NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

Startsida - OpenFormat
OpenFormat ingår i NewFormat AB portal.

Vi har dina lösningar för print, publicering, förpackningsdesign och e-arkivering.

NewFormat levererar produkter och tjänster för dokument- och datakonvertering;
för preflight, korrigering och anpassning av PDF-filer för prepress, grafisk produktion
och inför dokumentarkivering/e-arkivering ("för all framtid");
för publicering av innehåll för rika användarupplevelser på
surfplattor, webbläsare och smarta telefoner;
samt för förpackningsdesign.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

För företag och organisationer med fokus på öppna standarder för verksamhetsnytta.
Lösningar, tjänster och verktyg för din informations framtid


ODF logo    PDF logo

Öppna standarder och ISO-standarder
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)

gör digital information tillgänglig för alla


Twixl Publisher - TP - Logo
Innehållspublicering
på mobila enheter
för rika användarupplevelser


Canvasflow Ltd - Logo
Molnbaserad HTML5-editor
för digital innehållsproduktion
på ett enklare sättCreative Edge Software IC3D - Logo
Förpackningsdesign/-simulering
med 3D-realtidsvisualisering


treeDiM Picador - 2D/3D-strukturdesign för kartongförpackningar och POS - Logo
2D/3D-strukturdesign för
kartongförpackningar och POStreeDiM PLMPack - Logo
Samarbetsplattform för
förpackningsdesign med stöd för
produktlivscykelhantering (PLM)
och optimeringNeed Insights - Stop Guessing Start Eye Tracking - Logo & Banner
Mät effekten av
förpackningsdesign på
konsumenters beteendencallas software - Logo
Automatiserar generering av korrekta PDF-filer för arbetsflöden inom
prepress, publicering, grafisk industri och e-arkivering

callas software pdfChip - Logo callas software pdfGoHTML - Logo callas software pdfaPilot - Logo callas software pdfToolbox - Logo

Gratis plug-in till Adobe® Acrobat®
callas software pdfGoHTML- Logo
Visar om PDF-filer är
korrekt strukturtaggade
Stöder ISO PDF/UA-standarden för
universellt tillgängliga PDF-dokumentcallas software pdfChip- Logo
HTML till PDF
inklusive PDF/A och PDF/X för
print, publicering och e-arkiveringcallas software pdfaPilot - Logo
Preflight/validering,
korrigering och konvertering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkivering


callas software pdfToolbox- Logo
Preflight/validering och korrigering,
färghantering och optimering av
PDF-filer för
prepress, print och publiceringaxaio software - Logo
Plugin-tillägg till
Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® och QuarkXPress®).
Automatiserar generering av korrekta PDF-filer för arbetsflöden inom
prepress, publicering, grafisk industri, e-arkivering,
samt genererar tillgängliga PDF-dokument


axaio software - MadeToPrint, MadeToCompare, MadeForLayers, MadeToTag - All Logos


axaio software MadeToPrint - Logo
Utdatahantering.
Optimering och standardisering
av print och export av PDF-filer
skapade med
Adobe® InDesign®, Illustrator®,
InCopy® och QuarkXPress®)


axaio software MadeToTag - Logo
Upptaggning till tillgänglig PDF (PDF/UA)
av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®

axaio software MadeToCompare - Logo
Förändrings- och versionskontroll
av dokument skapade med
Adobe® InCopy®axaio software MadeForLayers - Logo
Effektiv organisering/hantering av
av lager i dokument skapade med
Adobe® InDesign®, Illustrator®axes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo

Tillgänglig PDF på ett enklare sätt i MS Word


axesPDF for Word - Ikon
Skapa tillgängliga PDF-dokument
av Word-dokument med 1-klickaxesPDF QuickFix - Ikon
Kontrollera och rätta
otillgängliga PDF-dokumentLuraTech PDF Compressor - Logo
Konvertering och komprimering
av dokument och e-post
till PDF/A för e-arkiveringLuraTech Mobile PDF - Logo
LuraTech Mobile PDF
Mobil/smartphone-skanning,
konvertering och komprimering
till PDF/A för e-arkiveringCrawford Technologies - Logo
Avancerad utskriftshantering (AFP)
konvertering till PDF/A och PDF/UA


Actino software Logo
Cloud- / Web-baserade lösningar för PDF- och HTML5-hantering

Actino software - Actino HTML5 Publisher - Ikon
Actino HTML5 Publisher

Actino software - Actino DPS - Ikon
Actino DPS
Document Processing Services


Actino software - Actino DRM - Ikon
Actino DRM
Document Rights Management


InSoft Imp - Logo
Automatiserad layoutplannering

Global Vision Proofware - Logo
Automatiserad korrekturläsning av
text, pixel/grafik/tryck, BrailleAleyant tFlow - Logo
Automatisering av arbetsflöden
för tryck och publicering


FileTrain - Logo med text
Automatisering av arbetsflödenNDS ScannerVision - logo

Skanna - Analysera - Lagra

Automatisering av
dokument-/ärendehantering
och processer


Aivika Search - Logo
Webbaserad
informations-/dokumentsökning
och dokumentdistribution
Adobe Creative Cloud - Logo
Adobe Creative Cloud

Indellient ACI Orange - Logo

Inventering och analys av
befintliga kontorsdokument
som stöd inför migrering till
öppna dokumentformat


Sun serversystem - Bild
Sun/Oracle - System och programvaror


Klassrum - Bild
Utbildning & forskning
och
Offentlig/Privat samverkan (OPS)
för ökad IT-kompetens


Anlita NewFormat - Vi gör din information tillgänglig och läsbar för framtiden.
 • Kan verksamhetssystemen i din organisation hantera öppna dokumentformat ?
 • Sparar din verksamhet sin information i leverantörs-,
  plattforms- och tillämpningsneutrala dokumentformat ?
 • Kan din verksamhet läsa/ändra/spara företagets kontorsdokument med valfri kontorsprogramvara ?
 • Kan din verksamhet transparent utbyta kontorsdokument med andra företag
  som inte har samma kontorsprogramvara som ert företag ?
 • Arkiverar din verksamhet sin information i långtidsbeständiga dokumentformat ?


 • Om du svarat NEJ på någon av ovanstående frågor är det hög tid att
  din organisation nu skyddar sin värdefulla information genom att införa
  ISO-standardiserade och öppna dokumentformat:
  OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF).


  Anlita NewFormat
  Vi hjälper er att bli oberoende av proprietära/leverantörsägda dokumentformat.
  På så sätt hjälper vi er att rejält sänka era kostnader för kontorsprogramvara,
  affärssystem, verksamhetssystem, dokumenthanteringssystem, arkivsystem,
  bibliotekssystem, publiceringssystem samt centrala IT-system
  - därigenom maximeras er avkastning av gjorda IT-investeringar!

  Se här flera fördelar av att migrera till öppna standarder och öppna dokumentformat.För mer information kontakta NewFormat.


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Member - Logo     Företagarna - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo