NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
 
 


Twixl media - Logo
Twixl Publisher - TP - Logo

Twixl Publisher & Twixl Distribution Platform
prenumerationsplaner, licenser, villlkorTwixl Publisher Banner - Bild

App Store & In-House Publishing

Twixl Publisher - Prenumerationer och licenser - BildTwixl prenumerationsplaner, licenser och villkor - Banner

  Vilken typ av licens behöver du?

  Twixl erbjuder fyra valbara årliga prenumerationslicenser och tre extra valbara tillval.
  Val av prenumeration beror på typ och antalet appar man vill skapa och publicera.

  Observera att man alltid kan uppgradera till en prenumeration med
  fler funktioner under din befintliga prenumeration.

  Alla prenumerationer medger att man kan skapa publiceringsobjekt av typ
  "ad hoc", "test flight", och för app store såväl som för iOS Enterprise.

  • Twixl Publisher Classic
   Twixl Publisher Classic är en prisvärd introduktionslösning för att
   skapa utgåve/single-issue appar baserat på InDesign-innehåll.

   Medger publicering av ett obegränsat antal single-issue appar
   för både iOS och Android i Apples App Store och Google Play.
   Medger även export av Web Reader innehåll för att visa publikationer i webbläsare.

   Classic-prenumerationen är idealisk för enskilda designers och mindre byråer som
   regelbundet skapar appar för app store eller iOS Enterprise för inhouse distribution.

  • Twixl Publisher One/Four/Unlimited Apps
   Med dessa prenumerationer kan man publicera både single-issue och
   multi-issue appar i de olika app-butikerna och hantera och lagra de
   olika apparna och utgåvor på Twixl Distribution Platform.

   One, Four och Unlimited refererar till antalet multi-issue appar
   som kan publiceras med respektive prenumeration.
   Man kan publicera antingen issue-baserade eller artikelbaserade appar
   och använda innehåll skapat med InDesign, HTML eller PDF.
   Innehåll från dessa innehållskällor kan även kombineras i samma app.

   Issue-baserat innehåll publiceras i en traditionell "kiosk".
   För artikelbaserat innehåll erbjuds flexibla konfigurationsalternativ
   för att helt anpassa gränssnittet för appen efter egna behov.
   Alla appar på Twixl Distribution Platform stöder användningen av
   köp-i-app och prenumerationer, och utskick av push-meddelanden.

   Analytics-rapporter är lättillgängliga.
   För analys från tredje part stöds integration av Google Analytics och Localytics.
   Alla dessa prenumerationstyper medger publicering av ett obegränsat antal
   single-issue appar och Web Reader innehåll från InDesign.

  • Rättighetsmodul / Entitlement Pack
   Funktion för hantering av begränsad åtkomst
   (d.v.s. rättighet till "extra förmåner och privilegier")
   i appar, både för app store eller inhouse appar.

   Ett typiskt användningsfall för "Entitlement" är att ge prenumeranter av
   en tryckt tidning fri tillgång till inköpt innehåll via en app med inloggningskrav.
   Ett annat användarfall är där tillgången till innehållet i en app är baserad på
   användare och gruppprivilegier; vanligen använt i inhouse ("enterprise") appar.
   Entitlement Pack ger även möjlighet att integrera med en extern entitlement server.
   Mer om Entitlement Pack

  • Integration API
   Detta alternativ krävs när man vill integrera med automatiserade produktionsflöden
   från Canvasflow, TruEdit, Vjoon K4 och WoodWing Enterprise & Inception.
   API ger också möjlighet till anpassad integration med i princip alla typer av CMS-system.

  • Automated content sources
   Med detta alternativ kan man prenumerera på innehåll från
   RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler och
   enkelt integrera det innehållet i appar.Twixl Publisher - Översikt - Skapa och publicera

Twixl Publisher - Egenskaper och funktionalitet - Översikt - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Verktyg / Lösningsmoduler

Twixl Publisher - Verktyg / Lösningsmoduler - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Egenskaper och funktionalitet

Twixl Publisher - Egenskaper och funktionalitet - Bild
Twixl Publisher - Översikt - Förhandsgranskning och distribution

Twixl Publisher - Förhandsgranskning och distribution - Bild
Twixl Publisher - Villkor - Uppgraderingar


  Villkor

  Prenumerationstiden för alla produkter (licenser) är ett år,
  från och med det datum då licenskoden (licensnyckeln) levererades till kunden.

  One, Four och Unlimited Multi abonnemang inkluderar Twixl Publisher och
  ett konto på Twixl Distribution Platform.

  Prenumerationer på 2 eller 3 år kan erbjudas med rabatt på respektive
  10% och 15%, men endast mot förskottsbetalning.
  Önskad prenumerationstid måste framgå av beställningsunderlaget.

  One-prenumerationen medger endast en multi-issue app i Twixl Distribution Platform.
  Om man vill bygga en andra multi-issue app måste man köpa till en andra prenumeration
  eller uppgradera till en prenumeration av Four eller Unlimited Multi.


  Uppgraderingar

  Uppgradering från Classic till One, Four eller Unlimited Multi är möjligt,
  likaså från One till Four eller Unlimited Multi, och från Four till Unlimited Multi:

  • Priser och bandbredd kommer att beräknas pro rata baserat på
   antalet kvarstående månader under den aktuella prenumerationsperioden.Twixl Publisher - Programvaruunderhåll, support & uppgraderingsavtal


  Programvaruunderhåll, support & uppgraderingar ingår i årsprenumerationen.


  Underhåll:
  • felrättningar (bug fixes)
  • uppdateringar av programkompatibilitet (plattform och Adobe InDesign)


  Support:
  • arbetstid vardagar (kl. 9:00--17:00)
  • online-dokumentation är tillgänglig på Twixl Online Help
  • för frågar och felärenden:
   • first line support (på svenska och engelska):
    vänligen kontakta NewFormat AB
   • second line support (på engelska):
    vänligen rapportera fel via Twixl Support Platform
    • uppföljning av rapporterade problem sker online
  • handhavandeutbildning hos kund rekommenderas för en snabbare inlärningsprocess,
   vänligen kontakta NewFormat AB

  Twixl svarar vanligtvis på supportärenden inom en arbetsdag:
  antingen tillhandahålls då en problemlösning,
  eller en beräknad tidsram för en eventuell fix.
  Förslag på förbättringar av funktionalitet uppskattas alltid.


  Uppgraderingar:

  Både mindre och stora produktutgåvor.
Twixl Publisher - Kompatibilitet / Extra användare


  Kompatibilitet / Extra användare.

  Antalet användare per licens är obegränsad.

  Varje licens är begränsad till en enda juridisk person.
Twixl Publisher - Företagslicenser (Enterprise Licences)


  Företagslicenser (Enterprise Licences)

  Är specifika för kunder som begär speciella licenser eller för specifika erbjudanden:

  • Flera användare, platser, flera företag
  • Speciell SLA
  • Speciell GTC

  Vi analyserar kundens behov och erbjuder om möjligt specifikt pris för kundanpassade licenser.
Twixl Distribution Banner - Picture

Twixl Twixl Distribution Platform licenser, villkor
för multi-issue app publicering

Leverans av innehållstjänster tillhandahålls av Akamai Content Delivery Network (CDN)
Twixl Distribution Platform - Översikt - App-butiker och hantering

Twixl Distribution Platform - App-butiker och hantering - Översikt Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Lagring och nedladdningar

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Lagring och nedladdningar - Översikt - Bild
Twixl Distribution Platform - Översikt - Entitlement Pack

Twixl Publisher - Twixl Distribution Platform - Entitlement Pack - Översikt - Bild
Twixl Distribution Platform - Villkor


  Villkor


  Twixl-lagring
  App- hantering och distribution på Twixl Distribution Platform.
  Artiklar, samlingar och problem sparas på Twixl media servrar
  (på Microsoft Azure-infrastruktur):

  • One app: 2 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade
  • Four apps: 8 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade
  • Unlimited Multi: 20 TB bandbredd/år, obegränsat antal push-meddelanden inkluderade

  Extra bandbredd tillgängligt i steg om 5 TB:

  • 5 TB
  • 10 TB
  • 20 TB

  Extra inköpt bandbredd är giltig så länge som kunden
  har en löpande prenumeration hos Twixl media.


  Egen lagring (DIY Storage) (endast för Unlimited Multi)
  App-hantering och distribution på Twixl Distribution Platform.
  Kräver eget Amazon S3 eller Microsoft Azure-lagringskonto.
  Andra lagringskonton är möjligt, men kräver anpassad integration
  mot en extra kostnad (endast för publikationsbaserade appar).

  4.000.000 transaktioner/år inkluderat.
  En transaktion är varje nedladdningsbegäran som Twixl Distribution Platform
  mottager för nedladdning från ditt lagringskonto och varje push-meddelande.
  Extra transaktionskrediter tillgängliga i kvantiteter på 1.000.000 transaktioner.
  Extra transaktioner tillgängliga för en avgift per transaktion.


  Webbaserad hantering.
  Problemhantering (inköp i app).
  Prenumerationshantering (varaktighet).
  Länk till iTunes Connect och Google Play.
  Push-meddelanden.
  Rättigheter (Entitlements).
  Twixl-lagring.
  Egen lagring (DIY Storage) som stöds på Amazon S3 och Microsoft Azure-tjänster.
  En typ av lagring per konto (Twixl eller DIY).

  Bandbredd kan användas per konto och inte per app.
  Förhandsbetalning on-line bandbredd krävs.
  Bandbredd som ingår i prenumerationen gäller i ett år,
  från och med inköpsdatumet.
  Extra inköpt bandbredd är giltig så länge som kunden
  har en löpande prenumeration hos Twixl media.

  Twixl-lagring / Twixl Storage och Egen lagring / DIY Storage
  kan inte kombineras i samma konto.
  Ett nytt konto krävs per typ av lagring.

  Avbrottspolicy
  Om en kund förnyar prenumerationen kommer fakturan för
  en ny prenumeration att skickas en månad före utgångsdatum.
  Twixl förväntar sig betalning före utgångsdatum och tillåter
  på begäran en förseningstid på maximalt två veckor.
  Efter den här tiden kommer tjänsten att tillfälligt avbrytas.
  Efter 30 dagar kommer inställningar och filer att raderas.
  Under de 30 dagarna kan tjänsten fortfarande aktiveras,
  men startdatum för förnyelsen är slutdatum för föregående prenumeration.

  Inställningar av plattform och filer raderas 30 dagar efter att prenumerationen avslutats.

  Twixl avslutar inte avtal innan kontraktsperioden upphört.

  Bandbredd bör köpas innan den går ut för att säkerställa att
  tjänstens leverans inte störs. Kunder kommer att varnas när
  75%, 90% och 100% av tillgänglig bandbredd har använts.
  Nya nedladdningar / push-meddelanden blockeras om ingen bandbredd är tillgänglig.


  Bandbreddspolicy
  Kunden får en påminnelse per e-post för att köpa extra bandbredd
  när 75%, 90% och 100% av kundens tillgängliga bandbredd används.

  Om en kund har konsumerat all tillgänglig bandbredd,
  kommer Twixl media att avbryta alla nedladdningstjänster.
  Appar kommer att finnas tillgängliga i app-butikerna,
  kunden kommer fortfarande att kunna skapa appar och innehåll och
  att publicera detta innehåll men användare av apparna kommer inte
  att kunna ladda ner innehållet.

  Om det överenskommits mellan kunden och Twixl media,
  eller mellan återförsäljaren och Twixl media, kan Twixl media förfinansiera
  extra inköpt bandbredd som kunden ännu inte betalat för.
  En maximal betalningsfördröjning eller 7 dagar kommer att medges.
Twixl Distribution Platform - Bra att känna till


  Bra att känna till

  Konto vs kund
  Varje prenumeration på distributionsplattformen är kopplad till ett konto.
  Prenumeranter av Twixl Publisher Unlimited Multi kan hantera så många appar
  och utgåvor (issues) som de vill ha per konto.

  Olika typer av användare kan skapas på Twixl Distribution Platform:

  • Administratör / Administrator
   Har full tillgång till allt och alla appar under det kontot,
   både i back-end och i App Reviewer.
   Man kan skapa olika administratörer, men de har alla tillgång till allt.

  • App-administratör / App Administrator
   Har bara tillgång till utvalda appar,
   både på Twixl Distribution Platform och i Twixl App Reviewer.
   Man kan skapa olika app-administratörer per app,
   var och en av dem har full tillgång till den app de har rätt till.

  • App-granskare / App Reviewer
   Kan bara komma åt valda appar i Twixl App Reviewer appen
   (d.v.s. har ingen åtkomst till back-end)

  • App-rapportgranskare / App Report Viewer
   Kan komma åt rapporterna (analys) av valda appar på Twixl Distribution Platform.
   Har ingen tillgång till appen Twixl App Reviewer och kan inte se några
   inställningar för de valda apparna.
   Denna profil kan användas för att en kund ska få tillgång till sina egna analysdata.
   App Reviewer tillgång är endast tillgängligt för artikelbaserade appar.

  Köp vs nedladdningsantal
  Vänligen observera att antalet inköp för en utgåva (en köp-i-app app)
  som rapporterats av iTunes Connect kan skilja sig från antalet nedladdningar
  av en utgåva som rapporterats av Twixl Distribution Platform.
  Anledningen är att någon som köper en utgåva kan ladda ner samma utgåva flera gånger.
  Dessutom, om man använder direkträtt (direct entitlement), tillkommer nedladdningar
  från berättigade kunder som inte gjorde ett iTunes-köp.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Entitlement Pack

  Twixl erbjuder både inbyggd funktion för hantering av användarrättigheter (entitlements)
  samt möjligheten att integrera med egen entitlement-server. Funktionen ger möjlighet
  att koppla publikationer till en viss prenumerant eller användardatabas.
  Den låter dig bestämma vem som får tillgång till vilka publikationer i din app
  (begränsad tillgång eller rättighet).

  Inbyggda rättighetsalternativ:
  • prenumeranter av tryckt publikation
  • Användare (& grupper) med begränsad åtkomst
  • Åtkomstnyckel
  • Rabattkod
  • Adobe DPS / AEM Direct Entitlement API

  Rättighetshantering i app-butiker / Entitlement in app store apps

  Ofta kan publishers vilja ge en prenumerant av en publikation
  fri tillgång till annat betalt innehåll i en app.
  Publishers kan också erbjuda sitt innehåll till en viss publik och därmed
  öka prenumerationsvärdet och annonseringsvärdet av publikationen.
  Tydliga segmenteringskriterier är t.ex. regionalt innehåll, språkspecifikt innehåll, etc.
  Andra rättighetsalternativ möjliggör användning av t.ex. en åtkomstnyckel eller
  en kampanjkod för att kräva fri tillgång till en viss publikation.


  Rättighetshantering i inhouse-appar / Entitlement in in-house apps

  Det särskilda rättignhetsalternativet "Users & Groups" riktar sig till företag
  som distribuerar appar internt (inhouse) antingen genom att distribuera
  en app internt med Apple's Developer Enterprise Program, eller genom att
  publicera en app på App Store med "begränsad åtkomst".

  Vissa publikationer är endast avsedda att rikta sig till en sluten grupp,
  t.ex. medicinska publikationer, återförsäljarinformation etc.
  Att använda rättighetshantering medger för ett företag att publicera till
  specifika målgrupper utan att göra innehållet tillgängligt för allmänheten.
  Bara behöriga användare som företaget har definierat medges tillgång till innehållet.
  Olika grupper kan definieras så att varje grupp kan ha tillgång till olika publikationer.


  Egen rättighetsserver / Custom entitlement server

  Twixl Distribution Platform ger inbyggt stöd för ett antal specifika användningsfall
  av rättighetshantering, men integration med en egen kundspecifik (extern)
  rättighetsserver är även möjligt.
  I de flesta fall kräver sådan integrering av direkta rättighetheter viss anpassad
  utveckling för att säkerställa sambandet mellan Twixl Distribution Platform och
  kundens egna databas över användare / prenumeranter.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Integration API

  Twixl Publisher kan integreras med olika lösningar för automatiserade produktionsflöden
  och kan därmed hämta innehåll till Twixl Distribution Platform och till din app.
  Alternativet "Integration API" medger integration med ett antal lösningar som
  Twixl har inbyggt stöd för. Samma API kan användas för anslutning mot i princip
  alla typer av CMS-system för att driva innehåll till Twixl Distribution Platform.
  Viss anpassad utvecklingar kan krävas för att uppnå detta.

  CMS-lösningar som Twixl har inbyggt stöd för är:

  Integration API levereras som tillvalsalternativ till alla prenumerationer av typ multi-issue.
  För integration med WoodWing Enterprise behövs en separat konnektor,
  vänligen kontakta NewFormat AB.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Automated Content Sources

  Med tillvalsalternativet "Automated Content Sources" kan man förmedla innehåll från
  RSS-flöden, YouTube-kanaler och Vimeo-kanaler i din app.
  Detta ger dig möjlighet att förbättra din app på ett mycket enkelt men ändå värdefullt sätt.
Twixl Distribution Platform Options Banner - Picture

Anpassad domän för webbläsarklienten
(Custom domain for the browser client)

  Som standard publiceras en webbläsarklientutgåva på Twixl-servrar inom Twixl-domänen.

  Med tillvalsalternativet "anpassad domänfunktion" kan den här
  webbläsarutgåvan nås från en egen URL, såsom mymagazine.mydomain.com

  För att konfigurera anpassad domän på Twixls servrar med ett
  Let's Encrypt SSL-certifikat utgår en engångsavgift:

  • för One App
  • för Four Apps inom samma domän

  Detta tillval är inkluderat i prenumerationen Unlimited Apps.

  Så länge som kunden har en giltig prenumeration hos Twixl media
  är inställningen för anpassad domän i drift och ingen extra kostnad faktureras.Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.