NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Twixl media - Logo

Twixl Distribution Platform

Twixl Publisher - TP - Logo

Twixl Distribution Platform


Twixl Distribution Platform för distribution via App Stores - Detaljinformation

Twixl media - Twixl Distribution Platform Box - Icon

Twixl media - Twixl Distribution Platform Multi-issue app distribution made easy - Text BannerTwixl media - Twixl Distribution Platform Multi-issue app distribution made easy - Text Banner

  Twixl Distribution Platform
  - Distributionsplatform för app stores och in-house publicering


  Distribution "Made Easy" via app stores (iOS, Google Play eller Amazon) och för in-house publicering.

  Twixl Distribution Platform är en oberoende publiceringsplattform för distribution av publikationer (innehåll).
  Det hjälper verksamheter att publicera alla typer av appar och dokument inom verksamhetens nätverk.


  Verktyget för att distribuera appar till app-butiker / "App Stores"

  När man skapat en app kan den distribueras via app-butiker ("app stores").
  För multi-issue appar och innehåll behövs en distributions- och lagringsplattform.
  Det är vad Twixl Distribution Platform handlar om.

  När man vill publicera multi-issue appar i appbutikerna behövs ett innehållshanteringssystem (CMS).
  Twixl Distribution Platform är ett moln-baserat content management system (CMS)
  för att hantera användare, innehåll och de olika utgåvorna av multi-issue appar
  som skapats med Twixl Publisher.

Twixl Distribution Platform kontrollpanel - Webbaserat CMS
Twixl media - Twixl Distribution Platform Webbaserat CMS - Välkommen/Kontrollpanel - Bild

  Med detta CMS hanteras multi-issue appar och de olika utgåvorna för dessa appar.
  Appar kan innehålla gratis innehåll, "i-app-köp"-innehåll (per utgåva),
  och/eller tillgång till innehåll via prenumeration.

  Twixl Distribution Platform CMS hanterar även lagring av innehållet i multi-issue appar
  och vilka utgåvor som skall vara tillgängliga för användare som gör ett visst köp.

  Via Twixl Distribution Platform kommunicerar med app-butikernas utvecklarportaler,
  iTunes Connect (för iPad appar), Google Play Developer Console (för Android-appar),
  eller Amazon (för Android-appar på Kindle) för detaljerad information om innehållet i appen.
  Det säkerställer att för varje köp via app-butiken kommer Twixl Distribution Platform låta
  användaren ladda ned den rätta publikationen.

  Nedladdningar från Twixl Distribution Platform optimeras automatiskt för enheten,
  så att en iPad retina-enhet endast kommer att få retina-innehåll,
  och en "vanlig" iPad endast innehåll med normal upplösning
  (samma sak gäller för 7" och 10" Android-enheter).

  Push-meddelanden stöds också så att man kan skicka ett meddelande
  till alla befintliga användare av appen när en ny publikation finns tillgänglig.

  Twixl Distribution Platform använder Akamai Content Delivery Network (CDN)
  för att garantera optimala nedladdningshastigheter från vilken plats som helst i världen.  Hur det fungerar

  Twixl Distribution Platform erbjuder olika molnbaserade tjänster.
  I grund och botten hanterar dessa tjänster distribution av publikationer
  och vem som får hämta vilka publikationsutgåvor.
  Utöver detta kan man även som publisher kommunicera med
  sina prenumeranter med hjälp av push-meddelanden.

Twixl Flow Sketch 7 - Twixl Workflow - Distribution Platform - BilderTwixl Distribution Platform - innehållsleverans

Twixl Distribution Platform - Akamai CDN - Bild

Akamai Content Delivery Network

  Twixl Distribution Platform använder Akamai Content Delivery Network (CDN)
  för att garantera optimala nedladdningshastigheter från vilken plats som helst i världen.

  Fördelar med Akamai CDN:
  • väsentligt högre nedladdningshastighet
  • optimerad nätverk av servrar och intelligent programvara
  • Innehållet cachas på olika servrar runt om i världen  Egenskaper och funktionalitet

  • "i-app-köp".
   I appen ges möjlighet att köpa varje publikationsutgåva för sig.
   Twixl Distribution Plattform medger automatiskt nedladdning av inköpt utgåva.

  • Prenumeration (automatisk förnybarjhet/gratis prenumeration).
   En prenumeration ger en prenumerant tillgång till alla nya utgåvor av
   en publikation för en viss tid. Twixl Distribution Platform hanterar vem
   som får tillgång till vilka utgåvor och tills när.
   Denna typ av prenumeration är alltid automatiskt förnyelsebar.
   En gratis prenumeration är också ett alternativ.

  • Prenumerationer:
Twixl media - Twixl Distribution Platform Webbaserat CMS - Prenumerationer - Bild

  • Newsstand.
   Newsstand är en särskild kategori av Apple App Store appar
   som måste erbjuda automatiskt förnybarhet eller gratis prenumeration.
   Om man placerar sin app i Newsstand kan nya utgåvor laddas ned automatiskt
   till användarens enheter i bakgrunden; t.ex. när iPad är under uppladdning eller
   ansluten till en bärbar dator.
   Twixl Distribution Platform länkar till iTunes Connect och hanterar nedladdningarna.

  • Anpassningsbart användargränssnitt.
   Användargränssnittet i en kiosk är anpassningsbart och medger olika
   alternativ för att styra utseende och känsla.

  • Push-meddelanden.
   Push-meddelanden kan ändas till alla prenumeranter av appen varje gång
   en ny utgåva publiceras. Push-meddelanden är korta meddelanden som
   visas på en mobil enhets skärm (även om den är låst) eller i själva appen.

  • Sänd push-meddelanden:
Twixl media - Twixl Distribution Platform Webbaserat CMS - Sänd push-meddelanden - Bild

  • Länkning till app-butiker / App Stores.
   Twixl Distribution Platform ansluter till iTunes Connect, Google Play, och Amazon Appstore.

  • Automatisk split (fördelning) av publikationer per plattform.
   Nedladdningar från Twixl Distribution Platform optimeras automatiskt för enhet och
   plattform så att en iPad retina-enhet endast kommer att få retina-innehåll,
   och en "vanlig" iPad endast innehåll med normal upplösning
   (samma sak gäller för 7" och 10" Android-enheter).

  • Enhetsspecifik nedladdning:
Twixl media - Twixl Distribution Platform Webbaserat CMS - Auto Split Per Platform - Bild

  • Två lagringsalternativ.
   • Twixl Storage (med förbehåll för eventuella nedladdningsavgifter):
    Twixl erbjuder denna lagring som en tjänst på Twixl mediaservrar som standard;
    både hantering och distributionstjänsten såväl som lagringstjänsten.
    Inkluderar högpresterande innehållsleverans via Akamai CDN.

   • Gör det själv lagring / Do It Yourself Storage (DIY):
    Publishers som publicerar stora mängder kanske föredrar att använda sitt eget lagringskonto.
    Twixl Distribution Platform används då endast för hantering och distribution av utgåvorna,
    medans egna Amazon S3 eller Microsoft Azure konton används för lagring av utgåvorna.

    På så sätt gynnas dessa publishers av en ännu lägre nedladdningskostnad.
    I årsprenumerationen ingår 1.000.000 fria transaktioner i stället för nedladdningskredit.
    Varje nedladdning och varje push-meddelande räknas därefter som en transaktion.


  • Twixl Distribution Platform - Dokumenttyper som stöds.
Twixl Supported Document Type - .publication - Icon Twixl Supported Document Type - PDF - Icon
  • Twixl Publisher .publication files.
  • PDF files:
   • bokmärkning
   • sök
   • innehållsförteckningsöversikt
   • standard porträttvy eller 2-sidig landsskapsvy (uppslag)
  • Twixl- och PDF-filer kan blandas i samma app

  • videofiler (.mov, .mp4 (.m4v) / H.264 encoded)
  • bilder eller bildsamlingar (.jpg, .png, .gif)
  • HTML-paket


 • "Speciell utgåva" ("featured issue") i kiosker:
  • Exponera en specifiell publikationsutgåva med kioskens spotlight-funktion.
   Funktionen kan användas för att introducera läsaren till en specifik utgåva i en app.
  • Inställning av möjliga val i utgåvan kan ställas in i farten i Twixl Distribution Platform.
Twixl media - Twixl Distribution Platform - Speciell utgåva (Featured Issue) - Bild


  • Analys-/Statistikfunktion.
  • Med Twixl Publisher kan man integrera analysfunktioner i publikationerna.
   Det är även möjligt att integrera tredjepartsanalys till interaktiva element;
   såsom Google Analytics både i single-issue och multi-issue appar,
   och Localytics (endast i multi-issue appar).

   Analysfunktion är integrerad i Twixl Distribution Platform (endast i kiosk-appar)
   via en kontrollpanel som ger en översikt över statistiken enligt MPA Standards
   (Association of Media Standarder för digitala tidningen Metrics) såsom:
   • total över konsumentenbetalade digitala utgåvor
   • antal läsare per utgåva
   • Antal sessioner per utgåva
   • Genomsnittlig tid per läsare per utgåva

   För användare av Twixl Distribution Platform ingår automatisk översikt av
   analysinformation för alla multi-issue appar (ingen speciell förinställnings krävs)
   per app och per utgåva. All aktuella data kan nås på Twixl Distribution Platform
   när som helst för att spåra alla appar, för att analysera resultaten av olika utgåvor,
   och för att följa vad läsarna har tittat på i en utgåva.

Detaljinformation om den inbyggda funktionen för analys och statistik
- App-rapporter - Avancerade rapporter - Utgåva-rapporter -
i Twixl Distribution Platform (extern URL, engelska)


Twixl media - Twixl Distribution Platform Web-based CMS - Download Analytics Statistics - Daily Downloads - Picture


  • Tillval - Twixl Distribution Platform Pro Pack.
  • Tillvalet Twixl Distribution Platform Pro Pack integrerar funktioner för att hantera
   "Extra förmåner- och privilegier"/"Entitlement" och "Kategorier" i appar.

   Det ger möjlighet att erbjuda publikationer till en viss prenumerant eller användardatabas.
   Det gör att man kan bestämma vem som får tillgång till vilka publikationer i appen
   (begränsad åtkomst eller extra förmåner- och privilegier).
   Det ger också möjlighet att använda kategorier i kioskappar.

   Lösenordshantering gör det enkelt att hantera lösenorden för en stor grupp av användare.

Twixl Flow Sketch 8 - Twixl Workflow - Distribution Platform - Entitlement - Bild

   "Entitlement" medger möjligheten för en publisher (app-utgivare) att begära
   mer information av läsaren innan tillträde till innehållet beviljas.
   App-utgivaren kan definiera vilken typ av information som krävs,
   alltifrån regional information till läsarens personliga preferenser:
   • prenumerantens inloggnings- och lösenord
   • behörighets- accesskod
   • region- / språkval


   Typiska användningsområden för Entitlement:
   • länka tryckprenumeranter till motsvarande utgåvor för mobila enheter
   • distribuera regionspecifikt innehåll
   • distribuera språkspecifika innehåll
   • erbjuda extra förmåner och privilegier till befintliga kunder
    • bygga varumärkeslojalitet
    • hålla kunderna informerade om nya produkter, samlingar, projekt, ...
    • stimulera offline-försäljning
   • Ge begränsad tillgång till känsligt innehåll
    • återförsäljarinformation
    • patiet- och medicinsk information
    • finansiell information

   På så vis kan app-utgivaren enkelt ge tillgång till betalpublikationer och ge fri tillgång
   för specifika målgrupper för en begränsad tidsperiod, och därmed efterhand
   generera fler betalande prenumeranter.


   • Entitlement i app store appar.
    Entitlement tillåter app-utgivare att t.ex. ge print-/webbprenumeranter
    fri tillgång till annars betalinnehåll i en app, till mobila utgåvor,
    eller att ge en viss målgrupp en kupongkod som ger gratis tillgång
    till en särskild utgåva av en publikation; syftet är att öka kundvärde
    och reklamvärde för annonsköpare. Uppenbara segmenteringskriterier
    är t.ex. regional innehåll, språkspecifika innehåll, etc.

   • Entitlement i inhouse-/interna appar.
    De särskilda tillvalen "Användare och grupper" hanterar vem som får tillgång till
    vilken typ av publikationer/dokument. Det riktar sig till företag som distribuerar
    företagsinterns appar, antingen genom att distribuera en app internt med
    hjälp av Apple Developer Enterprise Program eller genom att publicera
    en app på App Store med "begränsad tillgång".

    Vissa publikationer är endast avsedda att erbjudas till en sluten grupp,
    t.ex. medicinska publikationer, återförsäljarinformation etc.
    Med hjälp av entitlement-funktionen kan ett företag publicera för
    specifika målgrupper utan att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.
    Endast användare som företaget har definierat kommer att tillåtas tillträde.

    Olika grupper kan definieras så att varje grupp
    kan få tillgång till olika publikationer.

   • Kundanpassad Entitlement-server
    Twixl Distribution Platform har inbyggt stöd för ett antal specifika
    användningsfall för entitlement, men integration med en kund-
    anpassad (extern) entitlement-server är också möjlig.
    I de flesta fall kommer sådan direktintegrering av entitlement kräva
    viss kundanpassad utveckling för att etablera förbindelse mellan
    Twixl Distribution Plattform och utgivarens databas av användare/prenumeranter.

    Teknisk dokumentation om hur man kan integrera entitlement finns att få på begäran.

   Prenumeranter av Twixl Publisher One eller Unlimited Multi kan
   beställa "Pro Pack" som tillvalsdel i sin prenumeration.


  • "Kategorier" medger att man kan dela upp app-innehåll i olika sektioner.
   Med Kategorier-funktionen kan app-utgivare dela sitt innehåll i
   multi-issue (kiosk) appar i olika sektioner.
   Varje publikation kan tilldelas en eller flera kategorier.

   Den här funktionen är användbar för app-utgivare, men också för företagslösningar.
   Exempel på användningsfall för app-utgivare är:
   • sortera efter veckoutgåva vs. helgutgåva
   • sortera efter år
   • sortera efter ämne

   Exempel på användningsfall för företag är:
   • sortera efter produkt
   • sortera efter tillämpning
   • sortera efter kapitel (för katalogpublikationer)


  • Twixl Distribution Platform APIs.
   • Twixl Distribution Platform API för hantering av inbäddade privilegier.
   • Tillåter publishers att lägga till/uppdatera/radera privilegier
    på Twixl Distribution Platform via en webbtjänst (web service).

   • Twixl Distribution Platform Admin API.
   • Tillåter externa appar att prata med Twixl Distribution Platform,
    såsom att skapa utgåvor i en app och ladda upp dem till plattformen,
    ladda ned analys- och statistikinformation för appar, etc.

   • Twixl Distribution Platform Reader API.
   • Tillåter anpassade appar (t.ex. appar som använder Twixl Reader SDK)
    att integrera med Twixl Distribution Platform.Twixl Distribution Platform - Specifikationer / Produktmatris (klicka på bilden)

Twixl Distribution Product Matrix - For Multi-issue App Store Apps - Features Summary - Picture


  • Prenumerationer
   Twixl Distribution Platform ingår i en årlig prenumerationsavgift
   (oberoende av om man använder Twixl Storage eller egen lagring
   ("Do It Yourself Storage (DIY)").

   I prenumeration av Twixl Publisher One Multi ingår
   - 5.000 gratisnedladdningar och 25.000 gratis push-meddelanden per år.
   I prenumeration av Twixl Publisher Unlimited Multi ingår
   - 20.000 gratisnedladdningar och 100.000 gratis push-meddelanden per år.
   Nedladdningar och push-meddelanden kan användas för olika appar och publikationsutgåvor.
   Inkluderar innehållsleverans via Akamai CDN.

   För prenumeranter som använder egen lagring ingår 1.000.000 transaktioner.
   Det finns två typer av transaktioner:
   • varje nedladdningsbegäran som Twixl Distribution Platform
    mottager från prenumerantens lagringskonto
   • varje push-meddelande

   App-utgivaren meddelas när 75% och 90% av tillgängliga nedladdningskrediter har använts.
   Nya krediter kan köpas in innan befintliga krediterna tar slut för att säkerställa
   att tillgängligheten till nedladdningstjänsten inte avbryts.

  • Extra krediter kan köpas till mycket konkurrenskraftiga priser:
   • Extra nedladdningskrediter kan köpas i kvantiteter om 1.000
   • Extra transaktionskrediter kan köpas i kvantiteter om 100.000

   Krediter är inte begränsade till en app;
   de kan användas för olika appar av samma kund.
   Förköp och betalning kan göras online.
   Krediter är giltiga i ett år, med start från inköpsdatum.
   Icke-använda krediter förfaller efter ett år.

  • Genomsnittlig filstorlek.
   Den genomsnittliga filstorleken är upp till maximalt 250 MB.
   Detta genomsnitt beräknas en kunds alla appar och utgåvor.
   Kunden kan själv övervaka den genomsnittliga filstorleken i Twixl Distribution Platform
   och meddelas om den genomsnittliga filstorleken överstiger 250 MB; i sådana fall kan
   Twixl besluta att beräkna mer än en kreditpoäng per nedladdning.

  Publicera in-house/privat/företagsinternt:

  Med Twixl Distribution Platform kan företagsspecifikt innehåll distribueras
  som kan innehålla både Twixl Publisher-baserade publikationer,
  såväl som PDF, HPUB och HTML-dokument.
Twixl App Store / Private / In-House / Enterprise Publishing - Bild

  För vem kan man publicera?
  Enterprise-publicering ger företag och organisationer möjlighet att publicera
  alla typer av appar och dokument inom företagets nätverk.
  Termen "företagsnätverk" är ett elastisk koncept.
  Det innebär att nätverkets användare är anställda eller medlemmar.

  För att kunna publicera iOS-appar internt,
  måste innehållsutgivaren ansöka till iOS Developer Enterprise Program.

  När registreringen är avklarad är det tillåtet att distribuera iOS-appar inom företaget:
  • för att skapa interaktivt innehåll behövs Twixl Publisher
  • för att publicera och distribuera internt innehåll behövs Twixl Distribution Platform
  • distributionen är begränsad till alla medlemmar i en organisation

Enterprise Publishing - Publicering in-house (private)
Twixl Flow Sketch 5 - Twixl Workflow - Enterprise Publishing - In-House Deployment Model - Picture

  Det viktiga är att man inte får publicera till allmänheten/offentligt, t.ex. på egen webbplats.
  Om man publicerar för allmänheten utanför Apples App Store, bryter man mot de regler
  som Apple definierats för Apple iOS Developer Enterprise Program.
  • OBS! Om du vill arbeta med en extern byrå måste du registrera
   deras utvecklare inom din egen iOS Developer Program portal.

Enterprise Publishing - Byråmodell
Twixl Flow Sketch 6 - Twixl Workflow - Enterprise Publishing - Agency Deployment Model - Picture

  Attraktiv arbetsmodell för kreativa byråer och designers som vill ha nöjdare
  kunder och samtidigt arbeta med lönsammare publiceringsprojekt.

  Det finns olika samarbetsmodeller mellan ett företag som outsourcar
  publiceringsprojekt till en kreativ byrå.
  Vem skapar apparna? Vem publicerar dem? Vem kommer att hantera innehållet?

  Vi förstår kreativa byråers behov att samtidigt kunna arbeta med obegränsat
  antal byråklienter och projekt under en och samma utvecklarlicens.

  Twixl prenumerationsmodell är en mycket byråvänlig licensmodell.
  Twixls prenumerationsmodell tillåter kreativa byråer att skapa ett obegränsat
  antal appar för olika egna kunder med en enda licensprenumeration
  .

  Beroende på typ av licensprenumeration kan byrån skapa och hantera
  ett obegränsat antal single-issue appar eller även multi-issue appar
  .

  Inte vid något tillfälle krävs att byråns egna kunder måste köpa en egen
  licensprenumeration, såvida inte dessa kunder önskar hantera sina egna
  publikationer för mobila enheter på egen hand
  .


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.