NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo

CommonLook
PDF Accessibility: Problem Solved

Lösningar för tillgänglig PDF
som uppfyller gällande tillgänglighetsstandarder:
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/WCAG 2.0/2.1,
U.S. Section 508 och U.S. HHS.


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd till partner och återförsäljare
för Norden och Baltikum av NetCentric Technologies / CommonLook, USA.
Skapar PDF-filer som uppfyller
PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508, och U.S. HHS

CommonLook levererar programvara och professionella tjänster
för att hjälpa organisationer att skapa PDF-dokument som
överensstämmermed gällande tillgänglighetsstandarder, såsom
ISO 14289-1 (PDF/UA),
W3C/Web Content Accessibility Guidelines 2.0/2.1 (WCAG 2.0/2.1),
U.S. Section 508, och the U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

International Accessibility Standards: ISO PDF/UA, W3C WCAG, Section 508 USA, HHS USA - Icon Banner

CommonLooks produkter är erkända som branschledande för
tillgänglig PDF och täcker in ett dokuments hela livscykel.
Digital dokument finns överallt.
CommonLook gör dem tillgängliga för alla.
Det är allt vi gör.


Detta är tillgänglig PDF

NetCentric Technologies - CommonLook Document Accessibility Primer - Detta är tillgänglig PDF - Bild

(Klicka på bilden)

  En PDF-fil består av en samling objekt (text, bilder, ritningslinser, former etc.)
  som tillsammans utgör innehållet (fysisk vy).
  Att lägga till tillgänglighet innebär att organisera innehållet med strukturell information
  som fastställer innehållets semantik (rubrik, punkt, lista, tabell, figur etc.),
  såväl som innehållets läsningsordning.

  Denna strukturella information benämnes "märkningsträd / taggningträ" (Tag Tree/Tag View).
  En skärmsläsare (t.ex. JAWS, VIP PDF-Reader, NVDA) använder taggningen till att
  bestämma läsordningen samt ge semantisk information till användaren.

  Läs mer i detta white paper:

  The CommonLook Document Accessibility Primer


Hur skapar man tillgängliga PDF-filer?

  Ett första steg är att PDF-filer måste vara uppmärkta/taggade för att
  tekniska hjälpmedel (AT) som används av personer med funktionshinder
  skall kunna upptäcka innehållet i PDF-filen - utan taggar finns det inget för AT att läsa!

  Taggning innebär att man lägger till strukturell information om element,
  till exempel rubriker, stycken, listor och tabeller till PDF-filer så att de kan
  avläsas och exakt och effektivt navigeras av personer med funktionshinder.

  CommonLook programvara och reparations-/åtgärdstjänster adresserar
  alla steg i ett dokumentet livscykel, snabbt och kostnadseffektivt;
  från interaktiv konvertering av enskilda filer till att filer automatiskt
  genereras till tillgänglig PDF från levande data/databaser.


Vilka faktorer påverkar kostnaden för tillgänglig PDF?

  Betänk den stora variation av PDF-baserad information som vi dagligen möter.
  Variation innebär mångfald och ofta även ökad komplexitet.

  Vissa PDF-filer är bara enkla textstycken som genererats från en Word-fil.
  Andra är nyhetsbrev, eller innehåller vetenskapliga ekvationer, eller fakturor.
  Vissa är tidskrifter med artikelbaserat innehåll, eller skannade sidor.
  Inte alla dokument är enkel text, och inte alla PDF-filer skapas lika,
  eller enligt gällande PDFstandarder.


  Vi menar faktiskt två olika saker med "komplexitet":

  • PDF-dokumentets fysiska struktur.
   Är det en välgjord, korrekt taggad PDF-fil,
   eller är innehållet internt oorganiserat och ostrukturerat?
   Är innehållet taget från en elektronisk källa såsom Quark, InDesign, MS Office, ...?
   Är sidinnehållet inskannat?

  • PDF-dokumentets logiska struktur.
   Innehåller det mängder av fotnoter, bilder utan alternativ text,
   komplexa tabeller eller formulär?

  Kostnaden beror på komplexiteten i PDF-dokuments fysiska och logiska struktur.

  Vi hanterar allt PDF-innehåll i vilken form som helst.
  Våra experter ser till att alla aspekter av PDF-innehåll
  hanteras och adresseras rätt, från artefakter till z-order.
  Ett omfattande och fullständigt dokumenterat resultat
  levereras genom vår strukturerade metodik och teknik.
CommonLook
Levererar lösningar för att skapa tillgängliga PDF-dokument
sedan mer än 20 år

NetCentric Technologies / CommonLook 20 years - Infographics - Bild

Kraftfulla programvaruverktyg skapar tillgängliga dokument

  Använd CommonLooks branschledande automatiserade verktyg för att skapa,
  åtgärda och hantera tillgängliga PDF-dokument och Microsoft-dokument,
  med mindre ansträngning än någonsin tidigare.

  • Minska tid och kostnader för att uppfylla tillgänglighetsstandarder
   för PDF-dokument och öka samtidigt noggrannheten genom hela
   produktionscykeln för dokument.

  • Undvik risken för tvister genom att se till att alla dokument,
   redan före distribution, är tillgängliga för användare med funktionshinder.
   Underlätta för innehållsskapare och testare att säkerställa att PDF-dokument
   följer gällande tillgänglighetsstandarder.


Portfölj av professionella tillgänglighetstjänster

  Verifierings- och åtgärdstjänster som tillhandahåller ett korrekt, omfattande,
  och kostnadseffektivt sätt att uppnå överensstämmelse med gällande
  tillgänglighetsstandarder för publika dokument, populära dokument,
  eller PDF-dokument och -formulär som skapas i stora volymer.

  Starta ditt verifierings- och åtgärdsprojekt på rätt sätt från start
  genom att komplettera med våra CommonLook-tjänster och expertis:

  • Följ en beprövad metod för varje steg på vägen för att uppnå
   överensstämmelse med PDF/UA, WCAG 2.0/2.1, U.S. Section 508,
   eller U.S. HHS inom budget och tidsramar.

  • Få överraskande snabb leverans, även för höga volymer, av tillgänglighetsverifiering,
   - korrigering och -testning av PDF-dokument och -formulär.

  • Uppnå högsta standard för noggrannhet och kvalitet
   - få ett certifikat för tillgänglighetsöverensstämmelse för varje åtgärdat dokument.

  • Få insikt redan innan start om omfattning och kostnader för tillgänglighetsprojektet
   - låt oss utföra en snabb utvärdering och bedömning av tillgänglighetsstatus
   för ditt PDF-innehåll.


  CommonLook gör skillnad med hybrid-lösning

  Vi erbjuder en "hybrid"-lösning bestående av tillgänglighetstjänster på kort sikt,
  såväl som programvara och utbildning som den långsiktiga lösningen.

  • Viktiga och prioriterade dokument: Anlita vår tjänst för tillgänglig PDF.
  • Skicka oss dina dokument så gör vi dem 100% tillgängliga:
   Skicka --> Offert --> Vi gör dem 100% tillgängliga --> Fullständig kvalitetsrapport = Klart!


  • Långsiktig lösning: Programvara och utbildning.
  • Commonlook programvara ger möjlighet att på egen hand / inhouse åtgärda
   dokument samtidigt som man deltager i vår utbildning i användandet.


  • Vår kapacitet: 10,000+ PDF-sidor åtgärdas dagligen.
  • Beprövade processer och teknik säkerställer leverans i tid, även av stora volymer.


  Intressant?

  Kontakta NewFormat angående CommonLook hybrid-lösning
WCAG 2.1 och PDF-tillgänglighet

NetCentric Technologies / CommonLook - WCAG 2.1 and PDF Accessibility - Picture

Vad är nytt i WCAG 2.1 och hur CommonLook stöder WCAG 2.1

  WCAGs riktlinjer / Web Content Accessibility Guidelines för tillgänglighet till
  webbplatsers innehåll fokuserar på att hjälpa användare med funktionsvariation
  att ta del av digital information och tjänster.

  I juni 2018 släpptes WCAG 2.1-standarden.
  Den var inte avsedd att ersätta WCAG 2.0 och WCAG 2.0 är fortfarande giltig.

  WCAG 2.1 bygger på WCAG 2.0 och fortsätter att förbättra för funktionshindrade.
  Det primära fokuset för WCAG 2.1 var att förbättra tillgängligheten för personer med
  med funktionsvariation som passar in i en (eller flera) av följande tre grupper:

  • användare med kognitiva och/eller inlärningssvårigheter

  • användare med nedsatt syn, och

  • användare av mobila enheter

  En viktig sak att notera om de två versionerna är att om en webbsida
  (eller, i förlängningen, en PDF) passerar på WCAG 2.1AA-nivån,
  då kommer den även att passera WCAG 2.0AA.


  Läs mer om WCAG 2.1 och inverkan på tillgänglig PDF:

Hur stöds WCAG 2.1 av CommonLook?

  Som ledande leverantör av lösningar för tillgänglig PDF stöder CommonLook WCAG 2.1.

  CommonLook PDF Validator och CommonLook PDF stöder för
  närvarande testning mot och åtgärder enligt nivån WCAG 2.1AA,
  CommonLook Clarity har fullt stöd för testning mot WCAG 2.1AA.

  Inom en snar framtid kommer även
  CommonLook Office att stödja WCAG 2.1 för dokumentskapare.Lösningar för tillgänglig PDFCommonLook
Programvaror och tjänster för
tillgänglighetsutvärdering och -åtgärder


NetCentric Technologies - CommonLook PDF Validator - Logo

PDF Accessibility Checker
(utan kostnad)
Pluggin till Adobe Acrobat


NetCentric Technologies - CommonLook Office - Logo

Skapa tillgänglig PDF inifrån
MS Word & PowerPoint
Pluggin till MS Office


NetCentric Technologies - CommonLook PDF - Logo

Skapa tillgänglig PDF
inifrån Adobe Acrobat
Pluggin till Adobe Acrobat


NetCentric Technologies - CommonLook Clarity - Logo

Monitorera kontinuerligt
PDF-filers tillgänglighetsstatus.
Undvik risk för legala påföljder


NetCentric Technologies - CommonLook Dynamic - Logo

Generera tillgänglig PDF
ifrån databaser


NetCentric Technologies - CommonLook Training - Logo

AnvändarutbildningNetCentric Technologies - CommonLook Service - Logo

Tillgänglig PDF som tjänst
NetCentric Technologies - CommonLook Campus101 - Logo

Skapa tillgängligt
kursmaterial (PDF)
för högre utbildning


(Klicka på valfri logotyp ovan för mer detaljerad information)CommonLook
webinarier, inspelade videodemonstrationer, tutorials och praktiska övningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Videodemonstrationer av CommonLook programvara - Popup-fönster

Boka online-demonstration av CommonLook programvara

CommonLook användarutbildning

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.


NetCentric Technologies - CommonLook - Company Logo
CommonLook Software and Services Partner