NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalcallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering
callas software pdfToolbox - Logo
callas software pdfToolbox Desktop - Logo callas software pdfToolbox Server - Logo callas software pdfToolbox CLI - Logo callas software pdfToolbox SDK - Logo
 
 callas software pdfToolbox - Logo
callas software pdfToolbox DeviceLink Add-on Server | CLI | SDK - Text Logo

callas pdfToolbox DeviceLink Add-on
för callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server | CLI | SDK

Konvertering via medlevererade DeviceLink-profiler  DeviceLink-konvertering

  callas DeviceLink Add-on är en omfattande uppsättning av speciellt förberedda
  DeviceLink-profiler för att utföra färgtransformeringar av kompletta PDF-filer.
  På detta vis kan färgerna i en PDF-fil/utskriftsunderlag omvandlas för att möta
  behoven hos den faktiska utskriftsutsrustningen. callas DeviceLink-profiler ser till
  att rena färger inte blir "förorenade" och att inslag av grått förblir grått.


  DeviceLink-profiler

  DeviceLink-profiler är en speciell form av ICC-profiler
  för färgtransformering från källfärgrymd till målfärgrymd i EN profil.
  På så sätt kan varje färg i källfärgrymden direkt omvandlas till en viss färg i destinationsfärgrymden.
  Därigenom kan källfärgrymd och målfärgrymd variera eller vara densamma
  beroende på syftet med aktuell DeviceLink-profil.
  Till skillnad från ICC-profiler, som kan kombineras fritt som käll- och målprofiler,
  beräknas en specifik DeviceLink-profil för varje specifik uppgift.
  DeviceLink-profiler är certifierade av ICC (International Color Consortium).


  Fördelar med DeviceLink-profiler gentemot standard ICC-profiler

  DeviceLink-profiler kompletterar användningen av vanliga ICC-profiler för att undvika
  svagheter i en färgkonvertering baserad på ICC-profiler för vissa arbetsuppgifter.
  Dessa brister är främst CMYK-to-CMYK omvandling och egna anpassade
  konverteringar eller optimering för särskilda ändamål
  - t.ex. bevarandet av ren svart text i en bild.

  En annan fördel med DeviceLink-tekniken är att färgdata
  kan ändras endast när verkligen det är nödvändigt.
  Om ingen ändring är nödvändig utförs inte separationen
  - något som är ganska omöjligt med konvertering baserad på ICC-profil!


  Svagheter med ICC-baserad färgrymdskonvertering

  För en omvandling av redan "separerade" CMYK utskriftsdata,
  är ett rent ICC-profilbaserat tillvägagångssätt inte optimalt, eftersom vissa
  arkitekturspecifika egenskaper i CMYK-originaldata går förlorade.

  Detta bekräftas av det faktum att en konvertering från CMYK (4-kanal) till CMYK (4-kanal)
  via ICC-profiler alltid utförs via den enhetsoberoende färgrymden Lab (3-kanal)
  och därmed nödvändigtvis leder till en fullständig re-separation av redan separerade data
  - med delvis oförutsedda och typografiskt oönskade resultat.
  Detta händer inte med DeviceLink profiler vilka erbjuder en direktkontroll över färgkompositionen.

  DeviceLink profiler är särskilt lämpliga överallt där komplett utskriftsdata (t.ex. som PDF)
  måste omvandlas från CMYK till CMYK, eftersom det då finns särskilda möjligheter
  att kontrollera färgstrukturen, t.ex. för att skapa specifika färger eller färgkombinationer.

  Mest framträdande exempel är generering av svart som kan åstadkommas
  genom konvertering med en DeviceLink profil.
  Därför kan man vara säker på att en text i ren svart eller en teknisk ton
  består av endast ren svart även efter konverteringen.
  På samma sätt kan färglösa toner (CMK, MYK, CYK) eller kombinationer från
  primära eller sekundära färger bibehållas.


  Lista över DeviceLink-profiler

  I tillvalet callas DeviceLink Add-on ingår en paketering av de vanligaste DeviceLink-profilerna.
  Egna användarspecifika profiler kan läggas till för DeviceLink-konvertering med callas pdfToolbox:

  • Sheetfed offset, coated to uncoated paper (Europe)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to ISO Uncoated (ECI) (maximum 280% ink coverage)

  • Sheetfed offset, coated to uncoated paper (PSO)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to PSO Uncoated (ECI) (maximum 280% ink coverage)

  • Sheetfed offset, Europe to US (GRACoL)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) european to GRACoL US standard (max. 300% ink coverage)

  • Sheetfed offset, Europe to Japan
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) european to Japan Color 2001 Coated

  • Sheetfed offset Europe to Web offset US (SWOP)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) european to SWOP US standard (grade 3 paper, max. 300% ink coverage)

  • Sheetfed offset, reduce to 300% ink limit (Europe)
   • Limit ISO Coated v2 (ECI) to 300% TAC

  • Sheetfed offset, reduce to 300% ink limit, only if above 305% (Europe)
   • Limit ISO Coated v2 (ECI) to 300% TAC, only for vector and text objects above 305% and imageas above 310%

  • Sheetfed offset to Newspaper (IFRA)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to ISO News print (26% dotgain, max. 240% ink coverage)

  • Sheetfed offset to updated v2 profile (Europe)
   • Conversion from ISOcoated to ISO Coated v2 (ECI) (maximum 330% ink coverage)

  • Sheetfed offset to Web offset on improved LWC paper
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to PSO LWC improved (ECI) (LWC paper, max. 300% ink coverage)

  • Sheetfed offset to Web offset on LWC paper (Europe)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to ISO Web Coated (ECI) (LWC paper, max. 300% ink coverage)

  • Sheetfed offset to Web offset on SC paper (Europe)
   • Conversion from ISO Coated v2 (ECI) to SC paper (heatset, super calendered)

  • Sheetfed offset, US (GRACoL) to Europe
   • Conversion from GRACoL US to ISO Coated v2 (ECI) standard (maximum 300% ink coverage)

  • Web offset, Europe to Japan
   • Conversion from ISO Web Coated (ECI) to Japan Web Coated (Ad)

  • Web offset, Europe to US (SWOP)
   • Conversion from ISO Web Coated (ECI) to Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper (heatset, max. 300% ink coverage)

  • Web offset (LWC improved) to Newspaper (IFRA)
   • Conversion from PSO LWC improved (ECI) to ISO News print (26% dotgain, max. 240% ink coverage)

  • Web offset, LWC improved to Japan
   • Conversion from PSO LWC improved (ECI) to Japan Web Coated (Ad)

  • Web offset, LWC improved to US (SWOP)
   • Conversion from PSO LWC improved (ECI) to Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper (heatset, max. 300% ink coverage)

  • Web offset to Newspaper (IFRA)
   • Conversion from ISO Web Coated (ECI) to ISO News print (26% dotgain, max. 240% ink coverage)

  • Web offset, US (SWOP) to Europe
   • Conversion from Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper to ISO Web Coated (ECI) (LWC paper, max. 300% ink coverage)

  • Web offset US (SWOP) to Newspaper (IFRA)
   • Conversion from Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper to ISO News print (26% dotgain, max. 240% ink coverage)

  • Web offset, US (SWOP) to LWC improved
   • Conversion from Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper to PSO LWC improved (ECI) (LWC paper, max. 300% ink coverage)


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.