NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

axes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo

Lösningar för tillgänglig PDF

Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av ledande PDF-teknik från axes4.Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
axesPDF - axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo
axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF.axesPDF for Word - Text banner


Webinarier / Videodemonstrationer- Ikon
axesPDF for Word videodemonstrationer
Videodemonstrationer av axesPDF for Word - Popup-fönster

Online-demonstration
Boka online-demonstration av axesPDF for Word
axesPDF for Word utbildning

axesPDF for Word - Instruktörsledd utbildningProdukter

axesPDF for Word - IkonDownload - Icon
Klicka här för att prova axesPDF for Word utan kostnad

Du kan använda axesPDF för Word utan aktivering som en testversion
med några begränsningar såsom vattenstämpel på varje sida,
en anteckning på första sidan och slumpmässig färgbyte av tecken.  axesPDF® for Word - det professionella verktyget för att med några knappklick
  skapa tillgängliga PDF-dokument med MS Word 2010 (eller senare) som är
  kompatibla med PDF/UA-1 (ISO 14289-1) och WCAG 2.0


  Med axesPDF for Word skapas enkelt tillgänglig PDF:
  Med bara ett knappklick skapas PDF/UA-kompatibla dokument.
  Dokument som följer gällande normer och riktlinjer;
  PDF/UA-1 (ISO 14.289-1) och WCAG 2.0
callas pdfGoHTML Structured Tags View English - Bild

Klicka på bilden
Exempel på ett korrekt taggat PDF-dokumentet och dess strukturtaggar.
  Egenskaper och funktionalitet
  axesPDF® for Word erbjuder en mängd kraftfulla funktioner.

   Pålitlig konvertering till tillgänglig PDF
   axesPDF® for Word konverterar alla Word-element till rätt PDF-taggar:
   • Rubriker
   • Styckeparagrafer
   • Bilder - oavsett valt layoutalternativ
   • Texter för bilder och tabeller
   • Listor
   • Externa och interna länkar
   • Tabeller - även komplexa sådana
   • Innehållsförteckning
   • Anteckningar
   • Sidoanteckningar
   • Textrutor
   • och mer...

   Korrekt strukturmärkning (taggning)
   axesPDF® för Word ger full kontroll över taggningen.
   Detta resulterar i:
   • Rik semantik
   • Högkvalitativ taggning: 100% PDF/UA
   • Tillgänglighetsavpassad avstavning
   • Stöd för språkinställningar även för styckeparagrafer och ord
   • Korrekt taggning även vid sid- eller kolumnbrytningar

   Tillgänglighetsinställningar som standard
   axesPDF® för Word hanterar alla de inställningar som tidigare utförts helt manuellt:
   • Tillförlitlig överföring av de dokumentspråk som definierats i Word
   • Fastställande av flikordning enligt den logiska dokumentstrukturen
   • Dokumenttitel som fönstertitel
   • Inledande vy med bokmärken
   • Nästlade bokmärken
   Alla dessa inställningar är anpassningsbara till egna behov.

   Automatisk korrigering
   axesPDF® for Word optimerar automatiskt tillgängligheten för dokumentet:
   • Märker tomma stycken som artefakter
   • Omvandla listmärken till tillgänglig standardpunktmarkering (Unicode)

   Helt anpassningsbar taggning
   axesPDF® for Word erbjuder möjligheter att helt anpassa konverteringen:
   • Bestäm PDF-roll för respektive Word-element
   • Markera dekorativa element som artefakter
   • Alla PDF-standardtaggar stöds (även blockcitat eller bildtext till exempel)
   • Tabellayouter är linjeariseringsbara
   • Omvandling av 2-kolumntabeller till definitionslistor
   • Fotnoter och slutnoter konverteras till inbäddade anteckningar för skärmläsare

   Rollbaserad arbetsflödesmodell
   • Dokumentförfattare behöver inte djupa tillgänglighetkunskaper
   • Särskild åtgärdspanel för dokumentförfattare (lägga till alternativ text,
    markera element som dekorativa, linjärisera tabellayouter)
   • Dokumentmallar med fördefinierade taggningsregler
   • Dokumentmallar med fördefinierade tillgänglighetsinställningar  Systemkrav
   Stödda operativsystem:
   • Windows 7
   • Windows 8
   • Windows 10

   Stödda MS Word-versioner - (axesPDF for Word installeras som en plugin):
   • Microsoft Word 2010
   • MS Word 2013 (rekommenderas)
   • MS Word 2016 (rekommenderas)

   Ytterligare krav:
   • .NET Framework 4.5.1

axesPDF for Word - Så här fungerar det
Från Word till tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden

  axesPDF for Word skapar tillgänglig PDF med hög kvalitet på några sekunder.
  Inga fler åtgärder behövs. Kvalitetssäkring blir en enkel match.
  Nyckeln är att använda stilar och mallar som är optimerade för tillgänglighet.
  Allt annat tar axesPDF for Word hand om.

  • 1-knapptryck skapar tillgänglig PDF

   axesPDF for Word - 1-click accessibility - Picture

  • Använd Word som avsett och klicka på "Exportera PDF" - Klart!
   Export-funktionen utför korrekt strukturtaggning baserat på stilar,
   inbäddade teckensnitt, med mera.


  • Förenklar för innehållskapare

   axesPDF for Word - Simplified Authoring - Picture

  • Kontrollmeny med kontextkänsliga funktioner visar om ytterligare uppgifter
   behöver anges, såsom att lägga till alternativ text eller uppmärkning
   av strukturelement som dekorationer (artefakter).


  • Optimerade mallar

   axesPDF for Word - Optimized templates - Picture

  • Sparar alla axesPDF-inställningar såsom mappningen av
   stilar till PDF-roller och startvy i din Word-mall.
   Detta behöver bara göras en gång.


  • Om allt ser bra ut är PDF-filen nu en tillgänglig PDF enligt PDF/UA-standarden.


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2020 NewFormat AB. All rights reserved.axes4/axesPDF - Effektiva arbetsflöden för att skapa tillgänglig PDF - Logo
axes4/axesPDF Partner