NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal



Twixl Publisher - TP - Logo

För vem är Twixl Publisher det rätta publiceringsverktyget?

 
 


Twixl iPad - Bild
Twixl Publisher är publiceringsverktyget för
förlag/publishers/app-utgivare, kreativa byråer, designers och företag
med all flexibilitet som behövs för integration i befintliga arbetsflöden.




  Förlag/Publishers/App-utgivare
  App-utgivare får fullständig kontroll med Twixl Publisher!
  Med Twixl Publisher som publiceringsverktyg kan publishers
  fullt ut bestämma graden av interaktivitet i sina publikationer.

  Twixl Publisher är den perfekta lösningen för medelstora app-utgivare som behöver
  en professionell mobil publiceringslösning till ett konkurrenskraftigt pris.
  Med Twixl Publisher kan man stegvis etablera en komplett mobil publiceringsstrategi
  till en förutsägbar kostnad.

  Twixl Publisher erbjuder en komplett publiceringsmiljö för mobila enheter som kan
  användas antingen som en allt-i-ett-lösning eller som en steg-för-steg-lösning.
  Twixl Publisher är ett verktyg för:
  • att skapa innehåll
  • att skapa appar
  • innehållsdistribution
  • användar-/publikationshantering


  Med det kompletterande verktyget Twixl Reader SDK kan en Twixl-publikation
  visas i kundanpassade appar. Twixl Publisher erbjuder API'er för att ansluta till
  Twixl Distribution Platform och för att integrera med en egen "entitlement"-server.

  Stöd för "gör-det-själv-lagring" (DIY) ingår så att publishers som behöver hantera stora
  mängder av nedladdningar därmed kan ha full kontroll över sina distributionskostnader.

  App-utgivarna kan använda Twixl Publisher både för sina
  regelbundna ("normala") magasin och för sina speciella utgåvor:
   Magasin
   Många publishers har utvecklat egna appar med specifik kioskfunktionalitet för
   att tillåta in-app-köp och extraförmåner i dessa appar som skapats i helt
   automatiserade arbetsflöden.
   De vill dock fortfarande kunna visa interaktivt innehåll i sina appar.
   Med Twixl Publisher producerar förlagen enkelt innehållet i Adobe InDesign och
   med Twixl Reader SDK visas interaktivt innehåll i de anpassade apparna.

   Speciella utgåvor
   Twixl har ett enkelt och snabbt arbetsflöde varför många Twixl-publishers
   gärna använder Twixl Publisher lösningen när tid till marknaden är viktig.
   Då "normala" magasin ibland kan ha begränsat utrymme för upplevelserikt innehåll
   kan speciella utgåvor utnyttjas som skyltfönster för olika typer av interaktivt innehåll.

  Twixl medger även att vid stora publiceringsvolymer av magasinsutgåvor kan man
  som app-utgivare själv hantera sin innehållslagring (Amazon S3 eller Windows Azure)
  så att man får ännu bättre kontroll över kostnaderna för sin digitala distribution.
  Detta utgör en enorm fördel för förlag och publishers.

  Twixl Publisher kan också integreras med olika arbetsflödessystem och
  automatiseringsverktyg såsom Woodwing Enterprise och Enfocus Switch.


  Fördelar för förlag/publishers/app-utgivare:
  • intuitiv skapandeprocess
  • lätt att använda och snabbt arbetsflöde
  • kan integreras i befintliga arbetsflöden
  • förkortar tid till marknaden
  • kontroll av digitala distributionskostnader
  • oberoende publicering



  Kommunikations- & PR-byråer, och fristående designers
  Varumärkesägare har måste idag vara lika mobila som sina kunder.
  Kreativa byråer måste kunna anpassa sig till denna efterfrågan
  utan att behöva förändra det sätt som de skapar innehåll med.

  Twixl Publisher överbrygger klyftan gentemot publicering för mobila enheter.

   Publicering för mobila enheter underlättas för kreativa byråer
   Traditionella byråer och fristående designers utgör en stor grupp av
   användare av Twixl Publisher. Med Twixl Publisher kan designers skapa och
   publicera innehållsberikade appar utan någon programmeringskunskap.

   Mobil publicering sitter i mitten mellan print och webb.
   Alla som skapar innehåll med Adobe InDesign är en potentiell användare av
   Twixl Publisher. Twixl Publisher kan därför skapa innehåll i Adobe InDesign,
   och integrera HTML5-baserat innehåll som skapats med verktyg såsom
   Tumult Hype och Edge Animate.

   Så delar av en app kan skapas av designers och andra delar av webbutvecklare
   som kan integrera skräddarsydda HTML5 animationer och innehåll.
   Detta sänker den totala utvecklingskostnaden och förkortar tiden till marknaden.

   App store och inhouse-publicering
   Idag använder kreativa byråer Twixls lösning för att skapa både App Store och
   inhouse-/enterprise-appar; t.ex. nyhetsbrev, broschyrer, företagstidningar,
   försäljnings- och produktpresentationer.

   Twixl Publisher, i kombination med Twixl Distribution Platform och Pro Pack
   kan också erbjudas av en kreativ byrå som en extra tjänst till egna byråkunder.
   Byrån kommer då inte bara skapa interaktivt innehåll för sina kunder utan även
   ansvara för och hantera den interna innehållsdistributionen till kundernas anställda.

   Mobil publicering representerar en ny marknad och en ny intäktskälla för kreatörer.
   Den kan kompensera för minskningen i intäkter från traditionella print-marknaden.

   Byråvänlig licensmodell
   Twixls prenumerationsmodell tillåter kreativa byråer att skapa ett obegränsat
   antal appar för olika egna kunder med en enda licensprenumeration.

   Beroende på typ av licensprenumeration kan byrån skapa och hantera
   ett obegränsat antal single-issue appar eller även multi-issue appar.

   Inte vid något tillfälle krävs att byråns egna kunder måste köpa en egen
   licensprenumeration, såvida inte dessa kunder önskar hantera sina egna
   publikationer för mobila enheter på egen hand.


  Fördelar för kreativa byråer och fristående designers:
  • en lösning för både App Store och inhouse/enterprise publicering
  • obegränsat antal appar och publikationer
  • låg total ägandekostnad
  • mervärdestjänster för byråns egna kunder
  • lätt att använda
  • kort inlärningskurva
  • kort tid till marknaden



  Företags-/Inhouse-publicering
  Attraktiva och dynamiska presentationer för egna säljare är redan vanligt förekommande.
  Dagens företag använder inhouse-publicering för att styra företagets interna innehållsdistribution.
  De använder även mer och mer publika appar för att ge egna specifika kundgrupper tillgång
  till utvald information som en del av kundlojalitetsprogram.

  Enterprise-publicering kräver en bra innehållshanteringslösning (CMS) där varje enskild
  användarprofil endast får tillgång till den information som är viktigt för honom/henne.
  Det tar säljpresentationer och kundrelationer till nästa nivå där kundupplevelsen och
  förmågan att leverera på förväntningar är viktigt.

   App Store eller iOS Enterprise publicering?
   Det finns två sätt att publicera i egen regi eller till avgränsade målgrupper.
   Den första är specifik för iOS där man kan distribuera Enterprise-appar enligt
   Apple Developer Enterprise Program.
   Nackdelen är att man bara får distribuera dessa appar internt till företagets anställda.
   Därför väljer många företag som vill publicera internt att fortsatt använda
   App Store appar, men med begränsad tillgång. Det har fördelen att de även
   kan publicera på Android-enheter om så behövs.

   Alla Twixl Publisher licensprenumerationer möjliggör skapandet av
   single- och multi-issue iOS Enterprise appar samt App Store appar.
   Twixl Distribution Platform hanterar distributionen av de båda typerna
   av multi-issue appar och med en mängd tilläggstjänster.
   Med tillvalet Pro Pack kan man integrera 'entitlements' och kategorier i apparna.

   Funktionen för hantering av användare och grupper med speciella förmåner
   kontroller vem som får tillgång till vilken typ av publikationer/dokument.
   Stöd för lösenordshantering gör det enkelt att hantera lösenorden för en stor
   grupp av användare och med kategorier kan innehållet delas upp i olika sektioner.

   Twixl Publisher, i kombination med Twixl Distribution Platform och
   Pro Pack, erbjuder allt som behövs för att i publicera inhouse/i egen regi.


  Fördelar för företags-/inhouse-publicering
  • enkel användning
  • en lösning för både inhouse och app store publicering
  • en plattform för att hantera dokument/publikationer och tillgång till dokument
  • en lösning för både iOS & Android
  • publicering av både PDF-baserat såväl som upplevelseberikat innehåll


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.