NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmbH.
callas software - Logo

Teknik för PDF-baserade arbetsflöden

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering

callas software pluggins för Adobe Acrobat
förbättrar och utökar inbyggd basfunktionalitet i Adobe Acrobat.callas software pdfChip - Logo

callas pdfChip
Lösningar för att dynamiskt skapa
högkvalitativa PDF-filer i stora mängder från HTML
(inklusive PDF/A och PDF/X)
för print, publicering och e-arkivering

Dynamisk konvertering av HTML-innehåll till önskat format
för distribution i olika kommunikationskanaler.

Byggt på allmänt kända och använda standardtekniker såsom
Qt WebKit, HTML, CSS och JavaScript och med utökat stöd för
CMYK, dekorfärg, XMP metadata, PDF-standarder,
SVG, MathML, avancerad sidnumrering, streckkoder och mer.

callas pdfChip arbetsflöde - Bild

Kan generera en- och flersidiga PDF-dokument,
och är idealisk för dynamisk PDF-generering i stora volymer.


callas pdfChip stöder ISO-standarden PDF 2.0!
  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfChip

  Se även


  Stoppa pressarna!
  callas software har släppt en pdfChip-app för Enfocus Switch.

  Ett ökande antal projekt där callas pdfChip används,
  använder även Enfocus Switch för automatisering av arbetsflöden.

  Den nya pdfChip-appen för Enfocus Switch är ett perfekt sätt att
  integrera PDF-skapande med callas pdfChip i Switch-flöden.

  Krav:

  • callas pdfChip 2.1.061

  • Switch Version Required: 2021 Fall eller senare

  • För Windows och Mac

  callas pdfChip-appen är tillgänglig utan kostnad på
  callas pdfChip vs klassiska kommandot 'Skriv ut' i en webbläsare?


callas pdfChip Creates High-Quality Print-Ready PDF - Picture

  "callas pdfChip konvererar en HTML-fil till en högkvalitativ PDF-fil.
  Skillnaden gentemot klassiska kommandot 'Skriv ut' i en webbläsare
  följt av 'Spara som PDF-fil', är att med callas pdfChip har man en
  extrem grad av kontroll över vad som händer, speciellt från ett
  prepress-perspektiv, när man skapar högkvalitativa PDF-filer från HTML.
  Du kan använda dekorfärger, adressera transparens, och definiera
  geometriska boxar för bilder, ... så det är inte riktigt detsamma!"


callas pdfChip webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videodemonstrationer - Ikon
Videodemonstrationer av callas pdfChip - Popup-fönster

callas pdfChip - Tutorialscallas pdfChip
Datablad/broschyrer/guider/manualer

callas pdfChip utbildning

callas pdfChip - Instruktörsledd utbildningPrisinformation

  callas pdfChip erbjuds som licensköp eller mot hyra
callas pdfChip
Referenser/Kundinstallationer

För mer information, vänligen kontakta NewFormat.


 • 2020: callas pdfChip effektiviserar produktionsprocessen för etikett.de, Tyskland
 • Etikettutskriftswebbplatsen etikett.de (även känd som label.co.uk)
  lanserade nyligen en Transparency etikettgenerator.
  Kunder kan använda Transparency för att designa sina egna säkra etiketter,
  för att skydda sina produkter mot förfalskning.

  Hela processen är helt automatiserad,
  från mottagande av beställning till godkännande och produktion.

  Webbplatsen har uppnått detta tack vare pdfChip från callas software
  såväl som ett sidbeskrivningssystem utvecklat av calibrate GmbH,
  vilket sparar etikettdesignen som tillhandahålls av kunden som en
  JavaScript Object Notation (JSON) -fil och överlämnar den till pdfChip. • 2015: CS Labels, Willenhall/Wolverhampton, UK
 • Matning av två Xeikon Cheetah (30 m/min tryckpressar)

  Kompletterande tekniklösningar:

  • callas pdfToolbox,

  • Laidback Solution FileTrain,

  • ColorLogic ZePrA Colour Management Server,

  • ColorLogic ReProfiler Digital Colour Engine.Produkter

callas software pdfChip - Logo


Nedladdning - Ikon
Klicka här för att prova callas pdfChip utan kostnad.

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).callas pdfChip
en modern PDF-generator för att skapa
högkvalitativ PDF från HTML-mallar

  callas pdfChip är en kommandoradsprogramvara som tar en HTML-fil som indata,
  bearbetar den eventuellt med hjälp av CSS3 och JavaScript,
  och därefter konverterar den till en högkvalitativ PDF som utdata
  färdig för utskrift eller arkivering (PDF/X eller PDF/A).

  pdfChip är idealisk för dynamisk HTML- till PDF-generering av
  stora mängder enkelsidiga och flersidiga PDF-dokument av allt
  som normalt visas på en webbplats, men som vid viss tidpunkt
  även måste vara tillgängligt i utskrivbar form.

callas pdfChip Workflow - Bild

  Med en ökande mängd innehåll som lagras i webbaserade
  content management system (CMS), är callas pdfChip särskilt
  värdefull för verksamheter som behöver förse kunder med alltid
  aktuell information via sina egna kommunikationskanaler.

  callas pdfChip rekommenderas när verksamheter behöver stöd för en
  flexibel och automatiserad produktion av mycket stora mängder PDF-filer.

  Exempelfall är innehållsrika transaktionstryck, bok- och katalogproduktion,
  samt web-to-print tillämpningar eller utskjutning.

  callas pdfChip stöder dynamisk formatering av innehåll
  för distribution via alla kanaler de behöver.
  Applicering av samma tekniker för både digitalt/online och print!


callas pdfChip arbetsflöde - Bild  callas pdfChip baseras på lättanvänd,
  vanligt förekommande och etablerad webbteknik

  callas pdfChip baseras på allmänt kända och använda
  standardtekniker såsom Qt WebKit, HTML, CSS och JavaScript
  och kräver därmed inte specialistkompetens.

  De HTML-mallar som används av callas pdfChip är
  mycket lika de som används på moderna webbplatser.

  Erfarenhet i användandet av moderna webbtekniker är vanligen
  tillräcklig kunskap för att komma igång med att använda callas pdfChip.

  Alla med erfarenhet från att bygga moderna webbplatser har
  tillräcklig bakgrund och kunskap om HTML, CSS och JavaScript
  för att mycket snabbt komma igång med att använda callas pdfChip.

  Det finns inget behov av att lära sig anpassad
  XML eller XSL-FO baserade språk;
  det som fungerar i HTML är direkt användbart i callas pdfChip.
  Detta särskiljer callas pdfChip från andra lösningar som kräver
  sina egna anpassade XML eller XSL-FO baserade mallspråk.

  Att callas pdfChip är en kommandoradsprogramvara och inte
  ett utvecklingsbibliotek innebär att dess funktionalitet lätt kan
  integreras i alla typer av kundspecifika miljöer utan krav på
  särskilda utvecklingsresurser.

  Fler detaljer om:


  callas pdfChip kan även drivas av automationslösningar
  såsom Laidback Solutions FileTrain eller Enfocus Switch.
  Omfattande användbarhet inom olika
  verksamheter och tillämpningar

  Med sin omfattande uppsättning av funktioner för
  högkvalitativ PDF-generering är callas pdfChip idealisk
  som back-end lösning för att skapa PDF för många
  olika tillämpningar, bland annat:

  • Utskjutningsarbetsflöden och innehållsaggregering

  • Skapa nedladdningsbart webbinnehåll

  • Arbetsflöden med sammansättning där
   mallar och användarinnehåll måste
   kombineras i flykten och där utskrivbara
   PDF-dokument skall levereras

  • Framtagande i flykten av innehåll
   till tidningsmagasin och tidningar

  • Framtagande i flykten av säljmaterial och användarmanualer

  • On-demand-tryckning av böcker

  • Dynamisk generering av engångsinnehåll såsom bostads-
   fastighetsinformation, biljetter, kvitton, orderdata,
   fakturor, recept,...
   (till exempel i webb-till-tryck miljöer)

  • Variabel datautskrift där mallar måste fyllas med data som
   kommer från en datakälla (t.ex. en databas eller CRM-system)

  • Transaktionsutskrifter i arbetsflöden där transaktionsdata
   måste kombineras med visuellt innehållsrikt material

  När skall callas pdfChip användas respektive inte användas  Användningsfall
  - Skapa en HTML-mall för ZUGFeRD-baserade fakturor

  Den här artikeln förklarar ett ganska komplext projekt som visar
  hur en HTML-mall för fakturering kan skapas i Adobe InDesign,
  exporteras till en callas pdfChip-mall med hjälp av exportfiltret och
  sedan förvandlas till ZUGFeRD-baserade fakturor.

callas pdfChip, Adobe InDesign HTML fakturamall - Bild

  Som alltid när det handlar om att skapa olika instanser från en mall
  finns det behov av en datakälla för variabeldata.

callas pdfChip, Typiskt fakturaarbetsflöde, fakturamallayout och olika källor variabelt fakturadata - Bild

Bild: Typiskt fakturaarbetsflöde


  Det här exemplet använder XML-filer i ZUGFeRD-formatet.
  (ZUGFeRD är en tysk standard för elektroniska fakturor och
  en ZUGFeRD-faktura består av en PDF/A-3 fil med
  en inbäddad XML-faktura)

  Detta exempel läser data från sådana ZUGFeRD-fakturor,
  lägger den i motsvarande objekt i mallen och
  skapar en enda PDF-fil för varje faktura.

  Slutligen bäddas XML in i PDF och filen sparas enligt PDF/A-3-standarden.
  På så sätt skapas en fullständig ZUGFeRD-faktura.


  För alla detaljer, se:  callas pdfChip arkitektur

  callas pdfChip är en kraftfull teknik som använder HTML som informat
  för att skapa PDF-filer som utformat.
  callas pdfChip utökar möjligheterna att använda HTML, CSS och JavaScript
  för att snabbt skapa högkvalitativa, färgäkta och utskrivbara PDF-dokument.

  callas pdfChip kompenserar för begränsningar i HTML-formatet och
  innehåller funktioner för att definiera sidbrytningar och sidnummer,
  samt att använda den grafiska färgrymden, och mycket mer.

callas pdfChip Architecture - Bild

callas pdfChip Architecture - Bild

callas pdfChip Architecture - Bild
  Egenskaper och funktionalitet

  • Kommandorads-tillämpning (Command-line (CLI))
   • HTML(+) in, PDF ut


  • Fullt stöd för HTML5
   • Inklusive CSS3, JavaScript, SVG, etc...


  • Byggd på Qt WebKit för HTML-rendering
   • Stöd för alla vanliga
    HTML5, CSS3 och JavaScript funktioner

   • Möjlighet att använda JavaScript-bibliotek såsom
    JQuery eller MathJax för att påskynda utvecklingen

   • Stöd för HTML-redigerare för att utveckla
    HTML-indata för callas pdfChip

   • Kraftfull och optimerad PDF-generering
    kompenserar för begränsningar i HTML

   • Stöd för professionella Truetype och Opentype teckensnitt


  • Professionell PDF generering
  • Använder anpassade tillägg till HTML / CSS / JavaScript
   där så behövs för att generera förstklassig PDF för
   utskrift och publicering

   • Korrekt definition av
    mediebox, beskärningsbox, trimmbox och utfallsarea

   • Generering av CMYK, Lab och Gray färgrymder

   • Generering av ICC-baserade färgrymder

   • Generering av dekorfärger (namngivna färger)

   • Införande av dynamisk XMP-metadata

   • Införande av nödvändiga PDF/X eller PDF/A standard taggar

   • Kontroll över PDF-specifika egenskaper (övertryck, linjestilar ...)


  • Använder XSL-FO (Extensible Stylesheet Language – Formatting Objects)
   • Till skillnad från andra tillämpningar som baseras på XSL-FO
    använder sig callas pdfChip av vanlig HTML och kräver därför
    ingen expertkunskap eller teknisk kunskap.
    Detta tillvägagångssätt är särskilt fördelaktigt för
    tillämpningar för både utskrift och online-publicering.


  • Anpassningsbart stöd för sidnumrering (paginering)
   • JavaScript-stöd för att ändra HTML DOM och för
    att anpassa PDF-sidor (utdata) enligt eget önskemål

   • Stöd för multipass PDF-generering för att addera
    valfritt antal statiska eller dynamiska underlägg och
    överlägg till slutligt PDF-dokument

   • Stöd för valfritt sidnumreringsmönster och
    löpande sidhuvud och sidfot


  • Integrerat streckkod stöd
   • Integrerad funktionalitet för streckkodsgenerering,
    med stöd för över hundra olika typer av
    vanliga och speciella streckkoder

   • Stöd för eget tillägg av egna streckkoder
    genom enkel definiering av HTML-objekt

   • Full kontroll över streckkodsutseende genom
    HTML parametrar och CSS styling


  • Dynamisk hantering av multipla PDF-filer
   • callas pdfChip kan också användas för att dynamiskt
    kombinera flera PDF-filer på en eller flera sidor,
    i stället för att stoppa in dem som bilder
    i utskriftsdataströmmen.


  • Stöd för personaliserade data
   • En databasanslutning eller specifik användning av
    PDF metadata kan användas för att skapa
    personaliserade dokument och utskrifter.


  Egenskaper och funktionalitet - Detaljer  Fördelar

   Snabb generering av högkvalitativ PDF
   • Kraftfull generering av PDF-filer från HTML

   • Högkvalitiva, färgäkta och utskrivbara PDF-dokument

   • Passar inte bara för tryck och utskrift
    utan även för online-publicering

   • Optimerad HTML-motor baserad på Qt WebKit

   • Kompenserar för begränsningar i HTML-formatet

   • Optimerar storlek på genererad PDF till minsta möjliga

   • Funktioner för att definiera
    sidbrytningar och sidnummer,
    användning av utskriftsfärgrymd, och mer

   • Stöder multiprocessormiljöer för
    parallell generering av flera PDF-filer

   • Generering av standard-kompatibla PDF-filer
    i arbetsflöden för PDF/X och PDF/A

   • Stöd för att dynamiskt kombinera flera
    PDF-filer på en eller flera sidor

   • Stöd för dynamisk inkludering av nödvändig XMP-metadata

   • Målinriktad användning av PDF metadata

   • Möjlighet att använda exakt samma HTML- och CSS-kod
    på webben och för PDF-generering
    (genom användning av specifikt callas pdfChip-anpassad
    HTML, CSS och JavaScript vid behov)


   Låg inlärningströskel
   • callas pdfChip baseras på allmänt kända och använda
    standardtekniker; HTML, CSS och JavaScript

   • En god förståelse för modernwebbteknik är tillräckligt
    för att komma igång med pdfChip; kräver ej kunskap om
    anpassad XML eller XSL-FO baserad mallsyntax

   • Kommandoradsintegration underlättar för snabbt och
    smidigt införande av callas pdfChip i egna projekt

   • Enkel installation genom uppackning (unzipping) av installationsarkiv;
    inga beroenden av speciell mjukvara eller hårdvara

   • Omfattande användardokumentation och handledning ingår,
    vilket underlättar en snabb inlärning


   Omfattande funktionalitet
   • Fullt stöd för SVG, antingen inline i HTML eller
    genom att referera separata SVG-filer.
    SVG omvandlas "lossless" till PDF-kod utan rastrering

   • Stöd för MathML

   • Inbyggt omfattande stöd för streckkodsgenerering med
    anpassade HTML-objekt och med stöd för CSS-baserad styling

   • Personaliserad export för utskrift via JavaScript


callas pdfChip kan beställas i olika utföranden för att
möta specifika behov och krav på automatisering

callas software pdfChip S - Logo callas software pdfChip M - Logo callas software pdfChip L - Logo callas software pdfChip XL - Logo
Max. antal samtidiga
konverteringar (antal
parallella processer):
1 4 8 Obegränsat
Max. antal sidor
per timma:
1000 5000 25000 Obegränsat
Streckkoder: EAN, UPC,
Code 39 & 128,
ISBN, QR
Alla Alla Alla
Max. antal sidor
per PDF-dokument:
25 250 1500 Obegränsat
Stöd för avancerad
sidnumrering:
Nej Ja Ja Ja

  Systemkrav

  callas pdfChip är ett kommandoradsstyrt (CLI) programvara.

  • Mac: macOS (Intel), version 10.7 eller senare, 64-bit kompatibelt.

  • Windows:
   • Windows 7 eller senare

   • Windows Server 2008 R2 eller senare

  • Linux: Minimikraven för olika versioner av Linux OS är följande
   (Linux OS versioner med högre versionsnummer stöds likaså):

   • Debian 7 (och derivat såsom Ubuntu 12.x )

   • RedHat RHEL6 (och derivat såsom CentOS6)

   • SuSE SLES11 (och derivat såsom OpenSuSE11)

   • Obs: Andra Linux-distributioner stöds om
    glibc-versionen är åtminstone v2.10

  • Rekommenderat fritt lagringsutrymme: Minst 2 GBFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.callas software - Logo
callas software Partner