NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


Open Document Formats - ODF och PDF

ODF logo     PDF logo

Både ODF och PDF/A är svensk och internationell standard:


 
 
En öppen dokumentstandard kännetecknas av (åtminstone) följande egenskaper:
Fördelar med öppna standarder:
Leveranstörspecifika dokumentformat medger inte ovanstående fördelar.ODF logo

ODF - OpenDocument Format OASIS International Standard (ISO/IEC 26300), svensk standard (SS-ISO/IEC 26300:2008):

* XML-baserad öppen standard för filformat gällandes kontorsdokument såsom kalkylark, textdokument och presentationer.
* ODF-formatet används för strukturerade och formaterade dokument som fortfarande är under bearbetning (redigerbara).
* ODF är utformat för att vara helt leverantörs-, plattforms- och tillämpningsneutralt.
* Användaren kan välja mellan olika leverantörers IT-lösningar utan att behöva byta eller anpassa sin egen utrustning.

För information om betydelsen av öppna dokumentformat för kontorsprogramvara, vänligen besök:
- Wikipedia om File format
- OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument)
- Wikipedia om Open format
- Wikipedia om tillämpningar som helt/delvis stöder OpenDocument Format (ODF)
- OpenDocument Format.org
- openformats.org
- ODF Alliance
- OpenDocument XML.org

Se även OpenDocument software för exempel på programvaror som stödjer ODF.

ODF Version 1.2 antogs i september 2011 som standardformat för kontorsdokument av
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Vanligen förekommande filnamnsändelser för leverantörsspecifika dokumentformat är .doc/.docx, .ptt/.pttx, och .xls/.xlsx .

Listan över OpenDocument Format filnamnsändelser omfattar:


PDF logo

ISO-standarder baserade på Portable Document Format (PDF)

* PDF-format används som digitalt bevarandeformat när dokumentet är färdigredigerat.
* PDF bevarar dokumentens visuella utseende över tid, oberoende av tillämpning och system
   som använts för att skapa, lagra och och tolka filernas innehåll.
* ISO specifika standarder baserade på PDF / Portable Document Format Standard
   (såsom PDF/A, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/E, PDF/UA, PDF/VT, PDF/X)
   kombinerar de allmänna funktionerna i PDF-formatet med de egenskaper som krävs för en specifik tillämpning.PDF logo

PDF - "Portable Document Format":

* PDF är en ISO-standard sedan 2008.
* ISO Portable Document Format Standard (ISO 32000), svensk standard (SS-ISO 32000-1:2008).
* Motsvarar PDF version 1.7

För mer information om PDF, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF dokument är:


PDF/A logo

PDF/A - "PDF Archive Format":

* PDF/A är en ISO-standard sedan 2005 för långtidsarkivering med PDF.
* Portable Document Format Standard (ISO 19005-1), svensk standard (SS-ISO 19005-1:2005)
* PDF kombinerar de generella egenskaperna i PDF-formatet med egenskaper som krävs för långtidsarkivering av dokument.

För mer information om PDF/A, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF/A dokument är:

PDF/A-1/A-2/A-3 standarder - Regler för dokumentbilagor:


PDF/E logo

PDF/E - "PDF Engineering Document Format":

* PDF/E är en ISO-standard sedan 1993/2008 för representation av konstruktionsdiagram med rörliga 3D-modeller där så krävs.
* Portable Document Format Standard (ISO 24517-1:2008), svensk standard (???).

PDF/E-2 (planeras att antagas år 2015):
- PDF/E-2 gör det möjligt att lagra 3D-modeller i U3D- eller PRC-format inuti PDF.
- PDF/E-2 är uttryckligen positionerad som en standard för 3D-arkivering.

För mer information om PDF/E, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF/E dokument är:


PDF/UA logo

PDF/UA - "PDF for Universal Access Format":

* PDF/UA är en ISO-standard sedan 2012 för universellt tillgängliga PDF-dokument ("PDF-dokument tillgängliga för alla").
* Portable Document Format Standard (ISO 14289), svensk standard (???)

PDF/UA är av speciellt intresse för organisationer som kräver tillgänglighet till
elektronisk information och innehåll i överensstämmelse med de regler som
definieras av Web Content Accessibility Guidelines/WCAG 2.0,
Section 508 in the US, Canada’s Common Look and Feel Standard,
British Standard BS 8878, och liknande standarder.

PDF/UA är en kompletterande standard,
avsedd att användas i kombination med andra standarder, däribland WCAG 2.0:
"WCAG 2.0 krävs för allt innehåll. För PDF-dokument, krävs även PDF/UA."

PDF Association "The Matterhorn Protocol":
- An introduction to the definitive algorithm for PDF/UA conformance
och
- PDF/UA Conformance Testing Model

PDF/UA överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.
Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav
- 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och
- 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

För mer information om PDF/UA, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF/UA dokument är:


PDF/VT logo

PDF/VT - "PDF for Variable Data and Transactional Printing Format":

* PDF/VT är en ISO Standard sedan 2010 för (personaliserat) variabelt tryck (grafisk industri).
* Portable Document Format Standard (ISO 16612), svensk standard (SS-ISO 16612-2:2010).

För mer information om PDF/VT, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF/VT dokument är:


PDF/X logo

PDF/X - "Prepress Digital Data Exchange using PDF Format":

* PDF/X är en ISO-standard sedan 2001 för utbyte av prepressfiler för tryck (grafisk industri).
* Portable Document Format Standard (ISO 15930), svensk standard (SS-ISO 15930-1, etc).

För mer information om PDF/X, vänligen besök:
- PDF Association eller Wikipedia

Filnamnsändelser
Filnamnsändelser används för att ange filformat för ett visst dokument.
Filnamnsändelse för PDF/X dokument är:

 
 
Stäng - IkonStäng fönsterFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.