NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo

Lösningar för tillgänglig PDF

Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.
Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
axesPDF - Solutions for making accessible PDF - Logo
axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.axesPDF QuickFix - Text banner


Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon
axesPDF QuickFix videodemonstrationer
Videodemonstrationer av axesPDF QuickFix - Popup-fönster

Online-demonstration

Boka online-demonstration av axesPDF QuickFix
axesPDF QuickFix utbildning

axesPDF QuickFix - Instruktörsledd utbildningProdukter


axesPDF QuickFix - IkonDownload - Icon
Klicka här för att prova axesPDF QuickFix utan kostnad

Ladda ned den nuvarande versionen av axesPDF QuickFix och
utvärdera ditt dokument med avseende på överensstämmelse med PDF/UA.
Testa alla tidsbesparande åtgärdsfunktioner.

Testläge (utan aktivering): Ingen aktivering behövs.
Enda begränsning: I testläge är det inte möjligt att spara filen som du har redigerat.

För att kunna spara filen som du editerat kan du begära en personlig
15-dagars utvärderingslicens utan kostad av axesPDF QuickFix.


axesPDF® QuickFix - det professionella verktyget för att skapa tillgänglig PDF
enligt PDF/UA-1 (ISO 14289-1) och WCAG 2.0

axesPDF QuickFix - Allt-i-ett-verktyg - Ikon

axesPDF® QuickFix sparar tid, och nerver,
genom att i ett enkelt steg kontrollera och skapa tillgängliga PDF-filer.

  Allmänt tillgängliga program för ordbehandling, desktop publishing och
  PDF-redigering< stöder inte arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.
  axesPDF QuickFix fyller denna lucka.

  axesPDF QuickFix passar för att åtgärda alla PDF-filer (och arbetsflöden)
  med avseende på tillgänglighet - speciellt för att kontrollera och åtgärda
  PDF-dokument som skapats med Adobe Indesign eller Acrobat.

  Oavsett om det gäller en tillgänglig PDF som ska publiceras med
  InDesign, Word eller Acrobat är axesPDF® QuickFix rätt verktyg
  för att verifiera överensstämmelse med PDF/UA-standarden.
  axesPDF QuickFix - åtgärdar PDF-dokument så att de blir tillgänglig PDF

  axesPDF QuickFix hjälper dokumentskapare att åtgärda
  PDF-dokument så att de är fullt kompatibla med PDF/UA.
  Med axesPDF QuickFix kontrolleras PDF-dokumentet efter att
  det skapats i Adobe InDesign, Acrobat eller MS Word.

  axesPDF QuickFix kontrollerar PDF-dokumentets överensstämmelse med PDF/UA.
  Felaktigheter identifieras och åtgärdas därefter enkelt i axesPDF QuickFix
  - i de flesta fall bara med ett klick.

callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.
  Egenskaper och funktionalitet

  axesPDF® QuickFix är en vertygslåda full med verktyg
  för att professionellt kvalitetssäkra tillgänglig PDF.
  Alla ingående funktioner hjälper till att förkorta tiden
  för kontroll och korrigering i arbetsflödet.

  • axesPDF QuickFix i korthet
   • Verktyg för kontroll och åtgärd i ett steg
   • Automatiserad PDF/UA-kontroll
   • Interaktiv rapport över alla identifierade PDF/UA-felaktigheter
    och hur man åtgärdar dem
   • En mängd snabbknappar finns för att med 1-klick åtgärda felen
    (i hela dokumentet)
   • Åtgärda PDF/UA-fel - i många fall med hjälp av 1-klicksknappar
   • Avancerad korrigering av egenskaper & attribut för taggning
    (för ett element eller flera element)
   • Förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering (Skärmläsare-Preview)
   • Tydlig expertvy för specifika diagnoser:
    Logisk struktur / Dokumentvisning / Egenskaper / Rollmappning
   • Skapa nästlade bokmärken baserade på rubriktaggar
   • Redigera dokumentegenskaper
   • Förbered PDF-filer för korrekt strukturmärkning (taggning)

  • axesPDF QuickFix användargränssnitt och knappar - översikt
  • 1-klicksknappar - knappar för att snabbt åtgärda felaktigheter med 1-klick:

   • Markera alla icke-märkta element i dokumentet som artefakter med ett klick
   • Åtgärda saknade blanksteg (mellan ord) - på innehållsnivå
   • Lägg till ID till varje anteckningstagg
   • Lägg till länkbeskrivningar
   • Lägg till PDF/UA-identifierare

  • Fullständig PDF/UA-kontroll - automatiserad & manuell/visuell utvärdering
  • Vissa PDF/UA-krav kan kontrolleras automatiskt av en maskin.
   Men det finns också krav som måste kontrolleras manuellt.
   Därför är båda metoderna nödvändiga: en automatiserad PDF/UA-kontroll
   och ytterligare en manuell/visuell utvärdering av PDF.

   • Alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter
   • I axesPDF® QuickFix ingår en automatiserad PDF/UA-kontroll (Checker-fliken).
    Den täcker alla maskinkontrollerbara kontrollpunkter i Matterhorn Protocol.

   • Verktyg för manuell/visuell kontroll och utvärdering
   • För manuell/visuell utvärdering - vilket är en viktig del vid PDF/UA-kontroll -
    finns det två kompletterande verktyg i axesPDF® QuickFix:

    • Meny: Förhandsvisning (Ribbon Tab: Preview):
     • en förenklad strukturvy för snabb visuell utvärdering
      (till exempel: utvärdering av semantiken)

    • Meny: Logiskt strukturträd (Ribbon Tab: Logical Structure Tree):
     • en expertvy av den logiska dokumentstrukturen för en
      specifik diagnos och kontroll av den logiska ordningen i
      kombination med en parallell dokumentvy

  • Interaktiv rapport över identifierade PDF/UA-felaktigheter med åtgärdsförslag
  • Feldiagnos utförs enkelt: Klickbara problem i tillgänglighetsrapporten leder
   direkt till motsvarande lägen i dokumentvyn och i det logiska strukturträdet.

   Genom att använda F1-tangenten fås praktiska råd
   om hur ett specifikt PDF/UA-problem åtgärdas.


  • PDF/UA-problem åtgärdas i många fall med hjälp av 1-klicksknapparna
  • Hur användbar är en detaljerad tillgänglighetsrapport om åtgärderna för att korrigera
   tillgänglighetsfelen är mycket att tidskrävande eller komplicerade att utföra
   - åtminstone för en genomsnittlig användare?

   I dessa fall erbjuder axesPDF® QuickFix en mängd 1-klicksknappar,
   exempelvis för att:

   • Lägg till PDF/UA-identifierare
   • Återställ zoom
   • Ställ in "Contents key of Link annotations"
   • Ställ in flikordning (Tab Order)

   Om det inte går att åtgärda problemet med 1-klick,
   finns en åtgärdspanel i axesPDF® QuickFix,
   för att åtgärda problemet - som till exempel:

   • Lägg till bokmärken
   • Skapa destinationer
   • Åtgärda roller
   • Infoga blanktecken
   • Ta bort språkangivelser
   • Ändra namn på strukturmärke (tagg)  Systemkrav

   Stödda operativsystem:
   • Windows 7
   • Windows 8
   • Windows 10

   Ytterligare krav:
   • .NET Framework 4.5.1
   • Internet Explorer 9 eller senare


axesPDF QuickFix
Så här enkelt skapas en tillgänglig PDF-fil enligt PDF/UA-standarden

  1. Öppna PDF-filen

  2. Klicka på Refresh-knappen under Checker-fliken.
   axesPDF QuickFix Refresh Button - Bild
   Då visas en rapportlista med en statussymbol för respektive PDF/UA-kontrollpunkt.

  3. Stega uppifrån och ned i den listan, från en kryss- eller varningsmarkering till nästa,
   och åtgärda tillgänglighetsproblemet genom att välja tillhörande verktyg.
   Klicka på triangeln vid behov för att se mer information.

  4. axesPDF QuickFix Checker Content - Bild

   axesPDF QuickFix Checker Path Object Not Tagged -Bild

  5. Efter varje utförd åtgärd gå tillbaks till Checker-fliken och klicka Refresh-knappen.
   Nu skall kryss- eller varningssymbolen ha ändrats till en klarmarkering.

  6. När alla PDF/UA-kontrollpunkter visar klarmarkeringar gå till Preview-fliken för
   förhandsgranskning, klicka på knappen Refresh och kontrollera din PDF visuellt.

  7. Om allt ser bra ut är PDF-filen nu en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.axes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo
axes4/axesPDF Partner