NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalcallas software - Logo

Lösningar för prepress, print, publicering och dokumenthantering 
 
callas software pdfChip - Logo

Lösningar för att dynamiskt skapa högkvalitativa PDF-filer från HTML
(inklusive PDF/A eller PDF/X).
När skall callas pdfChip användas respektive inte användas - Detaljinformation  Vad callas pdfChip är
  callas pdfChip är ett kommandoradstillämpning för att konvertera
  högoptimerad HTML + CSS + JavaScript till högkvalitativ PDF
  (med stöd för mer avancerade funktioner som SVG, MathML, streckkoder och mer).

   HTML + CSS + JavaScript
   Indata till callas pdfChip är en HTML-fil.
   Som för alla HTML-filer som används på internet, kan callas pdfChip använda CSS
   (Cascading Style Sheets) för styling och JavaScript för all typ av bearbetning.

   Eftersom callas pdfChip är baserad på Qt WebKits HTML-renderingsmotor hanteras
   HTML-syntax lika flexibelt som av en modern webbläsare.

   Men callas pdfChip hanterar också utökningar till HTML och CSS språken vilket
   möjliggör stöd för funktioner som vanlig HTML och CSS inte kan hantera.
   Detta inkluderar stöd för sidnumrering, utökade färgrymder, metadata och mycket mer.

   Högkvalitativ PDF
   Utdata från callas pdfChip är en högkvalitativ PDF-fil.
   Med "högkvalitativ" avses att:
   • PDF-koden är mycket effektiv, dokument med flera tusen sidor
    kan skapas där den genererade PDF-filen är mycket kompakt.
    Konverteringsmotorn är optimerad för att inte generera onödigt innehåll och
    innehållselement som används flera gånger lagras bara en gång i PDF-dokumentet.

   • PDF-filen som genereras är direkt användbar för publicering,
    trycksaksproduktion, arkivering och andra professionella ändamål.
    ISO-standarderna PDF/X och PDF/A stöds, egna anpassade metadata kan ingå,
    färger kan korrekt anges för ett brett spektrum av tillämpningar, etc ...

   Kommandoradstillämpning
   callas pdfChip levereras utan ett traditionellt användargränssnitt.
   callas pdfChip hanteras och kontrolleras istället via ett kommandoradsgränssnitt (eller CLI),
   i ett terminal- eller kommandotolksfönster, eller genom att integrera det genom
   skript eller ett högnivåprogrammeringsspråk.

   callas pdfChip är oberoende av omgivande system, har litet fotavtryck och är snabbt.
   Detta gör callas pdfChip särskilt lämpad för integrering i webbaserade eller molnbaserade
   tillämpningar där callas pdfChip kan användas för att konvertera valfri information
   till högkvalitativ PDF för vidare bearbetning.  Vad callas pdfChip inte är
  Det finns ett antal produkter på marknaden som lätt kan förväxlas med callas pdfChip.
  Det är därför viktigt att förstå vad man bör / inte bör försöka att göra med callas pdfChip i ett arbetsflöde.

   callas pdfChip är ett verktyg, inte en fullständig lösning för allt
   Hur kraftfullt callas pdfChip än är, skall man inte förvänta sig att
   callas pdfChip kan lösa alla arbetsflödesutmaningar.

   callas pdfChip är ett specialiserat verktyg för att konvertera HTML-filer oavsett komplexitet till
   högkvalitativa PDF-dokument. callas pdfChip kan vara ett fantastisk tillägg till arbetsflödet
   (se avsnittet "Användningsfall" nedan för hur det kan hjälpa), men kommer alltid
   vara ett tillägg till arbetsflödet eller tillämpningen där det används.

   callas pdfChip är inte en rapportgenerator
   Det första som man kan komma att tänka när man ser funktionaliteten i callas pdfChip
   är att använda den för att generera enkla dokument såsom rapporter eller kvitton.
   callas pdfChip kan definitivt användas för att åstadkomma detta,
   men håll i minnet att callas pdfChip är inte en rapportgenerator.

   Om HTML-dokumenten är mycket enkla, behövs förmodligen inte ett
   specialiserat verktyg som callas pdfChip för att skapa PDF-filer av dem.

   Och är det verkligen rapporterar som skall skapas, betänk då att callas pdfChip inte
   har fördefinierad och anpassad funktionalitet för att stödja den typ av bearbetning.

   Visst är det möjligt att skriva en HTML-fil som kommer att producera fina rapporter
   inklusive tabeller, listor, grafer och allt annat som önskas.
   Men i slutändan kommer det förmodligen ta en hel del tid för att åstadkomma detta med
   callas pdfChip och kostnaden för callas pdfChip och genomförandet kan bli oöverkomligt hög.

   callas pdfChip är inte ett verktyg för att konvertera webbplatser till PDF
   Ja, callas pdfChip tar HTML som indata och konverterar den till PDF med Qt WebKit-motorn.
   Men nej, det betyder inte att callas pdfChip kommer att konvertera godtycklig HTML-kod
   eller webbplatssidor till fint utskrivbar PDF.
   callas pdfChip är designat för att bearbeta en särskilt utformat HTML-fil med utökade
   funktioner - som en vanlig webbplatsfångare/-omvandlare inte har.

   Om behovet är att bara konvertera befintliga webbsidor till PDF,
   finns det förmodligen lämpligare verktyg på marknaden.  Användningsfall - Lämpliga användningsområden för callas pdfChip
  Det finns ett antal uppenbara användningsfall och arbetsflöden där callas pdfChip lätt kan ge mervärde:

   Arbetsflöden med sammanssättning av PDF-dokument och innehållsaggregering
   Att callas pdfChip kan "importera" PDF-filer till den slutliga PDF-utdatafilen gör
   callas pdfChip idealiskt för arbetsflöden där sammanställning eller någon
   annan form av sammansättning av PDF-dokument behöver genomföras.
   I sådana arbetsflöden är det av största vikt att sammanställningen eller
   sammansättningsprocessen inte bryter av de PDF-filer som kombineras.
   callas pdfChip är ett utmärkt verktyg för att säkerställa att så inte sker.

   Värt att beakta är att callas pdfChip även har stöd för SVG;
   SVG är idealiskt för att lägga till ytterligare information till sammanställda ark,
   oavsett om det gäller tryckeri- eller registreringsnummer, färgbarer eller olika textbitar.
   Tillsammans med det inbyggda stöder för streckkoder är callas pdfChip en utmärkt
   miljö för att dekorera slutlig PDF med all nödvändig information.

   Skapande av nedladdningsbart webbinnehåll
   I många fall innehåller webbsidor information eller genererar information som någon gång
   behöver skrivas ut eller levereras i tryckbart format till en besökare av webbsajten;
   PDF är självklart det ideala mediet för detta.

   Det faktum att callas pdfChip baseras på en HTML-mall är idealisk på många sätt:
   • En enkel ändring i CSS-filen är ibland en tillräcklig åtgärd för
    att generera en snygg utskrivbar vy av webbplatsens innehåll.
    callas pdfChip kan sedan användas för att omvandla den utskrivbara vyn
    till ett perfekt PDF-dokument.

   • Om informationen kommer direkt ur en databas kan HTML-mallen använda JavaScript
    för att extrahera de korrekta uppgifterna och ändra innehållet i HTML-mallen.

   • Eftersom callas pdfChip kan producera standardkompatibla PDF/X- eller
    PDF/A-dokument är callas pdfChip idealiskt för hantering av dokument i
    arbetsflöden för publicering eller arkivering.

   • callas pdfChip använder HTML-mallar;
    hur man redigera dessa mallar är välkänt bland webbredigerare samtidigt som
    mallarna är enkla att underhålla, att passa in i arbetsflöden för versionskontroll
    och att dela med andra. callas pdfChip är också en fristående lösning,
    det behövs inte andra bibliotek eller verktyg (t.ex. Adobe InDesign Server)
    för att fylla mallarna med faktiska data.

   De användningsfall där detta skulle kunna användas är många.
   Det kan vara allt från att generera försäljningslitteratur i farten
   (och anpassad för webbplatsbesökaren) till generering av kvitton,
   biljetter, fastighetsinformation, recept...
   Innehåll som normalt visas på en webbsajt, men som ibland även
   behöver vara tillgänglig i en tryckbar form.

   Publicering av tidningsmagasin och dagstidningar
   I många fall innebär arbetsflöden för tidningspublicering en hel del sammanställningsarbete;
   allt från att lägga till reklam och annonser, till titlar, sidnummer eller streckkoder.

   Samma fördelar med callas pdfChip gäller här som för arbetsflöden med sammanställningar (ovan).
   PDF-filer (med annonser till exempel) kan läggas till utan att kvaliteten försämras eller oro
   för att den sammanställda annonsen kan ändras. HTML-mallarna med JavaScript-stöd är
   mycket flexibla när det gäller att lägga till ytterligare innehåll till publikationerna.

   I vissa arbetsflöden (exempelvis för specialtidskrifter eller tidningar) kan hela mallen
   göras i HTML; vilket möjliggörs av det inbyggda stödert för CSS-regioner i callas pdfChip.

   Online-redigering
   Fler och fler webbsidor medger möjligheten att välja en mall för en publikation och
   sedan att anpassa mallen till egna behov på ett mer eller mindre komplext sätt
   - allt från att lägga till text till att förändra typsnitt, färger och bilder.

   Utmaningen är att skapa ett online-verktyg som låter användaren göra sitt val och
   omedelbart därefter generera en kundanpassad PDF av den anpassade HTML-mallen.
   Eftersom callas pdfChip använder HTML-mallar kan redigeringsdelen byggas enkelt
   genom användning av dessa HTML-mallar och callas pdfChip kan användas i
   bakgrunden för att omvandla mallen till PDF.

   callas pdfChip är snabbt och använder lite resurser varför callas pdfChip kan användas
   under redigeringen för att ge omedelbar feedback. Genom att snabbt kunna visa en
   färdig PDF för slutkunden fås en omedelbar återkoppling och tråkiga överraskningar
   kan därmed undvikas sent i produktionscykeln
   (inga skillnader mellan förhandsvisning av HTML-mallen och färdig tryckt PDF).

   Bokpublicering/bokutgivning
   Utmaningen för boktryck (och ännu mer så för on-demand boktryck)
   är att ta mängder av relativt enkelt men strukturerat innehåll,
   sammanställa allt och producera en relativt lång och snygg PDF.

   De avancerade pagineringsfunktionerna i callas pdfChip passar utmärkt
   in för att ta itu med sidnummer, löpande sidrubriker och så vidare.
   Eftersom callas pdfChip kan konvertera flera HTML-filer till en enda PDF-fil,
   är callas pdfChip perfekt i miljöer där en bok levereras i bitar
   (en HTML-fil per kapitel till exempel).
   JavaScript-stödet låter även mallen hämta information ur en XML-fil
   vilket gör att databaser enkelt kan länkas in.

   Skapande av variabla uppgifter för PDF-generering och transaktionstryck
   I dessa arbetsflöden är HTML-mallen typiskt relativt enkel.
   Utmaningen är att producera tusentals eller miljontals trycksaker/publikationer
   som alla är individanpassade och att göra detta på ett snabbt sätt samtidigt
   som trycksaken/publikationen produceras som en optimerad PDF.

   callas pdfChip kan enkelt läsa data från XML eller CSV och upprepade gånger generera
   samma sida eller sidor i ett PDF-dokument, där varje exemplar är anpassad.
   Eftersom denna anpassning använder JavaScript är det en snabb och mycket
   flexibel process som enkelt medger anpassning av text och grafik.

   callas pdfChip utmärks av att kunna skapa långa dokument,
   där bearbetningstiden skalar upp med längre dokument och där
   PDF-dokumenten som skapas är optimerade så mycket som möjligt.
   Bilder som till exempel visas flera gånger i dokumentet ingår i det
   genererade PDF-dokumentet bara en gång vilket hjälper till att hålla
   den genererade PDF-filen så liten som möjligt.

   Slutligen, i variabeldataflöden och i transaktionsflöden, är förmågan att
   inkludera streckkoder för användning i marknadsföringssyfte (t.ex. QR-koder)
   eller administrativt ändamål (t.ex. datamatriser) till stor nytta.

Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.