NewFormat logo
Swedish Flag   UK Flag
Hem/NewFormat     Nyheter     Om oss     Verksamhet     Vår mission     Referenser     Kontaktuppgifter
OpenFormat - Produkter och tjänster / Erbjudanden, kampanjer och priser / Guider och datablad    

NewFormat AB - Om oss

NewFormat AB startades av Kent Åberg för att erbjuda lösningar
baserade på öppna standarder för verksamhetsnytta.

NewFormat gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Kent Åberg har mer än 35 års erfarenhet av IT-industrin.
1984 var han delaktig i etablerandet av Sun Microsystems närvaro och affärsverksamhet i Norden
och hade fram till år 2009 ledande befattningar inom Sun i centrala och norra Europa
med fokus på kundsegmentet utbildning och forskning.

Kent har spelat en viktig roll i att förmedla ny spännande datorteknik (bl.a. Java) till många
nya generationer av studenter, lärare och forskare i deras strävan att utforska framtiden.

Kent är stark förespråkare för användandet av öppna och implementerbara standarder
och har i många år drivit kampen för "öppna IT-lösningar" och därigenom
möjliggjort för företag och organisationer i Sverige och övriga Europa att spara
mångmiljonbelopp genom att medvetet välja leverantörsoberoende teknik.

Resultatet av detta arbete manifesteras just nu genom den breda acceptansen av
öppna dokumentformat för kontorsdokument
OpenDocument Format (ODF) och Portable Document Format (PDF)
och i att alternativa kontorsprogramvaror nu används av
tusentals skolor, organisationer och företag världen runt.

Kent Åberg är sedan 2014 utsedd kontaktperson för
PDF Association Scandinavia Chapter.

Kent Åberg bild, low res

För mer information om alternativa öppna lösningar och tjänster,
vänligen sänd e-post till: kent.aberg@newformat.se eller ring +46 (0)70 631 53 01.  NewFormat värdegrund

  Den enda standard som är värd att stödja är en Öppen Standard.

  Öppna standarder ger följande fördelar:

  • De medger integration mellan olikartade system och arkitekturer.
  • De kan implementeras och utvecklas för en mångfald av olika systemmiljöer.
  • De verkar för att förbättra marknadens ekosystem genom att de både driver
   anammande och förnyelse samt minskar risken vid införande av nya system.
  • De verkar för att öka interoperabiliteten mellan olika system.
  • De driver ned priserna genom att understödja och möjliggöra
   framtagandet av konkurrerande implementationer.
  • De verkar för en ökad utbyttbarhet av likartade produkter och system.
  • De ger ett skydd mot ekonomisk och legal osäkerhet, eftersom utvecklingsprocessen
   som använts är tydlig vad avser intellektuella rättigheter.

  Innebörd för våra kunder:

  Konsumenter och kunder som väljer en lösning baserad på öppna standarder,
  undviker att långsiktigt låsa in sig i en viss leverantörs tekniklösningar.

  Framgångsrika öppna standarder definierar öppna teknikplattformar som uppmuntrar
  leverantörer att tävla om att erbjuda kunderna den allra bästa implementationen.Generella försäljningsvillkor

Tillägg: Villkor för utbildnings- och konsultuppdragPrivata engagemang:

DIF Handikappfotbollsförening - Logo

1999-2016
Djurgårdens IF Handikappfotbollsförening (DIF Hff)

Kent Åberg engagemang:
Föreningsmedlem: 1999-2016
Styrelsemedlem: 2000-2014
Ordförande: 2005-2014
Hedersmedlem: 2016-->
Utmärkelser: "Årets Djurgårdare 2010"


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.


PDF Association Medlem - Logo     Småföretagarna - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo