NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalTwixl Publisher - TP - Logo

Publiceringsalternativ för mobila appar
Publicera för app-butiker eller företagsintern publicering
Detaljinformation

 
 


Twixl iPad - Picture

Publiceringsalternativ för mobila appar
  Publicering för allmänheten i app-butiker (App Stores)

  Publicering via app-butiker är det vanligaste sättet att distribuera app-program.
  Man kan antingen publicera gratis-appar (även kallade "fria appar") eller betal-appar.
  Gratis-appar kan distribueras utan extra avgifter till app-butikerna
  (dvs bortsett från avgifter för deltagande i deras olika Developer Program).
  För betal-appar tar de cirka 30% av intäkterna.
  Publicering för internt bruk inom företag och organisationer
  ("In-House/Enterprise/Private Publishing")

  Användandet av lättillgängliga och dynamiska presentationer på mobila enheter ökar.
  Dagens företag, skolor, myndigheter, etc. använder inhouse-publicering för att
  distribuera olika typer av information och publikationer som appar till sina
  anställdas mobila enheter.

  De publicerar interna nyhetsbrev, kataloger, produktblad, återförsäljarinformation,
  datablad, produktpresentationer, tekniska manualer till egna säljare och tekniker,
  och även information till utvalda till kundgrupper.

  Mer och mer använder företag internpublicering för att knyta tätare kontakt
  med specifika målgrupper som en del av sina kundlojalitetsprogram.

  Inhouse-publicering kräver ett bra content management system (CMS) där varje
  enskild användarprofil endast får tillgång till den information som är viktig för denne.
  Det tar säljpresentationer och kundrelationer till nästa nivå där kundupplevelsen
  och förmågan att leverera dennes förväntningar är viktigt.
  Publicera för allmänheten i app-butiker eller in-house/företagsinternt

  Det finns olika sätt att publicera internt eller till slutna (icke-publika) målgrupper.

  Det finns en stor skillnad mellan iOS och Android när det gäller in-house publicering:

  • För Android är man fri att publicera vad man vill och till vem man vill.
   I själva verket är det ingen skillnad på Android-plattformen mellan
   en publik app och en företagsintern app. Android-appar kan
   distribueras direkt till en användare eller användargrupp
   via valfri (även icke-säker) webbserver.

  • På iOS det vanligast att publicera via app-butiken (App Store).
   Att publicera direkt till iOS-baserade enheter (iPad, iPhone) medges ej.

  Genom att göra skillnad mellan publik och intern publicering och genom att
  erbjuda ett speciellt utvecklarprogram, Apple Developer Enterprise Program
  har Apple skapat en betydligt säkrare miljö för distribution av innehåll,
  vilket är en av anledningarna till iOS har en marknadsandel av mer än
  75% av företagsmarknaden och varför många företag endast tillåter
  publicering på iPads och iPhones.


  För internpublicering på iOS finns 3 alternativ:

  1. App-publicering "Ad Hoc"
  2. Ad Hoc publicering är endast tillgänglig på iOS-enheter och avsett för testning,
   men kan även användas för småskalig användning av interna appar.

   Fördelen är att man kan distribuera olika testversioner av sin app på högst
   100 enheter utanför app-butiken App Store; man slipper gå igenom
   den ordinarie godkännandeprocessen för App Store.

   Apples registreringsprocess ("provisioning procedure") för Ad Hoc kräver att
   unika serienummer (UDID) för alla iOS-enheter som man vill använda i en
   test förregistreras i Apples iOS Provisioning Portal; vilket i sig är en mycket
   tidskrävande aktivitet och det maximala antalet enheter inom ett företag
   är begränsat till 100 enheter (iPhones inom ett företag också räkna).
   Endast registrerade iOS-enheter kan installera dessa Ad Hoc appar.
   Obs! Varje Ad Hoc app upphör när app-utgivarens provisioneringsprofil upphör.

   En annan nackdel med Ad Hoc publicering är att varje gång man vill
   lägga till eller byta ut en testenhet måste man bygga om sin app.
   Sammanfattningsvis: Denna lösning är i praktiken användbar endast
   i de fall man publicerar till en mycket liten grupp av användare.

   Obs: Twixl Publisher Trial Edition (kan användas utan kostnad)
   medger att man skapar sina egna “Ad Hoc”-appar utan kostnad.


  3. App-publicering internt (in-house, privat, företagsinterns) med iOS
  4. Apple ett enklare sätt för en bred intern distribution via sitt
   utvecklarprogram Apple Developer Enterprise Program.
   När väl ansökan om registrering till det programmet har godkänts,
   får man publicera interna applikationer
   (dvs. inom det egna företaget och till närstående partners - för att vara tydlig,
   det är inte tillåtet att publicera den här typen av appar till allmänheten)
   utan krav på registrering och hantering av mobila enheters serienummer.

   Intern/inhouse-publicering för iOS liknar Ad Hoc publicering,
   men det är mycket enklare att använda för distribution av två anledningar:

   1. det finns ingen övre gräns för antalet mobila enheter
    ("ad hoc" appar tillåter max. 100st).
   2. man behöver inte förregistrera unika ID (UDIDs) för alla IOS-enheter.


  5. Publicering av iOS appar med begränsad åtkomst i app-butiker
  6. Nackdelen med app-publicering för iOS internt (enligt ovan)
   är att det juridiskt endast är tillåtet att distribuera dem
   internt till företagets anställda.

   Därför väljer många företag som vill publicera internt att använda sig av
   publicering via app-butiker (App Stores), men med begränsad åtkomst.
   När en användare laddar ner och öppnar appen, presenteras en skärmbild
   för inmatning av inloggningsnamn och lösenord, dvs utan dessa
   inloggningsuppgifter kan man inte se något innehåll i appen.
   På så vis kan bara behöriga personer få tillgång till innehållet.

   Detta tillvägagångssätt är det enklaste att använda och hantera och
   fungerar för både iOS- och Android-baserade enheter.
   Det är det bästa sättet att distribuera interna publikationer, särskilt som
   man inte vet vilken typ av mobil enhet som målgruppen använder.
  Att publicera internt med Twixl Publisher

  Twixl Distribution Platform är en lättanvänd publiceringlösning som även kan
  utökas med ytterligare funktioner med Twixl Distribution Platform Entitlement Pack.

  Twixl Publisher, plus Twixl Distribution Platform och Entitlement Pack
  erbjuder allt som behövs för internpublicering.

  Erbjud mobila publikationer i molnet;
  på en Twixl-baserad lagringslösning (Microsoft Windows Azure)...

  ... eller lagra eget multi-issue innehåll på eget konto på
  Amazon S3 eller Microsoft Azure. Då har du full kontroll.
  Den enda kostnaden är då programvarulicensen för Twixl Publisher.
  Ingen månadskostnad och inte heller någon kostnad per nedladdning.
  Vilken Twixl-prenumeration skall du välja?

  Med prenumerationerna Twixl Publisher One, Four och Unlimited Multi
  kan både iOS intern/inhouse-appar och app-butikappar skapas.

  Twixl Distribution Platform stöder publicering av multi-issue appar.

  Det valfria tillvalet Twixl Distribution Platform Entitlement Pack erbjuder integration
  av funktioner för hantering av extra förmåner/privilegier (Entitlements) samt
  kategorier (Categories) i egna appar.

  Med funktionerna 'Users & Groups' hanteras vem som får tillgång till
  vilken typ av publikationer och dokument.

  Med funktionen 'Categories' kan innehåll delas i olika sektioner.

  För "over-the-air" distribution kan man antingen använda Twixl Publishers
  inbyggda verktyg, eller så kan mn använda sitt eget MDM system
  (Mobile Device Management) för att distribuera företagets appar internt.
  Om man vill distribuera en Twixl-baserad multi-issue app (kiosk app),
  används Twixl Distribution Platform för att hantera innehållet i denna app.


  Med Twixl Publisher kan man välja att utveckla sin app i Adobe InDesign,
  och skapa en app för app-butiker med Twixl Publisher Builder och
  därefter ladda upp appen till app-butiksportalerna.
  Efter viss tidsperiod (från en dag till ett par veckor), får man besked
  om appen är godkänd eller inte, och om den är det, blir den tillgänglig
  för nedladdning i appbutikerna.

  Med Twixl Publisher Classic, One, Four eller Unlimited Multi kan man för
  endast EN årsprenumeration skapa ett obegränsat antal
  single-issue appar för app-butiker
  .

  Med Twixl Publisher One, Four eller Unlimited Multi kan man för
  endast EN årsprenumeration skapa en, fyra, eller ett obegränsat antal
  multi-issue enterprise-appar
  .Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.