NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera

Vi gör PDF information permanent
tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi lämnar ingen fil i sticket.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från PDFix, Slovakien.
PDFix.net Company - Logo

PDFix
Branschledande programvaror/verktyg och tjänster
som skapar tillgänglig PDF
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF


En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats
PDFix.net Company - Logo

PDFix erbjuder
PDF-programvaror och online-tjänster
som möter många PDF-behov


PDFix produkter och tjänster är "PDF/UA-klara"

PDF/UA - Ikon

Skapa, visa, läs, dela, publicera och navigera i
PDF/UA-kompatibla PDF-dokument
PDFix säkerställer att digital information är tillgänglig för alla


PDF - Ikon     PDF/UA - Ikon     HTML5 - Ikon

  PDF och HTML är kompletterande digitala tekniker

  PDF är den viktigaste innehållsbäraren på webben (exklusive HTML förstås).

  Över 80 % av innehållet på nätet som inte är HTML publiceras som en PDF-fil.

  Cirka 98 % av innehållet på .com-domäner publiceras som HTML
  samtidigt som över 38 % av innehållet på .gov-domäner publiceras som PDF.

  PDFix visar omvärlden att det är möjligt för användare att
  enkelt dra nytta av alla fantastiska funktioner som PDF erbjuder
  utan att själv behöva vara PDF-specialist.


  PDFix säkerställer att PDF-tekniken utnyttjar sin fulla potential

  PDFix lösningar bygger broar, tar bort hinder och introducerar
  ett enhetligt ramverk för åtkomst till PDF-innehåll som säkerställer:

  • Att läsa och navigera i PDF-filer ska vara lika enkelt som att läsa HTML.

  • Användare vill ha en strömlinjeformad och liknande upplevelse
   när de tittar på olika innehåll på olika plattformar.

  • PDF ska vara lika lätt att använda som jpg, txt eller
   något av andra "enkla" format med alla tillämpningar.


  • Att tillämpningar kan hantera PDF-filer skall vara enkelt och prisvärt.

  • Olika nivåer av komplexitet skalla vara en fråga om val,
   inte ett hinder vid implementering av PDF-lösningar.

  • Tillgänglig PDF;
   enligt ISO-standarden 14289-1 för
   "universellt tillgängliga PDF-filer och PDF-formulär"
   (även känd som PDF/UA).
  Nya egenskaper och funktionalitet i PDFix lösningar

  Se även:
Portable Document Format - PDF

PDF - Icon

PDFix erbjuder
PDF-programvaror och online-tjänster
som möter många PDF-behov


  Standard PDF-funktioner som stöds av PDFix

  PDF används ofta i alla typer av verksamheter för en mängd olika ändamål.

  PDFix erbjuder snabb, exakt, pålitlig och optimerad PDF-funktionalitet:

  • Snabb och exakt PDF-visning och rendering

  • Skapa, redigera och skriva ut PDF-dokument

  • Tillägg i form av vattenstämplar och bilder

  • Redigera kommentarer, recensioner, dokumentmetadata,
   länkar, bokmärken eller manipulera sidor

  • Möjlighet att bädda in delmängder av teckensnitt

  • Extrahera, infoga och uppdatera data från formulärfält

  • Tillägg av signaturer

  • Permanent radering av innehåll ("Redaction")

  • OCR för att skapa PDF med sökbar text


  Än fler PDF-funktioner som stöds av PDFix professionella verktyg

  • Digitala och elektroniska signaturer
  • PDFix ger dig möjligheten att signera PDF-filer med
   både elektroniska och digitala signaturer.

   e-signatur är ett alternativ till en traditionell signatur
   skriven av den mänskliga handen.

   En digital signatur är mycket säker och mindre riskabel
   eftersom den är auktoriserad och reglerad av
   certifieringsmyndigheter.

   Till det kommer att tidsstämpling ger garantier för
   långsiktigt bevarande av digitala signaturer.  • Permanent radering av PDF-innehåll ("Redaction")
  • Radering av innehåll innebär permanent borttagande
   av känsligt innehåll från ett valt område i dokumentet.
   När text eller grafik tagits bort kan dessa objekt inte återhämtas.

   Det raderade området kan fyllas med anpassat innehåll,
   såsom text som upplyser om att information raderats
   eller fyllas med önskad färg.

   PDFix tar även automatiskt bort all privat information
   och personuppgifter kopplade till det redigerade området.

   Dessutom, med PDFix API, kan du söka efter anpassade
   textmönster genom att använda reguljära uttryck och
   automatisera arbetsflöden för permanent radering.  • OCR för att skapa PDF med sökbar text
  • Om du arbetar med skannade dokument eller bildfiler,
   passar funktionen "PDFiX Optical Character Recognition".
   Den hjälper dig att skapa en sökbar PDF som är redo för
   nästkommande bearbetningssteg i arbetsflödet.

   Obs!
   För närvarande är OCR-stödet endast tillgängligt i PDFix SDK,
   men kommer snart även till PDFix Desktop.  • Extrahera PDF-data
  • Skrapa strukturerad data från valfri PDF:

   PDFix erbjuder olika nivåer av dataextraktion.
   PDFix erbjuder flera metoder för att extrahera data
   från ett PDF-dokument och direkt tolka sidinnehållet.

   Oavsett vilken dataextraktionsnivå du använder,
   kan du exportera data som HTML och JSON, eller använda
   PDFix API för att anropa data för direkt in i dina arbetsflöden.

   Baserat på användningsfall kan du extrahera enbart enkla data,
   eller data berikad med formatering eller annan information
   för att få bästa möjliga slut resultat för ditt användningsfall.


   • PDF-dataskrapning
   • PDFix ger dig kraften att återupptäcka
    den saknade strukturen automatiskt.

    Driven av avancerad teknik, inklusive maskininlärning,
    kan PDFix upptäcka logiska element som stycken,
    rubriker, bilder, tabeller, listor, sidhuvuden/sidfötter,
    innehållsförteckning, och mer:

    • Återanvändbara data från alla PDF-dokument

    • Detektering av högnivåelement som
     tabeller, rubriker, listor med mera

    • Flexibel anpassning till egna behov


   • Rå PDF-data
   • PDFix låter dig analysera PDF-sidans innehåll direkt.
    Du har tillgång till alla sidobjekt som de är lagrade i PDF.

    Du kan läsa textstycken, banor, bilder och andra lågnivåobjekt.
    För varje objekt finns det en uppsättning API-metoder för
    att avläsa objektets egenskaper, såsom begränsningsram,
    grafikstatus, textstatus, etc.  • PDF till HTML
  • Konvertera enkelt alla PDF-filer till HTML med bara några enkla klick.

   Många användare föredrar att använda HTML för att
   lagra eller dela sina dokument.
   Med PDFix konverterar du enkelt alla PDF-filer till HTML-dokument.

   PDFix erbjuder tre olika konverteringsmetoder för
   skapa ett HTML-dokument baserat på dina behov:

   1. Ifyllning av PDF-formulär i webbläsare
   2. PDFix konverterar PDF-formulär till HTML-formulär
    med stöd av AcroForm-teknik.

    PDFix programvara stöder automatiserad,
    fullfjädrad PDF-formulärlösning redo att
    integreras i webbaserade tillämpningar.


   3. Mobil läsupplevelse med PDFix
   4. Har du någonsin försökt läsa PDF-filer på din smartphone eller surfplatta?
    Då vet du säkert hur mycket zoomning du var tvungen att göra!

    • Liquid Mode gör att du kan läsa PDF-dokument
     på mobila enheter mer bekvämt och effektivt
     genom att formatera om (flöda om) innehållet
     så att det passar skärmen och erbjuder verktyg
     för enklare navigering och tillgänglighet.
PDFix, PDF till HTML, Responsiv PDF för mobilläsning - BIld

    • Mobilvänliga PDF-filer via AI
    • Nypa och zooma ("pinch & zoom") är inte längre nödvändigt!
     PDFix primära mål är att skapa en bättre läsupplevelse på
     mobila enheter, med den senaste maskininlärningstekniken.

     Så här går det till:

     • Strukturerad (taggad) PDF till HTML
     • PDFix härledningsalgoritm ("derivation algorithm")
      producerar konvertering till HTML från en taggad PDF.

      Ett väl taggat PDF-dokument med fast layout härleder
      HTML-layout från taggar och skapar baserat på detta,
      snabbt och mycket enkelt fullt responsiv HTML.


     • Ostrukturerad (taggad) PDF till HTML
     • De allra flesta PDF-filer är ostrukturerade och inte alls taggade.
      Därför skapade PDFix en konvertering för layout-igenkänning
      som drivs av Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för
      att infoga rätt struktur i PDF och konvertera den enkelt till HTML.


   1. Fast ("Fixed") HTML
   2. Det enklaste alternativet är "Konvertera till fast (fixed) HTML".
    Denna konvertering skapar en traditionell fast (icke-responsiv) HTML
    som behåller innehålls-layouten och originalformateringen.

    Nu förtiden önskar dock många användare responsiv HTML och
    föredrar starkt att behålla ett enhetligt utseende av dokumentet
    på alla möjliga enheter.
Tillgänglig PDF

PDF/UA - Icon

PDFix gör dina PDF-dokument
PDF/UA-kompatibla och tillgänglig för alla


  Vad är en tillgänglig PDF?

  Digitalt innehåll måste anpassas för att nå alla typer av publik.

  Överensstämmelse med WCAG krävs för allt innehåll för
  att en webbplats skall vara digitalt tillgänglig för alla.

  Oavsett vilken digital teknik som används, HTML-teknik eller PDF-teknik,
  förväntas det idag att allt publicerat innehåll erbjuds i ett format som
  är tillgängligt för alla; att konsumera, att fatta egna beslut på,
  att vidta personliga åtgärder, utan hjälp eller deltagande av andra.

  "En tillgänglig PDF" är en PDF som följer standarder som gör
  innehållsanvändning enklare för personer med funktionshinder och
  alla som behöver använda tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsare,
  för att kunna tillgodogöra sig PDF-filens innehåll.


  Tillgänglig PDF kräver överensstämmelse med ISO Standard 14289-1
  för "Universellt tillgängliga PDF- och PDF-formulär",
  även känd som PDF/UA.

  För PDF-dokument krävs även överensstämmelse
  med ISO-standarden PDF/UA.

  PDF/UA är ett nödvändigt komplement,
  inte ett alternativ, till WCAG.

  Det övergripande syftet med WCAG-rekommendationerna
  respektive PDF/UA-standarden är att underlätta skapandet
  av digitalt tillgängliga webbsidor och PDF-dokument.

  En PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis lika
  tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats


  För filer som baseras på PDF-teknik definieras
  universell tillgänglighet sedan 2012 av:


  PDF/UA-standarden specificerar HUR relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt ("väl taggat") PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmede, såsom skärmläsare,
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En PDF anses vara digitalt tillgänglig om den uppfyller vissa
  tekniska kriterier såsom korrekt rubrikstruktur, hyperlänkar,
  alt-text för bilder, anpassade färger, korrekta teckensnitt,
  enkel tabellnavigering, listor och transkription för video och ljud.


  En lyckad validering av ett PDF-dokument gentemot
  PDF/UA-1 och WCAG 2.1 AA, kräver alltid att PDF-dokumentet
  klarar minst två typer av tester innan det publiceras eller
  delas med andra:

  1. ett programmatiskt syntaktiskt test,
   som kan utföras av en pålitlig programvara, och

  2. ett interaktivt semantiskt test,
   manuellt utfört av en människa.


  Vad innebär att åtgärda/korrigera ("remediate") PDF?

  Att åtgärda/korrigera PDF hänvisar till processen att göra ett
  PDF-dokument digitalt tillgängligt.

  Åtgärderna involverar en rad olika tekniker för att säkerställa att
  dokumentet uppfyller tillgänglighetsstandarderna PDF/UA eller WCAG.

  Detta kan innefatta att lägga till taggar, rubriker, alternativ text,
  och andra element till PDF-filen, samt att säkerställa att
  läsordningen är korrekt.


  Tillägg av taggar ("märkord") i PDF

  En betydande del av att göra en PDF digitalt tillgängligt
  är att se till att PDF-filen är väl taggad.

  En taggad PDF innehåller ett underliggande taggträd
  som tydligt definierar PDF-dokumentets struktur.
  Taggar gör att skärmläsare kan läsa och navigera i PDF-filen.

  PDFix låter dig mycket snabbt och enkelt lägga till taggar
  till en PDF med funktionen "AutoTag".


  PDFix erbjuder lösningar för att uppfylla PDF/UA

  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och PDF/UA-standarden
  täcker ett brett utbud av vägledning för att göra innehåll digitalt tillgängligt.

  PDFix lösningar stöder överensstämmelse med olika PDF-standarder,
  vilket gör dessa lösningar till ett utmärkt val för företag som arbetar
  med PDF-dokument som kräver efterlevnad av standarder.
PDF Accessibility Checker (PAC)
för validering av tillgänglig PDF enligt PDF/UA

PDFix PDF Accessibility Checker - Ikon

  PDF Accessibility Checker (PAC)
  används för validering av överensstämmelse med PDF/UA
  ISO-standarden för digitalt tillgänglig PDF

  Det finns en mängd information om hur man skapar tillgängliga webbplatser,
  enligt W3C/WCAG rekommendationerna, främst på grund av ökad
  uppmärksamhet driven av strikta lagkrav.

  Men det handlar inte bara om webbsidor och webbdesign.
  Webbplatsägare tror gärna att de har uppfyllt gällande
  WCAG-standarder, men förbiser ofta helt bort kravet på
  att även publicera digitalt tillgängliga PDF-filer.

  Även PDF-filer måste också uppfylla tillgänglighetsstandarder.
  För PDF-filer är därvid en pålitlig PDF Accessibility Checker (PAC)
  ett helt oumbärligt och mycket fördelaktigt kontrollhjälpmedel.

  Genom att se till att både webbplatser och PDF-filer är digitalt tillgängliga,
  garanteras en mer inkluderande upplevelse för en betydligt bredare målgrupp.

  En helt PDF/UA-kompatibel PDF kan vara precis som
  tillgänglig som en WCAG-kompatibel webbplats.


  Vad är en PDF Accessibility Checker (PAC)?

  Majoriteten av PDF-dokument som publiceras online
  är inte utförda som digitalt tillgängliga PDF-dokument,
  vilket leder till juridiska problem för verksamheter
  som publicerar otillgängligt innehåll på sina
  hemsidor och digitala plattformar.

  En PDF Accessibility Checker (PAC) är en kontrollprogramvara
  som är utformad för att avgöra om ett specifikt PDF-dokument
  är digitalt tillgängligt.
  Detta uppnås genom att utsätta PDF-filen för en
  serie av fördefinierade tester och kontrollpunkter.

  När dokumentet uppfyller dessa kriterier,
  får den statusen som en digitalt tillgänglig PDF.


  Två nyckelfunktioner för effektiv PDF-tillgänglighetskontroll

  1. En effektiv PDF-tillgänglighetskontroll bör kunna utvärdera
   PDF-filer enligt tillgänglighetsstandarderna WCAG och PDF/UA.

   Du vill inte att en kontrollprogramvara ska dra slutsatsen att ditt
   PDF-dokument är digitalt tillgängligt, men att användarna senare
   upptäcker att det är faktiskt är publicerat som en otillgänglig PDF.
   Detta kan till och med leda till juridiska problem för spridning
   av otillgängliga PDF-filer på din webbplats.


  2. Kontrollprogramvara måste kunna ge dig en rapport om
   PDF-dokumentets tillgänglighetsefterlevnad.
   Denna valideringsrapport skall presentera en analys av
   dina PDF-dokument och deras tillgänglighetsstatus
   i enlighet med tillgänglighetsriktlinjerna.  PDF/UA-validering med PDFix

  Med andra verifieringsverktyg kan PDF-filer ibland klara testerna,
  men fortfarande inte vara digitalt tillgängliga och kompatibla med PDF/UA.

  PDFix kostnadsfria tillgänglighetskontrollprogramvara i PDFix Desktop Lite
  skapar en valideringsrapport som redogör för vilka delar av
  din PDF som inte uppfyller PDF/UA-standarden.

  PDFix använder en validator, veraPDF, baserad på öppen källkod,
  och valideringsprocessen producerar en rapport
  enligt valideringsreglerna för PDF/A.


  Här kan du prova PDFix online-valideringsverktyg
  för PDF/UA helt kostnadsfritt (gratis):


  Vad göra om PDF-valideringen misslyckades?

  Att ha tillgång till en effektiv PDF-tillgänglighetsprogramvara för att
  åtgärda kvarstående felaktigheter efter utförd validering är ett måste.

  En bra tillgänglighetskontrollprogramvara ger dig en rapport som visar
  vilka delar av din PDF som inte uppfyller tillgänglighetsstandarder.

  Programvaran skall kunna navigera dig till området i PDF-filen
  där problem förekommer och låta dig enkelt åtgärda dessa fel,
  så att din PDF blir helt PDF/UA-kompatibel med bara några få klick.

PDFix Desktop skärmdump, PDFix PDF/UA-validering med PDFix Desktop - Bild

Bild/Skrämdump:
PDF/UA-validering med PDFix Desktop


  För att lösa tillgänglighetsproblem efter validering och
  för att komma åt avancerade PDF-tillgänglighetsfunktioner,
  rekommenderar vi starkt att du använder PDFix Desktop Professional:


Produkter

PDFix.net Company - Logo

PDFix.net, PDF desktop- och SDK serverprogramvarorNedladdning - Ikon

Klicka här för att prova
PDFix desktop- och SDK serverprogramvara
för Windows, Linux och macOS

Det finns inga funktionsbegränsningar förutom tillägg av
vattenstämplar och permanent raderade områden
i utdatafilen.PDFix webinarier / videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

PDFix Desktop
Videoguider / tutorials på YouTube


PDFix Desktop Tutorials


Boka online-demonstration av PDFix Desktop och PDFix SDK • PDFix Desktop Lite (kostnadsfri)
PDFix Desktop Lite ikon med text - Ikon

PDFix Desktop Lite är en kostnadsfri multiplattform
PDF Reader / PDF Viewer
och
PDF Validator / PDF Accessibility Checker
med inbyggt tillgänglighetskontrollverktyg.


  Som PDF Reader / PDF Viewer:

  • Visar PDF-filer och navigera igenom
   taggar, innehåll, anteckningar eller bokmärken.


  Som PDF Validator / PDF Accessibility Checker:

  • Verifierar och kontrollerar PDF-dokument för
   överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder och
   navigerar enkelt till områden med tillgänglighetsproblem.

PDFix Desktop Screenshot PDFix PDF/UA Validation - Picture

Bild/Skärmdump:
PDF/UA-validering med PDFix Desktop


 • Tillgänglig PDF - Efterlevnad av WCAG och PDF/UA:
 • Verifierar PDF-dokument för överensstämmelse
  med tillgänglighetsstandarder:

  • Överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder:
   WCAG, Section 508, och PDF/UA

  • Kompatibel med
   PDF Accessibility Checker (PAC) och Adobe Acrobat

  • Detaljerad förklaring av felaktigheter

  • Navigering till problematiska element
   som identifieras av valideringen

  • Fullständig anpassning av valideringsprofilen

  • För att lära dig handhavandet, se tutorials ovan.


 • Systemkrav

  • PDFix Desktop Lite finns för
   Windows, Apple macOS, och Linux.


  Obs!
  För att åtgärda identifierade tillgänglighetsproblem och för att
  få tillgång till än fler avancerade och professionella funktioner,
  rekommenderas uppgradering till:
 • PDFix Desktop Professional
PDFix Desktop Pro ikon med text - Ikon

PDFix Desktop Pro är den professionella programvaran
för att åtgärda/korrigera tillgänglighetsproblem i PDF-filer
och används med framgång av små till stora verksamheter.


  PDF-programvaran för alla verksamheter som arbetar med
  att åtgärda tillgänglighetsproblem i digitala PDF-filer.

  Innehåller alla funktioner som finns i PDFix Desktop Lite
  samt än fler avancerade och professionella funktioner för:

  • PDF-tillgänglighet,

  • Åtgärda/korrigera PDF för digital tillgänglighet,

  • PDF-konvertering, och

  • Dataextraktion från PDF

  Med PDFix Desktop Pro utför du snabbt och effektivt
  nödvändiga tillgänglighetskorrigeringar för att skapa
  en fullt digitalt tillgänglig PDF.

PDFix Desktop Screenshot PDFix PDF/UA Remediation - Picture

Bild/Skärmdump:
Tillgänglighetskorrigering av PDF-fil med PDFix Desktop
Skapa en digitalt tillgänglig PDF-fil enligt PDFUA-standarden


 • Automatisk respektive manuell PDF-korrigering:
 • PDFix Desktop Pro erbjuder olika alternativ
  för hur man gör PDF-filer digitalt tillgängliga.

  Från enkel manuell korrigering till
  helautomatisk process som drivs av AI.

  PDFix SDK är integrerat i PDFIX Desktop Pro.


  Mycket enkel och lätt att använda:

  • Automatiserad layout och
   igenkänning av komplexa strukturer

  • AutoTag för att lägga till taggar i en otaggad PDF

  • Enkel taggning av tabeller och listor från valt innehåll

  • Hanterar länkar och kommentarer

  • Omorganisering av struktur och läsordning

  • Batch-bearbetning

  • Rotering av sidor

  • Finjustering av strukturelement

  • Integrerad förhandsgranskning som HTML-sida

  • För att lära dig handhavandet, se tutorials ovan.


 • Systemkrav

  • PDFix Desktop Pro finns för
   Windows, Apple macOS, och Linux.


  Intressant?
 • PDFix SDK för integration av
  PDF-funktionalitet i dina arbetsflöden
PDFix SDK ikon med text - Ikon

En plattformsoberoende lösning för att
integrera PDF-funktionalitet i arbetsflöden.


  Med PDFix SDK tar du full kontroll över dina PDF-dokument.

  PDFix SDK är en plattformsoberoende lösning för att sömlöst
  integrera avancerad PDF-funktionalitet, inklusive tillgänglig PDF,
  PDF-konvertering och dataextrahering i arbetsflödestillämpningar,
  vilket i sin tur medför full kontroll över bearbetningen
  av PDF-dokument.

  Det primära fokuset för PDF SDK är att automatiskt
  extrahera logiskt innehåll och addera struktur
  i vilken som helst PDF-fil.

  PDFix SDK analyserar nyckelkomponenterna i PDF-filen
  vilket gör det enkelt att komma åt att hantera och
  manipulera dessa komponenter.

  PDFix SDK har inbyggt stöd för omflöde av text,
  upptäcker den logiska läsordningen för PDF-filen och
  har multi-plattformsstöd; detta innebär att
  samma kodbas används på vilken enhet som helst,
  i vilket som programmeringsspråk som helst,
  och på vilken plattform som helst.
  Du bestämmer.

  PDFix SDK är ett högpresterande C++ PDF-bibliotek
  som hjälper utvecklare och slutanvändare att
  integrera PDF-funktionalitet i sina arbetsflöden och
  att enkelt manipulera PDF-filer.


  PDFix SDK stöder:

  • PDFix standard PDF-funktioner

  plus funktioner för:

  • Automatiserad åtgärd/korrigering av PDF-filer
  • PDFix SDK har stöd för att göra
   befintliga PDF-filer automatiskt tillgängliga.
   Vilket hjälper dig att konvertera PDF-filer till
   högkvalitativ tillgänglig PDF enligt
   överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

PDFix Desktop Screenshot PDFix PDF/UA Remediation - Picture

Bild/Skärmdump:
Tillgänglighetskorrigering av PDF-fil med PDFix SDK
Skapa en digitalt tillgänglig PDF-fil enligt PDFUA-standarden


   AutoTag-funktionen känner igen alla viktiga strukturer
   i dina dokument som texter, bilder, tabeller,
   sidhuvuden/sidfötter, rubriker, listor och läsordning.

   Automatiserad batch-bearbetning sparar tid och
   minskar kostnaderna för åtgärder och korrigeringar.


  • Automatiserad dataextraktion från PDF
  • Har du någonsin försökt hämta data från olika PDF-filer?
   Då vet du hur smärtsamt det är.

   Dock inte med PDFix!

   Maskininlärningstekniker hjälper PDFix att skapa
   en algoritm som låter dig extrahera data i
   ett lättläst strukturerat sätt.

   Baserat på användningsfall kan du extrahera enbart enkla data,
   eller data berikad med formatering eller annan information
   för att få bästa möjliga slut resultat för ditt användningsfall.

   PDFix erbjuder olika nivåer av dataextraktion.
   PDFix erbjuder flera metoder för att extrahera data
   från ett PDF-dokument och direkt tolka sidinnehållet.

   Oavsett vilken dataextraktionsnivå du använder,
   kan du exportera data som HTML och JSON, eller använda
   PDFix API för att anropa data för direkt in i dina arbetsflöden.

   PDFix SDK erbjuder olika nivåer av dataextraktion.
   Oavsett vilken dataextraktionsnivå du använder,
   kan du exportera data som HTML eller JSON eller använda
   PDFix API-anrop för att använda data direkt i dina arbetsflöden.

   Tack vare det kan du lokalisera och känna igen
   alla logiska strukturer såsom texter, rubriker, bilder,
   tabeller, sidhuvuden/sidfötter, listor osv.

   Du kan också skrapa dessa data från dina PDF-filer och
   konvertera dem till ditt favoritformat såsom HTML och
   till strukturerade format som CSV, JSON eller XML
   för vidare användning inom big data, artificiell intelligens,
   maskininlärning, eller Business Intelligence-tillämpningar.


  • Batch-konvertering från PDF till HTML
  • Med PDFix SDK kan du automatiskt konvertera PDF
   till storleksändringsbar och återflödesbar HTML.

   Konvertering till responsiv HTML gör PDF-innehållet
   fullt sökbart och gör den synlig i webbläsare
   på vilken enhet som helst.

   Du kan därmed uppleva riktigt responsivt PDF-innehåll
   med tillgänglighetsegenskaper.


  • Ifyllning av PDF-formulär i webbläsare
  • PDFix konverterar PDF-formulär till HTML-formulär
   direkt i webbläsaren med fullt stöd av
   AcroForm-teknik inklusive JavaScript-stöd.

   Det ger en automatiserad, fullfjädrad PDF-formulärlösning
   redo att integreras i webbaserade tillämpningar.  PDFix SDK Licenser

  Flexibla licens- och prismodeller baserat på
  plattform, distribution och användning:

  • Lite

   • Kostnadsfri

   • Visa PDF

   • Läsa PDF-object

   • Läsa PDF-innehåll

   • Läsa PDF-metadata

   • Licenseras under the Free License


  • Basic

   • Fast pris

   • Alla funktioner i PDFix SDK Lite, plus

    • Redigera & spara PDF

    • Konvertera PDF till fast (fixed) HTML

    • Konvertera PDF-formulär till HTML -formulär

    • OCR & digitala signaturer


  • Pro

   • Pris,
    beroende på antal sidor/år,
    och antal CPU-kärnor/server

   • Alla funktioner i PDFix SDK Basic, plus

    • Logisk innehållsextraktion

    • Mallkonfiguration

    • Konvertering PDF till responsiv HTML

    • Permanent radering av innehåll ("Redaction")


  • Enterprise

   • Pris,
    beroende på antal sidor/år,
    och antal CPU-kärnor/server

   • Alla funktioner i PDFix SDK Pro, plus

    • Tillgänglig PDF

    • Konvertering PDF till PDF/UA

    • AutoTag & validering

    • Åtgärda/korrigera problem/hinder
     för att skapa tillgänglig PDF


 • Systemkrav:

 • PDFix SDK finns för
  Windows, Apple macOS, och Linux plattformar,
  och appar på det språk du föredrar.

  Paketet innehåller allt som krävs för att
  integrera PDFix SDK programmatiskt
  (c++, Java, Python, C#) eller för att
  använda kommandoradsgränssnittet (CLI).

  PDFix använder modern C++ som kärnspråk för
  PDFix SDK-utveckling med gränssnitt för
  .NET, C#, Java, Python och Wasm.


  Intressant?
 • PDFix Web App
  PDFix SDK-baserad webbtjänst
 • Alla PDFix webbtjänster körs från
  kommandoradsgränssnittet (CLI) för PDFix SDK.


  Inget är omöjligt med PDFix. Det gäller även för webben!

  • Det enda kravet på klientsystem: En modern webbläsare.

  • Webb-appen drivs med
   WebAssembly-build av PDFix SDK,
   och körs direkt i din webbläsare.

   Det ger PDFix Desktop nära nog oöverträffade prestanda.


  • Klient- eller server-stödd lösning?

  • Huvudsyftet är att ge användarna
   en sömlös leverans av PDF-funktioner med
   hjälp av webbteknik och WebAssembly.

   Men, för mer avancerade funktioner som t.ex
   online-samarbete eller förbättrade prestanda,
   kan det vara nödvändigt att använda en
   PDFix back-end-server för att utöka kapaciteten.


  • Behovsstyrd högkvalitativ PDF-rendering

  • Med PDFix back-end server scenario,
   behöver ett PDF-dokument inte finnas på klientenheten.

   Det är möjligt att tillhandahålla en högkvalitativ rendering
   av stora filer, även de som är hundratals megabyte stora,
   med minimal dataöverföringshastighet.

   Dessutom tillåter det upplevelserik bläddring i PDF-filer
   även i områden med dålig internetuppkoppling.


  • Integrerad vy PDF-till-HTML

   Att konvertera valfri PDF till HTML med PDFix är enkelt.
   Den bekvämaste metoden är att använda PDFix Web App,
   vilken ger omedelbara resultat.

   Den integrerade vyn stöder utdata i form av både
   fast och responsiv HTML vid konvertering av PDF till HTML.


  • Prova gärna:

  • I Arkiv-menyn väljer du att öppna ditt PDF-dokument.
   För att aktivera vyn "PDF till HTML",
   klicka på HTML-ikonen i den högra panelen.

   Klicka sedan på knappen "Använd PDF till HTML" och
   välj önskad HTML-layout.


 • Systemkrav

  • Moderna webbläsare
   som drivs av PDFix SDK-baserade webbtjänster.


  Intressant?

Produkter

PDFix.io Company - Logo

PDFix.io, kostnadsfria PDF online-verktyg,
för att manuellt och enkelt bearbeta
digitala PDF-filer onlineTillgänglighet

  • PDFix.io, Skapa tillgänglig PDF,
   Konvertera befintlig PDF till en helt kompatibel PDF/UA
PDFix.io, Make PDF Accessible, Convert PDF to a Fully Compliant PDF/UA Online - Banner

   Detta tillgänglighetsverktyg genererar ett taggträd som
   som bäst passar innehållet i ditt befintliga PDF-dokument
   samtidigt som metadata som behövs för att skapa en
   helt kompatibel PDF/UA-fil läggs till.

   Skapa tillgänglig PDF automatiskt:
   Välj även att förhandsgranska dokumentmallen,
   online-verktyget kör en avancerad algoritm som
   genererar en ny mall förberedd för att känna igen
   komplexa objekt såsom sidhuvuden, sidfötter eller rubriker.


   Starta denna online-tjänst:


   Om du vill skapa flera tillgängliga dokument samtidigt,
   använd automatiserade kommandon i PDFix Desktop Pro:
Tillgänglighet

  • PDFix.io, Addera taggar till PDF,
   Förbättra digital tillgänglighet i befintlig PDF
PDFix.io, Add Tags to PDF, Improve Accessibility in Existing PDF Online - Banner

   Detta tillgänglighetsverktyg lägger till taggar i en befintlig PDF.

   Lägg automatiskt till taggar i en PDF:
   Använd detta automatiserade online-verktyg skapar ett
   taggträd som bäst passar innehållet i ditt dokument.
   Välj helt enkelt önskade konfigurationsinställningar baserat
   på dina behov och online-verktyget gör jobbet åt dig!


   Starta denna online-tjänst:


   Om du behöver åtgärd eller ändra taggar i ditt dokument,
   oavsett om det är automatiskt eller manuellt,
   använd PDFix Desktop Pro:
Tillgänglighet

  • PDFix.io, Autofix,
   Åtgärda identifierade valideringsfel automatiskt
PDFix.io, Autofix, Automatically Fix Validation Errors Online - Banner

   Detta tillgänglighetsverktyg åtgärdar automatiskt
   identifierade valideringsfel.

   Åtgärda automatiskt alla valideringsfel i PDF:
   Innehåller din valideringsrapport några fel?
   Vi åtgärdar dem!

   Online-verktyget Autofix fungerar hand i hand med
   valideringsrapporten och den avancerade algoritmen
   åtgärdar automatiskt de flesta felen som finns i din PDF.

   Bara dra och släpp din fil.
   Därefter rekommenderar vi att du kör
   valideringsverktyget igen för att se till att
   alla fel blev korrekt åtgärdade.


   Starta denna online-tjänst:


   Även efter att ha använt Autofix-verktyget,
   kan det fortfarande finnas några kvarstående fel.
   Programvaran PDFix Desktop Pro guidar dig för att
   manuellt åtgärda fel eller köra Autofix på flera
   dokument samtidigt:
Validering

  • PDFix.io, Validera för PDF/UA-efterlevnad,
   Validera för taggad PDF och
   överenstämmelse med PDF/UA-1
PDFix.io, Validate for PDF/UA Compliance Online - Banner

   Detta valideringsverktyg validerar för
   taggad PDF och överensstämmelse med PDF/UA-1.

   Validera valfri PDF automatiskt:
   Verktyget skapar en valideringsrapport över vilka delar
   av din PDF som inte överensstämmer med PDF/UA-1.

   PDFix använder valideraren veraPDF som baseras på
   öppen källkod och valideringsprocessen producerar
   en rapport enligt PDF/UA valideringsregler.

   Lyckades PDF/UA-valideringen? Grattis!
   Om den misslyckades,
   prova "Autofix Tool" eller använd PDFix Desktop Pro
   för att automatiskt åtgärda eventuella fel.


   Starta denna online-tjänst:
Validering

  • PDFix.io, Arlington PDF Modell,
   Utför grammatisk kontroll enligt Arlington PDF-modell
PDFix.io, Arlington Model, Perform Grammar Check Online - Banner

   Detta valideringsverktyg kontrollerar
   grammatik och stavfel.

   Kontrollera grammatik automatiskt i PDF:
   Behöver du se till att din PDF är skapad
   med avseende på Arlington PDF Model?


   Arlington PDF Model är baserad på öppen källkod och är
   en kostnadsfri maskinläsbar datamodell av alla PDF-objekt.
   För ytterligare information, se:


   Denna automatiserade online-tjänst analyserar alla
   objekt i ett PDF-dokument och kontrollerar om de är i
   överensstämmelse med de definierade PDF-specifikationerna.

   Verifieringsresultatet är en nedladdningsbar rapport som
   redovisar alla grammatiska fel som finns i PDF-filen.

   Vi rekommenderar att du kontrollerar din PDFs grammatik
   innan du validerar för tillgänglighet.


   Starta denna online-tjänst:


   Kommer snart:
   En ny panel i PDFix Desktop Pro,
   vilket gör att du kan åtgärda alla dina grammatiska fel
   direkt i programvaran PDFix Desktop Pro.
   Håll utkik!:
Dataextraction

  • PDFix.io, Skrapa/Extrahera PDF-data,
   Skapa JSON från PDF
PDFix.io, Scrape PDF Data Online, Convert PDF to JSON Online - Banner

   Detta dataextraktionsverktyg skrapar/extraherar
   PDF-data genom att konvertera PDF till JSON.

   Konvertera PDF till JSON automatiskt:
   Konvertera PDF till JSON med detta online-verktyg,
   och använd resultaten som bas för dataskrapning.

   Online-verktyget använder tekniker baserade på
   maskininlärning för att extrahera strukturerad data
   från alla PDF-dokument.
   Det är enkelt!
   Ladda bara upp din fil och välj vad du vill extrahera.


   Starta denna online-tjänst:


   Om du vill konvertera en mängd dokument samtidigt,
   prova PDFix Desktop Pro som använder automatiska
   kommandon vilka gör ditt arbete mycket enklare:
Dataextraktion

  • PDFix.io, Extrahera dokumentinformation,
   Extrahera detaljerad information om PDF-filen
PDFix.io, Get Document Information, Retrieve Detailed Information about PDF Online - Banner

   Detta dataextraktionsverktyg extraherar
   detaljerad information om en PDF-fil.

   Exhtrahera PDF-information automatiskt:
   Vill du få mer information om din PDF?

   Online-verktyget analyserar automatiskt PDF-filer
   och extraherar tillhörande metadatainformation,
   såsom skapare, författare, dokumentets språk,
   taggat eller inte, och mer därtill.


   Starta denna online-tjänst:


   Vill du hantera metadata i din PDF?
   Du kan direkt definiera all information även i flera
   dokument med bara en enda knapptryckning med
   kommandon i PDFix Desktop Pro:
Konvertering

  • PDFix.io, Konvertera PDF till HTML,
   Konvertera PDF till fast ("fixed") eller responsiv HTML

PDFix.io, Convert PDF to HTML, Create Responsive HTML Online - Banner

   Detta konverteringsverktyg konverterar PDF
   till fast ("fixed") eller responsiv HTML.

   Konvertera PDF till HTML automatiskt:
   Många användare föredrar att använda HTML
   för att lagra eller dela sina dokument.

   Online-verktyget låter dig enkelt konvertera
   alla PDF-filer till HTML.
   Det erbjuder olika konverteringsmetoder,
   härledningsalgoritmer, för konvertering till
   fast ("fixed") HTML från otaggad PDF eller
   konvertering till fullt responsiv HTML
   från taggad PDF.


   Starta denna online-tjänst:


   Föredrar du istället att spara tid genom att
   konvertera flera dokument samtidigt,
   rekommenderas automatiserade kommandon i
   PDFix Desktop Pro:
Konvertering

  • PDFix.io, OCR / Optical Character Recognition,
   Konvertera skannad fil till fullt sökbar PDF
PDFix.io, OCR / Optical Character Recognition, Convert scanned file into fyll searchable PDF Online - Banner

   Detta konverteringsverktyg konverterar
   en skannad fil till en fullt sökbar PDF.

   Skapa automatiskt en sökbar PDF:
   Skapa PDF från skanning?

   Så här gör du!
   OCR-verktyget använder algoritmer baserade på
   maskininlärning för att automatiskt identifiera all text
   i en skannad fil och konvertera den till en PDF.
   Det är enkelt!
   Ladda bara upp din bildskanning och
   låt tjänsten göra jobbet åt dig!

   Noggrannheten i identifieringsprocessen beror på
   kvaliteten på skanningen, varför vi rekommenderar
   att man inte komprimerar skannat material innan
   användning av denna tjänst.


   Starta denna online-tjänst:

Redigering

  • PDFix.io, Bädda in teckensnitt i befintlig PDF
PDFix.io, Embed Fonts Online - Banner

   Detta redigeringsverktyg bäddar in teckensnitt i befintlig PDF.


   Starta denna online-tjänst:


   Behöver du skapa många tillgängliga PDF-filer?
   Slösa inte bort din tid genom att göra det manuellt för hand.
   Använd istället automatiserade kommandon i avancerade
   PDFix Desktop Pro:
Redigering

  • PDFix.io, Genomskinlighetsförenkling vid
   kommentarstaggning ("Flatten Annotations")
PDFix.io, Simplify Tagging Annotations Problem in PDF Online - Banner

   Detta redigeringsverktyg löser problem vid
   taggning av kommentarer i PDF.

   Lös problem vid taggning av kommentarer i PDF:
   Om du vill undvika problem med kommentarstaggning och
   PDF-dokumentet inte behöver vara interaktivt efter
   publicering som PDF/UA-kompatibelt dokument,
   genomskinlighetsförenkla då helt enkelt utvalda typer av
   kommentarer till PDF-innehållet ("Flatten annotations").

   Använd sedan online-verktygen
   "Addera taggar till PDF" eller "Skapa tillgänglig PDF ".
   för att skapa en fullt tillgänglig PDF.


   Starta denna online-tjänst:


   Om du vill tagga en kommentar korrekt,
   måste du inkludera den i taggträdet eller
   markera den som en artefakt.
   Du kan göra detta i kommentarsrutan i
   PDFix Desktop Pro:
Redigering

  • PDFix.io, Genomskinlighetsförenkling av
   Form XObjects till sidinnehåll
   ("Flatten Form XObjects")
PDFix.io, Flatten FormX Objects Online - Banner

   Detta redigeringsverktyg genomskinlighetsförenklar
   Form XObjects till sidinnhehåll ("Flatten Form XObjects").


   Starta denna online-tjänst:


   Om du vill skapa flera tillgängliga PDF-dokument samtidigt,
   använd automatiserade kommandon i avancerade
   PDFix Desktop Pro:

Lösningar


Arbetsflöde för organisationer och företag

Verksamhetsomfattande lösning för att
skapa, åtgärda och hantera tillgänglig PDF
i stora mängder och med hög kvalitet


Denna lösning kombinerar tekniker från
PDFix s.r.o., veraPDF Consortium och
PDF Association/The Arlington PDF Model

PDFix.net Company - Logo veraPDF - Logo PDF Association, Arlington PDF Model - LogoBehovet av
organisationsomfattande och centraliserade lösningar

  Fler och fler professionella verksamheter
  (myndigheter, företag, organisationer, m.fl.)
  uppmärksammar nu kravet på att publicera
  digitalt tillgängliga PDF-dokument.

  När många medarbetare skapar PDF-dokument
  som är avsedda att delas med andra och publiceras
  på interna/externa webbplatser finns en stor risk att
  dokumenten inte uppfyller gällande krav på att vara
  utförda enligt W3C/WCAG rekommendationerna och
  ISO-standarden PDF/UA för digitalt tillgängliga
  PDF-dokument.

  Än större blir denna utmaning om medarbetarna
  dessutom använder "egna favoritprogramvaror"
  på sina datorer när de skapar sina PDF-dokument.

  Hur garanterar då verksamheten att dokumenten
  uppfyller gällande standarder för digitalt tillgängliga
  PDF-dokument?


Utmaningen:
Att skapa digitalt tillgängliga PDF-dokument
med hög kvalitet och i stora mängder

  Det är en stor utmaning att säkerställa hög kvalitet och
  inkluderande innehåll samtidigt som man dagligen måste
  hantera stora mängder av digitala PDF-dokument.

  Även om det finns flera verktyg tillgängliga på marknaden
  för att manuellt skapa tillgängliga PDF-dokument,
  är de flesta av dessa verktyg utformade för,
  och begränsade till, individuellt bruk.
  De är helt enkelt avsedda till att manuellt behandla
  endast ett dokument i taget.

  ​Uppenbarligen skapar det barriärer, driver kostnader och
  komplexitet för professionella verksamheter.


  Professionella verksamheter har väsentligt större
  behov och krav; anlitade IT-verktyg måste kunna
  skala upp för att tillgodose verksamhetens behov av att,
  dagligen och uthålligt, producera mycket stora mängder
  av digitalt tillgängliga PDF-dokument.

  Det är dags att ta hjälp av en organisationsövergripande
  och centraliserad lösning för att tillförlitligt skapa
  högkvalitativa tillgängliga PDF-dokument.
  En lösning som är förinställd att leverera PDF-dokument
  enligt verksamhetsomfattande digitalla tillgänglighetspolicyer.


Uppgift:
Skapa tillgänglig PDF
Så här kan du gå tillväga med en

  När det finns ett behov av att skapa digitalt tillgänglig PDF,
  vilka omedelbara åtgärder skulle du vidtaga då?

  Vårt rekommendation är att överväga att implementera en
  organisationsomfattande IT-miljö speciellt utformad
  för att skapa digitalt tillgänglig PDF.

  En sådan centraliserad lösning kommer med tydliga
  instruktioner vilket medför att alla PDF-dokument
  som medarbetarna skapar verkligen uppfyller
  gällande internationella standarder för digitalt
  tillgängliga PDF-dokument.

  Genom att anta detta tillvägagångssätt,
  får alla medarbetare inom verksamheten tillgång till
  en lätt nåbar resurs som vägleder dem i mötet med
  gällande tillgänglighetskrav och främjande av inkludering
  när de skapar PDF-innehåll.


Klassificering, åtgärdande/korrigering och validering

  Vi förordar en innovativ och anpassningsbar lösning som
  kombinerar automatisering och viss manuell hantering
  för att förbättra användbarheten, samtidigt som den stödjer
  skapandet av tillgängliga PDF-dokument i stora mängder.

PDFix, veraPDF, Arlington PDF Model, Arbetsflödesblockschema för centraliserat skapande av tillgänglig PDF, Klassificering, åtgärdande/korrigering och validering - Bild

Grafik:
Arbetsflödesblockschema för
centraliserat skapande av tillgänglig PDF
för organisationer och företag


  Realiseras via en webbtillämpning och bakomliggande server
  utnyttjas teknikens kraft för att betjäna användarna effektivt.

  Dessutom,
  stödfunktionen "Remediation Workspaces" utför
  nödvändiga åtgärder, såsom manuell taggning,
  för att lösa tillgänglighetsproblem vid behov;
  funktionen bemannas lämpligen av medarbetare med
  god insikt i tillämpandet av WCAG och PDF/UA.


  Arbetsflödessteg:

  1. Kontrollera om PDF-filen uppfyller tillämpliga
   W3C/WCAG framgångskriterier för PDF,
   INNAN du kontrollerar om PDF-filen
   uppfyller PDF/UA!

  2. PDF-dokumentets redaktionella innehåll måste
   vara validerat gentemot tillämpliga delar av
   WCAG-rekommendationerna innan PDF-filen
   kontrolleras med avseende på att uppfylla
   PDF/UA-standarden, de tekniska kraven för
   "tillgänglig PDF".
   (alltså innan du tar dig an:
   "Arbetsflödesteg 2. Uppladdning och syntaktisk
   validering gentemot PDF/UA") nedan.


  3. Uppladdning och syntaktisk validering
   gentemot PDF/UA

  4. Uppladdning och validering av PDF är det första steget.

   PDF-valideringen utförs av


   Om det uppladdade dokumentet är PDF/UA-kompatibelt,
   meddelas detta tillbaks till användaren.

   Om dokumentet inte är PDF/UA-kompatibelt,
   skickas dokumentet vidare till nästa steg i arbetsflödet
   för att skapa en tillgänglig PDF.  5. Automatisera skapandet av tillgänglig PDF
   med hjälp av PDFix SDK

  6. Detta steg i arbetsflödet för att skapa
   tillgänglig PDF automatiseras med hjälp av:

   plus en fördefinierad AutoTag-mall baserad på
   dokumentklassificering.


   Med denna väl anpassade mall,
   kan man förvänta sig en fullt användbar
   och tillgänglig PDF som resultat.

   Men,
   om dokumentet är nytt eller innehåller tvetydigt innehåll,
   finns det en möjlighet att PDF-filen endast är
   en delvist tillgänglig PDF som därmed behöver åtgärdas
   av funktionen PDF Remediation Workspace.  7. Åtgärda/korrigera ("remediate") PDF
   med "PDF Remediation Workspace"

  8. Om PDF-dokumentet är för komplicerat och
   automationsfunktionerna i PDFix SDK är otillräckliga,
   behöver filen åtgärdas/korrigeras manuellt med hjälp av
   PDFix Desktop Pro:  9. Avslutande validering:
   Semantisk validering av PDF/UA-dokument

  10. Avslutningsvis gäller, enligt PDF/UA-standarden samt
   WCAGs framgångskriterier relaterade till PDF-tillgänglighet,
   att en korrekt och komplett utförd tillgänglighetsvalidering
   av ett PDF-dokument även inkluderar en lika nödvändig
   semantisk validering:

   • Ett interaktivt semantiskt test som
    behöver utföras manuellt av en människa


   Efter både godkänd syntaktisk och semantisk validering
   uppfyller PDF-dokumentet de formella tillgänglighetsskraven,
   enligt gällande WCAG-rekommendationer och
   PDF/UA-standard, för ett digitalt tillgängligt PDF-dokument.

   PDF-dokumentet kan därmed frisläppas för att
   publiceras på webbplatser och delas med andra.Prova själv med PDFix demonstrationstillämpning
enligt konceptet som diskuterades ovan:

PDFix PDF Accessibility in Education, University Remediation App - Banner

Tillgänglighet för utbildning

PDFix lösningar för
universitet / högre utbildningsinstitutioner

PDFix PDF Accessibility in Education - Ikon

  Din guide till tillgängliga PDF-dokument för utbildning

  Tillgänglighet handlar om att bryta barriärer som
  hindrar alla från att vara med.

  Inkluderande undervisning säkerställer att
  alla elever kan vara med.

  Att göra utbildningsmaterial / läromedel digitalt tillgängligt
  gynnar alla och minskar behovet av individuella anpassningar.

  I dagens digitala tidsålder,
  med online-baserad inlärning som den nya normen,
  är säkerställd digital tillgänglighet till digitala läromedel
  helt avgörande för att undvika diskriminering och
  att stödja elever med funktionsvariation.

  Precis som för andra offentliga verksamheter,
  är utbildningsinstitutioner enligt lag skyldiga att
  eliminera diskriminering genom att säkerställa
  tillgänglighet till digitalt utbildningsmaterial och
  till digitalt innehåll på webbplatser.

  Känner du till de åtgärder utbildningsinstitutioner måste vidtaga
  för att säkerställa tillgänglighet till digitala dokument/läromedel?


  Tillgängliga läromedel och teknik

  Fler och fler läromedel erbjuds online i PDF-format,
  vilket kan skapa huvudvärk för IT-team inom
  högre utbildning att försöka göra dem digitalt tillgängliga.

  Funktionerna för tillgänglighet i vanliga programvaror
  kan vara svåra att använda, och lärare/läromedelsskapare
  kanske inte är medvetna om alla alternativ.

  En tillgänglig PDF går längre än att bara vara ett filformat;
  det säkerställer att personer med funktionsnedsättning,
  enkelt kan komma åt och förstå innehållet.

  Detta är en gamechanger för elever med funktionsvariation,
  eftersom det gör det möjligt för dem att använda hjälpmedel
  som konverterar dokumenttext till tal.

  För att fungera korrekt måste en PDF uppfylla standarderna;
  annars kanske användarna inte kan komma åt innehållet.


  Planering inför tillgänglig PDF

  Det är ingen enkel uppgift för en utbildningsinstitution att
  uppfylla sina rättsliga skyldigheter och erbjuda lika tillgång
  till digitala läromedel för alla, studenter, personal och lärare.
  Det tar mycket tid, engagemang, och en stor förändring i
  hur saker och ting görs.

  PDFix tre bästa tillgänglighetstips för lärare/utbildningsansvariga:

  1. Det enklaste sättet att förhindra otillgängliga läromedel
   är att investera i användarvänlig programvara/teknik
   som är förberedd för att hjälpa användare att kontrollera
   och validera PDF-filer med avseende på digital tillgänglighet
   och för att utföra omedelbara korrigeringar.


  2. Helst vill man ha programvara som automatiskt
   skapar tillgängliga PDF-filer.
   Programvaruverktyget skall kunna skapa PDF-filer
   som uppfyller standarden PDF/UA (ISO 14289) och
   tillhandahålla en rapport över hur väl PDF-filen
   efterlever tillgänglighetsstandardens krav.

   Genom att använda "PDF/UA-klar" programvara,
   kan skolor enkelt uppfylla alla krav som beskrivs i
   EU:s tillgänglighetsdirektiv / European Accessibility Act (EAA),
   samtidigt som de behåller större kontroll över sina budgetar.


  3. Det är avgörande att utbilda både personal och elever i
   dokumenttillgänglighet och betona vikten av att
   dela tillgängliga dokument på campus.

   Detta har betydelse inte bara under implementeringen,
   men också för att upprätthålla tillgänglighetsstandarder
   och i att vara en inkluderande utbildare.

  ​Hur stöder PDFix PDF-tillgänglighet för utbildning?

  PDFix har åtagit sig att göra den digitala världen mer
  tillgängligt för alla, med stor tonvikt på att förbättra
  tillgängligheten inom utbildningsområdet.

  PDFix Desktop Professional,
  PDF-tillgänglighetsverktyget för dig som vill göra skillnad,
  genererar fullt tillgängliga PDF/UA-dokument,
  från en enkel manuell interaktiv åtgärd,
  till en helautomatisk process som drivs av
  AI-motorer och maskininlärning.

  Oavsett om du är teknikproffs eller nybörjare,
  är PDFix Desktop Pro ett snabbt och otroligt
  användarvänligt hjälpmedel.


  Speciellt erbjudande för universitet:

  Kontakta NewFormat för att få:

  • 1st PDFix Desktop Professional i 1 år helt kostnadsfritt;
   för att skapa tillgängliga PDF-dokument på campus.

  • Denna kompletta desktop-licens kan användas i
   1 år utan kostnad för testning, utvärdering,
   och/eller produktionsändamål så länge som syftet
   är att säkerställa tillgång till digitalt tillgängliga
   PDF-baserade dokument över hela campus;
   för alla användare inom utbildning samt inom
   forskning och administration.

   Erbjudandet är vänder sig till universitetspersonal
   som har det campus-övergripande ansvaret för
   tillgängliggörande av utbildningsmaterial och -teknik
   för studenter, lärare och administrativ personal,
   och för universitetets webbplatser.

PDFix PDF Accessibility in Education, University Remediation App - Banner

Prova själv med PDFix demonstrationtillämpning
(PDFix Demo App)

  Här kan du själv prova online en PDFix demotillämpning
  för konceptet som diskuterades ovan:

  Denna demotillämpning använder "dummy-data"
  i demonstrationssyfte och låter användare simulera
  uppladdning av ett PDF-dokument, validering av det,
  samt att vidtaga manuella eller automatiserade åtgärder
  för att skapa ett digitalt tillgängligt PDF-dokument.


  Demotillämpningen är en helt anpassningsbar
  organisationsövergripande PDF-tillgänglighetslösning
  som minimerar beroendet av manuellt arbete
  så mycket som möjligt.

  Eftersom demotillämpningen fungerar som en ritning
  för konceptet kan varje aspekt av det skräddarsys
  efter din verksamhets behov.
  Detta inkluderar anpassningsalternativ för
  användargränssnittets (UI) utseende,
  server-installation, och integration med
  övriga verksamhetssystem.


  Det är enkelt!
  Låt oss bara veta dina specifika krav:


  Så här hanteras demotillämpningen:
  1. Introduktion/användning av demotillämpningen

   När demotillämningen öppnas,
   hälsas användaren av en "operatörspanel" som visar
   aviseringar om nya händelser på användarkontot,
   till exempel när ett tillgängligt PDF-dokument har skapats.

   En annan vy i operatörspanelen presenterar användarens
   kontosammanfattning, inklusive detaljer som t.ex.
   det totala antalet uppladdade PDF-dokument,
   antalet PDF-filer som uppfyller tillgänglighetskraven,
   antalet väntande PDF-filer som kräver manuell åtgärd,
   samt annan relevant information.

Workflow Online Demotillämpning, University Remediation App, operatörspanel, översikt- Bild

Bild:
University Remediation Demo App,
Operatörspanel: Översikt


   Aviseringspanel ("Notifications")

   Att utöka en specifik avisering ger flera valmöjligheter.
   Det första alternativet "Visa dokument (View Document)"
   låter användare se det bearbetade dokumentet,
   det andra alternativet laddar ner dokumentet,
   och det tredje alternativet rensar helt enkelt
   aviseringspanelen från information.

   Alternativet "Visa dokument (View Document)"
   använder tillämpningen "PDFix Web Viewer".

Workflow Online DEmotillämpning, University Remediation App, operatörspanel Aviseringar Notifications - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel: Aviseringar ("Notifications")


  1. Uppladdning och validering gentemot PDF/UA

   Steget "Ladda upp"
   ("Upload Validate & Make Accessible")
   simulerar uppladdning av ett PDF-dokument till systemet.

Workflow Online Demo App, University Remediation App Dashboard: PDF/UA Validation Output With Dummy Results - Picture

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel:
Ladda upp / Dra och släpp din fil här


   Ladda upp PDF-dokumentet för att validera
   gentemot PDF/UA-standarden och
   skapa tillgängligt PDF-dokument,
   eller begär manuell korrigering.

   Som beskrives i blockschemat (ovan),
   startar PDF/UA-valideringsprocessen omedelbart
   efter att PDF-dokumentet har laddats upp.

Workflow Online Demo App, University Remediation App Dashboard: PDF/UA-valdering med dummy-resultat - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel:
PDF/UA-validering med dummy-resultat


   Användaren ges nu möjlighet att granska resultatet
   av PDF/UA-valideringen som underlag för beslut om att
   fortsätta med automatiserad behandling eller begära
   manuell taggning för att göra PDF-filen tillgänglig.

   Som standardprocedur inför auto-taggning ingår att
   välja en lämplig mall för PDFix AutoTag-funktionen.

Workflow Online Demo App, University Remediation App Kontrollpanel: Val av lämplig mall inför fortsatt bearbetning med PDFix AutoTag-funktionen - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel:
Val av lämplig mall inför fortsatt bearbetning med
PDFix AutoTag-funktionen


   För just detta demonstrationsfall gäller att det
   uppladdade PDF-dokumentet inte kunde göras
   tillgängligt med hjälp av den automatiserad
   bearbetning eftersom den efterföljande
   PDF/UA-valideringen inte godkändes.

Workflow Online Demo App, University Remediation App Operatörspanel: PDF-dokumentet godkändes int i den eEterföljande PDF/UA-validering - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel:
Avslutande PDF/UA-validering efter
automatiserad bearbetning,
PDF/UA-valideringen godkändes ej


  1. Begär hjälp,
   kontakta PDF Remediation Workspace

   Syftet är att utveckla en organisationsövergripande
   PDF-tillgänglighetslösning som minimerar beroendet
   av manuellt arbete så mycket som möjligt.

   Dock,
   för att förtydliga arbetsflödet i blockscheman (ovan),
   skickar vi slutligen den ännu otillgängliga demo-PDF-filen
   till stödfunktionen Remediation Workspace för att där
   manuellt skapa ett digitalt tillgängligt PDF-dokument
   enligt PDF/UA-standarden.

Workflow Online Demo App, University Remediation App, Oreratörspanel: Inlämning av begäran om manuell taggning till PDF Remediation Workspace - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Operatörspanel:
Inlämning av begäran om manuell taggning till
PDF Remediation Workspace


  1. Växla till administratörsvyn ("adminvy")

   Demotillämpningen erbjuder även en administratörsvy.

   Systemadministratörerna har sin egen operatörspanel
   med aviseringar av inkomna begäranden om
   manuell taggning, aktuella PDF-dokument,
   samt vilka användare som begärt taggningshjälp.

Workflow Online Demo App, University Remediation App, Administratörernas operatörspanel - Bild

Bild:
University Remediation Demo App
Administratörernas operatörspanel


   Efter utförd manuell åtgärd/korrigering av
   Remediation Workspace med:

   laddar administratören upp den nu
   digitalt tillgängliga PDF-filen tillbaka till systemet.

   Användaren som begärde manuell bearbetning får
   slutligen en avisering om detta nyligen avslutade jobb.

Workflow Online Demo App, University Remediation App Admin´s Dashboard Uploading a Tagged PDF, Manually Tagged with PDFix Desktop Pro - Picture

Bild:
University Remediation Demo App
Uppladdning av PDF/UA-fil efter
manuell åtgård/korrering av Remediation Workspace
med PDFix Desktop Pro

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDFix.net Company - Logo

PDFix Partner