NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalTwixl Publisher - TP - Logo

För vem är Twixl Publisher det rätta publiceringsverktyget?

 
 


Twixl iPad - Bild

Twixl Publisher är publiceringsverktyget för
förlag/publishers/app-utgivare, kreativa byråer, designers och företag
med all funktionalitet och flexibilitet som behövs
för integration i befintliga arbetsflöden.

Alla kan komma igång och använda Twixl Publisher.
Omfattande tekniska programmeringsfärdigheter krävs inte
för att utveckla mobila appar med Twixl Publisher.
  Förlag/Publishers/App-utgivare

  Publishers får fullständig kontroll med Twixl Publisher!
  Med Twixl Publisher som publiceringsverktyg kan publishers
  fullt ut bestämma graden av interaktivitet i sina publikationer.

  Twixl Publisher är den perfekta lösningen för medelstora publishers som
  behöver en professionell mobil publiceringslösning till ett konkurrenskraftigt pris.
  Twixl Publisher medger stegvis etablering av en komplett mobil publiceringsstrategi
  till en förutsägbar kostnad.

  Twixl Publisher erbjuder en komplett publiceringsmiljö för mobila enheter som
  kan användas antingen som en allt-i-ett-lösning eller som en steg-för-steg-lösning.

  Twixl Publisher är ett verktyg för:
  • att skapa innehåll
  • att skapa appar
  • innehållsdistribution
  • användar-/publikationshantering

  Twixl Publisher erbjuder API'er för att ansluta till Twixl Distribution Platform
  och för att integrera med en egen "entitlement"-server.

  Stöd finns för "gör-det-själv-lagring" (DIY) (Amazon S3 eller Windows Azure) så att
  publishers som behöver hantera stora mängder av nedladdningar därmed kan ha
  full kontroll över sina distributionskostnader.
  Detta utgör en enorm fördel för förlag och publishers.

  Publishers använder Twixl Publisher både för sina
  regelbundna magasin och för speciella utgåvor:

  • Magasin
   Många publishers har utvecklat egna appar med specifik kioskfunktionalitet
   för in-app-köp och extraförmåner och för att visa interaktivt innehåll i sina appar,
   som helt skapats i automatiserade arbetsflöden.

  • Speciella utgåvor
   Twixl Publisher har ett enkelt och snabbt arbetsflöde varför många publishers
   gärna använder Twixl Publisher när tid till marknaden är viktig.
   Då "normala" magasin ibland kan ha begränsat utrymme för upplevelserikt innehåll
   kan speciella utgåvor utnyttjas som skyltfönster för olika typer av interaktivt innehåll.

  Twixl Publisher kan även integreras med olika
  arbetsflödessystem och automatiseringsverktyg såsom
  WoodWing Inception, WoodWing Enterprise och Enfocus Switch.


  Fördelar för förlag/publishers/app-utgivare:
  • intuitiv skapandeprocess
  • lätt att använda och snabbt arbetsflöde
  • kan integreras i befintliga arbetsflöden
  • förkortar tid till marknaden
  • kontroll av digitala distributionskostnader
  • oberoende publicering  Kommunikations- & PR-byråer och fristående designers

  Varumärkesägare måste idag vara lika mobila som sina kunder.
  Kreativa byråer måste kunna anpassa sig till denna efterfrågan
  utan att behöva förändra det sätt som de skapar innehåll med.

  Twixl Publisher överbrygger klyftan gentemot publicering för mobila enheter.

  • Publicering för mobila enheter underlättas för kreativa byråer.
   Traditionella byråer och fristående designers utgör en stor grupp av
   användare av Twixl Publisher. Med Twixl Publisher kan designers skapa och
   publicera innehållsberikade appar utan någon programmeringskunskap.

   Mobil publicering sitter i mitten mellan print och webb.
   Med Twixl Publisher kan du fortsätta att skapa innehåll i Adobe InDesign,
   och integrera HTML5-baserat innehåll som skapats med verktyg såsom
   Tumult Hype och Edge Animate.

   Delar av en app kan skapas av designers och andra delar av webbutvecklare
   som kan integrera skräddarsydda HTML5 animationer och innehåll.
   Detta sänker den totala utvecklingskostnaden och förkortar tiden till marknaden.

  • App store och inhouse-publicering
   Idag använder kreativa byråer Twixls lösning för att skapa både App Store och
   inhouse-/enterprise-appar; t.ex. nyhetsbrev, broschyrer, årsrapporter,
   företagstidningar, försäljnings- och produktpresentationer.

   Twixl Publisher, plus Twixl Distribution Platform och Entitlement Pack,
   kan även erbjudas av en kreativ byrå som en extra tjänst till egna byråkunder.
   Byrån kommer då inte bara skapa interaktivt innehåll för sina kunder
   utan även ansvara för och hantera den interna innehållsdistributionen.

   Mobil publicering representerar en ny marknad och en ny intäktskälla för kreatörer
   som kan kompensera för minskningen i intäkter från traditionell print-marknad.

  • Byråvänlig prenumerationsmodell.
   De flesta av Twixls kreativa partners är erfarna digitala byråer.
   Även erfarna byråer använder Twixl-lösningen.
   För dem är det den perfekta allt-i-ett-lösningen för att
   bygga en app med olika typer av innehåll,
   skapa ett anpassat gränssnitt och distribuera innehållet.
   Det är ofta ett ekonomiskt bra val för att realisera kundanpassade projekt
   inom en överkomlig budget.

   Twixls prenumerationsmodell medger att kreativa byråer skapar ett obegränsat
   antal appar för olika egna kunder med en enda licensprenumeration.

   Beroende på typ av licensprenumeration kan byrån skapa och hantera
   ett obegränsat antal single-issue appar eller även multi-issue appar.

   Inte vid något tillfälle krävs att byråns egna kunder måste köpa en egen
   licensprenumeration, såvida inte dessa kunder önskar hantera sitt eget
   publikationsinnehåll på egen hand.


  Fördelar för kreativa byråer och fristående designers:
  • en lösning för både App Store och inhouse/enterprise publicering
  • obegränsat antal appar och publikationer
  • låg total ägandekostnad
  • mervärdestjänster för byråns egna kunder
  • lätt att använda
  • kort inlärningskurva
  • kort tid till marknaden  Företags-/Inhouse-publicering

  Attraktiva och dynamiska presentationer för egna säljare är redan vanligt förekommande.
  Dagens företag använder inhouse-publicering för att hantera intern innehållsdistribution.
  De använder även mer och mer publika appar för att ge egna specifika kundgrupper
  tillgång till utvald information som en del av kundlojalitetsprogram.

  Enterprise-publicering kräver en bra innehållshanteringslösning (CMS) där varje enskild
  användarprofil endast får tillgång till den information som är viktigt för honom/henne.
  Det tar säljpresentationer och kundrelationer till nästa nivå där kundupplevelsen och
  förmågan att leverera på förväntningar är viktigt.

  • App Store eller iOS Enterprise publicering?
   Det finns två sätt att publicera i egen regi eller till avgränsade målgrupper.
   Den första är specifik för iOS där man kan distribuera Enterprise-appar enligt
   Apple Developer Enterprise Program.
   Nackdelen är att man bara får distribuera dessa appar internt till företagets anställda.
   Därför väljer många företag som vill publicera internt att fortsatt använda
   App Store appar, men med begränsad tillgång. Det har fördelen att de även
   kan publiceras på Android-enheter om så behövs.

  • Alla Twixl Publisher licensprenumerationer möjliggör skapandet av
   single- och multi-issue iOS Enterprise appar samt App Store appar.
   Twixl Distribution Platform hanterar distributionen av de båda typerna
   av multi-issue appar och en mängd tilläggstjänster.
   Med tillvalet Entitlement Pack kan 'entitlements' och 'kategorier' integreras i apparna.

   Funktionen 'Users & Groups Entitlement' hanterar användare och grupper
   med speciella förmåner och kontroller vem som får tillgång till vilken typ
   av publikationer/dokument. Stöd för lösenordshantering gör det enkelt
   att hantera lösenorden för en stor grupp av användare och med
   med funktionen 'Categories' kan innehållet delas upp i olika sektioner.

  • Twixl Publisher, plus Twixl Distribution Platform och Entitlement Pack,
   erbjuder allt som behövs för att i publicera inhouse/i egen regi.


  Fördelar för företags-/inhouse-publicering:
  • enkel användning
  • en lösning för både inhouse och app store publicering
  • en plattform för att hantera dokument/publikationer och tillgång till dokument
  • en lösning för både iOS & Android
  • publicering av både PDF-baserat såväl som upplevelseberikat innehåll


Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.