NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.axaio software - Company Logo

Teknik för redaktionella arbetsflöden

Effektiviserar och standardiserar utdata-/produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®
axaio MadeToPrint - Logo

axaio MadeToPrint
intelligent utdata-/exporthantering
från dina favoritverktyg för layout och design
axaio - intelligent effektivitet

axaio software pluggins utökar och förbättrar inbyggd basfunktionalitet i
Adobe® InDesign®, InCopy®, Illustrator® och QuarkXPress®.

axaio software MadeToPrint - Logo axaio software MadeForLayers - Logo
axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av myndigheter, publicister/förlag,
  reklambyråer, mediatjänstebyråer, prepress-tjänsteleverantörer,
  grafisk industri, förpackningsindustri, försäkringsbolag, branschföreningar,
  banker och finansiella verksamheter, utbildnings-/forskningsinstitutioner,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom vjoon K4,
  WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System,
  och med arbetsflödesautomatiseringsplattformar såsom
  Laidback Solutions FileTrain och Enfocus Switch.


PDF/UA - Ikon

  axaio software fokuserar även på stöd för ISO-standarden PDF/UA
  för universellt tillgängliga PDF-dokument och PDF-formulär;
  en standard som kommer att få en mycket stor betydelse framöver.


  Intressant?

  • Kontakta NewFormat
   om axaio MadeToPrint som utökar och förbättrar
   den inbyggda basfunktionaliteten i
   Adobe InDesign, Illustrator, InCopy och QuarkXPress
axaio MadeToPrint - Logo

  axaio MadeToPrint - intelligent utdatahantering

  axaio MadeToPrint är ett ett oumbärlig hjälpmedel för alla professionella
  kreatörer inom grafisk design, publishing och förpackningsdesign.

Adobe InDesign - Ikon Adobe InDesign Server - Ikon Adobe InCopy - Ikon Adobe Illustrator - Ikon QuarkXPress Ikon

  axaio pluggins för Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® och QuarkXPress®
  effektiviserar och standardiserar utdatahantering och produktionsflöden för
  prepress, print och publicering från skapandet av PDF-fil, via innehållskorrigering,
  till färdigt och korrekt utdata-exportformat, samt exporterar samtidigt utdata till
  flera destinationer och i flera standardformat.


  Varför axaio MadeToPrint?

  • Automatiserar utdata-/exporthantering till olika filformat i ett enda jobb;
   t.ex. PDF, PS, IDML, ePub,...

  • Kombinerar flera, manuella, repetitiva utdatauppgifter

  • Utför dem alla som ett enda jobb

  • Utmatar/Exporterar utdata till olika enheter parallellt

  • Garanterar pålitliga utdataresultat gång efter gång

  Funktionalitet

  • Spara utdata till fördefinierade foldrar (sökvägar)

  • Standardisera fil- och katalognamn med tokens

  • Anpassa genom att exekvera enskilda skript vid behov

  • Automatisera produktion av vyer/lagerkombinationer;
   t.ex. för flerspråkiga dokument

  Säkerhet

  • Kontroll av saknade bilder och inte laddade teckensnitt

  • Kontroll via InDesigns Live Preflight

  • Efterkontroll av genererade PDF-filer

  • Rapportgenerering vid fel

  • Engångsinställning av komplexa utdatainställningar

  • Central utdatahantering med fasta inställningar
   (teckensnitt, preflight, filnamn etc.)

  • Alltid samma, korrekta utdataresultat

  Fördelar

  • Standardiserad utdatahantering för konsekventa resultat

  • Optimerade utmatningsfunktioner för ökad effektivitet

  • Automatiserad produktion för tid- och kostnadsbesparing

  • Efter installation behövs ingen manuell kontroll
   av utdatainställningar och processer  Tillämpningsexempel där axaio MadeToPrint inuti
  Adobe InDesign gör mycket stor skillnad


  Din uppgift och förutsättningar:

  • Skapa och exportera ett Adobe InDesign-projekt i
   flera språk och formatvarianter till olika mottagare.

  • Varianter: Poster för tryck och publicering på webb,
   annat format för färg/svartvitt tryck och för
   andra kanaler, osv.
  • Varianter kan utgöras av:

   • Exportera till en enda PDF-fil som innehåller alla
    olika lagervyer och i ett format som överensstämmer
    med den senaste ISO PDF/X-4-standarden

   • Exportera standardlagervyn till något av de filformat som stöds
    av MadeToPrint (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...)

   • Exportera varje lagervy till en separat utdatafil i något av
    de filformat som stöds av MadeToPrint
    (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...)

  • Du utför denna typ av jobb återkommande
   (varje dag/vecka/månad/...) och ofta under
   tidspress för att möta utlovade
   leverantstider och kvalitetskrav.

  Du har skapat flera formatvarianter, språk och
  lager i ditt Adobe InDesign-projekt.

  Nu börjar den långa, tidskrävande resan
  med att göra alla olika versioner:

  • en PDF där alla varianter och alla språk ingår

  • en PDF per variant där alla språk ingår

  • en PDF per språkversion där alla varianter ingår

  • en PDF per språk per variant

  Med enbart Adobe InDesign är det en omständig och
  tidskrävande uppgift; knappast något du vill göra
  under tidspress eller som repetitiv och ofta
  återkommande arbetsuppgift.

  Tänk om du istället kunde göra det med bara ETT klick?


  Med axaio MadeToPrint löser du den uppgiften enkelt.
  Med ett klick, skriver du ut och exporterar samtidigt
  alla önskade versioner från ditt designprojekt
  till ett eller flera utdatamål/mottagare/kunder.

  Varje mottagare får sitt beställda jobb levererat i exakt
  det utförande, format och i de varianter som just denne
  mottagare önskar, med högre kvalitet, och i tid.


  axaio MadeToPrint hjälper dig att kraftfullt reducera arbetstiden
  för att skapa olika versioner av ett projekt,
  samt öka effektiviteten och minska produktionstiden,
  genom att minimera repetitiva jobbmoment.

  Låt axaio MadeToPrint ta över dina repetitiva och
  ofta återkommande arbetsmoment.


  Intressant?

  • Kontakta NewFormat
   om axaio MadeToPrint som utökar och förbättrar
   den inbyggda basfunktionaliteten i
   Adobe InDesign, Illustrator, InCopy och QuarkXPress
  Senaste nytt

  axaio MadeToPrint:

  • axaio MadeToPrint Standard och Auto versioner
   är tillgängliga för Adobe InDesign CC 2024 (V19.0).


  • axaio MadeToPrint stöder även Apple M1 (ARM chip).


  • axaio MadeToPrint Server för
   Adobe InDesign CC 2024 Server (V19.0) är tillgänglig.


  axaio MadeToPrint stöder Enfocus Switch version 2019 Spring.


  axaio MadeForLayers ingår som en del av axaio MadeToPrint.


  axaio MadeToPrint (och axaio MadeForLayers)
  för Adobe InDesign och Adobe Illustrator
  stöder ISO 19593-1 för standardiserad vy-/lagerhantering:
  'PDF Processing Steps Metadata' /
  'PDF metadata / information för efterföljande behandlingssteg i arbetsflöden'


  axaio MadeToPrint stöder
  QuarkXPress 2019 och Quark Publishing Platform 2017.


  axaio MadeToPrint Auto och Server för Adobe Creative Cloud (CC)
  stöder WoodWing Enterprise för Adobe InDesign CC2019.


  axaio MadeToPrint Auto K4 och Server K4 är nu
  tillgängliga för vjoon K4 för Adobe CC 2023.


  Nyligen utökad funktionalitet:

  • Nya preflight-alternativ
  • Det nyligen tillagda alternativet MadeToPrint Preflight för att
   leta efter saknade plugin-program i InDesign-dokumentet,
   säkerställer ett förväntat sömlöst arbetsflöde.

   Dessutom kan man nu separat ange om man ska leta efter
   saknade typsnitt och/eller saknade länkar i dokumentet.

   Tidigare kunde bara båda alternativen ställas in samtidigt,
   vilket inte alltid uppfyllde MadeToPrint-användarnas produktionskrav.


  • Jobb-tickets i JSON-format
  • I MadeToPrint läge för jobb-tickets
   har nya alternativ tillkommit för att skapa
   jobb-tickets i JSON-format för att stödja
   individuella kundarbetsflöden.

   Dessutom har man nu möjlighet att skapa
   utdata jobb-tickets även i JSON-format,
   genom att definiera detta i indata-ticket.

   Förbättringar av MadeToPrint UI erbjuder bland annat,
   att även funktionen "MadeToPrint Parameter Overrides"
   har integrerats i den allmänna inställningspanelen,
   vilket inte längre gör det nödvändigt att gå in i en
   separat dialogrut och därmed förenkla hanteringen.

   Dessutom,
   fler än åtta parametrar per jobb kan nu vara
   definierade i MadeToPrints standardläge för ännu
   mer individuell kontroll av utskriftsinställningarna.


  • Ytterligare förbättringar
  • Dessutom har flera andra förbättringar
   integrerats som leder till mer säkerhet
   vid den automatiska utskriften:

    I fall att filerna i MadeToPrint hot folder
    inte kan behandlas på grund av problem,
    till exempel på grund av en krasch av
    Adobe InDesign Server,
    flyttas de automatiskt till en felmapp
    om en felmapp har skapats.

    Detta förenklar och snabbar avsevärt upp
    processen att identifiera och åtgärda problem.


  • Bokhantering
  • Bokhanteringsalternativen i MadeToPrint har förbättrats och utökats.
   Användare av denna nya version kan nu skapa ensidig utskrift i MadeToPrint
   baserat på InDesign-böcker som input.

   Dessutom går det att söka efter saknade dokumentlänkar i
   ytterligare mappar när du använder bokläget.

   Förhanteringen av böcker har optimerats så att det är möjligt
   att köra förhanteringsskript på alla dokument i en bok.

   Dessutom kan du nu också bearbeta böcker från äldre InDesign-versioner.


  • Lokal paketering före utmatning
  • Möjlighet att samla in och paketera denna layoutdata lokalt som utdata.
   Detta resulterar i en högre utdatasäkerhet genom att förhindra att problem
   orsakas av oförutsägbara, instabila nätverksanslutningar.


  • PDF efterbehandling
  • callas pdfEngine som ingår i MadeToPrint
   har nu uppdaterats till den senaste versionen.

   För funktionen MadeToPrint PDF Post Process,
   använder callas pdfEngine nya PDF-profiler från den
   senaste versionen av callas pdfToolbox 13.
   Dessa inkluderar PDF/X-6 standarden som är baserad på PDF 2.0,
   den framtida standarden för PDF-utskriftsmallar.

   Dessutom är det möjligt att exportera hyperlänkar från
   placerade INDD- eller PDF-dokument i den exporterade PDF-filen.  Intressant?

  • Kontakta NewFormat
   om axaio MadeToPrint som utökar och förbättrar
   den inbyggda basfunktionaliteten i
   Adobe InDesign, Illustrator, InCopy och QuarkXPress
axaio MadeToPrint webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av MadeToPrint - Popup-fönster

axaio software - Tutorialsaxaio MadeToPrint utbildning

MadeToPrint - Instruktörsledd utbildningPrisinformation
axaio MadeoPrint - Datablad/broschyrer/manualer:

axaio MadeToPrint Flyer - Framsida - Bild  axaio MadeToPrint referenser

 • 2019 - PRO, PROpensionären
  PRO är en av Sveriges största och mest aktiva sociala rörelser.
  PRO utövar inflytande på stora sociala frågor och säkerställer att
  livet som pensionär är roligare och mer givande.
  Design och produktion av medlemstidningen: PROpensionären.

 • 2019 - Tamedia AG
  Tamedia är ett schweiziskt medieföretag baserat i Zürich.
  Tamedias dagliga och veckovisa tidningar, tidskrifter, online-plattformar, tillsammans
  med sina tryckfaciliteter gör det till ett av Schweiz ledande medieföretag.

 • 2014 - Media Markt
  Media Markt är Tysklands och Europas ledande hemelektronik återförsäljare.
  Företaget har för närvarande över 800 butiker i 14 länder runt om i världen.
  För produktionen av sitt reklammaterial använder företaget axaio MadeToPrint.

 • 2014 - Hornbach
  Sedan företaget grundades 1877 driver detta oberoende familjeföretag 148 megabutiker
  med trädgårdscenters i nio europeiska länder; nöjd användare av MadeToPrint.

 • 2013 - Stadium AB
  Sveriges största sportkedja med fler än 140 butiker i Sverige, Danmark och Finland.
  Produktion av PDF-baserat försäljnings- och marknadsföringsmaterial till sportaffärer.

 • 2013 - Lego
  LEGO Group är ett privatägt, familjeföretag med huvudkontor i Billund, Danmark.
  Baserat på den ikoniska LEGO® byggklossen är det ett av världens ledande tillverkare av leksaker.

 • 2013 - Motorrad AB, Sverige (delägt av Egmont)
  "Motorrad - Europas största motorcykeltidning nu i Sverige".

 • 2012 - Ringier AG
  Schweiziskt medieföretag med fler än 120 tidningar och tidskrifter, tryckerier,
  radio- och tv-stationer samt över 80 webb-/mobila plattformar världen runt.
  Helt automatiserad hantering av högupplösta tryckunderlag (PDF/X-3 standard) - (engelska, pdf)

 • 2009 - TUI
  TUI Germany GmbH är tysk marknadsledare inom turism.
  För sin katalogproduktion, har TUI Tyskland i många år förlitat sig på MadeToPrint:
  "MadeToPrint är det perfekta komplementet för leverans av filer till vårt produktionssystem för tryck.
  MadeToPrint-jobb säkerställer en hög tillförlitlighet och korta handläggningstider.
  Särskilt när det gäller vårt katalogproduktion vi uppskattar dessa fördelar."
  säger Hendrik Bender, konsult Medieteknik.

 • 2008 - Aste Helsinki
  Innovativ mediekommunikation med omfattande digital och tryckt kommunikation
  samt marknadsföringslösningar för olika typer av organisationer, förlag och varumärken.
  Aste Helsingfors hjälpa företagen att bearbeta och dela innehåll på rätt sätt och på rätt plats:
  böcker, tidskrifter, online, broschyrer, sociala medier, tabletter, telefoner.
  MadeToPrint hjälper Aste Helsingfors att publicera sitt material med högsta kvalitet och effektivitet.

 • 2006 - Axel Springer SE
  Ett av de största digitala förlag i Europa,
  med många multimedia nyhets varumärken, såsom BILD, Welt och Fakt.
  Med huvudkontor i Berlin, Tyskland, är företaget (med nästan 14.000 anställda)
  verksamt i mer än 40 länder med dotterbolag, joint ventures, och licenser.

 • 2000 - O'Sullivan Communications (OSC), USA
  Ett av de största digitala förlag i USA,
  erbjuder en mängd flerspråkiga produkter och tjänster enligt projektkrav i alla branscher.
  Företaget har ett flerspråkigt, mångkulturellt in-house team av skicklig yrkespersonal
  som bland annat tillhandahåller layout och publicering, översättningar, prepress, utskrift ...
  MadeToPrint Auto för Quark Publishing Platform har varit en solid komponent i deras
  standardiserade produktionsflöde i många år, där MadeToPrint säkerställer en pålitlig och
  konsekvent produktion av alla olika dokumentversioner. OSC har gjort stora tids- och
  kostnadsbesparingar tack vare automatisering och handsfree-drift med MadeToPrint.Produkter


axaio MadeToPrint - LogoNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova axaio MadeToPrint utan kostnad i 30 dagar

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran
och ge dig vårt stöd, ber vi dig ange koden NewFormat
i formulärfältet som heter Preferred Reseller).axaio MadeToPrint
Intelligent effektivisering av utdatahantering för prepress, print och publicering

axaio software MadeToPrint - Intelligent Printing and Exporting - Text Banner - Bild

  MadeToPrint utökar och kompletterar Adobe® InDesign®, Illustrator®, InCopy® och QuarkXPress®
  med professionella och kraftfulla stödfunktioner för utskrift, konvertering och export av PDF-filer;
  inklusive stöd för satvis bearbetning (batch) och automatisering via aktiva foldrar/"HotFolders".
  MadeToPrint kan även användas tillsammans med redaktionella system.


axaio software MadeToPrint produktionsflöde - Bild

  Förlag, tryckerier, kreatörer/byråer och förpackningsindustri, med flera, använder
  MadeToPrint för standardisering, optimering och automatisering av sina arbetsflöden.


axaio software MadeToPrint - Bullets - Reduced Error Levels, Greater Control, Increased Productivity - Text Banner - Bild

  Det främsta syftet med alla versioner av MadeToPrint är att standardisera produktionsprocesser
  så att alla olika komponenter som behövs för produktionen är skapade enligt rätt specifikationer,
  befinner sig i rätt tillstånd och med en fördefinierad standardkonvention för namngivning.
  Detta minskar fel och ledtider och medför ökad kostnadseffektivitet i produktionen.

  Hantering av dokument på flera språk och versioner är en utmaning.
  axaio MadeToPrint är den perfekta "grindvakten" för strömlinjeformad och
  felfri produktion, standardisering av filnamn och arbetsflödeshantering,
  tillägg av informationsfält, språklagerhantering och slutligen
  export av en färdig fil klar för fortsatt hantering och/eller digital utskrift.
  Det behöver inte sägas att detta ger en enorm effektivitetsökning,
  och betydande tids- och kostnadsbesparingar.


  Effektiv hantering av lagervyer med MadeForLayers
  (ingår utan extra kostnad i MadeToPrint):
  När man använder MadeForLayers som en del av MadeToPrint,
  kan olika lagervyer automatiskt skrivas ut eller exporteras till PDF,
  därmed skapas omedelbart felfria utdatafiler för alla ingående
  språk- eller regionala varianter.

axaio software MadeForLayers ingår i MadeToPrint - Bild

  Strömlinjeformad flerkanalsutskrift/-export och kvalitetskontroll

  axaio MadeToPrint möjliggör helautomatisk utskrift och export från designdokument
  till ett eller flera målsystem. Detta innebär att samma dokument kan exporteras till
  produktionssystem i olika format och versioner; såsom PDF, som ePub och som XML.
  Automationsprocessen bygger på en integrerad stöd med "hot folders".


axaio software MadeToPrint Production Flow - Submit, Input, Process, Delivery, FTP, E-mail - Bild


  Speciellt vid export till PDF, via funktionen "MadeToPrint Exportera till PDF",
  av InDesign-dokumenttyper som innehåller en stor mängd av mallsidesobjekt,
  är bearbetning optimerad, vilket avsevärt förkortar tiden för utförande av export.

  Kvalitetskontroll är ett av de viktigaste stegen i arbetsflödet vid publicering.
  Ju tidigare sofistikerade kvalitetskontroller utförs i det kreativa arbetsflödet,
  desto lättare är det att rätta till misstag och därmed spara tid och kostnader
  - vilket sammantaget kvalitetssäkrar hela arbetsflödet.

  Kvalitetskontroll med MadeToPrint förbättrar avsevärt tillförlitligheten vid PDF-
  generering av utdata/tryckunderlag och export till olika filformat;
  ibland dem EPUB.
axaio MadeToPrint omvandlar manuella, interaktiva, repetitiva och
tidskrävande arbetsuppgifter till automatiserade arbetsflöden

1. axaio software MadeToPrint - Omvandlar manuella arbetsuppgifter till automatiserade arbetsflöden - Bild 1


2. axaio software MadeToPrint - Omvandlar manuella arbetsuppgifter till automatiserade arbetsflöden - Bild 2


3. axaio software MadeToPrint - Omvandlar manuella arbetsuppgifter till automatiserade arbetsflöden - Bild 3


4. axaio software MadeToPrint - Omvandlar manuella arbetsuppgifter till automatiserade arbetsflöden - Bild 4

  Fördelar

  • bearbetar stora datamängder på kortare tid

  • ett standardiserat arbetsflöde ger lägre kostnader och
   minimerar samtidigt mänskliga misstag

  • minimerar repetitiva arbetsmoment och antalet knapptryckningar

  • upprepad kontroll av utdatainställningar undvikes och sparar tid

  • garanterar bästa utdataresultat genom olika kvalitetskontroller

  • förbättrat arbetsflöde genom en centraliserad utdatahantering

  • kort tid för avkastning på investerat kapital (ROI)axaio MadeToPrint - tre varianter

axaio MadeToPrint Standard - Logoaxaio MadeToPrint Auto - Logoaxaio MadeToPrint Server - Logo
Tillämpningsområden för axaio MadeToPrint som plugin i
Adobe® InDesign®/InCopy®/Illustrator® or QuarkXPress®

  Förlag/Publishers:

  MadeToPrint gör användare av publiceringsprogrammen
  Adobe® InDesign® / InCopy® / Illustrator® eller QuarkXPress® mer effektiva.

  Typiskt arbetar flera grupper samtidigt på ett stort antal dokument.
  Mot klockan!
  Samtidigt som felaktigheter i utdata/tryckunderlag, tryckfel, lagerproblem, osv …
  ännu idag är vanligt förekommande problem.
  Resultatet blir en fördröjd produktion och en lägre kvalitet.

  • MadeToPrint Auto och MadeToPrint Server löser uppkomna problem
   genom att automatisera, utöka, förbättra och effektivisera
   trycknings- och produktionsprocesser.
   Med fördefinierade jobsets i MadeToPrint produceras identiskt lika utdata
   vilket ger ökad effektivitet, samt avsevärda tids-och kostnadsbesparingar.

   Alla förlag som vill standardisera sin produktion i syfte att
   minska kostnader och fel bör ta en titt på MadeToPrint.

  Tryckerier:

  För konventionella eller digitala fullservicetryckerier måste produktionsprocessen
  fram till det slutliga tryckta dokumentet vara så effektiv och tillförlitlig som möjligt.
  Detta gäller speciellt vid hantering av dokument på flera språk och versioner.

  • MadeToPrint är den idealiska miljön för att hantera en strömlinjeformad och
   felfri produktion med standardiserad namngivning, hantering av innehåll och
   språklager, fram till den slutliga utleveransen i form av en utdatafil fullt färdig för utskrift.
   Detta ger en enorm effektivitetsökning samt avsevärda tids-och kostnadsbesparingar.

  Kreatörer/byråer:

  Inhouse-avdelningar och kreatörer kämpar ofta med otillräckliga eller
  användarovänliga publiceringsverktyg.

  • MadeToPrint befriar designers från att behöva bry sig om tekniska detaljer vid
   förberedning av filer för utskrift. Med MadeToPrint kontrolleras och korrigeras
   felaktigheter och brister i utdata såsom tryckfel, problem med lager, etc. och
   därmed effektiviseras all tryckunderlagshantering.

  Förpackningsdesign och prepress:

  Adobe Illustrator är idag den populäraste programvaran för förpackningsdesign.
  Samtidigt ökar PDF i popularitet som val av filformat för fildelning och granskning.

  • Med MadeToPrint för Adobe Illustrator erbjuder axaio software ett kraftfullt stöd
   för att automatisera PDF-utdata från Adobe Illustrator med fördelar i form av
   kostnadsbesparingar och reducerat antal felaktigheter.

   För förpackningsdesign och prepress är MadeToPrint det perfekta verktyget för att
   automatisera designen av olika förpackningsversioner, standardisera filnamn samt
   säkerställa att produktionen överensstämmer med uppsatta mål och kvalitetskrav.

   MadeToPrint för Adobe Illustrator kan även extrahera alla typer av versioner
   från samma masterfil, t.ex. olika språkversioner, lågupplösta versioner för
   kundgranskning och godkännande, tekniska specifikationer för inför beskärning,
   och mer.

   Förpackningsdesigners och prepressproffs kan med MadeToPrint skapa
   PDF-filer från Adobe Illustrator utan att behöva oroa sig för om komplexa
   lagerstrukturer hanteras korrekt, eller om namngivning och andra
   produktionsparametrar är rätt inställda.

  Produktion:

  • Produktionsansvariga kan med MadeToPrint definiera jobbset för att skapa
   tryckunderlag en gång för alla samt göra dessa jobbset tillgängliga på
   övriga medarbetares arbetsstationer och medarbetarna kan därefter med
   ett musklick generera exakt likadant tryckunderlag oavsett arbetsstation.
Så här skapas standardiserad och kvalitetssäkrad utdata med axaio MadeToPrint

  MadeToPrint integreras med Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe InCopy, QuarkXPress
  och tillåter en mycket exakt och flexibel styrning av utdata från dessa tillämpningar.


  Standardisering av utdata, hur då?

  • skapa utdatainställning (“Output setting”)

  • använd denna utdatainställning för att generera utdata från InDesign, QuarkXPress,...

  • varje utdatainställning genererar exakt en typ av utdata

   Skapa en utdatauppsättning:

    Inställningar för önskat utdata:

    • preflight-kontroller och uppdateringar som skall
     utföras innan skapandet av utdata startas

    • önskat filformat på utdata

    • alternativ för det filformatet

    • ange var och med vilket namn utdatafilen skall skapas

    • för- och efterbearbetningsskript (pre- and postprocessing scripts)

    • ...

   Utdata-set ("Output Set"):

   • innehåller flera utdatauppsättningar

   • använd ett utdata-set för att generera standardiserad utdata
    för alla utdatauppsättningar som detta utdata-set innehåller

   • i ett tangentklick genereras därefter många olika typer av utdata

   • användning av sidintervall från inställningar för utdatauppsättning

   Utdatauppsättningar ("Output Settings") och utdata-set behöver bara skapas en gång

   • de kan exporteras och delas med andra

Utdatainställning ("Output Settings")
axaio software MadeToPrint - Utdatainställning - Bild


   Ny egenskap: Enkelsida (Single Page Output)

   • Använd "Single Page Output"
axaio software MadeToPrint - Inställningar - Använd förinställd enkelsidor /

   Ny egenskap: Användning av sidintervall från inställningar i utdatasätt (Output Set)

   • Använd förinställda sidintervall för varje enskilt jobb som ingår i ett utdata-set
axaio software MadeToPrint - Inställningar - Använd förinställda sidintervall /

   Möjlighet att definiera sidintervallet för ett dokument som behöver utföras.
   Tidigare kunde man bara skriva över sidintervallet för alla MadeToPrint-jobb
   som kombinerades i en MadeToPrint-uppsättning,
   t.ex. alla jobb som ingår i uppsättningen utfördes med sidintervallet "alla sidor".

axaio software MadeToPrint - Inställningar - Använd förinställda sidintervall /

   Fördelen med denna nya funktion är att man nu kan producera exakt det
   definierade sidintervallet för varje enskilt jobb i en uppsättning i stället för
   t.ex. "alla sidor" för alla jobb i en uppsättning.
   Detta nya inställningsalternativ innebär en effektivisering såväl som en
   mer skräddarsydd och exakt satsvis bearbetning i MadeToPrint.
Hot folders kan tilldelas olika prioriteringar
(gäller axaio MadeToPrint Auto och Server)

  • Hot folders kan användas för att automatiskt producera
   utdata från Adobe InDesign-jobb som placeras i dessa foldrar.

  • Foldrarna kan tilldelas olika prioriteringar som avgör i vilken
   ordning foldrarna skannas av och bearbetas av MadeToPrint.
axaio software MadeToPrint Auto och Server - Definition av prioriteringsordning av indatafoldrar - Bild

   Gör det möjligt att sätta upp prioriterade arbetsflöden;
   indatafoldrar vars utdata ska arkiveras kan exempelvis ges en lägre
   prioritet än indatafoldrar som rör mer brådskande produktionsarbete.
Flera alternativa bildutjämningsoperationer vid export av
Adobe InDesign-jobb till PNG- eller TIFF-bild

  • Flera alternativa bildutjämningsoperationer vid export av Adobe InDesign-jobb
   till PNG- eller TIFF-bild; gör att dessa bilder mer användbara, speciellt när de
   används som bildminiatyrer eller för förhandsvisning.
axaio software MadeToPrint - Bildutjämningsinställningar vid bildexport - Bild

   I arbetsflöden där lager och lagervyer används,
   stöds export av specifika lagervyer med namn för att öka flexibiliteten.
Tokens - Stöd för variabler som tillåter flexibla produktionsinställningar

  • Syftet med MadeToPrint är att minska antalet fel och ledtider
   i produktionen och därmed ge en ökad kostnadseffektivitet.

   En viktig del i denna process är tokens.
   Tokens är variabler som medger flexibla produktionsinställningar
   i MadeToPrint för att införliva metadata, allt från datum och tider,
   automatisk hantering av innehållsuppgifter, till att hämta innehåll
   från redaktionella system.

   Tokens kan användas för många aspekter av produktionsinställningar.
   De kan användas för att bestämma var filerna ska sparas,
   hur deras namn kommer att skapas och mer.
   MadeToPrint innehåller inbyggd hjälp för att arbeta med tokens och
   tillåter fördefinierade tokenlistor för repetitiva behov.

   Fyra viktiga nya tokens har nyligen tillkommit för att ge information om
   • antalet filer som genereras av en exportinställning,

   • sekvensen i detta utdata, och

   • det första och sista uppslagsnumret för den senast exporterade filen.
axaio software MadeToPrint - Tokens - Bild

   En ny token (variabel), kallad ScriptLabel,
   har lagts till MadeToPrints tokenmotor för att t.ex. standardisera
   namngivning av mappar och filer ännu mer dynamiskt.

   Denna token fångar innehållet i en Adobe InDesign-textram,
   märker med en specifik ScriptLabel och importera den till mappen eller filnamnet.
   Detta ger användaren fler alternativ för att justera sin arbetsflödesinställning
   på ett flexibelt och skräddarsytt sätt.

axaio software MadeToPrint - Tokens - ScriptLabel - BildHantering av jobbkonfigurationer

  • Nyhet: Hantering av jobbkonfigurationer

   MadeToPrint kommer nu med en konfigurationshanterare, som optimerar
   hantering av olika och komplexa kund- eller projektkonfigurationer.
   Varje MadeToPrint-konfiguration kan konfigureras med alla jobb
   och jobbset för en viss kund, tidskrift, projekt etc.

   Att växla mellan konfigurationerna går enkelt och snabbt och
   konfigurationsinställningarna kan exporteras och importeras så att alla
   inställningar för ett visst projekt lätt överförs från ett system till ett annat.
   MadeToPrint har nu även stöd för att söka efter jobb och jobbset.

   Eftersom söksystemet filtrerar inte bara på namn men även på alla egenskaper för
   ett jobb eller jobbset, är det ett otroligt effektivt sätt att hitta specifika jobb eller
   jobbset in en stor konfiguration.
axaio software MadeToPrint - Managing Job Configurations - Picture
MadeToPrint exportformat

  • Nyhet: Export av Adobe InDesign-filer
  • MadeToPrint är specialiserat på att ta InDesign-filer och
   exportera dem till olika utdataformat.

axaio software MadeToPrint - Exporting InDesign Files - Picture

  • Nyhet: InDesign, Illustrator och Photoshop
  • MadeToPrint konverterar automatiskt layoutdokument från
   Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop och exporterar dem till PDF.

axaio software MadeToPrint - Export Formats InDesign - Picture

   Fördelar i korthet för användare:

   • Automatiserad PDF-export av filer från Adobe InDesign, Illustrator eller Photoshop.

   • Automatiserad preflight i MadeToPrint innan PDF-filen skapas.

   • Ökad effektivitet och förbättrad användbarhet sparar dyrbar tid.

  • Nyhet: IDML till PDF
  • MadeToPrint kan nu öppna IDML-filer och bearbeta dem.

axaio software MadeToPrint - Batch Mode Processing of IDML to PDF - Picture


  • Nyhet: Native InDesign as Output Format
  • MadeToPrint kan nu även spara nativ InDesign som utdatafilformat.
   T.ex. IDML filer som måste konverteras till INDD-format,
   kan nu enkelt placeras i en MadeToPrint hot folder och
   MadeToPrint sparar dem som InDesign-filer.


  • Nyhet: Interaktiv PDF!
  • Ett ofta efterfrågat exportformat har nu tillkommit: Interaktiv PDF.

axaio software MadeToPrint - Export Formats Interactive PDF - Bild

   Detta ger användare två möjligheter;
   att antingen exportera sitt Adobe InDesign dokument:

   • som en print PDF, eller

   • som en interaktiv PDF,
    som kan integreras i webbplatser, surfplattor, utskick etc. för att göra innehållet
    mer levande och som tillåter interaktivitet med läsaren/betraktaren.

    Alla interaktiva element som skapas i Adobe InDesign dokumentet,
    som till exempel "knappar", "formulär", osv bevaras i interaktiv PDF.Bearbetning av nativ-filer

  • Nyhet: Bearbetning av nativ-filer
  • De automatiserade versionerna av MadeToPrint
   (MadeToPrint Auto för InDesign och MadeToPrint Server för InDesign Server)
   kan nu automatiskt läsa in bilder, Photoshop- och Illustrator-filer från hot folders.

   Dessa filer placeras i ett nyskapat InDesign-dokument och exporteras
   därifrån enligt inställningarna för det specifika jobbet eller jobbset.

   MadeToPrint konverterar helt automatisk sådana nativ-filer till
   PDF, bild, Postscript eller något annat filformat som stöds av MadeToPrint.

Adobe Illustrator - Logo Adobe Photoshop - Logo


Nytt användargränssnitt i MadeToPrint Server

axaio software MadeToPrint Server UI - Bild

   Det gamla användargränssnittet, baserat på Adobe AIR och Flash Player,
   har ersatts av en inbyggd tillämpning.

   För att göra det enklare att ställa in MadeToPrint Server-konfigurationen
   rekommenderar vi alla kunder som använder MadeToPrint tillsammans med
   Adobe InDesign Server att installera det ny server-gränssnittet för MadeToPrint.
   Det ger mycket bättre komfort vid konfigureration av MadeToPrint Server och
   är framför allt mycket snabbare.

   Dessutom erbjuder det fler alternativ för vidareutveckling och
   kan därför anpassas mer flexibelt till kundens krav.
   Det är också planerat att ytterligare utöka gränssnittet under de
   närmaste månaderna till ett slags kontrollcenter för att ge kunden en
   omfattande statusinformation av bearbetningen i det aktuella arbetsflödet.
   MadeToPrint Server UI v1.0.003 kan installeras separat
   oavsett vilken InDesign-version kunden arbetar med.axaio MadeToPrint for WoodWing Enterprise Publishing System

Adobe InDesign - Logo     +axaio MadeToPrint - Logo   +   WoodWing - Logo

  WoodWing förenklar moderna arbetsflöden för publicering och gör
  digitala kanaler till en integrerad del av publiceringsprocessen.

  MadeToPrint Auto/Server för WoodWing Enterprise är ett tillägg till
  Adobe InDesign för kraftfull hantering av arbetsflöden för flerkanalig
  publicering, för tryck/print, konvertering och export av PDF-filer.

  Integreringen av MadeToPrint i Woodwing Enterprise garanterar
  en mycket hög produktionssäkerhet för att säkerställa ett pålitligt
  arbetsflöde för utdatahantering med maximal effektivitet.

  MadeToPrint Auto Enterprise för Adobe CC 2019 och
  MadeToPrint Server Enterprise för Adobe InDesign Server CC 2019
  är kompatibla med WoodWing Enterprise för Adobe Creative Cloud version 2019.

  Med MadeToPrint för WoodWing Enterprise kan publishers fortsätta att
  standardisera och optimera sina utskrifts- och utdata-/exportprocesser
  för att minska kostnader och felaktigheter, och publicera mer effektivt,
  oavsett om det är produktion av tidningar, tidskrifter, kataloger,
  försäljnings- och marknadsföringsmaterial, årsredovisningar eller böcker.

  MadeToPrint för Woodwing Enterprise hjälper designers att undvika alla
  teknikaliteter för att förbereda olika filformat för utskrift (t.ex. PDF).
  MadeToPrint löser brister i utdata-/exportdata såsom feltryck, problem med
  lagerhantering etc., genom utökning och effektivisering av produktionsprocesser.
  Produktionsansvariga kan definiera skräddarsydda utdatauppsättningar och
  göra dem tillgängliga för alla användare för att få identiska och konsekventa
  resultat från varje arbetsstation - helt automatiserat, utan manuell handpåläggning.

  axaio MadeToPrint/Enterprise Server pluggin är,
  sedan Wooding Enterprise version 10.9.0,
  helt integrerad i WoodWings multikanals publiceringssystem,
  och medger garanterade pålitliga och effektiva produktionsprocedurer.

  Med metadata-/styrinformation till axaio MadeToPrint kan jobb
  utföras som tillstånd-/status-baserad produktion direkt inifrån
  WoodWings publiceringssystem - automatiskt 24/7.

  WoodWing Enterprise kan konfigureras på ett sätt så att så snart som
  en layout och dess komponenter (t.ex. artiklar eller bilder) når ett viss
  arbetsflödesstatus, startar axaio MadeToPrint bearbetningen
  baserat på de tidigare utdatainställningarna definierade i axaio MadeToPrint.
  Så snart bearbetningen i MadeToPrint är klar, tilldelas layouten och dess
  komponenter ett nytt WoodWing-tillstånd.

  Användaren får bekräftelse på slutförda jobb, eller felmeddelanden,
  utan att denne behöva lämna Adobe InDesign.

  WoodWing Enterprise och MadeToPrint kompletterar varandra perfekt vid
  automatisering och standardisering; en av de mest grundläggande
  aspekterna i produktionsflöden för att producera själva publikationen.MadeToPrint för vjoon K4 Publishing System

Adobe InDesign - Logo     +       axaio MadeToPrint - Logo   +vjoon K4 - Logo

axaio MadeToPrint Auto K4 och Server K4 är nu tillgängliga för
vjoon K4 för Adobe Creative Cloud 2023.


  axaio MadeToPrint K4 är en pluggin till Adobe InDesign
  som möjliggör för vjoon K4-användare att exportera
  högautomatiserade och standardiserade filformat direkt
  inifrån den redaktionella databasen i vjoon K4.

  Den finns i två olika automatiseringsversioner, Auto eller Server,
  beroende på kundens automatiseringsbehov:

  • MadeToPrint Auto K4 är ett desktop-tillägg till Adobe InDesign
   för automatiserad, statusbaserad utmatning inifrån
   vjoons publiceringssystem vjoon K4.
  • Användare av vjoon K4 drar nytta av fördelarna av
   utdatafunktionerna i MadeToPrint, vilka är helt integrerade
   i det redaktionella arbetsflödet och som säkerställer en
   pålitlig och effektiv produktionsprocess.

   På så sätt kan innehållsskapare effektivisera utskrift och export
   för vilket publikationsformat som helst, vilket medför enorm
   effektivitet samt avsevärda tids- och kostnadsbesparingar.


  • MadeToPrint Server K4 passar för verksamheter med
   stora mängder av bearbetnings- och produktionsprocesser.
  • vjoon K4 styrs via MadeToPrints "job ticket mode" och medger
   automatisk produktion av Adobe InDesign-jobb direkt inifrån den
   redaktionella databasen.

   Med MadeToPrint Server för jvoon K4 kan användare av vjoons
   publiceringssystem dra nytta av kraft, prestanda och stabilitet i
   Adobe InDesign Server såväl som de effektiva
   utdatafunktionerna i MadeToPrint.MadeToPrint för Quark Publishing Platform

axaio MadeToPrint - Logo   +Quark Publishing Platform - Logo

axaio MadeToPrint Auto är nu tillgänglig för
Quark Publishing Platform 2017.


  Produktionsprocesser som leder fram till det
  slutliga tryckta dokumentet måste vara så effektiva och
  pålitliga som möjligt, särskilt vid hantering av
  specialiserade dokument på flera språk och versioner.

  axaio MadeToPrint är perfekt för utdatahantering
  genom en strömlinjeformad och kvalitetsäkrad produktion
  med standardiserad filnamngivning och sökvägshantering,
  tillägg av informationsfält, hantering av språklager och
  skapa en slutlig fil klar för digital utskrift.
  Detta ger en enorm effektivitetsökning och
  betydande tids- och kostnadsbesparingar.

  axaio MadeToPrint Auto kan integreras med
  Quark Publishing Platform för statusbaserad utdatahantering.axaio MadeToPrint Auto och Server
stöder Enfocus Switch version 2019

axaio MadeToPrint - Logo
+
Enfocus Switch -Logo

axaio MadeToPrint & Enfocus Switch
den perfekta automatiseringslösningen för
arbetsflöden för publicering och förpackning.


  Kreatörer och produktionsteam i förlags- och förpackningsmiljöer
  investerar mycket tid och ansträngning för att förbättra sin
  utdatahantering från olika layouttillämpningar.

  De kämpar ofta med produktionsfel, feltryck och tidsförluster.

  axaio MadeToPrint for Switch löser dessa problem genom
  att utöka, optimera och effektivisera utskrifts- och
  produktionsprocesser från egna favoritlayoutprogram
  via ett Enfocus Switch-flöde.


axaio MadeToPrint InDesign Server i ett Switch-arbetsflöde - Basic - Logo

  MadeToPrint i kombination med Switch erbjuder
  anpassningsbar utdatahantering/export.
  Anpassningsbara konfiguratorer gör att MadeToPrint kan
  integreras som en komponent i Switch-arbetsflödessystemet.
  via drag-and-drop.

  Genom att välja ett utdatajobb kontrollerar MadeToPrint
  utskrift och utdata direkt inifrån Switch-arbetsflödessystemet.

  Med hjälp av MadeToPrint-konfiguratorerna kan
  Switch-användare automatiskt skapa standardiserade
  och tillförlitliga PDF-flöden utan att behöva öppna
  layoutdokumenten manuellt.

  axaio MadeToPrint erbjuder tillvalsfunktioner
  såsom preflight av dokument, samt kontrollerar och
  uppdaterar dokumenten med avseende på saknade
  länkar eller teckensnitt, dynamisk definition av fil- och
  mappnamn med hjälp av tokens (variabler),
  satsbearbetsning (batch) och individuell lagervyhantering,
  vilket är speciellt användbart för produktion av flerspråkiga dokument.

  Dessutom kombinerar MadeToPrint tidskrävande
  enskilda arbetssteg, såsom korrektur, utskrift och skapande av
  PDF-filer med varierande upplösningar före slutlig arkivering,
  till ett enda jobb, för att bearbeta dem alla tillsammans på en gång.

axaio MadeToPrint InDesign Server i ett Switch-arbetsflöde - Advanced - Logo

  Användare kan hantera MadeToPrint-jobbinställningar
  för att samtidigt styra ett antal utdata.
  I sådana fall kan MadeToPrint hantera flera uppgifter
  och utdatakombinationer parallellt för högsta effektivitet.
  Alla jobbset sparas centralt och kan användas av alla anställda.
  På detta sätt garanteras konsekventa resultat!
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.


axaio software - Gold Partner - Logo
axaio software Gold Partner