NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalWebinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktikencallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthanteringcallas software pdfToolbox - Logo
Allround-verktyget för preflight/validering och korrigering för
prepress, print, förpackning, publicering och dokumenthantering
 
 


callas pdfToolbox 10callas pdfToolbox Webinar:
Gör dina PDF-filer klara för tryckning med pdfToolbox 10 (engelska)
2018-12-12 (16:00 -- 17:00)


Få en snabb överblick över funktionaliteten i pdfToolbox Desktop
för kvalitetskontroll, korrigering, färghantering, utskjutning och mer ....

...och hur du med pdfToolbox kontrollerar om
dina PDF-filer är redo för tryckning eller ej.

Vänligen registrera dig till webinariet här.

En inspelning blir snart tillgänglig här.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Nyheterna i pdfToolbox 10 (engelska)
2018-05-03 (1:16:30)


callas pdfToolbox 10 är här!
Vi satsar på att du är nyfiken på milstolpeutgåvan av pdfToolbox?
Låt oss titta närmare på de nya funktionerna och förbättringarna i version 10.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 9callas pdfToolbox Desktop Webinar:
callas pdfToolbox gör ditt arbete enklare!
2017-12-13 (53:28)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Desktop Webinar:
callas pdfToolbox Desktop för användare av QuarkXPress 2017
2017-11-22 (1:19:02)


Detta webinar introducerar callas pdfToolbox Desktop för användare av QuarkXPress 2017
och de många saker som kan göras för att kontrollera och korrigera PDF-dokument.
Trots att pdfToolbox är ett enkelt verktyg att använda,
förvånas man över hur mycket det kan göra!Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Desktop Webinar:
Introduktion till pdfToolbox Desktop (engelska)
2017-10-24 (50:46)


Följ detta webinar för att få en snabb överblick över funktionaliteten i pdfToolbox Desktop
för PDF-kvalitetskontroll, korrigering, färghantering, utskjutning och mer!Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Att bygga en mall i pdfToolbox för platsinnehåll från grunden (engelska)
2016-11-23 (1:36:51)


Platsinnehålltekniken i pdfToolbox använder HTML-mallar
för att avgöra vad som läggs till i PDF-dokument.
Att skapa en sådan mall för första gången kan vara lite av en utmaning,
även om man har viss förståelse för HTML, CSS och Javascript.

I detta webinar gås igenom ett antal mycket enkla exempel för att visa de
grundläggande principerna för dessa mallar och för att komma igång.
När man förstår dessa principer,
kommer det att bli mycket lättare att förstå hur man bygger egna mallar
och hur man kan använda platsinnehåll till fullo.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Introduktion av callas pdfToolbox 9.1 (engelska)
2016-11-22 (1:09:24)


pdfToolbox 9.1 lägger till stöd för Processing Steps standarden
som innehåller en ny version av Adobe PDF biblioteket och
utökar flera viktiga funktioner i pdfToolbox,
såsom formteknik, platsinnehåll och processplaner.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Introduktion av callas pdfToolbox 9 (engelska)
2016-07-12 (1:12:14)


callas pdfToolbox 9 är här med många nya möjligheter och funktioner
för preflight och korrigering av PDF-dokument.
Vad annat kan man förvänta sig från den mest använda preflight-lösningen på marknaden?
Vi delar alla nyheter med dig i detta webinar.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 8Webinar:
Preflight-standardernas utveckling (engelska)
2016-01-20 (1:18:32)


För 15 år sedan lanserades den första preflight-standarden - PDF/X-1a.
Sedan dess har det pågått vidareutveckling av standarder för preflight och
idag kan det vara svårt att hålla reda på vilken standard som är bäst att använda.

Detta webinar ger en överblick över de befintliga standarderna,
vilka skillnaderna är och vad deras styrkor är samt
vilken standard som passar bäst för en viss uppgift.Stäng - IkonStäng fönster


Webinar: Grunderna i preflight (engelska)
2016-01-06 (57:21)


Vad gör preflight för verklig nytta för dig?
Vad kan kontrolleras, och ännu bättre, vad kan (säkert) fastställas?
Behöver man skapa egna preflight-profiler eller är det bättre att använda standardprofiler?
Och i så fall, vilken standard bör man använda?

Detta webinar förklarar hur både manuell och automatisk preflight går till.
Räkna med en blandning av teori och praktik!Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Desktop Webinar:
Introduktion till callas pdfToolbox 8.1 Desktop (engelska)
2015-12-03 (51:06)


Introduktion till och överblick av funktionaliteten i callas pdfToolbox Desktop för PDF
kvalitetskontroll, korrigering, färghantering, utskjutning, och mycket mer...Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Nyheter i pdfToolbox 8.1 (engelska)
2015-11-17 (35:52)


callas pdfToolbox 8.1 har utökat stöd för profilhantering,
introducerar stöd för PDF/X-5n soft proofing och pdfToolbox bibliotek.Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Tillägg av innehåll i PDF-filer med pdfToolbox (engelska)
2015-07-22 (1:10:15)


callas pdfToolbox 8 innehåller nya spännande funktioner för att lägga till alla typer av innehåll till PDF-dokument.
Detta webinar ger en översikt över de olika fix-ups som finns tillgängliga för att
lägga till innehåll och går in i detalj på vad du kan åstadkomma med dem.
Webinariet kommer också dyka in i en generiska fix-up för att "Placera innehåll" som du kan
skriva dina egna HTML-mallar för, inklusive CSS och Javascript för att göra fantastiska saker.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Utveckling av kundanpassade PDF-rapporter med pdfToolbox (engelska)
2015-07-01 (1:05:25)


För en tid sedan införde callas software möjligheten till kundanpassade PDF-rapporter i pdfToolbox.
Dessa baseras på teknik från callas pdfChip för automatiskt konvertering av en HTML-mall till en PDF preflight-rapport.
Detta webinar ger en introduktion till hur man skapar egna rapporter och kommer att presentera två
fritt tillgängliga rapportmallar som kan göra det lättare för dig att skapa dina egna rapportmallar:
1) En bra preflight-rapportmall som är lätt att anpassa till egna behov med minimal kunskap i Javascript.
2) En utvecklingsbar preflight-rapportmall som visar hur man kan integrera information från XML-rapporter
och som ger en solid bas för dig att vidare utveckla med hjälp av Javascript.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Introduktion till callas pdfToolbox 8 (engelska)
2015-06-25 (1:13:19)


The focus for this update is usability and versatility.
pdfToolbox once was a mere preflight tool, but today it’s an all-round multi-purpose tool
to deal with PDF and that’s something our customers greatly appreciate.
In this webinar we'll explain the new features of pdfToolbox 8.

Vänligen anmäl dig till webinariet here.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7callas pdfToolbox Desktop Webinar:
callas pdfToolbox Desktop Profiler och Processplaner (engelska)
2015-06-10 (??:??)


Här visar vi snart en inspelning av detta webinar.

Vi visar hur du gör ditt arbete enklare.
Detta webinar förutsätter att du har åtminstone grundläggande kunskaper om pdfToolbox eller pdfaPilot.
Vi går i detalj igenom preflight-profiler med sina kontroller och korrigeringar och svarar på frågor som:
- Vilka profiler ingår i produkten och vilken version ska man använda?
- I vilken ordning utförs kontroller och korrigeringar? Vilka konsekvenser har detta?
- När behövs en profil och när behövs en processplan?
- Kan man inkludera flera kopior av en kontroll eller åtgärd i en profil?
- Och mycket mer.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Desktop Webinar:
callas pdfToolbox Desktop översikt (engelska)
2014-12-02 (39:28)


Ger en snabb överblick av funktionaliteten i callas pdfToolbox Desktop
för PDF-kvalitetskontroll, -korrigering, -färghantering, -utskjutning och mer.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Server Webinar:
Automation med callas pdfToolbox Server för
stora volymer och kritiska arbetsflöden (engelska)
2014-08-13 (57:32)


Detta webinar presenterar situationer där en stor mängd filer behandlas med callas pdfToolbox
samt en översikt över kommersiell och teknisk information för olika möjliga konfigurationsalternativ och licenser:
- Begränsad och obegränsad licenser.
- Coldspare- och utvecklingslicenser.
- Dispatcher och satelliter: en uppdatering om vad som ändrats i callas pdfToolbox 7.4

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Hantering av innehållsintegritet genom ett helt arbetsflöde med
callas pdfToolbox Desktop/Server och Global Vision DocuProof & ArtProof (engelska)
2014-08-06 (45:01)


I arbetsflöden är det viktigt att dokument inte förändras och att begärda ändringar utförs korrekt.
Detta webinar presenterar ett antal verktyg som hjälper till med att jämföra olika versioner av dokument i ett arbetsflöde:
- callas pdfToolbox för jämförelse av PDF-dokument.
- Global Vision DocuProof och ArtProof för jämförelse i arbetsflöden
där det finns en blandning av textfiler, PDF-filer och skannade dokument och
där innehållets överensstämmelse med originalet måste upprätthållas under alla dessa format.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar: Automation
Användning av variabla profiler med
callas pdfToolbox Desktop/Server och Laidback Solutions FileTrain (engelska)
2014-07-30 (55:39)


Detta webinar introducerar användandet av variabla profiler i
pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server och Laidback Solutions FileTrain.
Genom ett praktikfall visas hur variabla profiler används i ett annonsarbetsflöde
där flera annonsstorlekar måste kontrolleras.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Hantering av färg - färgrika tillämpningar (engelska)
2014-07-23 (1:11:44)
callas pdfToolbox Server samt ColorLogic CoPrA, ColorAnt och ZePrA.


Detta webinar belyser flera färgrelaterade områden:
- ICC-profiler och DeviceLink-profiler samt skillnaden mellan båda.
- Att använda ICC-profiler och DeviceLink-profiler för färgkonvertering i callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server.
- Att använda CoPra och ZePrA för att bygga och använda ICC-profiler och DeviceLink-profiler.
- Att själv skapa och använda profiler eller använda färdiga profiler?
- Alternativ och diskussion.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
Automatisering - När passar vilket verktyg för automatisering av arbetsflöden? (engelska)
2014-07-16 (1:02:06)
callas pdfToolbox Server, Tucanna tFlow Production,
eller Laidback Solutions FileTrain.


Detta webinar svarar på frågan om vilken teknik som är bäst lämpad för olika användningsfall.
Efter en (hög nivå) genomgång av varje lösning, dess fördelar respektive nackdelar vid automatisering
sammanfattas dessa tekniker så att du kan fatta ett välgrundat beslut och använda det som är bäst för din miljö.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Desktop Webinar:
callas pdfToolbox Desktop för nybörjare (engelska)
2014-07-09 (58:22)


Genomgång av viktiga egenskaper/funktioner i callas pdfToolbox Desktop:
- hur man utför kvalitetskontroll av PDF-dokument,
- hur de inbyggda preflight-profilerna används och hur man kan anpassa dem till sina egna behov,
- hur Switchboard används för att enkelt och snabbt lära känna möjligheterna med callas pdfToolbox.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar:
PDF-standarder för preflight (PDF/X och andra standarder)
och callas pdfToolbox (engelska)
2014-05-14 (56:59)


David van Driessche, CTO hos Four Pees,
introducerar olika PDF-relaterade standarder och
hur de implementerats och kan användas i callas pdfToolbox.

- Preflight-standarder från ISO: PDF/X och övriga standarder
- PDF/X - Plus preflight-standarder från GWG för specifika marknadssegment
- Vilka profiler ska man använda Vad betyder all dessa versionsnummer?
- Att kontrollera eller att rätta till (fix) - vad skall man välja att göra?
- GWG Bevis på Preflight - skydda/spara preflight- resultat.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox Webinar
Aktivering av callas pdfToolbox testlicens respektive skarp licens (engelska)
2014-05-22 (12:11)


Denna 12-minuters handledning visar dig hur du aktiverar en testlicens eller full licens
för callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7.2 Webinar Sequence 4
Rapportmallar (engelska) (43:23)


Advancerade rapporter - Mallrapporter:
- Olika typer av rapportering i callas pdfToolbox.
- Den nya rapportmallen i callas pdfToolbox v7.
- Övergripande mallstruktur och -funktion.
- Modifiering av en rapportmall.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7.2 Webinar Sequence 3
The imposition engine / utskjutningsmotorn (engelska) (58:11)


Presentation om callas pdfToolbox imposition engine / utskjutningsmotor:
- Översikt över möjligheterna och funktioner i callas pdfToolbox Desktop och callas pdfToolbox Server/CLI.
- Skapa ett anpassat utskjutningsschema.
- Användande av den inbyggda utskjutnings-debuggern i callas pdfToolbox Desktop.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7.2 Webinar Sequence 2
Integration genom att använda CLI (engelska) (1:04:23)


Presentation om hur callas pdfToolbox kan integreras i webbportaler och
andra miljöer med hjälp av CLI (Command-Line Interface):
- Skillnader mellan callas pdfToolbox Server och callas pdfToolbox CLI.
- Miljöer som stöds.
- Hur köra callas pdfToolbox med CLI som en (hot folder baserad) server.
- Hur köra bearbetningsprofiler med CLI.
- CLI-åtgärder.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7.2 Webinar Sequence 1
Hot folder automatisering (engelska) (1:02:04)


Hot folder baserad automatisering med callas pdfToolbox:
- Konfigurering av callas pdfToolbox Server (lokalt och över nätverket).
- Konfiguration av mappar som tillåter manuell rättning av problemfiler via nätverket.
- Konfiguration av lastbalansering i driftsmiljöer med stora produktionsvolymer.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7.2 Uppdatering Webinar (engelska) (50:22)

I denna 50-minuters video presenterar David van Driessche, CTO at Four Pees,
nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfToolbox 7.2:
- Nya verktyg för att åtgärda “Outline page boxes”.
- Förbättringar av rapportmallar.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar
Preflighting - vem bryr sig? (engelska) (1:00:57)


callas software introducerar dig för preflighting och varför preflighting är viktigt
samt nya egenskaper, funktionalitet och fördelar med callas pdfToolbox 7.

I denna 1-timmesvideo presenterar David van Driessche, CTO på Four Pees,
grunderna i preflight och de viktigaste funktionerna i callas pdfToolbox
för verksamheter som vill kvalitetssäkra sin grafiska produktion,
spara tid och pengar, och därigenom bibehålla sina sunda kundrelationer.
callas pdfToolbox är ett kraftfullt verktyg för visuell inspektion och automatisk korrigering som
används för att säkerställa en produktionsprocess och garantera en förväntad slutprodukt.
callas pdfToolbox Server använder samma robusta PDF preflight-teknik som används i Adobe® Acrobat®,
men med stöd för automatisering och batch-bearbetning av PDF-filer.
PDF-filer korrigeras med avseende på transparens och färg för att slutresultatet från
praktiskt taget alla RIP-system skall bli det förväntade, vilket minimerar behovet
av att skaffa annan ersättningsutrustning vartefter PDF-tekniken utvecklas.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Lång:
Alla nya egenskaper och funktionalitet (engelska) (56:11)


callas pdfToolbox är referensverktyget för automatisering av produktionsflöden, verksamhetssystem, eller webb-till-print-lösningar.
callas pdfToolbox 7 har förbättrad snabbhet och tillförlitlighet vid bearbetning av PDF-filer med problem.
Mer kompakta och anpassningsbara preflight-rapporter förbättrar och tydliggör nu kommunikationen med kunder,
och operatörskontrollpunkter medger manuella ingrepp i automatiserade arbetsflöden.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Kontrollpunkter (engelska) (10:57)


Även i fullt automatiserade arbetsflöden krävs det ibland mänskligt ingripande.
Med callas pdfToolbox 7 är stöd för manuella ingrepp inbyggt i både callas pdfToolbox Server och callas pdfToolbox Desktop.
Via en ny kontrollfunktion i callas pdfToolbox Server kan man definiera de steg/kontrollpunkter
i ett arbetsflöde varifrån resultatfiler skall sändas över nätverket till operatörernas
arbetsplats/callas pdfToolbox Desktop för kontroll.
Operatörerna kan då lätt kontrollera huruvida vissa automatiska korrigeringar
utfördes som planerat eller själva gripa in för att göra manuella ändringar.

Problemfiler kan placeras i ett "väntrum" i callas pdfToolbox Server istället för att omedelbart flytta dem till de felmappen.
Problematiska filer visas i en rapportvy i callas pdfToolbox Desktop på operatörernas datorskärmar.
Operatörerna kan öppna dessa filer, inspektera eller ändra dem med hjälp av åtgärdsfunktionerna i callas pdfToolbox
och besluta att antingen avslå dem, upphäva eventuella fel eller godkänna en korrigerad version.

callas pdfToolbox Server håller reda på vem som kontrollerat PDF-filen för att undvika att flera operatörer
förlorar tid genom att titta på samma fil, och flyttar filerna till mappen för felfria PDF-filer eller
till mappen för problemfiler baserat på operatörens beslut.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Preflight-rapport - Nu med anpassningsbar layout (engelska) (6:42)


Preflight-rapporten över fel och varningar är ofta den enda kontakten dina kunder har med arbetsflödet,
vilket ställer stora krav på att rapporten förmedlar korrekt och lättläst information.

callas pdfToolbox 7 har en helt ny layout för preflight-rapporter som är mycket mer visuellt tilltalande,
presenterar informationen på ett mer tydligt och koncist sätt och där layouten dessutom är helt
anpassningsbar till kundbehov; exempelvis för tillägg av kundföretagets logotyp och färger.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Transparensplattning (Transparency flattening) (engelska) (10:02)


Transparens är fortfarande ett problem i många av dagens prepressarbetsflöden.
callas pdfToolbox 7 använder uppdaterade Adobe bibliotek som ger jämnare resultat och bättre prestanda.
callas pdfToolbox 7 kan nu i dessa fall platta (flatten) bitmappen för övertryckta objekt
på samma sätt som vid plattning av genomskinliga objekt.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Borttagning av PDF Metadata (engelska) (3:37)


Borttagning av alla metadata från PDF-dokument.
Ny fixupp för enkel borttagning av metadata även på objektnivå.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Bestämning av x-höjd i text (engelska) (4:59)


Detta är baserat på den nya EU-förordningen för textstorlek på förpackningsmaterial som kräver just denna kontroll.
Eftersom den krävda textstorleken definieras som x-höjd, vilket skiljer den från vanliga textstorlek (punktstorlek),
kan denna nya preflight-kontroll kontrollera x-höjden för text korrekt.

För vanliga arbetsflöden stödjer callas pdfToolbox 7 även GWG 2012 specifikationerna för annonser och kommersiella trycksaker.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Beskärning (engelska) (2:37)


Hård beskärning av bilder. De icke-synliga delar av bilderna tas bort för att göra den totala filen mindre
(och undvika problem med innehåll som inte syns men som ändå kan läsas med hjälp av PDF-redigeringsprogram).
Bilder kan beskäras till sin mask. Delar av bilden som till exempel ligger utanför utfallsmarkeringar kan beskäras.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 7 Webinar - Kort:
Borttagning av godtyckliga sidobjekt (engelska) (3:39)


Borttagning av godtyckliga sidobjekt.
Gör det lätt att ta bort en matrislinje eller alla element med en viss dekorfärg (spot color) som inte ska visas på en tryckplåt.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6callas pdfToolbox 6 Desktop Webinar
Egenskaper och funktionalitet (engelska) (38:06)


Introduktion till egenskaper och funktionalitet i pdfToolbox Desktop.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Server Webinar
Introduction to Automation (engelska) (29:39)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Kort förhandstitt (engelska) (1:01:52)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Licensiering (engelska) (3:18)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Prisinformation (engelska) (2:11)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Processplanner - Inställning (engelska) (4:21)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Processplaner - Booklets (engelska) (2:20)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Make your problem PDFs print-ready (engelska) (5:24)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Create and remove layers in a PDF file (engelska) (1:20)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Visual comparision between the original file and the result file (engelska) (3:18)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Color remapping (engelska) (5:03)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Creating new job entries (engelska) (4:39)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Connect with a remote server (engelska) (3:57)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Distributed processing - Central management of profiles and hotfolders (engelska) (1:47)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Distributed processing - Switch with dispatcher and satellites (engelska) (1:50)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 6 Webinar
Distributed processing - Load-balancing with dispatcher and satellites (engelska) (3:36)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 5callas pdfToolbox 5 Webinar (engelska) (49:05)

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 5 Webinar
Making Booklet (engelska) (2:07)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfToolbox 5 Webinar
Desktop Automation - To run an action on a complete folder of PDF-files (engelska) (1:30)


Stäng - IkonStäng fönster
 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.