NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


callas software - Logo

Vi löser PDF-problem
callas software gör det enklare att hantera komplexa PDF-utmaningar

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från callas software GmBH.
callas software License Server - Logo

callas License Server

Dynamisk allokering av moln-baserade kapacitetstjänster på
Amazon Web Services, Microsoft Azure och andra infrastrukturer
vid behov av topprestanda för callas software programvara och teknik.callas License Server Webinarier/Videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av callas License Server - Popup-fönster

callas License Server - Tutorials

Boka online-demonstration av callas License ServerProdukter


callas software License Server - Logo

callas License ServerNedladdning - Ikon
Klicka här för att begära nedladdning av callas Licens Server

(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).

  callas License Server

  Dynamisk allokering av moln-baserade kapacitetstjänster på
  Amazon Web Services, Microsoft Azure och andra infrastrukturer
  vid behov av topprestanda för callas software programvara och teknik

  Adresserar behoven hos en modern, molnbaserad värld.
  Introducerar med molninfrastruktur i fokus ett mer dynamiskt sätt att
  licensiera bearbetningskapacitet baserat på behov av topprestanda.

  callas License Server passar in i callas softwares långvariga
  tradition att medge maximal flexibilitet när det gäller
  användning och miljö för sina produkter och teknik.
  callas software programvara har varit tillgänglig under många år för
  Windows, Mac, Linux, Oracle/Sun Solaris och IBM AIX och callas' teknik
  kan integreras via hot folders, kommandoradsgränssnitt (CLI) samt
  software development kit (SDK).

  Med callas License Server anpassar callas software den filosofin
  till marknadens nuvarande behov och möjliggör en enkelhet i
  utplaceringen av callas software produkter och teknik som
  moln-baserade tjänster på infrastruktur från
  Amazon Web Services, Microsoft Azure eller andra.


  callas License Server används vanligtvis i privata eller offentliga molnmiljöer.
  Det är en fristående programvara genom vilken callas Server/CLI/SDK produkter
  kan hämta specifik licensinformation.
  Licensinformationen är baserad på det maximala antalet instanser och/eller
  bearbetningstiden som den aktuella Server/CLI/SDK-produkten kan använda
  oavsett var Server/CLI/SDK-produkten är installerad.
  Detta möjliggör att tillgodose automatiska skalningsscenarier.
  Den normala licensmodellen för callas License Server medger även ASP-användning.
  Aktiverings-baserad licensiering vs Licensserver-baserad licensiering

  Alla callas software programvarukunder har hittills använt aktiverings-
  baserad licensiering, som binder licensen till maskinen den körs på.
  Från och med nu medges även licensserver-baserad licensiering av
  callas software programvaror utan krav på att den aktiveras lokalt.
  Istället kontrolleras med License Server om det finns några lediga licenser.
  Detta tillåter (virtuella) maskiner på nätet att dynamiskt tas i drift utan
  behov av att genomföra en manuell aktiveringsprocess, vilket i sin tur
  möjliggör verklig "failover"-stöd för affärskritiska processer!


callas License Server konfiguration

callas License Server konfiguration - Bild

  Vad är det som egentligen driver Callas License Server?

  callas License Server använder blockchain-teknik.

  Blockchain är ett enkelt sätt att skicka information från A till B
  på ett fullt automatiserat, säkert och smart sätt.

  En part i en transaktion initierar processen genom att skapa ett block.
  Det verifierade blocket läggs till i en kedja som lagras och skapar en unik post.

  Transaktioner kan utgöras av kryptovalutor, medicinsk information,
  röstning eller hushållsutgifter, eller i vårt fall, License Server transaktioner.
  Alla transaktioner på licensservern lagras i en lokal blockkedja.
  Blockkedjan består av enskilda poster som innehåller information
  om en transaktion som är säkrad av ett hash-värde.

  Hash-värdet för varje post är byggt från hash-värdet av
  föregående post och data för den aktuella posten.
  Alla hash-värden för blockkedjan kontrolleras under licensserverns start.
  Om ett hash-värde är ogiltigt skickas ett felmeddelande och
  License Server vägrar att starta.

  En enda licensserver erbjuder inget failover-stöd.
  Men licensservern kan aktiveras på flera datorer för att vara
  förberedd för failover, vilket är myset viktigt enligt callas-kunder.


callas License Server kontrollpanel

callas License Server - Kontrollpanel - Bild

  callas License Server stöder callas pdfToolbox och callas pdfaPilot;
  stöd för callas pdfChip kommer inom kort.

  Licensservern själv behöver först installeras och aktiveras.

  När den väl är aktiverad, behöver inte callas Server/CLI/SDK aktiveras.
  Istället körs enbart callas Server/CLI/SDK via kommandoraden
  med licensens IP-nummer.
  Licensservern kontrollerar då tillståndet för callas Server/CLI/SDK,
  det vill säga om callas Server/CLI/SDK har tillåtelse att köras eller inte.

  Men hur får License Server information om att en ny instans av
  callas Server/CLI/SDK har tillåtelse att köras eller inte?
  För det syftet använder callas License Server, så kallade "patroner"
  (Processpatroner som gör att man kan köra en callas-process,
  bearbeta en fil i taget och/eller kreditpatroner som medger tillgång
  till processtid, oberoende av antalet parallella processer
  och/eller (virtuella) maskiner).

  Tillsammans med möjligheten att logga,
  erbjuder License Server även ett REST-gränssnitt som ger
  information om aktuell status för licensservern, patronerna,
  failover-nätverket och information om sessioner som körs
  (med varje bra funktion medföljer en bra dokumentation).
  Full flexibilitet: Auto-skalbara drifts miljöer & betala-per-användning

  • Körs utan lokal att aktivering
  • License Server kontrollerar om licenserna är tillgängliga eller inte.
   Detta medger att (virtuella) maskiner på nätet att dynamiskt tas i
   drift utan behov av att genomföra en manuell aktiveringsprocess.


  • Hanterar behov av prestanda vid topproduktion
  • callas License Server möjliggör driftsmodeller såsom
   "prestanda efter behov" eller "kapacitet på efterfrågan",
   ett mer dynamiskt sätt att licensiera baserat efter
   produktionens behov av topprestanda.


  • Hur fungerar det?
  • Betala-per-användning.
   Det utger en initial kostnad för License Servern och därefter tillstånd
   baserat på patroner (Cartridges) laddade in i den.

   Det finns två typer av patroner:
   Man köper antingen Process Cartridges och/eller Credit Cartridges
   som laddas in i callas License Server.

   • En Process Cartridge laddas med en eller fler samtidigs processer.
    Varje process medger att en callas-programvara bearbetar en fil i taget.

    8 Process Cartridges medger möjlighet att köra 8 processer parallellt,
    oavsett om det är det på en eller flera (virtuella) maskiner.
    Process Cartridges används vanligtvis för att driva den dagliga produktionen.


   • Credit Cartridgestillgodoser behovet av topproduktion och ger tillgång till
    bearbetningstid, oberoende av antalet parallella processer och/eller
    (virtuella) maskiner.

    Credit Cartridges laddas med ett antal krediter.
    Varje kredit motsvarar en sekund av bearbetningstid.
    När en callas-programvara begär tillstånd att bearbeta en fil,
    kommer License Server hålla reda på hur lång tid det tog att
    bearbeta den filen och kommer då att subtrahera motsvarande
    antal krediter från sin Credit Cartridge.
   • En 50.000 Credit Cartridge medger en bearbetningstid om 50.000 sekunder.
    I en auto-skalbar miljö skulle detta möjliggöra att ett obegränsat
    antal server-instanser startas, som bearbetar filer tills dess att alla
    krediter använts, vilket ger kunderna tillgång till en aldrig
    tidigare skådad kraft för PDF-bearbetning.
    För rena fall av betala-per-användning (pay-per-case) kan
    callas-kunder självklart välja att bara använda Credit Cartridges.
  Egenskaper och funktionalitet

  • Auto-skalbar lösning

  • Dynamisk tillgång till moln-infrastruktur vid behov

  • Möjlighet att ladda Process Cartridges för daglig produktion

  • Möjlighet att ladda med Credit Cartridges för
   oöverträffad PDF-bearbetningskraft

  • Körs på alla vanliga operativsystem;
   Windows, Mac, Linux, Oracle / Sun Solaris och IBM AIX

  • Körs som en fristående (en enda licensserver) eller
   som ett kluster av tre License Servers som ger failover för varandra

  • Stödjer Process Cartridges som dynamiskt tillåter andra
   callas-produkter för att bearbeta filer på vilken dator som helst.
   Varje process i en Process Cartridge gör det möjligt att bearbeta en fil i taget

  • Stödjer Credit Cartridges som tillåter andra callas-produkter att
   bearbeta så många filer parallellt som nödvändigt genom att helt enkelt
   dra av bearbetningstid från antalet krediter i patronen

  • Körs på verklig hårdvara såväl som virtuella maskiner

  • Fungerar med alla varianter av callas pdfToolbox och callas pdfaPilot,
   inklusive desktop-versionerna för att tillhandahålla flytande licenser
  Fördelar

  • Undvik lokal aktivering
  • Eftersom License Server själv måste aktiveras på en maskin,
   behöver inte någon annan callas-produkt aktiveras.
   De frågar helt enkelt License Server om behörighet att köra.


  • Tackla toppproduktionen
  • En kombination av Process Cartridges och Credit Cartridges på License Server
   hanterar basbearbetningsbehovet (med hjälp av Process Cartridges) och
   toppbearbetningsbehov (med hjälp av Credit Cartridges) mycket enkelt.
   Denna lösning är både mycket flexibel och kostnadseffektiv!


  • Implementera verkligt failover-stöd
  • Med den traditionella callas-licensmodellen, måste callas-produkter alltid
   aktiveras lokalt, och det är inte en helt automatiserad process.
   Detta gör det svårt att ge verkligt failover-stöd för affärskritiska processer.
   Med hjälp av License Server är det möjligt att göra en riktig failover!
   License Server är själv inte en flaskhals för sant failover-stöd då den kan
   fungera i ett kluster av tre License Server som ger backup för varandra.


  • Flytande desktoplicenser
  • Eftersom License Server fungerar med callas pdfToolbox Desktop och
   callas pdfaPilot Desktop, kan den användas för att implementera flytande licenser.
   Desktop-produkter begär tillstånd att köra vid uppstart, vilket tar bort
   behovet av att aktivera produkten på varje maskin som den körs på.
   Detta ger en flexibel miljö för skolor, universitet, och organisationer
   med stora mängder stationära produkter ...
  Tillgänglighet

  callas License Server är tillgänglig för callas pdfToolbox och callas pdfaPilot;
  stöd för callas pdfChip kommer inom kort.
  5 licenser av callas pdfToolbox Desktop eller callas pdfaPilot Desktop ingår
  vid köp av callas License Server.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.callas software - Logo
callas software Partner