NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Startsida - OpenFormat

OpenFormat ingår i NewFormat AB portal.


Tillämpningsområden och tjänster

Välkommen till våra utvalda tillämpningsområden och tjänster.


  NewFormat erbjuder tillämpningar och tjänster för dokumenthantering,
  tillgänglig webb och tillgänglig PDF, digital print, publicering, e-arkivering,
  automatisering av arbetsflöden, förpackningsdesign, samt ögonspårning.

  Vi gör digital information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
  återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

  För företag och organisationer med fokus på öppna standarder för verksamhetsnytta.


Öppna standarder - Öppna dokumentformatformat


ODF logo


PDF logoBranschlösningar / tillämpningsområdenFÖRPACKNINGAR
Aleyant
axaio software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Creative Edge Software
GlobalVision
Insoft Automation
treeDiMPUBLISHING
Actino Software
axaio software
callas software
CanvasflowColorLogic

 • ColorLogic DeviceLink Profiles
Laidback Solutions

 • Cargo
Twixl mediaDOKUMENT
HANTERING & ARKIVERING

Adobe
Actino Software
axaio software
callas software
Foxit Software
New Dynamics SoftwareTILLGÄNGLIGA DOKUMENT
Tillgänglig PDF

Adobe
axaio software
axes4
callas software
CommonLook
Swiss Foundation Access for All
Tillgänglig PDF som tjänstTRYCK / PRINTAleyant
callas software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Insoft Automation


STORFORMATSTRYCKAleyant
callas software
ColorLogic

 • ColorLogic CoPrA

 • ColorLogic ZePrA
Insoft AutomationÖGONSPÅRNINGS- / EYE TRACKING-TJÄNSTERNeed InsightsAUTOMATISERING AV ARBETSFLÖDENLaidback Solutions
För mer information kontakta NewFormat.


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Member - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo