NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
PDF/UA - Icon

Tillgänglig PDF som tjänst - PDF/UA-tjänster

Enligt ISO-standarden 14289 (PDF/UA),
universellt tillgänglig PDF
Tillgänglig PDF som tjänst

  NewFormat hjälper verksamheter att lokalisera och kartlägga alla sina
  dokumentresurser med avseende på full överensstämmelse med
  tillgänglighetsstandarder.

  Vi tillhandahåller verktyg och tjänster för att skapa tillgänglig PDF;
  antingen på egen hand ("gör-det-själv") eller som "Tillgänglig PDF som en tjänst".

  Vi erbjuder tjänster och verktyg för att skapa, kontrollera/validera och
  åtgärda felaktigheter, samt tjänster och utbildning, för att dina PDF-dokument
  säkert uppfyller gällande ISO Standard PDF/UA.


  Skapa tillgänglig PDF "på-egen-hand" med våra rekommenderade verktyg

  eller beställ "tillgänglig PDF som tjänst" från NewFormat.
  Tillgänglig PDF som tjänst - Inom budget och tidsramar.

  Tillgänglig PDF som tjänst är för dig som inte själv har möjlighet
  att skapa tillgängliga PDF-filer, men ändå vill att verksamhetens
  PDF dokument skall uppfylla gällande tillgänglighetsregelverk och
  -standarder.

  Våra tjänster kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga dokument
  med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en tillgänglighetsrapport
  baserad på de funna resultaten.
  Rapporten utvisar då tillgänglighetsstatus för PDF-dokumenten över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.

  Att använda gällande standarder är det enda sättet att underlätta
  arbetet med att publicera PDF dokument som är tillgänglig för alla.

  Enklaste sättet att kontrollera om dina PDF dokument är 100% tillgängliga
  är att anlita NewFormat att utföra en optimerings-/tillgänglighetsanalys för
  önskad tillgänglighetsstandard.


  Exempel på tjänster:

  • Validering och korrigering:
   Validering, åtgärdande/korrigering av felaktigheter som
   förhindrar överensstämmelse med PDF/UA.

  • Kvalitetsanalys:
   Verifiering av överensstämmmelse med PDF/UA
   baserat på kontrollerna i Matterhorn Protocol.

  • Resurskartläggning / resursskanning:
   Provskanning (begränsad) utan kostnad eller
   full kartläggning och kontinuerlig monitorering av en
   verksamhets PDF-resurser med avseende på tillgänglighet.

  • Tillgänglighetsrapport
   Indata/underlag för årlig obligatorisk tillgänglighetsrapport
   enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

  • Tillgänglig PDF från databassystem:
   Skalbar högvolymproduktion av tillgängliga
   PDF-dokument från databassystem.

  • Utbildning:
   Utbildning i PDF-tillgänglighet och användande av PDF/UA-verktyg.

  • Coachning:
   Interaktiva online-tjänster för att assistera i färdigheten
   i att skapa PDF-dokument tillgängliga.
  Tillgänglighetsrappport

  Enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service skall en offentlig myndighet
  på sin webbplats tillhandahålla en tillgänglighetsrapport över tillgängligheten
  för sina webbplatser (inklusive PDF-dokument) och mobiltillämpningar.

  Rapporten måste bland annat innehålla en innehållsförklaring om de delar av
  innehållet som är otillgängligt och en länk för att kommentera brister.

  Tillgänglighetsrapporten måste publiceras allra senast när
  webbplatsens krav måste vara uppfyllda.

  Kontakta NewFormat för en provskanning
  Provskanning av dina PDF-dokument utan kostnad!

  NewFormat genomför gärna en initial provskanning/-granskning
  av dina dokumentresurser utan kostnad för dig!

  Vi erbjuder även en prenumerationstjänst där vi skannar din webbplats/domän(er)
  enligt viss önskad regelbundenhet; ex.vis en gång om året, varje kvartal, varje vecka,..

  Denna typ av faktarapporter är av oumbärligt värde som underlag för din
  verksamhets kontinuerliga tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsrapporter.


  Vi genomför gärna en provskanning/-granskning utan kostnad för dig!

  Kontakta NewFormat för en provskanning utan kostnad!
  Tillgänglig PDF som tjänst - Våra experter skapar tillgänglig PDF åt dig.

   1. Förse oss med de PDF-dokument,
    eller till och med källfiler för MS Office Word/PowerPoint, Adobe InDesign,
    som önskas verifierade och åtgärdade för att uppnå överensstämmelse
    med önskad tillgänglighetsstandard.
   2. Detta kan vara en URL-lista över era webbplats(er)/domän(er);
    alternativt placera dokumenten i en Dropbox-folder.


   3. Vi översänder en fast offert för konvertering till tillgänglig PDF
    enligt överensstämmer med vald standard.


   4. Efter godkännande av vår offert,
    utför vi åtgärdsarbetet i överensstämmelse med vald standard och
    returnerar det fullständigt tillgängliga och kompatibla PDF-dokumentet.


   5. På begäran kan vi även tillhandahålla en omfattande rapport över
    vilka åtgärder som utförts på respektive PDF-dokument för att nå
    överensstämmelse med vald standard.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälpa dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - BildMer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon