NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
Varning - Ikon

Otillgänglig PDF
kan utgöra diskriminering


  Tillgång till digital offentlig information är en grundläggande rättighet för alla;
  även tillgång till digital information i form av myndigheters PDF-dokument
  utgör digital offentlig service.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång
  till en webbplats innehåll kan utgöra diskriminering.

  EU:s webbtillgänglighetsdirektiv garanterar att alla användare,
  oavsett funktionsförmåga, har lika tillgång till information och
  funktionalitet på webben;
  (svensk lag, 2019: "Lag om tillgänglighet till digital offentlig service").
Varning - Ikon

Sverige som nation är bunden till
internationella regelverk för tillgänglighet för alla


  Sverige som nation är bunden till:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag, och

  • EU:s webbtillgänglighetsdirektiv implementerat som
   svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938)

  Deklarationer, konventioner, direktiv och lagar som är teknikneutrala.
  Oavsett vilken teknik som valts för en digitalt baserad tjänst (webb/HTML, PDF,...)
  måste den vara publicerad i en form så att den är tillgänglig för alla i samhället.

  Myndigheter har även i rollen som arbetsgivare ansvar för att den
  anställdes arbetsmaterial är tillgängligt och väl fungerande.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.

Varning - Ikon

Verksamhetsdokument / PDF-dokument,
som tyvärr ej är tillgängliga för alla!


  Svenska myndigheter publicerar varje år miljoner PDF-dokument på sina webbplatser.

  PDF-dokument upptar en stora andel av informationsmängden
  på myndigheternas webbplatser för offentlig digital service.


  Den 23 september 2020 skall alla webbplatser i offentlig sektor
  i hela EU uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet.

  Direktivet omfattar även PDF-dokument som publiceras på dessa webbplatser;
  dokument och presentationsbilder som måste publiceras i form av tillgänglig PDF.


  Många myndigheter och andra verksamheter har som
  speciellt uppdrag att verka för tillgänglighet för alla.

  Hur ser situationen ut just nu för dem när det gäller tillgänglig PDF?
  Hur väl förberedda är dessa kärnaktörer när det gäller att på sina egna
  webbplatser publicera PDF-dokument och PDF-presentationsbilder
  som måste vara tillgängliga för alla?

  NewFormat har undersökt hundratals PDF-dokument, inkl. presentationsbilder,
  från fler än 60 myndigheter; alltifrån regeringskansliet till myndigheter med
  fokus på tillgänglighet för alla samt från externa intresseorganisationer.

  Resultaten av undersökningen är mycket nedslående.
  Inte ett enda dokument, oavsett avsändare, är utfört som tillgänglig PDF!
  Trots att direktivet sedan flera år är bindande för offentliga verksamheter.

  I nuvarande utformning uppfyller inget av PDF-dokumenten ISO-standarden 14289,
  PDF/UA, för tillgänglig PDF
  . Dokumenten är därmed inte är tillgängliga för alla,
  och inte heller är de tillgängliga enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

  Stor potential för förbättringar!


  Kontakta NewFormat för mer information:

  Exempel från offentlig sektors webbplatser på viktiga PDF-dokument/presentationsbilder
  som tyvärr inte är tillgängliga för alla
Tillgänglig PDF
Lätt att validera PDF-dokument för överensstämmelse med PDF/UA

PDF/UA - IconSå här kontrollerar du snabbt och enkelt att dina
PDF-dokument är utförda som tillgänglig PDF, PDF/UA

Ladda ned

PDF Accessibility Checker (PAC 3)

och snabbtesta.

  Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil är uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - Banner

  Felmeddelandet ovan visas av PAC 3 när ett PDF-dokument saknar
  korrekt intern strukturtaggning, vilket alla tekniska hjälpmedel
  (till exempel skärmläsare, PDF-läsare) är helt beroende av
  för att på ett korrekt sätt återge innehållet i ett PDF-dokument.
  Ett sådant PDF-dokument är således syntaktiskt inkorrekt och
  därmed inte tillgängligt för alla.

  Rekommenderad åtgärd:
  Publicera ej dokumentet på verksamhetens publika webbplatser.
  Acceptera ej dokumentet, returnera det till ansvarig instans
  för åtgärd - Gör om, gör rätt!  Access for All - PAC3 kontroll - Korrekt - PDF/UA-kraven som kontrolleras av PAC är uppfyllda - Tillgänglig PDF - Banner

  Meddelandet ovan visas av PAC 3 när ett PDF-dokument
  uppfyller de syntaktiska kraven i ISO-standarden PDF/UA.

  Återstår att verifiera att dokumentet även är semantiskt korrekt.
  När även det kravet är uppfyllt, kan dokumentet publiceras som
  tillgänglig PDF för alla på verksamhetens webbplatser.


  Om ditt PDF-dokument ej klarar PDF/UA-valideringen:

  Kontakta NewFormat för råd om hur man skapar tillgänglig PDF
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Icon
Tillgänglig PDF