NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


callas software - Logo

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmBH.callas software pdfChip - Logo

callas pdfChip
Lösningar för att dynamiskt skapa högkvalitativa PDF-filer i stora mängder från HTML
(inklusive PDF/A och PDF/X)
för print, publicering och e-arkivering

Dynamisk konvertering av HTML-innehåll till önskat format
för distribution i olika kommunikationskanaler.

Byggt på allmänt kända och använda standardtekniker såsom
Qt WebKit, HTML, CSS och JavaScript, och med stöd för
SVG, MathML, avancerad sidnumrering, streckkoder, CMYK, dekorfärger och mer.
  callas pdfChip vs klassiska kommandot 'Skriv ut' i en webbläsare?

  "callas pdfChip kan konverera en HTML-fil till en högkvalitativ PDF-fil.
  Skillnaden gentemot klassiska kommandot 'Skriv ut' i en webbläsare följt av 'Spara som PDF-fil',
  är att med callas pdfChip har man en extrem grad av kontroll över vad som händer,
  speciellt från ett prepress-perspektiv, när man skapar högkvalitativa PDF-filer från HTML.
  Man kan använda dekorfärger, adressera transparens, och ställa in geometriska boxar för bilder, ...
  ... så det är inte riktigt detsamma!"
callas pdfChip Workflow - Picture

callas pdfChip
Referenser/Kundinstallationer

 • 2015: CS Labels, Willenhall/Wolverhampton, UK
  Matning av två Xeikon Cheetah (30 m/min tryckpressar)
  Kompletterande tekniklösningar:
  callas pdfToolbox,
  Laidback Solution FileTrain,
  ColorLogic ZePrA Colour Management Server,
  ColorLogic ReProfiler Digital Colour Engine.
Produkter
callas software pdfChip - Logo


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att prova callas pdfChip utan kostnad.
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


callas pdfChip
en modern PDF-generator för att skapa högkvalitativ PDF från HTML-mallar

  callas pdfChip är ett kommandoradsverktyg som tar en HTML-fil som indata
  - bearbetar den eventuellt med hjälp av CSS3 och JavaScript - och därefter konverterar den
  till en högkvalitativ PDF som utdata - färdig för utskrift eller arkivering (PDF/X eller PDF/A).

  pdfChip är idealisk för dynamisk HTML- till PDF-generering av stora mängder
  enkelsidiga och flersidiga PDF-dokument av allt som normalt visas på en webbplats,
  men som vid viss tidpunkt även måste vara tillgängligt i utskrivbar form.

  callas pdfChip Workflow - Bild

  Med en ökande mängd innehåll som lagras i webbaserade content management system (CMS),
  är callas pdfChip särskilt värdefullt för företag som behöver förse kunder med alltid aktuell
  information via föredragna kommunikationskanaler.

  callas pdfChip rekommenderas när verksamheter behöver stöd för en
  flexibel och automatiserad produktion av mycket stora mängder PDF-filer.

  Exempel: innehållsrika transaktionstryck, skapande av bokverk och kataloger,
  web-to-print tillämpningar eller arbetsflöden för sammanssättning av
  PDF-dokument och innehållsaggregering.

  callas pdfChip stöder dynamisk konvertering av HTML-innehåll till önskat format
  för distribution i olika kommunikationskanaler.  callas pdfChip baseras på lättanvänd, vanligt förekommande och etablerad webbteknik
  callas pdfChip baseras på allmänt kända och använda standardtekniker såsom
  Qt WebKit, HTML, CSS och JavaScript och kräver därmed inte specialistkompetens.

  De HTML-mallar som används av callas pdfChip är mycket lika de som används på moderna webbplatser.
  En person med erfarenhet av att bygga moderna webblösningar har vanligen tillräcklig kunskap
  i HTML, CSS och JavaScript för att mycket snabbt komma igång med att använda callas pdfChip.
  Det finns därmed inget behov av att lära sig anpassade XML eller XSL-FO baserade språk;
  det som fungerar i HTML är direkt användbart i callas pdfChip. Det särskiljer callas pdfChip
  från andra lösningar som kräver sina egna anpassade XML eller XSL-FO baserade mallspråk.

  Att callas pdfChip är ett kommandoradsverktyg och inte ett utvecklingsbibliotek innebär att dess
  funktionalitet lätt kan integreras i alla typer av kundspecifika miljöer utan krav på
  särskilda utvecklingsresurser.
  callas pdfChip kan också drivas av automationslösningar såsom Laidback Solutions FileTrain
  eller Enfocus Switch.  Stor och bred användbarhet inom olika verksamheter och tillämpningar
  Med sin omfattande uppsättning av funktioner för högkvalitativ PDF-generering är callas pdfChip
  idealisk som back-end lösning för att skapa PDF för många olika tillämpningar, bland annat:
  • Arbetsflöden med sammanssättning av PDF-dokument och innehållsaggregering
  • Skapa nedladdningsbart webbinnehåll
  • Arbetsflöden med sammansättning där mallar och användarinnehåll måste
   kombineras i flykten och där utskrivbara PDF-dokument skall levereras
  • Framtagande i flykten av innehåll till tidningsmagasin och tidningar
  • Framtagande i flykten av säljmaterial och användarmanualer
  • On-demand-tryckning av böcker
  • Dynamisk generering av engångsinnehåll såsom bostads-/fastighetsinformation,
   biljetter, kvitton, orderdata, fakturor, recept,... (till exempel i webb-till-tryck miljöer)
  • Variabel datautskrift där mallar måste fyllas med data som kommer från en datakälla
   (t.ex. en databas eller CRM-system)
  • Transaktionsutskrifter i arbetsflöden där transaktionsdata måste kombineras
   med visuellt innehållsrikt material

  När skall callas pdfChip användas respektive inte användas - Detaljinformation
  När skall callas pdfChip användas respektive inte användas - Detaljer - Popup-fönster  callas pdfChip arkitektur
  callas pdfChip är en kraftfull teknik som använder HTML som informat för att skapa PDF-filer som utformat.
  callas pdfChip utökar möjligheterna att använda HTML, CSS och JavaScript för att
  snabbt skapa högkvalitativa, färgäkta och utskrivbara PDF-dokument.

  callas pdfChip kompenserar för begränsningar i HTML-formatet och
  innehåller funktioner för att definiera sidbrytningar och sidnummer,
  för att använda den grafiska färgrymden, och mycket mer.


  callas pdfChip Architecture - Bild

  callas pdfChip Architecture - Bild

  callas pdfChip Architecture - Bild
  Nyheter i callas pdfChip v2.0
  • Utökad PDF-funktionalitet
   • Stöd för ISO-standard PDF 2.0;
    inklusive möjligheten att lägga till korrekt versionsinformation och
    specifikt stöd för den nya funktionen svartpunktkompensation.

   • Utökat stöd för inställning av PDF-blandningslägen.

   • Stöd för Photoshop (PSD) bilder eller TIFF-bilder i ett genererat PDF-dokument,
    förutom redan stödda bildformat (såsom GIF, JPG, PNG och mer).

   • Stöd för refererade PDF-dokument som inkluderas utan
    kvalitetsförlust i den generade/exporterade PDF-filen.

  • Enklare och säkrare integration
   • Webbservermiljöer:
    stöd för en extra kommandoradsparameter för att
    tillåta eller neka åtkomst till fjärrinnehåll.

   • För att öka bearbetningshastigheten på Windows-system:
    är nu en 64-bitarsversion tillgänglig.

   • På alla plattformar hanteras nu refererade bilder och PDF-data
    optimalt för att undvika hög minnesförbrukning vid generering av PDF.

   • Den senaste versionen av streckkodsbiblioteket TEC-IT
    är nu integrerad för ett mer komplett streckkodsstöd.


  Nyheter i callas pdfChip v1.4
  • Sidskalningsfaktor (UserUnits)
  • Används om resultatet PDF överskrider maximimåtten för PDF (200x200 tum).
   UserUnits kan definieras i HTML/CSS.

  • Tilläggsinnehåll (Optional Contents) + Behandlingssteg (Processing Steps)
  • Stöd för att definiera lager (valfritt innehåll) för innehållsobjekt
   inkl. lagergrupper och information för bearbetningssteg i CSS.

  • Nytt alternativ: --zoom-faktor
  • Precisionen för placering av innehåll kan nu ökas med
   --zoom-faktorparameter för tillämpningar som behöver
   mycket hög beräkningsnoggrannhet vid positionering av objekt.


  Nyheter i callas pdfChip v1.2
  callas pdf Chip v1.2 uppdatering fokuserar på enkel användning:

  • Debug-plugin för Chrome
  • En av utmaningarna i att utveckla pdfChip-mallar är att skriva
   rätt HTML-kod för att åstadkomma önskad effekt i PDF-utdatafilen.
   Detta är särskilt svårt eftersom en HTML-mall som använder JavaScript
   kommer inte att öppnas på rätt sätt i en vanlig webbläsare såsom Chrome.
   Med pdfChip 1.2 kommer en Chrome plug-in som emulerar
   pdfChip-specifika JavaScript-objekt och funktioner.
   Detta gör det möjligt att använda Chrome JavaScript debugger för mallar.

  • Utökat stöd för streckkoder
  • pdfChip innehåller ett inbyggt streckkodsbibliotek som stöder
   över 100 (119 för att vara exakt) streckkodstyper.
   Många av dessa streckkoder har särskilda egenskaper och
   parametrar som inte skulle kunna användas i pdfChip.
   Från pdfChip 1.2 och senare kan dessa specifika parametrar även
   användas i mallar, vilket gör streckkodsfunktionaliteten ännu mer kraftfull.
   Samtidigt är det nu möjligt att använda mycket fler färgscheman för streckkoder,
   vilket öppnar upp för ett brett spektrum av mer kreativ användning av streckkoder.

  • InDesign mallgenerator
  • pdfChip-mallar kan skapas med någon bra textredigerare
   eller med ett verktyg speciellt inriktad på webbdesign.
   För de som känner sig mer bekväma med designverktyg, såsom Adobe InDesign,
   ingår nu i pdfChip ett exportfilter till Adobe InDesign för att generera mallar.
   Detta exportfilter omvandlar ett InDesign-dokument till en korrekt pdfChip-mall,
   som korrekt överför lägena för alla element på sidan, samt
   färg och stilar för sidelement och mer.
   Det gör det möjligt att dramatiskt minska den tid som krävs
   för att bygga en korrekt pdfChip-mall.

  • Ytterligare egenskaper
  • Att skapa en mall som korrekt laddar typsnitt och bilder kan vara svårt,
   på grund av det asynkrona sätt som pdfChip (och ingående WebKit-motor)
   hanterar dessa sidresurser.
   I pdfChip 1.2, finns det ett nytt elegant sätt att hantera detta problem.
   pdfChip kan som utdata skapa mer än ett PDF-dokument.
   Som exempel, vid generering av visitkort kan varje visitkort sparas i en PDF-fil.
   Det är nu också möjligt att korslänka mellan dessa filer.
   Det innebär att varje genererad PDF-filen kan innehålla länkar
   till en eller flera av de andra genererade PDF-filerna.
   Merparten av tiden kommer pdfChip-mallar att vara en blandning av
   HTML, CSS och JavaScript; vid behov förstärkt med till exempel MathML eller SVG.
   Ibland kan dock flera enkla behov hanteras av en enda SVG-fil.
   pdfChip 1.2 tillåter att man anger en enda SVG-fil som
   sömlöst kommer att konverteras till en PDF.


  Nyheter i callas pdfChip v1.1
  callas pdfChip v1.1 har ett antal nya funktioner som är speciellt användbara
  när man skapar långa, dynamiska dokument:

  • Enklare att integrera
  • Att med pdfChip konvertera en HTML-mall till en högkvalitativ PDF-fil är enkelt och lätt.
   Med pdfChip v1.1 är det lika enkelt att integrera verktyget i ett större projekt
   tack vare införandet av ett antal nya stödfunktioner:

   • Ökad kontroll för att ange maximalt antal sidor i den genererade PDF-filen.
   • Gör det t.ex. möjligt att skapa enkelsidiga PDF-filer på en gång i stället för
    en PDF-fil med många sidor. Eftersom genererad PDF nu kan definieras i
    JavaScript-kod är det möjligt att starta en ny PDF närhelst det behövs.

   • Förbättrad felrapportering, speciellt för JavaScript och när man placerar streckkoder.
   • Under utvecklingfasen är det viktigt att förstå vilka fel som kan uppstå och hur dessa
    kan åtgärdas genom justeringar i HTML-mallen. Felrapporteringen är nu förbättrad för
    att göra det lättare att utveckla komplexa PDF-baserade publiceringstillämpningar.

   • Förmedling av kommandoradsvariabler direkt till HTML-mallen.
   • Tillåter förmedling av kommandoradsvariabler direkt till HTML-mallen,
    där JavaScript kan plocka upp och använda dessa för att skapa en högkvalitativ PDF-fil.
    Förmågan att förmedla denna typ av information till en HTML-mall utökar flexibiliteten
    ännu mer vid PDF-publicering; jämfört med vad som redan var möjligt med den
    mycket dynamiska HTML/JavaScript arkitekturen.

  • Långa, dynamiska PDF-dokument
  • Långa dokument som måste omfatta listor över referenser, såsom en förteckning över figurer,
   listförteckningar eller helt enkelt en innehållsförteckning, var en utmaning i pdfChip v1.0.

   pdfChip v1.1 inför den nya funktionen "list collector":
   • List collector.
   • Denna nya funktion gör det möjligt för innehåll att markeras som CSS och lagrar
    information om innehållet i en JSON (JavaScript data) fil.
    Informationen kan sedan t.ex. användas för att automatiskt skapa en
    innehållstabell med sidnummer för det genererade PDF-dokumentet.

  • avancerade mallar
   • Device-N färgrymd.
   • Device-N färgrymd är en avancerad PDF-färgrymd som är nödvändig för
    innehåll där ett antal olika dekorfärger eller en kombination av CMYK-
    och dekorfärger används för sidobjekt såsom bilder eller vektorgrafik.

   • Förbättrad placering av PDF-filer.
   • Stödet för placering av PDF-filer har förbättrats.
    pdfChip informerar nu om PDF-filer som placeras i HTML-mallen,
    t.ex. information om deras trimbox eller utfallsarea.
    Denna information kan sedan användas i JavaScript för att modifiera placeringen.  Egenskaper och funktionalitet
  • Kommandorads-tillämpning (Command-line (CLI))
   • HTML(+) in, PDF ut

  • Fullt stöd för HTML5
   • Inklusive CSS3, JavaScript, SVG, etc...

  • Byggd på Qt WebKit för HTML-rendering
   • Stöd för alla vanliga HTML5, CSS3 och JavaScript funktioner
   • Möjlighet att använda JavaScript-bibliotek såsom
    JQuery eller MathJax för att påskynda utvecklingen
   • Stöd för HTML-redigerare för att utveckla HTML-indata för callas pdfChip
   • Kraftfull och optimerad PDF-generering kompenserar för begränsningar i HTML
   • Stöd för professionella Truetype och Opentype teckensnitt

  • Professionell PDF generation
   Använder anpassade tillägg till HTML / CSS / JavaScript där så behövs
   för att generera förstklassig PDF för utskrift och publicering
   • Korrekt definition för val av medieruta, beskärningsruta, trimmbox och utfallsarea
   • Generering av CMYK, Lab och Gray färgrymder
   • Generering av ICC-baserade färgrymder
   • Generering av dekorfärger (namngivna färger)
   • Införande av dynamisk XMP-metadata
   • Införande av nödvändiga PDF/X eller PDF/A standard taggar
   • Kontroll över PDF-specifika egenskaper (övertryck, linjestilar ...)

  • Använder XSL-FO (Extensible Stylesheet Language – Formatting Objects)
   • Till skillnad från andra tillämpningar som baseras på XSL-FO
    använder sig callas pdfChip av vanlig HTML och kräver därför
    ingen expertkunskap eller teknisk kunskap.
    Detta tillvägagångssätt är särskilt fördelaktigt för
    tillämpningar för både utskrift och online-publicering.

  • Anpassningsbart stöd för sidnumrering (paginering)
   • JavaScript-stöd för att ändra HTML DOM och för att
    anpassa PDF-sidor (utdata) enligt eget önskemål
   • Stöd för multipass PDF-generering för att addera valfritt antal
    statiska eller dynamiska underlägg och överlägg till slutligt PDF-dokument
   • Stöd för valfritt sidnumreringsmönster och löpande sidhuvud och sidfot

  • Integrerat streckkod stöd
   • Integrerad funktionalitet för streckkodsgenerering,
    med stöd för över hundra olika typer av vanliga och speciella streckkoder
   • Stöd för eget tillägg av egna streckkoder genom enkel definiering av HTML-objekt
   • Full kontroll över streckkodsutseende genom HTML parametrar och CSS styling

  • Dynamisk hantering av multipla PDF-filer
   • callas pdfChip kan också användas för att dynamiskt kombinera
    flera PDF-filer på en eller flera sidor, i stället för att
    stoppa in dem som bilder i utskriftsdataströmmen.

  • Stöd för personaliserade data
   • En databasanslutning eller specifik användning av PDF metadata kan
    användas för att skapa personaliserade dokument och utskrifter.

  Egenskaper och funktionalitet - Detaljer
  Egenskaper och funktionalitet detaljer - Popup-fönster  Fördelar

   Snabb generering av högkvalitativ PDF
   • Kraftfull generering av PDF-filer från HTML
   • Högkvalitiva, färgäkta och utskrivbara PDF-dokument
   • Passar inte bara för tryck och utskrift utan även för online-publicering
   • Optimerad HTML-motor baserad på Qt WebKit
   • Kompenserar för begränsningar i HTML-formatet
   • Optimerar storlek på genererad PDF till minsta möjliga
   • Funktioner för att definiera sidbrytningar och sidnummer,
    användning av utskriftsfärgrymd, och mer
   • Stöder multiprocessormiljöer för parallell generering av flera PDF-filer
   • Generering av standard-kompatibla PDF/X- eller PDF/A-filer
   • Stöd för att dynamiskt kombinera flera PDF-filer på en eller flera sidor
   • Stöd för dynamisk inkludering av nödvändig XMP-metadata
   • Målinriktad användning av PDF metadata
   • Möjlighet att använda exakt samma HTML och CSS-kod på webben och för PDF-generering
    (genom användning av specifikt callas pdfChip-anpassad HTML, CSS och JavaScript vid behov)

   Låg inlärningströskel
   • callas pdfChip baseras på allmänt kända och använda standardtekniker;
    HTML, CSS och JavaScript
   • En god förståelse för modernwebbteknik är tillräckligt för att komma igång med pdfChip;
    kräver ej kunskap om anpassad XML eller XSL-FO baserad mallsyntax
   • Kommandoradsintegration underlättar för snabbt och smidigt
    införande av callas pdfChip i egna projekt
   • Enkel installation genom uppackning (unzipping) av installationsarkiv;
    inga beroenden av speciell mjukvara eller hårdvara
   • Omfattande användardokumentation och handledning ingår
    vilket underlättar en snabb inlärning

   Omfattande funktionalitet
   • Fullt stöd för SVG, antingen inline i HTML eller genom att referera separata SVG-filer.
    SVG omvandlas "lossless" till PDF-kod utan rastrering
   • Stöd för MathML
   • Inbyggt omfattande stöd för streckkodsgenerering med
    anpassade HTML-objekt och med stöd för CSS-baserad styling
   • Personaliserad export för utskrift via JavaScriptcallas pdfChip kan beställas i olika utföranden för att
möta specifika behov och krav på automatisering


callas software pdfChip S - Logo callas software pdfChip M - Logo callas software pdfChip L - Logo callas software pdfChip XL - Logo
Max. antal samtidiga
konverteringar (antal
parallella processer):
1 4 8 Obegränsat
Max. antal sidor
per timma:
1000 5000 25000 Obegränsat
Streckkoder: EAN, UPC,
Code 39 & 128,
ISBN, QR
Alla Alla Alla
Max. antal sidor
per PDF-dokument:
25 250 1500 Obegränsat
Stöd för avancerad
sidnumrering:
Nej Ja Ja Ja

  Systemkrav

  callas pdfChip är ett kommandoradsstyrt (CLI) verktyg.

  • Mac: macOS (Intel), version 10.7 eller senare, 64-bit kompatibelt.

  • Windows:
   • Windows 7 eller senare
   • Windows Server 2008 R2 eller senare

  • Linux: Minimikraven för olika versioner av Linux OS är följande
   (Linux OS versioner med högre versionsnummer stöds likaså):
   • Debian 7 (och derivat såsom Ubuntu 12.x )
   • RedHat RHEL6 (och derivat såsom CentOS6)
   • SuSE SLES11 (och derivat såsom OpenSuSE11)
   • Obs: Andra Linux-distributioner stöds om glibc-versionen är åtminstone v2.10

  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GBFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.callas software - Logo
callas software Partner