NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

Atomyx - Logo

Atomyx Portal effektiviserar uppladdning av PDF-filer
med inbyggd automatisk kvalitetskontroll och korrigering


Våra lösningar baseras på
beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara.

NewFormat AB utsedd återförsäljare och partner i
Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
och
Baltikum (Estland, Lettland, Litauen)
av Atomyx produkter för automatisering av dokumentflöden från Four Pees NV.Atomyx Portal - Webb-till-tryck portal - Portal för uppladdning av PDF-filer

Atomyx Portal - Logo
 • Atomyx Portal automatiserar alla steg i digitala arbetsflöden.

 • Atomyx Portal förenklar jobbet för tryckerier, förlag m.fl. eller utgivare/publishers och deras kunder.

  Atomyx Portal är en webbportal baserad på Drupal (ett open-source web content management system)
  och callas pdfToolbox CLI (den bästa preflight-motorn på marknaden idag) med inbyggd automatisk
  kvalitetskontroll och korrigering. Säkerställer att uppladdade/inkommande underlag (PDF-filer) är korrekta och
  följer gällande PDF-standarder INNAN de accepteras som produktionsunderlag
  (till tryckmaskin, webbpublicering, dokumenthantering, …).

  Användaren/kunden väljer en passande bearbetningsprofil för sitt jobb i portalen,
  laddar upp sitt underlag/PDF-filer via sin favoritwebbläsareoch får därefter
  automatiskt och fortlöpande besked om hur den lagda beställningen bearbetas.
  Atomyx Portal är en fristående portallösning, "out-of-the-box".
  Det är också en perfekt utgångspunkt för vidare automatisering av en verksamhets dokumentflöde.

  Utseendet/användargränssnittet i Atomyx Portal kan anpassas till kundens egna kommunikationsprofil.

  Atomyx Portal är den perfekta jobbleveransmekanism för alla automatiserade arbetsflöden och
  har stöd för integration med andra resurshanteringssystem och webb-till-print system,
  stöd för kvalitetskontroll och intelligent bildoptimering, samt stöd för korrekturhantering och
  produktion hos tryckerier och publishers.Produkter

Atomyx Portal - PDF Delivery Made Easy

Atomyx Portal - Logo

Klicka här för att prova Atomyx Portal på demoserver utan kostnad


  Atomyx Portal

  Ägnar du och dina kunder dyrbar tid på att hantera och korrigera felaktiga PDF-filer,
  sänder ni e-post med PDF-bilagor fram och tillbaks, för att upptäcka vad jobbet handlar om,
  öppnar ni jobbet i Adobe Acrobat för att kontrollera PDF-filens kvalitet, samt
  skickar tillbaka filen med e-post med kommentarer om vad som skall korrigeras?

  Atomyx Portal är lösningen på detta problem.
  Med Atomyx Portal undviks den omständliga och tidsödande proceduren att
  manuellt åtgärda felaktiga PDF-filer/produktionsunderlag.

  Atomyx Portal är en lättanvänd webbportal för inleveranser av PDF-filer (produktions-, tryckunderlag, ….)
  med inbyggd automatisk teknisk förhandskontroll (preflight) för kvalitetskontroll OCH korrigering.

  Atomyx Portal förkortar jobbtiden vid alla produktioner baserade på PDF-filer
  och säkerställer att inkommande underlag (PDF-filer) är korrekta INNAN de sänds
  vidare i arbetsflödet (vidare till tryckmaskin, webbpublicering, dokumenthantering, ...).

  Atomyx Portal automatiserar hela hanteringen av inkommande PDF-underlag:
  - från mottagandet av underlaget,
  - via automatisk preflight/validering av underlaget mot gällande PDF-standarder,
  - automatisk korrigering (när så krävs) av felaktigt underlag,
  - hjälper kunden att verifierar att underlaget är felfritt,
  - håller kunden informerad om var i produktionsprocessen som dennes jobb befinner sig,
  - säkerställer att inkommande underlag håller den kvalitet som krävs för ett fullgott produktionsresultat.

  Dina kunder blir nöjdare samtidigt som det effektiviserar din egen produktion.

  Egenskaper och funktionalitet:
  • Enkel för kunderna att använda.
  • Helt webb-baserad lösning, kunder behöver endast tillgång till en webb-läsare.
  • Ersätter behovet av att ladda upp via FTP eller att skicka via e-post.
  • Direkt återkoppling till kunden om kvaliteten på uppladdade jobbfiler;
   varnar om information som saknas (såsom kvantiteter, papperstyper, anmärkningar …)
   INNAN PDF-filen kan accepteras som kvalitetssäkrad indata till efterföljande steg i arbetsflödet.
  • Omedelbar bekräftelse till kunden om att uppdraget är mottaget av tryckeriet.
  • Stöd för jobb som kräver fördefinierade preflight-profiler;
   (regler för kvalitetskontroll och korrigering av PDF-filer).
  • Stöd för kundanpassning av metadata (job tickets)
  • Automatiskt (valfritt) skapande av lågupplösta filer som förhandsvisning för kunden.
  • Garanterad nivå på kvalitetskontroll och korrigeringar;
   utförs med marknadens ledande teknik/callas pdfToolbox.
  • Leverans av färdigt jobb efter lyckad preflight och godkännande till fördefinierade leveransplatser/-mottagare.
  • För varje injobb levereras som utdata en XML-fil redo för import till
   MIS-system eller till andra externa arbetsflödessystem.
   XML-filen innehåller utförlig jobbrelaterad information som sammanställts av portallösningen).
  • Enkel driftsättning, konfiguration och kundanpassning baserad på Drupals ramverk.

  Systemkrav:
  • Atomyx Portal är byggt på Drupal och callas pdfToolbox CLI och kräver:
   • en webbserver (helst Apache) och
   • en databas (helst MySQL) som körs på någon av dessa plattformar:
    • Linux
    • Mac OS X
    • Windows  Atomyx Portal - Byggt på en stabil CMS-plattform / Drupal

  Atomyx Portal Drupal CMS Foundation - Picture

  Atomyx Portal bygger på Drupals populära webbramverksteknik och är en funktionsrik och
  extremt stabil portallösning. Drupal som plattform ger dessutom tillgång till en stor mängd av
  Drupal-utvecklare när behov uppkommer om att lägga till ny funktionalitet och nya tjänster
  för att möta kunders och egna behov.

  Atomyx Portal - Industriledande kvalitetskontroll av PDF-filer med callas pdfToolbox

  Atomyx Portal First Class Control - Picture

  Atomyx Portal använder marknadens bästa preflight-motor callas pdfToolbox för att:
  • kvalitetskontrollera uppladdade PDF-filer,
  • generera produktionskorrekta förhandsgranskningsbilder så att
   kunden kan se hur de egna filerna kommer att se ut i tryck,
  • skapa lågupplösta PDF-filer för förhandsgranskning.

  callas pdfToolbox är samma preflight-teknik som callas software
  licensierar till Adobe för preflight-funktionen i Adobe Acrobat.

  callas pdfToolbox är snabb och skapar användarvänliga preflight-rapporter som redovisar
  för kunden vad denne gör fel när problem uppstår och hur man bäst löser dem.
  Preflight-motorn skalar lätt och möter de höga krav på tillförlitlighet och prestanda
  som förväntas av en modern PDF-portal.

  Atomyx Portal 1, 2, 3, och Tryck!

  Atomyx Portal 1, 2, 3 and go - Picture

  Med Atomyx Portal skapas fördefinierade produkter/jobbprofiler med tillhörande profiler
  för kvalitetskontroller (preflight) och beskrivning av jobbuppdraget (Job Ticket).
  När kunder besöker portalen väljer de önskad jobbprofil och laddar upp sina PDF-filer.
  Från den punkten tar Atomyx Portal över och exekverar uppdraget enligt vald profil.
  Atomyx Portal utför kvalitetskontroll och korrigering på PDF-filen (enligt produktionskrav),
  redovisar till kunderna vilka problem som hittades (eller gratulerar kunderna om filerna är perfekta)
  och vägleder dem att fylla i jobbuppdraget enligt tryckeriets instruktion.
  Dina kunder behåller kontrollen av sina jobbuppdrag tills de godkänner PDF-filen för produktion.

  Atomyx Portal - Redo för anpassning till tryckeriets egna profil, utseende och känsla

  Atomyx Portal Your portal in your look & feel - Picture

  Atomyx Portal levereras med ett förvalt Drupal-tema som ser trevligt och fräscht ut,
  men kan naturligtvis anpassas till valfri tryckeriprofil med avseende på utseende och känsla.

  Drupal är utvecklat för att aktivt stödja nya webbläsare och tekniker och erbjuder en uppsjö av
  extra moduler med stöd för färdiga (out-of-the-box) utökningar av dess grundfunktioner.

  Atomyx Portal - Sömlös anslutning till egna produktionsmiljön

  Atomyx Portal Seamless connection to your production environment - Picture

  Atomyx Portal fokuserar helt på att lösa den kritiska fasen med att kvalitetssäkra
  kunders PDF-filer och arbetsflöden och gör detta utgående från tryckeriets behov.
  När en klient godkänner en kvalitetssäkrad PDF-fil för produktion skapas en XML-fil
  med all information om uppdraget i en folder på tryckeriets server;
  naturligtvis ingår i XML-filen alla de jobbeskrivningar som kunden ombads att fylla i.
  Leveransen av färdig produkt kan delas upp i leverans av delprodukter.


Beställningsnummer och prisinformation
Atomyx Portal programvara erbjuds som licensköp eller mot hyra.
Licensen är per server för obegränsat antal användare och obegränsat antal dokument.

För produktbeskrivning och beställningsnummer - Klicka här.För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.Atomyx - Logo
Atomyx Partner