NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

PDF/UA - Icon

Tillgänglig PDF som tjänst - PDF/UA-tjänster

Skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.




NewFormat är medlem i
PDF Association - "The Meeting-Place of the PDF Industry"

PDF Association Member - Logo




Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.




Barriärfri tillgång till digital information - Vem har anledning att bry sig?

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för barriärfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till även digital information
  (se bl.a. EU:s Webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet till
  digital offentlig service,
  svensk diskrimineringslag, ..., tyska BGG, BITV och EU-mandat 376)
  föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
  - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  Även mediatjänsteleverantörer, reklam-/kommunikationsbyråer, banker,
  försäkringsbolag, representanter för organisationer och institutioner samt
  studenter och lärare vid universitet och högskolor anser alltmer att det är deras
  skyldighet att ha sina skriftliga dokument tillgängliga som "tillgänglig PDF".



PDF/UA - Ikon

NewFormat erbjuder tjänster och verktyg som stöder ISO 14289 (PDF/UA)

  Vi erbjuder tjänster och verktyg för att skapa, kontrollera/validera och
  åtgärda felaktigheter, samt utbildning, för att dina PDF-dokument säkert
  uppfyller gällande ISO Standard PDF/UA.


  Tillgänglig PDF som tjänst - Inom budget och tidsramar.

  För dig som inte själv har möjlighet skapa tillgängliga PDF-filer,
  men ändå vill att verksamhetens dokument skall uppfylla gällande
  tillgänglighetsregelverk och -standarder.

  Omfattning:

  • Validering och korrigering:
   Validering, åtgärdande/korrigering av felaktigheter som
   förhindrar överensstämmelse med PDF/UA.

  • Kvalitetsanalys:
   Verifiering av överensstämmmelse med PDF/UA
   baserat på kontrollerna i Matterhorn Protocol.

  • Resurskartläggning:
   Kartläggning och kontinuerlig monitorering av en verksamhets
   PDF-resurser med avseende på tillgänglighet.

  • Tillgänglig PDF från databassystem:
   Skalbar högvolymproduktion av tillgängliga
   PDF-dokument från databassystem.

  • Utbildning:
   Utbildning i PDF-tillgänglighet och användande av PDF/UA-verktyg.

  • Coaching:
   Interaktiva online-tjänster för att hjälpa kunder
   att lära sig hur man gör PDF-dokument tillgängliga.

  • MS Word-/PowerPoint-mallar:
   Utveckling av PDF/UA-mallar för MS Word & PowerPoint.

  • Adobe InDesign-mallar:
   Utveckling av PDF/UA-mallar Adobe InDesign.

  Intressant?

  Se CommonLook Service för ytterliggare information.



PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Front Cover - Picture     PDF/UA Flyer Front Cover - Picture



Varning - Ikon




PDF/UA - Ikon

Exempel på tillgängliga PDF-dokument enligt ISO-standarden PDF/UA




Webinarier/videoinspelningar och demonstrationer

Webinarier / videoinspelningar - Ikon

Se respektive verktyg nedan



PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.



PDF/UA - Ikon