l
NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Twixl media - Company Logo
Twixl Publisher - Banner

Twixl Publisher & Twixl Distribution Platform
prenumerationsplaner och -avgifter,
licenser samt allmänna användningsvillkorÅrliga prenumerationsavgifter (SEK)

Twixl Publisher - Prenumerationsplaner och årliga avgifter (SEK), licenser - BildTwixl prenumerationsplaner, licenser och villkor - Banner

  Vilken typ prenumerationsplan behöver du?

  Twixl erbjuder tre valbara årliga prenumerationsplaner:
  - Essential, Professional and Enterprise.

  Val av prenumeration beror på typ och antalet appar
  som du vill skapa och publicera, samt behovet av
  specifika funktioner och stödjande tjänster.

  Observera att du alltid kan uppgradera till en prenumeration med
  fler funktioner och egenskaper under din befintliga prenumeration.

  Alla prenumerationer medger att man kan skapa publiceringsobjekt av typ
  "ad hoc", "test flight", och för app store såväl som för iOS Enterprise.


  • Twixl Publisher Essential / Professional / Enterprise
  • Med dessa prenumerationer kan du publicera native-appar i de olika
   app-butikerna samt hantera och lagra de olika apparna och utgåvor på
   Twixl Distribution Platform.

   Du kan publicera native-appar där innehålle skapats med
   Adobe InDesign, HTML eller PDF.
   Innehåll från dessa innehållskällor kan även kombineras i samma app.

   Twixl Publisher erbjuder flexibla konfigurationsalternativ
   för att helt anpassa gränssnittet för appen efter egna behov.

   Alla appar på Twixl Distribution Platform stöder användningen av
   köp-i-app och prenumerationer, och utskick av push-meddelanden.

   Analytics-rapporter är lättillgängliga.
   För analys från tredje part stöds integration av
   Google Analytics och Localytics.


  • Rättighetsmodul / Entitlement tillval
  • Tillvalsfunktion för hantering av begränsad/utvald åtkomst
   (d.v.s. rättighet till "extra förmåner och privilegier") i appar,
   både för app store eller inhouse appar.

   Mer om Entitlement Pack


  • Integration API tillval
  • Tillvalsfunktion för integration med
   automatiserade produktionsflöden.

   Mer om Integration API


  • Automated Content Sources tillval
  • Tillvalsfunktion för integration i appar av innehåll från
   RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler och
   enkelt integrera det innehållet i appar.

   Mer om Automated Content Sources

Twixl Publisher - Översikt - Skapa och publicera

Twixl Publisher - Översikt - Skapa och publicera - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Verktyg / Lösningsmoduler

Twixl Publisher - Verktyg / Lösningsmoduler - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Egenskaper och funktionalitet

Twixl Publisher - Egenskaper och funktionalitet - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Förhandsgranskning och stödda plattformar

Twixl Publisher - Förhandsgranskning och stödda plattformar - Bild
Twixl Publisher - Allmänna användningsvillkor


  Twixl Publisher General Terms and Conditions (GTC) - Full version

  Alla användare (av testversion eller köpt version) måste acceptera
  Twixls allmänna användningsvillkor / Twixl General Terms and Conditions (GTC)
  för att få tillgång till Twixls lösningar:

  Allmänna villkor - Sammanfattning

  Prenumerationstiden för alla produkter (licenser) är 1 år
  från och med det datum då licenskoden (licensnyckeln)
  levererades till kunden.

  Prenumerationer betalas före prenumerationsperiodens början.

  Vid förnyelser förväntar vi oss att kunden betalar för
  den förnyade prenumerationen före utgångsdatumet.
  Betalningstiden kommer då att bero på när beställningen gjordes.

  Prenumerationerna av Essential, Professional och Enterprise inkluderar
  Twixl Publisher samt ett konto på Twixl Distribution Platform.

  Prenumerationer på 2 eller 3 år kan erbjudas med rabatt på respektive
  10% och 15%, men endast mot förskottsbetalning.
  Önskad prenumerationstid måste framgå av beställningsunderlaget.

  Prenumerationspriset kan säkras i 2 till högst 3 år
  om kunden löser prenumeration i förskott för 2 eller 3 år.
  Kunden faktureras varje år till det pris som avtalas på förhand.
  Vi tillämpar ingen rabatt på dessa priser.

  Essential-prenumerationen medger endast en native-app (iOS & Android)
  i Twixl Distribution Platform.
  Om du vill bygga en andra app, måste du uppgradera din prenumeration.


  Uppgraderingar - Sammanfattning

  Uppgradering från Essential till Professional eller Enterprise är möjligt:

  • Priser och bandbredd kommer att beräknas pro rata baserat på antalet
   kvarstående månader under den aktuella prenumerationsperioden.

  • Om en uppgradering skall förnyas nära utgångsdatumet
   (inom det sista kvartalet) kan vi komma att föreslå att
   hantera förnyelsen samtidigt.

  • Det är också möjligt att starta en ny 1-årig prenumeration vid uppgraderingen.
   I detta fall kommer priset för den nya prenumerationen att sänkas med
   beloppet på det tidigare abonnemanget som ännu inte konsumerats.Twixl Publisher - Programvaruunderhåll, support & uppgraderingsavtal


  Programvaruunderhåll, support & uppgraderingar
  ingår i årsprenumerationen.


  Underhåll:

  • felrättningar (bug fixes)

  • uppdateringar av programkompatibilitet
   (för Twilx-plattform och för Adobe InDesign)


  Support:

  • arbetstid vardagar (kl. 9:00--17:00 CET)

  • online-dokumentation är tillgänglig på Twixl Online Help

  • för frågar och felärenden:

   • first line support (på svenska och engelska):
    vänligen kontakta NewFormat AB

   • second line support (på engelska):
    vänligen rapportera fel via Twixl Support Platform
    där uppföljning av rapporterade problem sker online
   • Twixl svarar vanligtvis på supportärende inom en arbetsdag:
    antingen tillhandahålles en lösning,
    eller en uppskattad tidsram för möjlig åtgärd.
    Funktionsförfrågningar-/förslag på förbättringar uppskattas alltid.


  • användarutbildning hos kund rekommenderas för en flygande start,
   vänligen kontakta NewFormat AB


  Uppgraderingar:

  Både mindre och stora produktutgåvor.
Twixl Publisher - Kompatibilitet / Extra användare


  Kompatibilitet / Extra användare.

  Antalet användare per licens är obegränsad.

  Varje licens är begränsad till en enda juridisk enhet.
Twixl Publisher - Speciella verksamhetslicenser


  Speciella verksamhetslicenser (Special Enterprise Licences)

  Är unika för kunder som behöver speciella licenser eller för specifika behov:

  • Flera användare, arbetsplatser, flera företag

  • Speciell SLA

  • Specific Terms & Conditions (STC) vs General Terms & Conditions (GTC)

  Vi analyserar önskemålet och erbjuder om möjligt specifikt pris för sådana licenser.
Twixl media - Twixl Distribution Platform - Banner

Twixl Distribution Platform
Prenumerationsplaner och villkor för app publicering

Leverans av innehållstjänster sker via
Akamai Content Delivery Network (CDN)
Twixl Distribution Platform - Översikt - App-butiker och hantering

Twixl Distribution Platform - Översikt - App-butiker och hantering - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Lagring och nedladdningar

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Översikt - Lagring och nedladdningar - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Kommunikation och säkerhet

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Översikt - Kommunikation och säkerhet - Bild
Twixl Distribution Platform - Villkor


  Villkor


  Bandbredd

  Infrastrukturen för Twixl Distribution Platform baseras på molnplattformen
  Microsoft Azure och använder fem olika lagringsplatser runt om i världen.
  Dessutom användes även av Akamai CDN (Content Delivery Network)
  för att säkerställa optimala nedladdningshastigheter från vilken plats
  som helst över hela världen.

  Artiklar, samlingar och app-inställningar lagras på servrar hanterade av Twixl media.
  Varje typ av prenumeration kommer med en årlig mängd av bandbredd.

  • Essential plan för 1 app:
   2 TB bandbredd/år, och obegränsat antal push-meddelanden inkluderade

  • Mängden av tillgänglig bandbredd med
   prenumerationsplanerna Professional- och Enterprise
   kommer att bero på antalet appar som behövs och
   den mängd som kunden förväntar sig att använda.

  Köpt bandbredd kan användas per konto och inte per app.

  Bandbredd som ingår i den årliga prenumerationen är giltig i 1 år,
  från och med köpdatumet.
  Den återstående standardmängden av bandbredd som ingår i en
  prenumeration vid utgångsdatumet upphör, men en ny mängd
  görs tillgänglig i det nya prenumerationen.


  Extra bandwidth

  Extra bandbredd är tillgängligt i steg om 5 TB:

  • 5 TB

  • 10 TB

  • 20 TB

  Extra bandbredd skall betalas i förskott.

  Extra köpt bandbredd är giltig så länge som kunden
  har en löpande prenumeration hos Twixl media.

  Extra köpt bandbredd kommer endast att användas om den ordinarie
  bandbredden som ingår i prenumerationen har förbrukats helt.


  Egen lagring / DIY (Do-It-Yourself) Custom Storage

  Endast möjligt för Enterprise prenumerationer.

  Kräver eget lagringskonto på Amazon S3 eller Microsoft Azure.

  Andra lagringskonton är möjliga,
  men kräver anpassad integration mot en extra kostnad.

  Endast en typ av lagring är möjlig per konto,
  Twixl-lagring eller DYI Custom-lagring.


  Avbrottspolicy

  Vi uppskattar att Twixl-kunder i god tid innan pågående prenumeration
  upphör meddelar oss angående önskemål om att förnya prenumeration.

  Därefter faktureras kunden omedelbart för den nya prenumerationen och vi
  förväntar oss betalning senast vid utgångsdatum för pågående prenumeration.

  På speciell begäran medges en förseningstid på maximalt två veckor.
  Efter denna period stängs tjänsten tillfälligt ned
  till dess att vi mottagit betalningen.

  Om vi inte får en förnyelsebeställning, eller om vi inte får betalningen i tid,
  upphör alla prenumerationstjänster vid utgångsdatumet och alla appar på
  kontot kommer att sluta fungera.
  Om apparna distribuerades i app-butiker kommer användare
  fortfarande kunna ladda ner dem, men apparna fungerar inte.

  Plattformsinställningar och filer kommer att raderas 30 dagar efter
  prenumerationens utgångsdatum.
  Under dessa 30 dagar kan tjänsten fortfarande återaktiveras,
  men startdatumet för förnyelsen förblir slutdatumet för
  föregående prenumerationsperiod.

  Twixl avslutar inte avtal innan kontraktsperioden upphört.


  Bandbreddspolicy

  Kunden får en daglig varning om risken för brist på bandbredd från det
  ögonblick dennes konto når 75% av den tillgängliga mängden bandbredden.

  Om en kund har konsumerat all tillgänglig bandbredd,
  kommer Twixl media att avbryta alla nedladdningstjänster.
  Appar kommer fortfarande att finnas tillgängliga i app-butikerna,
  kunden kommer fortfarande att kunna skapa appar och innehåll och
  att publicera detta innehåll, men användare av apparna kommer inte
  att kunna ladda ner innehållet.

  Om det överenskommits mellan kunden och Twixl media,
  eller mellan återförsäljaren och Twixl media, kan Twixl media
  förfinansiera extra inköpt bandbredd som kunden ännu inte betalat för.
  En maximal betalningsfördröjning om 7 dagar kommer att medges.
Twixl Distribution Platform - Bra att känna till


  Bra att känna till

  Konto vs kund

  Varje prenumeration på distributionsplattformen är kopplad till ett konto.
  Prenumeranter av Twixl Publisher Professional and Enterprise kan hantera
  så många appar och utgåvor (issues) som de vill per konto.

  Olika typer av användare kan skapas på Twixl Distribution Platform:

  • Administratör / Administrator
  • Har full tillgång till allt och alla appar under det kontot,
   både i back-end och i App Reviewer.
   Du kan skapa olika administratörer, men de har alla tillgång till allt.


  • App-administratör / App Administrator
  • Har bara tillgång till utvalda appar,
   både på Twixl Distribution Platform och i Twixl App Reviewer.
   Du kan skapa olika app-administratörer per app,
   var och en av dem har full tillgång till den app som de har rättighet till.


  • App-granskare / App Reviewer
  • Kan bara komma åt valda appar i Twixl App Reviewer appen
   (d.v.s. har ingen åtkomst till back-end)


  • App-rapportgranskare / App Report Viewer
  • Kan komma åt analysrapporterna av valda appar på Twixl Distribution Platform.
   Har ingen tillgång till appen Twixl App Reviewer och kan inte se några
   inställningar för de valda apparna.
   Denna profil kan användas för att en kund ska få tillgång till sina egna analysdata.
   App Reviewer tillgång är endast tillgängligt för artikelbaserade appar.


  Köp vs antalet nedladdningar

  Vänligen observera att antalet köp för en utgåva (en köp-i-app app)
  som rapporterats av iTunes Connect kan skilja sig från antalet nedladdningar
  av en utgåva som rapporterats av Twixl Distribution Platform.
  Anledningen är att någon som köper en utgåva kan
  ladda ner samma utgåva flera gånger.
  Dessutom, om man använder direkträttigheter (direct entitlement),
  tillkommer nedladdningar från berättigade kunder som inte gjorde ett köp i iTunes.
Twixl Distribution Platform - Tillval - Banner

Entitlement Pack tillval

  Twixl erbjuder både inbyggd funktion för hantering av användarrättigheter
  (entitlements) samt möjligheten att integrera med egen entitlement-server.

  Funktionen ger möjlighet att koppla app-innehåll till en
  viss prenumerant eller användardatabas.
  Den låter dig bestämma vem som får tillgång till vilket innehåll i din app
  (begränsad tillgång eller rättighet).

  Den inbyggda entitlement-funktionn ingår i Essential-planen.

  Anpassad entitlement-funktion är endast möjlig med de andra planerna.


  Inbyggda rättighetsalternativ:

  • prenumeranter av tryckt publikation

  • Användare (& grupper) med begränsad åtkomst

  • Åtkomstnyckel

  • Rabattkod

  Ett typiskt användningsfall för Entitlement är att ge prenumeranter av
  en tryckt tidning fri tillgång till inköpt innehåll via en app med inloggningskrav.

  Ett annat användarfall är där tillgången till innehållet i en app är baserad på
  användare och grupprivilegier; vanligen använt i inhouse (enterprise) appar.


  Rättighetshantering i app-butiker / Entitlement in app store apps

  Ofta kan publishers vilja ge en prenumerant av en publikation
  fri tillgång till annat betalt innehåll i en app.

  Publishers kan också erbjuda sitt innehåll till en viss publik och därmed
  öka prenumerationsvärdet och annonseringsvärdet av publikationen.

  Tydliga segmenteringskriterier är t.ex. regionalt innehåll,
  språkspecifikt innehåll, etc.

  Andra rättighetsalternativ möjliggör användning av t.ex. en
  åtkomstnyckel eller en kampanjkod för att kräva fri tillgång
  till en viss publikation.


  Rättighetshantering i inhouse-appar / Entitlement in in-house apps

  Det särskilda rättignhetsalternativet "Users & Groups" riktar sig till
  verksamheter som distribuerar appar internt (inhouse) antingen genom
  att distribuera en app internt med Apple's Developer Enterprise Program,
  eller genom att publicera en app på App Store med "begränsad åtkomst".

  Vissa appar är endast avsedda att rikta sig till en sluten grupp,
  t.ex. medicinska publikationer, återförsäljarinformation etc.

  Att använda rättighetshantering medger för ett företag att publicera till
  specifika målgrupper utan att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.
  Bara behöriga användare som företaget har definierat medges tillgång till innehållet.

  Olika grupper kan definieras så att varje grupp kan ha tillgång till olika utgåvor.


  Egen rättighetsserver / Custom entitlement server

  Twixl Distribution Platform ger inbyggt stöd för ett antal specifika användningsfall
  av rättighetshantering, men integration med en egen kundspecifik (extern)
  rättighetsserver är även möjligt.

  I de flesta fall kräver sådan integrering av direkta rättighetheter viss anpassad
  utveckling för att säkerställa kommunikation mellan Twixl Distribution Platform
  och kundens egen databas över användare/prenumeranter.

  Med Entitlement Pack erbjuder Twixl funktionen Entitlement API för att bygga
  en anslutning mellan Twixl Distribution Platform och en extern rättighetsserver.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Integration API tillval

  Twixl Publisher kan integreras med olika lösningar för
  automatiserade produktionsflöden och kan därmed hämta
  innehåll till Twixl Distribution Platform och till din app.

  Tillvalet Integration API medger integration med
  ett antal lösningar som Twixl har inbyggt stöd för.
  Samma API kan användas för anslutning mot i princip alla typer av
  CMS-system för att driva innehåll till Twixl Distribution Platform.
  Viss anpassad utvecklingar kan krävas för att uppnå detta.

  CMS-lösningar som Twixl har inbyggt stöd för är:

  Integration API erbjuds som tillvalsalternativ till prenumeration Essentials
  och ingår i de övriga prenumerationsplanerna.


  Om du behöver integrera med WoodWing Studio
  måste du köpa en separat connector.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Automated Content Sources tillval

  Automated Content Sources medger inkludering av innehåll från
  RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler i din app.
  Detta ger dig möjligheten att utöka värdet i din app
  på ett mycket enkelt men ändå värdefullt sätt.

  • Du kan definiera samlingen där du vill lägga till flödet,

  • Du kan definiera cellstilen som avgör hur flödet visas i cellen,

  • Du kan välja mellan ett antal fördefinierade mallar
   för att utforma innehållet i ett importerad RSS-flöde.Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Anpassad domän för Browser Client tillval

  Som standard publiceras en Browser Client utgåva som
  som HTML på Twixl-servrar inom Twixl-domänen;
  eftersom innehållet måste vara åtkomligt på Twixl Distribution Platform.

  Med tillvalsalternativet "anpassad domän" kan Browser Client utgåvan
  nås från en egen URL, såsom mymagazine.mydomain.com, eller genom att
  ersätta den generiska webbadressen browserclient.twixlmedia.com
  med verksamhetens egen webbadress: browserclient.companya.com

  För att konfigurera anpassad domän på Twixls servrar med ett
  Let's Encrypt SSL-certifikat utgår en engångsavgift.

  En kundspecifik domän är inkluderad i prenumerationerna
  Professional and Enterprise och är ett alternativ i
  prenumerationen Essentials. Pris på begäran.

  Så länge som kunden har en giltig prenumerationsplanerna hos Twixl media
  är konfigurationen för anpassad domän i drift och ingen extra kostnad faktureras.Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2024 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.