NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axaio software - Logo

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®axaio software MadeForLayers - Logo

axaio MadeForLayers
Effektiv lagerhantering


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig hårdvara och programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) och Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.axaio - intelligent effektivitet

axaio software MadeToPrint - Logo         axaio software MadeToCompare - Logo         axaio software MadeForLayers - Logo         axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av förlag, reklambyråer,
  leverantörer av prepresstjänster, grafisk industri och förpackningsindustri,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom
  vjoon K4, WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System.

  Produktöversikt - Combo Flyer (engelska, pdf)
  axaio MadeToPrint, MadeToCompare, MadeForLayers, MadeToTagaxaio software MadeForLayers - Logo

  axaio MadeForLayers för effektiv lagerhantering
  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.

  Senaste nytt
  axaio MadeForLayers är tillgänglig för Adobe Creative Cloud 2018.

  axaio MadeForLayers (och axaio MadeToPrint) har nu bägge stöd för
  "processing steps metadata" för standardiserad lagerhantering.
axaio MadeForLayers webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

MadeForLayers - Tutorials

Boka online-demonstration av MadeForLayersBeställningsnummer och prisinformation
axaio MadeForLayers programvara erbjuds som licensköp.
För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.
axaio MadeForLayers - Datablad/broschyrer


Produkter

axaio software MadeForLayers - Logo

Klicka här för att prova axaio MadeForLayers utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


axaio MadeForLayers
För effektiv organisering/hantering av vyer av lager med
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®

  Att skapa och redigera komplexa dokument för förpackningsindustri och
  andra ändamål kräver effektiva designverktyg.
  Verktyg som kan hantera flera dokumentlager - "lagertunga" dokument -
  och flera tekniska versioner av samma dokument.

  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.

  axaio software MadeForLayers - Lagervyer - Regionala varianter - Applen - Bild

  Olika lager kan kombineras till lagervyer, som visar olika språk eller
  regionala varianter av ett och samma dokument.
  Med MadeForLayers sparas designtid och minskas mänskliga fel
  vid arbete med lagertunga dokument.Tillämpningsområden för axaio MadeForLayers i
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®Lagervyer i MadeForLayers för flerspråkiga publikationer
axaio software MadeForLayers - Layer Views - Picture
  För flerspråkiga produktioner:
  Använd lagervyer för att organisera flerspråkiga dokument.
  • Genom att gruppera alla skikt för ett visst språk till en lagervy,
   kan man enkelt växla mellan skikten med bara ett klick, vilket väsentligt
   minskar risken för fel och minimerar eventuella oklarheter vid redigering.

   Med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt skapa antingen en master PDF-fil som innehåller alla
   språkvarianter, eller en PDF-fil för varje språk.

  För regionala publikationer:
  I regionspecifika publikationer såsom säljbroschyrer, kataloger, etc.
  behöver innehållet anpassas för olika regioner eller målgrupper.
  • Genom att arbeta med lagervyer i MadeForLayers kan publikationerna
   hanteras som olika regionala utgåvor.
   Detta kan göras för befintliga dokument eller att genom att man skapar
   en mall för att effektivisera redigering av all framtida produktion.

   Med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt spara separata filer för varje regional upplaga.

Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign
axaio software MadeForLayers - Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign - Bild
  För leverantörer av förpackningstjänster:
  I ett typiskt förpackningsarbetsflöde ingår många aktörer som
  skall förhandsgranska, kommentera och godkänna olika
  versioner av en förpackningsdesign.
  Att hålla reda på alla genererade förpackningsförslag och
  alla varianter av dessa kan visa sig vara en logistisk mardröm.
  • Genom att organisera källdokumenten i Adobe Illustrator eller InDesign
   i olika lagervyer för teknisk information, marknadsföringsinformation
   respektive juridisk information effektiviseras arbetsflödet.
   Med axaio MadeToPrint kan man skriva ut layouter eller exportera PDF-filer
   med de specifika lagervyer som fördefinierats i axaio MadeForLayers.
axaio software MadeForLayers - Use of Layer Views for Packaging - Picture
Bearbetningssteg / Processing Steps - Stöd för ytterligare metadata
  Bearbetningssteg:
  MadeForLayers stöder ytterligare metadata, som kallas "bearbetningssteg".
  Det här nya tillvalet är också tillgängligt genom lagerhantering i MadeToPrint:
  InDesign-lager kan nu ha både vanliga metadata och metadata för
  bearbetningssteg bifogade.

  Detta skapar möjligheten att lägga till standardiserade termer för varje lager
  för att identifiera lager i efterföljande bearbetningssteg i arbetsflödet.
  Exempel är att lätt identifiera dieline, lackobjekt eller braille i ett dokument.
  Standardiseringen baseras på den kommande ISO-standarden 19593, som
  definierar användningen av PDF för att associera bearbetningssteg och innehållsdata.

  Metadata för behandlingssteg fylls i för varje lager med
  MadeForLayers-panelen och behålls sedan i layouttillämpningen.
  Med hjälp av MadeToPrint överförs metadata automatiskt till PDF-filen för export.
axaio software MadeForLayers - Bearbetningssteg / Processing Steps - BIld
  Egenskaper och funktionalitet:
  • Gruppera lager i lagervyer för att effektivisera olika arbetsmetoder för:
   • hantering av flera språkversioner,
   • hantering av regionala varianter av annonser eller redaktionellt innehåll,
   • hantering av komplexa förpackningsdokument som
    innehåller design- och tekniska lager.
  • Skapa, redigera eller ta bort lagervyer.
  • Användarvänlig och intuitiv lagerpalett för effektiv lagerhantering,
   med tre specialiserade palettval:
   • Minimal vy, för att snabbt växla mellan lagervyer.
   • Normal vy, för att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer.
   • Utökad vy, for att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer,
    och lägga till eller redigera lagermetatadata.
  • Spara kombinationer av lagervyer och importera dem till befintliga dokument.
  • Lägg till metadata till lager för att möjliggöra automatisering av arbetsflöden
   baserade på standardiserade metadata snarare än på lagernamn.
  • Ange en viss lagervy som dokumentvystandard för att förbestämma
   vilka lager som kommer att synas först när dokumentet öppnas.
  • Skapa en ny lagervy från de för tillfället synliga lagervyerna,
   lägg till eller ta bort lager från synliga lagervyer.
  • Tangentbordsgenvägar för att snabbare och bekvämare
   växla mellan olika lagervyer.

  Produktfördelar:
  • Snabbare dokumentredigering.
  • Standardiserad process för skapande av dokument.
  • Fokuserad arbetsprocess med ökad effektivitet.
  • Förhindrar oavsiktlig blandning olika lager.
  • Ingår som en del i axaio MadeToPrint
   - säkerställer felfri export av olika dokumentversioner.

  Systemkrav:För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.axaio software - Logo
axaio software Partner