NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig hårdvara och programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) och Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF- och PDF/A-lösningar från callas software GmbH.

callas software - Logo

Lösningar för preflight/validering och korrigering för
prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion och digital publiceringcallas software pdfToolbox - Logo
Det mest kraftfulla allround-verktyget för preflight/validering och korrigering för
prepress, tryckproduktion, förpackningsproduktion och digital publicering.


  callas pdfToolbox - verktyg för konvertering av dokument till PDF-standarder
  callas pdfToolbox automatiserar och standardiserar processen för filleverans och mottagning.

  callas pdfToolbox används inom prepress, print, förpackning, digital publicering och
  dokumenthantering för dynamisk teknisk förhandskontroll (preflight), korrigering,
  färghantering och optimering av PDF-filer.

  I automatiserade arbetsflöden är callas pdfToolbox oumbärlig för kvalitetskontroll och
  korrigering av PDF-filer, för konvertering av PostScript-, bild- och kontorsdokument till PDF,
  samt för utskjutning, delning och sammanslagning av PDF-filer och mycket mer.

  callas pdfToolbox är standardverktyget vid krav på stöd av automatisering via
  hot folders och integration via kommandorad (callas pdfToolbox CLI) i
  produktionsflöden, verksamhetssystem, eller webb-till-print-lösningar.


  callas pdfToolbox är en pålitlig, beprövad och erkänd teknik.
  callas pdfToolbox används av såväl små företag, som stora förlag och tryckerier samt
  globala OEM-kunder som integrerar tekniken i sina egna produkter; bland dessa märks:
  Adobe, Foxit, HP, Kodak, Mitsubishi, Quark Software Inc., Tucanna Sofware, Xerox, ...

  När du köper callas pdfToolbox från New Format AB får du
  callas pdfToolbox originalteknik direkt från callas software GmbH,
  som produktionsklara verktyg eller för integrering i egna lösningar,
  och till ett lägre pris.  Vad callas pdfToolbox gör
  callas pdfToolbox kontrollerar och korrigerar dokument enligt gällande branschstandarder,
  inklusive alla ISO PDF-standarder - PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/A och PDF/VT -
  och alla marknadssegmentsspecifika specifikationer från Ghent Worksgroup.

  callas pdfToolbox konverterar kontorsdokument skapade i Microsoft Word, PowerPoint, Excel,
  Publisher, Visio, Project, Apache OpenOffice, Pages (Mac OS X), PostScript och EPS, PNG,
  JPG och TIFF-bilder till tryck-/publiceringsfärdiga PDF-filer.

  callas pdfToolbox används för automatisering av arbetsflöden, kommandoradsstyrning,
  och dynamisk preflighting för att undvika produktionsfel, identifiera och åtgärda problem,
  påvisa skillnader i olika versioner av PDF-filer, utskjutning (t.ex. vid produktion av häften),
  hantering av upprepade arbetsmoment, dela uppslag i enskilda sidor, och mycket mer...

  Oavsett storlek på produktionsmiljön klarar callas pdfToolbox de mest krävande
  produktionskraven samtidigt som callas pdfToolbox är lätt att installera och använda.


  callas pdfToolbox produktfamilj
  pdfToolbox producerar fullt PDF-kompatibla filer och är samtidigt marknadens
  mest kraftfulla verktyg för validering och korrigering av PDF-filer:

  • callas pdfToolbox Desktop för personligt och interaktivt användande på desktop.
   Åtgärdar en fil i taget eller, i batch-mod, en hel mapp med PDF-filer.
   Via kontrollpanelen Switchboard utförs vald åtgärd på alla filer i indatafoldern;
   filerna flyttas automatiskt till önskad utdatafolder baserat på resultatet av åtgärden.
   Sparar massor av tid vid behov av att samtidigt bearbeta och åtgärda flera dokument;
   för automatisering via bevakade mappar rekommenderas dock pdfToolbox Server & CLI.

  • callas pdfToolbox Server & CLI är helt anpassningsbara serverlösningar som
   möjliggör automatisering av arbetsflöden via bevakade mappar (hot folders)
   eller för integration i befintliga system genom ett kommandoradsgränssnitt.

  • callas pdfToolbox SDK är ett programbibliotek/Software Development Kit
   för utvecklare med behov av att utveckla kundanpassade lösningar för
   PDF-optimering, -validering och -korrigering.

  Alla lösningar från callas software används närhelst PDF-filer
  behöver anpassas i stor skala och vid höga krav på:
  • automatiserade och standardiserade produktionsprocesser
  • kvalitet, säkerhet, snabbhet och effektivitet
  • att dokument garanterat följer gällande standard
  • ökad produktivitet
  • eliminering av fel

  Guide till lösningar från callas software, typiska användningsområden,
  praktiska övningsexempel och tutorials:
  • kontroll och korrigering av PDF-dokument / Preflight
  • förberedande av dokument inför arkivering
  • skapa dynamiska arbetsflöden med hjälp av variabler


  callas pdfToolbox är kompatibel med Adobe® Acrobat® DC
  (de använder faktiskt samma robusta PDF preflight-teknik),
  men erbjuder dessutom stöd för server-baserad automatisering
  och batch-bearbetning av PDF-filer.


  Lösningar för förlagsverksamhet (Publishers)
   Produktion av förlagsprodukter är en starkt konkurrensutsatt verksamhet
   med snäva tidsramar och höga kundförväntningar.
   Inkommande material i form av PDF-filer kommer från många olika källor
   - från annonsörer, byråer, designavdelningar, etc.

   Hur garanteras att publikationer produceras enligt de allra högsta kvalitets-
   normerna under sådana förhållanden?
   Med callas pdfToolbox utgör inte längre den traditionellt långa produktionskedjan
   för förlagsprodukter ett hinder för slutresultatets tillförlitlighet.

  Lösningar för tryckerier
   Tryckerier under ständig press att hantera fler och fler PDF-filer och allt kortare leveranstider.
   Inkommande PDF-filer som inte är anpassade till tryckeriets produktionssystem utgör då
   ett potentiellt hinder för en effektiv produktion och ett godkänt slutresultat.

   callas pdfToolbox används just för att undvika sådana fel, för att spara tid och pengar,
   och för att bibehålla sunda kundrelationer.

   Med callas pdfToolbox anpassas inkommande PDF-material snabbt
   - via interaktiv visuell inspektion och automatisk korrigering av felaktiga PDF-filer -
   till önskad produktionsprocess för att garantera en godkänd slutprodukt.

   PDF-filer korrigeras med avseende på transparens och färg för att slutresultatet från
   praktiskt taget alla RIP-system skall bli det förväntade, vilket minimerar behovet
   av att skaffa annan ersättningsutrustning vartefter PDF-tekniken utvecklas.
PDF-validering med callas pdfToolbox

Vanlig fråga: Vad är det som valideras med callas pdfToolbox ?

Tumregeln är:
En PDF-validerare (callas pdfToolbox) kontrollerar de aspekter
som särskilt regleras i PDF-standarden.

Användning av callas pdfToolbox i praktiken:
Användningsexempel: Preflight, validering, korrigering och konverteringProdukter
callas software pdfToolbox - Logo
callas pdfToolbox - PDF-lösningar för prepress, print/tryckeri och publicering


Klicka här för att prova callas pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).

Översikt


callas pdfToolbox Desktop Switchboard

callas software pdfToolbox Switchboard - Bild


  callas pdfToolbox - PDF-produktionsverktyg

  callas pdfToolbox är marknadens mest lättanvända och samtidigt
  kraftfullaste verktyg för dynamisk PDF-preflight och -korrigering.

  callas pdfToolbox Desktop installeras fristående eller som plug-in till Adobe® Acrobat®:
  • När pdfToolbox installeras som ett fristående program,
   ersätter det helt och hållet det inbyggda preflight-stöd som ingår i Adobe Acrobat;
   i sådana fall finns det ingen anledning att också köpa / installera Adobe Acrobat.

  • När pdfToolbox installeras som en plugin till Adobe Acrobat,
   utökas och förbättras väsentligt det inbyggda preflight-stöd
   som ingår i Adobe Acrobat.


  Problemfiler kan enkelt korrigeras under preflight-körning eller åtgärdas
  med ett enda knapptryck på callas pdfToolbox Switchboard (kontrollpanel).
  Exempel:
  • förenkling/plattning av bitmapp ("Flattening transparency"),
  • konvertering av teckensnitt till vektorkonturer,
  • införande av trim- och utfallsmarkeringar för att matcha utskriftsmarkeringar,
  • konvertering av office-dokument och även av PostScript-filer direkt till PDF,
  • jämförelse av olika versioner av PDF-filer,
  • visualisering av färgmättnad och täckningsgrad,…

   • callas software pdfToolbox Preflight Certificate - Bild

  Ingen uppgift är för svår för callas pdfToolbox.


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.2:

  Den viktigaste nyheten i pdfToolbox 9,2 är möjligheten att
  söka efter fix-ups, checkar/kontroller, profiler ... över flera bibliotek,
  men många fler förbättringar av funktionalitet har införts hela produkten.

  • Biblioteks-sökning / Cross-library search
  • Möjligheten att hantera bibliotek har förändrat hur man kan arbeta
   med checkar/kontroller, korrigeringar, profiler och processplaner:
   möjligheten att lagra dem per produkt eller kund till exempel ger en stor tidsbesparing.

   Men ibland vill man bara hitta ett objekt som man vet att man arbetat med,
   men man kommer inte ihåg var det var.
   I pdfToolbox 9,2, finns det möjlighet att se alla kontroller, korrigeringar och så vidare
   i närbelägna bibliotek, och det finns en separat fönster 'Search Libraries'
   för att göra det möjligt att utföra mycket detaljerade sökningar.

  • Användning av en extern textredigerare för Javascript-variabler
  • Kraften i variabler i pdfToolbox är obegränsad sedan det
   infördes stöd för avJavascript variabler i version 9.
   Fram till nu, har man inte haft någon möjlighet att redigera variabler
   inne i variabelfönstret i pdfToolbox, men version 9.2 erbjuder möjligheten
   att öppna en variabel i en vanliga textredigerare,
   så att man kan redigera den i önskad script-redigeringsmiljö.
   Detta ger lättare tillgång till kontroll via färgmarkering av syntax,
   kodkomplettering och verktyg, såsom JavaScript, (med lint till exempel)
   inuti textredigeraren.

  • Övriga nyheter i pdfToolbox 9.2
  • Den nya uppdateringen versionen introducerar även följande funktioner:

   • Vissa Switchboard-funktioner har nu en hjälpknapp längst ner.
    Denna knapp leder till callas software dokumentationswebbplats:
    help.callassoftware.com.
    Hjälpknappen kommer med tiden att läggas till i fler Switchboard-funktioner.

   • Fönstren för 'Ask at runtime' och 'Variable editor'
    har nu bättre stöd för kortkommandon.

   • Mer information finns i XML-rapporten för vald utdatametod (intent) i ett dokument,
    och det finns en ny Fixup (“Embed output intent with specified parameters”
    med vilken man kan bädda in en utdatametod utan att först
    behöva skapa den i pdfToolbox preferenser.

   • Med fixup 'Place text' och fixup 'Place page number'
    kan man lägga en vit bakgrund bakom tillagd text.

   • Med fixup 'Outline page geometry boxes' kan man välja vilka sidor av
    sidboxen som skall beskrivas (i stället för att alltid beskriva alla).

   • Med fixup 'Rotate page' och 'Set page geometry boxes' kan man
    med en kontroll definiera vilka sidor som skall ändras.
    Detta möjliggör att man, till exempel, för att rotera enbart sidorna 3, 7 och 10
    kan använda en lämplig preflight-kontroll som använder sekventiella sidnummer.

   • Fixup 'Enlarge page' kan även utföras på utvalda sidor och har
    nya tillval för att välja vilken sida av sidan som ska förstoras.  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9.1:

  pdfToolbox 9.1 fokuserar på att ytterligare förbättra användbarheten och tillförlitligheten.
  pdfToolbox 9.1 stöder nu standarden Processing Steps,
  innehåller en ny version av Adobe PDF-biblioteket samt har
  utökad funktionalitet i flera av huvudfunktionerna i pdfToolbox.

  • Förbättrad formteknik
  • pdfToolbox 9.1 utvidgar teknikstödet för hantering av former
   för att möjliggöra användningsfall såsom bättre stöd för utspridning
   eller trängsel vid tillägg av oregelbundna former.

  • Processteg / Processing Steps
  • Processteg / Processing Steps är en specifikation som ursprungligen utvecklades
   av Ghent Workgroup för att associera information om tryck och efterbehandling
   (såsom skärning, prägling, lackning, ...) med ett PDF-dokument.
   Detta görs genom att man grupperar sidobjekt i skikt (tekniskt: valfria innehållsgrupper),
   och lägga till metadata till dessa skikt för att identifiera dem som processteg.
   Specifikationen undergår just nu en standardiseringsprocess inom ISO
   för att bli en framtida officiell internationell standard.
   pdfToolbox 9.1 har implementeras ett brett stöd för denna specifikation:
   det är möjligt att visa eller lägga till processtegsinformation,
   att kontrollera dess tillgänglighet eller korrekthet under preflight
   och att åtgärda vanliga problem.

  • Place content-teknik som stöder SVG
  • Place content funktionalitet i pdfToolbox är ett mycket flexibelt sätt
   att lägga till innehåll i PDF-dokument, från enkla texter eller sidnummer,
   över streckkoder med det inbyggda streckkodsbiblioteket,
   till mer utmanande uppgifter med place content mallar.
   I pdfToolbox 9.1, är det nu också möjligt att enkelt lägga till
   en komplett SVG-fil till ett PDF-dokument.

  • Processplans-debuggning
  • Processplaner är ett bekvämt och effektivt sätt att köra fullständiga åtgärdssekvenser
   på PDF-dokument, eventuellt med villkorlig (om ... så ...) bearbetning.
   Att bygga komplexa processplaner kan vara utmanande och i pdfToolbox 9.1
   ingår nu en hjälpfunktion för felsökning/processplansdebuggning.
   I debugg-läge lagras all information om bearbetningen
   (inklusive mellanliggande PDF-filer och rapporter) i en processplan.
   Detta gör det möjligt att köra en processplan och sedan i detalj analysera vad
   resultatet blev i varje steg för att ytterligare optimera vad som händer i processplanen.

  • Ny version av Adobe PDF-biblioteket
  • pdfToolbox använder internt Adobe PDF-bibliotek för förenkling/plattning av bitmappar
   ("Flattening transparency") eller rendering av PDF-dokument.
   Detta bibliotek har nu uppdaterats i pdfToolbox 9.1 för att vara på
   samma tekniska nivå som Adobes flaggskeppsprodukt Acrobat DC.
   Denna förändring förbättrar specifikt tillförlitligheten och kvaliteten på
   förenkling-/plattningsprocessen av bitmapp.


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 9:

  callas pdfToolbox utökar nu stödet för olika efterbehandlingsoperationer som
  är nödvändiga för att förbereda en PDF innan den sänds iväg för rippning.
  Många av de nya funktionerna förbättrar dramatiskt möjligheterna att exempelvis
  använda pdfToolbox inom storformat/"large print", etikett- och förpackning.

  • Utökar stödet av variabler för preflight and korrigering

   • callas software pdfToolbox - Variables Everywhere in Checks and Fixups - Picture

   • Ytterliggare möjligheter att variabelstyra både teknisk kontroll och korrigering.
    Variabler kan nu dynamiskt baseras på värdet av andra variabler.
    Detta gör det möjligt att skapa extremt flexibla och kraftfulla profiler
    och processplaner utan att minska på användarvänligheten.
    Kunder kan nu bygga en profil som har synavstånd som indata
    till ett jobb och sedan automatiskt få uträknat alla nödvändiga mått
    för textstorlekar och upplösningsminima.


  • Storformatsutskrift - Ny sektion för dedikerade funktioner:

   • callas software pdfToolbox Switchboard - Large Print - Bild

   • Tillägg av lack, vit, folie, stämpel
   • Nya funktioner för att skapa utfall (stacka, upprepa sista pixeln, spegla)
   • Tillägg av genomföringsmarkeringar (öglor)
   • "Tiling" för mycket stora jobb (skapandet av ett antal mindre, utskrivbara, bitar)
   • Skapa former (möjliggör lackning, vit, folieskapande till specifika objekt).
    Möjliggör detektion av vektor- eller bitmappelement för att
    konvertera dem till separata "former".
   • Avancerade variabler


  • Prepressinnovationer

   • callas software pdfToolbox Switchboard - Colors - Bild

   • Automatiskt skapa bakgrundsobjekt t.ex. för utskrift på transparent material.
   • Utökat stöd för dekorfärger i PDF med CXF baserade arbetsflöden.
    Även om PDF-filer innehåller tillräckligt med information om dekorfärger
    för god förhandsvisning, kan mer komplicerade operationer såsom korrekt
    färgkorrigering eller exakt konvertering av dekorfärger till CMYK vara en utmaning.
    Genom att lagra CxF-data (färgutbytesformat , ISO 17.972-4) i PDF-filen,
    kan mycket bättre resultat erhållas för mer exakt färgvisualisering och utdata.


  • Nya funktioner i callas pdfToolbox Desktop

   • Zoom-funktionalitet

   • callas software pdfToolbox - Object Inspector - Zoom - Bild


   • Object Inspector / Trådmodellvisning / Wireframe visualization

   • callas software pdfToolbox - Object Inspector - Wireframe - Bild

    Med Objekt Inspector kan man peka på objekt i filen.
    Alla relevanta egenskaper hos dessa objekt visas omedelbart tillsammans
    med en förhandsvisning av objekt ovanför och under objektet.
    Inbyggd stöd för att filtrera bort olika objekttyper ingår;
    Objektet Inspector kan dölja vissa typer av objekt
    (t.ex. dölja alla bilder för att se vad de täcker)
    och att byta till trådmodellvisningsläge.
    I det läget visas alla objekt med rektanglar i olika
    färger för att ge en röntgenvy av dokumentet.  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 8:

  • Fullt stöd för flerkanalsarbetsflöden och PDF/X-5n,
   och soft proofing av färg / PDF/X-5n
   • callas software pdfToolbox - pdf/X5n Soft Proofing n-Channel Rendering - Bild
   • pdfToolbox 8 gör det möjligt att konvertera alla PDF-dokument
    till en flerkanalig färgrymd med en lämplig ICC-profil.
    Detta innebär att RGB eller CMYK innehåll lätt kan omvandlas till
    hexachrome, CMYK + Röd eller något annat flerkanalsscenario;
    detta är av avgörande betydelse för förpackningsflöden och
    - i allt större utsträckning - alla digitala arbetsflöden.

    Dessutom ingår stöd för att skapa och validera PDF/X-5n filer, en ISO-standard
    som är utformad för att stödja sådana färgrymder vi datautbyte i prepressfas.

   • I pdfToolbox 8.1 ingår även stöd för PDF/X-5n "soft proofing".
    Soft proofing av PDF/X-5n filer möjliggör färgkorrekt visning av
    dokument som använder flerkanaliga ICC-profiler.
    Behov av stöd för flerkanalig färg har blivit allt viktigare eftersom fler och
    fler tryckerier ofta använder fler än 4 färger i sina digitala tryckpressar.

    Ett annat område där soft proofing ofta används är förpackningar.
    Soft proofing låter användaren styra färg i olika miljöer,
    vilket hittills endast varit möjligt med mycket specialiserade produkter.

    Stöd för soft proofing ingår i den fristående versionen av pdfToolbox 8.1 Desktop och
    i pdfToolbox 8.1 CLI, Server och SDK där soft proof bilder kan skapas.


  • pdfToolbox bibliotek
   • callas software pdfToolbox Manage Libraries - Bild
   • Om anpassade preflight- eller korrektionsprofiler skapas, kan arbetet med
    pdfToolbox 8.1 göras mycket enklare genom användning av profilbibliotek.
    pdfToolbox 8.1 kan hantera olika profilbibliotek; varje bibliotek kan innehålla en unik
    uppsättning av profiler, checkar, korrigeringar och alla andra stödjande inställningar
    (t.ex. HTML-mallar, inställningar för färgkonvertering, osv ...).
    Bibliotek kan importeras och exporteras för att delas mellan användare, och det är lätt
    att växla mellan biblioteken i pdfToolbox för att arbeta snabbare med olika projekt.


  • Integrerat streckkodsbibliotek
   • Streckkoder behöver ofta kunna läggas till i ett dokument vid någon tidpunkt i arbetsflödet.
    pdfToolbox 8 innehåller ett fullständig, professionellt streckkodsbibliotek för tillägg av
    över hundra olika typer av streckkoder till PDF-dokument.
    Från 1D- till 2D-streckkoder eller QR-koder, pdfToolbox 8 klarar allt.


  • Tillägg av dynamisk text
   • Ny fixup-funktion "Lägg till dynamisk text" för att lägga till sidnummer till ett PDF-dokument.
    Kan användas för att lägga till en mängd information, antingen som statisk eller dynamisk text
    till ett PDF-dokument med olika typsnitt, färger och placeringsalternativ.


  • Kraftfull funktionalitet från callas pdfChip nu integrerad i callas pdfToolbox
   • callas pdfChip är en mycket kraftfull och högkvalitativ HTML-till-PDF-konverterare.
    Funktionalitet från pdfChip är nu integrerad i pdfToolbox för att stödja fall där innehållet
    som ska läggas till ett PDF-dokument är mer komplext än en streckkod eller dynamisk text.
    Med viss kunskap om HTML, CSS och eventuellt JavaScript är det möjligt att
    dekorera PDF-filer med all nödvändig information i ett arbetsflöde.


  • Object Inspector - för detaljerad granskning av PDF-dokument

   • callas software pdfToolbox Object Inspector - Bild

   • Med "preflight"-funktionen har pdfToolbox alltid snabbt kunnat detektera
    problem eller potentiella problem. Med visualiseringsfunktionen kan många preflight-
    problem (t.ex. utfallsfel eller överflöd av tryckfärg) snabbt diagnostiseras visuellt.

    Med Object Inspector tillkommer möjligheten att se en fullständig lista
    över egenskaper för alla objekt i PDF-dokument.
    Genom att klicka på ett dokument kan man se vilka objekt som används på den platsen,
    och undersöka alla egenskaper (typsnitt, färg, transparens, upplösning, ...) av dessa objekt.
    Ett bra verktyg för att sätta fingret på irriterande problem som upptäckts under preflight
    eller helt enkelt för att plocka isär ett besvärlig PDF-dokument.


  • Snabbare bearbetning av stora PDF-dokument och TIFF export av filer i alla storlekar.
   • I vissa arbetsflöden krävs att man kan hantera mycket stora dokument;
    dokument som är mycket komplexa eller innehåller en stor mängd sidor.
    pdfToolbox 8 är optimerad för att hantera sådana dokument utan fördröjningar eller problem.

    pdfToolbox har kunnat spara varje sida i ett PDF-dokument som PNG, JPEG eller TIFF-bild,
    men dessa utdatabilder har hittills var begränsade till maximalt 32.000 pixlar i varje dimension.
    I pdfToolbox 8 har denna begränsning helt tagits bort för TIFF-filer (med undantag av
    den filstorleksbegränsning om 2GB som definieras i själva TIFF-formatet).
    Detta gör det möjligt att generera högupplösta TIFF-bilder av även de största filerna.  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 7:

  • Helt anpassningsbara preflight-rapporter

   • Ny preflight-rapport ger attraktiv översikt och flexibla anpassningsmöjligheter.

    Preflight-rapporten över fel och varningar är ofta den enda kontakten dina
    kunder har med arbetsflödet, vilket ställer stora krav på att rapporten
    förmedlar korrekt och lättläst information.

    callas pdfToolbox har en helt ny layout för preflight-rapporter som är mycket mer
    visuellt tilltalande, presenterar informationen på ett mer tydligt och koncist sätt
    och där layouten dessutom är helt anpassningsbar till kundbehov;
    exempelvis för tillägg av kundföretagets logotyp och färger.

    callas software pdfToolbox Preflight Report - Picture


  • Utökat stöd för operatörsstyrning i ett automatiserat arbetsflöde
   • Även i fullt automatiserade arbetsflöden krävs det ibland mänskligt ingripande.
    Med callas pdfToolbox 7 är stöd för manuella ingrepp inbyggt i både
    callas pdfToolbox Server och callas pdfToolbox Desktop.
    Via en ny kontrollfunktion i callas pdfToolbox Server kan man definiera de steg i ett
    arbetsflöde varifrån resultatfiler skall sändas över nätverket till operatörernas
    arbetsplats/callas pdfToolbox Desktop för kontroll.
    Operatörerna kan då lätt kontrollera huruvida vissa automatiska korrigeringar
    utfördes som planerat eller själva gripa in för att göra manuella ändringar.

    Problemfiler kan placeras i ett "väntrum" i callas pdfToolbox Server
    istället för att omedelbart flytta dem till felmappen.
    Problematiska filer visas i en rapportvy i callas pdfToolbox Desktop på
    operatörernas datorskärmar. Operatörerna kan öppna dessa filer, inspektera eller
    ändra dem med hjälp av åtgärdsfunktionerna i callas pdfToolbox och besluta att
    antingen avslå dem, upphäva eventuella fel eller godkänna en korrigerad version.

    callas pdfToolbox Server håller reda på vem som kontrollerat PDF-filen för att undvika att
    flera operatörer förlorar tid genom att titta på samma fil, och flyttar filerna till mappen
    för felfria PDF-filer eller till mappen för problemfiler baserat på operatörens beslut.

    callas software pdfToolbox Preflight Report - Picture


  • Radikalt förbättrad hantering av transparens och teckensnitt (fonter)
   • Transparens är fortfarande ett problem i många av dagens prepressarbetsflöden.
    Transperensbearbetningen i callas pdfToolbox är förbättrad för att leverera
    ett jämnare resultat och med bättre prestanda.

    Problem uppstår även ofta vid övertryckta objekt i arbetsflöden med komplexa objekt.
    callas pdfToolbox kan nu i dessa fall platta (flatten) bitmappen för övertryck objekt
    på samma sätt som vid plattning av genomskinliga objekt.

   • Ett av de mest felbenägna områdena gäller hanteringen av teckensnitt.
    Teckensnittshanteingen i callas pdfToolbox är baserad på en helt ny teckensnittsmotor
    som ger en förbättrad konverteringskapacitet, bättre stabilitet och högre prestanda.

  • Uppstädning av PDF-filer i arbetsflöden för tryck och mobil produktion
   • callas pdfToolbox kan nu mer exakt beskära sidor till synliga delar och områden
    och bortse från osynliga objekt och osynliga delar av objekt.
    Detta ger mycket bättre prestanda eftersom bara det
    faktiskt synliga innehållet på sidan används.

   • Hård beskärning av bilder.
    De icke-synliga delar av bilderna tas bort för att göra den totala filen mindre
    (och undvika problem med innehåll som inte syns men som ändå kan
    läsas med hjälp av PDF-redigeringsprogram).
    Bilder kan beskäras till sin mask.
    Delar av bilden som till exempel ligger utanför utfallsmarkeringar kan beskäras.

   • Borttagning av godtyckliga sidobjekt.
    Gör det lätt att ta bort en skär- eller stanslinje eller alla element med
    en viss dekorfärg (spot color) som inte ska visas på en tryckplåt.

   • Borttagning av alla metadata från PDF-dokument.
    Ny fixup-funktion för enkel borttagning av metadata även på objektnivå.


  • Andra nyheter
   • Beräkning av den totala täckningsarean av varje separation i en PDF-fil
    (användbart för kostnadsberäkning till exempel).

   • Jämföra två PDF-dokument eller ett visst antal separationer från två PDF-dokument,
    så att det är möjligt att endast jämföra de icke-svarta kanalerna (icke-textobjekt) eller
    endast den svarta kanalen (endast text) utan att i förväg modifiera PDF-filen.

   • Beräkna antalet separationer som genereras av en PDF-fil.

   • Bestämning x-höjden av text.
    Detta är baserat på den nya EU-förordningen för textstorlek på förpackningsmaterial
    som kräver just denna kontroll. Eftersom den krävda textstorleken definieras som x-höjd,
    vilket skiljer den från vanliga textstorlek (punktstorlek), kan denna nya preflight-kontroll
    kontrollera x-höjden för text korrekt.

    För vanliga arbetsflöden stödjer callas pdfToolbox även
    Ghent Workgroup specifikationerna (GWG 2012)
    för annonser och kommersiella trycksaker.


  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox:
  • Processplaner
   • Processlogiken hanteras nu via profiler
   • Exekveringen av nästkommande steg i en produktionsprocess
    baseras på resultat från tidigare steg i processen
   • Kombinerar processprofiler med specifika åtgärder

  • Färgmappningsförbättringar
   • Tillägg till färgkanalsomvandlingen möjliggör att
    färgkanaler för valfri process kan omvandlas till dekorfärger och vice versa.
   • Dekorfärger (spot colors) kan placeras var som helst på PDF-lager.

  • callas pdfToolbox stöder nu
   • Nätverksbaserad installation och hantering
    • callas pdfToolbox Desktop ansluter direkt mot lokal callas pdfToolbox Server
     som körs på en annan maskin
    • Konfigurering av profiler och hot folders görs av callas pdfToolbox Desktop
     och sedan körs bearbetningen på en annan server i nätet
   • Lastbalansering
    • Via dispatchermod

  • Många andra förbättringar
   • Många kontroller, korrigeringar och profiler har tillkommit och
    funktionaliteten har därmed ytterligare förbättrats.
  callas pdfToolbox kan:
  • Kontrollera och korrigera filer gentemot branschstandarder,
   däribland PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/A och PDF/VT
  • Användas för att göra en snabb visuell inspektion av filer som inte har passerat kvalitetskontrollen
  • Konvertera dokument till tryckfärdiga PDF-filer:
   • Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio och Project
   • Apache OpenOffice
   • Pages (Mac OS X enbart)
   • PostScript och EPS
   • PNG, JPG och TIFF bilder
  • Perfekt konvertera färger till utjämnade färger, ren svart text och förbättrad gråbalans i utskrifter
  • Korrigera PDF-filer som har korrekta utskriftsmarkeringar,
   men som saknar korrekta trim- eller utfallsmarkeringar
  • Visuellt jämföra PDF-filer för att exakt se vilka förändringar har gjorts eller
   för att kontrollera att inga oavsiktliga ändringar lagts till
  • Exekvera en enstaka korrigeringsåtgärd åt gången eller, med funktionen batch-bearbetning,
   exekvera en profil med en mängd fördefinierade korrigeringsåtgärder på alla filer i en mapp
  För prepress-proffs ingår nu en uppdaterad PDF-motor som stöder:
  • De allra senaste ISO-standarderna
  • Avancerad färghantering
  • Sidutskjutning (utplacering av trycksakens sidor på tryckplåten) av allt från visitkort till full N-up
   (N-up utskrift skriver ut två eller fyra eller flera sidor på ett enda pappersark)
  • Uppdelning eller sammanfogning av PDF-filers innehåll
  • Kontroller för att ändra storlek och utskjutning av PDF-innehåll
  • Stöd för att bädda in, dela upp, ersätta och konvertera teckensnitt (fonter) till konturer
  • 64-bitars systemcallas pdfToolbox kan beställas i olika utföranden
för att möta specifika behov och krav på automatisering

callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
  callas pdfToolbox - PDF-lösningar för prepress, förlag, tryckerier.

   callas pdfToolbox Desktop
  • Interaktiv desktop-tillämpning för preflight, korrigering och anpassning
   av PDF-filer för prepress, tryckning och elektronisk publicering.
  • Stöder alla upptänkliga behov av att kunna bearbeta PDF-filer tack vare
   en utökad uppsättning funktioner för att möta en mångfald av utmaningar.
  • Körs som fristående program eller som plug-in för Adobe® Acrobat®.

   callas pdfToolbox Server
  • För server-baserad automatisering och integration av
   callas pdfToolbox i ett befintligt arbetsflöde.
  • Hot folder-baserad och effektiv preflight / kontroll, korrigering och
   perfekt färgkonvertering av PDF-filer.
  • Inkluderar en licens av callas pdfToolbox Desktop (MacOS X eller Windows)
   för konfigurations- och teständamål.
  • Kan integreras i webbportaler eller automatiserade arbetsflöden.
  • Direkt integration med Enfocus FullSwitch och PowerSwitch
   genom medföljande tillämpningskonfigurationer.

   callas pdfToolbox CLI
  • callas pdfToolbox CLI (command line interface/kommandoradsgränssnitt) är det
   snabbaste sättet för utvecklare att använda callas PDF-teknik i kundanpassade lösningar.
  • Snabb, robust integration av PDF-preflight och bearbetning i alla miljöer som stöds.
  • Fulländat stöd för PDF-preflight, korrigering, färghantering och sidutskjutning
   i kundanpassade arbetsflöden och lösningar.

   callas pdfToolbox SDK
  • callas pdfToolbox SDK (Software Development Kit) underlättar utvecklingen av
   alla typer av inbyggnadstillämpningar för redigering av PDF-filer.
  • Möjliggör utveckling av "state-of-the-art" lösningar för kontroll och korrigering av PDF-filer.
  • Inkluderar en licens av callas pdfToolbox Desktop (MacOS X eller Windows)
   för konfigurations- och teständamål.


Automatisering

  Processplaner
  • pdfToolbox har fullt stöd för hantering av processplaner.
  • Processplaner medger en utökad och mer flexibel nivå av automatisering;
   • Med processplaner definieras ett antal bearbetningssteg som en PDF-fil skall genomgå.
    Varje steg kan utgöras av en preflight-profil, en enda preflight-kontroll eller korrigering,
    eller en viss åtgärd (t.ex. att skapa bilder, skapa ett häfte, exportera som PostScript-fil,…).
   • Process planer tillåter generering av preflight-rapporter som baseras på resultatet av varje steg,
    eller hopp mellan olika steg beroende av behandlingsresultatet av ett tidigare steg.
callas software pdfToolbox Automatisering - Redigera processplan - Bild

  Smidig, automatiserad utskjutning
  Med utskjutning avses placering av sidorna på ett tryckark så att de efter arkets
  tryckning och falsning (vikning) kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.
  • callas pdfToolbox kan enkelt skala, anpassa, flytta, sträcka ut, rotatera och vända sidor och sidinnehåll.
  • callas pdfToolbox skjuter ut allt från enkla häften till fullfjädrade broschyrer och böcker, såväl som
   N-up utskjutningar, enstaka utskjutningar samt upprepade utskjutningar för digitaltryck.
callas software pdfToolbox Easy Advanced Automated Impositioning - Picture

  Adobe-teknik används för förenkling av transparens / plattning av bitmapp
  • Att hantera PDF-dokument som använder transparens när arbetsflödet
   eller utmatningsenheter inte direkt stöder detta kan vara riktigt svårt.
   • callas pdfToolbox hanterar utan besvär plattning av bitmappar
    samtidigt som text, bilder och grafik bevaras så mycket som möjligt
    och utan att dokumentets huvudsyfte ändras.
   • Och du kan lita på att resultatet blir korrekt eftersom pdfToolbox
    använder Adobes egna och beprövade teknik för plattning av bitmappar.

  Fjärrkonfiguration och övervakning
  • Varje pdfToolbox Server levereras med en licens för pdfToolbox Desktop.
   • pdfToolbox Desktop kan anslutas till alla pdfToolbox-servrar i nätverket;
    all konfigurering och övervakning av pdfToolbox-servrarna hanteras
    bekvämt över nätet från en nätansluten dator på ditt skrivbord.

  Okomplicerad integrering i önskad Web2print- eller MIS-miljö
  • callas pdfToolbox Server stöder naturligtvis hot folders.
  • callas pdfToolbox har även stöd för att integreras via kommandorad (CLI) eller
   via ett SDK som är idealiskt för inbäddning av den senaste PDF-tekniken
   i eget web2print- och/eller administrativt system.

  callas pdfToolbox multiserverproduktivitet via Dispatcher
  • callas pdfToolbox kan köras på flera serversystem i samverkan.
  • Genom att konfigureras för automatisk lastbalansering används en
   callas pdfToolbox server som en central resurs ("Dispatcher") som i sin tur
   fördelar arbetet över nätverket till andra system/satellitsystem som
   därefter utför den begärda bearbetningen.
  • Lastbalanseringen ger hög bearbetningsprestanda i kombination
   med enkel installation och underhåll.

  callas software callas pdfToolbox Dispatcher - Picture

   • Stöd för lastbalansering samt konfigurering vid "fail-over"-situationer
   • Bearbetning av jobb sker enligt konceptet "dispatcher-satellit".
   • Dispatcher - en server som inte behandlar filer själv,
    utan istället matas med uppdrag/filer för bearbetning via jobbmappar
    och sänder filerna vidare till satellitsystem för att få dem behandlade.
   • Satellit - är i grunden en vanlig server för bearbetning av filer.
    pdfToollbox Dispatcher kan anslutas mot så många satelliter som det behövs för att
    säkerställa att bearbetningen inte stannar även om någon av satelliterna stängs av.
   • Fail-over - bearbetningen stannar inte även om någon av satelliterna är stängs av.


  Automatisering av arbetsflöden
  • callas pdfToolbox integreras sömlöst med FileTrain för automatisering av arbetsflöden.


callas software pdfToolbox - Logo
callas software pdfToolbox DeviceLink Add-on Server | CLI | SDK - Text Logo

callas pdfToolbox DeviceLink Add-on
för callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server | CLI | SDK

Konvertering via medlevererade DeviceLink-profiler


callas pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK - Detaljinformation
callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
pdfToolbox Desktop, Server, CLI och SDK - Popup-fönster med detaljinformation


callas pdfToolbox Desktop vs Server - Jämförelse av funktionalitet
Översikt av funktionalitet som stöd av pdfToolbox Desktop respektive pdfToolbox Server.
Vid köp av pdfToolbox Server ingår alltid en licens för pdfToolbox Desktop utan kostnad.

Klicka på bilden för detaljinformation.
callas software pdfToolbox Desktop vs Server - Jämförelse av funktionalitet - Bild


callas pdfToolbox Desktop, Server, Dispatcher, CLI, och SDK - Datablad

callas pdfToolbox Desktop, Server, Dispatcher, CLI och SDK
Referenser/Kundinstallationer

 • Globala OEM-kunder
  Integrerar teknik baserad på callas pdfToolbox i sina egna produkter; bland dessa märks:
  Adobe, Foxit, HP, Kodak, Mitsubishi, Quark Software Inc., Tucanna Software, Xerox, ...

 • 2015: Forsman & Bodenfors Inhouse AB, Göteborg

 • 2015: CS Labels, Willenhall/Wolverhampton, UK
  Matning av två Xeikon Cheetah (30 m/min tryckpressar)
  Kompletterande tekniklösningar:
  callas pdfChip,
  Laidback Solution FileTrain,
  ColorLogic ZePrA Colour Management Server,
  ColorLogic ReProfiler Digital Colour Engine.

 • 2015: Kodak integrerar callas pdfToolbox i sin arbetsflödesprodukt KODAK Prinergy Workflow 7:
  KODAK PRINERGY Workflow innehåller intelligenta verktyg för
  pre-presshantering av tryckunderlag och förpackningstryck.
  Programvaran automatiserar och övervakar utskriftshantering och arbetsflöden av PDF-filer.
  Med callas pdfToolbox-profiler utökas programvarans befintliga funktioner för
  validering och korrigering med funktioner för att möjliggöra bättre kvalitetskontroll
  och mindre manuellt arbete för användaren.
  Programvaran automatiserar tillhörande utskriftsprocesser, vilket ökar effektiviten och
  både minskar det manuella arbetet och de finansiella kostnaderna.
  Den nya versionen av programvaran automatiserar alla viktiga utskriftsfunktioner,
  där callas pdfToolbox utgör ett viktigt verktyg vid kvalitetskontroll och förberedelser.

 • 2015: QuarkXPress 2015 använder callas pdfToolbox för att certifiera PDF/X-4 filer:
  QuarkXPress 2015 levereras med utökat stöd för en bättre, snabbare och
  modernare PDF-hantering med hjälp av callas software.
  QuarkXPress 2015 kommer att stödja dokumentproduktion i PDF/X-4-format som i
  sin tur verifieras av den i QuarkXPress inbyggda programvaran callas pdfToolbox.
  Detta innebär att PDF/X-4-filer som exporteras från QuarkXPress 2015 kommer
  att vara certifierade med samma teknik som används i Adobe Acrobat

 • 2014: Pim Print, Nederländerna:
  Självbetjäningslösning för automatisering och preflight av prepressprocess
  - komplett och integrerad automationslösning för certifiering av PDF-filer;
  Använder callas pdfToolbox Server för att validera och korrigera
  inkommande PDF-filer - Datablad (engelska, pdf)

 • 2013: Nationalbiblioteket, Digitaliserings- och konserveringstjänsten, Mikkelä, Finland:
  Gråskalekonvertering av PDF-filer med callas pdfToolbox CLI

 • 2013: Meganews Magazines, Sverige:
  Validering och korrigering av PDF-baserade tidskrifter och tidningsmagasin
  med callas pdfToolbox Server som del i on-demand-utskrift

 • 2013: Penthion Media Technologies, Nederländerna:
  Självbetjäningslösning för hel publiceringsprocess
  - komplett och integrerad automationslösning för certifiering av PDF-filer;
  Använder callas pdfToolbox Server för att validera och
  korrigera inkommande PDF-filer - Datablad (engelska, pdf)

 • 2013: Showpad, Belgien:
  Försäljnings- och presentationsverktyg för surfplattor körs på molnbaserad online-plattform;
  Använder callas pdfToolbox CLI för PDF-publicering - Datablad (engelska, pdf)

 • 2011: SOAR Printing, Nya Zeeland:
  Webb-till-tryck portal baserad på callas pdfToolbox Server för prepress och tryckeritjänster;
  Automatiskt system för kvalitetskontroll - Datablad (engelska, pdf)

 • 2009: FE Burman, London, England:
  Webb-till-tryck portal baserad på callas pdfToolbox för prepress och tryckeritjänster;
  Automatiskt system för kvalitetskontroll - Datablad (engelska, pdf)


callas pdfToolbox webinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / Videoinspelningar illustrationsikon - Ikon
Videodemonstrationer av callas pdfToolbox - Popup-fönster

Boka online-demonstration av callas pdfToolbox


Beställningsnummer och prisinformation
callas pdfToolbox programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
Licensen är per desktop/laptop och obegränsat antal dokument, eller
per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.

Obs! Attraktiva priser vid byte från Enfocus PitStop till callas pdfToolbox.

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2016 NewFormat AB. All rights reserved.callas software - Logo
callas software Partner


PDF Association Member - Logo     Företagarna - Logo     Stockholms Handelskammare - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo