NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar
för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
Portable Document Format - PDF

PDF - Ikon

  Digital information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas ofta i form av PDF-dokument.

  PDF-formatet används för alla typer av dokument och används inom alla
  typer av näringsverksamheter, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är helt enkelt ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  Varje år skapas miljarder med PDF-dokument världen runt.
  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas varje år många miljoner PDF-dokument,
  varav en stor del av dessa dokument publiceras på myndigheters webbplatser.

  För de flesta slutanvändare är PDF en pålitlig, utskrivbar dokumentsida.
  Informerade användare vet att PDF även fungerar som en viktig del i
  arbetsflöden för tryck och publicering, samt att att PDF är ett globalt stött
  filformat för långtidsarkivering av dokument.

  PDF-tekniken går dock långt utöver formatet:
  PDF möjliggör digitala dokumentlösningar på alla kontinenter,
  på alla språk, inom alla affärssektorer och offentliga verksamheter världen över.
  Från skannade dokumentsidor till underlag för tryck och publicering,
  är ISO-standardiserad PDF-teknik oumbärlig.
Tillgänglig PDF

PDF/UA - Icon

  Tillgänglig PDF (PDF/UA) är en förutsättning för tillgänglig e-förvaltning / e-myndighet.

  Barriärfria och tillgängliga PDF-dokument kan konsumeras av alla
  användare utan begränsning, oavsett deras personliga begränsningar.

  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation
  är tillgänglig för alla medborgare - framgången är då beroende av att även
  innehållet i PDF-dokument är tillgängligt för alla.


  För att säkerställa obegränsad tillgång till PDF-baserad information
  i alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.

  Dessa krav definieras sedan 2012 i
  ISO-standarden 14289-1 för "universellt tillgänglig PDF"
  (även känd som PDF/UA).

  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att
  PDF-dokument skall vara tillgängliga för alla i samhället;
  med eller utan funktionsvariation.

  Standarden specificerar hur relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt (taggat) PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En annan fördel är att sökmotorer lättare hittar
  information i dokument som är väl taggade.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  är lättare med väl taggade dokument.

  PDF-dokument som överensstämmer med PDF/UA är universellt tillgängliga för alla.


  Syftet med ett hinder-/barriärfritt PDF-dokument är att se till att alla användare
  har lika tillgång till innehållet utan hjälp av andra.

  Barriärfri tillgång till PDF-baserat innehåll handlar främst om universell design;
  d.v.s. tillgänglighet genom design.

  För att skapa ett dokument som är så tillgängligt som möjligt för alla,
  måste du fokusera på alla potentiella användargrupper och deras behov.

  Du skall aldrig ge efter för frestelsen att optimera ett
  PDF-dokument för en specifik användargrupp.
  Konsekvensen av detta kan vara att ett sådant dokument då är
  mycket lätt att konsumera för den gruppen av användare,
  samtidigt som det kan vara mer till nackdel än fördel för andra användare.


  Viktigt!
  Hur väl ett PDF-dokument är "tillgängligt för alla"
  beror på hur dokumentet är skapat.
  Nivån av tillgänglighet enligt gällande tillgänglighetsstandarder
  bestäms både av utförandet av dokumentets redaktionella innehåll
  OCH av dess interna tekniska struktur.
  Ofta försummas denna insikt av många, vilket kan leda till betydande
  problem när det gäller möjligheten att åtgärda otillgängliga dokument.

  Web Content Accessibility Guidelines 2.0/2.1 (WCAG 2.0/2.1)
  är de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängliga webbplatser.
  Många nationella eller överstatliga bestämmelser (t.ex. på EU-nivå)
  om tillgängligheten hos webbplatser hänvisar till WCAG 2.0/2.1.

  Det är definitivt bäst att först genomföra en redaktionell tillgänglighetskontroll av innehållet.
  För om dokumentet inte uppfyller nödvändiga redaktionella tillgänglighetshetskrav,
  är det inte möjligt att implementera kraven i WCAG 2.0/2.1 utan att ändra innehållet.

  Elektroniska dokument som tillhandahålls för nedladdning på en webbplats
  omfattas även de av WCAG 2.0/2.1 och måste uppfylla de tillämpliga kriterierna
  för att överensstämma med WCAG 2.0/2.1 (nivå A, AA eller AAA).
  Inte alla PDF/UA-tillgängliga PDF-dokument uppfyller WCAG 2.0/2.1.

  Obs! För den tekniska implementationen av tillgänglig PDF
  rekommenderas användning av ISO-standarden PDF/UA;
  en PDF-fil kan samtidigt uppfylla både WCAG och PDF/UA.


  Framgångsrik barriärfri tillgång till innehåll i PDF-dokument beror inte enbart
  på PDF/UA-kompatibla dokument, det kräver även PDF/UA-kompatibla
  program och tekniska hjälpmedel:

  • ett PDF/UA-kompatibelt dokument (enligt standarder och riktlinjer),

  • ett PDF/UA-kompatibelt PDF-visarprogram (PDF-läsare),

  • ett PDF/UA-kompatibelt tekniskt hjälpmedel.

  Vänligen observera,
  det är inte de tekniska hjälpmedlen som definierar vad en tillgänglig PDF är,
  utan gällande standarder och riktlinjer.
  Anpassa aldrig dina dokument till en specifik hjälpmedelsteknik.
  Allt du behöver göra är att skapa EN version av ett PDF/UA-kompatibelt dokument,
  och tillverkarna av relevanta program och tekniska hjälpmedel
  ansvarar för att följa gällande regelverk.
  Det är inte heller nödvändigt att använda sådan teknik
  för att kontrollera ditt slutresultat med avseende på
  korrekt överensstämmelse med standarderna.


  (Se även våra lösningar och tjänster för tillgänglig webb - W3C/WCAG 2.1)
Vem bör använda PDF/UA-standarden för tillgänglig PDF, och när?

PDF/UA - Icon

  PDF/UA-standarden är relevant och direkt användbar för alla verksamheter,
  i offentlig sektor och i övriga samhället, som påverkas av lagar och
  bestämmelser om tillgänglighet för alla till innehåll baserat på PDF-teknik.

  Även leverantörer till offentlig sektor inom mediatjänster, reklam- och
  kommunikation, bank, försäkring, representanter för organisationer och
  institutioner samt lärare vid universitet och högskolor som är skyldiga att
  tillhandahålla PDF-dokument/kursmaterial i form av "tillgänglig PDF".


  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument på din
  webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.

  Att snabbt skapa tillgänglig PDF genom att trycka på några knappar
  i ett program leder vanligtvis inte till ett framgångsrikt slutresultat.
  Du behöver en viss mängd grundläggande kunskap.
  Omfattningen av denna kunskap beror till stor del på dina
  dokuments komplexitet och innehåll.

  Är du säker på att din verksamhet internt har kompetens och rätt verktyg
  för att själv skapa PDF-dokument som garanterat uppfyller PDF/UA-standarden?

  Om ej,
  anlita gärna NewFormat för tillgänglig PDF som tjänst.
  Tillgänglig PDF som tjänst är för dig som inte själv har möjlighet
  att skapa tillgängliga PDF-filer, men ändå vill att verksamhetens
  PDF dokument skall uppfylla gällande tillgänglighetsregelverk och
  -standarder.


  Intressant?

  Kontakta NewFormat, vi guidar dig till val av rätt verktyg och tjänster för din verksamhet
Tillgängligt PDF-innehåll kräver
överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA

PDF/UA - Ikon

  Överensstämmelse med PDF/UA är viktigt för digital tillgänglighet för alla.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till ett dokument eller
  webbplats för personer med funktionsvariation kan betraktas som diskriminering.

  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till digital information
  (se bl.a. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet till digital
  offentlig service, svensk diskrimineringslag, ..., tyska BGG, BITV och EU-mandat 376)
  föreskriver att den offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll
  - webbsidor såväl som PDF-dokument - i en tillgänglig form.

  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital myndighetsinformation är
  tillgänglig för alla medborgare - framgången är även beroende av "tillgänglig PDF".

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för barriärfri tillgång till digital information
  från e-myndigheter/offentliga myndigheter, förvaltningar och verksamheter
  som betjänar offentlig sektor.

  Dokument, särskilt PDF-dokument, kan utgöra en betydande riskfaktor
  även om du har åtgärdat HTML-innehållet.
  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument
  på din webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Lifebuoy - Picture

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  NewFormat hjälper verksamheter att lokalisera och kartlägga alla sina
  dokumentresurser med avseende på full överensstämmelse med
  tillgänglighetsstandarder.

  Att skapa enstaka universellt tillgängliga PDF-dokument kan i vissa fall
  vara en utmanande uppgift, även om den är fullt möjlig att utföra.

  Men vad gör man om man ansvarar för tusentals PDF-filer?
  Man kanske inte ens vet var de är, eller kanske man inte har
  tid och resurser för att kontrollera sina filer en åt gången.

  Med ett stort antal PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer, är det en stor utmaning för organisationer
  att säkerställa att dessa dokument är tillgängliga för alla.

  Är det bäst att på egen hand med lämplig programvara skapa tillgänglig PDF,
  eller är det bättre att anlita en extern resurs att skapa filerna som en tjänst?

  Vi tillhandahåller verktyg och tjänster för att skapa tillgänglig PDF enligt
  ISO-standarden PDF/UA; antingen på egen hand ("gör-det-själv")
  eller som "tillgänglig PDF som tjänst".

  Våra verktyg kan regelbundet skanna och genomsöka webbplatser,
  interna nätverk, filsystem, mappar, filer,... för att hitta befintliga dokument
  med tillgänglighetsproblem samt sammanställa en statusrapport
  baserad på de funna resultaten.
  Statusrapporten utvisar då tillgänglighetsstatus för PDF-dokumenten över tid,
  inklusive åtgärder som krävs för att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.
  Denna typ av faktarapporter är av oumbärligt värde som underlag för din
  verksamhets kontinuerliga tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsrapporter.


  Val av verktyg och tjänster för framgångsrik användning av PDF/UA för tillgänglig PDF

  Kontakta NewFormat, vi guidar dig till val av rätt verktyg och tjänster för din verksamhet


  Provskanning av dina PDF-dokument utan kostnad!

  NewFormat genomför gärna en initial provskanning/-granskning
  av dina dokumentresurser utan kostnad för dig!

  Vi erbjuder även en prenumerationstjänst där vi skannar din webbplats/domän(er)
  enligt viss önskad regelbundenhet; ex.vis en gång om året, varje kvartal, varje vecka,..


  Intressant?

  Kontakta NewFormat för en provskanning med avseende på tillgänglig PDF utan kostnad!
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

  Idag används komplexa digitala ekosystem för att lagra verksamhetsinformation;
  såsom stora mängder av digitala dokument och digital information som definierar
  hur webbplatser (med HTML/CSS/JavaScript-sidor, bilder, videor) och
  webbplatsinnehåll exponeras gentemot besökarna.

  Dessa dokument publiceras vanligtvis som PDF-filer;
  tänk bara på alla formulär, juridiska dokument, white papers och andra digitala
  dokument som anställda, kunder och webbplatsbesökare tar del av varje dag
  på din webbplats.

  Webbplatser som publicerar otillgängliga dokument kan utgöra en betydande
  riskfaktor även om du har åtgärdat webbplatsens HTML-innehåll.

  Vänligen observera att W3C/WCAG 2.1 rekommendationen för tillgänglig webb inte i sig
  garanterar att ett PDF-dokument som publicerats på webbplatsen är "tillgänglig PDF".
  Tillgänglig PDF kräver istället fullständig överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument på din
  webbplats är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.Access for All - PAC3 Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.PDF/UA - Ikon

Tillgänglig PDF