NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

ODF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
för Indellient Inc., Ontario, Kanada.
Indellient Company Logo

Indellient
Lösningar för inventering och analys av
befintliga kontorsdokument som stöd inför
migrering till öppna dokumentformat
Indellient ACI Orange - Logo


Indellient Desktop Office Software Migration
Programvaror och tjänster

Programvaror och tjänster för inventering och analys
som stöd in för migrering av MS Office dokument till
dokumentformatet OpenDocument Format (ODF)
och IBM Lotus Symphony säkerställer att dokumentinformation
är permanent tillgänglig i öppna dokumentformat och
användbar långt in i framtiden.

(Kan även användas inför migrering till andra alternativa
kontorsprogramvaror som hanterar dokumentformatet
OpenDocument Format (ODF))


Indellients programvara för inventering, analys och
konvertering av kontorsdokument omfattar:

Indellient Asset Conversion Inspector - logo
Indellient Document Conversion Services - logo

Asset Conversion Inspector

Document Conversion Services

Indellient Asset Conversion Inspector
Inventering och analys av befintliga kontorsdokument

Indellient Asset Conversion - logo

  Indellient Asset Conversion Inspector (ACI) används
  för att utvärdera möjligheten för användare att ersätta
  MS Office med IBM Lotus Symphony som kontorsprogramvara
  för att skapa, redigera och medge åtkomst till
  dokumentbaserad information.

  Med Asset Conversion Inspector analyseras strukturen
  hos en verksamhets befintliga MS Office dokument.

  Målet för analysen är att visa hur egenskaper och funktioner i
  MS Office använts då dokumenten skapades, liksom att
  redovisa dokumentens komplexitet och att därmed ge en
  uppskattning av storleken av det migreringsarbete som behövs
  för att ersätta MS-Office med IBM Lotus Symphony.

  ACI analyserar snabbt innehållet (strukturen)
  i befintliga MS Office dokument som skapats med
  MS-Word, MS-Excel, och MS-PowerPoint
  (textdokument, presentationer, kalkyler och mallar).

  Som resultat av analysen redovisas i överskådliga grafer
  de specifika strukturella egenskaper i dokumenten som kan
  skapa problem om MS Office ersättsmed IBM Lotus Symphony.
  Många av dessa problem kan vanligen med lätthet åtgärdas av
  användarna själva, övriga kan behöva åtgärdas av teknisk support.


  Speciellt erbjudande

  Kundspecifik analys-/planneringsrapport

  Inför migrering till öppna dokumentformat och baserad på
  dokumentstrukturen i kunds egna MS Office dokument.
  Ingår i priset för ACI Product License.
Asset Conversion Inspector™ online-demonstration

Boka online-demonstration av Asset Conversion Inspector™
Beställningsnummer och prisinformation

Asset Conversion Inspector™ programvara kan erhållas via licensköp.
Priset är per dator med installerad programvara och licenser
gäller för ett i förväg valt antal dokument som skall analyseras.
Kundspecifik planneringsrapport ingår i priset.


För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här


Prova Asset Conversion Inspector™ kostnadsfritt

(Begränsad till skanning av maximalt 5 dokument)
  Egenskaper och funktionalitet

  • Installation:
   • Enkel installation och konfiguration
    för att minimera tiden till resultat.


  • Strukturkartläggning (Discovery):
   • ACI söker upp och skannar alla MS Office dokument i
    lokala foldrar och/eller nätverksanslutna foldrar.


  • Analys:
   • ACI analyserar alla MS Office dokument och mallar
    (Word, Excel, och PowerPoint)
    med avseende på former, strukturer och funktioner
    såsom makros, tabeller och formler.


  • Statistik:
   • ACI genererar på dokumentnivå information över
    dokumentstrukturen (i en kommaseparerad (.csv) textfil)
    som underlag för anpassning till den nya målmiljön.


  • Rapport:
   • ACI levererar omedelbar och visuell användarinformation
    som resultat av dokumentskanningen.


  • Export:

Skanning (Discovery):
ACI kartlägger form och struktur i MS Office dokument

Påträffade MS Office dokument och mallar
(Word, Excel, och PowerPoint)
analyseras med avseende på form och
strukturella detaljer samt funktion.

Indellient ACI Full Scan - Bild


  Quick Scan vs Full Scan
  vid skanning, analys, statistikspresentation och rapportering

  • Quick Scan Mode:
   • Quick Scan Mode inventerar förekomsten av
    MS Office dokument och presenterar information
    om dessa såsom antal, typ, och sökväg till de
    funna dokumenten.
   • Quick Scan Mode presenteras även metadata för
    varje fil i form av namn på tillämpning:

    • namn på tillämpningen,

    • namn på filens skapare,

    • datum då filen skapades,

    • datum då filen senast modifierades,

    • version, och

    • namn på användare som senast modifierade filen

  • Full Scan Mode:
   • Full Scan Mode sammanställer och presenterar
    detaljerad information om dokumentens former,
    strukturer och funktioner.
   • Resultaten från Full Scan Mode presenteras
    i form av ett antal grafiska rapporter.

    Rapporterna presenterar de analyserade dokumentens
    strukturella egenskaper och hur dokumenten behöver
    justeras inför migrering till alternativa kontors-
    programvaror som lagrar dokumentinformation i
    dokumentformatet OpenDocument Format (ODF).


Analysrapport:
Redovisar dokumentens viktiga strukturattribut

Indikerar viktiga strukturattribut
(makros, tabeller, formler,…) för analyserade dokument.

Dessa dokument behöver åtgärdas av användare eller
tekniker vid migrering till IBM Lotus Symphony.

Indellient Asset Conversion Inspector File Attributes MS Office 2003 - Bild


Indellient Asset Conversion Inspector File Attributes MS Office 2007 - Bild


Analysrapport:
Redovisar omfattningen av dokumentmigreringen

Indikerar den förväntade omfattningen av
migreringarbetet för de analyserade dokumenten.

Indellient Asset Conversion Inspector Migration Effort - Bild
Asset Conversion Inspector™ datablad

Asset Conversion Inspector™ teknisk specification datablad (engelska)Asset Conversion Inspector™ datablad

Snabböversikt samt bokning av online-demonstration och fri testKundspecifik planneringsrapport inför migrering

  Kundspecifik planneringsrapport inför migrering
  - ingår i priset för ACI Product License

  Innan starten av ett migreringsinitiativ sker
  bör ett antal frågor besvaras, såsom:

  • Hur kommer användarna att påverkas av den
   nya plattformens egenskaper och funktionalitet?

  • Vilka investeringar i befintliga dokument
   (ex.vis i form av mallar och makros) kommer att
   förloras eller behöva återskapas vid byte av plattform?

  • Vilka dokument kommer att kräva extra anpassningar
   för att flyttas till en ny plattform?

  • Vilken typ av teknisk support eller användarsupport
   behövs vid byte av platform?

  • Hur skall samverkan ske med användare som
   inte flyttar över till den nya plattformen?

  Vi levererar en detaljerad kundspecifik planneringsrapport
  som underlag för beslut om migrering.
  Rapporten belyser hur kundens verksamhet påverkas
  av en förestående konverteringsprocess.
  Rapporten ger svar på vanliga frågor i samband
  med dokumentmigrering, såsom:

  • I vilket dokument format skall we lagra och
   arkivera våra kontorsdokument

  • Vilka enheter inom verksamheten och vilka
   medarbetare berörs av en dokumentmigratering
   - alla eller utvalda delar ?

  Rapporten ger även användarna en förståelse för de
  olika utmaningar som de kommer att möta under en
  migreringsprocess som resultat av att antingen dela
  dokument mellan användare av Symphony och
  användare av MS Office, benämnt "samexistens",
  eller en total övergång av hela verksamheten och
  alla användare till Lotus Symphony eller
  andra kompatibla alternativ.

  Rapporten redogör för hur man på lämpligt vis
  hanterar dessa utmaningar ur ett användarperspektiv,
  inklusive illustrerade beskrivningar över åtgärder som
  måste vidtagas för att nå full funktionalitet.

  Rapporten avslutas med rekommendationer om lämpliga
  tillvägagångssätt för sjösättning av ett migreringsprojekt.


  Egenskaper och funktionalitet

  • Rapporten ingår i priset för ACI Product License

  • Baseras på kundens egna och verkliga data
   som samlats in med programvaran ACI

  • Detaljerad rapport om dokumentens strukturella egenskaper

  • Mappning av dokumentens egenskaper mot
   alternativa driftsättningsstrategier vid införande
   av öppna dokumentformat

  • Inverkan av beslut om samexistens, migrering eller
   att inte migrera alls till öppna dokumentformat

  • Tillvägagångssätt för hantering av känslig
   kundspecifik information

  • Summering av driftsättningsrekommendationer

Indellient Document Conversion Services
Outsourced Conversion Services
Migrering som behovsstyrd online-tjänst

Indellient Document Conversion Services - logo

  Indellient Document Conversion Services (DCS),
  Outsourced Conversion Services (OCS), är en behovsstyrd,
  webb-/online-baserad konverteringstjänst som underlättar
  migrering från MS Office till IBM Lotus Symphony.

  DCS/OCS ger användare automatiserade omvandlings- och
  formattjänster, teknisk support för omvandlingsproblem,
  servicealternativ för speciella konverteringskrav
  (t.ex. utveckling av ett makro/skript), och manuell
  konvertering och QA-alternativ för komplext eller
  affärskritiskt innehåll.

  Kunder kan skicka in små satser med filer
  (eller till och med enskilda filer) för bearbetning på
  ad hoc-nivå eller efter behov, vilket säkerställa att
  alla användares behov tillgodoses utan krav på att
  initiera suboptimala konverteringsaktiviteter för
  vad som kan vara miljoner enskilda filer.

  Den webbaserade lösningen inkluderar
  betala-per-användning-av-elektroniska
  tjänster att adressera vanliga utmaningar som är
  tråkiga eller besvärliga att genomföra manuellt,
  medan integrerade professionella servicefunktioner
  stöder webbplatsen är alltid tillgängliga för att hjälpa till
  med mer involverad integration eller utmaningar för
  bevarande av automatisering eller för att tillhandahålla
  åtgärder och kvalitetssäkring på värdefulla och
  högkomplexa affärstillgångar.

  3 enkla steg till den automatiska konverteringstjänsten
  Inga konverteringstekniska förkunskaper krävs.

  • Registrera användare / Logga in

  • Starta jobb
   - Ladda upp dokument (fil) för konvertering

  • Färdigt jobb
   - Hämta hem/Ladda ned konverterat dokument (fil)

  Egenskaper och funktionalitet

  • Installation: Helt webbaserad tjänst.
   Användare registrerar sig till tjänsten via en webbsida.

  • Tillgänglighet: DCS/OCS-tjänsten är tillgänglig för
   konverteringsuppdrag 24 timmar om dygnet.

  • Säkerhet: Krypterad förbindelse för upp- och
   nedladdning av användarens dokument.

  • Anpassningsbarhet: DCS/OCS kan anpassas till
   specifika kundkrav med enkel dokumentuppladdning
   och val av önskade konverteringstjänster.

   När dokumentkonverteringen är avslutad får
   användaren en bekräftelse per e-post med
   uppgift om länk till det konverterade dokumentet.


  • Snabbhet: Med DCS/OCS går det snabbt att
   genomföra ett konverteringsuppdrag;
   på mindre än 5 minuter kan användare konvertera
   ett dokument när behov uppstår.

  • Teknisk expertis: DCS/OCS-tjänsten ger tillgång
   till konverteringsexperter som kan assistera vid
   integration eller realisering av automatiseringstjänster
   för långtidsbevaring av information, eller för att
   kvalitetssäkra konvertering av komplexa och
   värdefulla affärsdokument.

   Konverteringsexperterna kan även hjälpa till med
   makrokonverteringar under migreringsfasen.
Document Conversion Services,
Outsourced Conversion Services datablad

Document Conversion Services
Outsourced Conversion Services datablad (pdf, engelska)
Beställningsnummer och prisinformation

Priset är per konverteringsuppdrag
eller per anpassningsuppdrag.

För produktbeskrivning och beställningsnummer
Klicka här

För mer information kontakta NewFormat.Indellient Company Logo
Indellient Partner


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.