NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalWebinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktikenaxes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - LogoaxesPDF QuickFix - Text banner

axesPDF QuickFix - Kontroll och rättning av otillgängliga PDF-dokument

Videodemonstrationer

 
 


axesPDF QuickFix
Översikt över ingående funktioner
2014-07-24 (1:16)
Så här jobbar du effektivt med flikar och 1-klicksknappar i axesPDF QuickFix.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Snabbstartsguide: Kontrollera, åtgärda & slutkontroll
2014-07-25 (2:15)
Snabbstartsguide: Så här använder du axesPDF QuickFix effektivt i tre enkla steg:
- Steg 1: Kontrollera logisk läsordning i rutan "Logical Structure tree"
- Steg 2: Kontrollera teknisk tillgänglighet och åtgärda problemen
- Steg 3: Utvärdera semantik genom att använda "Preview".
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Byt enkelt namn på alla strukturtaggar i hela dokumentet
2014-07-25 (2:06)
Så här byter du namn på alla strukturtaggar (som ej följer PDF/UA-standarden) i dokumentet
i ett enda klick med hjälp av knappen "RenameTags".
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Bestäm roller i hela dokumentet
2014-07-25 (1:42)
Så här bestämmer du roller i hela dokumentet
i ett enda klick med hjälp av knappen “Fix Roles“.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: "Rollkartläggning - Cirkulär rollkartläggning"
2014-07-25 (1:03)
Så här åtgärdar du problemet med rollkartläggning
i ett enda klick med hjälp av knappen "Apply Standard Tags".
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: "Rollkartläggning av strukturtyper som ej följer PDF/UA-standarden"
2014-07-25 (1:17)
Så här byter du namn på alla strukturtaggar (som ej följer PDF/UA-standarden) rollmappning
i ett enda klick med hjälp av fliken “Properties“.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: Skapa en ny "Bounding Box" figur och anpassa den till bilden
2014-07-25 (1:21)
Så här löser du detta problem genom att använda fliken “Properties”.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: Figur - "Bounding Boxes“
2014-07-24 (1:09)
Så här löser du detta problem genom att använda fliken “Properties”.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: "Alternativa Beskrivningar - Alternativ text för figurer/illustrationer"
2014-07-25 (1:06)
Så här lägger du till/redigerar alternativ text genom att använda fliken “Properties“.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: "Alternativa Beskrivningar - Alternativ beskrivning för anteckningar"
2014-07-18 (0:51)
Så här lägger du till länkbeskrivningar i ett enda klick genom
att använda knappen “Set Content key of Link annotations“.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Flik: Logiskt strukturträd
2014-07-24 (1:04)
Så här navigerar du effektivt i strukturmärkesträdet vid sökning efter strukturtaggar.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: "Struktur träd - Figurstrukturelement"
2014-07-24 (0:52)
Så här löser du detta problem i ett klick genom att använda knappen “Fix Placement”.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Flik: Egenskaper (Properties)
2014-07-24 (0:56)
Så här kontrollerar du och redigerar strukturmärkens egenskaper.
Egenskapsvyn förändras beroende på den valda taggen (kontextkänslighet).
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Flik: Förhandsvisning (Preview)
2014-07-24 (1:29)
Så här använder du förhandsgranskningsfönstret (Preview window)
- ett mycket användbart verktyg för visuell kontroll av dokumentets tillgänglighet.
Så utvärderar du läsordning och semantik - en viktig del vid PDF/UA-kvalitetssäkring.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Flik: Inställningar (Settings)
2014-07-24 (1:04)
Så här anger du rätt inställningar för tillgänglighet och hur du definierar startvy i ett enkelt klick.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Knapp: "Strukturmärk icke-taggat innehåll"
2014-07-24 (1:22)
Så här markerar du icke-strukturtaggat innehåll
(icke-relevant innehåll alternativt innehåll som endast fungerar som dekoration)
i ett enkelt klick.
Stäng - IkonStäng fönster


axesPDF QuickFix
Problem: Märkning av språk med axesPDF QuickFix
2014-07-24 (1:23)
Så här anger du dokumentets språk.
Stäng - IkonStäng fönster
 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.