NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
Portable Document Format - PDF

PDF - Ikon

  Digital information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas ofta i form av PDF-dokument.

  PDF-formatet används för alla typer av dokument och används inom alla
  typer av näringsverksamheter, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är helt enkelt ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  Varje år skapas miljarder med PDF-dokument världen runt.
  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas varje år många miljoner PDF-dokument,
  varav en stor del av dessa dokument publiceras på myndigheters webbplatser.

  För de flesta slutanvändare är PDF en pålitlig, utskrivbar dokumentsida.
  Informerade användare vet att PDF även fungerar som en viktig del i
  arbetsflöden för tryck och publicering, samt att att PDF är ett globalt stött
  filformat för långtidsarkivering av dokument.

  PDF-tekniken går dock långt utöver formatet:
  PDF möjliggör digitala dokumentlösningar på alla kontinenter,
  på alla språk, inom alla affärssektorer och offentliga verksamheter världen över.
  Från skannade dokumentsidor till underlag för tryck och publicering,
  är ISO-standardiserad PDF-teknik oumbärlig.


  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation
  är tillgänglig för alla medborgare - framgången är då beroende av att även
  innehållet i PDF-dokument är tillgängligt för alla.
Tillgänglig PDF

PDF/UA - Icon

  För att säkerställa obegränsad tillgång till PDF-baserad information
  i alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.

  Dessa krav definieras sedan 2012 i
  ISO-standarden 14289-1 för "universellt tillgänglig PDF"
  (även känd som PDF/UA).

  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att PDF-dokument
  skall vara tillgängliga för alla i samhället; med eller utan funktionsvariation.

  PDF-dokument som överensstämmer med PDF/UA är universellt tillgängliga för alla.


  (Se även våra lösningar och tjänster för tillgänglig webb - W3C/WCAG 2.1)


  Sedan 2009 är det tvingande (enligt Riksarkivets föreskrifter)
  för svenska myndigheter att använda standarden PDF/A-1 vid
  elektronisk arkivering av kontorsdokument och digitala handlingar.

  PDF/UA är en kompletterande, processbaserad standard
  som är tillämplig för svenska myndigheter och organ,
  för att göra offentliga dokument universellt tillgängliga för alla.
  Ett PDF-dokument kan samtidigt uppfylla flera standarder,
  exempelvis både PDF/A och PDF/UA.

  PDF/UA-standarden är värdefull för alla, med eller utan funktionsvariation.
  Standarden underlättar speciellt för att personer med kraftigt nedsatt syn,
  otillräcklig förmåga att uttrycka sig i tal och skrift eller som har
  motoriska begränsningar kan ta del av och interaktivt använda
  PDF-dokument på egen hand.

  Dessutom är innehållet i PDF/UA-dokument som visas på mobila enheter
  mycket enklare för användarna att läsa än från ett vanligt PDF-dokument;
  ett värdefullt mervärde för alla medborgare.


  En flat eller avfasad trottoarkant underlättar tillträde för barnvagnar,
  rullstolsburna, gående, cyklister, transporter, utryckningsfordon m.fl.
  Det är bra för alla!
  PDF/UA-standarden fyller motsvarande funktion för att undanröja
  "digitala hinder" när man läser och redigerar dokument och formulär.
  Utan att begränsa mångfalden i PDF-teknik, fastställer PDF/UA hur
  obegränsad tillgänglighet till innehåll i PDF-filer säkerställs.

  För detta ändamål definierar PDF/UA-standarden krav för att
  utesluta hinder för tillgång till sidinnehåll, formulärfält,
  anteckningar, metadata och andra delar av PDF-filer.
  Detta medger att användare som använder tekniska hjälpmedel,
  såsom skärmläsare, en speciell mus eller röststyrning,
  kan interagera med innehåll i PDF-dokument.

  PDF/UA erbjuder i sin tur tydligt definierade kriterier som författare
  av PDF-dokuments innehåll måste observera och beakta för att
  skapa tillgängliga dokument.
Vem bör använda PDF/UA-standarden för tillgänglig PDF, och när?

PDF/UA - Icon

  PDF/UA-standarden är relevant och direkt användbar för alla verksamheter,
  i offentlig sektor och i övriga samhället, som påverkas av lagar och
  bestämmelser om tillgänglighet för alla till innehåll baserat på PDF-teknik.

  Även leverantörer till offentlig sektor inom mediatjänster, reklam- och
  kommunikation, bank, försäkring, representanter för organisationer och
  institutioner samt lärare vid universitet och högskolor som är skyldiga att
  tillhandahålla PDF-dokument/kursmaterial i form av "tillgänglig PDF".


  Är du säker på att din verksamhet använder rätt verktyg och tjänster som
  garanterar att verksamhetens PDF-dokument uppfyller PDF/UA-standarden?

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument på din
  webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.
Tillgängligt PDF-innehåll kräver
överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA

PDF/UA - Ikon

  Överensstämmelse med PDF/UA är viktigt för digital tillgänglighet för alla.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till ett dokument eller
  webbplats för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till digital information
  (se bl.a. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet till digital
  offentlig service, svensk diskrimineringslag, ..., tyska BGG, BITV och EU-mandat 376)
  föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
  - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation är
  tillgänglig för alla medborgare - framgången är även beroende av "tillgänglig PDF".

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för barriärfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Dokument, särskilt PDF-dokument, kan utgöra en betydande riskfaktor
  även om du har åtgärdat HTML-innehållet.
  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument
  på din webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Lifebuoy - Picture

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  NewFormat hjälper verksamheter att lokalisera och kartlägga alla sina
  dokumentresurser med avseende på full överensstämmelse med
  tillgänglighetsstandarder.

  Att skapa enstaka universellt tillgängliga PDF-dokument kan i vissa fall
  vara en utmanande uppgift, även om den är fullt möjlig att utföra.

  Men vad gör man om man ansvarar för tusentals PDF-filer?
  Man kanske inte ens vet var de är, eller kanske man inte har
  tid och resurser för att kontrollera sina filer en åt gången.

  Med ett stort antal PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer, är det en stor utmaning för organisationer
  att säkerställa att dessa dokument är tillgängliga för alla.

  Är det bäst att på egen hand med lämplig programvara skapa tillgänglig PDF,
  eller är det bättre att anlita en extern resurs att skapa filerna som en tjänst?

  Vi tillhandahåller verktyg och tjänster för att skapa tillgänglig PDF enligt
  ISO-standarden PDF/UA; antingen på egen hand ("gör-det-själv")
  eller som "tillgänglig PDF som tjänst".

  Våra verktyg kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga dokument
  med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en statusrapport
  baserad på de funna resultaten.
  Statusrapporten utvisar då tillgänglighetsstatus för PDF-dokumenten över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.
  Denna typ av faktarapporter är av oumbärligt värde som underlag för din
  verksamhets kontinuerliga tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsrapporter.


  Provskanning av dina PDF-dokument utan kostnad!

  NewFormat genomför gärna en initial provskanning/-granskning
  av dina dokumentresurser utan kostnad för dig!

  Vi erbjuder även en prenumerationstjänst där vi skannar din webbplats/domän(er)
  enligt viss önskad regelbundenhet; ex.vis en gång om året, varje kvartal, varje vecka,..

  Vi genomför gärna en provskanning/-granskning utan kostnad för dig!

  Intressant?

  Kontakta NewFormat för en provskanning med avseende på tillgänglig PDF utan kostnad!
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

  Idag används komplexa digitala ekosystem för att lagra verksamhetsinformation;
  såsom stora mängder av digitala dokument och digital information som definierar
  hur webbplatser (med HTML/CSS/JavaScript-sidor, bilder, videor) och
  webbplatsinnehåll exponeras gentemot besökarna.

  Dessa dokument publiceras vanligtvis som PDF-filer;
  tänk bara på alla formulär, juridiska dokument, white papers och andra digitala
  dokument som anställda, kunder och webbplatsbesökare tar del av varje dag
  på din webbplats.

  Webbplatser som publicerar otillgängliga dokument kan utgöra en betydande
  riskfaktor även om du har åtgärdat webbplatsens HTML-innehåll.

  Vänligen observera att W3C/WCAG 2.1 rekommendationen för tillgänglig webb inte i sig
  garanterar att ett PDF-dokument som publicerats på webbplatsen är "tillgänglig PDF".
  Tillgänglig PDF kräver istället fullständig överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument på din
  webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon

Tillgänglig PDF