NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


callas software - Logo

callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapporter 
 
callas software pdfaPilot - Logo

Lösningar för preflight/validering, korrigering och konvertering
av PDF-filer inför arkivering/e-arkivering och långtidsbevarandeVerifiera överensstämmelse med PDF/UA.
PDF/UA validering kräver alltid både
kontroll med programvara och semantisk kontroll.


OBS!
Viktigt att alltid beakta vid validering
gentemot ISO-standarden PDF/UA:

PDF/UA-överensstämmelse kräver
validering av både syntax och semantik.

Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav
- 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och
- 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.


callas pdfaPilot Desktop Switchboard
PDF/UA validering med programvara ("maskinvalidering")


callas software pdfaPilot Switchboard - PDF/UA validering med programvara (maskinvalidering) - Bild


  Tillgänglig PDF - PDF/UA valideringsrapporter - Detaljer

  Valideringsrapporter
  (Kundanpassningsbara)

  Exempel:
  Test av "tillgänglig PDF" - PDF/UA-validering med programvara  Två utfall - Lyckad eller misslyckad:

  PDF/UA-valideringen lyckades
  callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapport - Felfritt - Bild
  PDF-dokumentet klarade kontrollen av programvara.
  Återstår att även göra en mänsklig bedömning innan
  dokumentet kan förklaras vara en "tillgänglig PDF"


  PDF/UA-valideringen misslyckades
  callas pdfaPilot - PDF/UA valideringsrapport - Fel - Bild
  PDF-dokumentet klarade inte kontrollen av programvara.
  PDF-dokumentet överstämmor inte med PDF/UA
  och är därmed inte en "tillgänglig PDF"


Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.