NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalNDS ScannerVision™ - logo


ScannerVision™ Desktop Client - Detaljinformation

 
 


ScannerVision™ Desktop Client levereras i fyra utföranden:
Lite, Boost, Automate och Expert
NDS ScannerVision™ Desktop Client Lite  - Banner Picture
Desktop Client Lite ingår vid varje köp av serverlicensen
ScannerVision™ Processing Engine Express eller Office.

Stäng - IkonStäng fönster


NDS ScannerVision™ Desktop Client Boost  - Banner Picture
Boost-utgåvan av Desktop Client levereras med avancerad bi-tonal komprimeringsteknik (ABC) i klienten.
Speciellt användbart då det krävs så effektiv överföring och arkivering av stora datamängder som möjligt.

Lagringsmängderna minskar tack vare en överlägsen datareduceringsteknik.
Data komprimeras upp till 8 gånger mer än standard PDF-kryptering.

Vid framkomst till mottagande ScannerVision™ Processing Engine vid slutdestinationen
dekrypteras det leverantörsspecifika ABC-formatet automatiskt och konverteras
till det önskade slutformat som specificerats i aktuell flödesmall.

Desktop Client Boost erbjuds som tillvalsköp vid köp av serverlicensen
ScannerVision™ Processing Engine Office.

Stäng - IkonStäng fönster


NDS ScannerVision™ Desktop Client Automate  - Banner Picture
Automate-utgåvan av Desktop Client stödjer "on-the-fly zone OCR" i skanningklienten.
Speciellt användningsbart i de fall skanningoperatören skall
indexera stora datamängder med information som ingår i dokumentet.
Scannervision Desktop Client Automate Zone OCR Capture - Bild

Med Automate som tillval behöver operatören endast förvälja (metadata-)fråga
samt ange det område (zon) i dokumentet som innehåller svaret (metadata) på frågan.
Automate-klienten utför snabb teckenigenkänning (OCR) på utpekad dokumentzon
och lägger resulterande funna data som svar till utvald metadatafråga.

Med Automate-klienten slipper operatören att manuellt skriva in svar
på de frågor som skall generera metadata.
Förutom att funktionen innebär kraftig tidsbesparing undviks även potentiella felaktigheter
som annars lätt uppkommer vid manuell inmatning av metadatainformation.

Desktop Client Automate erbjuds som tillvalsköp vid köp av serverlicensen
ScannerVision™ Processing Engine Office.

Stäng - IkonStäng fönster


NDS ScannerVision™ Desktop Client Expert  - Banner Picture
Expert-utgåvan kombinerar funktionalitet från
Desktop Client Boost (avancerad bi-tonal komprimeringsteknik (ABC) i klienten), och
Desktop Client Automate ("on-the-fly zone OCR),
i en och samma klient för skanning, indexing, och överföring
av stora datamängder direkt in i dokumenthanteringssystem.

Expert-klienten erbjuder snabbhet, tack vare ABC-stödet, och
nogrannhet, tack vare funktionalitetsstödet i ZOCR/Zone OCR.

Desktop Client Expert erbjuds som tillvalsköp vid köp av serverlicensen
ScannerVision™ Processing Engine Office.

Stäng - IkonStäng fönster
 
 För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.