NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalWebinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktiken
 
 

callas software pdfaPilot - Logo
Lösningar för dokumentarkivering/e-arkivering och långtidsbevarande av dokumentcallas pdfaPilot 7callas pdaPilot Webinar - Introduktion till nyheterna i pdfaPilot v7 - 2017-05-02

Välkommen att registrera dig här.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 6callas pdaPilot Webinar - Introduktion till nyheterna i pdfaPilot v6 - 2015-10-08Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5PDF/A och callas pdaPilot Webinar - Introduktion till PDF/A och pdfaPilot v5.5 - 2015-04-22PDF/A är den rekommenderade ISO-standarden för långtidsbevarande och e-arkivering av digitala dokument.

Stäng - IkonStäng fönster


PDF Days Europe 2014 Webinar: Arkivering av e-post som PDF/A med callas pdfaPilot - 2014-06-17 (47:34)

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5 Webinar - Introduktion till de nya egenskaperna och funktionerna i callas pdfaPilot v5 - 2014-04-02 (44’32)Lär dig allt om:
- E-postarkivering, inklusive bilagor, med PDF/A-3
- Stöd för ePub 3.0
- Stöd för elektronisk fakturering med PDF/A-3
(enligt ZUGFeRD; specifikt för Tyskland)
- Ny fontmotor
- Ny optimerad hantering transparens
(plattning av bitmapp / transparency flattening) och renderingsmotor
- Bättre färghantering
- Prestandaförbättringar för processplaner
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5 Webinar - en introduktion till PDF/A - 2013-12-12 (50’19)I denna 50 minutersvideo presenterar David van Driessche, CTO på Four Pees,
grunderna i PDF/A och de viktigaste funktionerna i callas pdfaPilot.
callas pdfaPilot utför kvalitetskontroll (preflight/validering) och
korrigering samt optimering av PDF-filer för dokumenthantering,
och inför e-arkivering och långtidsbevaring av digitala dokument.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 4callas pdfaPilot 4 Webinar (63’50)

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 3callas pdfaPilot 3 Webinar (44’35)

Stäng - IkonStäng fönster
 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2017 NewFormat AB. All rights reserved.PDF Association Member - Logo     Företagarna - Logo     Stockholms Handelskammare - Logo     GrafKom - Logo     Packbridge - Logo     Svenska Förpackningsgillet / Swedish Packaging Guild - Logo