NewFormat logo


OpenFormat logo
Part of NewFormat AB PortalTwixl Publisher - TP - Logo

Twixl Publisher - Funktionalitet för att Skapa > Presentera > Bygga > Distribuera

 
 


Twixl iPad - Picture

Funktionalitet för att Skapa > Presentera > Bygga > Distribuera

  Skapa

   Artikel-baserad vs utgåve-baserad innehållspublicering

   Nytt tillvägagångssätt för hur du publicerar ditt innehåll.
   Tidigare publicerades Twixl-publikationer som skapades i
   Adobe InDesign som monolitiska utgåvor i en kioskapp.

   Denna traditionella 'magazinpubliceringsmetod' hade fördelen
   att man snabbt kom igång med sin publikation.
   Nackdelen var dock att läsaren först behöv ladda ner en fullständig
   utgåva av publikationen innan läsaren kunde börja läsa den.
   Även en liten ändring i en enda artikel i utgåvan krävde en
   uppdatering av den fullständiga publikationen
   (dessutom krävdes att läsaren var tvungen att ladda ner hela utgåvan igen).

   Twixl Publishers nya artikelbaserade tillvägagångssätt erbjuder många fördelar
   (vilket för övrigt är ett alternativ, inte ett krav).


   Innehållstyper/-objekt

   Här följer en översikt över olika typer av innehållsobjekt
   som kan användas i en artikel-baserad Twixl Publisher app:

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Objekttyper - Valda objekt - Bild

   • HTML-artikel (laddas upp i zip'at format med en index.html fil på root-nivå)
   • Twixl .article exporterad från Adobe InDesign (uppladdad i zip'at format)
   • PDF-fil
   • Bild (JPG eller PNG)
   • Video (H.264 encoded MP4)
   • YouTube video (linkar till online-video)
   • Vimeo video (linkar till online-video)
   • Inline Web Viewer (visar webbinnehåll 'inline')
   • Embedded Web Viewer (visar uppladdat webbinnehåll 'inline')
   • Platshållare (tom innehållsartikel, huvudsakligen använd som designstöd)

   Flera typer av länkar finns också tillgängliga:

   • 'Collection link' / Samlingslänk
    (skapa en länk till en befintlig samling)
   • 'Collection & Link' / Samling och länk
    (skapa en ny samling och en länk till den samtidigt)
   • 'Content Item link' / Innehållsobjektlänk
    (länka till samma innehållsobjekt från olika platser)
   • Webblänk (en länk till en webbsida)


   'Content Sources' / Innehållskällor

   Content sources underlättar automatiserad publicering i appar.

   De förenklar integrering av olika typer av flöden i appar.

   De olika innehållskällorna är:

   • RSS/Atom feed (innehåll från nästan vilken webbplats som helst)
   • YouTube-kanal (en lista med videoklipp från en YouTube-kanal)
   • YouTube-användare (en lista med videoklipp från en YouTube-användare)
   • YouTube-spellista (en lista med videor från en YouTube-spellista)
   • Vimeo Channel (en lista över videor från en Vimeo-kanal)
   • Vimeo User (en lista över videor från en Vimeo-användare)
   • Vimeo Group (en lista över videor från en Vimeo-grupp)


   'Alternate och liquid layout'

   Med hjälp av Adobe InDesigns funktioner Alternate och Liquid layout skapas enkelt
   en porträttversion om du startade med en landskapsversion,
   en 16:9 Android-layout när du skapade en 4:3-iPad-layout,
   eller till och med en speciell layout för smarta telefoner.
   Twixl Publisher medger generering av alternativ layout för alla artiklar
   i en publikation med ett enda klick.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Alternativa layouter - Bild


   Knappar och hyperlänkar

   När man konverterar ett Adobe InDesign objekt till en knapp
   (med 'Buttons och Forms' panelen),
   kan man koppla en åtgärd till knappen, såsom:

   • Gå till första/sista/föregående/nästa sida
   • Spela ljud/video
   • Gå till en sida i ett bildspel
Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Knappar och hyperlänkar - Bild

   Du kan använda panelen Adobe InDesign "Hyperlinks" för att lägga till en:

   • 'Page Link' / Sidlänk: En hyperlänk som navigerar till en sida i din publikation.
   • URL-länk: en hyperlänk som länkar till en extern webbadress.
    Då man trycker på en sådan länk öppnas ett popup-fönster för
    webbläsaren för den webbadressen i appen.
    När man är klar klickar man på knappen "'Done' / Klar" i webbläsarens
    popup-fönster och kommer tillbaka till appen i förgrunden.
   • 'Mail' / E-postlänk: en hyperlänk som länkar till en e-postadress med ett valfritt ämne.
    Då man trycker på en sådan länk öppnas ett popupfönster för e-post från
    den e-postadressen med en valfri ämnesrad.
    När e-postmeddelandet har skickats återgår appen till förgrunden.

   Det finns också en speciell "Web Overlay button" / "webböverlagringsknapp"
   med vars hjälp man kan överlagra webbinnehåll och definiera dess storlek.   'Slide Shows' / Bildspel

   Bildspel skapas enkelt med Twixl Publisher.

   I bildspelspanelen kan man konfigurera många alternativ,
   till exempel övergångsstilen, om man vill visa en rullvisningsindikator,
   om man vill spela upp automatiskt, tillåta visning i helskärmsläge, etc.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Bildspel - Bild


   'Movie & Sound' / Video & ljud

   Inbäddat video & ljud

   Video- eller ljudfiler kan bäddas in i publikationen.
   Video måste vara H.264-encoded mp4-filer, ljudfiler måste vara i MP3-format.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Video och ljud - Bild

   Från Media-paletten kan man antingen välja en viss bildruta
   i videon eller en specifik bild som affischbild.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Videoalternativ - Bild

   Med ett antal parametrar definieras om man vill spela videon automatiskt
   när man läser in sidan, om man vill spela upp den i helskärm, etc.


   Strömmande video

   Det är också möjligt att lägga till en länk till en extern video med alternativet
   'Placera en video från en URL-adress" från Adobe InDesigns Media-palett.

   YouTube eller Vimeo video
   Man kan även enkelt integrera en YouTube- eller Vimeo-video;
   ingen HTML-kunskap krävs.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Videoalternativ - Vimeo-video - Bild


   'Scrollable Content' / Skrollbart innehåll

   Med alternativet "Scrollable Content" kan man lägga till skrollbart innehåll i en behållarram.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Skrollbart innehåll - Bild

   Valfri zoomningsgrad kan aktiveras för det rullbara innehållet så att en användare
   kan använda "nypa-för-att-zooma", t.ex. för att se mer detaljer om en bild.   'Image Squence' / Bildsekvens

   Med alternativet "Bildsekvens"kan man gå igenom en serie bilder medan man sveper.
   Det vanligaste användningsfallet för detta är att visa en 360 graders vy av ett objekt.
   Det behövs vanligtvis minst 30 bilder för en sådan sekvens.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Bildsekvens - Bild   'Web viewer' / Webbvisare

   Varje rektangel på en sida kan omvandlas till en webbvisare,
   för att lägga till dynamiskt webbinnehåll i tillämpningen.
   Online-innehåll kan integreras eller HTML5-tillämpningar köras i publikationen.

   Välj en rektangel och använd sedan panelen "Web viewer"
   för att ange webbadressen man vill visa inom rektangelns gränser.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - 'Web viewer' / Webbvisare - Bild

   Inbäddat webbinnehåll möjliggör användning av webbläsare
   även när en användare är offline.
   Typiska tillämpningar kan vara HTML5-baserade animeringar eller en kundvagn.
   Allt lokalt innehåll, inklusive tillgångar (assets), JavaScript, etc.,
   placeras i "WebResources"-mappen i samma mapp som dokumentet.   Animeringar

   HTML5-animeringar kan lägggas till en Twixl-publikation med en webbvisare,
   men det går även att direkt "dra och släppa" .am-filer, skapade med olika specialverktyg,
   till exempel Adobe Animate eller Tumult Hype.

Twixl media - Twixl Publisher - Create - Animation Types - Adobe Animator, HTML5, Tumult Hype - Picture


   Kartor

Twixl media - Twixl Publisher - Create - Maps - Picture

   Integrera enkelt en Apple-karta (iOS) eller Google Map (Android)
   baserat på de kriterier som definieras i panelen Twixl Publisher "Maps";
   ingen HTML-kunskap krävs.

Twixl media - Twixl Publisher - Create - Maps - Twixl media HQ - Picture


   Panorama VR

   Med alternativet 'Panorama VR' kan man se en komplett miljö
   i 360 grader och i 3 dimensioner; man kan luta sig och t.ex.
   ta en titt på himlen och på golvet inom den omgivningen.

   För att kunna använda Panorama VR med Twixl Publisher
   behöver man ett verktyg som Pano2VR.   Nestlad interaktivitet

   Vissa interaktiva element kan nestlas inuti bildspel eller rullningsbara innehållsområden:

   • knappar och hyperlänkar
   • video
   • ljud
   • webbvisare
   • Panorama VR
   • bildsekvens
   • animeringar (i .oam-format)


   Horisontell och/eller vertikal orientering

   När man skapar en ny publikation kan man välja om man vill stödja
   endast porträtt, endast landskap eller båda orienteringarna.

   Navigering mellan olika artiklar görs genom horisontell svepning.

   Navigering till nästa sida i samma artikel görs genom vertikal svepning.   'Horizontal Swiping Only' / Endast horisontell svepning

   När man använder det här alternativet för att skapa en ny publikation,
   kommer det att placera alla sidor,
   oberoende av antal separata artiklar (dokument och sidor),
   horisontellt en efter en.
   I det här fallet finns ingen vertikal navigering.   'Table of Contents' / Innehållsförteckning, och
   'Search & Bookmarks' / Sökning och bokmärken

   Twixl Publisher-baserade publikationer genererar automatiskt en
   innehållsöversikt som visas som en rullgardinsmeny.
   Det finns också söknings- och bokmärkningsfunktioner.

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Table of Contents / Innehållsföreteckning, Search & Bookmarks / Sökning och bokmärken - Bild

   Observera att utgåve-baserad sökning och artikelbaserad sökning
   fungerar något annorlunda eftersom innehållet inte är tillgängligt på samma sätt.

   I utgåve-baserade appar är den fullständiga publikationen tillgänglig på
   användarens enhet och en fullständig textsökning utförs.

   I artikel-baserad app kanske bara ett begränsat antal artiklar
   kommer att finnas tillgängliga (nedladdade) på användarens enhet.
   Här utförs sökning för alla metadata (innehållsartikelnamn, titel, tagglinje etc.)
   i den fullständiga appen, och inte bara i en specifik samling.
   Från sökresultaten kan man snabbt välja hittad artikel att navigera till.   Hamburger-meny

   Man kan lägga till en snabbåtkomstmeny i det övre högra hörnet av artikelbaserade appar.
   Denna meny hanteras genom en speciell samling som heter "Hamburger-menyn".
   Den kan hanteras som andra samlingar, med egna rutnät och cellstilar,
   men är begränsad till följande typer av innehållsposter:

   • 'Placeholder' / Platshållare
   • 'Collection link' / Samlingslänk
   • Web link / Webblänk
Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Hamburger-meny - Bild

Twixl media - Twixl Publisher - Skapa - Hamburger-meny - Platshållare - Foto - Bild


   'Preview & share' / Förhandsgranska och dela

   Med Twixl Viewer Classic för iOS och Android kan en designer sända en
   Adobe InDesign-artikel eller publikation för förhandsgranskning
   till en surfplatta eller smart mobil på det lokala Wi-Fi-nätverket.

Twixl media - Twixl Publisher - Create - Preview and Share - Picture


   Med hjälp av Twixl Publishers delningsfunktion kan en designer även dela en
   artikel eller publikation med en klient, en kollega; idealiskt för granskningsändamål.

Twixl media - Twixl Publisher - Create - Preview and Share - Proofing - Photo - Picture

   Twixl Viewer Classic kan endast förhandsgranska innehåll skapat med Adobe InDesign.
   Twixl App Reviewer ger möjlighet att granska appens fullständiga gränssnitt
   och de olika bläddringssidorna, förutom innehåll skapat med Adobe InDesign,
   HTML eller PDF-baserade artiklar i appen.

   Extra användare av "App Reviewer" kan läggas till på kontot på
   Twixl Distribution Platform, så att kunder och kollegor kan ge feedback.Stäng - IkonStäng fönster

  Presentera

   'Grid Styles' / Rutnäts-layout

   Du kan justera ett antal parametrar för en samling i en artikelbaserad app,
   som antalet kolumner och typen av rullning (horisontell eller vertikal),
   i fönstret "Grid style".
   Du kan ställa in olika parametrar för hur innehållet visas på mobila enheter.

Twixl media - Twixl Publisher - Presentera - Rutnäts-layout - Bild


   'Cell Styles' / Cell-layout

   Utseendet på bläddringssidornas celler kan ändras i fönstret "Cell Style"-alternativ.

Twixl media - Twixl Publisher - Present - Cell Styles - Picture


   'Browse Pages' - Anpassningsalternativ för artikelbaserade appar

   "Browse Pages" är ett flexibelt sätt att presentera innehållet för läsare.
   Browse pages kan efterlikna beteendet hos en traditionell kiosk som innehåller
   olika utgåvor, men browse pages erbjuder väsentligt mer flexibilitet.

   Layouten på browse pages definieras med hjälp av ett rutnät.
   Först och främst, definiera ett antal kolumner för dina sidor.
   Baserat på det valet delas din sida in i ett antal in i ett antal lika kvadrater.

   Varje "cell" i din layout täcker sedan ett antal rutor.

Twixl media - Twixl Publisher - Present - Customization options for article-based apps - Browse Pages - Bild

   Browse pages kan definieras att antingen vara rullbara vertikalt eller horisontellt.   Anpassningsbart kioskgränssnitt för utgåve-baserade appar

   Kioskens utseende och upplevelse kan anpassas när du bygger din app.
   Här är några av de alternativ som du kan ställa in:

   • integrera en HTML-baserad banner (kallad "infoCell")
    för att marknadsföra ditt innehåll
   • välj ett specifikt innehåll att uppmärksamma
   • välj bakgrundsfärgerna som ska användas
   • definiera din egen app-butiks bakgrund
   • använd anpassade URL-adresser för att t.ex. integrera
    Entitlements inloggningsinformation i denna InfoCell
   • etc.
Twixl media - Twixl Publisher - Present - Customization options for article-based apps - Browse Pages - Sample: Visit Scotland - Picture


   'Custom URL schemes' / Anpassade webbadresser för navigering

   Med anpassade webbadresser kan du styra navigering i en Twixl-publikation.

   Du kan använda dessa adresser i:

   • en webb hyperlink
   • en webbvisare
   • en webböverläggningsknapp
   • kioskbannern (infoCell)
   • rättighetsdialogrutan
   • den inbäddade webbläsaren


Stäng - IkonStäng fönster

  Bygga

   Stödda plattformat

   Twixl Publisher stöder publicering på iOS- och Android-enheter,
   både på surfplattor och smarta mobiltelefoner.

   Du kan också skapa en "Web Reader"-export för visning i
   en modern webbläsare på stationära datorer och bärbara laptops.   'Test build' / Test-appar

   Då du befinner dig i testfas,
   kan du skapa en test-app av din app för interna eller externa testare,
   innan du bestämmer dig för att göra din app tillgänglig i app-butiker.

   Apple kallar detta "Ad Hoc"- eller "Testflight"-distribution.

Twixl media - Twixl Publisher - Bygg - Test-appar - Bild


   'App Store build' / Bygg din app för app-butikerna

   När du är nöjd med att skapa och testa dina appar,
   är det dags att ladda upp dem till app-butikerna,
   - till Apples App Store eller Google Play Store .

   Bygg då din app i Twixl Publisher-tillämpningen,
   ladda sedan upp den till portalen för Apple eller Google .   'Enterprise build' / Bygg din app för intern användning

   Apples "Ad Hoc" testprocedur är begränsad till ett visst antal enheter.
   iOS-utvecklare som är registrerade i Apple iOS Developer Enterprise
   kan dock enkelt distribuera sin app utanför App Store utan någon
   begränsning av antalet testenheter.

   Typiskt används detta för storskalig in-house distribution,
   med hjälp av lösningar för mobilenhetshantering (MDM)
   såsom Jamf Software eller AirWatch.   'Browser Client' / Webbläsarklient

   Webbläsarklienten gör artikel-basererat app-innehåll även tillgängligt för webben.
   Din fullständiga app, både bläddringssidorna (browser pages) och artikelinnehållet
   är konverterat till HTML och publiceras på Twixl-servrar och därmed
   tillgängligt från en webbläsare.

   Som standard serveras innehållet från en Twixl-domän,
   'Browserclient.twixlmedia.com', men som tillval kan en "anpassad domän"
   servera innehållet från en egen domän, såsom "yourapp.company.com".   Appar av typ 'Single-issue' / enstaka-utgåva
   vs
   'multi-issue' / multi-utgåve appar

   "Single-issue appar" har bara en publikation inbäddad i appen.
   "Multi-issue appar" visar en kiosk som kan innehålla olika publikationer.

   Det finns en viktig skillnad i distributionsmodellen för
   single-issue appar vs multi-issue appar:

   • Single-issue appar laddas alltid ner via app-butiker, och dessa
    butiker tillhandahåller infrastruktur och bandbredd (utan extra kostnad),
    oberoende av antalet nedladdningar.

   • Multi-issue appar, även kallade "kiosk"-appar,
    distribueras endast som en tom app via app-butikerna.
    Innehållet hanteras via Twixl Distribution Platform
    i de olika publikationerna inom dessa appar.


   Analys-/Statistikfunktion

   Twixl Publisher kan samla in analysdata för appar.

   Analysfunktion är integrerad i Twixl Distribution Platform (endast i kiosk-appar)
   via en kontrollpanel som ger en översikt över statistiken enligt MPA Standards
   (Association of Media Standarder för digitala tidningen Metrics).

   Följande information kan samlas in och visas:

   • Visningar per artiklar / samling / fråga
   • Nedladdningar per enhetstyp / OS
   • Geografisk fördelning av nedladdningar
   • "In-app-köp" / prenumerationer / installationer
   • Visningar per resurs
   • Genomsnittlig tid per session per samling
   • ...
Twixl media - Twixl Publisher - Bygg - Analys-/Statistikfunktion tillval - Bild

   Alla interaktiva objekt som du definierar med Twixl Publisher pluggin
   (bildspel, filmer, etc.) kan ha ett eget analytiskt namn för att förenkla
   läsning av analysdata efter insamling.

   Det är också möjligt att integrera Google Analytics för utgåve-baserade appar.


   Delning på sociala medier

   En app kan ge läsarna möjlighet att dela information
   via e-post, Twitter eller Facebook.

   Ett anpassat delningsmeddelande kan definieras när du bygger din app.

Twixl media - Twixl Publisher - Bygg - Delning på sociala media - BildStäng - IkonStäng fönster

  Distribuera

   'Automated Content Sources' / Automatiserade innehållskällor

   Med "Automated Content Sources" kan man ladda in innehåll från
   RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler i appen.
   Detta ger möjlighet att förbättra appen på ett mycket enkelt
   men ändå värdefullt sätt.

   Automated Content Sources är tillgängligt som ett extra betalalternativ.   Adobe InDesign, HTML eller PDF innehåll

   Twixl Publisher stöder olika typer av innehåll.
   Twixls egna .article och .publication format som skapas då man
   använder Twixl Publisher pluggin i Adobe InDesign, HTML-innehåll och
   vanliga PDF-filer för icke-interaktiva publikationer.
   Alla innehållstyper kan kombineras i samma app.   I-app-köp och prenumerationer

   Twixls multi-issue appar låter dig erbjuda betalt innehåll till dina läsare.

   Du kan erbjuda publikationer till läsare...

   • som separata i-app-köp (ett inköp för varje publikation)
   • som prenumeration
    (ge en läsare tillgång till alla nya utgåvor under en viss tidsperiod).


   Fullt offline-läge

   Artikel-baserade appar kan publiceras i helt offline-läge.

   Om en utgivare konfigurerar en app för offline-åtkomst,
   laddas allt innehåll i alla samlingar ner helt vid första uppstarten.
   Detta är idealiskt för säljare och serviceteam som ibland inte har
   en internetanslutning när de är ute på uppdrag.
   Varje gång en användare återvänder till appen och användaren är online,
   utförs en kontroll för att se om nytt och/eller uppdaterat innehåll
   behöver laddas ner.

Twixl media - Twixl Publisher - Distribute - Full offline mode - Picture


   Push-meddelanden

   Push-meddelanden är korta meddelanden som
   visas på en mobil enhets skärm (även om den är låst) eller i själva appen.

   Du kan skicka en push-meddelande till alla prenumeranter av din app
   varje gång du publicerar en ny utgåva.
   De kan skickas antingen manuellt eller automatiskt vid publicering av en ny utgåva.

   Obs! Endast läsare som har valt att ta emot push-meddelanden får dessa.   Inbyggda analytiska rapporter

   Twixl Distribution Platform erbjuder inbyggd rapportering och analys
   för multi-issue appar, både på app-nivå och på publikationsnivå.

   Här är några app-rapporter som man automatiskt får tillgång till:

   • Dagliga nedladdningar per app
   • Nedladdningar per utgåva per app
   • Prenumerationsköp per app
   • Geografisk fördelning av nedladdningar
   • Nedladdningar efter enhetstyp
   • Nedladdningar per OS

   Du får även detaljerad information om hur läsarna interagerar med publikationerna:

   • Artiklar besökta av läsare
   • Artikelsidor besökta av läsare
   • Uppspelningar av interaktiv innehåll
   • Bildspel som öppnas
   • Antal startade uppspelningar av video eller ljud
   • ...


   Google analytics

   Förutom det inbyggda analysverktyget för alla appar på
   Twixl Distribution Platform, är det också möjligt att integrera
   Google Analytics inom artikel- och utgåve-baserade appar.


Mer om analysfunktionen i Twixl Distribution Platform

Detaljinformation om den inbyggda funktionen för analys och statistik
- App-rapporter - Avancerade rapporter - Utgåva-rapporter -
i Twixl Distribution Platform (extern URL, engelska)


Twixl media - Twixl Distribution Platform Web-based CMS - Download Analytics Statistics - Daily Downloads - Bild


   'Entitlement' / Hantering av extra förmåner- och privilegier

   Entitlement Pack integrerar funktioner för att hantera
   "Extra förmåner- och privilegier"/"Entitlement" och "Kategorier" i appar.

   Ger möjlighet till riktade förmånserbjudanden till en prenumerant eller användardatabas.
   Det låter dig bestämma vem som får tillgång till vilka publikationer i din app,
   baserat på inloggningsinformation.

   Entitlement erbjuds som extra betalt tillval för
   Twixl Publisher One, Four, och är inkluderat i Unlimited apps.

   Entitlement i appar i app.butiker

   Ofta vill publishers ge prenumeranter av tryckta publikationer
   fri tillgång till annat/kompletterande betalinnehåll i en app.

   Publishers kan även erbjuda sitt innehåll till en viss publik och på så vis
   öka värdet av både erbjudande och annonsering i sina publikationer.

   Andra förmånsalternativ möjliggör användning av t.ex. en åtkomstnyckel eller
   en kampanjkod för att få fri tillgång till innehållet i en viss publikation.

   Entitlement i inhouse-appar

   Det särskilda förmånsalternativet "Users & Groups" riktar sig till företag
   som distribuerar appar internt antingen genom att distribuera en app internt
   med Apple's Developer Enterprise Program, eller genom att publicera en app
   på App Store med "begränsad åtkomst".

   Vissa publikationer är endast avsedda att rikta sig till en sluten grupp,
   t.ex. medicinska publikationer, återförsäljarinformation etc.
   Att använda förmånshantering tillåter ett företag att publicera till
   specifika målgrupper utan att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.

   Bara de användare som företaget har definierat kommer att medges tillgång.
   Olika grupper kan definieras så att varje grupp kan ha tillgång till olika publikationer.   Integration API

   Twixl Publisher kan du integreras med olika lösningar för
   automatiserade produktionsflöden som överför innehåll till
   Twixl Distribution Platform och till din app.

   Med tillvalet "Integration API" kan man integrera med ett antal lösningar
   som Twixl har inbyggt stöd för, men genom att använda samma API,
   kan i stort sett vilken typ som helst av CMS kopplas in för att
   driva innehåll till Twixl Distribution Platform.
   Viss anpassad utveckling kan krävas för att uppnå detta.

   CMS-lösningar som Twixl stöder som standard
   via tillvalet Integration API, är:

   Integration med WoodWing Enterprise kräver en speciell konnektor.

   Integration API är tillgängligt som ett extra betalalternativ.Stäng - IkonStäng fönster

 
 


For more information contact NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.