NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tilllgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
PDF/UA - Ikon

Rekommenderade programvaror och tjänster för att
skapa, validera samt åtgärda PDF-filer för överensstämmmelse
med ISO-standarden 14289 (PDF/UA) för universellt tillgänglig PDF


  Att skapa PDF/UA

  I princip kan universellt tillgängliga PDF-dokument antingen
  genereras direkt under dokumentskapandet med ett lämpligt program,
  eller indirekt genereras genom att anpassa ett befintligt PDF-dokument.

  Den indirekta metoden tenderar att kräva mycket arbete,
  eftersom alla taggar och många andra inställningar måste anges manuellt.
  Detta arbete kan också upphöra att gälla så snart en ny version av PDF-dokumentet
  ersätter det gamla om det behövs några ändringar i dokumentets innehåll.
  Anpassningsprocessen måste sedan startas igen från början.

  Den direkta strategin är nästan alltid det bättre alternativet.
  PDF-redigeringar efter skapandet bör undvikas eller åtminstone hållas till ett minimum.
  Hur som helst är det viktigt att programmet för dokumentskapande kan utföra
  de funktioner som krävs och att dokumentskaparen kan använda dem.


  Att validera PDF/UA

  Ett PDF-dokuments tillgänglighet är svårt att fastställa vid första anblicken.
  Hur kan man då veta om och i vilken utsträckning en PDF-fil uppfyller kraven i PDF/UA?

  Ett tillförlitligt efterlevnadstest är beroende av minst två stadier av validering:

  1. ett programmatiskt test, som kan utföras av en programvara, och

  2. ett interaktivt test utfört av en människa.

  Dedikerad validerings-/testprogramvara hjälper användaren
  att utföra det programmatiska testet.
  De testar och visar i vilken utsträckning PDF-dokumentet uppfyller
  standardens rent tekniska krav (inklusive kraven på taggbaserad
  dokumentstruktur för dokumenttitel, rubriker, textstycken,
  kolumner, tabeller, alternativ text för bilder, etc...) och
  använder rätt syntax för att implementera dem.

  För programmatisk validering av ett PDF-dokuments
  överensstämmelse med PDF/UA-standarden rekommenderar
  vi att man använder mer än en testprogramvara.


  De semantiska aspekterna av PDF/UA kan emellertid inte testas på samma sätt:

  • Är läsordningen logisk?

  • Representerar den alternativa texten tillräckligt samma information
   som de bilder som den är kopplad till?

  • Speglar rubriktaggarna deras motsvarande rubriknivåer?

  Dessa och andra frågor kan bara besvaras efter utvärdering och testning av
  en mänsklig användare; PDF/UA kräver alltid mänsklig interaktion.


  Ytterligare ett test (som bör köras på minst ett slumpmässigt urval
  av alla dokument som skapats) är att använda PDF-dokumentet
  med ett urval av aktuella typer av tekniska hjälpmedel.

  Användare som ofta använder tekniken kan anlitas för att
  testa dokumenten på detta sätt; i de flesta fall kan dock alla
  användare i princip utföra ett användbart test med tekniska
  hjälpmedel för att bekräfta PDF-dokumentets läsbarhet.

  Ett mycket enkelt alternativ här är att använda (gratis)
  skärmläsaren NVDA för Windows.
  En användare kan snabbt lära sig programvarans kärnfunktioner
  för att testa hur väl personer med funktionsvariationer faktiskt kan
  använda ett befintlig (helst helt PDF/UA-kompatibelt) dokument.


  Att välja programvara och tjänster för framgångsrik användning
  av PDF/UA för tillgänglig PDF

  Kontakta NewFormat,
  vi guidar dig till val av rätt programvara och tjänster för din verksamhet
Varning - Ikon

  Varför inte enbart använda Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, ...
  för att skapa tillgänglig PDF?

  Det är inte de tekniska hjälpmedlen (inte heller programvaror såsom
  MS Office, Adobe Adobe InDesign, Adobe Acrobat,...)
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när det
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer!

  Ovan nämnda populära programvaror för att skapa och redigera digitala dokument,
  inklusive att exportera ett slutdokument som "tillgänglig PDF",
  testar (för närvarande) inte för överensstämmelse med gällande
  tillgänglighetsstandarder, i detta fall inte gentemot:

  ISO-standarden PDF/UA för universellt tillgänglig PDF!


  Den exporterade PDF-filen riskerar därmed att inte vara "tillgänglig PDF"
  och inte heller uppfylla tillgänglighetskrav enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv
  eller svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Mer specialiserade programvaror krävs (för att undvika juridiska risker)
  i form av separata fristående program eller som insticksprogram (pluggin) till
  Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat,...
PDF/UA - Icon

  Programvaror för att skapa tillgänglig PDF,
  åtgärda felaktigheter samt testa/validera gentemot
  överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA

  För utförlig information, nedladdning för egen provning, tutorials,
  webinarier/videoinspelningar, demonstrationer, etc.,
  klicka på valfri programvara nedan.


  Programvaror som är lämpliga för att
  SKAPA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:


  Programvaror som är lämpliga för att
  VALIDERA tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:


  Programvaror som är lämpliga för att
  ÅTGÄRDA/KORRIGERA en otillgänglig PDF
  så att den blir tillgänglig PDF enligt ISO PDF/UA:

  • axesPDF QuickFix

  • Utökad/professionell version av PAC3 för Windows.
   Åtgärdar/korrigerar gentemot ISO PDF/UA.


  • CommonLook PDF

  • Utökad/professionell version av CommonLook PDF Validator.
   Pluggin till Adobe Acrobat för Windows.
   Åtgärdar/korrigerar gentemot ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1,
   U.S. Section 508 och/eller U.S. HHS.  Programvaror/tjänster för att verksamhetsövergripande,
  fortlöpande och automatiskt monitorera PDF-filers status
  med avseende på tillgänglig PDF, samt för produktion av tillgängliga
  PDF-dokument i stora volymer från levande data/databaser:

  • CommonLook Clarity

  • För Windows.
   Monitorerar fortlöpande webbplatser och kartlägger status för tillgänglig PDF.
   Genererar rapporter som visar överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder
   såsom ISO PDF/UA, W3C/WCAG 2.0 AA, WCAG 2.1 AA,
   U.S. Section 508 och U.S. HHS.


  • CommonLook Dynamic

  • För Windows.
   Genererar automatiskt tillgänglig PDF från
   printströmmar och levande data/databaser.
   Skapar PDF-filer som uppfyller ISO PDF/UA, WCAG 2.0/2.1,
   U.S. 508 och/eller U.S. HHS.

PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Livboj - Bild

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) säkerställer tillgänglighet till digital offentlig service för alla.

  Vi hjälper kunder att skapa önskad mängd av tillgängliga PDF-dokument,
  inifrån MS Office (Word and Powerpoint) och Adobe InDesign,
  eller från PDF-dokument genererade av andra programvaror.

  Intressant?

  Vi finns här för att hjälp dig - Kontakta NewFormat om tillgänglig PDF
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon