NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalSwedish Flag             UK Flag    OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad    Kontaktformulär             Hem/NewFormatNewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av Atomyx produkter för automatisering av dokumentflöden från Four Pees NV.Atomyx - Logo

Atomyx Portal
Webb-till-tryck portal - Portal för uppladdning av PDF-filer
Atomyx Portal - Logo

Atomyx Portal effektiviserar uppladdning av PDF-filer
med inbyggd automatisk kvalitetskontroll och korrigering


  Atomyx Portal automatiserar
  alla steg i digitala arbetsflöden.

  Atomyx Portal förenklar jobbet för tryckerier, förlag m.fl.
  eller utgivare/publishers och deras kunder.

  Atomyx Portal är en webbportal baserad på Drupal
  (ett open-source web content management system)
  och callas pdfToolbox CLI (den bästa preflight-motorn på marknaden idag)
  med inbyggd automatisk kvalitetskontroll och korrigering.

  Säkerställer att uppladdade/inkommande underlag (PDF-filer)
  är korrekta och följer gällande PDF-standarder INNAN de
  accepteras som produktionsunderlag
  (till tryckmaskin, webbpublicering, dokumenthantering, …).

  Användaren/kunden väljer en passande bearbetningsprofil
  för sitt jobb i portalen, laddar upp sitt underlag/PDF-filer via sin
  favoritwebbläsareoch får därefter automatiskt och fortlöpande
  besked om hur den lagda beställningen bearbetas.

  Atomyx Portal är en fristående portallösning, "out-of-the-box".
  Det är också en perfekt utgångspunkt för vidare automatisering
  av en verksamhets dokumentflöde.

  Utseendet/användargränssnittet i Atomyx Portal
  kan anpassas till kundens egna kommunikationsprofil.

  Atomyx Portal är den perfekta jobbleveransmekanism för alla
  automatiserade arbetsflöden och har stöd för integration
  med andra resurshanteringssystem och webb-till-print system,
  stöd för kvalitetskontroll och intelligent bildoptimering,
  samt stöd för korrekturhantering och
  produktion hos tryckerier och publishers.  Rekommenderade produkter:

  Atomyx Portal  Tillhörande datablad/broschyrer/artiklar:

  Atomyx Portal - Broschyr (engelska, pdf)


  "Benefits of Web-based Pre-Flighting"

  David van Driessche, Four Pees NV - (engelska, pdf)
  Artikel publicerad i Specialist Printing Worldwide, 2012/3


  Beställningsnummer och prisinformation

  Atomyx Portal programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
  Licensen är per server för obegränsat antal användare och
  obegränsat antal dokument.


Webinars / Video recordings - Icon

Tillhörande videodemonstrationer

Videodemonstrationer av Atomyx Portal - Popup-fönster


Online-demonstration

Boka online-demonstration av Atomyx Portal


(Du kommer då att bli ombedd att fylla i ett kontaktformulär.
För att hjälpa oss att identifiera ditt önskemål och ge dig vårt stöd,
ber vi dig att ange koden: Preferred Reseller NewFormat, Sweden
i formulärfältet: State/Province).
Produkter


Atomyx Portal - PDF Delivery Made Easy

Atomyx Portal - Logo

Klicka här för att prova Atomyx Portal på demoserver utan kostnad
  Atomyx Portal

  Ägnar du och dina kunder dyrbar tid på att hantera och
  korrigera felaktiga PDF-filer, sänder du e-post med PDF-bilagor
  fram och tillbaks, för att upptäcka vad jobbet handlar om,
  öppnar du jobbet i Adobe Acrobat för att kontrollera
  PDF-filens kvalitet, eller skickar tillbaka filen med e-post
  med kommentarer om vad som skall korrigeras?

  Atomyx Portal är lösningen på detta problem.
  Med Atomyx Portal undviks den omständliga och
  tidsödande proceduren att manuellt åtgärda felaktiga
  PDF-filer/produktionsunderlag:

  • Atomyx Portal är en lättanvänd webbportal för
   inleveranser av PDF-filer (produktions-, tryckunderlag, ….)
   med inbyggd automatisk teknisk förhandskontroll (preflight)
   för kvalitetskontroll OCH korrigering.

  Dina kunder blir nöjdare samtidigt som det
  effektiviserar din egen produktion.


  Egenskaper och funktionalitet:

  • Enkel för kunderna att använda.

  • Helt webb-baserad lösning,
   kunder behöver endast tillgång till en webb-läsare.

  • Ersätter behovet av att ladda upp via FTP
   eller att skicka via e-post.

  • Direkt återkoppling till kunden om kvaliteten på
   uppladdade jobbfiler; varnar om information som saknas
   (såsom kvantiteter, papperstyper, anmärkningar …)
   INNAN PDF-filen kan accepteras som kvalitetssäkrad
   indata till efterföljande steg i arbetsflödet.

  • Omedelbar bekräftelse till kunden om att uppdraget är
   mottaget av tryckeriet.

  • Stöd för jobb som kräver fördefinierade preflight-profiler;
   (regler för kvalitetskontroll och korrigering av PDF-filer).

  • Stöd för kundanpassning av metadata (job tickets)

  • Automatiskt (valfritt) skapande av lågupplösta filer
   som förhandsvisning för kunden.

  • Garanterad nivå på kvalitetskontroll och korrigeringar;
   utförs med marknadens ledande teknik/callas pdfToolbox.

  • Leverans av färdigt jobb efter lyckad preflight och
   godkännande till fördefinierade leveransplatser/-mottagare.

  • För varje injobb levereras som utdata en XML-fil
   redo för import till MIS-system eller till andra externa
   arbetsflödessystem.
   XML-filen innehåller utförlig jobbrelaterad information
   som sammanställts av portallösningen).

  • Enkel driftsättning, konfiguration och kundanpassning
   baserad på Drupals ramverk.

  Systemkrav:

  • Atomyx Portal är byggt på
   Drupal och callas pdfToolbox CLI och kräver:

   • en webbserver (helst Apache) och

   • en databas (helst MySQL) som körs på
    någon av dessa plattformar:

    • Linux

    • Mac OS X

    • WindowsAtomyx Portal
Byggt på en stabil CMS-plattform / Drupal

Atomyx Portal Drupal CMS Foundation - Picture

  Atomyx Portal bygger på Drupals populära webbramverksteknik
  och är en funktionsrik och extremt stabil portallösning.

  Drupal som plattform ger dessutom tillgång till en stor mängd
  av Drupal-utvecklare när behov uppkommer om att lägga
  till ny funktionalitet och nya tjänster för att möta
  kunders och egna behov.


Atomyx Portal
Branschledande kvalitetskontroll av PDF-filer
med callas pdfToolbox

Atomyx Portal First Class Control - Picture

  Atomyx Portal använder marknadens bästa
  preflight-motor callas pdfToolbox för att:

  • kvalitetskontrollera uppladdade PDF-filer,

  • generera produktionskorrekta förhandsgranskningsbilder
   så att kunden kan se hur de egna filerna kommer att
   se ut i tryck,

  • skapa lågupplösta PDF-filer för förhandsgranskning.

  callas pdfToolbox är samma preflight-teknik som callas software
  licensierar till Adobe för preflight-funktionen i Adobe Acrobat.

  callas pdfToolbox är snabb och skapar användarvänliga
  preflight-rapporter som för kunden redovisar vad denne
  gör fel när problem uppstår och hur man bäst löser dem.
  Preflight-motorn skalar lätt och möter de höga krav på
  tillförlitlighet och prestanda som förväntas av en
  modern PDF-portal.


Atomyx Portal 1, 2, 3, och Tryck!

Atomyx Portal 1, 2, 3 and go - Picture

  Med Atomyx Portal skapas fördefinierade produkter/jobbprofiler
  med tillhörande profiler för kvalitetskontroller (preflight) och
  beskrivning av jobbuppdraget (Job Ticket).

  När kunder besöker portalen väljer de önskad jobbprofil
  och laddar upp sina PDF-filer.
  Från den punkten tar Atomyx Portal över och exekverar
  uppdraget enligt vald profil.

  Atomyx Portal utför kvalitetskontroll och korrigering på PDF-filen
  (enligt produktionskrav), redovisar till kunderna vilka problem
  som hittades (eller gratulerar kunderna om filerna är perfekta)
  och vägleder dem att fylla i jobbuppdraget enligt
  tryckeriets instruktion.

  Dina kunder behåller kontrollen av sina jobbuppdrag tills de
  godkänner PDF-filen för produktion.


Atomyx Portal
Redo för anpassning till tryckeriets egna
profil, utseende och känsla

Atomyx Portal Your portal in your look & feel - Picture

  Atomyx Portal levereras med ett förvalt Drupal-tema som ser
  trevligt och fräscht ut, men kan naturligtvis anpassas till valfri
  tryckeriprofil med avseende på utseende och känsla.

  Drupal är utvecklat för att aktivt stödja nya webbläsare och
  tekniker och erbjuder en uppsjö av extra moduler med stöd
  för färdiga (out-of-the-box) utökningar av dess grundfunktioner.


Atomyx Portal
Sömlös anslutning till egna produktionsmiljön

Atomyx Portal Seamless connection to your production environment - Picture

  Atomyx Portal fokuserar helt på att lösa den kritiska fasen med
  att kvalitetssäkra kunders PDF-filer och arbetsflöden och
  gör detta utgående från tryckeriets behov.

  När en klient godkänner en kvalitetssäkrad PDF-fil för produktion
  skapas en XML-fil med all information om uppdraget i en folder
  på tryckeriets server; naturligtvis ingår i XML-filen alla de
  jobbeskrivningar som kunden ombads att fylla i.

  Leveransen av färdig produkt kan
  delas upp i leverans av delprodukter.
För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2023 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.Atomyx - Logo
Atomyx Partner