NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalTwixl Publisher - TP - Logo

Twixl Publisher - Migreringsstrategier för appar och Twixl Importer

 
 


Twixl iPad - Bild
0. Byte från ett annat publiceringsverktyg till Twixl Publisher  Migreringsstrategier
  Migrering av multi-issue kioskappar som skapats med ett annat publiceringsverktyg,
  t.ex. från Adobe DPS, Mag+, Aquafadas,... till Twixl Publisher.

  Steg-för-steg guide:

  1. Migrera utgåvor.
  2. Alla befintliga utgåvor ("issues") behöver konverteras till
   Twixl Publisher .article eller .publication filer.

   Om man tidigare har använt Adobe DPS kan konverteringen
   enkelt utföras med Twixl Importer pluggin.

   Om man tidigare använt lösningar såsom Mag +, Aquafadas, etc.
   måste det interaktiva innehållet manuellt omdefinieras via motsvarande
   funktioner i Twixl Publisher pluggin-panelen i Adobe InDesign.

  3. Lägg till den nya appen till Twixl Distribution Platform.
  4. I Twixl Distribution Platform läggs en ny app till på ditt konto
   med samma app-identifierare som den ursprungliga appen
   (t.ex. com.mycompany.myfancymagazine.

  5. Uppladdning av publikationer.
  6. Lägg till samma utgåvor som ingick i den ursprungliga appen till
   Twixl Distribution Platform och med samma produktidentifierare
   för respektive utgåva som i den ursprungliga publikationen
   (t ex com.mycompany.fancy magazine.mar2015 etc.).


  Olika migreringsstrategier:
   Gammal app vs ny app:
   • Gammal app för gammalt innehåll.
   • Ny app för nytt innehåll.
   • Publicera nya utgåvor i båda apparna och bjud in
    läsarna att byta från den gamla appen till den nya.
   • Stoppa nya prenumerationer av den gamla appen
    och hänvisa till den nya appen.

   • --> Mycket dyrbart.
    --> Förvirrande, stor risk att man förlorar läsare.

   Konvertera appen:
   • Bevara prenumeranter och i-app-köp.
   • Definiera hur många gamla utgåvor som behöver konverteras.
   • Publicera gamla utgåvor som PDF.
   • Tillval att överföra extra förmåner och privilegier ("entitlements").

   • --> Enklaste metoden, ingen förvirring.
    --> Billigare, ryms sannolikt inom DPS-budgeten.
    !! Börja i tid, minst 2 månader i förväg.

   Vilka andra alternativ finns?
   • Mag + / Aquafadas / App Studio:
    • måste återskapa allt innehåll från scratch.
    • helt olik skapandeprocess.
    • PDF-lösning inte är möjlig eller inte så lätt som med Twixl Publisher.
    • prenumerationskostnaden är mycket dyrare.

   • Plattformsbaserade lösningar:
    • samma argument.
    • att skapa appar är dyrare.
    • inte alla lösningar är i stånd att migrera till från den aktuella appen.

   • PDF-baserade lösningar:
    • sämre läsupplevelse, kan inte jämföras.


Stäng - IkonStäng fönster


  Twixl Importer för Adobe InDesign - vad är det?
  Twixl Importer är en gratis pluggin för Adobe InDesign som konverterar
  Adobe DPS Folio Overlay egenskaper i ett dokument till motsvarande i Twixl Publisher.

  Twixl Importer - Dashboard - Bild

  Twixl Importer är en icke-förstörande pluggin som levereras med Twixl Publisher;
  dvs, den ändrar inte befintliga Adobe DPS egenskaper vid import.

  Installation
  Twixl Importer installeras automatiskt som en pluggin till Adobe InDesign
  samtidigt som Twixl Publisher installeras som pluggin till Adobe InDesign.

  I Adobe InDesign återfinns pluggin-moduler under "Fönster",
  i undermenyn "Extensions".

  Så här används Twixl Importer
  Öppna Adobe InDesign-dokumentet som innehåller Adobe DPS Folio Overlays.
  Öppna Twixl Importer pluggin från Extensions-menyn under Fönster.

  I huvudfönstret som visas, klicka på knappen "Importera DPS Overlays".
  Insticksprogrammet kommer nu att gå igenom alla poster i dokumentet och
  konvertera alla Folio Overlays till sina Twixl Publisher motsvarigheter.
  Det kommer att lämna dokumentet i sparat tillstånd efter att ha avslutats
  så att man kan återgå/ångra konverteringen om något gick fel.
  Obs! Ursprungliga Folio Overlays behålls opåverkade/inte ändras på något vis.
Twixl Importer - Adobe DPS Folio till Twixl - Bild
  Funktioner som stöds
  Hyperlänkar
  • navto:// hyperlänkar omvandlas till motsvarande tp-pagelink:// urls.

  Audio
  • spela upp automatiskt

  Video
  • spela upp automatiskt
  • spela upp på fullskärm
  • stoppa efter sista bilden

  Bildspel
  • spela upp automatiskt
  • tryck för att spela upp/pausa
  • intervall
  • fördröjning
  • svep för att växla bild
  • stoppa vid första och sista bild
  • "cross fade"
  • "cross fade" hastighet

  Webbinnehåll
  • URL (endast http och https)
  • transparent bakgrund
  • skala innehåll att passa
  • tillåt användarinteraktion

  Rullningsbart innehåll
  • visa rullister

  Bildsekvens
  • ladda bilder
  • spela upp bilder i omvänd ordning

  Panorama
  • ladda bilder
  • ursprunglig zoom
  • min och max synfält
  • begränsa vertikal och horisontell panorering
  • vertikalt och horisontellt

  Pan & Zoom
  • på & av


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.