nedladdning
eller beställ ett eget tryckt exemplar utan kostnad från

NewFormat ABPDF Association - PDF/A in a Nutshell 2.0 Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/A - PDF för långtidsbevaring/arkivering
Från PDF/A-1 till PDF/A-3


PDF Association - PDF/UA in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/UA - Tillgängliga PDF-dokument


PDF Association - PDF/X in a Nutshell Booklet - Framsida - Bild

ISO-standarden PDF/X - PDF för tryck


PDF för tillverkande industri / PDF in Manufacturing- Framsida - Bild

PDF in Manufacturing
Under arbete (Planerad tillgänglighet april 2020)


PDF Association PDF Products and Services Guide 2019 (18MB)

PDF Association - PDF Products and Services Guide 2019 - Framsida - Bild

Produkter, lösningar och tjänster från
medlemsföretag i PDF Association


Rekommenderad läsning

Guider för utvecklare av moderna PDF-lösningar för
tillgängliga PDF-dokument och för små enheter

Kostnadsfri nedladdning


Tagged PDF Best Practice Guide: Syntax

PDF Association - Tagged PDF Best Practices Guide - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  Detta dokument är avsett för utvecklare som
  implementerar taggade PDF och PDF/UA-dokument.
  Andra (såsom innehållsskapare med teknisk kunskap
  om tillgänglighetsfunktionalitet i PDF kan även
  de dra nytta av denna guide.

  Guiden är till exempel avsedd att vara användbar för de som
  utför detaljerad tillgänglighetstestning av PDF-dokument och som
  behöver verifiera dessa gentemot överensstämmelse med PDF/UA,
  eller av PDF-dokument som hävdar att de är tillgängliga
  enligt någon annan specifikation.

  Guiden innehåller detaljerad vägledning
  för alla typer av strukturelement och attribut,
  samt ger vägledning för PDF 2.0.


  Rekommendation: Hur tagga "titlar" i PDF dokument (26 november 2019)


  Se även PDF-standarden "ISO 14289 (PDF/UA) för universellt tillgänglig PDF"Deriving HTML from PDF

PDF Association - Deriving HTML from PDF Guide - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  I vår moderna tid med små handhållna enheter, IoT och uppkopplade
  system, där utbyte och återanvändning av data är kritisk,
  är det rimligt att ifrågasätta den fortsatta relevansen
  och fördelarna med PDF-formatets kärnvärdern.

  Särskilt sökmotorer, maskininlärning och system för
  artificiell intelligens fokuserar på tillgång till informationsinnehållet
  i dokument framför den visuella representation av innehållet.

  I andra fall önskar dokumentproducenter att leverera data i en form
  som är lämplig för automatisk bearbetning, samtidigt som man som
  användare använder en PDF-fil på ett traditionellt tillförlitligt ändamål.

  Slutanvändare vill även ha elektroniska dokument där innehållet
  smidigt anpassar sig för visning på olika små enheter.

  Denna guide beskriver den algoritm som producerar
  kompatibel HTML-kod från en taggad PDF, inklusive hur väl taggade
  PDF-dokument, med både traditionellt innehåll med fast layout och de
  semantiska strukturerna som utnyttjas av moderna enheter och programvara,
  kan tillförlitligt och konsekvent återanvändas som HTML för att stödja
  bättre användarupplevelser och förnya värde av PDF-formatet.


  Se även "Nästa generations PDF"PDF Declarations

PDF Association - PDF Declarations - Framsida - Bild

(För nedladdning av denna guide, klick på bilden ovan)

  Understandarder till ISO-standarden PDF, såsom PDF/A, PDF/UA och PDF/X,
  inkluderar redan identifieringsmekanismer.
  I många fall vill dock användare av PDF-filer utnyttja 3:e-partsstandarder
  eller andra PDF-profiler för att tillgodose specifika behov.

  Deklarationsmekanismen i PDF gör det möjligt för programvara att skapa, redigera,
  och deklarera, via en PDF-deklaration, att en PDF-fil överensstämmer med en
  3:e-partsspecifikation eller -profil som kanske inte är relaterad till PDF-teknik.
  3:e-partsspecifikationen eller -profilen kan beskriva eller kräva egenskaper
  specifika för något eller allt innehåll i PDF-dokumentet.

  Användningsområden inkluderar, men är inte begränsade till specifikationer / profiler:

  • Mandategenskaper (t.ex. tillgänglighetsspecifikationer)

  • Mandatgrad av noggrannhet (t.ex. konstruktionsspecifikationer)

  • Sätt gränser för innehållstyper (t.ex. att alla bilder använder en specifik kodning)

  • Fastställ en redovisningsprincip om dokumentinnehåll
   (t.ex. när det gäller sekretessbestämmelser)

  • Profilera PDF för specifika ändamål (t.ex. för att arkivera e-post)

  Närvaron av en PDF-deklaration garanterar inte i sig att dokumentet
  överensstämmer med en 3:e-partsspecifikation eller profil.Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Rekommenderade webinarier


Introduktion till
PDF-baserade ISO-standarderPDF/Portable Document Format

Vad är PDF,
Vem äger PDF,
Varför är PDF viktigtIntroduktion till PDFPDF – vad är det till för?

En berättelse från PDFs tidiga dagar


PDF arbetsflöde
Introduktion till PDF/A för långtidsarkivering

(PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3)


PDF/A-3 som bevarandeformatPDF & Open Data
(inkl. interaktiva e-fakturor
baserade på PDF/A-3)VeraPDF (2015)

PDF/A-validering
med stöd av PDF-industrin.
(OBS! Uttrycket "definitiv PDF/A-validerare"
används inte längre av detta projekt
av uppenbara skäl)


veraPDF (2018)

Omvärldsacceptans för veraPDF och
industrins behov av fler PDF-standarder

PDF-standarder för preflight
(PDF/X och andra standarder)3D PDF
möjligheter och framtid
som ISO-standardTillgänglighet till PDF-baserad
information i praktiken:

Hur navigerar en blind person
i PDF-dokument och -formulär?


Introduktion to PDF/UA

Taggning av sidinnehåll
(enligt PDF/UA-standarden)


PDF/UA BasicsPDF/UA för designbyråer


PDF 2.0 och framtiden
för tillgänglig PDF (PDF/UA)


PDFs utveckling
(vad kommer i nästa generation av PDF)Introduktion till EPUB
(för PDF-utvecklare)OCR för PDF-filer - gamla nyheter?Hur hjälpa AI att få ut mesta
möjliga från befintliga arkiv
PDF logo

Portable Document Format (PDF)
grundläggande teknik för
elektroniska dokument med breda användningsområden

  PDF utformades som en sidbaserad elektronisk dokumentteknik
  för ett brett användningsområde, och är idag det globalt dominerande
  elektroniska dokumentformatet inom många tillämpningsområden
  långt bortom att enbart korrekt förmedla sidinformation.

  PDF används idag i arbetsflöden inom publicering, tillverkning,
  finansiella tjänster, myndighetsutövning, redovisning,
  rättshantering personalhantering, logistik och inom oändligt
  många fler användningsområden och sammanhang,
  och på alla kontinenter.


  PDF bara fungerar!

  PDF är utvecklat för att passa in i arbetsflöden.
  Det är resultatet av formatets inbyggda unika funktionalitet
  att vara helt oberoende omgivningen,
  vilket varit helt avgörande för PDFs breda acceptans och framgång.

  Det beror på att PDF innehåller grundläggande idéer
  om vad som är viktigt inom kommunikation,
  idéer som ledde till innovationen av
  skrift, sedan papper, sedan PDF.

  Dessa idéer är så grundläggande att vi inte har riktiga ord för dem.
  Användare tänker på dokumentets innehåll, inte själva dokumentet.
  Fråga dem om PDF och de säger;
  "det är enkelt", "det ser likdant ut", "det är pålitligt", och så vidare.

  PDF bara fungerar och passar till ett brett utbud av ändamål,
  något som återspeglas i det breda utbudet av programvaror
  som skapar och använder PDF-filer.
  Sortimentet är eklektiskt;
  inte bara programvaror för servrar eller skrivbordstillämpningar,
  inte bara för tillgänglighet eller utskrift eller säkerhet,
  men väl för några, alla och inget av ovanstående.

  PDF är ett tillämpningsöverskridande medel för att
  hantera olika affärsprocesser och arbetsflöden;
  användning av elektroniska dokument för att lösa problem,
  minska kostnader, möjliggöra nya lösningar och andra möjligheter
  inom alla verksamheter och branscher.

  Med det gemensamma; de gör det alla med PDF.PDF Association - Logo

Initiativ för kommande PDF-standarder


Förväntningar på dokument över tid

  Människan har i årtusenden sparat sina tankar i olika media
  med idén om att bevara dessa (dokument) över tid.
  Läsarnas förväntningar och krav på dokumenten har
  samtidigt förändrats kontinuerligt genom tiderna.

  Förväntningar på dokument över tidNästa generations PDF
"PDF på vilken skärm som helst"

  PDF Association utvecklar branschstödd modell
  för att lösa utmaningen "PDF på alla typer av skärmar".

  När det gäller tryck är PDF idag standardformatet som används överallt.

  När det kommer till webb har HTML och CSS fått en liknande position.
  Men i vår föränderliga värld flyter tryck och webb mer och mer samman.

  Att då kunna använda ett format som kan förena det bästa i två världar,
  både tryck och webb, skulle innebära många fördelar tack vare
  styrkan i respektive teknik!

  PDF Association arbetar på ett sådant format för att utveckla tillägg till PDF.

  Teknik som sammanför tillförlitligheten och robustheten i PDF-tekniken
  med smidigheten, flexibiliteten och elegansen i HTML-tekniken;
  i syfte att ge bästa möjliga användarupplevelse på varje typ av
  enhet och användningsfall.

  Under kodnamnet "Nästa generations PDF" utökas nuvarande PDF-teknik
  med funktionalitet motsvarande vad som återfinns i dagens webbteknik.

  PDF Association lanserade denna radikala utveckling av
  PDF-tekniken under PDF Days Europe 2017.

  Nästa generations PDF - Demonstrationswebb (2019-06-17)

  Prova konvertering från PDF till HTML med några klick
  utan att lämna din webbläsare.

  Demonstrationswebb för test av ny PDF-teknik/härledningsalgoritmen
  "Derive HTML from Tagged PDF" på ett förutsägbart sätt
  - algoritmen är utvecklad av PDF Association.

Nästa generations PDF Demo Web - axaio MadeToTag Folder - Vy: HTML vs PDF - Bild

(Klicka på bilden)


  Detta är nästa generations PDF demonstrationswebb:

  • Anpassa taggad PDF till HTML med hjälp av härledningsalgoritmen

  • Kontrollera den taggade strukturen i PDF-dokumentet

  • Kontrollera attribut och klasser av strukturelement

  • Redigera CSS för att justera HTML-presentationen

  • Se den härledda HTML-koden bredvid din PDF för
   jämförelse och möjlighet till omedelbara justeringar

  • Ladda ner den uppdaterade PDF-filen med inbäddad CSS
   tillbaka till ditt lokala system

  Ladda upp dina korrekt taggade testfiler här:


  Intressant?PDF Association Industry Working Groups

(tidigare kända som "PDF Association Competence Centers")

  Det ursprungliga PDF/A Competence Center grundades 2006 med
  målet att skapa en gemensam tolkning av ISO 19005.

  2011 omformades PDF/A Competence Center till att bli en
  övergripande global branschförening, PDF Association,
  för alla standarder baserade på PDF-teknik,
  var och en med ett eget Competence Center:


  Dessa Competence Centers har i sin tur övergått till arbetsgrupper för:

  • teknik (Technical Working Groups/TWGs),
  • marknadsföring (Marketing Working Groups/MWGs) och
  • kontaktfunktioner (Liaison Working Groups/LWGs).

  De har nu utvidgats att inkludera en rad olika mål, bland annat:

  • Främja utbyte mellan utvecklare som fokuserar på olika sub-standarder

  • Översyn och policies för av industrin accepterade valideringsverktyg;
   såsom veraPDF

  • Forskning och utveckling av nya PDF-tillägg och användningsfall

  • Utveckling av industristandarder, bästa praxis,
   testsviter och andra typer av interoperabilitetsstöd

  • Utveckla informationsresurser för PDF-utvecklare och användarePDF Technical Working Group & PDF Marketing Working Group

(PDF Competence Center)

PDF Association PDF CC - Ikon

ISO 3200 internationell standard för
Portable Document Format (PDF).
PDF är allmänt erkänt som det mest
kompletta och robusta dokumentformatet.


Syftet med PDF

  Syftet med PDF är att göra det möjligt för
  användare att utbyta och visa alla typer av
  elektroniska dokument enkelt och tillförlitligt,
  oberoende av den miljö där de skapades
  eller miljön där de visas eller skrivs ut.


PDF är en plattform

  Plattformsteknik tillhandahåller infrastruktur för
  tillämpningar som slutanvändare faktiskt använder.

  Förutom att utgöra ett dokumentformat erbjuder PDF
  en stabil grund för många typer av användartillämpningar.

  Alla accepterar PDF.
  Ett dokument med fix-layout som är delbart och fristående
  och som möter grundläggande kundbehov.

  PDF är en plattform


PDF - Det enda digitala dokumentformatet
 • Vad är ett "dokument"?

 • Digitala dokument

 • Dokument är till för att bevara

 • Framtidens dokument


Varför PDF?
 • Enkelt att använda

 • Portabelt

 • Flexibilt

 • Säkert

 • Autentisering

 • Semantik

 • Icke-proprietärt

Vad är unikt med PDF?
Och varför PDF kommer att leva för evigt

  Portable Document Format (PDF) har en mängd olika
  attribut som tillsammans definierar ett format med en
  sådan flexibilitet och styrka att det kommer att utgöra det
  viktigaste "elektroniska dokument"-konceptet för evigt.

  Vad är unikt med PDF?


PDF: Dokumentformatet för allting (2019-08-14)

PDF - Har vi passerat "PDF-toppen"?

  Den globala trenden.
  Även om kurvan plattas ut fortsätter antalet globala sökningar
  efter "pdf" att växa i popularitet, vilket tyder på att aptiten
  för det populära dokumentformatet är fortsatt hälsosam.

  Användare gör gärna bankärenden online, men deras webbsökningar
  efter PDF-baserade dokument fortsätter att öka.


  Hur får vi insikt i hur användarnas syn på dokument förändras utan
  att spendera olagliga summor på tvivelaktig marknadsundersökning?

  En allt mer intressant källa är Google Trends.
  Den här tjänsten samlar Googles sökdata för att producera ett värde
  som beskriver söktermens popularitet (relativt sig själv) över tid.
  (Trender: https://trends.google.com
  exempel: jämför användningen av dokumentformat: .pdf vs .html)


  När användare söker på “pdf” i en webbsökning
  indikerar det att de tänker på något som för dem inte är en webbsida.


3 sätt utvecklare kan imponera på chefen med PDF

PDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP)
Open Web Platform - Logo

PDF är en del av de facto plattformen
Open Web Platform (OWP)


Sidans kraft
PDF Association - PDF handover - Icon

  Det är en fråga som väcker leverantörer av webbaserade lösningar överallt:
  Varför insisterar folk fortfarande på PDF-filer?
  Och varför fortsätter uppmärksamheten för PDF att öka?

  Sidans kraft


Styrkan i PDF-formulär

  Långt bortom enbart tryck,
  elektroniska PDF-formulär erbjuder utökad funktionalitet.

  PDF-formulär vs HTML-formulär.
  PDF-formulär innehåller många värdefulla egenskaper
  som HTML-formulär inte kan matcha.

  Styrkan i PDF-formulär


PDF under 2016:
Ännu mer allomfattande, djupare och berikande

  Överbrygger både sida och webb, det finns fortfarande inget som PDF.

  Intresset för PDF fortsätter att öka.
  Det ledande portabla dokumentformatet fortsätter att gå från
  klarhet till klarhet, med ytterligare specifikationer, fler filer,
  fler användare, fler implementeringar och
  fler utvecklare världen över.

  PDF under 2016: Ännu mer allomfattande, djupare och berikandePDF Association PDF 2.0 - Logo

PDF 2.0 (ISO 32000-2)
Specifikationen för PDF version 2.0 är nu klar (juli, 2017)

  PDF 2.0 är funktionsrike och stöder utvecklare över hela världen att använda
  det portabla dokumentformatet PDF inom nya tillämpningsområden:

  PDF 2.0 (ISO 32000-2)


  PDF 2.0 exempel är nu tillgängliga (aug., 2017)

  De första exempelfilerna för PDF 2.0 är nu tillgängliga.
  Den här inledande uppsättningen av PDF 2.0 exempel är utförda
  för hand och är avsiktligt enkla i sin konstruktion för att tjäna som
  undervisningsexempel för att lära ut filstruktur och syntax för PDF 2.0.

  PDF 2.0 exempel


  PDF 2.0: Den globala standarden för elektroniska dokument
  har vidareutvecklats (30 aug., 2017)

  PDF/Portable Document Format är kanske
  det vanligaste exemplet på en de facto-standard,
  så pass vanligt att Wikipedia listar PDF på sidan över
  "de facto standarder".
  Utöver Ethernet, 802.11, HTTP och CSS består den
  moderna programvarustacken av hundratals standarder.

  Sättet på vilket PDF exemplifierar det specifika värdet av
  standarder är nästan unikt, för värdet i PDF
  - anledningen till att PDF idag är den globala
  de facto-standarden för elektroniska dokument -
  är att PDF är en del av internationell standardisering.

  PDF 2.0: Den globala standarden för
  elektroniska dokument har vidareutvecklats


  PDF 2.0 - Vad kommer det att innebära?

  Enkelt uttryckt:
  PDF 2.0 gör det lättare för utvecklare att skapa
  verktyg för att hantera elektroniska dokument
  med fler och bättre funktioner till en lägre kostnad.
  För organisationer som upphandlar PDF-teknik gör
  PDF 2.0 det lättare att kräva att leverantörer med
  högsta kvalitet levererar de mest tillgängliga och mest
  kapabla lösningarna baserade på PDF-teknik.

  PDF 2.0 - Vad kommer det att innebära?

  Webinar: Vad kommer i PDF 2.0 (2015)

  Blogg: Hur påverkar PDF 2.0 grafisk industri och tryckerier? (Jan., 2019)


PDF i en mobil värld

  Lösningar för att visa PDF-dokument på
  smarta telefoner och mobila enheter med mindre skärmar.

  PDF i en mobil världPDF or EPUB - Logo
PDF eller EPUB
Ge användarna vad de vill ha,
och varför EPUB inte kan ersätta PDF

  EPUB kan inte ersätta PDF när det kommer till ett generellt
  elektroniskt dokumentformat som kan användas för publicering,
  och alla andra ändamål som PDF-dokument används till
  (formella dokument, journalföring, transaktionsdokument, etc.)

  • EPUB kan inte göra fix-layout och vara tillgängligt samtidigt.

  • EPUB kan inte hantera dokument som
   innehåller/kombinerar sidor från olika källor
   (Word, Excel, CAD-program, scanner, etc).

  • EPUB har ingen modell för färgstyrning,
   vilket inte sällan är mycket viktigt för förlag/publicister.

  • EPUB kan inte hantera applicerandet av tillgänglighets-
   strukturer till godtyckligt grafiskt innehåll,
   något som PDF kan.

  • EPUB saknar funktioner för säkerhet och digital signering;
   funktioner som helt naturligt är integrerade i PDF.

  Dessutom gäller för hantering/visning av publikationer
  att stödet för EPUB-specifikationen varierar mellan
  EPUB-läsare från olika leverantörer
  - användarna får därmed inte en konsekvent visning av
  innehållet, vilket i sig är helt oacceptabelt vid publicering.

  PDF eller EPUB?PDF/raster - Logo
PDF/raster

TWAIN Working Group och PDF Association annonserar PDF/raster
Nästa generations format för bilder

  PDF/raster - Portabelt och funktionsrikt

  PDF/raster erbjuder portabilitet som PDF
  tillsammans med kärnfunktionaliteten i TIFF.

  PDF/raster


  PDF/raster 1.0 dokumentation

  Detta dokument beskriver PDF/raster,
  en strikt delmängd av PDF-filformatet
  för lagring, transport och utbyte av
  flersidiga raster-bilddokument.

  Ladda ned PDF/raster-dokumentation


  TWAIN Direct med PDF/Raster släppt

  The TWAIN Working Group, liaison member av PDF Association,
  har just annonserat att TWAIN Direct, nästa generations
  öppen källkod för bildfångst, nu är tillgänglig.

  TWAIN Direct stöder direkt nätverkskommunikation mellan
  stationära eller mobila applikationer och skanningenheter.

Twain Direct - PDF/raster - Picture

Maskering av dokument

Maskering (redaction) är processen att ta bort innehåll från ett dokument.
Det finns olika sätt att utföra maskering i elektroniska dokument,
allt från borttagning av innehåll från ett original/källdokument
till utskrift och omskanning efter utförd maskering.


  Behöver du maskera dokumentinnehåll?
  - då finns det ingen annan väg än PDF, och ett bra PDF-maskeringsverktyg.

  Varför behovet av maskering innebär användande av PDF:

   Hur maskerar man innehåll i HTML?
   HTML-formatet innehåller egentligen inget stöd för maskering;
   det finns ingen modell för maskering av webbinnehåll eller andra format.

   Maskering innebär ett definitiv bortagande av innehåll;
   vilket ju även är det önskade slutliga resultatet av denna åtgärd.
   PDF är det enda elektroniska dokumentformatet som fullt ut stöder maskering.

   Maskering kräver PDF.


  Brist på grundläggande kunskaper om modern elektronisk dokumentteknik
  kan leda till allvarliga konsekvenser.

  Avskräckande exempel:

  1) Special U.S. Counsel Robert S. Muellers åtal och rapporter:


  2) USAs president Donald Trumps telefonsamtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj:


Hur du ser PDF-filer jämfört med hur en sökmotor ser PDF-filer (2019-08-01)

PDF gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem

Att göra "informationshantering" till verklighet

  PDF, det portabla dokumentformatet,
  gör slut på inlåsningen till visst ECM-/e-arkivsystem.

  PDF är ett standardiserat och globalt brett accepterat
  portabelt dokumentformat som samtidigt erbjuder ett
  kraftfullt stöd till alla användare som vill frigöra sig från
  inlåsning till en viss specifik leverantör av ECM-/e-arkivsystem.
  Något som oftast inte uppskattas av dessa leverantörer,
  men väl av deras kunder och användare.

  Under de närmaste 5-10 åren,
  förväntas PDF bli det naturliga dokumentformatet för
  en ny era av smarta, sammankopplade dokument och
  informationshanteringssystem.

  PDF avslutar inlåsning till visst ECM-/e-arkivsystem


Välj endast ECM-/e-arkivsystem som
hanterar PDF-dokument korrekt

  Kräv att din leverantör av ECM-/e-arkivsystem
  detaljerat beskriver sitt stöd för PDF,
  eller riskera onödiga kostnader,
  ökade risker och missade möjligheter.

  Även om PDF representerar den största
  delen av innehållet i ECM-/e-arkivsystem
  kan majoriteten av dessa system inte
  hantera PDF-dokument korrekt;
  istället hanteras ofta de på samma vis som
  TIFF-bilder har hanterats de senaste 25 åren.

  Inte alla program kan skapa
  PDF-dokument enligt gällande ISO-standarder.
  Uteslut programvaror som är farliga för dina dokument.
  Använd endast ECM-/e-arkivprogramvara som förstår PDF.

  Använd bara programvara som säkert kan kan radera
  personligt identifierbar information (PII) och annat privat eller
  säkerhetsrelaterat innehåll vid delning av känsliga dokument
  med tredje part eller offentligt.

  OBS! För maskeringsverktyg (redaction tools):
  Säkerställ att programvaran hittar all information som behöver tas bort.
  Att enbart placera en svart ruta över känslig information tar inte
  bort någonting; dokumentet innehåller fortsatt känslig information.

  Välj endast ECM-/e-arkivsystem som hanterar PDF-dokument korrektPDF/A Technical Working Group & PDF/A Marketing Working Group

(PDF/A Competence Center)

PDF Association PDF/A CC - Ikon

ISO 19005 (PDF/A)
för långtidsbevarande och arkivering av PDF-dokument.
Säkerställer att digitala dokument kan reproduceras i framtiden.


Syftet med PDF/A

  Syftet med PDF/A är ett filformat baserat på PDF som tillhandahåller
  en mekanism för att representera elektroniska dokument på ett sätt
  som bevarar sitt visuella utseende över tiden, oberoende av de verktyg
  och system som används för att skapa, lagra eller återgiva filerna.


PDF/A-regler för dokumentbilagor:
  PDF/A-1

  Inga bilagor tillåtna.

  PDF/A-1 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-1:
  Bilagor läggs till som ytterligare PDF/A sidor.
  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic.


  PDF/A-2

  Bilagor i form av PDF/A är tillåtet.

  PDF/A-2 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-2:
  Bilagor konverteras till PDF/A och inbäddas i dokumentet.
  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic, u - unicode.


  PDF/A-3

  Bilagor i godtyckliga format - PDF/A och andra - är tillåtet.

  PDF/A-3 logo

  Exempel: Konvertering av e-post med bilagor till PDF/A-3:
  Bilagor som PDF/A och (dessutom) originalformat inbäddas i dokumentet.
  ”Kvalifikations-/överensstämmelsenivåer” (”conformance levels”):
  a - accessible, b - basic, u - unicode.

  Blogg: Systemoberoende arkivering av projektfiler med PDF/A-3


  PDF/A-4 - den kommande standarden

  Kommer att vara PDF/A för PDF 2.0.
  Kommer att vara enklare,
  utan kvalifikations-/överensstämmelsenivåer
  ("no conformance levels").


Tillämpning av PDF/A-standarden i Sverige

  Bindande regler gäller för alla svenska statliga myndigheter och organ
  som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

  För svenska myndigheter gäller vid elektronisk arkivering av
  kontorsdokument och digitala handlingar att myndigheterna måste följa:

  Riksarkivets föreskrifter och regler:

  - RA-FS 2009:1 allmänna råd om elektroniska handlingar
  - RA-FS 2009:2 tekniska krav för elektroniska handlingar.

  För närvarade, 2016, föreskrives följande filformat för
  kontorsdokument och elektroniska dokument
  för långtidsbevarande: PDF/A-1.


PDF/A och Enterprise Content Management system
kompletterar varandra perfekt!

Inte alla verktyg skapar PDF/A-kompatibla filer lämpliga för lagring i ECM-system.


Med PDF blir arkivet ”Noah's Ark” för varje dokument
Format-zoo - Bild

Format-zoo

  Om bara dokument i originalformat
  (MS Word, MS Excel, PDF, HTML, TIFF, JPG, AFP och PCL, ...) lagras
  kommer arkivets förmåga att leverera användbart innehåll alltid ifrågasättas.

  Istället bör med varje originaldokument även ett PDF/A-dokument
  gå "ombord" för att säkerställa funktionalitet i en
  okänd miljö efter "översvämningen".

  Bevara originalen samt bädda in dem i PDF/A för långtidsarkivering


Minnesmärkning av online-transaktioner med PDF-dokument

Vad kan man göra när RDBMS-system misslyckas
med att bevara transaktioner?

  Genom att fånga den visuella representationen (i PDF/A!)

  vid den tidpunkt då transaktionen behandlas är det
  garanterat att de data som används för att skapa dokumentet
  är aktuella och giltiga och att en visuell representation av transaktionen
  matchar förväntningarna hos alla parter som är involverade i transaktionen.PDF/UA Technical Working Group & PDF/UA Marketing Working Group

(PDF/UA Competence Center)

PDF Association PDF/UA CC - Ikon

ISO 14289-1 (PDF/UA) för universellt tillgänglig PDF
specificerar användningen av ISO 32000-1
att producera tillgängliga elektroniska dokument.

PDF/UA är av intresse för verksamheter som måste
följa föreskrifter som kräver tillgänglighet för alla
till digitalt dokumentinnehåll.


Syftet med PDF/UA

  Syftet med PDF/UA är att definiera en komplett uppsättning av krav
  för universellt tillgängliga PDF dokument.

  Snarare än att bara tillämpa universell tillgänglighet på PDF-filformatet
  definierar dessa kravspecifikationer även de kompatibilitetskrav
  som måste uppfyllas av assistansteknik och PDF-läsare.


PDF/UA definierar de tekniska kraven för universellt tillgänglig PDF

  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att
  PDF-dokument som skapas skall vara tillgängliga för alla i samhället.

  Standarden specificerar hur relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt (taggat) PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En annan fördel är att sökmotorer lättare hittar
  information i dokument som är väl taggade.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  är lättare med väl taggade dokument.

  PDF/UA-2 - den kommande standarden
  Kommer att vara PDF/UA för PDF 2.0.

Introduktion till PDF/UA
ISO-standarden för universell tillgänglighet

Värdet av (korrekt) taggad PDF

  Strukturtaggad PDF erbjuder mycket mer än tillgänglighet
  för användare med funktionshinder.
  Alltifrån sökmotorer till mobila enheter kan nu erbjuda
  innehåll "tillgängligt för alla" tack vare återanvändning
  av sid-baserat innehåll.

  PDF var ursprungligen avsett att fungera som "elektroniskt papper";
  för en korrekt utförd sida oavsett använd programvara eller operativsystem.

  Sidor är dock inte bara för att läsa.
  Användare gillar att lägga till anteckningar, rita linjer och fylla i formulär
  och Adobe, initiativtagaren till PDF, bestämde sig för att tillgodose
  även denna användning.
  PDF införlivade snabbt nya funktioner utöver trohet mot sidan som bas
  - formatet började återspegla den interna möjligheten hos verkligt papper.

  Den första generationen av interaktiva PDF-funktioner bestod av
  anteckningar av olika slag. Vissa tillät användare att lägga till text,
  andra tillät användare att rita linjer och rutor på sidan.
  Ytterligare funktioner tillkom bortom sidparadigmen och gjorde
  det möjligt att lägga till hyperlänkar, ljud och filmer till PDF.

  Den andra generationen av interaktiv PDF införde möjligheten att
  distribuera PDF-innehåll utanför den sidbaserade världen.

  Taggad PDF ger möjlighet att effektivt distribuera ett dokument i
  slutlig form till en mobil enhet.
  På samma sätt som PDF-filer kan göras tillgängliga för användare som
  behöver ett tekniskt hjälpmedel / assistansteknik (AT) för att läsa innehållet.

  Ett av de främsta motiven för taggad PDF var att uppnå överensstämmelse
  med föreskrifter och regelverk som kräver att elektroniska dokument är
  tillgängliga även för användare med funktionshinder. Implementatörer kan
  därvid använda taggad PDF som en hävstång för att uppnå eller förbättra
  ett brett spektrum av slutanvändaraktiviteter.


  Följden av att använda otaggat vs korrekt taggat PDF-innehåll:

  Semantik och ordningsföljd:

  • Otaggat innehåll:
   Inga semantiska typer eller ordningsföljd;
   innehållets ordningsföljd används enbart för återgivningsändamål

  • Taggat innehåll:
   Semantisk typ och ordningsföljd bestäms,
   innehållet kan återanvändas i enlighet med detta

  Sökmotorer:

  • Otaggat innehåll:
   Sökmotorer kan inte tillförlitligt finna ord och fraser

  • Taggat innehåll:
   Sökmotorer kan tillförlitlig finna innehåll

  Anpassning av sidinnehåll (reflow):

  • Otaggat innehåll:
   Inga tillförlitliga sätt att återge sidinnehåll på mindre enheter

  • Taggat innehåll:
   Innehåller information som är nödvändig för
   anpassning av innehåll för mindre enheter

  Verkligt innehåll och artefakter:

  • Otaggat innehåll:
   "Verkligt innehåll" och "artefakter" kan inte åtskiljas

  • Taggat innehåll:
   Läsprogrammet kan välja att använda eller ignorera artefakter

  Kopiering och extraktion av innehåll:

  • Otaggat innehåll:
   Innehållskopiering och extraktion är opålitlig

  • Taggat innehåll:
   Innehållet kan extraheras med förtroende

  PDF/A överensstämmelsenivå a (conformance level a):

  • Otaggat innehåll:
   Ej kvalificerad för PDF/A överensstämmelsenivå a

  • Taggat innehåll:
   Kan överensstämma med PDF/A överensstämmelsenivå a

  Överensstämmelse med WCAG 2.0 eller U.S. Section 508:

  • Otaggat innehåll:
   Kan inte uppfylla WCAG 2.0 eller U.S. Section 508

  • Taggat innehåll:
   Kan uppfylla WCAG 2.0, U.S. Section 508 och andra tillgänglighetskrav

  Tillgänglighet:

  • Otaggat innehåll:
   Otillgänglig för funktionshindrade användare

  • Taggat innehåll:
   Tillgänglig för dem som använder
   "PDF-medveten" hjälpteknik / Assistive Technology

PDF Association
"The Matterhorn Protocol"

PDF/UA överensstämmelse kräver
validering av både syntax och semantik.

  Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
  31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav

  • 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara,

  • 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

  De 47 kontrollerna som kan kräva mänsklig bedömning rör:

  • Bekräftar att dokumentets semantik
   som anges av taggarna är korrekta

  • Bekräftar att ordningen med semantiskt innehåll är logiskt

  • Bekräftar att eventuell roll-mapping är giltig

  • Flera kontroller som gäller lika med andra innehållsformer
   (färg, kontrast, metadata, alternativ text för bilder, språk)

  • Kontroller som gäller JavaScript,
   eller andra innehållsspecifika kontroller

  Rekommenderad läsning:


Användning av PDF/UA i checklistor för tillgänglighet (2018)

Relationen mellan PDF/UA och WCAG 2.0

Varför WCAG 2.0 "one-size-fits-all"-filosofi kan var felaktig


Att uppnå överensstämmelse med WCAG 2.0 med PDF/UA

Varför är PDF-teknikerna som de definierats i WCAG 2.0 inte tillräckliga?

  Kreatörer och leverantörer av PDF-filer blir i många fall blir
  ombedda att leverera PDF-filer som överensstämmer med WCAG 2.0.
  För många är detta helt okänt territorium samtidigt som
  WCAG 2.0 specifikationen är inte tillräcklig specifik när det gäller
  teknisk implementation av filformat baserad på PDF-teknik.
  Det skapar oklarheter och försvårar för utvecklare och användare.

  AIIM-guiden, "Achieving WCAG 2.0 with PDF/UA",
  visar vad som krävs (i välkända PDF-filformat- och webbläsartermer) för att
  skapa, bearbeta och validera dokument och webbläsare som uppfyller PDF/UA
  och som uppfyller alla tillämpliga framgångskriterier för WGAC 2.0.

  Att uppnå överensstämmelse med WCAG 2.0 med PDF/UAPDF Association - PDF Techniques Accessibility Summit 2018 - Logo
Stoppa pressarna! (September 2018)
PDF Association hjälper W3Cs Web Accessibility Initiative
att modernisera W3Cs PDF Techniques for Accessibility!

U.S. Access Board bekräftar: PDF/UA krävs för "modern" PDF-programvara

  Som bästa praxis för att medge tillgänglighet till innehåll
  på webbplatser och i elektroniska dokument anges
  WCAG 2.0 för HTML/CSS/JavaScript-innehåll och video,
  och PDF/UA för elektroniska dokument.

  Nya U.S. Section 508 regler gäller för alla former av federal ICT i USA,
  oavsett filformat eller distributionsmetod.
  U.S. Section 508 gäller all ICT / alla former av digital kommunikation,
  såsom webbplatser, men även dokument, media, bloggar, sociala medier etc.,
  för all publik ICT, plus 9 kategorier gällandes icke-publika ICT-områden
  inklusive personalärenden, frågeformulär eller enkäter,
  mallar eller blanketter, utbildnings- eller träningsmaterial,
  webbaserade intranät.

  U.S. Section 508 definierar internationella tillgänglighetsstandarder:

  • WCAG 2.0 för webbplatser och HTML-information, och

  • PDF/UA-1 för PDF-filer

  PDF/UA är förenlig med WCAG 2.0, men är långt mer tekniskt specifik,
  och ger en tydligare bekräftelse på att ett visst PDF-dokument
  uppfyller höga krav på tillgänglighet.

  PDF/UA blir amerikansk nationell standard


  Uppdaterade U.S. Section 508-regler kräver PDF/UA för PDF 1.7 dokument.

  U.S. Access Board har utfärdat nya regler i sin uppdaterade
  utgåva av "U.S. Section 508” om tillgänglighetskrav.
  PDF/UA-1 stöd krävs för PDF-skapande program som producerar PDF 1.7 filer.

  Uppdaterade U.S. Section 508-regler kräver PDF/UA

  Se detaljer på U.S. Access Board webb


  U.S. Access Board bekräftar: PDF/UA krävs för PDF-programvara
  U.S. Access Board bekräftar: PDF/UA krävs för "modern" PDF-programvara

U.S. American With Disabilities Act (ADA) omfattar även kommersiellt webbinnehåll

  Den 7 oktober 2019 kommer att kommas ihåg i tillgänglighetskretsar under lång tid framöver.

  Från och med detta datum kommer webbplatser och mobilapplikationer i USA att
  utvärderas som "offentliga informations-/webbplatser" snarare än bara utgöra ett av
  många sätt där en konsument kan komma att möta en återförsäljares erbjudanden.

  Därmed är tillgänglighetskrav (och påföljder för bristande efterlevnad) som föreskrivs av
  American With Disabilities Act (ADA) även tillämpbara på kommersiella webbplatser.

  Det är nu inte längre enbart federala, statliga och lokala myndigheter och deras
  entreprenörer som är skyldiga att se till att deras digitala innehåll är tillgängligt för alla.

  ADA:s kraft kan nu utnyttjas för att framtvinga korrigerande tillgänglighetsåtgärder
  av praktiskt taget alla kommersiella organisationer som erbjuder en
  informations-/webbplats till allmänheten.


  Se även

  Dagen då ADA kom att omfatta även webbinnehåll


Tillämpning av PDF/UA-standarden i Sverige

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.

  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och

  • den svenska diskrimineringslagen.

  • den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service;
   baserad på EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  PDF/UA är tillämplig för svenska myndigheter och organ för
  att göra offentliga dokument universellt tillgängliga för alla.


  Se även

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet


Tillgänglig PDF (PDF/UA)
för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet

  Tillgång till digital information är en grundläggande rättighet för alla.
  Att göra information lättillgänglig för alla medborgare är utan tvekan
  en stor del av e-förvaltning och eftersträvas av federala och
  statliga myndigheter samt distrikt, städer och kommuner.

  I allt högre grad erbjuds och vidarebefordras information endast i digital form,
  där det pålitliga och användarvänliga filformatet Portable Document Format (PDF)
  har etablerat sig över hela världen som det föredragna filformatet.

  För att säkerställa obegränsad tillgänglighet i alla avseenden,
  måste dock PDF-filer uppfylla vissa tillgänglighetskrav.
  Dessa definieras av ISO-standarden PDF/UA för tillgängliga PDF-dokument.

  PDF/UA säkerställer att även medborgare med kraftigt nedsatt syn,
  nedsatt förmåga att använda skriftligt språk eller med motoriska begränsningar,
  kan ta del av och interaktivt använda PDF-dokument utan utomståendes hjälp.

  Mer i denna blog-artikel:

  Helt barriärfritt:
  Tillgänglig PDF (PDF/UA) för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet


Tjänster och verktyg för att skapa
tillgängliga PDF-dokument och -formulär
enligt ISO-standarden PDF/UA

Microsoft vs PDF/UA - 2016 och 2019

PDF/UA från Google Docs kommer snart! (2016)

PDF/UA från Google Docs kommer snart!


Apple taggar PDF! (30 september 2019)

  Apple annonserar att version 8.2 av Apples svit av
  produktivitetstillämpningar; Pages, Keynote och Numbers,
  har stöd för att skapa taggade (och därmed tillgängliga och återanvändbara) PDF,
  och inte bara på MacOS, utan även på iOS/iPadOS.

  Obs! Även om Apple samtidigt ger några utmärkta råd om fullständig tillgänglighet
  för PDF eller för något annat format, krävs uppmärksamhet på att de olika kriterier
  som specificeras i W3C/WCAG 2.1 (allmänt) och ISO PDF/UA (PDF-specifikt) uppfylls.PDF/E Technical Working Group & PDF/E Marketing Working Group

(PDF/E Competence Center)

PDF Association PDF/E CC - Ikon

ISO 24517 (PDF/E)
anger hur PDF skall användas för att skapa dokument
med tekniskt innehåll som vanligtvis genereras från CAD-filer.

Syftet med PDF/E

  PDF/E ("PDF Engineering") är baserat på PDF-format och
  specificerar hur PDF ska användas för att skapa dokument
  i tekniska arbetsflöden; inklusive 3D i PDF/E-kontext och
  arkivering av dokument med tekniskt innehåll.


En kontaktpunkt för fördelarna med PDF/E
inom nästan varje teknikområde.

  PDF/E Competence Center är en plattform
  för information och diskussion för experter inom
  3D-teknik, arkitekter och byggspecialister,
  liksom utvecklare av PLM-tillämpningar;
  för alla ingenjörer som använder PDF-teknik
  som en integrerad del av sitt dagliga arbete.

  PDF/E Competence Center


Fördelar med PDF/E:

  Fördelar med PDF/E:

  • Minskar dramatiskt behov av dyr proprietär programvara.

  • Sänker kostnaden för lagring och informationsutbyte jämfört med papper.

  • Underlättar tillförlitligt informationsutbyte mellan
   olika tillämpningar och plattformar.

  • Leverantörsoberoende; PDF/E är utvecklat och
   upprätthålls av ISO kommittén för PDF/E.

  Obs! maj 2018
  Den kommande standarden PDF/E-2 blir istället PDF/A-4

  Tidigare planerades att den framtida standarden skulle bli
  PDF/E-2 baserad på PDF 2.0 för att tillhandahålla en
  arkiveringsmodell för tekniskt innehåll inklusive 3D.
  Industrin var dock mer intresserad av att göra den till
  en del av PDF/A istället för en ny standard PDF/E-2.
  ISO har därför stoppad utvecklingen av PDF/E-2 och gör standarden
  som del av PDF/A-4 ("överensstämmelsenivå" / "Conformance level” e).PDF/VT Technical Working Group & PDF/VT Marketing Working Group

(PDF/VT Competence Center)

PDF Association PDF/VT CC - Ikon

ISO 16612-2 (PDF/VT)
är en ISO-standard för personaliserat tryck

Syftet med PDF/VT

  PDF/VT baseras på PDF-formater för stöd av variabeldatautskrift.

  PDF/VT är optimerat för de särskilda behov som
  finns i Variabla ("V") transaktions ("T") arbetsflöden.

  PDF/VT stöder effektivt variabeldatautskrift (VDP) genom att
  inkludera alla välkända fördelar med PDF-baserade
  arbetsflöden i flöden för personifierat tryck.


PDF/VT - Application Notes

  PDF/VT Application Notes är framtagen för att ge
  stöd åt utvecklare av arbetsflödesverktyg som är
  kompatibla med ISO-standarden PDF/VT samt
  demonstrerar egenskaperna i filformatet PDF/VT.

  PDF/VT - Application Notes


Ghent Workgroup - Logo

Ghent Workgroup
"Best Practices for Publishing & Packaging Workflows"
Detta är Ghent Workgroup

  Sammanför ett tvärsnitt av det internationella
  grafiska samfundets bästa hjärnor för att tillsammans
  arbeta för att utveckla bästa praxis till förmån för alla
  i världen som är verksamma inom grafisk industri.


Syftet med Ghent Workgroup

  Att skapa praktiska arbetsflödesprocesser för att
  enklare och snabbare utföra dagliga grafiska
  produktionsuppgifter och -processer för publicering,
  förpackning, storformat och industriellt tryck:

  • Skapa specificationer och rekommenderade metoder.

  • Utbilda yrkespersoner inom den grafiska branschen;
   transformera teknik till daglig praktisk användning.

Fördelarna med Ghent Workgroup idag

PDF/X - logo

  Drivna av industritrender kan slutanvändarna formalisera
  införandet av PDF/X-standarder för datautbyte via GWG.
  GWG-specifikationer är nu erkända PDF-referenser
  för modern tryckeri- och förlagsindustri.
Bästa praxis / Allt du behöver veta


   Packaging - Ikon

   Bästa metoder för förpackningsarbetsflöden

   • White Papers - Förpackningar & Etiketter

   • Förpackningsspecifikationer   Sign and Display - Ikon

   Skyltar & displayer

   Alltifrån fototryck,
   över hängande eller rullande banners,
   bil- och bussfoliering till enorma skyltar

   • Specifikationer för skyltar och displayer

   • White Paper GWG skyltar och displayer   Digital Print - Ikon

   Digitaltryck

   • Specifikationer för digitalt tryck

   • Tillämpningsinställningar

   • Ghent Output Suite2018 - PDF fyller 25 år - Fira med Ghent Workgroup


Verksamhetsinformation som alltid är tillgänglig är värdefull.
Skydda den i framtidsbeständiga öppna dokumentformat:

ODF logo     PDF logo

Detaljinformation om
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)

ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo ODF Text Template logo ODF Text logo Text HTML Text
.odt .ott .ods .ots .odp .otp .odg .otg .odb .odf .odm .oth

PDF - logo PDF/A - logo PDF/E - logo PDF/VT - logo PDF/UA - logo PDF/X - logo


Arkivering av 3D-dokument med PDF/A-3 och PDF/E-2, och 3D PDF

PDF/A - logo PDF/E - logo 3D PDF - logo

Rekommendationer för arkivering av 3D-dokument
Konvertering av ifyllningsbara/interaktiva PDF-formulär till PDF/A

  PDF/A förbjuder några av de funktioner som behövs för de flesta ifyllbara PDF-formulär.
  Detta gör det opraktiskt att ha ett ifyllbart PDF-formulär som
  samtidigt även överensstämmer med PDF/A.

  Det rekommenderade sättet att hantera detta är som följer:

  • skapa ifyllbara PDF-formulär som så mycket som möjligt följer PDF/A standarden

  • sänd ut formuläret för att fyllas i

  • väl ifyllt, sänd det igenom en PDF/A-konverteringsprocess
   (företrädesvis med callas pdfaPilot Desktop/Server eller CLI);
   detta sista steg kommer att utföra de smärre justeringar som behövs
   för att anpassa PDF-formuläret till kraven för PDF/A
   (t.ex. ta bort JavaScript, anpassa vissa egenskaper hos formulärfält och så vidare,
   men utan att förändra det visuella utseendet, och, viktigast av allt,
   utan att ta bort nyttoinformation/data som fylls i)


Nästa steg?

Utbildning i PDF-standarder...

... eller gå vidare och välj den rätta tillämpningen för ditt behov


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Member - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo