NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axaio software - Logo

Effektiviserar och standardiserar produktionsflöden för
prepress, print och publicering och innehållskorrigering av PDF-filer skapade med
Adobe® InDesign®, Adobe® Illustrator®, Adobe® InCopy® och QuarkXPress®axaio software MadeForLayers - Logo

axaio MadeForLayers
Effektiv lagerhantering


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axaio software GmbH.axaio - intelligent effektivitet

axaio software MadeToPrint - Logo         axaio software MadeToCompare - Logo         axaio software MadeForLayers - Logo         axaio software MadeToTag - Logo
(Klicka på respektive ikon för mer detaljerad produktinformation)

  Lösningar från axaio software används av förlag, reklambyråer,
  leverantörer av prepresstjänster, grafisk industri och förpackningsindustri,
  med flera världen runt.

  De kan integreras sömlöst i redaktionella system såsom
  vjoon K4, WoodWing Enterprise, Van Gennep PlanSystem4 och Quark Publishing System.

  Produktöversikt - Combo Flyer (engelska, pdf)
  axaio MadeToPrint, MadeToCompare, MadeForLayers, MadeToTagaxaio software MadeForLayers - Logo

  axaio MadeForLayers för effektiv lagerhantering
Adobe InDesign - Ikon Adobe Illustrator - Ikon
  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.

  Senaste nytt
  axaio MadeForLayers är tillgänglig för Adobe Creative Cloud 2018.

  axaio MadeForLayers (och axaio MadeToPrint) för Adobe Illustrator stöder
  'Processing Steps metadata' för en standardiserad vy-/lagerhantering.
axaio MadeForLayers webinarier/videoinspelningar, tutorials, demonstrationer

Webinars / Video recordings - Icon

MadeForLayers - Tutorials

Boka online-demonstration av MadeForLayersBeställningsnummer och prisinformation
axaio MadeForLayers programvara erbjuds som licensköp.
För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.
axaio MadeForLayers - Datablad/broschyrer


Produkter

axaio software MadeForLayers - LogoNedladdning - Ikon
Klicka här för att prova axaio MadeForLayers utan kostnad
(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera din nedladdning av programvaran och ge dig vårt stöd,
ber vi dig ange koden NewFormat i formulärfältet som heter Preferred Reseller).


axaio MadeForLayers
För effektiv organisering/hantering av vyer av lager med
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®

  Att skapa och redigera komplexa dokument för förpackningsindustri och
  andra ändamål kräver effektiva designverktyg.
  Verktyg som kan hantera flera dokumentlager - "lagertunga" dokument -
  och flera tekniska versioner av samma dokument.

  axaio MadeForLayers är en plugin till Adobe® InDesign® och Illustrator®,
  som hjälper till att effektivisera och förenkla handhavandet för att skapa och
  redigera komplexa dokument, baserat på vyer av lager.

  axaio software MadeForLayers - Lagervyer - Regionala varianter - Applen - Bild

  Olika lager kan kombineras till lagervyer, som visar olika språk eller
  regionala varianter av ett och samma dokument.
  Med MadeForLayers sparas designtid och minskas mänskliga fel
  vid arbete med lagertunga dokument.Tillämpningsområden för axaio MadeForLayers i
Adobe® InDesign® och Adobe® Illustrator®Lagervyer i MadeForLayers för flerspråkiga publikationer
axaio software MadeForLayers - Layer Views - Picture
  För flerspråkiga produktioner:
  Använd lagervyer för att organisera flerspråkiga dokument.
  • Genom att gruppera alla skikt för ett visst språk till en lagervy,
   kan man enkelt växla mellan skikten med bara ett klick, vilket väsentligt
   minskar risken för fel och minimerar eventuella oklarheter vid redigering.

   Med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt skapa antingen en master PDF-fil som innehåller alla
   språkvarianter, eller en PDF-fil för varje språk.

  För regionala publikationer:
  I regionspecifika publikationer såsom säljbroschyrer, kataloger, etc.
  behöver innehållet anpassas för olika regioner eller målgrupper.
  • Genom att arbeta med lagervyer i MadeForLayers kan publikationerna
   hanteras som olika regionala utgåvor.
   Detta kan göras för befintliga dokument eller att genom att man skapar
   en mall för att effektivisera redigering av all framtida produktion.

   Med utdatahanteringen i axaio MadeToPrint kan man därefter
   enkelt spara separata filer för varje regional upplaga.

Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign
axaio software MadeForLayers - Lagervyer i MadeForLayers vid förpackningsdesign - Bild
  För leverantörer av förpackningstjänster:
  I ett typiskt förpackningsarbetsflöde ingår många aktörer som
  skall förhandsgranska, kommentera och godkänna olika
  versioner av en förpackningsdesign.
  Att hålla reda på alla genererade förpackningsförslag och
  alla varianter av dessa kan visa sig vara en logistisk mardröm.
  • Genom att organisera källdokumenten i Adobe Illustrator eller InDesign
   i olika lagervyer för teknisk information, marknadsföringsinformation
   respektive juridisk information effektiviseras arbetsflödet.
   Med axaio MadeToPrint kan man skriva ut layouter eller exportera PDF-filer
   med de specifika lagervyer som fördefinierats i axaio MadeForLayers.
axaio software MadeForLayers - Använding av förpackningsvyer/-lager - Bild
'Processing Steps' - Stöd för ytterligare metadata
  Processing Steps metadata:
  MadeForLayers for Adobe Illustrator stöder ytterligare metadata,
  som kallas "Processing Steps metadata" / metadata för bearbetningssteg.

  Adobe Illustrator-lager kan nu ha både vanliga metadata och metadata för
  bearbetningssteg (processing steps metadata) relaterade till dem.

  Processing Steps metadatastandarden spelar en viktig roll för förpacknings-,
  etikett- och storformatspecifika grupper av bearbetningdata.

  Den standardiserar metadata för vyer/lager för att möjliggöra
  interoperabilitet mellan enheter/maskiner för utbyte av data för
  icke-utskrivningbara behandlingssteg. Dessutom, definierar den
  regler för objekt på olika lager och beroenden mellan lager.

  PDF Processing Steps specificerar hur parametrar för efterföljande
  bearbetningssteg kan lagras i en PDF-fil på ett standardiserat sätt.

  Detta skapar möjligheten att lägga till standardiserade termer för
  varje lager för att underlätta identifiering av respektive lager i
  efterföljande bearbetningssteg i arbetsflödet.

  Denna typ av information har ofta tidigare definierats som
  tekniska dekorfärger i en PDF-fil.
  I brist på standardisering har olika användare använt egna/olika namn,
  vilket försvårat automatisering av arbetsflöden.

  Processing steps metadata är främst intressant för förpackningar eftersom,
  utöver skrivobjekten, en hel del ytterligare information definieras
  i en PDF för förpackning.
  Detta möjliggör en språkoberoende identifiering av dessa objekt.

  Detta görs genom att gruppera sidobjekt i lager
  (tekniskt: tillval i form av innehållsgrupper / Content Groups, OCG)
  och addera metadata till dessa lager för at identifiera dem som processing steps.
  Metadata kan nu användas för selektiv visning av elementen för validering.

  En marknadsförare är intresserad av andra element än en prepress-specialist.
  För utdatavalidering exporteras även utskriftsskärningslinjer, braille, etc. ut,
  medans för CTP-utdata utelämnas de automatiskt.
  Dessutom kan efterföljande system (t ex utskjutning, prägling, blindskrift)
  som stöder denna standard, kan hämta den relevanta informationen
  deras bearbetningsteg direkt i PDF data.

  Typiska användningsfall:
  • metadata-identifierande bearbetningssteg;
  • avgränsningar av interaktion mellan grafiska objekt i PDF
   som är del av visst bearbetningssteg och andra grafiska objekt i PDF;
  • avgränsningar av grafiska objekt i PDF i visst bearbetningssteg;

  • Enkel identifiering av data som motsvarar 'strukturella' avslutningssteg, t.ex.
   • utfallsmarkering, skärning, veckning, borrning, prägling, vikning, foliering
    stämpling,vikning, limning, perforering, stansning, häftning, lackfri;

  • Braille/blindskrift i ett dokument;
  • informationspaneler;
  • indikationer på fysiska dimensioner
  • indikationer på avsedda positioner för grafiska element;
  • tryckt vit färg, till exempel på transparenta eller metalliska ytor;
  • tryckt färg/-lack.

  Standardiseringen baseras på den kommande ISO-standarden 19593, som definierar
  användning av PDF för att associera bearbetningssteg och innehållsdata.

  Med hjälp av standarden Processing Steps,
  förbättras väsentligt möjligheten att standardisera automatisering
  av bearbetningssteg vid förpackningsproduktion.

  Metadata för processing steps fylls i för varje lager via
  MadeForLayers-panelen och behålls sedan i layouttillämpningen.
axaio software MadeForLayers - Bearbetningssteg / Processing Steps - Bild


  Denna option är också tillgänglig via lagerhanteringen i
  MadeToPrint for Adobe Illustrator.

  I MadeToPrint överförs metadata automatiskt till PDF-filen inför export av den.

  Interaktiv såväl som profildriven validering, modifiering och
  preflight av Processing Steps stöds av callas pdfToolbox.  Egenskaper och funktionalitet:
  • Gruppera lager i lagervyer för att effektivisera olika arbetsmetoder för:
   • hantering av flera språkversioner,
   • hantering av regionala varianter av annonser eller redaktionellt innehåll,
   • hantering av komplexa förpackningsdokument som
    innehåller design- och tekniska lager.
  • Skapa, redigera eller ta bort lagervyer.
  • Användarvänlig och intuitiv lagerpalett för effektiv lagerhantering,
   med tre specialiserade palettval:
   • Minimal vy, för att snabbt växla mellan lagervyer.
   • Normal vy, för att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer.
   • Utökad vy, for att dessutom skapa, redigera, eller ta bort lagervyer,
    och lägga till eller redigera lagermetatadata.
  • Spara kombinationer av lagervyer och importera dem till befintliga dokument.
  • Lägg till metadata till lager för att möjliggöra automatisering av arbetsflöden
   baserade på standardiserade metadata snarare än på lagernamn.
  • Ange en viss lagervy som dokumentvystandard för att förbestämma
   vilka lager som kommer att synas först när dokumentet öppnas.
  • Skapa en ny lagervy från de för tillfället synliga lagervyerna,
   lägg till eller ta bort lager från synliga lagervyer.
  • Tangentbordsgenvägar för att snabbare och bekvämare
   växla mellan olika lagervyer.

  I kombination med axaio MadeToPrint
  • Exportera till en enda PDF-fil som innehåller olika lagervyer i ett format
   som överensstämmer med den senaste ISO PDF/X-4 standarden.
  • Exportera standardlagrets vy till något filformat som stöds av
   MadeToPrint (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...).
  • Exportera varje lagervy till en separat utdatafil i något filformat
   som stöds av MadeToPrint (PostScript, EPS, PDF, IDML, bildformat, ...).

  Produktfördelar:
  • Snabbare dokumentredigering.
  • Standardiserad process för skapande av dokument.
  • Fokuserad arbetsprocess med ökad effektivitet.
  • Förhindrar oavsiktlig blandning olika lager.
  • Ingår som en del i axaio MadeToPrint
   - säkerställer felfri export av olika dokumentversioner.

  Systemkrav:För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.axaio software - Logo
axaio software Partner