NewFormat logo
Swedish Flag   UK Flag
Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontaktuppgifter
OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    

Referenser
För referenser om produkter och tjänster från NewFormat,
vänligen se under respektive produkt- och tjänsteområde.


Övriga referenser
Utbildning & forskning
och
Offentlig-privat samverkan (OPS) för
utveckling av miljöer för ökad IT-kompetens / utveckling av IT-färdigheterOracle
Oracle Campus Computing Solutions
Sun-system till utbildnings- och forskningsinstitutioner till skolpriser
- till klassrum, labb, och infrastruktur för kunskapsbyggande.

Oracle Educational and Academic Software
Programvara, utbildning, IT-resurser med mera för skolor
- till klassrum, labb, och infrastruktur för kunskapsbyggande.


Adobe - Programvara för utbildning och skolor
Programvara, utbildning, IT-resurser med mera för skolor
- till klassrum, labb, och infrastruktur för kunskapsbyggande.
Adobe Creative Cloud for Education
Adobe Education Enterprise Agreement för grundskolor och gymnasier
Varumärken

NewFormat och OpenFormat
är av NewFormat AB
registrerade varumärken i Konungariket Sverige.

NewFormat
är vårt företagsnamn såväl som vår primära URL och varumärke.

OpenFormat
är vår sekundära URL och varumärke
för vårt utbud av öppna produkter och relaterade tjänster.


Andra förekommande varumärken på denna webb tillhör respektive rättmätige ägare.Återförsäljarverksamhet

Se under VerksamhetNewFormat AB är medlem i följande branschorganisationer:
PDF Association Member - Logo
  PDF Association, www.pdfa.org, - "The Home of the PDF industry" -  

  PDF Association är ett globalt industriinitiativ för utvecklare av PDF-lösningar;  
  företag som arbetar med PDF i dokumenthanteringssystem (DMS) och  
  med digital innehållshantering (ECM), intresserade individer, samt  
  användare som vill implementera PDF-teknik i sina organisationer.  

  Mission  
  "Att främja användning av elektroniska dokument baserade på  
  öppna standarder implementerade med PDF-teknik samt verka för  
  kunskapsspridning genom utbildning och erfarenhetsutbyte  
  med alla intressenter runt om i världen."  

  PDF Association stöder aktivt utbildning och användande av ISO 32000  
  (den internationella standarden för PDF / Portable Document Format),  
  så väl som PDF/A, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT och PDF/X.  

  PDF Association har ett nära samarbete med ISO och AIIM  
  om den framtida utvecklingen av PDF-standarder.  

  Föreningen underlättar nätverksbyggande och kommunikation,  
  samt utbyte av kompetens och erfarenhet med berörda parter och  
  intressenter över hela världen och omfattar mer än 100 företag och  
  ett stort antal enskilda experter från mer än 20 länder.    
 • Utvecklare
  är med i PDF Association för att utbyta kunskap och erfarenheter av PDF-teknik.  

 • Beslutsfattare
  är med i PDF Association för att lära sig mer om betydelsen och möjligheter  
  med PDF och underliggande PDF-standarder för ECM och andra  
  elektroniska dokumenttillämpningar.  

 • Slutanvändare
  är med i PDF Association eftersom de gynnas av förbättrad tillförlitlighet,  
  kvalitet, funktionalitet och interoperabilitet vid användande av
  elektroniska dokument som baseras på PDF-teknik.  

  Styrelsen representerar en mängd olika företag med verksamheter inom PDF-teknik,  
  programvara/-verktyg, molntjänster, affärstillämpningar, tjänster och mer.  

  I styrelsen ingår representanter från flera direkta konkurrenter, vilket belyser  
  vikten av samarbete i en bransch där samverkan - baserad på standarder -  
  utgör grunden och värdet i att använda PDF-teknik.  

  I styrelsen ingår företrädare från  
  Adlib Software, Adobe Systems Inc., callas software GmbH,  
  Datalogics Inc., DocuSign, intarsys consulting GmbH,  
  levigo solutions GmbH, LuraTech Europe GmbH,  
  Nitro Software Inc., och Satz-Rechen-Zentrum (SRZ) Berlin.  

  Föreningens ordförande är Matt Kuznicki, CTO, Datalogics.  
  Föreningens vice ordförande är Scott Mackey, VP for Customer Success, Adlib Software.  
  Föreningens executive director är Duff Johnson, Duff Johnson Strategy & Communications.  
  Föreningens vd är Thomas Zellmann, LuraTech Europe GmbH.  

  Association Lifetime Member (2016): Olaf Drümmer, callas software GmbH.  

  Kent Åberg, grundare och vd för NewFormat AB,  
  är kontaktperson för PDF Association Scandinavia Chapter.  

Företagarnas - Logo   Företagarna  
  Representerar 75 000 företagare och verkar för företagande,  
  företagares rättigheter och bidrar till ett klimat som gör det lätt och  
  attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.  
GrafKom Medlem - Logo
  GrafKom  
  Branschförening i Sverige för alla som är intresserade av  
  grafisk kommunikation och som vill främja medvetenhet,  
  dela kunnande och driva branschen framåt.  
  Medlemmar är alltifrån de allra största grafiska företagen till mindre tryckerier,  
  copyshops, interntryckerier, grafiska skolor och leverantörer samt andra intresserade.  

Packbridge - Logo
  Packbridge  
  Internationell klusterorganisation baserad i Sverige för förpackningsindustrin.  
  Packbridge, som bildades 2010, är ett växande nätverk för industrin och  
  alla dess intressenter - kunder, leverantörer, forskare och innovatörer.  
  Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman  
  industrin med den akademiska världen, forskning med kommersiell tillämpning,  
  och - kanske mest - människor med människor.  

PASIG
  Preservation and Archiving Special Interest Group (PASIG)  
  Öppet forum för institutioner och kommersiella organisationer  
  intresserade av att utbyta praktiska erfarenheter och identifiera möjliga  
  gemensamma utvecklingssamarbeten inom området IT-stöd för  
  långtidsbevarande och arkivering av digitalt material.  
  Exempel på potentiella samarbetsområden:  
 • Jämföra och utvärdera OAIS-arkitekturer,  
  service-orienterade arkitekturer och användarfall
 • Utbyta erfarenheter om lösningar och programvarukod
 • Samarbeta inom standardsystem och öppna "in-a-box"-  
  lösningar runt lagringstekniker
 • Lagringsarkitekturer och trender för bevarande- och arkivering
 • Erfarenheter av kommersiella tredje-partslösningar och  
  användarutvecklade lösningar

Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo


  Svenska Förpackningsgillet
Social Responsibility

DIF Handikappfotbollsförening - Logo

1999-2016
Djurgårdens IF Handikappfotbollsförening (DIF Hff)NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Medlem - Logo     Företagarna - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo