NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Twixl media - Logo

Twixl Publisher - Artikel-baserad publicering

Twixl Publisher - TP - Logo

Twixl Publisher - Artikel-baserad publicering


Twixl Publisher - Artikel-baserad publicering - Detaljinformation


Twixl media - Twixl Publisher - Publikation- vs Artikel-baserade Appar - Bild

  Upptäck vad artikel-baserad publicering erbjuder

  Artikel-baserad publicering ger nya funktioner och funktioner på olika områden.
  Det utmärker sig genom att ge dina läsare det extra värde som mobil publicering
  förväntas ge till ditt innehåll samtidigt som app-utgivaren har full kontroll.

  Det artikel-baserade tillvägagångssättet rör huvudsak användarvänlighet,
  kontroll och att hålla kostnaden för skapande och publicering så låg som möjligt.
  Det ger en helt ny flexibilitet för att hantera din app, ditt innehåll och ditt erbjudande.

  Du kan styra läsaren genom ditt innehåll, erbjuda en "multi-enhets-upplevelse" och
  samtidigt optimera ditt arbetsflöde genom att integrera ditt CMS eller
  redaktionella system med din app.

  Artikel-baserad publicering ger:

  • HTML-innehåll förutom InDesign- och PDF-baserat innehåll
  • Utökade alternativ för hur presentera innehåll
  • Ökad flexibilitet och snabbhet för publicering
  • Möjligheten att samtidigt publicera allt app-innehåll på en webbplats
  • Automatiserad produktion av arbetsflöden
  • Enklare uppdatering av appar och innehåll
  • Läsarna får snabb tillgång till innehållet


Här är en översikt av dina möjligheterTwixl Publisher - 1. Artikel - Ikon

  1. HTML-innehåll förutom InDesign-baserat och PDF-innehåll

  Låt oss erkänna det:
  Vi vet alla att det är en tidskrävande process att skapa pixel-perfekt innehåll
  för olika typer av surfplattor och telefoner.
  Detta gör ofta att mobila publiceringsprojekt blir dyrbara.
  Att arbeta med HTML-artiklar erbjuder helt andra fördelar:

  • HTML kan göras responsivt
  • HTML-artiklar kan hämtas direkt från ett innehållshanteringssystem (CMS)
  • Det är mindre i byte och så snabbare och billigare att ladda ner
  • Det ger en enklare arbetsflödesintegration
  • Det är lättare att uppdatera

  Adobe InDesign är standarden! Och vi är väl medvetna om detta.
  Twixl Publisher fortsätter att tillhandahålla en pluggin för Adobe InDesign,
  men vi tror att HTML kommer att vara en del av framtiden för mobilpublicering.
  Det är därför vi har öppnat vår lösning på HTML-innehåll utöver de befintliga formaten
  (Twixl-publikationer skapade i InDesign och med PDF-filer).

  Vi tror att framtiden för mobilpublicering är en kombination av HTML- och InDesign-innehåll.
  Ett antal artiklar kommer att skapas i HTML på ett mer automatiserat sätt,
  och för vissa artiklar kommer utgivare fortfarande att känna behovet av att
  ta sig tid att skapa pixel-perfekt, illustrerade och berikade layouter.
  På så sätt blir den totala produktionskostnaden överkomlig och
  mobil publicering erbjuder fortfarande sitt eget mervärde.

  Flyttningen från Adobe InDesign till HTML tar tid eftersom
  det handlar om människor och vanor som förändras.
  Därför vill Twixl Publisher vara flexibelt och erbjuda möjlighet att
  arbeta med olika typer av innehåll: InDesign, HTML och PDF-filer.

HTML5, InDesign, PDF - IkonerTwixl Publisher - 2. Artikel - Ikon

  2. Utökade möjligheter att presentera innehåll

  Vägled din läsare till ditt innehåll

  Den största förändringen i jämförelse med det utgåve-baserade
  tillvägagångssättet är utvecklargränssnittet som du kan använda
  för att skapa innehåll och vägleda dina läsare till ditt innehåll.

  Det som tidigare kallades "kiosken" eller "butiksfronten" har nu blivit
  en eller flera 'browse pages' som presenterar ditt innehåll och vägleder
  läsaren till vad du har att erbjuda.
  Det kan ge en bättre och mer flexibel översikt över ditt innehåll,
  kan locka uppmärksamheten hos dina läsare till specifikt intressant innehåll,
  framhäva specifika artiklar eller samlingar, och det är 100% anpassningsbart.

  Förutom browse pages kan du även också tillhandahålla en
  anpassningsbar navigering som kan användas i hela appen.
  Dessa browse pages skapas och hanteras i Twixl Distribution Platform backend-system.
  Twixl tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt som låter dig visualisera
  hur din design kommer att se ut, både för surfplattor och smarta mobiler.

  Detta tillvägagångssätt erbjuder en mängd olika möjligheter.
  Observera dock att ett traditionellt publikations-baserat tillvägagångssätt
  med fasta publiceringsdatum fortfarande är möjligt med denna modell.
  Med artikelbaserat tillvägagångssätt tillhandahåller Twixl ännu fler sätt
  att erbjuda ditt innehåll till läsare på ett mer attraktivt sätt.
Twixl Publisher - 3. Artikel - Ikon

  3. Publicera inte bara till din app utan även till webben

  Skapa ditt innehåll en gång och publicera det samtidigt
  till dina appar och till din webbplats.

  Ger en sömlös upplevelse för läsaren vid användning av olika enheter,
  smarta mobiler, surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer.

  Dina läsare kommer att känna igen samma miljö och innehåll på
  de olika enheterna han eller hon använder, och om du jobbar med
  'entitlements' kommer även läsarinställningar att anpassas.

  Webbläsarklienten ger tillgång till den fullständiga artikelbaserade
  app-upplevelsen även på webben, allt innehåll och browse pages.

  Du kan publicera berikat InDesign-innehåll, HTML- och PDF-innehåll.
  Allt innehåll kan publiceras till både din app och din webbplats.
  Alla interaktiva element stöds, alla uppdateringar är omedelbara.

  Du behöver bara en lösning för att ta med ditt innehåll till
  din app och till din webbplats.
Twixl Publisher - 4. Artikel - Ikon

  4. Ökad flexibilitet och snabbare publicering

  Publishern/App-utgivaren har full kontroll

  När det gäller flexibilitet introducerar Twixl Publisher begreppen artiklar och samlingar.
  En samling kan bestå av en uppsättning artiklar eller länka till en annan uppsättning samlingar.

  En samling kan jämföras med en utgåva i ett publikations-baserat tillvägagångssätt,
  men det är mycket mer flexibelt genom att man kan organisera samlingen som
  en serie artiklar, men även länka till sub-samlingar.
  Man kan tillhandahålla delar av sitt innehåll gratis och andra delar som betalt innehåll.

  Artikeln blir nu grunden och därifrån är du fri att definiera hur du publicerar den.
  Om du bestämmer dig för att fortsätta att publicera samlingar (tidigare "utgåvor")
  med ett vanligt publiceringsschema, går det bra, men om du vill publicera lite
  extra innehåll mellan normala publiceringsdatum, kan du nu även göra det.
  Och om du vill att din mobilapp ska utvecklas från en tidning till en
  kontinuerlig publiceringskanal, är artikel-baserad publicering perfekt.

  Konfigurationen av din app är helt server-baserad.
  När någon plattformsparameter för browse pages eller innehåll förändras,
  visas det genast i appen och på webbplatsen.

  I en artikel-baserad app kan man enkelt uppdatera en artikel,
  även om en artikel finns i olika samlingar.
  När man publicerar en ny artikel eller en uppdatering till en befintlig artikel,
  behöver bara just den artikeln laddas upp till Twixl Distribution Platform
  och inte hela samlingen.
  Detta gör det lättare att publicera, möjliggör även snabbare nedladdning och
  optimal användning av bandbredd.
Twixl Publisher - 5. Artikel - Ikon

  5. Automatiserad produktion av arbetsflöden

  Hämta innehåll från något CMS och integrera det i din app

  Det artikelbaserade tillvägagångssättet erbjuder ett nytt koncept som kallas
  "automated content sources" som tillåter dig att integrera alla typer av
  CMS-baserat innehåll eller RSS-flöde i dina appar.

  Det gör integrationen i flera kanaler för publicering och automation mycket enklare.
  Möjligheten att använda HTML-baserat innehåll, responsiv design och mallar
  underlättar arbetet väsentligt.

  Twixl tillhandahåller olika sätt att integrera externt innehåll.
  Med alternativet "Integration API" kan du hämta innehåll från olika typer av
  Content Management Systems (CMS) till artikelbaserade appar skapade med Twixl Publisher.
  Detta gör att du enkelt och transparent kan hantera (lägga till, uppdatera och ta bort)
  innehållsobjekten i dina appar.

  Du kan t.ex. hämta innehåll skapat i Adobe InDesign till en Twixl-artikel
  från ett redaktionellt system såsom WoodWing Enterprise eller vjoon K4,
  eller du kan hämta HTML-artiklar från WoodWing Inception, TruEdit eller Canvasflow.
  I princip tillåter Twixl Distribution Platform Admin API dig att hämta innehåll
  från vilken typ av externt CMS som helst.

  Ett annat sätt att få innehåll i din app är att hämta innehåll med RSS-flöden.
  Alla RSS-flöden kan integreras i din app och skapa ett automatiskt innehållsflöde.
  Detta låter dig automatiskt hämta innehåll från sådana populära plattformar såsom
  WordPress och Drupal, utan behov av speciell konfigurering,
  eller från någon webbplats som erbjuder ett RSS-flöde.
  Dessutom kan du även integrera ett YouTube- eller ett Vimeo-kanalflöde.

WoodWing Inception, Vjoon K4, TruEdit, Canvasflow - IconsTwixl Publisher - 6. Artikel - Ikon

  6. Snabb tillgång till innehållet

  Nedladdning av innehåll på begäran

  Då man publicerar artikel-per-artikel, kan läsaren även
  ladda ner en artikel i taget och börja läsa den direkt.
  Läsaren har direkt tillgång till browser pages och därifrån laddar läsaren ner
  innehållet per artikel och inte nödvändigtvis den fullständiga samlingen.

  Innehålls-cachen för en app har ställts till 750 MB,
  för att undvika att den tar upp för mycket minnesutrymme.
  När behovet av cache-minne blir större än 750 MB,
  kommer de äldsta artiklarna att tas bort från cache-minnet.
  Men användaren har fortfarande tillgång till allt innehåll som denne har rätt till.

  Varje samling kan också laddas ner helt för enkel offline-åtkomst.
  Här är användaren i kontroll och om användaren begär en sådan nedladdning,
  kommer denne att informeras om hur mycket cache-utrymme samlingen
  kommer att använda.
  En nedladdad samling hanteras separat från 750 MB app-cachen,
  och kommer inte att tas bort automatiskt vid någon tidpunkt
  om inte läsaren bestämmer sig för att ta bort den.

  App-utgivare har också möjlighet att publicera i full offline-läge.
  På så sätt laddas allt innehåll av alla samlingar helt ned när
  användaren startar appen första gången.
  Detta är idealiskt för säljstöds-appar,
  där man inte alltid har tillgång till internet när man är på väg.Stäng - IkonStäng fönster

 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.