NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalWebinarier / Videoinspelningar

Webinarier / Videoinspelningar - Ikon
Presentationer av våra lösningar och demonstrationer av hur de används i praktiken
 
 

callas software pdfaPilot - Logo
Lösningar för dokumentarkivering/e-arkivering och långtidsbevarande av dokumentcallas pdfaPilot 7callas pdaPilot Webinar
"Jump-starta" din kunskap om pdfaPilot v7 - 2017-10-10 (35:30)


Webinar för dig som snabbt vill lära känna ett tillförlitligt och
användarvänligt verktyg, callas pdfaPilot, för att konvertera
PDF-filer, kontorsdokument och e-postmeddelanden till PDF/A-filer?
callas pdfaPilot stöder alla PDF/A-standarder och fungerar manuellt/interaktivt,
via hot folders eller helt integrerad i en webbplats eller annan lösning.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdaPilot Webinar
Introduktion till nyheterna i pdfaPilot v7 - 2017-06-01 (42:05)


Den senaste versionen av denna väletablerade programvara för konvertering
av filer till PDF/A och validering av dem är nu också kompatibel med veraPDF.
Den utökade funktionaliteten i den nya versionen av pdfaPilot innehåller även stöd för
automatiserad och flexibel placering av vilken typ av innehåll/objekt som helst.

Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 6callas pdaPilot Webinar
Introduktion till nyheterna i pdfaPilot v6 - 2015-10-08 (38:35)
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5PDF/A och callas pdaPilot Webinar
Introduktion till PDF/A och pdfaPilot v5.5 - 2015-04-22 (54:39
PDF/A är den rekommenderade ISO-standarden för långtidsbevarande och e-arkivering av digitala dokument.

Stäng - IkonStäng fönster


PDF Days Europe 2014 Webinar
Arkivering av e-post som PDF/A med callas pdfaPilot - 2014-06-17 (47:34)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5 Webinar
Introduktion till de nya egenskaperna och funktionerna i callas pdfaPilot v5 - 2014-04-02 (44:32)
Lär dig allt om:
- E-postarkivering, inklusive bilagor, med PDF/A-3
- Stöd för ePub 3.0
- Stöd för elektronisk fakturering med PDF/A-3
(enligt ZUGFeRD; specifikt för Tyskland)
- Ny fontmotor
- Ny optimerad hantering transparens
(plattning av bitmapp / transparency flattening) och renderingsmotor
- Bättre färghantering
- Prestandaförbättringar för processplaner
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 5 Webinar
Introduktion till PDF/A - 2013-12-12 (50:19)
I denna 50 minutersvideo presenterar David van Driessche, CTO på Four Pees,
grunderna i PDF/A och de viktigaste funktionerna i callas pdfaPilot.
callas pdfaPilot utför kvalitetskontroll (preflight/validering) och
korrigering samt optimering av PDF-filer för dokumenthantering,
och inför e-arkivering och långtidsbevaring av digitala dokument.
Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 4callas pdfaPilot 4 Webinar
Introduktion till nyheter i pdfaPilot 4 (1:03:50)


Stäng - IkonStäng fönster


callas pdfaPilot 3callas pdfaPilot 3 Webinar
Introduktion till nyheter i pdfaPilot 3 (44:35)


Stäng - IkonStäng fönster
 
 


För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2018 NewFormat AB. All rights reserved.