NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

PDF/UA - Icon

Tillgänglig PDF som tjänst - PDF/UA-tjänster

Skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.
NewFormat är medlem i
PDF Association - "The Meeting-Place of the PDF Industry"

PDF Association Member - Logo
Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.
Hinderfri tillgång till digital information - Vem har anledning att bry sig?

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för hinderfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till även digital information
  (se bl.a. EU:s Webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet till
  digital offentlig service,
  svensk diskrimineringslag, ..., tyska BGG, BITV och EU-mandat 376)
  föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
  - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  Även mediatjänsteleverantörer, reklam-/kommunikationsbyråer, banker,
  försäkringsbolag, representanter för organisationer och institutioner samt
  studenter och lärare vid universitet och högskolor anser alltmer att det är deras
  skyldighet att ha sina skriftliga dokument tillgängliga som "tillgänglig PDF".NewFormat erbjuder tjänster och verktyg som stöder ISO 14289 (PDF/UA)

  Vi erbjuder tjänster och verktyg för att skapa, kontrollera/validera och
  åtgärda felaktigheter, samt utbildning, för att dina PDF-dokument säkert
  uppfyller gällande ISO Standard PDF/UA.


  Tillgänglig PDF som tjänst - Inom budget och tidsramar.

  För dig som inte själv har möjlighet skapa tillgängliga PDF-filer,
  men ändå vill att verksamhetens dokument skall uppfylla gällande
  tillgänglighetsregelverk och -standarder.

  Omfattning:

  • Validering och korrigering:
   Validering, åtgärdande/korrigering av felaktigheter som
   förhindrar överensstämmelse med PDF/UA.

  • Kvalitetsanalys:
   Verifiering av överensstämmmelse med PDF/UA
   baserat på kontrollerna i Matterhorn Protocol.

  • Resurskartläggning:
   Kartläggning och kontinuerlig monitorering av en verksamhets
   PDF-resurser med avseende på tillgänglighet.

  • Tillgänglig PDF från databassystem:
   Skalbar högvolymproduktion av tillgängliga
   PDF-dokument från databassystem.

  • Utbildning:
   Utbildning i PDF-tillgänglighet och användande av PDF/UA-verktyg.

  • Coaching:
   Interaktiva online-tjänster för att hjälpa kunder
   att lära sig hur man gör PDF-dokument tillgängliga.

  • MS Word-/PowerPoint-mallar:
   Utveckling av PDF/UA-mallar för MS Word & PowerPoint.

  • Adobe InDesign-mallar:
   Utveckling av PDF/UA-mallar Adobe InDesign.

  Intressant?

  Se CommonLook Service för ytterliggare information.Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Front Cover - Picture     PDF/UA Flyer Front Cover - PictureExempel på tillgängliga PDF-dokument enligt PDF/UA standardenWebinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / videoinspelningar - Ikon

Se respektive verktyg nedan

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon