NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalNewFormat AB

Webinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon

Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktiken
FileTrain - Logo with Text

FileTrain är ett branschövergripande och produktionsorienterat
allround-verktyg för automatisering av arbetsflöden

Videodemonstrationer

 
 

Laidback FileTrain WebinarierWebinar: Laidback FileTrain
Avancerade FileTrain-tekniker: XML, databaser och mer (engelska)
2014-12-30 (53:31)

FileTrain hjälper till att minska tråkiga, repetitiva uppgifter i den dagliga produktionen.
FileTrain är ett kraftfullt verktyg för att automatisera alla typer av arbetsflöden.
Stöd finns för kopiering, flyttning, radering, FTP-uppladdning / nedladdning och e-postfunktioner
samt funktioner för bildbehandling, XMP-routing och databaskommunikation.
Förutom enkel filflyttning och preflight kan FileTrain hantera långt mer komplexa arbetsflöden.
Detta webinar visar en avancerad station för att lagra preflight-information
(i kombination med callas pdfToolbox)
samt en station för att snabbt skapa PDF-visitkort baserat på informationen i en databas
(en grundläggande förståelse för FileTrain behövs
för att på bästa vis ta del av detta webinar).Stäng - IkonStäng fönster


Webinar: Laidback FileTrain
Användbara FileTrain-tekniker (engelska)
2014-12-23 (1:05:56)

Detta webinar tar en närmare titt på Laidback FileTrain och
förklarar ett antal tekniker för att bygga underhållsbara arbetsflöden.
Fokus ligger på hur FileTrain arbetar med källor, filter och åtgärder,
och förklarar hur man kan felsöka och organisera sitt arbete
(en grundläggande förståelse för FileTrain behövs
för att på bästa vis ta del av detta webinar).Stäng - IkonStäng fönster


Webinar: LaidBack FileTrain
En utförlig introduktion till FileTrain (engelska)
2014-11-26 (1:02:15)

Följ detta webinar att få en grundlig förståelse för vad FileTrain
från Laidback Solutions kan användas till.
Detta webinar introducerar FileTrain ur teknisk och kommersiell synpunkt och
lägger grunden för en serie av mer avancerade FileTrain-webinarier.Stäng - IkonStäng fönster


Webinar: LaidBack FileTrain
När passar vilket verktyg för automatisering av arbetsflöden? (engelska)
(1:02:06)

callas pdfToolbox Server, Tucanna tFlow Production, eller Laidback Solutions FileTrain.

Detta webinar svarar på frågan om vilken teknik
som är bäst lämpad för olika användningsfall.
Efter en (hög nivå) genomgång av varje lösning,
dess fördelar respektive nackdelar vid automatisering
sammanfattas dessa tekniker så att du kan fatta ett
välgrundat beslut och använda det som är bäst för din miljö.Stäng - IkonStäng fönster
 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.