NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalcallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering 
 
callas software pdfChip - Logo

Lösningar för att dynamiskt skapa högkvalitativa PDF-filer från HTML
(inklusive PDF/A och PDF/X).
Egenskaper och funktionalitet - Detaljinformation  Fokus på konverteringshastighet och högkvalitativ PDF
  callas pdfChip fokuserar på att snabbt skapa högkvalitativ PDF med små filstorlekar.
  Under konverteringen utförs även en optimering samtidigt som det resulterande
  PDF-dokumentet skrivs ut för att säkerställa ett önskat slutresultat
  - en robust, tillförlitlig och högkvalitativ PDF.

  callas pdfChip är baserad på välkända Qt WebKit, vilket säkerställer stöd
  för ett mycket brett spektrum av HTML, CSS och JavaScript funktioner.

  Standard HTML och CSS är begränsade när det gäller hantering av färgrymder,
  prepress relaterade funktioner som övertryck, eller avancerad sidnumrering.

  callas pdfChip utökar syntaxen för HTML5, CSS3-taggar och JavaScript-funktioner
  för att ge stöd för funktioner som ofta behövs för professionell
  förlagsverksamhet, utskrift, dokumentutbyte och arkivering.

  Några av de utökningar av HTML5 och CSS3 som stöds av callas pdfChip är:
  • Avancerad färgrymd stöd (CMYK, Lab, ICC-baserade färgrymder, dekorfärger)
  • Lossless import av CMYK JPEG bilder, PDF-sidor och SVG
  • Sammanställning av PDF-filer
   (HTML-mallar kan referera PDF-innehåll för sammanställning utan rastrering)
  • Generering av ett obegränsat antal av dynamiskt modifierade PDF-sidor
   (via JavaScript) t.ex. för transaktionsutskrift av fakturor
  • Avancerad funktionalitet för sidnumrering, inklusive multipass-generering av PDF
  • Generering av XMP-metadata i den resulterande PDF-filen
  • Generering av standard-kompatibla PDF/X- eller PDF/A-filer
  • Integrerat stöd för streckkodsgenerering


  Stöd för avancerad sidnumrering
  callas pdfChip har stöd för anpassade JavaScript-funktioner och objekt
  för full kontroll över PDF-genereringens utdatahantering.
  Detta innefattar ett omfattande stöd för variabla datatypscenarier
  där en enkel HTML-mall modifieras vid körning med JavaScript och
  sidor matas ut för så många instanser som behövs
  (t.ex. baserad på att data dynamiskt hämtas från en databas).

  callas pdfChip kan också generera långa dokument (såsom exempelvis böcker).
  callas pdfChip har stöd för ett multipassalternativ för avancerad paginering, stöd för
  sidnumrering, löpande sidhuvuden och kontextberoende bakgrunder eller övertryck.


  Streckkoder och annat avancerat innehåll
  HTML ger många möjligheter för att beskriva innehåll och tillämpa "styling";
  callas pdfChip tar detta en nivå högre och stöder även mer avancerade scenarier.

  SVG stöds fullt ut, både inline i HTML-filer eller som refererad SVG-bild;
  konvertering från SVG till PDF utförs utan att kvaliteten försämras.

  Även MathML stöds fullt ut, inklusive stöd för högkvalitativ PDF-representation
  av komplexa formler; vilket är särskilt viktigt för publicering av textböcker och
  vid vetenskaplig publicering.

  Sist, men inte minst, callas pdfChip innehåller fullt stöd för streckkodshantering.
  Streckkoder kan införas genom en funktion som ger stöd för egna objekt;
  callas pdfChip stöder över 100 olika typer av streckkoder som används i hela världen.


  Kommandoradshantering för enkel integration
  callas pdfChip är ett kommandoradstillämpning.
  Eftersom callas pdfChip är lätt att installera (genom extraktion av installationsarkivet)
  och har ett tydligt och enkelt att lära kommandoradsgränssnitt, är callas pdfChip
  idealiskt för användning på en webbserver för att dynamiskt skapa PDF (webb-till-print).
  Men callas pdfChip kan lika gärna integreras i en egen tillämpning eller drivas av
  automatiserade lösningar såsom Laidback Solutions Filetrain eller Enfocus Switch.


  Stor och bred användbarhet inom olika verksamheter och tillämpningar
  Med sin omfattande uppsättning av funktioner för högkvalitativ PDF-generering
  är callas pdfChip idealisk som back-end lösning för att skapa PDF för många
  olika tillämpningar, bland annat:
  • Arbetsflöden med sammanssättning av PDF-dokument och innehållsaggregering
  • Arbetsflöden med sammansättning där mallar och användarinnehåll måste
   kombineras i flykten och där utskrivbara PDF-dokument skall levereras
  • Framtagande i flykten av innehåll till tidningsmagasin, tidningar, böcker eller säljmaterial
  • Dynamisk generering av engångsinnehåll såsom biljetter, kvitton, orderdata, fakturor,...
   (till exempel i webb-till-tryck miljöer)
  • Variabel datautskrift där mallar måste fyllas med data som kommer från en datakälla
   (t.ex. en databas eller CRM-system)
  • Transaktionsutskrifter i arbetsflöden där transaktionsdata
   måste kombineras med visuellt innehållsrikt material


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.