NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Twixl media - Company Logo
Twixl Publisher - Banner

Twixl Publisher & Twixl Distribution Platform
prenumerationsplaner och -avgifter,
licenser samt allmänna användningsvillkorÅrliga prenumerationsavgifter (SEK)

Twixl Publisher - Prenumerationsplaner och årliga avgifter (SEK), licenser - BildTwixl prenumerationsplaner, licenser och villkor - Banner

  Vilken typ av licens behöver du?

  Twixl erbjuder tre valbara årliga prenumerationslicenser och tre extra valbara tillval.
  Val av prenumeration beror på typ och antalet appar man vill skapa och publicera.

  Observera att man alltid kan uppgradera till en prenumeration med
  fler funktioner under din befintliga prenumeration.

  Alla prenumerationer medger att man kan skapa publiceringsobjekt av typ
  "ad hoc", "test flight", och för app store såväl som för iOS Enterprise.


  • Twixl Publisher One/Four/Unlimited Apps
  • Med dessa prenumerationer kan man publicera både single-issue och
   multi-issue appar i de olika app-butikerna och hantera och lagra de
   olika apparna och utgåvor på Twixl Distribution Platform.

   One, Four och Unlimited refererar till antalet multi-issue appar
   som kan publiceras med respektive prenumeration.
   Man kan publicera antingen issue-baserade eller artikelbaserade appar
   och använda innehåll skapat med InDesign, HTML eller PDF.
   Innehåll från dessa innehållskällor kan även kombineras i samma app.

   Issue-baserat innehåll publiceras i en traditionell "kiosk".
   För artikelbaserat innehåll erbjuds flexibla konfigurationsalternativ
   för att helt anpassa gränssnittet för appen efter egna behov.
   Alla appar på Twixl Distribution Platform stöder användningen av
   köp-i-app och prenumerationer, och utskick av push-meddelanden.

   Analytics-rapporter är lättillgängliga.
   För analys från tredje part stöds integration av Google Analytics och Localytics.
   Alla dessa prenumerationstyper medger publicering av ett obegränsat antal
   single-issue appar och Web Reader innehåll från InDesign.


  • Rättighetsmodul / Entitlement tillval
  • Tillvalsfunktion för hantering av begränsad/utvald åtkomst
   (d.v.s. rättighet till "extra förmåner och privilegier")
   i appar, både för app store eller inhouse appar.

   Mer om Entitlement Pack


  • Integration API tillval
  • Tillvalsfunktion för integration med
   automatiserade produktionsflöden.

   Mer om Integration API


  • Automated Content Sources tillval
  • Tillvalsfunktion för integration i appar av innehåll från
   RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler och
   enkelt integrera det innehållet i appar.

   Mer om Automated Content Sources

Twixl Publisher - Översikt - Skapa och publicera

Twixl Publisher - Översikt - Skapa och publicera - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Verktyg / Lösningsmoduler

Twixl Publisher - Verktyg / Lösningsmoduler - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Egenskaper och funktionalitet

Twixl Publisher - Egenskaper och funktionalitet - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Förhandsgranskning och distribution

Twixl Publisher - Förhandsgranskning och distribution - Bild
Twixl Publisher - Allmänna användningsvillkor


  Twixl Publisher General Terms and Conditions (GTC) - Full version

  Utförlig information om legala villkor för användning av Twixl Publisher:

  Allmänna villkor - Sammanfattning

  Prenumerationstiden för alla produkter (licenser) är 1 år
  från och med det datum då licenskoden (licensnyckeln) levererades till kunden.

  Prenumerationer betalas före prenumerationsperiodens början.

  One, Four och Unlimited abonnemang inkluderar Twixl Publisher och
  ett konto på Twixl Distribution Platform.

  Prenumerationer på 2 eller 3 år kan erbjudas med rabatt på respektive
  10% och 15%, men endast mot förskottsbetalning.
  Önskad prenumerationstid måste framgå av beställningsunderlaget.

  Prenumerationspriset kan säkras i 2 till högst 3 år
  om kunden löser prenumeration i förskott för 2 eller 3 år.
  Kunden faktureras varje år till det pris som avtalas på förhand.
  Vi tillämpar ingen rabatt på dessa priser.

  One-prenumerationen medger endast en multi-issue app i Twixl Distribution Platform.
  Om man vill bygga en andra multi-issue app måste man köpa till en andra
  prenumeration eller uppgradera till en prenumeration av Four eller Unlimited Multi.


  Uppgraderingar - Sammanfattning

  Uppgradering från One till Four eller Unlimited är möjligt,
  likaså från Four till Unlimited:

  • Priser och bandbredd kommer att beräknas pro rata baserat på antalet
   kvarstående månader under den aktuella prenumerationsperioden.

  • Om en uppgradering skall förnyas nära utgångsdatumet (inom det sista kvartalet)
   kan vi föreslå att hantera förnyelsen samtidigt.

   Det är också möjligt att starta ett nytt ett-årigt abonnemang vid uppgraderingen.
   I detta fall kommer priset för den nya prenumerationen att sänkas med
   beloppet på det tidigare abonnemanget som ännu inte konsumerats.
Twixl Publisher - Programvaruunderhåll, support & uppgraderingsavtal


  Programvaruunderhåll, support & uppgraderingar ingår i årsprenumerationen.


  Underhåll:

  • felrättningar (bug fixes)

  • uppdateringar av programkompatibilitet (plattform och Adobe InDesign)


  Support:

  • arbetstid vardagar (kl. 9:00--17:00 CET)

  • online-dokumentation är tillgänglig på Twixl Online Help

  • för frågar och felärenden:

   • first line support (på svenska och engelska):
    vänligen kontakta NewFormat AB

   • second line support (på engelska):
    vänligen rapportera fel via Twixl Support Platform
    där uppföljning av rapporterade problem sker online
   • Twixl svarar vanligtvis på supportärende inom en arbetsdag:
    antingen en lösning kommer att tillhandahållas,
    eller en uppskattad tidsram för en möjlig åtgärd.
    Funktionsförfrågningar-/förslag på förbättringar uppskattas alltid.


  • användarutbildning hos kund rekommenderas för en snabbare inlärningsprocess,
   vänligen kontakta NewFormat AB


  Uppgraderingar:

  Både mindre och stora produktutgåvor.
Twixl Publisher - Kompatibilitet / Extra användare


  Kompatibilitet / Extra användare.

  Antalet användare per licens är obegränsad.

  Varje licens är begränsad till en enda juridisk enhet.
Twixl Publisher - Företagslicenser (Enterprise Licences)


  Företagslicenser (Enterprise Licences)

  Är specifika för kunder som behöver speciella licenser eller för specifika behov:

  • Flera användare, arbetsplatser, flera företag

  • Speciell SLA

  • Specific Terms & Conditions (STC) vs General Terms & Conditions (GTC)

  Vi analyserar önskemålet och erbjuder om möjligt specifikt pris för sådana licenser.
Twixl media - Twixl Distribution Platform - Banner

Twixl Twixl Distribution Platform licenser, villkor
för multi-issue app publicering

Leverans av innehållstjänster tillhandahålls av Akamai Content Delivery Network (CDN)
Twixl Distribution Platform - Översikt - Förhandsgranskning och hantering

Twixl Distribution Platform - Översikt - Förhandsgranskning och hantering - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Lagring och nedladdningar

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Översikt - Lagring och nedladdningar - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Entitlement och säkerhet

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Översikt - Entitlement och säkerhet - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Kommunikation

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Översikt - KommunikationCommunication - Picture
Twixl Distribution Platform - Villkor


  Villkor


  Bandbredd

  Infrastrukturen för Twixl Distribution Platform baseras på Microsoft Azure-plattformen
  och använder fem olika lagringsplatser runt om i världen.
  Dessutom användes även av Akamai CDN (Content Delivery Network) för att säkerställa
  optimala nedladdningshastigheter från vilken plats som helst över hela världen.

  Artiklar, samlingar och app-inställningar lagras på servrar hanterade av Twixl-media.
  Varje typ av prenumeration kommer med en årlig volym av bandbredd.

  • One App: 2 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade

  • Four Apps: 8 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade

  • Unlimited Apps: 20 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade

  Köpt bandbredd kan användas per konto och inte per app.

  Bandbredd som ingår i den årliga prenumerationen är giltig i 1 år,
  från och med köpdatumet.
  Den återstående standardvolym av bandbredd som ingår i en prenumeration vid
  utgångsdatumet upphör, men en ny volym görs tillgänglig i det nya prenumerationen.


  Extra bandwidth

  Extra bandbredd är tillgängligt i steg om 5 TB:

  • 5 TB

  • 10 TB

  • 20 TB

  Extra bandbredd skall betalas i förskott.

  Extra köpt bandbredd är giltig så länge som kunden
  har en löpande prenumeration hos Twixl media.

  Extra köpt bandbredd kommer endast att användas om den ordinarie
  bandbredden som ingår i prenumerationen har förbrukats helt.


  Egen lagring (DIY / Do-It-Yourself Storage)

  Endast möjligt för Unlimited prenumerationer.

  Kräver eget lagringskonto på Amazon S3 eller Microsoft Azure.
  Andra lagringskonton är möjliga, men kräver anpassad integration
  mot en extra kostnad.

  Endast en typ av lagring är möjlig per konto, Twixl-lagring eller DYI-lagring.


  Avbrottspolicy

  Vi rekommenderar att Twixl-kunder i god tid innan pågående prenumeration
  upphör meddelar oss angående önskemål om att förnya prenumeration.

  Därefter faktureras kunden omedelbart för den nya prenumerationen och vi
  förväntar oss betalning senast vid utgångsdatum för pågående prenumeration.
  På speciell begäran medges en förseningstid på maximalt två veckor.
  Efter denna period stängs tjänsten tillfälligt ned intills vi mottagit betalningen.

  Om vi inte får en förnyelsebeställning, eller om vi inte får betalningen i tid,
  upphör alla prenumerationstjänster vid utgångsdatumet och alla appar på
  kontot kommer att sluta fungera.
  Om apparna distribuerades i app-butiker kommer användare fortfarande
  kunna ladda ner dem, men apparna fungerar inte.

  Plattformsinställningar och filer kommer att raderas 30 dagar efter
  prenumerationens utgångsdatum.
  Under dessa 30 dagar kan tjänsten fortfarande återaktiveras,
  men startdatumet för förnyelsen förblir slutdatumet för
  föregående prenumerationsperiod.

  Twixl avslutar inte avtal innan kontraktsperioden upphört.


  Bandbreddspolicy

  Kunden får en daglig varning om risken för brist på bandbredd från det
  ögonblick dennes konto når 75% av den tillgängliga bandbreddens volym.

  Om en kund har konsumerat all tillgänglig bandbredd,
  kommer Twixl media att avbryta alla nedladdningstjänster.
  Appar kommer fortfarande att finnas tillgängliga i app-butikerna,
  kunden kommer fortfarande att kunna skapa appar och innehåll och
  att publicera detta innehåll, men användare av apparna kommer inte
  att kunna ladda ner innehållet.

  Om det överenskommits mellan kunden och Twixl media,
  eller mellan återförsäljaren och Twixl media, kan Twixl media
  förfinansiera extra inköpt bandbredd som kunden ännu inte betalat för.
  En maximal betalningsfördröjning om 7 dagar kommer att medges.
Twixl Distribution Platform - Bra att känna till


  Bra att känna till

  Konto vs kund

  Varje prenumeration på distributionsplattformen är kopplad till ett konto.
  Prenumeranter av Twixl Publisher Unlimited kan hantera så många appar
  och utgåvor (issues) som de vill per konto.

  Olika typer av användare kan skapas på Twixl Distribution Platform:

  • Administratör / Administrator
  • Har full tillgång till allt och alla appar under det kontot,
   både i back-end och i App Reviewer.
   Man kan skapa olika administratörer, men de har alla tillgång till allt.


  • App-administratör / App Administrator
  • Har bara tillgång till utvalda appar,
   både på Twixl Distribution Platform och i Twixl App Reviewer.
   Man kan skapa olika app-administratörer per app,
   var och en av dem har full tillgång till den app de har rätt till.


  • App-granskare / App Reviewer
  • Kan bara komma åt valda appar i Twixl App Reviewer appen
   (d.v.s. har ingen åtkomst till back-end)


  • App-rapportgranskare / App Report Viewer
  • Kan komma åt rapporterna (analys) av valda appar på Twixl Distribution Platform.
   Har ingen tillgång till appen Twixl App Reviewer och kan inte se några
   inställningar för de valda apparna.
   Denna profil kan användas för att en kund ska få tillgång till sina egna analysdata.
   App Reviewer tillgång är endast tillgängligt för artikelbaserade appar.


  Köp vs nedladdningsantal

  Vänligen observera att antalet inköp för en utgåva (en köp-i-app app)
  som rapporterats av iTunes Connect kan skilja sig från antalet nedladdningar
  av en utgåva som rapporterats av Twixl Distribution Platform.
  Anledningen är att någon som köper en utgåva kan ladda ner samma utgåva flera gånger.
  Dessutom, om man använder direkträttigheter (direct entitlement),
  tillkommer nedladdningar från berättigade kunder som inte gjorde ett iTunes-köp.
Twixl Distribution Platform - Tillval - Banner

Entitlement Pack tillval

  Twixl erbjuder både inbyggd funktion för hantering av användarrättigheter (entitlements)
  samt möjligheten att integrera med egen entitlement-server.
  Funktionen ger möjlighet att koppla app-innehåll till en
  viss prenumerant eller användardatabas.
  Den låter dig bestämma vem som får tillgång till vilket innehåll i din app
  (begränsad tillgång eller rättighet).


  Ett typiskt användningsfall för Entitlement är att ge prenumeranter av
  en tryckt tidning fri tillgång till inköpt innehåll via en app med inloggningskrav.
  Ett annat användarfall är där tillgången till innehållet i en app är baserad på
  användare och grupprivilegier; vanligen använt i inhouse (enterprise) appar.
  Entitlement Pack ger även möjlighet att integrera med en extern entitlement server.

  Inbyggda rättighetsalternativ:

  • prenumeranter av tryckt publikation

  • Användare (& grupper) med begränsad åtkomst

  • Åtkomstnyckel

  • Rabattkod

  • Adobe DPS / AEM Direct Entitlement API

  Rättighetshantering i app-butiker / Entitlement in app store apps

  Ofta kan publishers vilja ge en prenumerant av en publikation
  fri tillgång till annat betalt innehåll i en app.
  Publishers kan också erbjuda sitt innehåll till en viss publik och därmed
  öka prenumerationsvärdet och annonseringsvärdet av publikationen.
  Tydliga segmenteringskriterier är t.ex. regionalt innehåll, språkspecifikt innehåll, etc.
  Andra rättighetsalternativ möjliggör användning av t.ex. en åtkomstnyckel eller
  en kampanjkod för att kräva fri tillgång till en viss publikation.


  Rättighetshantering i inhouse-appar / Entitlement in in-house apps

  Det särskilda rättignhetsalternativet "Users & Groups" riktar sig till verksamheter
  som distribuerar appar internt (inhouse) antingen genom att distribuera en
  app internt med Apple's Developer Enterprise Program, eller genom att
  publicera en app på App Store med "begränsad åtkomst".

  Vissa appar är endast avsedda att rikta sig till en sluten grupp,
  t.ex. medicinska publikationer, återförsäljarinformation etc.
  Att använda rättighetshantering medger för ett företag att publicera till
  specifika målgrupper utan att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.
  Bara behöriga användare som företaget har definierat medges tillgång till innehållet.
  Olika grupper kan definieras så att varje grupp kan ha tillgång till olika utgåvor.


  Egen rättighetsserver / Custom entitlement server

  Twixl Distribution Platform ger inbyggt stöd för ett antal specifika användningsfall
  av rättighetshantering, men integration med en egen kundspecifik (extern)
  rättighetsserver är även möjligt.
  I de flesta fall kräver sådan integrering av direkta rättighetheter viss anpassad
  utveckling för att säkerställa kommunikation mellan Twixl Distribution Platform
  och kundens egen databas över användare/prenumeranter.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Integration API tillval

  Twixl Publisher kan integreras med olika lösningar för automatiserade produktionsflöden
  och kan därmed hämta innehåll till Twixl Distribution Platform och till din app.

  Tillvalet Integration API medger integration med ett antal lösningar som
  Twixl har inbyggt stöd för. Samma API kan användas för anslutning mot i princip
  alla typer av CMS-system för att driva innehåll till Twixl Distribution Platform.
  Viss anpassad utvecklingar kan krävas för att uppnå detta.

  CMS-lösningar som Twixl har inbyggt stöd för är:

  Integration API erbjuds som tillvalsalternativ till prenumerationerna
  One App och Four Apps, men ingår i prenumerationen Unlimited Apps.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Automated Content Sources tillval

  Automated Content Sources medger inkludering av innehåll från
  RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler i din app.
  Detta ger dig möjligheten att utöka värdet i din app
  på ett mycket enkelt men ändå värdefullt sätt.

  • Du kan definiera samlingen där du vill lägga till flödet,

  • Du kan definiera cellstilen som avgör hur flödet visas i cellen,

  • Du kan välja mellan ett antal fördefinierade mallar
   för att utforma innehållet i ett importerad RSS-flöde.Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Anpassad domän för Browser Client tillval

  Som standard publiceras en Browser Client utgåva som
  som HTML på Twixl-servrar inom Twixl-domänen;
  eftersom innehållet måste vara åtkomligt på Twixl Distribution Platform.

  Med tillvalsalternativet "anpassad domänfunktion" kan Browser Client utgåvan
  nås från en egen URL, såsom mymagazine.mydomain.com, eller genom att
  ersätta den generiska webbadressen browserclient.twixlmedia.com
  med verksamhetens egen webbadress: browserclient.companya.com

  För att konfigurera anpassad domän på Twixls servrar med ett
  Let's Encrypt SSL-certifikat utgår en engångsavgift:

  • för One App

  • för Four Apps inom samma domän

  Detta tillval är inkluderat i prenumerationen Unlimited Apps.

  Så länge som kunden har en giltig prenumeration hos Twixl media
  är inställningen för anpassad domän i drift och ingen extra kostnad faktureras.Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2022 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.